Окуу иштери боюнча проректор

Матисаков Жумакадыр Кубатбаевич


Билими:

1996-2001 жж. – ОшМУ, «Физика жана астрономия» адистиги. Квалификациясы – окутуучу

2009 ж. – Техника илимдеринин кандидаты. Адистиги 01.04.07 — «Конденсацияланган абалдардын физикасы»

2013 ж. – «Информатика жана башкаруу» адистиги боюнча доцент


Эмгек ишмердүүлүгү:

2020 ж. тартып – Окуу иштери боюнча проректор

2010-2020 жж.–  «Информатика» кафедрасынын башчысы

2006-2010 ж. — «Физика» кафедрасынын ага окутуучусу

2001-2006 ж. – «Физика» кафедрасынын окутуучусу


Илимий – изилдөө иштери:

30 ашуун  илимий жумуштардын автору. Бир нече эл аралык илимий жана академиялык долбоорлордун  катышуучусу.

Бир нече жолу чет өлкөлөрдө окуу жана илимий тажырыйба алмашууларда болгон  (Финляндия, Эстония, Южная Корея, Испания, Таджикистан и ж.б.).


Байланыш:
жумушчу тел.: +(996) 3222-4-35-13

моб. тел.: +(996) 557 070 279

e-mail: mzhkka@gmail.com