18-19 майда республикалык илимий-практикалык конференция болот

Урматтуу коллегалар!

М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети сиздерди 2018-жылы 18-19-майда өтүүчү «Билим берүүдөгү жана илимдеги физика-техникалык проблемалар» деген аталыштагы Республикалык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырат. Конференция «Физика» кафедрасынын 25 жылдык юбилейине жана кафедранын профессору, б.и.к. Асанов Маматазим Асановичтин жаркын элесине арналат.

Конференция болжолдуу түрдө төмөндөгү багыттарда иш алып барат:

  • Билим берүүдөгү жана илимдеги физика-техникалык проблемалар;
  • Табигый илимдердин заманбап жетишкендиктери;
  • Энергетика, транспорт жана курулуштагы актуалдуу проблемалар;
  • Илимдеги жана билим берүүдөгү маалымат технологиялары;
  • Инженердик билим берүүдөгү проблемалар жана инновациялар;
  • Экономикалык жана социалдык-гуманитардык илимдердеги учурдагы проблемалар.

Эскертүү: Секциялык иштердин тематикасы чогулган материалдардын көлөмүнө жана мүнөзүнө жараша өзгөртүлүп түзүлүшү мүмкүн.

Конференциянын алкагында, анын багыттары боюнча «Жаңы технологялар жана иштелмелер» деген аталышта инновациялык долбоорлордун конкурсу өткөрүлөт.

Конференциянын материалдары КР ЖАКтын тизмесиндеги, РИНЦ платформасында индекстелүүчү  «Известия ОшТУ» илимий-техникалык журналында жарыяланат.

Конференцияга катышуу үчүн билдирүүлөрдү жана докладдарды (макалаларды) секцияларды көрсөтүү менен уюштуруу комитетинин дарегине 2018 жылдын 20-апрелине чейин жөнөтүңүздөр.
Көчүрүп алыңыз: «Маалымдама каты (орус тилинде)»