Кадрлар бөлүмү

Кадрлар бөлүмү

Кадрлар бөлүмү университеттин структуралык бөлүмү болуп саналатӨзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын «Билим жөнүндө» Мыйзамын, министрликтин буйруктарын, көрсөтмөлөрүн жана башка нормативдик актыларды, «Кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик билим стандарты жөнүндөгү»  жобону, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, ЖОЖ жөнүндөгү жобону,  ОшТУнун Уставын, коллективдүү келишимди жетекчиликке алат.

Кадрлар бөлүмүнүн жумушу,  университетте кадрлардын сандык жана сапаттык курамы боюнча маселелерди толук аткарууга оптималдуу көмөктөшүүгө багытталат. Ошону менен бирге, кадрлар бөлүмү төмөнкү кызматтарды аткарат:

  • Кадрдык иште нормативдик укук актыларынын аткарылышын көзөмөлдөйт. Университеттин профилине, багытына,стратегиясына карап кадрларды кесибине, адистигине, квалификациясына ылайык тандоо.  Кадрлардын сандык жана сапаттык курамы боюнча маалыматтар базасын алып баруу, аны өнүктүрүү жана жүргүзүү.
  • Университеттин бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен биргеликте кадрлардын жекече сапаттарын, квалификациясын, алардын  ээлеген кызматына дал келүүсүн көзөмөлдөө жана баа берүү менен жайгаштыруу.
  • Университеттин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнү, методикалык жана информациялык жактан камсыз кылууну, аттестациянын жыйынтыгын чыгарууну уюштурат.
  • Инструкцияларга, жоболорго, Эмгек кодексине ылайык жумушка кабыл алууну, башка жумушка которулууну, жумуштан бошотууну өз убагында жүргүзүү.
  • Кызматкерлердин иш кагаздарынын учетун жетектейт, иштегендиги тууралуу тийиштүү  тактамаларды берүү, эмгек китепчелердин алып барылуусун жана сакталышын камсыз кылуу, кызматкерлерди сыйлыка  көрсөтүү боюнча материалдарды даярдоо. Пенсиялык камсыздандыруу  жана пенсияны чектөө боюнча материалдарды даярдоо.  Кадрдык жумушта илимий-методикалык жаныланууну, анын материалдык-техникалык  жана информациялык базасын, кадрларды башкаруунун заманбап методдорун маалымат системасынын AVN порталын пайдалануу менен камсыз кылуу боюнча иш жүргүзүү.
  • Кадр иштери боюнча адистердин жана инспекторлордун университеттин бөлүмдөрү менен биргеликте  иш алып баруусуна методикалык жетекчилик  жүргүзөт.
  • Жогорку органдардан  кадр иштери боюнча келген буйруктардын, токтомдордун, университеттин бөлүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан  аткарылуусун  көзөмөлдөйт.
  • Эмгек өргүүсүнүн графигин даярдоону жана анын аткарылышын  көзөмөлдөйт .
  • Университеттин бөлүмдөрүндө ички эмгек эрежелеринин аткарылышын, эмгек тартибинин абалын жана аны бекемдөө чараларын көрүүнү камсыз кылуу.

Студенттерди университетке кабыл алуу, которулуу, университеттен чыгаруу, стипендия чектөө, МАКка киргизүү, бүтүрүүчүлөргө квалификация ыйгаруу боюнча декандардын билдирүүлөрүнүн, өздүк арыздардын негизинде  буйруктардын долбоорун даярдоо. Буйруктардын негизинде студенттердин өздүк делолоруна тийиштүү көчүрмөлөрдү киргизүү. Биринчи курска кабыл алынган студенттердин өздүк делолорун кабыл алуу комиссиясынан акт менен өткөрүп алуу. Университетте которулуу, тикеленүү жана  башка окуу жайына которулуу, башка окуу жайынан которулуп келүү маселелерин  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 – жылдын 29-майындагы  №346  токтому менен бекитилген  Жобонун   негизинде жүргүзүү.

