ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту

Институттун кыскача тарыхы

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтту 1995-жылы Ош технологиялык университетинин Өзгөндөгү филиалы катары түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана маданият министрлигинин 2002-жылдын 25-мартындагы коллегиясынын №2\7 чечими жана ОшТУнун ректорунун буйругу боюнча Өзгөн филиалы ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү институту катары өзгөртүлгөн. 2006-жылы ОшТУнун ректорунун буйругу менен коллеж катары өзгөртүлүп түзүлгөн. 2007-жылы кайрадан дагы институтка өзгөртүлгөн. Ушул жылы Кыргыз Респу

бликасынын Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын чечими боюнча институтка ал окуу жайдын негиздөөчүсү академик Б.Мурзубраимовдун ысмы ыйгарылган. 2016-жылы ОшТУнун окумуштуу кеңешинин чечими менен институт ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү коллежи катары кайрадан түзүлгөн. Ал эми 2019-жылдын 30- октябрындагы ОшТУнун окумуштуу кеңешинин чечимине (протокол №2.1920) жана ректордун буйругуна (№09-04/269) ылайык коллеж кайрадан ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтту болуп түзүлгөн.

Юридикалык дареги: 723600, Өзгөн шаары, Манас көчөсү, 186. Факс: (03233) 53147, тел: 53189, 53034.

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “КР Билим берүү жөнүндө” мыйзамын, КР Президентинин Указдарын, КР Өкмөтүнүн токтомдорун жана чечимдерин, КР Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдик-укуктук актыларын жана институттун Уставын жетекчиликке алат.

Институттун структуралык бөлүктөрү

Кыргыз республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына жана “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик окуу жайлар жөнүндө” жобого ылайык институт төмөнкү структуралык бөлүктөргө ээ:

 • коллеж
 • окутуунун күндүзгү бөлүмү;
 • окутуунун сырткы бөлүмү;
 • кыска мөөнөттүү курстар жана квалификацияны жогорулатуу бөлүмү.

Кафедралар:

 • табигый-техникалык илимдер кафедрасы;
 • педагогика жана тил илимдер кафедрасы;
 • экономика кафедрасы;
 • укук жана коомдук илимдер кафедрасы.

Бөлүмдөр:

 • окуу;
 • административдик-чарбалык;
 • бухгалтердик-пландоо;
 • кадрлар бөлүмү;
 • архив;
 • карьера борбору;
 • маданий-эстетикалык борбор.

2017-жылы ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту алты адистик боюнча көз карандысыз аккредитациядан өткөн. Сертификат №VK170000050, 2017-ж. (билим берүү программаларын жана мекемелерин аккредитациялоо агенттигинин 2017-жылдын 20-майындагы №3/001 буйругу). 2019-жылы Мектепке чейинки билим берүү адистиги аккредитациядан өткөн. Сертификат №VK190000352, 2019-ж. (билим берүү программаларын жана мекемелерин аккредитациялоо агенттигинин 2019-жылдын 5-апрелиндеги №3/19/02 буйругу).

2019-жылдын сентябрына карата институтта иштегендердин жалпы саны 62 адам. Окутуучулар курамынын саны 42, алардын 34 штатта; айкалышкан шартта иштегендер 8; административдик-башкаруу бөлүгүндө 14 адам. 1 айыл-чарба илимдеринин доктору, профессор, 8 илим кандидаттары, доценттер эмгектенишет.

Иштегендердин арасында Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын бир академиги, Кыргыз Республикасынын эмгек синирген бир мугалими эмгектенишет, 20 ашык окутуучу «КР билим берүүсүнүн мыктысы» төш белгисинин ээлери.

Акыркы мезгилде институтта бардык аудиториялар акыркы заманбап техникалар менен камсыздалды. Сабактар жалан смарт телевизорлор, диапроекторлор аркылуу өткөрүлөт. Студенттик жатакана дагы жаңы жабдыктар менен камсыздалып студенттер үчүн бардык шарттар түзүлдү. Институтта спорттук иш чараларды өткөрүп туруучу “Шумкар” спорт клубу уюштурулган. Студенттер институттан сырткары райондук жана областтык спорттук иш чараларга катышып турушат. Студенттерибиздин арасында Өзгөн шаарындагы түрдүү спорттук клубдарда машыгып, мелдештерде байгелүү орундарга ээ болгондору бар.

