2018-жылдын 14-15-май күндөрү Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги ОшТУнун технологиялык колледжин аккредитациядан өткөрүп жатат

2018-жылдын 14-май  күнү ОшТУнун технологиялык колледжинин  12 орто кесиптик билим берүү адистиктерин Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү баштады. Эксперттик комиссия текшерүүнүн алгачкы күнүндөгү программасына ылайык, өздүк баалоо боюнча жумушчу топтор, кафедра башчылары,  ата-энелер, студенттер, окутуучулар, бүтүрүүчүлөр жана социалдык партнерлор менен жолугуп, материалдык-техникалык база менен таанышты. Иштин жүрүшүндө документтер менен иштөө жана окутуучулардын сабактарына катышуу пландалган.

Мындан сырткары, билим берүү процессин уюштуруу жана анын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүшмөкчү.