ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту

 • Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту


  МААЛЫМАТТАР

  Мазмуну:

  • институт тарыхы;
  • институттун структуралык бөлүнүштөрү;
  • маалымат, спорт жана студенттик комитет;
  • административдик-башкаруу ишмердиги;
  • институттун миссиясы;
  • башкы максаттары жана милдеттери;
  • байланышуу маалыматтары.

  ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун тарыхы

  ОшТУнун Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту 1995-жылы Ош технологиялык университетинин Өзгөндөгү филиалы катары түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана маданият министрлигинин 2002-жылдын 25-мартындагы коллегиясынын №2/7 чечими жана ОшТУнун ректорунун буйругу боюнча Өзгөн филиалы ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү институту катары өзгөртүлгөн. 2006-жылы ОшТУнун ректорунун буйругу менен коллеж катары өзгөртүп түзүлгөн. 2007-жылы кайрадан дагы институтка өзгөртүлгөн. Ушул жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын чечими боюнча институтка ал окуу жайдын негиздөөчүсү академик Б.Мурзубраимовдун ысмы ыйгарылган. 2016-жылы ОшТУнун окумуштуу кеңешинин чечими менен институт ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү коллежи катары кайрадан түзүлгөн. 2019-жылы ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү коллежи ОшТУнун окумуштуулар кеңешинин чечими жана ректорунун буйругу менен ОшТУнун Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту болуп өзгөртүп түзүлгөн.

  Юридикалык дареги: 723600, Өзгөн шаары, Манас көчөсү, 186. Факс: (03233) 53147, тел: 53189, 53034

  Институттун структуралык бөлүнүштөрү

  Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына жана “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик окуу жайлар жөнүндө” жобого ылайык институт төмөнкү структуралык бөлүктөргө ээ:

  Бөлүмдөр:

  • окутуунун күндүзгү бөлүмү;
  • окутуунун сырткы бөлүмү;
  • кыска мөөнөттүү курстар жана квалификацияны жогорулатуу бөлүмү.

  Кафедралар:

  • табигый-техникалык дисциплиналар;
  • педагогика жана тилдик дисциплиналар;
  • экономика;
  • укук жана коомдук дисциплиналар.

  Бөлүктөр:

  • окуу;
  • административдик-чарбалык;
  • бухгалтердик-пландоо;
  • кадрлар боюнча;
  • архив;
  • карьера борбору;
  • маданий-эстетикалык борбор.

  Маалымат, спорт жана студенттик комитет:

  • китепкана;
  • электрондук китепкана;
  • “Шумкар” спорт клубу;
  • студенттик жатакана;
  • студенттик кеңеш.

  2020/2021-окуу жылына карата институтта иштегендердин жалпы саны 82 адам. Окутуучулар курамынын саны 60, алардын 46 штатта; айкалышкан шартта иштегендер 14; административдик-башкаруу бөлүгүндө 15, окуу-жардамчы персоналда 5 адам.

  Институтта ОПКда 60 мүчө, 1 айыл-чарба илимдеринин доктору, профессор, 7 илим кандидаттары, доценттер эмгектенишет (6 штатта, 1 айкалышкан шартта). 20 окутуучу «КРдин билим берүүсүнүн мыктысы» төш белгисинин ээлери.

  Институтта спорттук иш-чараларды өткөрүп туруучу “Шумкар” спорт клубу уюштурулган. Студенттер институттан сырткары райондук жана областтык спорттук иш-чараларга катышып турушат. Студенттерибиздин арасында Өзгөн шаарындагы түрдүү спорттук клубдарда машыгып, мелдештерде байгелүү орундарга ээ болгондору бар.

  Атайын түзүлүп, институт жетекчилиги тарабынан бекитилген пландын негизинде иштөөчү студенттик кеңеш бар. Ал кеңеш студенттерге укуктук, социалдык жана материалдык колдоо көрсөтөт, төмөнкүдөй маданий иш-чараларды өткөрөт: конкурстар, диспуттар, тегерек столдор, майрамдык кечелер, спорттук мелдештер. Студентик кеңеш областтагы башка орто окуу жайларынын студкеңештери менен байланышы бар. Ишембиликтерди өз алдынча уюштурушат жана райондогу коомдук пайдалуу иштерге дайыма жигердүү катышышат.

  Административдик-башкаруу ишмердиги

  ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Билим берүү жөнүндө” мыйзамын, Президентинин жарлыктарын, Өкмөтүнүн токтомдорун жана чечимдерин, Билим берүү жана илим министрлигинин ченемдик-укуктук актыларын жана институттун Уставын жетекчиликке алат.

  2017, 2019-жылдары ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту адистиктер боюнча көз карандысыз аккредитациядан өткөн. Сертификат №VK170000050, 2017-ж. (билим берүү программаларын жана мекемелерин аккредитациялоо агенттигинин 2017-жылдын 20-майындагы №3/001 буйругу). 2019-жылы Мектепке чейинки билим берүү адистиги аккредитациядан өткөн.

  ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун миссиясы 

  Билим берүү программаларына тиешелүү тармактар үчүн орто кесиптик деңгээлдеги, базар экономикасынын шарттарына жооп бере алган, чет тилдерди жана жаңы маалымат технологияларын терең үйрөнгөн адистерди даярдоо.

  ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун миссиясы башкы максаттары жана милдеттери

  Максаттары: коомдун жана мамлекеттин керектөөлөрүнө ылайык орто квалификациялуу жумушчуларды, кызматкерлерди жана адистерди даярдоону камсыздаган зарыл шарттарды жана натыйжалуу механизмдерди түзүү, ошондой эле инсандын интеллектуалдык, маданий жана кесиптик өнүгүү муктаждыктарын канааттандыруу.

  Милдеттери:

  • калктын билим алуу мүдөөлөрүнө жана эмгек базарынын перспективдүү тенденцияларына ылайык билим берүүнүн мазмунун жана технологияларын жаңылоо;
  • сапаттуу билим берүү кызматтардын аймактык жеткиликтүүлүгүн камсыздаган билим берүү кызматтарынын инфраструктурасын калыптандыруу;
  • Өзгөн шаарынын жана районунун иш берүүчүлөрүнүн квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыктарын канааттандырууга багытталган кесиптик билим берүү программаларынын ийкемдүү спектрлерин калыптандыруу;
  • жаңы билим берүү программаларын жайылтуу;
  • мамлекет менен жеке жактын өнөктөштүк инструменттерин өнүктүрүү;
  • экономиканын чыныгы сектору менен институттун карым-катышын камсыздоо;
  • институттун инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу;
  • институтту уюштуруу-түзүү жана аймактык жактан оптимизациялоо;
  • билим берүүнүн сапатын баалоо, анын ичинде иш берүүчүлөр менен болгон карым-катнаштын негизинде бүтүрүүчүлөрдү сертификациялоонун инструменттерин жайылтуу;
  • институттун бюджеттен сырткаркы ишмердүүлүгүнүн көлөмүн көтөрүү үчүн уюштуруу-укуктук жана каржы-экономикалык шарттарын өркүндөтүү;
  • кесиптик багыт, өзүн кесиптик жактан аныктоо жана кесиптик карьераны коштоп жүрүү системасын модернизациялоо;
  • үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү (ОКББ, кесиптик даярдоо, квалификацияны жогорулатуу, кадрларды кайра даярдоо) системасын модернизациялоо;
  • аймак жана эл аралык кызматташуунун инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;
  • билим берүү жараянын маалыматташтыруу жана институтту башкаруунун автоматташтыруу;
  • жалпы билим берүү мекемелердин бүтүрүүчүлөрү үчүн орто кесиптик билим берүүдөгү кесиптик даярдоо программаларынын кызыктыргычтыгын жогорулатуу.

  Институттун байланышуу маалыматтары 

  Телефондор: (3233) 53189, (3233) 53034, факс: (3233) 53147, e-mail: muitooshtu@mail.ru


 • Директор – Акматалиев Асанбек Тургунбаевич

  ♦ окумуштуулук даражасы: философия илимдеринин кандидаты;
  окумуштуулук наамы: доцент;
  ♦ билими: Ош мамлекеттик университетин аяктаган (2000-ж.), “Open world” программасынын бүтүрүүчүсү (АКШ, 2011-ж.);
  байланыш маалыматтары: тел.: (3233) 53189, (0550) 451059, e-mail: akmataliev.asanbek@mail.ru;
  ♦ эмгек жолу: окутуучу, кафедра башчысы, декандын орун басары, директордун илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча орун басары, директордун окуу иштери боюнча орун басары, директор.

   

   

   

   

  Окуу иштери боюнча директордун орун басары – Тынай уулу Бактыбек
  ♦ билими: Ош мамлекеттик университеттин “Тарых” адистиги боюнча аяктаган (1993-ж.);
  ♦ байланыш маалыматтары: тел.: (3233) 53034, (0772) 950489 e-mail: tynayuulu @bk.ru;
  ♦ эмгек жолу: окутуучу, окуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары, кафедра башчысы, кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо бөлүмүнүн башчысы, факультеттин деканы, директордун окуу иштери боюнча орун басары.

   

   

   

   

  Илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча директордун орун басары – Смаилов Эльтар Абламетович

  ♦ окумуштуулук даражасы: айыл чарба илимдеринин доктору;
  ♦ окумуштуулук наамы: профессор, КРдин Инженердик академиясынын жана Россиянын Табият таануу академиясынын академиги;
  ♦ билими: Андижан пахтачылык институттун  “Айыл чарбасын механизациялаштыруу” адистиги боюнча аяктаган (1975-ж.);
  ♦ байланыш маалыматтары: тел.: +996772638288, e-mail: eltar_uito@mail.ru;
  ♦ эмгек жолу: окутуучу, факультеттин деканы, директор, илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча директордун орун басары, КР ЖАК эксперти, ОшТУнун алдындагы кандидаттык (доктордук) диссертациялык кеңештин төрагасы.

   

   

  Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары – Абдулатов Абдурашит
  ♦ окумуштуулук даражасы: филология илимдеринин кандидаты;
  ♦ окумуштуулук наамы: профессор;
  ♦ билими: Ош мамлекеттик педагогикалык институттун “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу” адистиги боюнча аяктаган (1979-ж.);
  ♦ байланыш маалыматтары: тел.: +996777117057, e-mail: abdulatov57@bk.ru;
  ♦ эмгек жолу: окутуучу, кафедра башчысы, гуманитардык-педагогикалык факультетинин деканы, директордун мамлекеттик тил боюнча орун басары.

   

   

 • Институттун окумуштуулар кеңеши 

  Окуу-тарбиялык, илим-изилдөөчүлүк жана башка ишмердиктин түрлөрүн башкаруу боюнча бардык чечимдер институттун окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынат.

  Директордун жетекчилигиндеги окумуштуулар кеңеш институттун өзүн-өзү башкарган башкы орган болуп саналат. Анын 16 мүчөсү бар. Окумуштуулар кеңеш КР Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен “Жогорку окуу жайларындагы окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү” жобонун негизинде түзүлөт (ББИМдин 2000-ж.14.02деги №70/1 буйругу). Окумуштуулар кеңештин отурумдары план боюнча кварталда бир жолу, зарылдыгына карап кезексиз да, орточо окуу жылында 4-5 жолу өткөрүлөт.

  Окумуштуулар кеңештин отурумдарында каралуучу негизги маселелер:

  1. Окумуштуулар кеңештин курамын бекитүү.
  2. Усулдук кеңештин курамын бекитүү;
  3. Окуу жылы үчүн окумуштуулар кеңешинин иш планын бекитүү;
  4. Окуу жылы үчүн институттун иш пландарын кароо жана бекитүү. 5 жана 1 жылган Өнүгүү концепциясы;
  5. Окуу жылы үчүн структуралык бөлүмдөрдүн штаттык жадыбалын жана жумушчу окуу пландарын бекитүү;
  6. 6. Окутуучулар курамын аттестациялоонун принциптерин кароо;
  7. Институттагы окуу, окуу-усулдук жана тарбиялык иштердин абалы боюнча отчетторду угуу;
  8. 8. Аткарылган иштер боюнча директордун орун басарларынын отчеттору;
  9. Экзамендик сессиялардын жыйынтыктарын талкуулоо;
  10. Студенттердин билимин текшерүүнүн модулдук-рейтингдик системасынын натыйжалуулугу жөнүндө;
  11. ОПК, аспиранттардын, магистранттардын жана студенттердин ИИИ негизги багыттары тууралуу;
  12. Ар кандай комиссиялардын отчетторун угуу;
  13. Каржы-чарбалык ишмердиги жөнүндө;
  14. Окумуштуулар кеңештин токтомдорун аткарылышы тууралуу маалымат угуу;
  15. Кесиптик бирликтин жана кабыл алуу комиссиясынын отчетторун угуу;
  16. Окуу жылында аткарылган иштердин отчетторун жана башка маселелерди кароо.

