ОшТУ жөнүндө

Мазмууну:

 1. Ош технологиялык университетинин миссиясы
 2. Университеттин кыскача тарыхы
 3. Ош технологиялык университетинин структурасы
 4. Маалымат, спорт жана жаштар тармагы
 5. Ош технологиялык университетинин миссиясы
 6. Байланышуу үчүн маалыматтар


Ош технологиялык университетинин миссиясы

Экономика, өндүрүш, техника жана технологиялар тармагын көтөрүүнү, өнүктүрүүнү көздөгөн улуттук жана эл аралык эмгек рыногу үчүн өз чөйрөсүндө мыкты жана керектүү адистерди даярдап берүү.

Ош технологиялык университетинин миссиясы (pdf)

Университеттин кыскача тарыхы


Негизги даталар:

1963-жылы Фрунзе политехникалык институтунун жалпы техникалык факультети  болуп  түзүлүүдөн тарыхы башталган.

1976-жылы Фрунзе политехникалык институтунун  кечки  факультети болуп өзгөргөн.

1990-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Ош филиалы болуп аталган.

1990-жылы декабрь айында Ош технологиялык колледжи.

1993-жылы Ош Жогорку технологиялык колледжи.

1996-жылы 24-февралда Ош технологиялык университети болуп түзүлгөн.

2003-жылы академик Муса Мырзапаязович Адышевдин ысымын алган.

Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963-жылы Фрунзедеги политехникалык институтунун Ош шаарындагы Жалпы техникалык факультети болуп ачылган күндөн башталат. Бул факультетти ачуунун негизги максаты – Ош жергесинде өндүрүштө иштеп жаткан жаштарга жогорку техникалык билим берүү болгон. 1963-жылы факультетке жалпысынан 175 студент кабыл алынып, факультеттин коомдук башталыштагы деканы болуп Оштогу насос заводунун башкы инженери Ефим Исакович Ицик дайындалган. Факультет Ош педагогикалык институтунун башкы корпусунун 2-кабатында жайгашып, студенттер кечки формада үч жылга чейин окушуп, кийинки курстарды Фрунзедеги политехникалык институтунда улантышкан.

1964-жылы факультетке декандык жана окутуучулар үчүн штаттык бирдик бөлүнүп, Жалпы техникалык факультеттин деканы болуп физика-математика илимдеринин кандидаты Абдылдаев Мукаш Юнусалиевич дайындалган. 1966-жылы факультет биринчи бүтүрүүчүлөрдү чыгарган.

1967-жылы факультеттин жетекчилигине физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Койчуманов Мамет Койчуманович дайындалган.

1976-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу жалпы техникалык факультети Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети болуп түзүлүп, илимий даражалуу педагогикалык кадрларды тартуу максатында техника илимдеринин кандидаты С.А.Акматов, Аракеев А.А. жумушка чакырылган.

1978-1983-жылдары факультетти техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда техника илимдеринин доктору, профессор, КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги) Текенов Жапар Текенович жетектеген. Бул жылдар аралыгында факультетте илимий-изилдөө иштеринин деңгээли жогорулаган.

1983-1986-жылдары факультетти техника илимдеринин кандидаты, доцент Шүкүрбеков Алманбет Шарипович жетектеп, факультеттин окуу-материалдык базасы кеңейтилип, №2 окуу-лабораториялык корпус курулуп, ишке киргизилген.

1986-1990-жылдары Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультетинин деканы болуп техника илимдеринин кандидаты, доцент Орозбеков Эмиль Тентиевич иштеген. Бул мезгилде №3 окуу-лабораториялык корпус жана студенттик жатакана курулуп, пайдаланууга берилген. 1988-1990-жылдары Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети Ош шаарындагы окуу жайлардын арасында билим берүүдөгү жетишкендиктери боюнча 1-орунду ээлеген. 1988-жылы бул факультет Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы болуп өзгөргөн жана анын кечки жана сырттан окуу бөлүмдөрү ачылган.

Илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн, 1988-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалынын базасында Түштүк-Кыргыз окуу-илимий борбору түзүлүп, анын директору болуп техника илимдеринин доктору, профессор Жаманбаев Акматбек Сагынович дайындалган. Бул борборго Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы, Жаратылыш байлыктарын комплекстүү пайдалануу институту жана бир нече илимий мекемелер, өндүрүштүк ишканалар структуралык бөлүм катары кирген.

1990-жылы ФПИнин Оштогу филиалы өз алдынчалуулукка ээ болгон жана анын жетекчилигине техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда техника илимдеринин доктору, Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти) Мавлянов Абдрахман Субанкулович дайындалган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1991-жылдын 21-январындагы №17-Токтому менен Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы Ош технологиялык колледжи болуп түзүлүп, анын ректорлугуна экономика илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда экономика илимдеринин доктору, КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти) Купуев Пирмат Купуевич дайындалган.

1993-жылы Ош жогорку технологиялык колледжинин ректору болуп химия илимдеринин доктору, профессор (азыркы учурда КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги) Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович дайындалган. 1996-жылы 24-февралда Кыргыз Республикасынын Президентинин №21-Указы менен Ош жогорку технологиялык колледжинин базасында Ош облусунда техникалык жана технологиялык багыттагы кадрларды даярдоонун сапатын жакшыртуу максатында Ош технологиялык университети (ОшТУ) түзүлгөн.

1997-жылы №1 окуу-лабораториялык корпусту куруу иштери жандандырылды. Ошол эле жылы Ош технологиялык университети биринчи жолу мамлекеттик аттестациядан өтүп, жогорку билимдүү адистерди даярдап чыгарууга укук алды. Бул жылдары окуу жайдын материалдык-техникалык базасы чыңдалып, интернет түйүнү, типографиялык борбор, модельерлер үйү, студенттик сенат, “Жаштык” телестудиясы жана маданий-эстетикалык борбор түзүлгөн.

1998-жылы Ош технологиялык университетинин ректору болуп КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору (азыркы учурда КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги, КР УИАнын вице-президенти) Токторалиев Биймырза Айтиевич дайындалган. Бул мезгилде түштүк жергесинде биринчи болуп ОшТУнун базасында Жогорку окуу жайлар аралык аскер кафедрасы түзүлгөн, университеттин №1 окуу-лабораториялык корпусун жана окуу корпустарынын арасындагы галереяларды куруу иштери улантылган.

2000-2003-жылдары Ош технологиялык университетинин ректору болуп КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, техника илимдеринин доктору, профессор (азыркы учурда КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги) Шаршеналиев Жаныбек Шаршеналиевич эмгектенген. Бул жылдары университеттин №1 окуу-лабораториялык корпусунун жана окуу корпустарынын арасындагы галереялардын курулушу толугу менен бүткөрүлүп, колдонууга берилген. Кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча Диссертациялык Кеңеш ачылган, “ОшТУ кабарлары” илимий журналы түзүлгөн.

2003-2006-жылдары Ош технологиялык университетинин ректору болуп КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, техника илимдеринин доктору, профессор Бекболотов Турсунбек Бекболотович иштеген. Ал мезгилде окуу жайда маалыматтык технологияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнгөн: компьютердик класстар жана лабораториялар ачылып, лингафондук кабинеттер, радиолокациялык станциялар алынган, студенттик “Студ times” коомдук-маданий гезити чыгарыла баштаган.

2004-жылы Ош технологиялык университетине улуу геолог, академик Муса Мырзапаязович Адышевдин аты ыйгырылып, анын музейи ачылган.

2006-2010-жылдары окуу жайдын ректору болуп химия илимдеринин доктору, профессор Токтомаматов Абдибали Токтомаматович эмгектенген. Бул мезгилде мультимедиялык маалыматтык-компьютердик борбор, электрондук китепкана, Мамлекеттик тил, корей тили жана Жаштар борборлору, окутуучулар жана студенттер үчүн заманбап спорттук машыгуу залдары ачылган; бир топ чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлар менен келишимдер түзүлүп, сырткы байланыштар кеңейтилген. ОшТУнун башкы окуу корпусуна академик Муса Адышевдин эстелиги орнотулган, №2 жана №3 окуу-лабораториялык корпустар толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлгөн, Технологиялык колледжге өз алдынча  имарат курулуп,  колдонууга берилген.

