Эл аралык бөлүм

 • Эл аралык байланыштар бөлүмү


  М.М. Адышев атындагы Ош  технологиялык университетинин (ОшТУ) эл аралык билим берүү  мейкиндигине интеграцияланышы, окуу жайдын  өнүгүшү жана  дүйнөлүк алдынкы илимий борболор менен  байланышын тереңдетүү максатында университетте Эл аралык бөлүм (ЭБ) түзүлгөн.

  Ош технологиялык университети эл аралык ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде, ОшТУнун уставынын жана  эл аралык бөлүмдүн жобосунун негизинде төмөнкү багыттарда иш алып барат: эл аралык бирикмелер, уюмдар, дипломатиялык өкүлчүлүктөр, чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен  өз ара пайдалуу өнөктөштүктөрдү өнүктүрүү жана түзүү,   билим берүү программаларын өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүү, дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларынын тажрыйбасына таянып инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу, окутуучулардын, кызматкерлердин жана студенттердин эл аралык академиялык мобилдүүлүгүн жогорулатуу; билим берүүнү экспорттоо (чет өлкөлүк студенттерди тартуу);  эл аралык илимий жыйындарды жана семинарларды өткөрүү.

  1.Эл аралык бөлүмдүн  негизги максаттары жана милдеттери

  1.1. Эл аралык бөлүмдүн  негизги максаты Ош технологиялык университетинин эл аралык кадыр-баркын жогорулатуучу билим берүү программаларынын сапатын жакшыртууга багытталган, окутуучулар менен студенттердин эл аралык кызматташуу программаларына катышуусун уюштуруу жана жөнгө салуу болуп саналат.

  Эл аралык бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр:

  Эл аралык уюмдар, билим берүү мекемелери жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүү;

  • ОшТУну өнүктүрүүдө  эл аралык инвесторлорду тартуу, эл аралык билим берүү,  илим-изилдөө программалары жана долбоорлор менен иш алып баруу;
  • Окутуучулардын, аспиранттардын, студенттердин жана кызматкерлердин чет өлкөдө тажрыйба алмашуусун, окуусун  уюштуруу жана координациялоо;
  • Эл аралык илимий-конференция, семинарларды өткөрүү;
  • Чет өлкөдөгү өнөктөштөр менен университеттин алкагындагы факультеттер, кафедралар жана башка  бөлүмдөр ортосундагы эл аралык келишимдерди координациялоо;
  • Мамлекеттик жана  окуу жайлар аралык  түзүлгөн келишимдин негизинде жана жеке келген  чет өлкөлүк студенттердин, аспиранттардын, докторанттардын жана стажерлордун окуусун уюштуруу;
  • Билим берүүчү кызматтарды экспорттоо.
  1. Эл аралык бөлүмдүн функциясы

  Эл аралык бөлүм милдеттерге  ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

  2.2.1. Билим берүү, илим жана маданият чөйрөсүндө университеттин   өлкөлөр, аймактар жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыктыгын интеграциялоо;

  2.2.2. Университеттин дүйнөлүк билим берүү системасында толук укуктуу өнөктөш катары  жана билим берүү кызматтар аркылуу эл аралык рынокко катышуусун камсыз  кылууга көмөк көрсөтүү;

  2.2.3. Университеттин бөлүмдөрү менен биргеликте  чет  өлкөлүк мамлекеттер жана эл аралык уюмдар  менен сырткы байланыштарды өнүктүрүүнүн проритеттүү  программаларын аныктоо, алардын негизинде эл аралык кызматташтыкты калыптандыруу, программаларды жана долбоорлорду түзүү:

  • ОшТУнун бөлүмдөрүнө   гранттарды тартууда  көмөк көрсөтүү;
  • Долбоор жана гранттык сунуштама жазууда  көмөк көрсөтүү;
  • Жеңип алынган гранттарга катышуу жана аткаруу;

  2.2.4. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдин негизинде университетте иш чараларды  уюштуруу.

  • чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу боюнча келишимдерге, макулдашууларга жана башка документтерди кол коюууга даярдоо ;
  • Ош технологиялык университетине  чет өлкөлүк адистерди, делегацияларды, дипломаттык жетекчилерди, аспиранттарды, стажерлорду, студенттерди кабыл алууда, пландоо жана программасын уюштуруу;

  2.2.5.Чет өлкөлүк жарандардын жана мекендештердин квалификациясын жогорулатуусун, стажировкасын өткөрүүсүн, окууларын уюштуруу.

  • Эл аралык кызматаштыкка катышууда  маалымат базаларын түзүү жана киргизүү;
  • Окутуучулардын тажрыйба алмашуусу үчүн, келишимдерди даярдоо жана  чет өлкөлүк өнөктөштөрдү издөө;
  • Университеттин белгилүү бир багыттарында   ишти өркүндөтүү үчүн чет өлкөлүк экспортторду чакыруу;
  • Окутуучулардын шыктарын жана жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүү үчүн, эл аралык байланыштарды түзүү жана иш-чараларды уюштуруу;
  • Чет өлкөгө чыгуу үчүн  профессордук-окутуучулук курамга консультация берүү (виза ачуу, мейманканага жайгаштыруу ж.б.).

  2.2.6.Университетке чет өлкөлүк студенттерди жана окутуучуларды окуунун баардык түрүнө жана адистиктер боюнча квалификациясын жогорулатуу  үчүн кабыл алуу иштерин уюштуруу;

  • Документти даярдоодо көмөк көрсөтүү (виза, билет, чакыруу кат)
  • Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатында колдонулуп жаткан мыйзамдарын, билим берүүдөгү ички ченемдерин чет өлкөлүк жарандарга түшүндүрүп берүү.

  2.2.10. Эл аралык кызматташтыктын маалымат жана аналитикалык жактан камсыздандыруу.

  2.2.11. Университеттин эл аралык ишмердүүлүгү боюнча сайтка маалыматтык колдоо көрсөтүү.

  2.2.12. Университеттин алкагында боло турган эл аралык илимий форумдар, семинарлар, вебинарлар  жөнүндө окуу жайдын бөлүмдөрүнө, кызматкерлерине, студенттерге жайылтуу жана маалымат берүү.

  2.2.13.Бөлүмдүн ишмердүүлүгү боюнча  отчет даярдоо жыл ичинде.

  2.2.14.Университеттин эл аралык байланышын ишке ашыруу: факс, телефон, электрондук почта аркылуу:

  • Факс жөнөтүү жана телефондук сүйлөшүүлөрдү туташтыруу;
  • Факс жана  электрондук каттарды алуу жана дарегине жеткирүү.

 •  Чет өлкөлүк университеттер 

  Казахстан
  Л.Н. Гумилев атындагы  Евразия улуттук  университети www.enu.kz/ru
  Аль- Фараби атындагы Казах улуттук университети www.kaznu.kz/ru
  Абай атындагы  Казах улуттук педагогикалык  университети www.kaznpu.kz/ru
  Польша
  Люблин Техникалык университети

   

  http://www.pollub.pl
   Россия

     
  И.И.Ползунов атындагы  Алтай мамлекеттик  техникалык  университети  

  https://www.altstu.ru/

   

  Кубан мамлекеттик Технологиялык Университети  

  kubstu.ru/

  1.