  Окумуштуулар кеңештин курамы

  Аты-жөнү Кызматы
  1 Акматалиев Асанбек Тургунбаевич директор, филос.и.к, доцент
  2 Бактыбек  Тынай уулу окуу иштери боюнча директордун орун басары, МУИТО доценти
  3 Смаилов Эльтар Абламетович илимий иштер жана сырткы байланыштар  боюнча директордун орун басары, а.ч.и.д., профессор
  4 Абдулатов Абдурашит мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары, ф.и.к., профессор
  5 Жумакадыр уулу Манасмиң административдик-чарба бөлүмү боюнча директордун орун басары
  6 Муратбаева Гулбарчын Насаркуловна күндүзгү бөлүмдүн башчысы, ю.и.к.,  доцент
  7 Зулпуев Замирбек Базарбаевич сырткы бөлүмдүн башчысы, т.и.к., доцент
  8 Темиралиева Гулжамал Тайлакбаевна практика жетекчиси, т.и.к., доцент
  9 Каримова Ибадат Самиевна ТТИ кафедрасынын доценти, м.и.к.
  10 Мамасеитов Абдыманап КРдин эмгек сиңирген мугалими
  11 Холматов  Ибрагим

  Исмаилжанович

  ТТИ кафедрасынын доценти, а.ч.и.к.
  12 Чокотаева Айзуура Абдыкалыковна кадрлар бөлүмүнүн башчысы
  13 Жалилов Канатбек Адилович башкы бухгалтер
  14 Абдуллаева Рахатай  Айбековна окуу бөлүмүнүн башчысы
  15 Раманкулов Мухаммед-Назар окуу бөлүмүнүн башкы адиси
  16 Матиева Уултай Сапарбайевна окумуштуулар кеңешинин катчысы

   

  Административдик кеңеш

  Окумуштуулар кеңешинин жумушчу органы катары административдик кеңеш төмөнкү ишмердиктерди аткарат:

  • окуу процессин координациялайт;
  • мамлекеттик стандарттын талаптарынын аткарылышын текшерет;
  • окуу процессин башкаруунун, көзөмөлдөөнүн аткарылышын жана уюштурулушун ишке ашырат;
  • окумуштуулар кеңеште кароого пландаштырылган маселелерди талкуулайт;
  • институттун структуралык бөлүмдөрүнүн административдик жана башкаруу ишмердүүлүктөрүн текшерет, талдайт жана алардын башчыларынын отчетторун угат;
  • штаттык жадыбалдын сакталышын текшерүүнү ишке ашырат;
  • эмгек тартибинин так аткарылышын көзөмөлдөйт;
  • окумуштуулар кеңештин токтомдорунун (чечимдеринин) жана директордун буйруктарынын аткарылышын көзөмөлдөйт.

 • Ченемдик документтер 

  Институттун күбөлүгү, лицензиясы, сертификаттары:

  Институттун жоболору:

  • педагогикалык жүктөмдөрдү пландоонун жана эсепке алуунун ченемдери;
  • эмгек акысына кошумча төлөөлөрдү коюу үчүн кызматкерлерди аттестациялоо жобосу;
  • «Студенттердин көзү менен» анкетирлөөсү жөнүндө жобо;
  • окуу процессин уюштурууну окутуунун кредиттик технологиянын негизинде жүргүзүү жөнүндө жобо.

   

 • Кадрлар бөлүмү

  Кадрлар бөлүмү институттун структуралык бөлүмү болуп саналат. Бөлүм өз ишинде төмөндөгүлөрдү жетекчиликке алат: учурдагы эмгек жана билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, башка ченемдик мыйзам актыларын, КР Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, буйруктар, жоболор жана нускамалар, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин башка жетектөөчү документтерин, Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун Уставын жана жамааттык келишимди.

  Кадрлар бөлүмүнүн жумушу педагогикалык кадрлар менен иштөөнүн натыйжалуулугун жана башка категориядагы кызматкерлердин сапатын арттыруу максатында уюштурулган жана багытталат.

  Оптималдуу кадрдык курамды ийкемдүү жана өз убагында колдоо институттун күндөлүк максаттарын жана милдеттерине туура келет.

  Бөлүм кадрдык иштердин маселеле боюнча мыйзамдык ченемдик-укуктук сакталышын көзөмөлгө алат.

  Автоматташтырылган системаларды кадрдык кызматкерлердин автоматташтырылган жумуш ордуларын пайдалануу менен кадрларды башкаруунун заманбап усулдарын киргизет.

  Институттун максаттарына, стратегиясына жана профилдерине, анын ишмердүүлүгүндө болгон сырткы жана ички шарттарга ылайык кадрларды комплектилейт.

  Институттун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары боюнча локалдык укуктук актыларды түздөн-түз иштеп чыгууну жана өндүрүштү уюштурат.

  Институтта башкарууну жакшыртуу, кызматтык адамдардын, профессордук-окутуучулук курамдын укуктарын жана милдеттерин аныктоо жана институттун бөлүмдүк түзүмүн милдеттери боюнча сунуштарды иштеп чыгуу иштерин жүргүзөт.

  Квалификациясын, жеке жана кесиптик сапаттарын баалоонун негизинде кадрларды тандоо жана орноштуруу, ошондой эле институттун кызматкерлерин кабыл алуу, которуу жана бошотуу ишин уюштурат.

  Өргүүлөрдүн графиктерин түзүүнү жана аткарууну көзөмөлгө алат.

  Институттун кызматкерлери тарабынан эмгек тартибинин жана ички эмгек тартибинин эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөөнү уюштурат.

  Өзүнүн компетенциясынын чегинде кызматтык (иштик) иш кагаздарына кол коет.

  Билим берүү боюнча КР мыйзамдарына ылайык студенттерди институтка кабыл алуу, которуу, окуудан четтетүү, мамлекеттик аттестациялык сынактарга киргизүү, бүтүрүүчүлөргө квалификация ыйгаруу боюнча бөлүм башчыларынын билдирүүлөрүнүн жана студенттердин өз арыздарынын негизинде буйруктарды даярдайт. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү студенттердин өздүк делолоруна жазат.

  Биринчи курска кабыл алынган студенттердин өздүк делолорун кабыл алат. Башка окуу жайдан которулуп келген студенттерге өздүк дело ачат жана анын кийинки кыймылдарын жүргүзөт.

  Институттун студенттери жана бардык кызматкерлери тууралуу маалыматтардын AVN маалымат системасында жүргүзүү тартибин сактайт.

  Чокотаева Айзуура Абдыкалыковна
  Адистиги, ээлеген кызматы: “каржы жана насыя”, кадрлар бөлүмүнүн башчысы.
  Билими: Ош технологиялык университети, 2001-ж.
  Сыйлыктары: ОшТУнун Өзгөн филиалынын ардак грамоталары, 2005, 2006; КР ББИМдин ардак грамотасы, 2006; ОшТУнун ардак грамотасы, 2008; Билим берүү кызматкерлеринин Ош областтык комитетинин ардак грамотасы, Райадминистрациянын ардак грамоталары, 2010, 2015; «КР Билим берүүсүнүн мыктысы» төш белгиси, 2011; Борбордук кесиптик бирлик комитетинин ардак грамотасы, 2016; Ооганстандагы согуштун ардагерлеринин республикалык советинин ардак грамотасы, 2017.
  Үй-бүлөлүк абалы: үч баланын энеси.
  Байланыш маалыматтары: тел.: +996770733709., e-mail: aiza_66@list.ru

   

 • Административдик-башкаруу ишмердиги

  Институттун бухгалтериясы 

  Институттун бухгалтериясынын негизги милдеттери:

  • субъектилердин ишмердүүлүгү тууралуу толук жана анык маалыматты системалуу калыптандыруу жана аны каржылык отчеттуулуктун ички жана сырткы пайдалануучулары жеткирүү;
  • каржы отчетун түзүү учурунда мыйзамдардын жана КОЭС талаптарына ылайык каржылык отчеттуулукту түзүү;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте отчеттуулуктун башка түрлөрүн түзүү үчүн маалымат менен камсыздоо;
  • субъектилер тарабынан чарбалык операцияларды жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого көзөмөл жүргүзүү үчүн маалымат менен камсыздоо;
  • эсепке алуу саясатын кабыл алуу жана аны ырааттуу аткаруу;
  • ички көзөмөлдүн болушу жана иштөө системасы.

  Бухгалтердик эсепке алуу КОЭС талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Институтта КР ББИМ штаттык жадыбалына ылайык 4 бухгалтер эсептик ишти жүргүзүшөт.

  Бухгалтериянын түзүмү төмөнкүдөй курамдан турат: башкы бухгалтер, бухгалтерлер (материалдык бухгалтер, эсептик бухгалтер) жана кассир.

  Байланышуу маалыматтары: (3233)53228, e-mail: ukto-buh@mail.ru.


  К.А. Жалилов – башкы эсепчи. ОшТУнун “каржы жана насыя” адистигин 2009-жылы бүтүргөн.

   

   

   

   

   

   

  Бардык эсепчилердин экономикалык жогорку билимдери бар.


  Абдиева Н.А. – эсептик бухгалтер, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин “каржы жана насыя” адистигин 2003-жылы бүтүргөн.

   

   

   

   

   

   

   

  Сагынбаева Р. – материалдык бухгалтер, ОшТУнун “каржы жана насыя” адистигин 2003-жылы бүтүргөн.

   

   

   

   

   

   

   

  Абдирахманова Х.М. – кассир, Ош шаарындагы бухгалтердик мектебин 1977-жылы бүтүргөн.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Административдик-чарбалык бөлүк

  Институтта Өзгөн шаары Манас көчөсү н/ж дарегинде жайгашкан эки окуу имараттары жана студенттер үчүн жатакана бар. Алар атайын даярдалган долбоорлордун неегизинде курулган.

  Иштегендердин контингенти 19 адамды түзөт.

  Чарбалык бөлүктүн структурасы

  1. Окуу корпустарынын коменданты;
  2. Электрик;
  3. Тазалагычтар – 6 бирдик;
  4. Эшик алдын шыпыргычтар – 2 бирдик;
  5. Жыгач уста;
  6. Кароолдор – 4 бирдик;
  7. Жатакананын коменданты;
  8. Вахтер.

  Чарбалык иштерди уюштуруу, жумушта коопсуз жана жагымдуу шарттарды жаратуу үчүн чарбалык бөлүктүн кызматкерлеринин иштерин жетектөө окуу корпустарынын комендантынын милдеттери болуп саналат.

   

 • Академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бириккен профсоюз комитети

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бириккен профсоюз комитети – студенттердин, профессордук окутуучулар жамаатынын, аспиранттардын, жумушчулардын курамынан турган коомдук уюмдардын бири. Бириккен профсоюз комитетинин негизги милдети – окуу тарбиялык, маданий-массалык жана илим изилдөө иштеринин сапатын жогорулатуу, кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо, эс алуу жана жашоо шарттарын жакшыртуу болуп саналат.

  Институттун бириккен профсоюз комитети – студенттердин жаштар комитетинин бир топ иш-чараларына, маданий көңүл ачуусуна жана спорттук таймаштарга материалдык колдоо көрсөтөт. Эң негизгиси студенттер, окутуучулар жана башка кызматкерлерди социалдык жактан колдоо менен бирге, алардын укугун коргоп келет.

  Бириккен профсоюз комитети өз ишин бирикмелердеги, бөлүмдөрдөгү атайын шайланган бюро мүчөлөрү аркылуу жүргүзөт.

  Институтта эмгектенген жумушчулар жана окуган студенттер бириккен профсоюз комитетине мүчө болуу укугуна ээ. Ал үчүн бириккен профсоюз комитетинен арыз үлгүсүн алып, аны толтуруу гана жетиштүү.