2010-жылдын октябрь айынан баштап окуу жайды техника илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык Инженердик академиясынын академиги Абидов Абдыкадыр Омарович жетектеп келүүдө. Университетте Америка маалымат-ресурстук, Кытай тили борборлору ачылып, окуу, спорт залдары, студенттик жатакана толук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө заманбап китепкананы куруу иштери жүргүзүлүүдө. Билим берүү жаатында тышкы байланыштар күчөтүлүп, долбоорлор менен иштөө, инвестиция тартуу тармагына, спортко өзгөчө көңүл бурулууда. 2011-2015-жылдарга карата окуу жайдын стратегиялык жана тактикалык өнүктүрүү программасы кабыл алынып, иш жүзүнө ашырылууда. 2011-жылы Ош технологиялык университети түштүк ЖОЖдор аралык Универсиадасынын жеңүүчүсү болду, Улуу Хартия университеттеринин катарына кошулду, ШКУ университеттеринин катарына бир топ багыт боюнча мүчө болуп кирди, техникалык багыттагы адистерди даярдоо максатында КМШ ортосунда түзүлгөн техникалык ЖОЖдордун Консорциумуна өнөктөш болуп катталды. Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан билим берүү реформаларына ылайык, окутуунун жаңы 2 баскычтуу системасы боюнча адистер даярдалууда.

Университеттин окуу процессин жөнгө салууда, окутуунун сапатын жогорулатууда ар түрдүү жылдары окуу проректорлору: физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Дударев Е.С., техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда техника илимдеринин доктору, Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Жогорку Аттестациялык Комиссиянын төрагасы) Мавлянов А.С., техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы күндө техника илимдеринин доктору, профессор, КР Инженердик академиясынын академиги) Орозбеков М.О., техника илимдеринин доктору, профессор (азыркы учурда КР УИАнын академиги) Мамасаидов М.Т., техника илимдеринин кандидаты, доцент Орозбеков Э.Т., физика-математика илимдеринин доктору, профессор Ашбаев А.А, техника илимдеринин кандидаты, доцент Төрөбеков Б.Т,, физика-математика илимдеринин доктору, профессор Сопуев А.С. салым кошушту жана 2010-жылдан бери биринчи проректор болуп физика-математика илимдеринин кандидаты, профессор Мансуров К.Т. эмгектенүүдө.

Уюштуруучулар:  М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин  уюштуруучусу   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлиги

 

Ош технологиялык университетинин структурасы

Институттар:

 • Колдонмо илимдер институту
 • Тилдерди даярдоо жана эл аралык программаларды окутуу инсти­туту
 • Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту

Колледждер:

 • Технологиялык колледжи;
 • Академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжи;

Факультеттер:

 • Архитектура-курулуш факультети;
 • Автоунаа факультети;
 • Энергетика факультети
 • Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети;
 • Технология жана жаратылышты пайдалануу факульте­ти ;
 • Табигый техникалык факультети;
 • Экономика жана башкаруу факультети;

Департаменттер, бөлүмдөр:

 • Окуу процессин уюштуруу жана билим берүүнүн сапа­ты департаменти ;
 • Социалдык өнүктүрүү жана тарбиялык иштер боюнча департаменти;
 • Административдик чарба бөлүмү ;
 • Кадрлар бөлүмү;
 • Илим бөлүмү;
 • Эл аралык байланыш бөлүмү;
 • Граждандык коргонуу, эмгек, технимкалык коопсуздук бөлүмү;
 • Бухгалтерия ;
 • Кесиптик кошун ;

 

Университеттин бөлүмдөрү:

 • Каржы жана пландоо бөлүмү;
 • Аспирантура жана докторантура бөлүмү;
 • Магистратура бөлүмү;
 • Атайын жана мобилизация иштери боюнча бөлүмү;
 • Жалпы бөлүм;
 • Архив;
 • Медициналык пункту;
 • Инновацияларды жана технологияларды колдоо борбору;

 

Борборлор:

