ОшТУнун лицейи

Мектеп-лицейдин негизделиши

2016- жылдын май айындагы ОшТУнун окумуштуулар кеңешинде ректор Абидов Абдыкадыр Омаровичтин кеңеши менен ОшТУда атайын таланттуу окучулар үчүн физика – математика сабактарын тереңдетип окута турган мектеп-лицейди ачуу сунушталган жана окумуштуулар кеңешинде жактырылып (окумуштуулар кеңешинин токтому №8.1516) түзүү “Кесипке багыттоо жана даярдоо” борборунун директору Абдырахманов Заирбек Паизовичке тапшырылган. Окумуштуулар кеңешинин токтомунун чечими менен Кыргыз республикасынын Илим жана билим берүү министрлиги тарабынан ОшТУда физика-математика предметтерин тереңдетип окутуучу мектеп-лицей ачылды.

Мектеп-лицей 8,9,10,11 класстар үчүн түзүлүп 2016-2017- жылга Билим берүү жана илим министрлигин билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктуу кылып LB 160000315 номеринде ОшТУга лицензия берген.

Мектеп-лицей — таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт:

математика, физика предметтери тереңдетилип окутулат;
англис, корей, кытай тилдери боюнча окуу – курсгары өтүлөт;
дизайнерлик, модельерлик, тигүүчүлүк боюнча кружоктор уюштурулган;
электроника, электротехника, робототехника боюнча кружоктор уюштурулган;
шаардык, областтык, республикалык предметтик олимпиадаларга даярдайбыз;
жалпы республикалык тестке даярдайбыз; сабактан сырткары илимдин кандидаттары, докторлору менен кызыккан тармактары боюнча илимий иштерге катышууга шарт түзүлгөн;
заманбап компьютерлер менен жабдылган кабинеттерде окутуу каралган;
бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепканада өз билимдерин өркүндөтүшөт;
окуучулардын өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө ылайык жүргүзүлгөн көркөм, адабий, бий секциялары уюштурулган;

ОшТУ мектеп-лицейинин тарыхы
ОшТУ – мектеп-лицейи Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилип, ОшТУнун ректору, профессор А.О. Абидовтун жеке демилгеси менен 2016-1017-окуу жылында ачылган (КРнын Билим беруу жана илим министрлигинин 19.08.2016ж №1191/1 буйругу). Алгачкы окуу жылында 8-9-10-11-класстарда 25 окуучу билим алып, 15 мугалим эмгектенген.
Учурда окутуу процесси кыргыз тилинде жүргүзүлүп, 8-11-класстын окуучулары кабыл алынган. Мектеп-лицей тѳмѳнкүдѳй эки багытта билим берүү ишин жүргүзѳт:

Математика предметтерин тереңдетип окутуу;
Физика предметин тереңдетип окутуу;

Сабактан кийин математика, кыргыз тили, орус тили, англис тили, биология, химия сабактарынан ЖРТга даярдоо жүргүзүлөт.

Ош технологиялык университеттин алдындагы ачылган мектеп-мектеп-лицейинин ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат
ОшТУ мектеп-лицейи Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген базистин окуу планы менен окуу-тарбия процессин жүргүзөт.

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүп, 8-11-класстын окуучулары кабыл алынган. 9 класс комплектиленген. Учурда окуучулар билим алып жатат. Окуучулар жалпысынан Ош, Баткен жана Жалалабат областынын ар кайсы аймактарынан келишкен. Алар үчүн жатаканада даярдалган. Жатаканадагы окуучулардын тартибин, сабак даярдоосун көзөмөлдөшкөн тарбиячы мугалимдер эмгектенет.

Мектеп-лицей төмөнкүдөй эки багытта билим берүү ишин жүргүзөт:

Математика предметтерин тереңдетип окутуу;
Физика предметин тереңдетип окутуу;

Сабактан кийин математика, кыргыз тили жана адабияты, химия, англис тили, физика, корей, кытай тилдеринен ийримдер жүргүзүлөт.
Мектеп-лицей атайын бекитилген акыбалга (Положение) таянып окутуу процессин жүргүзөт.
Негизинен окуучулардын өздөрү тандап алган предметтер боюнча терең билим алуусуна, интеллектуалдык деңгээлинин, дүйнө таанымынын жогору болушуна аракет жасашууда. Учурда мектеп-лицейде 10 мугалим эмгектенүүдө. Алардын курамында 1 биология илимдеринин кандидаты. Эмгектенип жаткан мугалимдердин бирөө магистр.