  Институттун кесиптик комитети кызматерлердин, окутуучулардын жана студенттердин эмгек, турмуш, эс алуу жана маданият тармагындагы кызыкчылыктарын көрсөтөт. Кесиптик комитет кесиптик бирликтин 76 мүчөсүнөн турат. Институттун эмгек жамаатынын атынан кесиптик уюм менен институттун жетекчилиги ортосунда Жамааттык келишим түзүлгөн. Ушул келишимге ылайык жамаат мүчөлөрү ички эмгек тартибине баш ийип, белгилүү кесиби, квалификациясы жана кызматы боюнча иштерди аткарууга, ал эми администрация аларга эмгек акыны убагында төлөп берүүгө жана КРдин Эмгек кодексинде каралган эмгек шарттарын түзүп, жумушту камсыздоого милдеттүү. Кесиптик комитет календардык майрамдарды: “Карылар күнүн”, “Мугалимдин күнүн”, “Жаңы жыл”, “8-Март”, “КРдин Эгемендүүлүк күнүн”, “Нооруз”, “9-Май”, “Студенттерге арноо”, “Студенттердин эл аралык күнүн” өткөрүүгө жигердүү катышат.

  Ар жылы институттун кесиптик комитети жаңы жылдык балдарды, балдар үчүн балатыларды жана кызматкерлер, окутуучулардын балдары үчүн белектерди алып берүүнү уюштурат.

  Институттун кесиптик комитетинин корунан маданий-массалык иш-чараларына 333752,8 сом акча каражаттары бөлүнгөн. Анын ичинен кызматкер, окутуучулар жана студенттер үчүн 79876 сом өлчөмүндө материалдык жардым көрсөтүлдү.

  Институттун бириккен профсоюз комитетинин курамы

  1. Кайназаров Бийназар – комитеттин төрагасы.
  2. Турдали уулу Кубаныч – комитеттин мүчөсү.
  3. Максутова Айчүрөк – комитеттин мүчөсү.
  4. Наджиева Гүлбарчын – комитеттин мүчөсү.
  5. Кадырова Зыйнат – комитеттин мүчөсү.

  Аялдар кеңеши 

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун аялдар кеңеши – профсоюз уюмунун коллегиялык кеңешчи органы болуп саналат.

  Негизги максаты – студенттерди тарбиялоо иштерин уюштурууда, аялдардын, балдардын кызыкчылыгын коргоодо, институттун коомдук-саясий, экономикалык, социалдык, маданий турмушуна жардамдашууда, аялдар кеңешине таандык суроо талаптарды иштеп чыгууда көмөк көрсөтүү.

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун аялдар кеңешинин жобосу окуу жайдын окумуштуулар кеңешинде иштелип бекитилген.

  Анда аялдар кеңешинин жалпы жобосу, укуктары жана милдеттери, аткарылуучу иштердин ирети белгиленген.

  Аялдар кеңеши аялдар коомчулугун бириктирүү, жашоо-турмуштун социалдык-маанилүү маселелери, анын ичинде үй- бүлөнү, энеликти, балалыкты коргоо, институтта коомдук коопсуздукту камсыз  кылуу жана аялдарга жана кыздарга карата зомбулук аракеттерин болтурбоо боюнча чечимдерди кабыл алуу процесстерине алардын катышуусун жигердештирүү жана кыйла жагымдуу шарттарды түзүү максатында түзүлгөн.

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун аялдар кеңешинин төрайымы педагогика жана тил илимдери кафедрасынын улук окутуучусу Ч.М.Жолдошева жана мүчөлөрү институттун студент кыздары менен биргеликте иш жүргүзүп келет.

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун аялдар кеңешинин курамы:

  – аялдар кеңешинин төрайымынын жардамчысы: Матиева У. С.;
  – 1-курстар боюнча: Хакимова М. К.;
  – 2-курстар боюнча: Хакимова М. С.;
  – 3-курстар боюнча: Калбердиева М. К;
  – аялдар кеңешинин катчысы: Темиржанова Г.

  2020/2021-окуу жылына Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун аялдар кеңеши төмөндөгү иш-чараларды пландаштырган:

  • 17-ноябрь – Бүткүл дүйнөлүк студенттер күнүнө карата онлайн оюн-зоок уюштуруу;
  • 23-февраль – Ата Мекенди коргоочулар күнүнө карата дубал гезит чыгаруу;
  • 8-Март – Эл Аралык Аялдар күнүнө карата “Аялдын көркү – анын сырткы келбетинде, назиктиги – үнүндө, акылы – жүрүм-турумунда” аттуу онлайн кече уюштуруу;
  • 8-Март – Эл Аралык Аялдар күнүнө карата “Аял – дүйнөнүн көркү” аттуу доклад окуу (аялдар этикасы жана жүрүм-туруму жөнүндө);
  • 8-Март – Эл Аралык Аялдар күнүнө карата куттуктоо – дубал-гезит чыгаруу;
  • 1-декабрь – Бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнүнө карата “Дени сак улут – дени сак энеден” аттуу врачтар, энелер, коомдук ишмерлер менен жолугушуу уюштуруу.

  Бүтүрүүчүлөр ассоциациясы 

  ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бүтүрүүчүлөр ассоциациясы орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн студенттеринин жана бүтүрүүчүлөрүнүн өз алдынча башкаруусунун негизинде жалпылык кызыкчылыктары менен аныкталган ишмердигин жүзөгө ашыруу максатында түзүлгөн ыктыярдуу коомдук уюм.

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жобосу окуу жайдын окумуштуулар кеңешинде иштелип чыгып бекитилген.

  Анда бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жалпы жобосу, укуктары жана милдеттери, аткарылуучу иштердин ирети белгиленген.

  Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын максаттары: бүтүрүүчүлөрдүн бардык муундарынын арасында ынтымакты бекемдөө, байланышын жакшыртуу, интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүү, эмгек базарында талап кылынган кадрларды даярдоо, институттун мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу жогорулатуу.

  Коюлган максаттарга жетүү үчүн бүтүрүүчүлөр ассоциациясы төмөнкү милдеттерди чечет:

  • бүтүрүүчүлөрдүн жогорку сапатта билим алуусун, интеллектуалдык жана маданий деңгээлин, ошондой эле алардын инсандык сапатын жогорулатуусуна көмөктөшөт;
  • окуу процессин жана илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуу формаларын өнүктүрүүгө жардам берет;
  • окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга көмөктөшөт, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын, билим берүү мекемелердин, коомдук уюмдарына өз ара кызыкчылыктарын макулдашууну, ишке ашырууну камсыз кылат;
  • окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушууларын өткөрүүгө жана уюштурууга көмөктөшөт;
  • кесипке багыт берүү иштерине жардамдашат;
  • институттун маалыматтык, укуктук. жарнамалык тейлөөнүн жамааттык формаларын түзөт жана өнүктүрөт.

  Институттун бардык бүтүрүүчүлөрү ассоциациянын мүчөлөрү боло алышат.

  Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

  • бүтүрүүчүлөр ассоциациясын башкарууда, келечектүү жана учурдагы иш пландарды иштеп чыгууга, бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын шайлануучу органдарына шайланууга жана шайлоого катышууга;
  • бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын маалыматтык жана усулдук материалдары, бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын кеңешинин чечимдери жөнүндө жана кызыктырган багыттагы пландаштырылган иш-чараларга катышууга;
  • бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жобосун сактоо жана бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчи органдарынын чечимдерин мөөнөтүндө аткарууга;
  • өзүнүн үй жана жумуш дарегинин, телефон номерлери, жумуш орду жана кызматы өзгөргөндүгү тууралуу өз убагында кеңешке маалымдоого;
  • бүтүрүүчүлөрдүн ар-намысын жана кадырын сактоого;
  • бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын ишин жүзөгө ашыруу үчүн мүмкүн болушунча материалдык, маалыматтык жана башка жардамдарды көрсөтүүгө.

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын төрайымы экономика кафедрасынын окутуучусу М.С.Хакимова мүчөлөрү менен биргеликте иш жүргүзүп келет.

  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын курамы:

  1. Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын төрайымынын жардамчысы педагогика жана тил илимдер кафедрасынын окутуучусу М.К.Калбердиева.
  2. Мүчөлөрү:
  • Р.М. Сагынбаева, институттун экономисти;
  • И. Темирбеков, ЖАК “Бай-Түшүм” банкынын Өзгөндөгү филиалынын жетекчиси;
  • У.А.Жумабаев, ЖАК “Бай-Түшүм” банкынын Өзгөндөгү филиалынын кредиттик эксперти;
  • А. Нуржигит кызы, бүтүрүүчү;
  • Н. Эркебаева, “Айсанам” балдар бакчасынын тарбиячысы;
  • Н. Абдираимов, Өзгөн РЭСинин контролеру.
  1. Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын катчысы: Өзгөн шаарындагы №7 гимназиясынын башталгыч класстар мугалими М. Матишева.

  2020/2021-окуу жылга Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын катчысы төмөндөгү иш-чараларды пландаштырган:

  1. Институттун бүтүрүүчүлөр ассоцияциясынын курамын кайрадан түзүү жана бекитүү;
  2. 2020/2021-окуу жылынын иш планын бекитүү;
  3. 2020-жылдын бүтүрүүчү студенттери боюнча маалыматтарды топтоо жана бүтүрүүчүлөр менен иштөө;
  4. Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусу боюнча маалыматтарды топтоо;
  5. Бүтүрүүчү адистер менен жолугушууларды өткөрүү, алардын идеяларын алуу;
  6. Бүтүрүүчүлөрдүн жеке маалыматтарын колдонуу маселелерин талкулоо жана макулдашуу;
  7. Бүтүрүүчүлөр ассоцияциясынын жолугушуусунда өткөрүлгөн сурамжылоону анализдөө;
  8. Бүтүрүүчү студенттер менен жумуш берүүчүлөрдүн жолугушуусун өткөрүү;
  9. Бош орундар жарманкесин уюштуруу;
  10. Бүтүрүүчүлөрдү жумуш орундарына жайгаштырууга көмөктөшүү.

  Институттун аксакалдар кеңеши

  Институттун аксакалдар кеңеши институттун директорунун астындагы коллегиялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат, коомдук башталышта иштейт.

  Кеңештин негизги милдети – институттун илимий-билим берүү дараметин өнүктүрүү боюнча институттун директоруна кеңештик жардамды көрсөтүү жана сунуштарды иштеп чыгуу:

  • кеңеш идеяларды жана сунуштарды карайт, директор алар боюнча аксакалдардын пикирин билүүнү каалайт;
  • кеңеш өздүрүнүн демилгеси менен институттун өнүгүү боюнча маанилүү маселелерди карай алат жана алар боюнча директорго же бөлүм жетекчилерине сунуштарын берет.

  Кеңеш институт директорунун буйругу менен түзүлөт.

  Кеңеш тууралуу жобо кеңештин сунушу менен директор тарабынан бекитилет.

  Кеңештин персоналдык курамы институт ардагерлеринин кеңешинин, администрациянын жана институт жамаатынын абройлуу кызматкерлеринин сунушу менен калыптанат. Кеңештин курамына тажрыйбалуу жана институттун өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкондор киргизилет.

  Аксакалдар кеңешинин курамынын мүчөлөрү 5 адамдан турат.

  Кеңештин ишин кеңештин төрагасы жана анын орун басары жетектейт. Кеңештин төрагасы, орун басары жана катчысы кеңештин ачык добуш берүүсү аркылуу шайланышат.

  Кеңештин төрагасын директор бекитет.

  Кеңештин катчысы отурумдарды өткөрүүнү уюштурат жана протоколдорду тариздейт.

  Бекитилген жылдык план боюнча кеңештин отурумдары кварталда 1 жолудан кем эмес өткөрүлөт.

  Өткөрүлө турган отурумдун убактысы жана тематикасы кеңештин төрагасы тарабынан аныкталат.

  Институттун директору кеңештин талкуусун жана сунуштарын талап кылган суроолор боюнча кеңешке маалымат берет, кеңештин иштөөсү боюнча өзүнүн сунуштарын билдирет.

  Кеңештин отурумдарына институттун бөлүмдөрүнөн өкүлдөр чакыртылышы мүмкүн.

  Кеңештин ишине кеңештин мүчөлөрү жигердүү катышууга, төраганын жана анын орун басарынын тапшырмаларын аткарууга милдеттүү.

  Кеңештин мүчөлөрүнүн укуктары:

  • институттун окумуштуулар кеңешинин отурумдарына катышууга;
  • кеңештин иши үчүн маанилүү болгон маалыматты институт бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен алууга;
  • кеңеште каралган маселелер боюнча расмий иш кагаздар жана материалдар менен таанышуу.