Атайын түзүлүп, институт жетекчилиги тарабынан бекитилген пландын негизинде студенттик кеңеш иш жүргүзүп келет. Ал кеңеш студенттерге укуктук, социалдык жана материалдык колдоо көрсөтөт, төмөнкүдөй

маданий иш чараларды өткөрөт: конкурстар, диспуттар, тегерек столдор, майрамдык кечелер, спорттук мелдештер. Студентик кеңеш областтагы башка окуу жайларынын студкеңештери менен тыгыз байланышы бар. Ишембиликтерди өз алдынча уюштурушат жана райондогу коомдук пайдалуу иштерге дайыма активдүү катышат.

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттунун миссиясы

Билим берүү программаларына тиешелүү тармактар үчүн орто кесиптик деңгээлдеги, рынок экономикасынын шарттарына жооп бере алган, чет тилдерди жана жаңы маалымат технологияларын терең үйрөнгөн адистерди даярдоо.

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институттунун башкы максаттары жана милдеттери

Максаттары:

 • Окуу процессин азыркы маалымат технологияларын колдонуу жана ишке кийирүү жолдору менен уюштуруу. Окуу процессин көзөмөлдөө, окуу пландарын жумуш берүүчүлөр жана кызыкдар тараптар менен биргеликте эмгек рыногунун талаптарына ылайык өркүндөтүү. Ошондой эле кесиптик билим берүү программаларын аккредитациялоо жана жогорку квалификациялуу кадрдык курамды калыптандыруу.
 • Личносттун гармониялык өнүгүүсүн калыптандырууга багытталган, тарбиялык иштердин натыйжалуу формаларын иштеп чыгуу аркылуу студенттердин ар тараптан өнүгүүсүнө шарттарды түзүү.
 • Эмгек рыногуна ылайык, институттун сырткы чөйрө менен туруктуу өз ара мамилелерин камсыз кылуу үчүн иш берүүчүлөр, кызыкдар тараптар жана бүтүрүүчүлөр менен туруктуу байланышты жүргүзүү.

Милдеттери:

 • Институттун бардык ишмердүүлүк чөйрөсүн башкарууда иштеп жаткан AVN маалыматтык системасын ОшТУнун сайты аркылуу төмөндөгүлөр менен толуктоо: Электрондук кабыл алуу комиссиясы, Кадрлар бөлүмү, Окуу бөлүмү, Финансылык менежмент.
 • AVN маалыматтык системасын ОшТУнун сайты аркылуу Интернет тармагына кошуп, окуу материалдары, студенттердин жетишүүсү, катышуусу, окуу акысынын төлөмдөрү тууралуу маалыматтар менен ата-энелер, окутуучулар жана студенттер таанышып, иш жүргүзүүсүнө шарт түзүү.
 • Студенттердин, кызматкерлердин, бүтүрүүчүлөрдүн, ата-энелердин жана социалдык өнөктөштөрдүн өз ара байланыштарын форум, ассоциациялар аркылуу өркүндөтүү.
 • Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык институттун материалдык-техникалык базасын чыңдоо, окутуучулардын ишин мотивдештирүүнүн натыйжалуу формаларын ишке ашыруу, контракттык төлөмдөрдүү рационалдуу пайдалануу үчүн финансылык менежмент жүргүзүү.
 • Окутуучуларды жана кызматкерлерди тандоодо алардын кесиптик, моралдык-этикалык жактарын эске алуу. Окутуучулардын квалификациясын жогорулатууну талап кылуу.
 • Кызматкерлердин жана студенттердин илимий ишмердүүлүгү. Институттун илимий ишмердүүлүк боюнча негизги багыттарын иштеп чыгуу, илимий семинарларды,студенттердин илимий-практикалык конференцияларын, кароо-конкурстарды өткөрүү.
 • Чет элдик билим берүү мекемелери менен тажрыйба алмашуу, биргеликте иш чараларды өткөрүү, студенттерди өз ара алмашуу программаларын түзүү үчүн эл аралык ишмердүүлүктү жүргүзүү.

Байланышуу үчүн маалымат: (3233) 53189, (3233) 53034,
факс: (3233) 53147,
e-mail: muitooshtu@mail.ru, akmataliev.asanbek@mail.ru.