Маалыматташтыруу жана билим берүүдөгү инновациялык технологиялар бөлүмү

Кыскача тарыхы

Окуу процессине ар кандай маалыматтык башкаруу системаларын, билим берүүнүн аралыктан окутуу технологияларын, инновациялык окутуу системаларын кийирүү жана калыптандыруу максатында 03.09.2012 жылы, ректордун № 09-04/194 буйругунун негизинде “Аралыктан билим берүү жана билим берүүнүн сапаты (АББжБС)” борбору түзүлгөн. Ушул эле жылы окуу процессин автоматташтыруу максатында AVN маалыматтык системасын пайдалануу иштери башталган.

23.04.2013 -жылы ректордун №09-04/89 буйругунун негизинде АББжБС борбору “Маалыматташтыруу жана билим берүүдөгү инновациялык технологиялар (МжББИТ)” борбору деп кайрадан түзүлгөн.

 

20.11.2017- жылы ОшТУнун структуралык бөлүмдөрүн оптималдаштыруу максатында, МжББИТ борбору “Маалыматташтыруу жана билим берүүдөгү инновациялык технологиялар (МжББИТ)” бөлүмүнө өзгөртүлүп түзүлгөн.

МжББИТ бөлүмүнө AVN МСын тейлөө кызматы, мультимедиялык-маалыматтык компьютердик борбор (ММКБ), электрондук китепкана кирет. Ошондой эле, МжББИТ бөлүмү факультеттердеги аралыктан окутуу технологияларын координациялоо иштерин, билим берүүдөгү инновациялык технологияларды пайдаланууну жана өнүктүрүү иштерин алып барат.

МжББИТ бөлүмүнүн негизги функциялары

  • МжББИТ бөлүмү ОшТУнун окуу процессине катышуучу окутуучулар менен студенттерге окуу-усулдук жактан, маалыматтык технологиялар, техникалык өзгөчөлүктөр боюнча консультациялык кеңештерди берет;
  • МжББИТ бөлүмү факультеттер менен биргеликте университеттеги аралыктан билим берүү технологиялары аркылуу программаларды иш жүзүнө ашырылышын көзөмөлдөйт;
  • МжББИТ бөлүмү окуу процессин автоматташтыруу, башкаруу үчүн даяр компьютердик программаларды калыптандырууну ишке ашырат жана жаңы программаларды иштеп чыгат;
  • МжББИТ бөлүмү AVN маалымат системасын башкарат, тейлөө иштерин жүргүзөт, аралыктан окутуу процессин көзөмөлдөйт;
  • МжББИТ бөлүмү аралыктан окутуу процессин пландайт, окутуучу-консультанттардын иштерин көзөмөлдөйт. Окуу процесси боюнча электрондук отчеттордун, документтердин түзүлүшүн, алардын коопсуздугун, архивдик сакталышын камсыз кылат;
  • МжББИТ бөлүмү ОшТУнун Web-сайтын программалык жактан иштеп чыгат, AVN билим берүү порталынын иштешин камсыз кылат жана көзөмөлдөйт;
  • Китепкана жана кафедралар менен биргеликте ОшТУнун электрондук китепканасын түзөт жана ишке киргизет;
  • МжББИТ бөлүмү окуу процессинде колдонулуучу окуу – усулдук материалдарды даярдоодо консультациялык иштерди жүргүзөт, аралыктан окутуунун заманбап технологияларын киргизүүгө сунуштарды берет жана көзөмөлдөйт.

Мультимедиялык маалымат – компьютердик борбору (ММКБ)

ММКБ – Интернет тармагына туташкан 60 даана заманбап компьютерлерден турган чоң зал. Университеттин окутуучулары жана студенттери борборго келип, акысыз интернет тармагына кирип маалымат ала алышат. Андан сырткары, борбордо студенттерди тестирлөө, Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик экзамендерди компьютердик тест түрүндө алуу иштери жүргүзүлөт.

2005-жылдан бери студенттердин билим деңгээлин текшерүү, сынак учурунда ачык айкындыкты камсыз кылуу максатында, ошондой эле коррупциялык терс көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн сынактарды тапшыруу мезгилинде ММКБ көз  карандысыз тестирлөө борбору катары кызмат кылат.

МжББИТ бөлүмүнүн инженер-программисттери тарабынан бир канча колдонмо компьютердик программалар иштелип чыгып, пайдаланууга берилген, мисалы:  «Кабыл алуу комиссиясы», «Тестирлөө программалары», «Кызматкелер жана студенттер үчүн кадрлар бөлүмү», «Деканат», «Жадыбал» ж.б. Учурда «UNIVER» автоматташтырылган системасын түзүү иштери жүрүп жатат.

Электрондук китепканада окутуучулар тарабынан иштелип чыккан  окуу-усулдук комплекстер, 10 000 ден ашуун китептердин электрондук көчүрмөлөрү чогултулуп жатат.

МжББИТ бөлүмүнүн кызматкерлери


Бокоев Кутман Амирбаевич

Бөлүмдүн жетекчиси,   т.и.к., доцент

Байланыш үчүн маалымат:

Тел.: +996 779 556071;

E-mail: bokoevka@list.ru

 

 

 

Жиянбеков Айбек Жамалдинович – ага инженер-программист;
Тел.: 0550 005  538,
E-mail: aybeck@mail.ru

Токтосунов Улукбек Абдилазизович – инженер-программист;
Тел.: 0555967797,
E-mail: uluk03@inbox.ru

Кожомбердиева Назирахан Ташполотовна –  усулчу;
Тел.: 0777 618 418

Дуйшөева Айжан – ага инспектор;
Тел.: 0779 404 188,
E-mail: aizhana.duisheeva@mail.ru

Маматкары уулу Кудурет – инженер-программист;
Тел.: 0557 008838

Улугбек кызы Дарыгул инженер-программист  ОИиИТО ОшТУ
Номер тел.: +(996)502359494
E-mai: darygyl94@mail.ru

Курсанбек кызы Гулиза инженер-программист ОИиИТО Ош ТУ
Номер тел: +(996)772443666
E-mai: gulizakursanbekkyzy2@gmail.com

Абдибаап кызы Кенжекан инженер-программист  ОИиИТО ОшТУ
Номер тел:  +(996)772349641
E-mai: kenjekan.majitova@mail.ru

Алижанова Гулкайыр инженер-программист  ОИиИТО ОшТУ
Номер тел:  0708324013
E-mai: alizhanovag.94@inbox.ru

Үcөн уулу Майрамбек инженер-программист  ОИиИТО ОшТУ
Номер тел:  0508858036
E-mai: aibek3835@gmail.com