 • Окутуунун күндүзгү бөлүмү


  Муратбаева Гүлбарчын Насаркуловна – бөлүм башчысы, юридика илимдеринин кандидаты, доцент.

  Орто кесиптик билим берүү бөлүмү 2016-жылдын 1-сентябрында түзүлгөн. Бөлүмдө жогорку квалификациялуу адистер, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктылары, илимдин кандидаттары, илимдин доктору, профессорлор жана доценттер эмгектенишет. Студенттер атайын талапка жооп берген илимий лабораторияда, окуу залдарында, тийиштүү аудиторияларда окутулат. Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү компьютер жана компьютердик технологияларды колдонгон бардык мамлекеттик башкаруу органдарында, энергетика жана электр менен жабдуу тармактарында, орто мектептеринин башталгыч класстарынын мугалими, балдар бакчасынын тарбиячысы, жогорку юридикалык билимди талап  кылбаган юрист катары: юридикалык кеңешчи, паспорт столунун адиси, кадрлар бөлүмүнүн адиси, нотариустун жардамчысы, тергөөчүнүн жардамчысы, адвокат, экономист болуп эмгектене алышат.

  Институттун студенттери окуу жайдын жана шаардык, областтык, республикалык спорттук жана маданий-массалык иш чараларда активдүү катышып келишет. Студенттер тарабынан шайыр-тапкычтар клубу (ШТК) уюштурулган, ошондой эле дебат клуб, өздүк көркөм чыгармачылык ийримдеринде да иш алып барышат. Студенттер үчүн окуу залы менен фонду 30000 китептен турган китепкана иштейт. Андан сырткары студенттердин бардык талабын канааттандырган электрондук китепкананы пайдаланышат. Окутуучулар жана студенттер окуу процессинде компьютердик технологияларды жана интерактивдик доскаларды активдүү колдонушат. Окуу жайдын бардык компьютерлери интернет түйүнүнө туташып, билим берүүнүн заманбап талаптарына жооп берет.

  Бөлүмдө төмөндөгү адистиктер боюнча орто кесиптик билимдүү кадрларды даярдалат:

  • 080106 Финансы (тармактар боюнча)- финансист;
  • 080110 Экономика и бухгалтерский эсеп-кысап (тармактар боюнча) – бухгалтер;
  • 140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) – техник;
  • 230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөөчү техникалардын программаларын камсыздоо техник-программист;
  • 030505 Укук таануу – юрист;
  • 050709 Башталгыч класстарда окутуу – башталгыч класстардын мугалими;
  • 050704 Мектепке чейинки билим берүү – мектепке чейинки мекемелердин тарбиячысы;
  • 230701 Прикладная информатика (тармактар боюнча) – техник-программист.

   

  Окутуунун сырткы бөлүмү


  Зулпуев Замир Базарбаевичбөлүм башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент.

  Бүгүнкү күнгө чейин мурдагы студенттер өздөрү тандаган адистиктери боюнча адистиктерге ээ болушу, аларды кызыктырган кызмат ордунда иштөөнү жана өз жыргалчылыгына карай ишенимдүү кадам жасоого жол берет. Негизги факторлордун арасында сырттан окууну тандоо пайдасына чечим чыгарууга жардам берүүнү баса белгилеп кетүү керек.

  Аралыктан окутууну тандоо менен билим берүү жараянынын белгиленген тартибине ылайык окуу материалдарды издеп кереги жок, лекциялардын конспектилери студенттерге интернет аркылуу таркатылат. Ким болбосун окутуудагы билим берүүнүн материалдарын өздөштүрүүдө кыйынчылыктар болсо, кайсы убакта болбосун биздин коллеждин квалификациялуу окутуучуларынан консультацияларды алууга болот.

  Заманбап компьютер технологиясын колдонуу менен түзүлгөн окутуунун сырткы бөлүмү, студенттердин татаал деп эсептелген бардык багыттары боюнча окуу курсунан ийгиликтүү өтүшүнө, бир салмактуу жана жоопкерчиликтүү мамиле кылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Окутуу шарттары үчүн олуттуу жана кунт коюп мамиле кылуу окутуучулардын сунуштары менен каралган жана интернет аркылуу окутуу жөн гана адистикке ээ болушунунан сырткары, кызыктуу жана кадыр-барктуу кесип алууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы билим алуу менен жумуш менен камсыз болууда кыйынчылыктарга дуушар болбостон, азыркы эмгек рыногунун жумуш берүүчүлөрүнөн кызыктуу сунуштарды да алса болот.

  Бөлүмдө төмөндөгү адистиктер боюнча орто кесиптик билимдүү кадрларды даярдалат:

  • 080106 Финансы (тармактар боюнча)- финансист;
  • 080110 Экономика и бухгалтерский эсеп-кысап (тармактар боюнча) – бухгалтер;
  • 140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) – техник;
  • 030505 Укук таануу – юрист;
  • 050709 Башталгыч класстарда окутуу – башталгыч класстардын мугалими;
  • 050704 Мектепке чейинки билим берүү – мектепке чейинки мекемелердин тарбиячысы;

   

  Кыска мөөнөттү курстар бөлүмү


  Мусаев Мамасыдык Садыкович – бөлүм башчысы. 

  Кыска мөөнөттүү курстар бөлүмү – окутуучулардын квалификациясын жогорулаткан жана угуучуларды ар кандай багыттарда даярдаган окуу бөлүмү. Бөлүм LE150000774, LS 190004091 лицензиялардын негизинде төмөнкүдөй багыттар боюнча кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу пландаштырган.

  Биздин институтка кабыл алынган абитуриеттер төмөнкүдөй кыска мөөнөттүү курстарда контрактынын негизинде кошумча билим алууга мүмкүнчүлүктөргө ээ:

  1. компьютердик сабаттуулук (окуу мөөнөтү 2 ай);
  2. чачтарач иши (окуу мөөнөтү 2 ай);
  3. электширетүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай);
  4. кочегар (окуу мөөнөтү 2 ай);
  5. башталгыч кулинария (окуу мөөнөтү 2 ай);
  6. орус тили курстары (окуу мөөнөтү 2 ай);
  7. англис тили (окуу мөөнөтү 2 ай);;
  8. ветеринар-санитар (окуу мөөнөтү 2 ай);
  9. ширетүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай).

  Кыска мөөнөттүү курстар бөлүмүндө билим алууну аяктаганда угуучуларга мамлекеттик эмес үлгүдөгү сертификат же диплом берилет.

  Ар бир окуу жылы окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу максатында бөлүм тарабынан иш планы түзүлүп бекитилет. Бекитилген иш пландын негизинде институттун администрациясы менен биргеликте окутуучуларга окутуунун заманбап технологиялары боюнча семинарлар уюштурулат.


 • Укук жана коомдук илимдер кафедрасы


  ОшТУнун Өзгөндөгү филиалында ректордун 1996-жылдын 21-октябрындагы № 09-01/83-буйругу менен “ Жалпы гуманитардык жана социалдык дисциплиналар” кафедрасы уюштурулган. Кафедра башчысы болуп Абдулатов А. дайындалган. Кийинчерээк “Коомдук илимдер” кафедрасы болуп түзүлгөн (кафедра башчысы болуп к.и.н.,доц. Садыров А., доц. Б.Тынай уулу, доц. Акматалиев А., Г. Муратбаевлар болгон).

  1998-жылдын сентябрь айында ал кафедранын базасында “Юридикалык дисциплиналар” кафедрасы түзүлгөн. Кафедра башчысы улук окутуучу Тынай уулу Б., Молдояров Б., Чотбаев У.

  2010 жылдан баштап орто кесиптик билим берүү факультетинде 030505 “Укук таануу” адистиги боюнча кабыл алуу болгон, Адистик ачылгандыгына байланыштуу кайрадан 2011-жылы директордун буйругу менен “Укук жана коомдук илимдер” кафедрасы түзүлгөн (кафедра башчысы Тынай уулу Бакыт). Ал кафедрага “Укук таануу” адистигин бүтүрүү бекитилген. Учурда кафедрада тажрыйбалуу окутуучулар ф.и.к.,доц. Акматалиев А., ю.и.к, доц., Муратбаева Г., т.и.к.,доц., Темиралиева Г.Т., доц.,Тынай уулу Б.,  кафедра башчысы Дүйшөмамат кызы А., Толтоев М.М., Иминова Р.А., Темиржанова Г., Кадырова Н., Турдали уулу К., Жумакадыр уулу М., Жакыпов Ж., Токтосунов М. эмгектенип келишет.

  Кафедра окутуучулары илим изилдөө иштери менен алектенип келишет. Кафедранын доценти Акматалиев А.Т., учурда доктордук дицертациясынын үстүндө эмгектенип келет, Муратбаева Г., жана Темиралиева Г.Т., кандидаттык дисертацияларын ийгиликтүү коргошуп доцент наамын алышкан. Кафедра окутуучуларынын үч монографиясы жана жүздөн ашуун илимий макалалары жарык көргөн. Тарых жана юридика илимдери боюнча студенттер көптөгөн илимий конференцияларга катышып келет. Коллеждин базасында профессордук – окутуучулук курам илимий конференцияларга катышып келет.

  9- класстын базасында:
  Окуу формасы – күндүзгү окуу мөөнөтү – 2 жыл 10 ай;

  11- класстын базасында:
  Окуу формасы – күндүзгү окуу мөөнөтү – 1 жыл 10 ай:

  Окуу формасы – сырты окуу мөөнөтү – 2 жыл 6 ай.

  Окуткан дисциплиналар:

  • мамлекеттин жана укуктун теориясы;
  • конституциялык укук;
  • КРдин мамлекет жана укук тарыхы;
  • административдик укук;
  • жарандык укук;
  • жарандык процесс;
  • жазык укугу;
  • жазык процесси;
  • каржы укугу;
  • салык укугу;
  • эмгек укугу;
  • ишкердүүлүк укугу;
  • экологиялык укук;
  • КРдин укук коргоо жана сот органдары;
  • чет өлкөлүк мамлекеттердин жана укуктардын тарыхы.

  Укук жана коомдук илимдер кафедрасынын жетекчиси тууралуу маалымат


  Дүйшөмамат кызы Алвина, кафедра башчысы.
  Телефон: 0552 515675, e-mail: alya-alia-90 @ mail.ru
  Билими: ОМЮИнин юриспруденция адистиги, 2012-ж.
  Окуткан предметтери: Жарандык укук, Жарандык процесс, Административдик укук, КР укук коргоо жана сот органдары.
  Квалификациясын жогорулатуу: Семинар 2016. “Агартуу” “Окутууга компетенттүүлүк мамиледе окуу-методикалык камсыздалышты иштеп чыгуу жана электрондук досканы пайдалануу. Жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын ишмердигинин натыйжалуулугун өлчөө инструменттеринин системасында өздүк баалоонун уюштурулушу”, “ААОПО” “Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”
  Ассоциация юридических клиник Кыргызстана “ Новеллы уголовного законодательства КР”

   

  Укук жана коомдук илимдер окуу-усулдук бирикмесинин курамы


  Муратбаева Гулбарчын Насаркуловна, ю.и.к., доцент.
  Телефон: 0772 340516, 0552 131361, e-mail: muratbaeva.1976@mail.ru
  Билими: Кыргыз улуттук университети, юриспруденция, 1999-ж.
  Окуткан предметтери: мамлекеттин жана укуктун теориясы, укук таануу, конституциялык укук, үй бүлө укугу.
  Эмгектери: 1. О некоторых социальных индикаторах в освещении проблем защиты прав женщин в Кыргызстане. Известия вузов Кыргызстана, 2014 №12.С 125-128; 2. О международном механизме защиты прав женщин. Известия вузов Кыргызстана, 2014 №17.С 68-71; 3. Кыргыз Республикасында аялдардын укуктарын конституциялык коргоо. – Б. 2015

   

   

  Темиралиева Гулжамал Тайлакбаевна, т.и.к., доцент, билим берүүнүн мыктысы.
  Билими: жогорку, Ош мамлекеттик университетинин тарых факультети 2007.
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы
  Негизги эмгектери: Мектептик музейлерди уюштуруунун жолдору (усулдук колдонмо) Ош, 2018.
  Байланыш маалыматтары:  Ош шаары, Южный кичи району 16/30, моб.: 0776 11 72 83,
  электрондук почта:temiralievat@mail.ru

   

   

   

   

  Толтоев Мирбек Мукашбекович, окутуучу, милициянын капитаны.

  Билими: Ош  мамлекеттик университети, юриспруденция, 2005-ж.