  Кемеров тамак-аш өнөнр жайы технологиялык институту  

  www.kemtipp.ru

  Томск Политехникалык Университети  

  https://tpu.ru/

  Новгород мамлекеттик университети  

  www.novsu.ru

  Казан мамлекеттик  энергетикалык университети  

  https://kgeu.ru

  Алтай мамлекеттик университети https://www.asu.ru
  Астрахан мамлекеттик университети asu.edu.ru/
  Костром мамлекеттик  айыл-чарба академиясы  

  kgsxa.ru

  Москва автомобил-жолдор мамлекеттик техникалык университети www.madi.ru
  Иван Федоров атындагы Москва мамлекеттик университети http://mgup.ru/

   

  Москва мамлекеттик  курулуш университети mgsu.ru/
  Москва мамлекеттик университети, экономика, статистика жана информатика  

  http://www.mesi.ru/

   

  Москва Техникалык  Университети байланыштар жана Информатика www.mtuci.ru

   

  Улуттук изилдөө университети www.mpei.ru
  Улуттук изилдөө технологиялык  университети       misis.ru
  Улуттук изилдөө «Томск политехникалык университети » https://tpu.ru

   

  Омский мамлекеттик  байланыштар университети www.omgups.ru
  Омск  мамлекеттик техникалык университети www.omgtu.ru
  Санкт-Петербургский национальный исследовательский Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО); http://www.ifmo.ru
  Тихоокеан мамлекеттик университети (ТОМУ); http://pnu.edu.ru
   Я.Мудро атындагы Новгород мамлекеттик университети www.novsu.ru
  Дальневосточ федералдык университети https://www.dvfu.ru
  Урал мамлекеттик экономикалык университети www.usue.ru
  Сибир Федералдык Университети www.sfu-kras.ru
  Москва экономикалык институту http://www.noumei.ru
  Франция
   Гренобль Альпы университети

   

  www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr
  Германия LOGO Айыл Чарба жана экологиялык тең салмактуулук менен чыгыш Европада www.logoev.de
  PRAXX https://praxx.eu
  Корея

  Ханьян  университети http://kz-study.kz
  Чонбук университети http://www.chonbuk.ac.kr
  Хонам университети www.honam.ac.kr
  Чонджу университети http://www.korea-education.kz
  Индия

  Едюкейшн глобал гейтуей
  Узбекистан

  Турин политехникалык университети     polito.uz
  Кыргызстан

  М. Рыскулов атындагы Кыргыз экономикалык университети www.keu.kg
  Баткен мамлекеттик университети http://edc.kg
  ОшМУ Конфуций  Институтуту http://www.oshsu.kg
  Ош мамлекеттик университети oshsu.kg

  Келишимдер

  Кыргызстан

  Ош мамлекеттик университети
  Конфуций институту
  Кыргыз-Озбек университети
  Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети
  Баткен мамлекеттик университети
  К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети
  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети
  «Пристайн Сервис» ЖЧК
  М.Рыскулов атындагы Кыргыз экономикалык университети
  Илимий-изилдөө медико-социалдык институту (Жалал-Абад шаары)
  «ИнтерВоркЭксчейндж» ЖЧК, Бишкек
  Жалал-Абад мамлекеттик университети
  Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
  Ийгилик эл аралык
  Билим берүү глобалдык шлюзу, Нью-Дели

  Российская Федерация

  Замандаш техникалык университети, Рязань шаары
  Чыгыш-Европалык институту, Ижевск шаары
  Москва экономикалык институту
  Улуттук изилдөө Москва мамлекеттик курулуш университети
  Останкино телекорсотуу жана радио уктуруу институту
  И.Н.Ульянов атындагы Чуваш мамлекеттик университети
  Ярослав Мудрый атындагы Новгород мамлекеттик университети
  Кемерово технологиялык тамак-аш онор-жай институту
  Кубань мамлекеттик технологиялык университети
  Сибирь Федералдык университети
  Т.С. Мальцев атындагы Курган мамлекеттик айыл-чарба академиясы
  Т.Ф. Горбачев атындагы Кузбасс мамлекеттик техникалык университети
  Ыраакы Чыгыш мамлекеттик катташ жолдору университети
  Улуттук изилдөө Томск политехникалык университети
  Тула мамлекеттик университети
  Ыраакы Чыгыш федералдык университети
  И.И. Ползунов атындагы Алтай мамлекеттик техникалык университети
  Урал мамлекеттик экономикалык университети
  И.Ф. Устинов атындагы Балтия мамлекеттик техникалык «ВОЕНМЕХ» университети
  Улуттук изилдоо « МЭИ» университети
  Воронеж мамлекеттик университети
  Казань федералдык университети
  Воронеж экономика-укуктук институту
  Липецк мамлекеттик техникалык университети
  Н.В. Парахин атындагы Орлов мамлекеттик агрардык университети
  Новосибирск мамлекеттик техникалык университети
  Россиянын биринчи президенти Б.Н. Ельцин атындагы Урал федералдык университети
  Альметьев мамлекеттик мунай институту
  Туштук-Урал мамлекеттик университети
  Омск мамлекеттик катташ жолдору университети
  Томск политехникалык университети

