Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети Кыргызстанда биринчи болуп ЭЛ АРАЛЫК ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК АККРЕДИТАЦИЯДАН өттү!

2011-жылы түзүлгөн Көз Карандысыз Аккредитациялоо жана Рейтинг Агенттиги, Казакстан коомчулугунун атаандаштыкка турууктуулугун жана билимдүүлүгүн жогорулатуу максатында, билим берүү сапатынын маданиятын жайылтууга жана туруктуу колдоо көрсөтүү боюнча стратегиялык маселелерди ийгиликтүү чечкендиги үчүн сапатты камсыздоочу Европа жана эл аралык уюмдар тарабынан таанылган.

Көз Карандысыз Аккредитациялоо жана Рейтинг  Агенттиги билим берүү сапатынын кепилдиги боюнча агенттиктердин Европа реестринде (EQAR) туруп, Европа ассоциациясынын (ENQA) жана агенттиктердин эл аралык тармагынын (INQAAHE), медициналык билим берүүнүн Бүткүл дүйнөлүк Федерациясынын (WFME), Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн жогорку билим берүү тармагында сапатты камсыздоо боюнча агенттиктер тармагынын (CEENQA),  академиялык даражалоо жана артыкчылык боюнча эл аралык обсерваториянын (IREG), ислам дүйнөсү мамлекеттеринин билим берүүсүнүн сапатын кепилдөө агенттиктер ассоциациясынын (AQAAIW) толук мүчөсү.

Бүгүнкү күндө Көз Карандысыз Аккредитациялоо жана Рейтинг  Агенттигинин 70тен ашуун казакстан жождорунун, 100дөн ашуун техникалык жана кесиптик билим берүү мекемелеринин, эл аралык мектептердин, 1500дөн ашуун жогорку жана жождон кийинки программаларынын адистештирилген аккредитациясынын, 200гө жакын орто кесиптик адистерди даярдоочу билим берүү программаларын эл аралык деңгээлде институционалдык аккредитациядан өткөрүү боюнча баалуу тажрыйбасы бар.

2017-жылдын 6-апрелинде Көз Карандысыз Аккредитациялоо жана Рейтинг Агенттиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин реестрине кошулган.

Көз Карандысыз Аккредитациялоо жана Рейтинг  Агенттиги 1963-жылдан баштап инженердик кадрларды даярдап келген М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин билим берүү кызматтарынын сапатын сырткы баалоодон өткөрдү.

2018-жылдын 2-4 май аралыгында Көз карандысыз аккредитациялоо жана Рейтинг агенттиги эл аралык аккредитацияны таануу эрежелеринин алкагында ОшТУнун билим берүү кызматтарынын бекитилген критерийлерине дал келүүсүн жана сапатын сырткы баалоо процедурасын жүргүздү.

Институционалдык менен параллель 3 багыт: Экономика, Электроэнергетика жана электротехника жана Информатика жана эсептөө техникасы адистештирилген аккредитациядан өттү.

Университеттин билим берүү кызматтарынын сапатын баалоо Көз Карандысыз Аккредитациялоо жана Рейтинг Агенттигинин Кыргыз Республикасынын жождору үчүн мамлекеттин Мыйзам чыгаруучу талаптарын эске алуу менен атайын ителип чыккан стандарттарына ылайык ишке ашырылат.

Сырткы эксперттик комиссиянын Ош технологиялык университетине болгон сапары боюнча чечим 2018-жылдын май айынын аягында Көз карандысыз аккредитациялоо жана рейтинг агенттигинин Аккредитациялык кеңеши тарабынан кабыл алынат.