  Окуткан предметтери: Жазык укугу

   

   

   

   

  Темиржанова Гүлжамал Меймановна, окутуучу.

  Телефон: 0771726809

  Билими: ОшМУ, тарых, 2003-ж.

  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы, жаран таануу

   

   

   

   

  Кушубакова Шайыргүл Абдисалиевна, окутуучу.

  Телефон: 0779177907, e-mail: shayirgul991@mail.com

  Билими: ОГПИ, тарых мугалими, 2014-жыл

  Окуткан предметтери: тарых предмети, дүйнөлүк тарых

   

   

   

   

   

  Жакыпов Жоомарт Токтобаевич, окутуучу.

  Телефон: 0778 80-01-63, e-mail: jakypovjoomart @gmail.com

  Билими: ОМЮИнин “юриспруденция” адистиги, 2016-ж.

  Окуткан предметтери: жазык процесси, АЧД.

   

   

   

   

   

  Иминова Ранохан Анваровна, окутуучу

  Телефон: 0555 231377

  Билими: Андижан мамлекеттик университкети, тарых мугалими 1999-ж., ОшТУ, “юриспруденция”, 2002-ж.

  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы, укук таануу, философия.

   

   

   

   

  Турдали уулу Кубанычбек, дене тарбия жетекчиси.

  Телефон: 0773517014, e-mail: kuba1984.17.09@mail.ru

  Билими: ОшТУ ӨТББИнин дене тарбия мугалими 2007-ж.

  Окуткан предметтери: дене тарбия, дене тарбиянын теориясын окутуунун усулу.

   

   

  Жумакадыр уулу Манасмин, дене тарбия мугали.

  ТЕЛ: 0773980595, e-mail: zh_manas.

  Билими: ОшМУ, дене тарбия окутуучусу, магистр

  Окуткан предметтери: дене тарбия, дене тарбиянын теориясын окутуунун усулу.

   

   

   

   

   

   

    


  Экономика кафедрасы


  Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү стандартынын талабына ылайык жогорку билим берүү адистерин 521603 «Финансы жана кредит» багыты боюнча 1997-жылдын 23-июнундагы №09-01/92 буйругунун негизинде ОшТУнун Өзгөндөгү филиалында “Экономика жана менежмент” кафедрасы түзүлгөн.

  Жылдан жылга окуу жүктөмү көбөйгөндүгүнө байланыштуу ОшТУнун Өзгөн филиалына окутуучулар чакырылып алып келинген (А.Алиева, М.Субанкулова).

  Кафедрада 10дон ашык окутуучу, анын ичинде 1 илимдин доктору, 3 илимдин кандидаты, 3 Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниктери эмгектенген. Алар философия илимдеринин кандидаты, доцент А.Т.Акматалиев, айыл-чарба илимдеринин доктору, профессор Э.А.Смаилов, экономика илимдеринин кандидаттары А.М. Зулпуева, А.А.Кутманбековалар жана ага окутуучу А.Малабаев, окутуучулар А.Т.Мусаева, Д.М.Эргашевалар иштешкен.

  2018-жылдын апрель айынан баштап кафедра дирекциянын буйругунун негизинде окуу усулдук бирикме болуп өзгөртүлгөн.

  Азыркы учурда Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча), 080106 Финансы (тармактар боюнча) адистери даярдалууда.

  Кафедранын миссиясы – экономика, финансы жана мамлекеттик башкаруу тармактары үчүн орто кесиптик деңгээлдеги, рынок экономикасынын шарттарына жооп бере алган, чет тилдерди жана жаңы маалымат технологияларын терең үйрөнгөн адистерди тарбиялоо, кесиптик билим берүүнүн дүйнөлүк алдыңкы стандарттарын терең өздөштүрүү аркылуу эл аралык билим берүү мейкиндигине жуурулушуп, окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып, билимдин сапатын жакшыртып, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүү менен атаандаштыкка туруштук берүүчү татыктуу адистерди даярдоо.

  Кафедранын максаты – Кыргыз Республикасынын экономика тармагында, мамлекеттик башкаруу системасында жана жеке компаниялардын башкаруу жана көзөмөлдөө кызматтарында өз билимдерин пайдалануу менен Билим берүү процесси (мындан кийин – ББП) оптималдуу чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү кадрларды даярдоо.

  Кафедранын милдеттери:

  • педагогикалык кадрлардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу, окутуучулардын интеллектуалдык дараметин, илимий-изилдөө базасын өнүктүрүүгө;
  • новатордук окутуу методдору жана заманбап билим берүү технологияларын колдонууну киргизүү;
  • каржы чөйрөсүндөгү адистерди илимий-педагогикалык мектептерде эксперттерди атааңдашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

  Бүгүнкү күндө Кыргызстандын Евразия экономикалык аймактары бажы биримдигине кошулушу менен айыл чарба тармагындагы болгон кескин бурулуш 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча), 080106 Финансы (тармактар боюнча) тармагындагы адистиктерди талап кылууда. Мындай муктаждык түштүк аймагындагы мамлекеттик мекеме-ишкана, коммерциялык банктар, аймактык кредиттик союздар жана айыл өкмөттөрүндөгү бухгалтер (эсеп-кысап) жана финансист адистеринин билимдүү адистердин жетишсиздигинен келип чыгууда. Ошондуктан орто билимдүү бухгалтер жана финансист адистеринин жеке сапаттары төмөндөгүдөй болуусу зарыл:

  • аналитикалык аң-сезими жогору;
  • байкоочулук сапатынын жогору болушу;
  • ишканалардын экономикалык процесстерин талдоо;
  • экономикалык жаңы ыкмалар менен иш алып баруу;
  • ишканалардын ички глобалдык маселелерин чечүү;
  • стандарттык сертификациянын негизинде иш алып баруу;
  • мамлекеттик каржы системасындагы ыкмаларын билүү;
  • жаңы технологияларды колдоно билүү;
  • өндүрүштөрдү жаңы технологиялар менен камсыз кылуу.

  Кафедранын бүтүрүүчүлөрү ар кандай ишканаларда, уюмдарда, мекемелерде, эл аралык компанияларда, мамлекеттик бийлик органдарында, ошондой эле, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында, Орусия жана башка өлкөлөрдө окуусун улантууда.

  Кафедра билим берүү жана методикалык изилдөө үчүн ыңгайлуу заманбап лекциялык, практикалык сабактарды өтүү үчүн аудиторияларды, компьютердик класстарды жана кабинеттерди камсыздайт.

  Окуу жайда электрондук китепкана уюштурулган. Компьютердик класста электрондук китепкана жана интернет тармагын колдонууга студенттер үчүн мүмкүнчүлүктөр берилет.

  Кафедранын өзгөчөлүгү Эл аралык билим берүү системасынын талаптарына ылайык компьютердик технологиялар жана чет тили боюнча студенттердин ар тараптуу изилдөөлөрүнүн бири болуп саналат.

  Кафедранын бардык окутуучулары өз адистиктери боюнча базалык квалификацияларына ээ жана билимин жогорулатуу максатында үзгүлтүксүз ар кандай курс, семинарларга катышышып, сертификаттарга ээ болушат.

  Кафедранын окутуучулары тарабынан өз ишмердүүлүгүндө 2 монография, окуу колдонмолору жана окуу- усулдук иштелмелери иштелип чыккан.

  Кафедра Кыргызстандын алдынкы окуу жайлары, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен илимий изилдөө иштери боюнча байланышы бар.

  Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниктери, доцент Г.С.Ташбаева, жана окутуучу М.С.Хакимова, улук окутуучу Г.Ж.Наджиева, окутуучулар Р.М.Сагынбаева, Ч.Т.Калчаевалар эмгектенип келишүүдө. Алар жыл сайын информациялык технологиянын өнүгүүсүнө ылайыктап окуу программаларына өзгөртүү киргизип, окуу материалдарын жаңылап турушат.

  Кафедранын ийгиликтерине окуу-усулдук кеңеш, профсоюз уюму, аялдар кеңеши, жаштар комитети, студенттер кеңеши, “Тамашоу” КВН командасы жана студенттик өзүн-өзү башкаруу органдары салымын кошуп турушат.

  Окуу процесси Кыргыз Республикасынын Билим берүү мыйзамынын, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген нормативдик документтердин, ошондой эле окуу жайдын Уставынын, адистиктердин окуу пландарынын жана окуу процессинин графигинин негизинде уюштурулат.

  Азыркы учурда орто кесиптик багыт жана адистик боюнча жалпысынан (күндүзгү жана сырткы бөлүмдөр) 11 тайпада, анын ичинде 80 студент күндүзгү бөлүмдө, ал эми сырттан 116 студенттер билим алат.

  Кафедранын курамы


  Ташбаева Гульмира Сулаймановна, кафедра башчысы.
  Тел.: 0773 691769. e-mail: tashbaeva_1969@mail.ru
  Билими: 1994 жылы Москва мамлекеттик транспорттук университетинин Тармактык  субъектилердеги бухгалтердик эсеп, аудит жана талдоо адистигин аяктаган.
  Публикациялар: «Бухгалтердик эсеп-кысаптын негиздери», «Бухгалтердик (каржылык) эсеп-кысап» дисциплиналары боюнча окуу колдонмолору жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү.
  Окуткан дисциплиналары: бухгалтердик эсеп-кысаптын негиздери, бухгалтердик (каржылык) эсеп-кысап, аудит, банктагы бухгалтердик эсеп-кысап, банк иши, экономика.

   

   

  Наджиева Гулбарчын Жолдошевна, улук окутуучу.
  Тел.: 0773664320, e-mail:  n_chyn@mail.ru
  Билими: 1999-жылы КМУУнун Эл аралык билим берүү программаларын интеграциялоо институтунун (ИИМОП КГНУ) Бухгалтердик эсеп, аудит жана талдоо адистигин аяктаган.
  Публикациялар: «Бухгалтердик эсеп-кысаптын негиздери», «Бухгалтердик (каржылык) эсеп-кысап» жана “КРдин салык системасы” дисциплиналары боюнча окуу колдонмолору жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү.
  Окуткан дисциплиналары: статистика, салык жана салык салуу, каржы, акчанын айлануусу жана насыя, баалуу кагаздар менен болгон операциялар, эл аралык экономикалык мамилелер.

   

  Хакимова Маргуба Сазбалаевна, окутуучу.
  Тел.: +996 770 262673 e-mail: xakimova_77@list.ru
  Билими: 1998-жылы  КМУУнун Эл аралык билим берүү программаларын интеграциялоо институтунун (ИИМОП КГНУ) Бухгалтердик эсеп, аудит жана талдоо адистигин аяктаган.
  Публикациялар: “Экономикалык талдоонун теориясы” дисциплинасы боюнча окуу колдонмосу.
  Окуткан дисциплиналары: экономикалык талдоонун теориясы, каржы-чарбалык ишмердүүлүктөрдү талдоо, башкаруу эсеп-кысабы, ишкананы документ менен камсыздоо, экономикалык теория, эмгек экономикасы.

   

   

   

  Ибраев Сыргак Аскарбекович, финансист, илимпоз, география илимдеринин кандидаты.
  Билими: ОшМУдан “агрардык өндүрүштүн экономисти” адистигин бүтүргөн (2005). ОшТУдан аспирантураны аяктаган (2017).
  Иш тажрыйбасы: кредиттик союздун башчысы (2000-2011), кредиттик союздардын каржы компаниясынын башкы директорунун орун басары (2011-2012), “Залкар банк” жана “Росинбактын” Өзгөндөгү филиалынын директору (2012-2013). 2013-жылдан бери “Ош-Дюбек” ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы.
  Публикациялары: 16 илимий макаласы Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде илимий басылмалардан жарык көргөн.

   

   

  Сагынбаева Рахат Молдошевна, окутуучу.
  Тел.: 0220440744, e-mail: sagynbaeva45@gmail.ru
  Билими: 2003-жылы ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү институтунун  Финансы жана кредит адистиги.
  Окуткан дисциплиналары: менеджмент, маркетинг.

   

   

   

   

   

  Калчаева Чынара Токтоназаровна, окутуучу.
  Тел.: +996 776 880985 e-mail:  kalchaeva7979@mail.ru
  Билими: 2004-жылы ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү институтунун Бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги.
  Окуткан дисциплиналары: экономика, бизнес-пландаштыруу, каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары, камсыздандыруу, ишкананын экономикасы, каржылык менежмент, экономикалык илимдеринин тарыхы.