  Казахстан

  Алма-Ата технологиялык университети
  Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети
  М.Ауэзов атындагы Түштүк-Казакстан университети
  Абай атындагы Казак улуттук педагогика университети

  Узбекистан

  Ташкент маалымат технологиялык университетинин Фергана филиалы
  Наманган инженер-технологиялык институту
  Фергана мамлекеттик университети
  Бухара мамлекеттик университети
  Фергана политехникалык институту
  Ташкент шаарындагы Турин политехникалык институту
  Навои мамлекеттик ТОО институту
  И.Каримов атындагы Ташкент мамлекеттик техникалык институту
  Андижан мамлекеттик университети

  Таджикистан

  Академик М.С. Осимй атындагы Тажик техникалык университети
  Орус-Тажик (Славян) университети
  Академик М.С. Осими атындагы Тажик техникалык университетинин Худжант политехникалык институту
  Тажикстан технологиялык университети
  Тажикстандын ишкердүүлүк жана тейлоо институту
  М.Назаршоев атындагы Хорог мамлекеттик университети

  Германия

  Айыл чарба жана Экологиялык тең салмактуулук Чыгыш Европа менен(ЛОГО)
  Германиядагы практика –   Эл аралык диалог – Туруктуу жетишкендик (PRAXX)

  Иран

  Харазми Университети

  Китай Эл Республикасы

  Пекин граждандык курулуш жана архитектура университети

  Корея

  Ханьян университети
  Инха университети
  Намсеул университети
  Чонбук улуттук университети
  Сонгсил университети
  Хонам университети
  Корея авиалык университети

  Польша

  Люблин техникалык университети

  Прибалтика

  Балтия эл аралык борбору, Резекне, Латвия

  Франция

  Гренобль Альп университети

   

 • Чет өлкөлүк ТЕМПУС жана ЭРАСМУС+ программасындагы долбоорлор            

  Долбоордун аталышы Координатор
  2010-2013ж
  CREDO долбоору (Окутуунун үчүнчү циклин түзүү –жаңылануучу энергия жана экологиялык технологиялар боюнча доктордук программа) Королев технологиялык институту.

  (Щвеция)

  GEM долбоору. (Геоинформатика: Энергия, ресурстар жана айлана–чөйрөнү башкаруу)

   

   Зальцбург университети (Австрия)
  SIBELES долбоору. (Айлана–чөйрөнү коргоо тармагында окутууну реформалоого алып барып жаткан билим берүүнүн Болон процессинин негизинде окуу программасы) Геттинген университети (UGOE)

  Германия

  2010

  2012-2015ж
  QUADRIGA долбоору. Борбордук Азиядагы квалификациялык рамкалар: Болондук процесстин принциптери жана региондук координация  Кобленц-Ландау университети

  (Германия)

   

  MAPREE долбоору. Борбордук Азиядагы жана Россиядагы энергиянын жаңылануучу булактары жана курулуштагы энергоэффективдүүлүгү боюнча магистрдик программалар  Лунд университети  (Швеция)

   

  2013-2016ж
  UNIWORK долбоору.