AVN  базасындагы университеттин студенттери боюнча маалыматты алып барууну катуу көзөмөлгө алуу.

ОшТУнун кадрлар болумунун составы


Акпаралиева Клара Абдылдаевна
Адистиги, ээлеген кызматы:
 Өсүмдүктөрдү коргоо, К.А.Тимирязев атындагы а/ч академиясы, Москва ш., 1977 ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн башчысы;
Сыйлыктары: ОВТКнын, ОшТУнун  баалуу  белектери,  диплому, Ардак грамоталары, 1995-2017 ж.ж., Ош ш. Мэриясынын, Шаардык Кенештин Ардак грамоталары, 2005, 2007- ж.ж.,  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, 2009- ж., Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун Ош областтык комитетинин баалуу белеги, Ардак грамотасы, «Профсоюздун мыкты кызматкери» төш белгиси 2012-ж., 2013- 2014 ж.,  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, 2009- ж., «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличниги» төш белгиси, 2014- ж., Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Профсоюздук кыймылдын отличниги» төш белгиси 2014 -ж.;
Уй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, уч баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43558, мобилд. телефон (0770)303033.

Тойгонбаева Фарида Садыковна
Адистиги, ээлеген кызматы:
 Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо, Ош технологиялык университети, 2000 -ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси;
Сыйлыктары: ОшТУнун алкышы, баалуу белеги, 2000, 2003- ж.ж., Ош шаардык Кенешинин Ардак грамотасы 2014-ж., «ОшТУнун Административдик-башкаруу персоналынын мыкты кызматкери – 2013» диплому;
Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, төрт баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43558, мобилд. телефон (0773)610741.

 

Толубаева Айчүрөк Шарифовна
Адистиги, ээлеген
  кызматы: Орус тили жана адабияты, Ош мамлекеттик  университети, 2006 -ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн инженер-программисти;
Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы 2012-ж., баалуу белеги, 2015-ж. акчалай сыйлык, 2016-ж.;
Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, төрт баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43558, мобилд. телефон (0779)382312.

 

 

 

 

 

Кайыпова Тажикан Жусуповна
Адистиги, ээлеген кызматы:
 Математика, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, 1984- ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн ага инспектору;
Сыйлыктары: ОЖТКнын, ОшТУнун, Ардак грамоталары, баалуу белектери, 1999, 2002, 2005- ж.ж., «ОшТУнун Административдик-башкаруу персоналынын мыкты кызматкери – 2002» диплому, «Эмгек синирген үчүн» ОшТУнун юбилейлик медалы, 2014-ж.;
Үй-бүлөлүк абалы: эки баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43573, мобилд. телефон (0777)477442.

 

 

Баатырова Умут Кудашевна
Адистиги, ээлеген кызматы:
 Англис тили жана адабияты, Жалал-Абад  мамлекеттик  университети, 1999- ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн  инспектору;
Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы, 2010-ж. ,  «ОшТУнун Административдик-башкаруу персоналынын мыкты кызматкери – 2016» диплому;
Үй-бүлөлүк абалы: эки баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43573, мобилд. телефон (0773)177178.

 

 

Бобулова Баригул Алановна
Адистиги, ээлеген кызматы:
 Экономика жана айыл-чарбасын уюштуруу, Кыргыз айыл-чарба институту, 1990- ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн ага инспектору;
Сыйлыктары: ОшТУнун Ардак грамотасы, 2011-ж., баалуу белеги, 2013-ж, акчалай сыйлык, 2015-ж.;
Үй-бүлөлүк абалы: төрт баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43573, мобилд. телефон (0772)499852.

 

 

 

Ниязова Каныкей Бакытбековна
Адистиги, ээлеген кызматы:
 Которуу жана котормо таануу, Ош технологиялык университети, 2012- ж., ОшТУнун кадрлар бөлүмүнүн инспектору;
Сыйлыктары: акчалай сыйлык, 2015-ж.;
Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, эки баланын энеси;
Байланыш үчүн телефондор: жумушчу телефон (03222)43573, мобилд.телефону: (0773) 010201