   

   

   

   

   


  Педагогика жана тил илимдери кафедрасы


  ОшТУ ректорунун 1996-жылдын 21-октябрындагы №09-01/83 буйругу менен ОшТУнун Өзгөн филиалында коомдук, социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы уюштурулган. Кафедраны улук окутуучу А.Абдулатов жетектеген. 1998-жылдан тартып биздин окуу жайда төмөнкүдөй адистиктер боюнча даярдоо иштери жүргүзүлгөн: англис тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты, тарых, башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу. 2000-жылы ушул кафедранын базасында 3 кафедра уюштурулган: коомдук илимдер кафедрасы, тилдик дисциплиналар кафедрасы жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу кафедрасы.

  2006-жылдан педагогикалык адистиктеги студенттерибиздин башка ЖОЖдорго которулгандыгына байланыштуу кафедралар бириктирилген, натыйжада педагогика жана тилдер дисциплиналары кафедрасы уюштурулган. Кафедраны ф.и.к. С.Б.Эргешова жетектеген.

  Кафедрада 1 илимдин доктору, профессор К.З.Зулпукаров, 2 илимдин талапкерлери А.Абдулатов, С.Б.Эргешова, КР эмгек сиңирген мугалими А.Мамасеитов жана башка улук окутуучулар, аспиранттар эмгектеништи. Илимий макалалар, окуу-усулдук куралдар, китептер жана монографиялар жарык көрдү.

  2016-жылдан бери райондук жана облустук деңгээлдеги бала бакчаларда балдардын квалификациялуу тарбиячыларынын жетишсиздигинен, окуу жайыбыздын директору философия илимдеринин кандидаты А.Т. Акматалиевдин жетекчилиги астында окуу жайдын администрациясы жана кафедра башчысы Б.Ж.Нурдинов менен биргеликте 050704 “Мектепке чейинки билим берүү” адистиги ачылды.

  2019-жылы академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжи академик Б.Мурзубраимов атындагы ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту болуп өзгөрдү.

  Азыркы учурда кафедранын окутуучулары “башталгыч класстардын мугалими” жана “мектепке чейики курактагы балдардын тарбиячысы” профилдери боюнча билим берүүнүн орто кесиптик адистерин даярдашууда. Жогоруда аталган адистер үчүн педагогика жана тилдер дисциплиналары кафедрасы база болуп саналат. Бул кафедра Кыргызстандын түштүк аймагында ф.и.д., профессор К.З.Зулпукаровдун жетекчилиги астында филология багыты боюнча окумуштууларды даярдаган борбор болуп эсептелет. 6 талапкердик диссертациялар корголду жана 6 окутуучу окумуштуу даражаларын алышты. Педагогдор, окумуштуулар, билим берүү мыктылары Абдулатов А.А., Нурдинов Б.Ж., Калбердиева М.К., Исманова Г.Ж., Кайназаров Б.А., Матиева У.С., Хакимова М.К., Жолдошева Ч.М., Кадырова З.Э., Мааткеримов З.Ж., Коконова Н.Ж., Жунусали к Н. алар менен биргеликте иштеп, студенттерди тарбиялап келишет.

  Биздин кафедра өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат: шаардык билим берүү мекемесинин башчысы Абылкасимов И.М., №8 орто мектебинин директору Курманжан Датка Джусупов Т.С., Кумтөр операциондук компаниясынын котормочусу Хасанов А.А., О.Максүтов атындагы No97 орто мектептин директору Маматова У., ОшМУнун окутуучусу Бегматова А., ОшМЮИнин окутуучусу Бакирова Э.А., Өзгөн медициналык колледжинин бөлүм башчысы Карынова Ж.А. жана ЭӨТББИ окутуучусу Калбердиева М.К. жана башкалар.

  ОКББ ЖББП 050709 “Башталгыч класстарда окутуу” адистиги боюнча (“башталгыч класстын мугалими” квалификациясы) жана 050704 “Мектепке чейинки билим берүү” адистиги боюнча (“мектепке чейинки курактагы балдардын тарбиячысы” квалификациясын) даярдоодо студенттерде буларды калыптандырууну максат кылат: жеке жана жалпы маданий кесиптик компетенцияларды калыптандыруу. Бул багытта ОКББ ЖББП талаптарына ылайык студенттерди максатка умтулуу, уюштуруучулук, жоопкерчилик, жарандык, баарлашуу, толеранттуулук ж.б.у. сыяктуу сапаттарды өрчүтүү жана өркүндөтүү, алардын жалпы маданиятын жогорулатуу, өзүн-өзү ишке ашырууга умтулуу, үзгүлтүксүз билим берүү жана өзүн-өзү тарбиялоо чөйрөсүндө кесипте өзүн-өзү өркүндөтүү болуп эсептелет.

  ОКББ ЖББПнын милдеттери:

  • коомдун жана өлкөнүн квалификациялуу педагогикалык, орто кесиптик билимге ээ билим берүүчү кадрларга болгон муктаждыгын канааттандыруу, илимге таянуу, университеттик илимдин мыкты салттарын сактоо, Кыргызстандын жана КМШнын алдыңкы билим берүү жана илимий мекемелери менен тыгыз кызматташуу;
  • 050709 “Башталгыч мектепте окутуу” жана 050704 “Мектепке чейинки билим берүү” адистиктери боюнча орто атайын билимдүү, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерин даярдоо;
  • окутуунун формаларын жана методдорун өркүндөтүү, инновациялык технологияларды киргизүү, окуу пландарын жана билим берүү программаларын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү аркылуу дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо;
  • укуктук маданияттын заманбап уюштурулушунун талаптарын жана алардын өнүгүү келечегин эске алуу менен орто кесиптик билим берүүнү даярдоонун сапатын тынымсыз жогорулатуу.

  050709 “Башталгыч класстарда окутуу” жана 050704 “Мектепке чейинки билим берүү” адистиктери боюнча негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн формалары: күндүзгү жана сырттан окуу.

  Кафедранын курамы


  Нурдинов Болот Жолболдуевич, кафедра башчысы.
  Тел.: +996706161861, e-mail: nurdinov6969@mail.ru
  Билими: жогорку, 2004 жылы “педагогика жана башталгыч билим берүү” адистиги боюнча “башталгыч класстардын мугалими” деген квалификациясын алуу менен Кыргыз билим берүү академиясын аяктаган, 2020-жылы “педагог-психолог” тармагы боюнча “педагог-психолог, психологиялык дисциплиналардын окутуучусу”, “педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн психологиясы” боюнча квалификациясын жогорулатуу менен Волгоград гуманитардык академиясын бүтүргөн. 2020-жылы Москва шаарынын Кошумча билим берүү жана кесиптик окутуунун улуттук изилдөө институтунда “мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы” боюнча, 2021-жылы Ош билим берүү институтунда “башталгыч билим берүүнү бириктирүү” боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча окуулардан өттү. Билим берүүнүн мыктысы.

  Окуткан дисциплиналары: психология, педагогика.

  Абдулатов Абдрашит, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
  Тел.: +996777117057, e-mail: a-rashit57t@bk.ru
  Билими: жогорку, 1979-жылы “педагогика жана башталгыч билим берүү усулу” адистиги боюнча “башталгыч класстардын мугалими” деген квалификацияны алуу менен Ош мамлекеттик педагогикалык институтту аяктаган.
  Жазган эмгектери: 50 илимий иштердин, 2 монографиянын автору.
  Окуткан дисциплиналары: педагогика, кыргыз тили.

   

   

   

   

  Мамасеитов Абдыманап, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими.
  Билими: жогорку, 1970-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун “орус тили жана адабияты” адистиги боюнча “орус тили жана адабияты мугалими” квалификациясын алуу менен аяктаган.
  Окуткан дисциплиналары: кыргызский тили жана адабияты, эне тили. Билим берүүнүн мыктысы.

   

   

   

  Калбердиева Майрамхан Кубатбековна, окутуучу.
  Тел.: 0555420224, e-mail: kalberdievamairam@gmail.com
  Билими: жогорку, 2003-жылы “педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу” адистиги боюнча “башталгыч класстар мугалими” квалификациясын алуу менен академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетин, 2007-жылы “тарых” адистиги боюнча “тарых мугалими” квалификациясын алуу менен М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетин аяктаган.
  Эмгектери: 1 усулдук көрсөтмө, 15 илимий макалалары.
  Окуткан дисциплиналары: педагогика, психология, каллиграфиянын негиздери, сүрөт жана сүрөт тартуу усулу менен.

   

  Исманова Гулзуура Жанболотовна, окутуучу.
  Тел.: 0773729229, e-mail: iguliz1982@mail.ru
  Билими: 2002-жылы “педагогика жана башталгыч билим берүү усулу” адистиги боюнча “мугалим” квалификациясын алуу менен Ош мамлекеттик педагогикалык институтун аяктаган.
  Окуткан дисциплиналары: ТИУ, музыка жана МОУ, педагогика, технологияны окутуунун усулу

   

   

   

   

  Кайназаров Бийназар Алтынбекович, улук окутуучу.
  Тел.: 0779 25 16 99, e-mail: bina78@list.ru
  Билими: жогорку, 2000-жылы “кыргыз тили жана адабияты” адистиги боюнча “кыргыз тили жана адабияты окутуучусу” квалификациясын алуу менен Ош мамлекеттик университетин, 2013-жылы “каржы жана насыя” адистиги боюнча “экономист” квалификациясын алуу менен академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетин аяктаган.
  Эмгектери: 2 усулдук окуулуктардын, 1 усулдук көрсөтмөлөрдүн, 10 илимий макалалардын автору.
  Окуткан дисциплиналары: эне тили, эне тилин окутуунун усулу, кыргыз тили жана адабияты, манас таануу.

   

   

  Матиева Уултай Сапарбаевна, окутуучу.
  тел: 0778818337, e-mail: umatieva270468@gmail.com
  Билими: жогорку, 1991-жылы “кыргыз тили жана адабияты” адистиги боюнча “кыргыз тили жана адабияты мугалими” квалификациясын алуу менен Ош мамлекеттик университетин аяктаган.
  Эмгектери: 9 илимий макалалардын автору.
  Окуткан дисциплиналары: кыргыз тили жана адабияты, эне тили. Билим берүүнүн мыктысы.

   

   

   

   

   

  Хакимова Мамлакатхон Койчубаевна, улук окутуучу.
  Тел:.0558067076, email: haki1958@mail.ru
  Билими: жогорку, 1980-жылы “орус тили жана адабияты” адистиги боюнча “башталгыч класстарда орус тили жана адабияты мугалими” квалификациясын алуу менен Ташкент областтык мамлекеттик университетин аяктаган.
  Эмгектери: 5 илимий басылмалардын жана макалалардын автору.
  Окуткан дисциплиналары: орус тили, дүйнөлүк адабият, эне тилин окутуунун усулу. Билим берүүнүн мыктысы.

   

   

   

   

  Жолдошева Чолпон Морошевна, улук окутуучу.
  Тел.:+996778680478, e-mail: cholponjoldosheva68@gmail.com
  Билими: жогорку, 1990-жылы “орус тили жана адабияты” адистиги боюнча “орус тили жана адабияты мугалими” квалификациясын алуу менен Ош мамлекеттик университетин аяктаган.

  Эмгектери: 7 илимий макалалардын автору.

  Окуткан дисциплиналары: орус тили жана адабияты, эне тили, манас таануу, көркөм окуу практикуму менен бирге балдар адабияты. Билим берүүнүн мыктысы.

   

   

   

  Мааткеримов Зайналадудун Жеенбекович, улук окутуучу.

  Тел.:+996779 63 63 10 e-mail: zaiinbost2020@gmail.com

  Билими: жогорку, 1985-жылы “англис тили жана адабияты” адистиги боюнча “англис тили жана адабияты мугалими” квалификациясын алуу менен Ош мамлекеттик педагогикалык институтту аяктаган.

  Окуткан дисциплиналары: англис тили. Билим берүүнүн мыктысы.

   

   

   

  Кадырова Зыйнатхан Эркиновна, улук окутуучу.

  Тел.: +996776174040, e- mail: zinat007@mail.ru.

  Билими: жогорку, 1997-жылы “англис тили жана адабияты” адистиги боюнча “англис тили жана адабияты мугалими” квалификациясын алуу менен Ош мамлекеттик университетин аяктаган.

  Эмгектери: 3 илимий макалалардын автору.

  Окуткан дисциплиналары: англис тили.

   

   

   

  Жунусали кызы Назбүбү, окутуучу.