  Борбор Азия ЖОЖдорунда бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу боюнча карьералык борборлордун ишин жакшыртуу

  Аликанте университети (Испания)

   

  PROMIC долбоору. Информатика экинчи компетенция катары” долбоорунун негизинде магистрлердин профессионалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүсү Пиер Мендес Университети, (Франция)

   

   

 • MIND Management-Innovation-Development/ МенеджментИнновацияӨнүгүү 561539-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.MIND (Кординатору Universidad de las palmas de gran canaria Испания).
  MIND
  программасынын Management-Innovation-Development (МенеджментИнновацияӨнүгүү) долбоорунун мөөнөтү 2015-жылдан 2017-жылга чейин пландаштырылган, долбоордун улантылууда. Менеджмент-Инновация-Өнүгүү долбоорунун алкагында  студенттер  лидерликтин  негиздери жана бизнести  башкаруу, ченемдик укуктун негиздерин  үйрөнүшөт жана  бул багытта өздөрүнүн артыкчылыктарын баалап  жана  аныктай алышат. Өтүлгөн сабактар, алынган  тажрыйбалар аларга лидерлик сапатын  жогорулатууга жана бизнести  жөнгө салууда жардам берет. Бул программа студенттердин  лидерлик  жөндөмдөрүн  андан ары  өркүндөтүүгө    шарт   түзөт. Жыйынтыгында  студенттер үчүн онлайн-платформа түзүлүп, ал жерде студенттер  өздөрүнүн жумуштарын жана  сунуштарын  жайгаштыра  алат. Суроо талапка  ээ болгон долбоорлор ЖОЖ, өкмөт жана бизнес компаниялар тарабынан  колдоого алынып,  каржыланууга  ээ болушу  мүмкүн. Бул программанын негизинде:

  • билим алуучулардын  жөндөмдөрү  жогорулайт;
  • жаңыдан түзүлгөн жана иштеп жаткан ишканаларга  кеңеш берүү системасы  жөнгө салынат;
  • студенттер үчүн шарттар түзүлөт;
  • университетте инновациялык  жана  консультациялык  ишмердүүлүк  өнүгөт.

  IUCLAND International University Cooperation on land protection in European-Asiatic Countries 561841- EPP- 1-IT-EPKA2- CBHE- JP. IUCLAND (Координатор UNIVERSITA DEGLI STUDY DEL MOLISE  Италия).
  IUCLAND International University Cooperation on land protection in European (
  жогорку окуу жайлардын жана башка мекеме  уюмдардын  катышуусу менен  жер ресурстарынын деградациясы боюнча  эл аралык окууларды жана академиялык алмашууну түзүү) долбоорунун мөөнөтү 2015-жылдан 2017-жылга чейин пландаштырылган.  Бул долбоор жер ресурстарын коргоо жана аны натыйжалуу  пайдалануу  стратегиясына кызыктар тараптардын  (ЖОЖдор  жана фермерлер) кызыкчылыктарын көздөйт.  Долбоордун негизги максаты  – жогорку окуу жайлардын жана башка мекеме  уюмдардын  катышуусу менен  жер ресурстарынын деградациясы боюнча  эл аралык илимий кызматашууну түзүү

  gSMART-маалымат мейкиндиги жана байланыш технологиясынын инфраструктурасы (gSMART-SpatialICTinfrastructuresforSmartPlaces)
  Эрасмус Мундус Европалык комиссиясынын программасы боюнча  gSMART Долбоору-маалымат Смарт Мест үчүн мейкиндик жана байланыш технологиялык инфраструктурасы. Долбоор окууну жана квалификацияны жогорулатууда төмөндөгү багыттар боюнча геомаалыматтык системаны колдонуу (ГИС), аралыктан изилдөө (зондирование) жана спутник технологиясынын  навигациясы (GNSS), бирдиктүү мейкиндиги бар: геодезия, география, архитектура, пландаштыруу, социалдык илимдер, ресурстарды башкаруу, экология, айыл  чарба,  аймактык экономика, транспорт, курулуш ж.б. боюнча сунуштайт.