 • Информатизация жана билим берүүдөгү инновация­лык технологиялар борбору
 • Жогорку окуу жайга (ЖОЖ) чейинки даярдоо борбору
 • Карьера борбору
 • Мультимедиялык-маалыматтык компьютердик борбор
 • Маданий эстетикалык борбору
 • Эл аралык илимий-техникалык борбору
 • Мамлекеттик тил борбору
 • Америка маалымат-ресурстук борбору
 • Корей тили борбору
 • Кытай тили борбору

Окуу–илимий лабораториясы:

 • Климат өзгөрүүлөрү жана жерди пайдалануу

Маалымат, спорт жана жаштар тармагы:

 • “Жаштык” телестудиясы
 • “Студ times” коомдук маданий гезити
 • Универсал студенттик журналы
 • «Известия ОшТУ» илимий журналы
 • Оперативдүү басмакана
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • «Намыс» спорт клубу
 • Студенттер үйү
 • Жаштар комитети жана жаштар борбору
 • Студенттик Акыйкатчы аппараты

2016-жылдын 26.03 КРнын ББжИМ №369/1 буйругу менен  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине №SF160000073 сертификат тиркемеге ылайык даярдалган багыттар боюнча академиялык даражадагы ыйгаруу менен жогорку кесиптик билим берүү программаларын (бакалавриат) ишке ашыруучу жогорку окуу  жайы катары статусу бекемделет жана мамлекеттик үлгүдөгү жогорку кесиптик билими жөнүндөгү дипломун берүү укугу тастыкталат.

2017-жылдын 27.12. № VU180000022 тиркемеге ылайык көз карандысыз программалык аккредитациядан багыттар/адистиктер боюнча өткөндүгүн ырастайт. Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги  2017-ж.27.12  буйрук №3/004.

2020/2021-окуу жылына карата ОшТУнун кызматкерлеринин жалпы саны 829. Профессордук -окутуучулук курам – 525, алардын ичинен негизги штатта -471, айкалыштырып иштеген кызматкерлер – 54. Административдик-башкаруу аппаратында 95 , ал эми окуу-көмөкчү курамда 98 кызматкер эмгектенишет. 525 профессордук-окутуучулук курамдын ичинен 14 илимдин докторлору жана профессорлор, 116 илимдин кандидаттары жана доценттер. Профессордук-окутуучулук курамдын педагогикалык стажы 10 жылдан ашуун окутуучулар 68% түзөт. Жаш кадрларды даярдоодо аялдардын да орду чон. Мисалы: 3 илимдин доктору, 37 илимдин кандидаттары, 278 ага окутуучу жана окутуучулар аялдар.

Университетте:

 • 1 КРнын илимине эмгек синирген ишмер, эл аралык илимдер академиясынын академиги;
 • 2 КРнын илимине эмгек синирген кызматкер;
 • 2 Россия табият таануу илимине эмгек синирген ишмерлер;
 • 1 Россия табият таануу Академиясынын академиги;
 • 3 КРнын инженердик илимджер Академиясынын мүчө –корреспонденттери;
 • 10 КРнын сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү;
 • 85 тен ашуун КРнын “Билим берүүсүнүн мыктысы” төш белгисинин ээлери;

 

 

Ош технологиялык университетинин миссиясы

 • мезгил талабына ылайык, заманбап, өз тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, коомдун алдында жооптуу, эл аралык деңгээлде иштей алчу адистерди даярдоодо окутуунун алдыңкы инновациялык технологияларын колдонуу менен сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо.
 • Алган билим-тажрыйбаларын илимде, өндүрүштө, жана ишмердүүлүктө компетенттүү мамиле аркылуу практика жүзүндө ишке ашырууда жаңы формациядагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо жолу менен республиканын экономикасын, өндүрүшүн көтөрүү жана өнүктүрүү.
 • Эл аралык таанылууга  жетишүү.


Байланышуу үчүн маалыматтар:
ОшТУнун жайгашуу дареги:  Кыргызстан, Ош шаары, Исанов көчөсү, 81
Иш тартиби: 5 күн,  убактысы:   8-30-17-30 Тыныгуу маалы  12.00-13.00
Байланыш телефондору: (03222) 4-38-83, 4-35-13, 4-33-90 факс 4-33-97
Электрондук дареги:  www.oshtu.kg ,  oshtu.adyshev@mail.ru