ОшТУнун лицейи

Мектеп-лицейдин негизделиши

2016- жылдын май айындагы ОшТУнун окумуштуулар кеңешинде ректор Абидов Абдыкадыр Омаровичтин кеңеши менен ОшТУда атайын таланттуу окучулар үчүн физика – математика сабактарын тереңдетип окута турган мектеп-лицейди ачуу сунушталган жана окумуштуулар кеңешинде жактырылып (окумуштуулар кеңешинин токтому №8.1516) түзүү “Кесипке багыттоо жана даярдоо” борборунун директору Абдырахманов Заирбек Паизовичке тапшырылган. Окумуштуулар кеңешинин токтомунун чечими менен Кыргыз республикасынын Илим жана билим берүү министрлиги тарабынан ОшТУда физика-математика предметтерин тереңдетип окутуучу мектеп-лицей ачылды.

Мектеп-лицей 8,9,10,11 класстар үчүн түзүлүп 2016-2017- жылга Билим берүү жана илим министрлигин билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктуу кылып LB 160000315 номеринде ОшТУга лицензия берген.

Мектеп-лицей — таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт:

математика, физика предметтери тереңдетилип окутулат;
англис, корей, кытай тилдери боюнча окуу – курсгары өтүлөт;
дизайнерлик, модельерлик, тигүүчүлүк боюнча кружоктор уюштурулган;
электроника, электротехника, робототехника боюнча кружоктор уюштурулган;
шаардык, областтык, республикалык предметтик олимпиадаларга даярдайбыз;
жалпы республикалык тестке даярдайбыз; сабактан сырткары илимдин кандидаттары, докторлору менен кызыккан тармактары боюнча илимий иштерге катышууга шарт түзүлгөн;
заманбап компьютерлер менен жабдылган кабинеттерде окутуу каралган;
бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепканада өз билимдерин өркүндөтүшөт;
окуучулардын өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө ылайык жүргүзүлгөн көркөм, адабий, бий секциялары уюштурулган;

ОшТУ мектеп-лицейинин тарыхы
ОшТУ – мектеп-лицейи Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилип, ОшТУнун ректору, профессор А.О. Абидовтун жеке демилгеси менен 2016-1017-окуу жылында ачылган (КРнын Билим беруу жана илим министрлигинин 19.08.2016ж №1191/1 буйругу). Алгачкы окуу жылында 8-9-10-11-класстарда 25 окуучу билим алып, 15 мугалим эмгектенген.
Учурда окутуу процесси кыргыз тилинде жүргүзүлүп, 8-11-класстын окуучулары кабыл алынган. Мектеп-лицей тѳмѳнкүдѳй эки багытта билим берүү ишин жүргүзѳт:

Математика предметтерин тереңдетип окутуу;
Физика предметин тереңдетип окутуу;

Сабактан кийин математика, кыргыз тили, орус тили, англис тили, биология, химия сабактарынан ЖРТга даярдоо жүргүзүлөт.

Ош технологиялык университеттин алдындагы ачылган мектеп-мектеп-лицейинин ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат
ОшТУ мектеп-лицейи Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген базистин окуу планы менен окуу-тарбия процессин жүргүзөт.

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүп, 8-11-класстын окуучулары кабыл алынган. 9 класс комплектиленген. Учурда окуучулар билим алып жатат. Окуучулар жалпысынан Ош, Баткен жана Жалалабат областынын ар кайсы аймактарынан келишкен. Алар үчүн жатаканада даярдалган. Жатаканадагы окуучулардын тартибин, сабак даярдоосун көзөмөлдөшкөн тарбиячы мугалимдер эмгектенет.

Мектеп-лицей төмөнкүдөй эки багытта билим берүү ишин жүргүзөт:

Математика предметтерин тереңдетип окутуу;
Физика предметин тереңдетип окутуу;

Сабактан кийин математика, кыргыз тили жана адабияты, химия, англис тили, физика, корей, кытай тилдеринен ийримдер жүргүзүлөт.
Мектеп-лицей атайын бекитилген акыбалга (Положение) таянып окутуу процессин жүргүзөт.
Негизинен окуучулардын өздөрү тандап алган предметтер боюнча терең билим алуусуна, интеллектуалдык деңгээлинин, дүйнө таанымынын жогору болушуна аракет жасашууда. Учурда мектеп-лицейде 10 мугалим эмгектенүүдө. Алардын курамында 1 биология илимдеринин кандидаты. Эмгектенип жаткан мугалимдердин бирөө магистр.

Мектеп-лицейдин жамааты өзүнүн алдына төмөнкү маселелерди коюп келет:

Окуучулардын математика жана физика предметтери боюнча билим сапатын жогорку деңгээлге жеткирүү;
Англис, корей жана кытай тилдерин үйрөтүү;
Компьютердик сабаттуулугун арттыру;
Адеп-ахлактык маданиятын калыптандыруу процессинде окутуунун алдыңкы, эффективдүү усулдарын колдонуу;

Мугалимдер өздөрүнүн тажрыйбалык жумуштарын мектеп-лицейден сынактан өткөрүшөт. Бир нече семинарларга катышып, атайын сертификаттарга ээ болушкан. Окутуунун жаңы технологиялары боюнча бири-бири менен тажрыйба алмашып турушат. Бир нече методикалык китептерди, практикалык жумуштар үчүн дептерлерди даярдашкан.

Мектеп-лицейде учурдун талабына ылайык 1 физика каанасы, 1 тилдер каанасы ачылган. ОшТУнун базасында компьпютерлерди кеңири колдонушат. Мындан сырткары ар бир класска бирден интернет кабели киргизилип, мугалим сабак учурунда ноутбук аркылуу интернеттен пайдаланууга шарт түзүлгөн. Мектеп-лицейде 2 проектор, 1 принтер бар.

Татыктуу билим берүүчү предметтик аудиториялар, 1 усулдук каана бар. «Орус тили жана адабияты», «Тарых», «Англис тили », «Биология», «Химия», «Физика», «Тарых», «Информатика» кааналары ар бир кафедралардан колдонууга алынган.

Мектеп-лицейде төмөнкүдөй иш чаралар өткөрүлүп турат:

Мектеп-лицейде лицейчилер күнүн белгилөө;
Жума сайын «Ыр канатында он мүнөт» аттуу чакан поэзиялык тыныгуу;
Ар түрдүү майрамдарга карата атайын кечелерди өткөрүү;
Ар жуманын шаршемби күнү жатаканадагы окуучулар үчүн «Адамдыкка сапар» деген аталыштагы семинар-тренинг;
Предметтер боюнча брейн-ринг өткөрүү;
Ай сайын класстар аралык «Достук» аталышындагы спорттук мелдештерди өткөрүү;

Бир айда бир «адабий китеп окуу күнү» уюштурулуп, атайын окууга берилген чыгарманын негизинде талкуу уюштурулуп турат.

Окуучулардын адеп-ахлактык тарбиясын калыптандыруу багытында тарбиялык сааттар, маданий кечелер өткөрүлөт. Жума сайын тарбиялык мааниси бар, кыргыз тилинде видеофильмдер көрсөтүлүп, талкуулар болот.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *