Атайын бөлүм

Атайын бөлүм


Атайын бөлүм университеттин структуралык бөлүмү болуп саналат
Атайын бөлүм өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын «Билим жонундо» Мыйзамын жана башка нормативдик актыларды жетекчилике алат. Министрликтин буйруктары, көрсөтмөлрү жана башка Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдик актыларын, «Кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик билим стандарты жөнүндөгү»  Жобону, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин, ЖОЖ жөнүндөгү Жобо,  ОшТУнун Уставын, коллективдүү келишимди жетекчиликке алуу менен өзүнүн ишин жүргүзөт.Коргоо министрлигинин буйрук жана көрсөтмөлөрүн .КРнын  жалпыга бирдей болгон аскердик милдетинин  мыйзамдарын аткарат.
Атайын бөлүмдүн жумушун уюштуруу,өнүктүрүү жана өркүндөтүү,толук жана сапатуу маселелерди чечүү,билим берүү документтерин даярдоо жүргүзүү жана берүү.
Жарандарды жумушка кабыл алууда алардын учеттук-аскердик документтерин текшерүү
а) аскерге милдеттүүлөрдүн –аскердик билетин же ордуна убактылуу берилген күбөлүгүн
б) чакыруучулардын –аскердик каттоого коюу жөнүндөгү күбөлүктөрдү жана аскердик каттоосу текшерилет
Аскерге милдеттүү жана аскерге жарактуу студенттердин аскер учетун жүргүзүү
а) күндүзгү бөлүмдө окуган бардык эркек студенттерди аскер учетуна тургузуу,аскердик кызматтан убактылуу бошотуу үчүн чакырылуучуларга форма 26 маалым катты берүү.
б) Аскер комиссарияттарга күндүзгү бөлүмдө окуган эркек балдардын тизмесин, окуудан четтетилген жана сырткы бөлүмгө которулган студенттердин тизмесин, жана окуу жайды аяктаган студенттердин тизмесин көрсөтүү.
Мамлекеттик аттестация башталышына эки ай калганга чейин бүтүрүүчүлөргө баштапкы маалыматтын электрондук  вариантын кыргыз жана орус тилдеринде атайын бөлүмгө тапшыруу.   Бүтүрүүчүлөргө маалыматтарды даярдап берген бөлүмдөрдү көзөмөлгө алуу.
Чет элдик бүтүрүүчүлөргө маалымат уч тилде даярдалат: кыргыз, орус, англис тилдеринде.
Кадрлар бөлүмүнүн жумушу университетте кадрлардын сандык жана сапаттык составы боюнча маселелерди толук аткарууга оптималдуу көмөктөшүүгө багытталат. Ошону менен бирге кадрлар бөлүмү   төмөнкү   кызматтарды аткарат:
Диплом, академиялык справка, убактылуу күбөлүк жана тактама маалым каттарды каттоо жана берүү.
Кадрдык иште нормативдик укук  актыларынын аткарылышын контролдойт. Университеттин профилине, багытына,стратегиясына  карап кадрларды керектүү кесибине, адистигине, квалификациясына ылайык тандоо.     Кадрлардын сандык жана сапаттык составы боюнча маалыматтар банкын алып баруу, аны өнүктүрүү жана жүргүзүү.
Университеттин бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен биргеликте кадрларды алардын жекече сапаттарынын, квалификациясынын, алардын  ээлеген кызматына дал келүүсүн көзөмөлдөө  жана баа берүү менен жайгаштыруу.
Университеттин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүү, уюштуруу, методикалык жана информациялык жактан камсыз кылуу, аттестациянын жыйынтыгын чыгаруу.

Акимов Эржан Магаммадович
Адистиги, ээлегенкызматы:
Менеджмент, Ош технологиялык университети 1999-ж. Атайын бөлүм башчысы
Сыйлыктары:Ардак грамота. 2008ж «ОшТУнун 45 жылына карата».2008-ж «23- февралга карата»
Үй-бүлөлүк абалы:эки баланын атасы
Байланыш үчүн телефондор:жумушчу телефон (03222)43537, мобилд. телефон (0777)870301.

 

 

 

 

 

Чырмашева Шайыргул Мамасултановна