  Тел.: +996779201519, e-mail: zhunusalikyzy.n@gmail.com

  Образование: 2015-жылы “филолог” адистиги боюнча “англис тили” профили менен Ош мамлекеттик университетин аяктаган.

  Эмгектери: 3 илимий макалалардын авторлошу

  Окуткан дисциплиналары: англис тили.

   

   

   

  Коконова Нуржамал Жапарова, окутуучу.

  Тел.:+996708420943, e-mail: dilemma1105@mail.ru.

  Образование: 2013-жылы “чет тили” адистиги боюнча “англис тили мугалими” квалификациясын алуу менен И.Арабаев атындагы КМУну аяктаган.

  Окуткан дисциплиналары: англис тили.

   

   

   

   

   


  Табигый-техникалык илимдер кафедрасы


  ОшТУнун Өзгөндөгү филиалында ректордун 1996-жылдын 21-октябрындагы № 09-01/83-буйругу менен табигый жана жалпы кесиптик дисциплиналар кафедрасы уюштурулган. Кафедра башчысы болуп Абдыгапаров Х.Т. дайындалган, ал эми ошол эле жылдын декабрь айынан баштап ал кафедраны Раманкулов М. жетектеген. Кафедранын мүчөлөрүнө классикалык илимдерден – математика, физика, химия жана инженердик, технологиялык, экономикалык дисциплиналарды окутуу бекитилип берилген. Кафедрада алгачкылардан болуп эмгектенгендер: Абдыгапаров Хатам (физика), Шайбеков Исмайилжан, Кенеев Урбай (математика), Манапбаев Исраил (информатика), Топчубаева Рисалат (химия), Амиракулов Нурали (биология, экология), Раманкулов Мухамедназар (теориялык механика, колдонмо математика), Самиева Жыргал (тамекинин технологиясы боюнча адистик предметтер), Алиева Акылай, Субанкулова Мира (экономикалык дисциплиналар).

  1997-жылдын сентябрь айында ал кафедранын базасында инженердик-технологиялык дисциплиналар кафедрасы түзүлгөн (кафедра башчысы улук окутуучу Раманкулов М.). Ал эми 1998-жылы август айында аталган кафедра колдонмо механика жана информатика кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн (кафедра башчысы Раманкулов М.). Бул кафедранын кызматкерлери механика дисциплиналарын (т.и.к. Аданбаев Ү., т.и.к. Смаилов Э., улук окутуучу Раманкулов М.), информатиканы (окутуучу Манапбаев И., окутуучу Молдалиев К.) жана колдонмо математиканы (улук окутуучу Раманкулов М.) окутушкан.

  2000-жылы 552801.04 «Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» (ПОВТАС) адистигине кабыл алуу башталган жана КМИ кафедрасына бул адистикти бүтүрүү милдети жүктөлгөн. Кафедра 2005- жана 2006-жылдарда ПОВТАС адистиги боюнча инженерлерди бүтүрүүнү ишке ашырган.

  2005-2006-окуу жылынын башталышында КМИ кафедрасына «Физика жана математика» каферасындагы математикалык дисциплиналар кошулуп, «Математика жана информатика» кафедрасы болуп кайрадан аталган (кафедра башчысы ф.-м.и.к. Ахмедов А.А.).

  2006-жылдын ноябрь айында ПОВТАС, ОБД, ФК, БУА адистиктери ОшТУга которулгандыгына байланыштуу «Математика жана информатика» кафедрасына «Инженердик-техникалык дисциплиналар жана графика» кафедрасы бириктирилип, «Математика, информатика жана инженердик дисциплиналар» кафедрасы болуп кайрадан аталган. Кафедра башчылыгына т.и.к. Үсөн Аданбаев дайындалган. Кафедрага ПОВТАС жана ТОРАТ адистиктери бекитилип берилген.

  2007-жылдын сентябрь айында орто кесиптик билим берүү боюнча ПОВТАС адистигине кабыл алынган студенттерди окутуу кайрадан башталган жана октябрь айында кафедра башчылыгына улук окутуучу З.Зулпуев дайындалган.

  2012-жылдын сентябрь айында Математика жана информатика кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн (каф.башчысы Сапарова Б.) жана андан кийин шартка ылайык Биология, технология жана табигый-математикалык дисциплинар кафедрасы катары өзгөрүүгө дуушар болгон (каф.башчысы Сапарова Б.). 2014-жылдын май айынан ал кафедра табигый-техникалык дисциплиналар кафедрасы катары иштеп келатат (каф.башчысы Сапарова Б., 2016-жылдан – Калбаева Д.).

  Акыркы беш жылда кафедранын эки мүчөсү тамекини кайра иштетүүнү механизациялаштыруу тармагынан техника илимдеринин кандидаты илимий даражасынын диссертацияларын ийгиликтүү коргошту (Атамкулова М.Т., Зулпуев З.Б.).2018-19-окуу жылында кафедра Табигый-техникалык илимдер окуу усулдук бирикмеси болуп өзгөртүлүп, бирикменин жетекчилигине Б.К.Сапарова дайындалган. Бүгүнкү күндө ОУБга 230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча), 230109 Эсептөө техникасын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо, 140212 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) адистиктери бекитилип берилген.

  2019-2020-окуу жылында кайрадан №09-04/256 буйруктун негизинде окумуштуу кенещинин жыйынынын чечими менен академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык  жана билим берүү институту болуп өзгөртүлүп,  Табигый-техникалык илимдер кафедрасы аталып, ага кафедра башчы болуп Б.К.Сапарова дайындалды. 2020-2021-окуу жылына карата жогорку 710300 Колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) билим берүү программасына лицензия алууга даярдык көрүлүп жатат.

  Кафедранын курамы


  Сапарова Бурма Качыевна,  кафедра башчысы.
  Тел.: +996 771891977, e-mail: saparova.burma@gmail.com
  Билими: 1996-жылы И.Арабаев атындагы педагогикалык институтунун математика, информатика жана 2005-жылы ОшТУнун финансы жана кредит адистиктерин аяктаган.
  Эмгектери: математиканы окутуу маселелери боюнча 10 илимий жана 10 окуу-усулдук эмгектердин автору.
  Окуткан предметтери: математика, математиканын башталгыч курсун окутуунун усулу, кесиптик математика.

   

   

   

   

  Калбаева Динара Исматиллаевна, окутуучу.

  Тел.: +996 779388673, e-mail: dkalbaeva@mail.ru

  Билими: 1998-жылы Ош технологиялык университетинин “ПОВТАС” адистигин бүтүргөн

  Окуткан сабактары: “ПОВТАС” адистигинин кесиптик циклиндеги предметтер.

   

   

   

   

   

  Мокеев Шакир Дөдүевич, улук окутуучу.

  Тел.: +996 773445220, e-mail: shakir.mokeev68@inbox.ru

  Билими: 1995-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун “физика” адистигин бүтүргөн.

  Эмгектери: физиканы окутуу боюнча 6 илимий, 5 окуу-усулдук эмгектердин автору

  Окуткан предметтери: физика, астрономия, электротехника.

   

   

   

   

  Мамытова Роза Наркозуевна, окутуучу.

  Тел.: +996 770162097, e-mail: cezi14@mail.ru

  Билими: 2001-жылы ОшТУдан “экономикадагы математикалык методдор жана операцияларды изилдөө” адистигин аяктаган.

  Окуткан предметтери: математика, математикалык моделдөө, финансылык математика, кесиптик математика, математиканын башталгыч курсунун негиздери.

   

   

   

  Акматов Осмонали Маматалиевич, окутуучу.

  Тел.: +996 773016541, e-mail: o.m.akmatov@qmail.com

  Билими: 1984-жылы Фрунзедеги политехникалык институтту аяктаган.

  Окуткан предметтери: электр менен жабдуу адистигинин кесиптик циклиндеги предметтер.

   

   

   

   

  Касымбеков Амангелди Ажикурбанович, окутуучу.

  Тел.: +996 552070761, kasymbekov.aman73@mail.ru

  Билими: 1998 -жылы Ош мамлекеттик университетинин “химия” адистигин бүтүргөн.

  Эмгектери: “9-класстарда химиядан практикалык иштерди аткаруунун усулдары” окуу-усулдук колдонмосун даярдаган.

  Окуткан предметтери: химия, турмуш-тиричиликтин коопсуздугу.

   

   

   

   

  Раманкулов Мухаммед-Назар, доцент

  Тел.: +996 779270952, e-mail: r_nazar@list.ru

  Билими: 1975-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин «математика» адистигин аяктаган.

  Эмгектери: механика жана дифференциалдык теңдемелер боюнча 6 илимий макалалардын жана 18 окуу-усулдук эмгектердин автору.

  Окуткан предметтери: информатика, информатика боюнча компьютердик сабаттуулук, компьютерди мектепке чейинки курактагы балдар менен иштөөдө колдонуу усулу.

   

   

  Зулпуев Замирбек Базарбаевич, техника илимдеринин кандидаты, доцент

  Тел.: +996 772709606, e-mail: uitozulpuev@mail.ru

  Билими: 2002-жылы ОшТУдан “ПОВТАС” адистиги боюнча окууну аяктаган.

  Эмгектери: 10 илимий жана 10 окуу-усулдук эмгектердин автору.

  Окуткан предметтери: алгоритмдик тилдер, маалымат технологиялары.

   

   

   

   

   

  Максутова Айчүрөк Төрөгелдиевна, окутуучу

  Тел.: +996 777850384, e-mail: maksutovaaichurok@mail.com

  Билими: 1989-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин “биология” адистигин бүтүргөн.

  Окуткан предметтери: биология, экология, табият таануунун негиздери.

   

   

   

   

   

  Халматов Ибрагим, илимпоз, тамеки чарбасы боюнча белгилүү адис, айыл чарба илимдеринин кандидаты.

  Билими: Кубань шаарындагы Айыл чарба академиясынын агрономия факультетин (1988), Бүткүл союздук тамеки жана махорка институтунун аспирантурасын (1992) бүткөн.

  Иш тажрыйбасы: Кыргыз аймактык тажрыйба селекциялык станциясында илим бөлүмүнүн лаборанты (1980-83), кенже илимий кызматкер, селекция жана үрөнчүлүк лабораториясынын башчысы (1986-94), директордун илимий иштер боюнча орун басары (1994-2000), «Даймон Интернешнл Кыргызстан» чет элдик фирмасында тамеки боюнча менеджер (2000), 2018-жылдан ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда доцент кызматында эмгектенет.

  Эмгектери: 2007-ж. тамекинин «Дюбек Өзгөн-22» жаңы сортун каттоодон өткөргөн.

   

   

  Мусаев Мамасыдык Садыкович, окутуучу.

  Тел.: +996 772 626 370, e-mail: mamasydyk61@gmail.com

  Билими: 1988-жылы “математика мугалими” адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик университетинин математика факультетин аяктаган.

  Окуткан предметтери: математика, кесиптик математика, математиканын башталгыч курсун окутуунун усулу

   

   

   

  Кочоров Туратбек Жумабекович, окутуучу.

  Тел.: +996 778 341 475, e-mail: kochorov2016@gmail.com

  Билими: 2009-жылы “компьютердик технолог” адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин инженердик-технологиялык факультетин аяктаган.

  Окуткан предметтери: компьютердик графика, компьютердик түйүндөрдү программалык камсыздоо, автоматташтырылган системаларды түзүүнүн негиздери, өчүрүлгөн берилмелердин базаларын иштеп чыгуу жана экуплуатациялоо

   

   

   

   

  Камалов Мирлан Абдималикович, окутуучу.

  Билими: 2006-жылы “инженер-энергетик” адистиги боюнча Ош технологиялык университетин ФЭНЭТ факультетин аяктаган.

  Окуткан предметтери: электр менен жабдуу адистигинин кесиптик циклиндеги предметтер.

   

   

   

   

   

  Абдуллаева Рахатай Айбековна, окутуучу.

  Тел.: +996 772844083, e-mail: rohanur16@mail.ru

  Билими: 2004-жылы ОшТУнун “субтропикалык өсүмдүктөрдүн жана даам азыктарынын технологиясы” адистигин; 2008-жылы “биология” адистигин.

  Эмгектери: 16 илимий жана 2 окуу-усулдук эмгектердин автору.

  Окуткан предметтери: биология, экология, география.

   

   

   

  Жороева Мунара Омурбековна, окутуучу.