Мектеп-лицейдин жамааты өзүнүн алдына төмөнкү маселелерди коюп келет:

Окуучулардын математика жана физика предметтери боюнча билим сапатын жогорку деңгээлге жеткирүү;
Англис, корей жана кытай тилдерин үйрөтүү;
Компьютердик сабаттуулугун арттыру;
Адеп-ахлактык маданиятын калыптандыруу процессинде окутуунун алдыңкы, эффективдүү усулдарын колдонуу;

Мугалимдер өздөрүнүн тажрыйбалык жумуштарын мектеп-лицейден сынактан өткөрүшөт. Бир нече семинарларга катышып, атайын сертификаттарга ээ болушкан. Окутуунун жаңы технологиялары боюнча бири-бири менен тажрыйба алмашып турушат. Бир нече методикалык китептерди, практикалык жумуштар үчүн дептерлерди даярдашкан.

Мектеп-лицейде учурдун талабына ылайык 1 физика каанасы, 1 тилдер каанасы ачылган. ОшТУнун базасында компьпютерлерди кеңири колдонушат. Мындан сырткары ар бир класска бирден интернет кабели киргизилип, мугалим сабак учурунда ноутбук аркылуу интернеттен пайдаланууга шарт түзүлгөн. Мектеп-лицейде 2 проектор, 1 принтер бар.

Татыктуу билим берүүчү предметтик аудиториялар, 1 усулдук каана бар. «Орус тили жана адабияты», «Тарых», «Англис тили », «Биология», «Химия», «Физика», «Тарых», «Информатика» кааналары ар бир кафедралардан колдонууга алынган.

Мектеп-лицейде төмөнкүдөй иш чаралар өткөрүлүп турат:

Мектеп-лицейде лицейчилер күнүн белгилөө;
Жума сайын «Ыр канатында он мүнөт» аттуу чакан поэзиялык тыныгуу;
Ар түрдүү майрамдарга карата атайын кечелерди өткөрүү;
Ар жуманын шаршемби күнү жатаканадагы окуучулар үчүн «Адамдыкка сапар» деген аталыштагы семинар-тренинг;
Предметтер боюнча брейн-ринг өткөрүү;
Ай сайын класстар аралык «Достук» аталышындагы спорттук мелдештерди өткөрүү;

Бир айда бир «адабий китеп окуу күнү» уюштурулуп, атайын окууга берилген чыгарманын негизинде талкуу уюштурулуп турат.

Окуучулардын адеп-ахлактык тарбиясын калыптандыруу багытында тарбиялык сааттар, маданий кечелер өткөрүлөт. Жума сайын тарбиялык мааниси бар, кыргыз тилинде видеофильмдер көрсөтүлүп, талкуулар болот.

Мектеп лицейдин курамы


Абдырахманов Заирбек Пайизович мектеп-лицейдин мүдүрү

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдырахманов Бакытбек Мамашарипович
Ээлеген кызмат орду: ОшТУ нун «КДжББ» борборунда
жетектоочу адис.
Адистиги: Юриспруденция ОшКУУ 1999 ж., Тарых ОГПИ 2018
Илимий- педагокикалык тажрыйбалары: ОшТУнун тарых мугалими 2017-2019 жж.
Окуткан предметтери: Тарых, Адам жана коом
Тел: 0553 632 438, 0773 632 438.

 

 

 

 

Максутова Гульбарчын Алижановна кыргыз тили жана адабияты мугалими

Ээлеген кызмат орду: ОшТУ нун мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
Билими: жогорку 2003-ж. ОшМУ Филология факультети.
Кесиби: кыргыз тили жана адабият англис тили багыты боюнча мугалим
Педагогоикалык тажрыйба:
2003-2010-жж. Ж. Атабаева атындагы №35 мектепте кыргыз тили жана адабияты окутуучу

2006-2008-жж. А. Навои атындагы №18 мектебинде кыргыз тили жана адабияты окутуучусу, ОшМУнун кыргыз тили жана адабият практикалык курсунун кафедрасынын мугалими

Сыйлыктары: Грамота ОИББ 2011-ж. Ош,  Ардак грамота ОшТУ мектеп-лицей  2018-ж., Ыраазычылык кат ОБББ горОНО 2018-ж., Ардак грамота ОшТУ

E-mail:gulbarcyn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аблакимов Усон Асанович
Адистиги: 
Математика
Кызматы: кафедранын ага окутуучусу
Окуткан таалимдери:  Математика, Дифференциалдык теңдемелер
Электрондук почтасы: +996778 443016

 

 

 

 

 

 

Жалжаева Кундузкан Макамбаевна
Адистиги    
Маалымат жана өлчөө үчүн жабдуу жана технология
Кызматы     информатика кафедрасынын инженер-электронщиги
Квалификацияны жогорулатуу   -4
Электрондук почтасы Imi_kunduz204@mail.ru

 

 

 

 

 

Мамыркулова Меерим Эркинбековна– кафедранын окутуучусу. “Волейбол” боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификат менен сыйланды. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.