  ERASMUS+ долбоорунун алкагында Борбордук Азияда Big Data Intelligence (ELBA) программасы боюнча аткарылган иш чаралар.
  Академик М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети Еrasmus+ долбоорунун алкагында Борбордук Азияда Big Data Intelligence (ELBA) программасы боюнча, Евробиримдиктин талаптарын канаатандырган өнөктөш өлкөлөрдүн билим берүү министрликтери жана ЖОЖдору менен кызматташып, алгылыктуу иштерди алып барып барууда.
  Бул долбоордун негизги максаты:
  • Билим берүү мекемелерин, бизнес чөйрөсүн ЕБ тажрыйбасынын негизинде жогорку эффективдүү заманбап чоң маалыматтарды иштетүүчү (IBDA) каражаттары менен камсыздоо жана “Цифралык Кыргызтан” программасынын туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу;
  • IBDA чөйрөсүндө жогорку кесипкөй адистерди даярдоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.
  2020-2021 каллендардык жылдары үчүн долбоордун алкагында бир канча окуу курстары каралган жана профессордук окутуучулук курамдан атайын адистештирилген топтор түзүлгөн.
  Алгачкы иш сапар Сантьяго-де-Компостелла университетинде (Испания) болуп өттү. ОшТУнин атынан “Маалымат технологиялары жана башкаруу” кафедрасынын доценти Коккозова Айнагүл, “Информатика” кафедрасынын ага окутуучусу Бекташева Роза, “Информатика” кафедрасынын магистранты, окутуучу Кулматова Нурила эки жумалык окуу курсуна чакыртылып, тажырыйба топтоп келишти.
  Иш сапарлардын жыйынтыгында Борбор Азия өлкөлөрүндөгү Big Data Mining (IBDA) программасынын инженердик адистеринин академиялык потенциалын жогорулатууга багытталган “Чоң маалыматтарды интеллектуалдык талдоо боюнча” модулдук курстардын дисциплиналар аралык пакети иштелип чыкмакчы.
  Долбоордогу өнөктөштөр:
  – И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети
  – Турин политехникалык университети (Италия)
  – Приморска университети (Словения)
  – А. Байтурсунов атындагы Костанай мамлекеттик университети(Казакстан)
  – Ташкенттеги Турин политехникалык университети (Өзбекстан)
  – Бухара инженердик-технологиялык институту (Өзбекстан)
  – атындагы Ургенч мамлекеттик университети Аль-Хорезми (Өзбекстан)
  – Ташкент автомобиль жолдорун долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо институту (Өзбекстан)
  – Эл аралык маалыматтык технологиялар университети (Казакстан)
  – А.Байтурсунов атындагы Костанай мамлекеттик университети (Казакстан)
  – Тажикстандын Технологиялык Университети (Тажикстан)
  – Куляб технология жана инновацияларды башкаруу институту (Тажикстан)
 • Академиялык мобилдүүлүк эл аралык кызматташтыкты кеңири жайылтууну ОшТУнун студенттери жана кызматкерлери арасында тажрыйба жана билим алмашууну көздөгөн, бир семестрден бир жылдык окуу жылына чейин окууга практика өтүүгө, ОшТУ нун окутуучулары жана кызматкерлери тандаган программасына жараша мобилдүүлүк ичинде окуу жана илим изилдөөлөрдү жүргүзүү катышуу.

   

  Академиялык программалар

  • Эрасмус + программасы
  • Академиялык алмашуу программасы Praxx
  • Академиялык алмашуу программасы Logo
  • Эки тараптуу макулдашуулардын жана келишимдердин алкагында академиялык мобилдүүлүк программасы академик М.М.Адышев атындагы ОшТУ менен башка жогорку окуу жайларынын ортосундагы өнөктөштүк.

  кененрээк


 • Ош технологиялык университети окууну ийгиликтүү аяктаган жогорку билими жөнүндө документтерди берүүдө мамлекеттик лицензия жана аккредиттөө жөнүндө күбөлүктүн негизинде билим берүү иш чараларын жүргүзөт.

  Университет дайыма билим берүү тармагында экспорттоо иштерин алып барат. Ар жыл сайын өзүнүн студенттери менен катар чет мамлекеттин жарандарын кабыл алат. Студенттердин арасында университетте мамлекеттерден чет өлкөлүк жарандар окуйт: Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Йемен жана Корея. Бул үчүн көп жылдык эл аралык шериктештик байланыштары жана маалымат байланыш ресурстары колдонулат.

  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине чет өлкөлүк жарандар, жалпы республикалык тестирлөө жана кошумча предметтик тестти ийгиликтүү тапшырган, тиешелүү тандап алган багыты (адистиги) боюнча  кирүү сынактарынын  негизинде контракттык окуу формасына кабыл алынат.

  Чет өлкөлүк абитуриенттерден төмөнкө документтер талап кылынат:

  • Жеке арыз;
  • билими жөнүндө документтин түп нускасы, ага карата тиркемелер жана алардын белгиленген тартипте нотариалдык  күбөлөндүрөлгөн орус тилидеги котормосу;
  • Чет өлкөлүк жарандардын оз өлкөсундогу алган билими жөнүндө документтери кабыл алуу комиссиясына тапшыруудан мурда белгиленген тартипте апостил алуу зарыл, (толук маалымат учун КР элчилигине кайрылыныз).
  • Паспорт/визанын түп нускасы жана  алардын көчүрмөсу котормосу менен
  • Медициналык тактама, белгиленген вирустардын жоктугу боюнча көрсөтмөлөрду камтышы керек (ВИЧтин жоктугу, СПИД, туберкулез). Тактама жана орус тилиндеги котормосоу нотариалдык күбөлөндүрүлушу керек.
  • -12 ак-кара  матт сүрөттөр 3х4. (баш кийимсиз)

  Университетке келээрден алдын  сылка

  1-кадам. ДОКУМЕНТТЕРДИ ЖӨНӨТҮҮ

  Паспорт, көчүрмөсүн  электрондук  почтага жөнөтүү dep.internationaloshtu@gmail.com Эскертүү!     Өтүнүбуз, паспорттун көчүрмөсү так жана тиешелүү форматта болуусу зарыл.

  2 -кадам. Билим берүү жөнүндөгү документтерди которуу жана мыйзамдаштыруу
  Көңүл буруңуздар, университетке келгенде сиздин билим жөнүндөгү документтериңизде. белгиленген тартипте, апостиль коюлган болуусу керек.

  Эскертүү! Университетке келгенге чейин  паспорт жана чет өлкөдөгү билим жөнүндөгу(диплом жана тиркеме) документтер жана алардын  орус тилиндеги  котормосу нотариалдык күбөлөндүрүлгон болуусу керек. Документтерди чет өлкөлүк студенттер менен иш алып барган бөлүмгө тапшырганга чейин чет өлкөлүк документтерди экспертизадан откоруу зарыл. (толук маалымат учун КР элчилигине кайрылыныз) ;

  3-Кадам. Университетке келууну ырастоо

  Окууга макулдук/багыт алгандан кийин электрондук почта же телефон аркылуу университетке  келгенге чейин, 2 жума мурда  жатакадан  орун алууга буюртма беруу керек.

  Сиз келе турган күнүнүздү жана убактынызды тактап алган соң электрондук почта аркылуу   жатакананын дарегин ОшТУнун кызматкерлери тарабынан  алсаныз болот.

  Университетке келгенде

  1-Кадам. Жатакана (ЗАРЫЛ болсо)

  1. Университеттин сутденттер учун жатаканасына жайгашыныз.
  2. Кузотчуго оздук паспортту корсотунуз жана оз болмонузго жетектеп барат.