  Тел.: +996 773896363, e-mail: joroeva8686@mail.ru

  Билими: 2009-жылы Ош технологиялык университетинин “ПОВТАС” адистигин бүтүргөн

  Окуткан сабактары: “ПОВТАС” адистигинин кесиптик циклиндеги предметтер.

   

   

   

   

   

   

  Көчкөнбаева Айнагүл Абдылдаевна, окутуучу.

  Тел.: +996 779388673, e-mail: abdyldaevna85@mail.ru

  Билими: 2008-жылы Ош мамлекеттик университетинен “математик, системдик программист» квалификациясына ээ болгон.

  Окуткан сабактары: математика, информатика.

   

   

   

   

  Бопоев Даниярбек Мухтарбекович, окутуучу.

  Тел.: +996 0772960290, e-mail: qidaniar93@gmail.com

  Билими: “физика-математикалык билим берүү” адистиги, Ош гуманитардык педагогикалык институту, 2020-жыл.

  Окуткан сабактары: информатика боюнча компьютердик практикум, информатика.

   

   

   

   

   

 • УРМАТТУУ ОРТО МЕКТЕПТЕРДИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ – АБИТУРИЕНТТЕР! 

  Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту 2020-2021-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт.

  Академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту ОшТУнун структуралык бөлүгү болуп эсептелинет.

  Студенттер үчүн окууга, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана эс алуусуна бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул максатта окуу залы менен 31000ден ашуун китеби бар китепкана, акыркы муундагы компьютерлер менен жабдылган 3 компьютердик класс, электрондук китепкана, мультимедиа борбору түзүлгөн. Студенттер компьютердик класстарда интернет түйүнүнөн акысыз пайдалана алышат. 250 орундуу маалымат жана маданий борбору, жыйындар залы, заманбап талаптарга жооп берген “Шумкар” спорт комплекси студенттерге кызмат кылат. Окуу жайда акыркы муундагы электрондук микроскоп жана приборлор менен жабдылган Кыргызстандагы мыкты илимий-изилдөө лабораториясы иштейт, студенттерге салттык сабактардан сырткары телевизор, интерактивдүү доска жана проекторлорду колдонуу менен сабактар өткөрүлөт.

  Окуу жайда AVN автоматташтырылган маалымат системасы толук өздөштүрүлүп, окуу процесси электрондук башкарууда иштейт.

  Ошондой эле ар бир окутуучунун лекциялары, практикалык жана лабораториялык сабактарынын иштелмелери, экзамендеринин жыйынтыктары AVN маалымат системасына жайгаштырылган.

  Инститтутта 62 окутуучу эмгектенет. Алардын арасында 1 илимдин доктору, профессор, 6 илимдин кандидаты, доценти жана 20 билим берүүнүн мыктылары бар. 2001-жылдан бери институттун аспиранттарынан, изденүүчүлөрүнөн 11 кандидаттык, 1 доктордук диссертация корголду. Ушул күндө институттун стационардык жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 1000ден ашуун студенттер билим алышууда.

  Институт Кытай, Казакстан, Орусия, АКШ, Түштүк Корея, Армения, Германия, Нидерланды, Польша, Словакия, Япония, Иран, Өзбекстан ж.б. өлкөлөр менен илимий-изилдөө, усулдук, кесиптик багыттарда тыгыз байланыштарды жүргүзүүдө.

  Жаңы окуу жылына кабыл алуу ( LC 150000396; LC 160000219; LC 170000974; LS 190000207) лицензиянын негизинде төмөндөгү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:

  • 230109. Эсептөө техникасын жана автоматташты рылган системаларды программалык камсыздоо. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү бөлүмү гана бар.
  • 140212. Электр менен жабдуу (тармактар боюнча). Сынактар: физика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча математика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  • 230701. Колдонмо информатика (тармактар боюнча). Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  • 130403 Ачык тоо-кен иштери. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча физика). Күндүзгү окуу бөлүмү бар.
  • 110201 Агрономия. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча биология). Күндүзгү окуу бөлүмү бар.
  • 050704 Мектепке чейинки билим берүү. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча кыргыз адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  • 050709. Башталгыч класстарда окутуу. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча кыргыз адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  • 080106. Финансы (тармактар боюнча). Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  • 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча). Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  • 030505. Укук таануу. Сынактар: Кыргызстандын тарыхы, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча жалпы тарых). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар

  Кыска мөөнөттү курстар боюнча даярдоо

  Окууга өткөн абитуриенттерге адистигине карабастан контракттык негизде төмөндө көрсөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстардан окуп, мамлекеттик эмес үлгүдөгү дипломго, сертификатка ээ болуусуна шарт түзүлгөн (лицензия №Е16000491, LE50000774, LE180001173 КР ББжИМ):

  • компьютердик сабаттуулук (окуу мөөнөтү 2 ай);
  • чачтарач иши  (окуу мөөнөтү 2 ай);
  • орус тили  (окуу мөөнөтү 1 жылга чейин);
  • англис тили (окуу мөөнөтү 1 жылга чейин);
  • ветеринардык санитар (окуу мөөнөтү 3 ай);
  • электр ширетүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай);
  • от жагуучу (окуу мөөнөтү 2 ай);
  • кулинария (окуу мөөнөтү 2 ай).

  Кабыл алуу учурунда бардык предметтер боюнча кыска мөөнөттөгү даярдоо курстары уюштурулат, угуучулар курсту бүткөндөн кийин кирүү сынактарын тапшырышат. Өзгөндө контракттык негизде окуган студенттер Ош, Бишкек жана башка шаарлардагы окуу жайларында окугандарга караганда 50-80%га аз чыгымга дуушар болот, башкача айтканда  үй-бүлөлүк каражаттарын кескин түрдө үнөмдөйт. Коллеждин жатаканасы бар.

  Жеңилдиктер

  1. Окуу акысын 1 жылдын ичинде 2 жолу: жарымын 1-декабрга чейин, экинчи жарымын 1-майга чейин бөлүп төлөсө болот.
  2. Кирүү сынактарынан төмөнкүлөр бошотулат же жеңилдиктер берилет:
  • республикалык олимпиадаларда негизги предмет боюнча I, II, III орундарды ээлегендер;
  • 18 жашка чейинки курактагы камкордукка алынбаган тоголок жетимдер;
  • биринчи жана экинчи топтогу майыптар.
  1. Бюджеттик орундарга тестирлөө жүргүзүлөт.
  2. Бюджеттик негизде окуган, коллеждин коомдук турмушуна активдүү катышкан жана окуу процессинде ийгиликке жетишкен студенттер 720 сомдон стипендия алышат. Андан сырткары мыкты жетишкендиктерди камсыз кылган студенттер академик Б. Мурзубраимов атындагы (2000 сом) стипендияны алышат.

  Окуу мөөнөтү

  Стационардык бөлүмдө: 9-классты бүтүргөндөр 2 жыл 10 ай, 11-классты бүтүргөндөр 1 жыл 10 ай, ал эми сырткы бөлүмдөгүлөр 2 жыл 6 ай окушат.

  Документтерди кабыл алуу:

  I агым: 20-июндан 1-августка чейин. II агым: 3-августтан 25-августка чейин. 

  Окуу жайга тапшырылуучу документтер:

  1. Билими тууралуу күбөлүк, аттестаты же диплому (түп нускасы);
  2. Паспортунун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  3. 3х4 өлчөмүндөгү 8 даана фото (сүрөт);
  4. ОМСтин көчүрмөсү (паспорту жокторго);
  5. Аскердик билет же аскерге чакырууга каттоо күбөлүгү (эркек балдар үчүн).
  6. Медициналык аныктама (форма 086У).

  Биздин дарек: 723600 Өзгөн шаары, Манас көчөсү, 186, Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи.

  Сурап билүү телефондору: (03233) 5-31-47, 5-31-89, 5-30-34, 5-30-19.

  Уландар жана кыздар!
  Эгер өз жериңерден алыс барбай, аз каражат сарптап, билимдүү болгуңар келсе, биздин окуу жайдан билим алгыла!
  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту – заманбап, келечектүү окуу жай!
  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту – татыктуу билим кенчи!
  Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун диплому – татыктуу жумуш орду!

  Биз сапаттуу билим берүүгө даярбыз!

  Окутуу, илимий-изилдөө иштери, ошондой эле студенттердин эс алуучу үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Ушул максаттар үчүн булар уюштурулган: окуу залы менен 2 китепкана (31000ден ашуу китептер); акыркы муундагы компьютерлер менен 3 компьютердик классы; электрондук китепкана; мультимедиялык борбор; студенттер компьютердик класстарда интернетке эркин кошула алышат; 250 орундуу маданий-маалымат борбору; отурумдары залы; заман талабына жооп берген “Шумкар” ден соолукту чыңдоочу спорттук комплекси. Окуу жайда акыркы муундагы электрондук микроскоп менен жабдылган илимий-изилдөө лабораториясы иштейт.

  Институтта сабактар окутуунун техникалык каражаттары, интерактивдүү доскалар, проекторлор, акыркы муундагы телевизорлор менен өткөрүлөт.

  Окуу жайда AVN (автоматташтырылган маалымат) системасы иштейт, окуу жараяны электрондук башкарууга баш ийдирилген. Ошондой эле окутуучулардын лекциялары, практикалык жана лабораториялык сабактары, зачеттордун жана экзамендердин жыйынтыктары AVN системасына киргизилген.

  Институтта ОПКда 60 мүчө, 1 айыл-чарба илимдеринин доктору, профессор, 7 илим кандидаттары, доценттер эмгектенишет (6 штатта, 1 айкалышкан шартта). 20 окутуучу «КРдин билим берүүсүнүн мыктысы» төш белгисинин ээлери.

  2001-жылдан бери институттун изденүүчүлөрү жана аспиранттары 1 доктордук жана 11 кандидаттык диссертацияларды ийгиликтүү коргошту.

  Азыркы учурда 1000ден ашуу студенттер күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрдө билим алып жатышат.

  Институт Кытай, Казакстан, Орусия, АКШ, Түштүк Корея, Армения, Германия, Нидерландия, Польша, Словакия, Жапония жана башка өлкөлөрү менен илимий-изилдөө, усулдук жана кесиптик багыттагы тыгыз байланыштарды куруп келет.

 • 2020/2021-окуу жылына коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын планы

  ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун коррупцияны алдын алуу жана болтурбоо боюнча маалымат жана иш планы

  ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда ар бир окуу жылынын аралыгында коррупцияны алдын алуу жана болтурбоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Алар институттун перспективдик жана жылдык иш пландарында аныкталышкан. Айрыкча райондук укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугушуулар, семинарлар, тегерек столдор, ачык сабактар, түрдүү конкурстар өткөрүлүп, алар тарабынан лекциялар окулуп турат. 2020/2021-окуу жылында окутуучулар жана студенттердин РИИБ, прокуратура, УКМК, раймамадминистрациянын өкүлдөрү менен жолугушуулары өткөрүлдү. Институттун иш планына ылайык коррупцияны алдын алуу жана болтурбоо боюнча маселелер административдик, окумуштуулар, окуу-усулдук жана кафедралык кеңештерде каралды. Учурдагы зачеттор жана экзамендер, мамлекеттик бүтүрүүчү экзамендер окутуучулар менен студенттердин ортосундагы байланыштарды азайтуу максатында AVN маалымат системасын пайдалануу аркылуу компьютердик тестирлөө усулу менен өткөрүлөт. Мамлекеттик экзамендер коомчулуктун өкүлдөрүнүн жана ата-энелердин катышуусунда жүргүзүлүп, видеокамерага тартылып турат. Бардык окуу корпустарында жана аудиторияларда видео байкоо жүргүзүүчү камералары орнотулган. Зачеттук китепчелер электрондук зачеттук китепчелерге алмаштырылды. Институтта коррупцияны алдын алуу жана болтурбоо боюнча комиссия иштейт. Ишеним телефондору, электрондук жана почталык жашыруун жащиктери орнотулган. Өткөрүлгөн иш-чаралардын натыйжалары боюнча институттун директору студенттерге мезгил-мезгили менен жалгыз жолугуп турат. Анда келип түшкөн телефондук чалуулардын жана жашыруун каттардын суроолоруна жоопторду берет.

  Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча жооптуу кызматкер:

  Аты-жөнү: Тынай уулу Бактыбек

  Кызматы: окуу иштери боюнча директордун орун басары

  Телефондор:

  • жумушчу: 03233 53034,
  • уюлдук: 0772 950489, 0550 010799

  e-mail: tynayuulu@bk.ru