Байланыш телефону: 0772 737276

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы өсүп келе жаткан муунга учур талабы улам катаалданууда. Бүгүн маалыматтын ээси болуу гана жетишсиз, аны турмушта жана окууда колдоно билүү керек. Адамдын бардык жаатындагы  ишмердүүлүгү, айрыкча кесипкөйлүктүн ийгилиги бул нерседен көз  каранды.

Берекелүү Ош жергебиздин Түштүк-Чыгышынан орун алган Ош технологиялык университетинин базасында ОшТУнун окуу кеңешинин №1191/1 19.08.16-жылында бекитилген буйруктун негизинде ОшТУнун  базасында мектеп-лицей ачылган. ОшТУнун мектеп-лицейинин негизги максаты жана милдети – таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

Лицейде жалпы республикалык тестке (ЖТРге) даярдоого өзгөчө көңүл бөлүнмөкчү. Математика жана физика сабактары тереңдетип окутулат. Англис, орус, кытай жана корей тилдери боюнча акысыз курстар уюштурулат. Радиотехника, электротехника боюнча кружоктор иштеп жатат. Сабактарды жогорку квалификациялуу мугалимдер өтөт.

Лицейде окуучулардын интеллектуалдык  потенциалын түзүүнүн  бирден-бир негизги шарттарынын бири болуп олимпиадалык кыймыл эсептелинет. Ошондой эле орус, кыргыз, жана англис тилдери, математика, физика предметтери боюнча шаардык жана республикалык масштабдагы олипиадаларга активдүү катышуусу, окуучулардын жогорудагы предметтерди терең үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатат. Мисалга алсак, быйылкы шаардык олимпиада боюнча ийгиликтерге жетишишти.

Алсак,  I-орунду физика предмети боюнча 8-класстын окуучусу Газыева Бермет, II-орунду кыргыз тили жана адабияты предмети  боюнча 8-класстын окуучусу Сапарбаева Ажар, III-орунду география предметинен 9-класстын окуучусу Асилбек уулу Мырзамамбет алды.

Окуучулар үчүн ОшТУнун заманбап компьютердик техникалары менен жабдылган кабинеттери университеттин фонддору иштейт. Окуучулар университеттин библиотекасын окуу залын, окуу жана көркөм адабияттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Лицейде 8-9-10-11-класстарына окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт.

М.М.Адышев атындагы ОшТУнун мектеп-лицейи 2019-2020-окуу жылына 8-9-10-11-класска  контрактык  негизде орто мектептин  окуучуларын  кабыл алат.

Кабыл алуу жашаган жеринен көз карандысыз түрдө: Кыргыз Республикасынын, СНГ республикаларынын , жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн бардык шаарларынан жана райондорунан кабыл алынат. ОшТУнун мектеп-лицейинде атайын жатакана менен камсыз болушат. Окуучулардын сапаттуу билим алышы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта 1млн дон ашык китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана окуучулар өз алдынча даярдана турган окуу залдары, бүткүл дүйнөлүк интернет  системасына бириктирилген электрондук китепкана, окуучулардын  өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө  ылайык жүргүзүлгөн маданий- эстетикалык   борбор (МЭБ) көркөм, адабий бий секциялары уюштурулган.

Спорт жаатында М.М.Адышев атындагы ОшТУнун биринчи курстар ортосунда факультеттер аралык XXI спортакиадасында активдүү катышкандыгы үчүн дипломго ээ болушту. Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата Тогуз коргоол оюну боюнча ОГПИ нин ректорунун Кубогунда активдүү катышкандыгы үчүн 8-класстын окуучусу Жороев Бекзат “Ардак грамота” менен сыйланды.  2018-2019-окуу жылында 8-9-10-класстар окуп билим алып жатышат. Жалпысынан 34 окуучу билим алууда

 

ОшТУнун мектеп-лицейинин мугалимдери Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айыл өкмөтүндө уюштурулган “Ар бир кесип ардактуу” аттуу иш-чарага катышып келишти.

2019-2020-жаңы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча маалымат берүү үчүн профориентацияда ОшТУнун мектеп-лицейинин мугалимдери 2019-жылдын 23-апрелинде Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айылдык өкмөтүндө уюштурулган “Ар бир кесип ардактуу” аттуу иш-чарага катышып келишти. Кыргыз ата айыл өкмөтүнө караштуу 5 мектептен 286 окуучу, алардын ата-энелери жана мектептердин мугалимдери катышышты жана тиешелүү суроолорго жооп ала алышты. Ош шаарында белгилүү болгон ОшТУ, ОГПИ, ОшКУУ жана Юр.колледждин мугалимдери катышып, окуу жайлар боюнча кеңири маалымат берүү менен суроо-жооп иретинде маектеше алышты. Иш-чара жогорку деңгээлде өттү.