  2-кадам. окуу жайга кируу үчүн документтерди даярдоо

  Келген кунунуз же кийинки куну (дем алыш кундон сурткары) университетке жеке паспортунуз, туп нускасы менен келесиз жана кирууго керек болгон документтерди каттайсыз:

  3- кадам. Паспорт-визалык бөлүм

  Келген күнү же кийинки күнү (дем алыш күндөрдордон сырткары)         сиз университеттин эл аралык бөлүмүнө төмөнкү документтер менен келүүңүз керек:

  1. Паспорттун түп нускасы
  2. Жашаган жерден тактама
   • Кыргыз республикасына келген бардык чет өлкөлүк жарандар 3 күн ичинде университеттин паспорттук-визалык бөлүмүнө документтерди каттоого берүүсү керек
   • Бардык чет өлкөлүк жарандар студенттик визасын катталган айынын мөөнөтү  аяктаганга чейин узартуусу зарыл.

  4-Кадам. ОшТУга кабыл алуу

  Кабыл алууга керектуу документтер:

  1. Паспорттун түп нускасы
  2. Паспорт жана визанын биринчи бетинин көчүрмөсү (озгочо учурда), бир бетте
  3. Билими жөнүндө документтин, паспорттун жана документтердин орус тилинде которулуусу түп нускасы жана нотраиалдык күбөлөндүрүү
  4. Билими жөнүндө документтер белгиленген тартипте апостил алуу зарыл (толук маалымат учун КР элчилигине кайрылыныз
  5. Паспорттун бардык барактарынын көчүрмөсү (1 нуска);
  6. 12 сүрөт 3*4 см
  7. Экзамендин жыйынтыгы
  8. Окуу жайга берилген жеке арыз, кол коюлган
  9. Анкета толтуруу
  10. Медициналык тактама, белгиленген вирустардын жоктугу боюнча көрсөтмөлөрду камтышы керек (ВИЧтин жоктугу, СПИД, туберкулез). Тактама жана орус тилиндеги котормосоу нотариалдык күбөлөндүрүлушу керек.

  Маанилүү!

  1. Студенттер окуу төлөмдөрүн АКБ, РСК банктарда төлөөгө милдеттүү.

  Байланыш маалымат:

  • Нармирзаева Шарапат Абдилбакиевна +9960770582293  narmirzaeva00@mail.ru
  • Каримова Жылдызкан dep.internationaloshtu@gmail.com

  ЭГЕР СИЗ  БАРДЫК КАДАМДАРды ИЙГИЛИКТҮҮ отсонуз – КУТТУКТАЙБЫЗ, СИЗ ОШТУнун студентисиз!

 • Cырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректор
  Аттокуров Урмат Төлөгөнович
  Илимий даражасы техника илимдеринин кандидаты
  Илимий наамыДоцент, КР Инженердик Академиясынын мүчө-корроспонденти, ОшТУнун профессору.
  Кызматы : Cырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректор.
  Билими: Ош жогорку технологиялык  колледж (Ош технологиялык университети,)  Жалпы сабактар, информатика жана эсетөө техникасы адистиги боюнча мугалим
  Байланыш үчүн маалымат: +(996) 3222-4-35-18,   urmat_at@mail.ru

   

  Нармирзаева Шарапат Абдилбакиевна
  Кызматы : Бөлүм башчы
  БилимиОш мамлекеттик университети, чет тилдери боюнча мугалим
  Байланыш үчүн маалымат: +(996) 770582293, dep.internationaloshtu@gmail.com

  Каримова Жылдызкан Усөновна
  Кызматы : Башкы адис
  БилимиОш мамлекеттик университети, чет тилдери боюнча мугалим Ош технологиялык университети, Экономика магистри
  Байланыш үчүн маалымат: +(996) 770582293, dep.internationaloshtu@gmail.com, iro.oshtu@gmail.com.

  Макыев Турсунбек
  Кызматы : Башкы адис
  Билими: Ош мамлекеттик университети, чет тилдери боюнча мугалим
  Байланыш үчүн маалымат: +(996) 772166579,          dep.internationaloshtu@gmail.com