Тилдерге даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту

 • Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту


  ОшТУнун ректорунун № 09-04/89 23.04.2013-ж. буйругуна ылайык башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети жоюлганына байланыштуу ОшТУнун Тилдерди даярдоо жана эл аралык  борборлор институту түзүлгөн. Андан кийин ОшТУнун ректорунун  №  09-04. 298  11.12. 2014-ж. буйругуна ылайык  Тилдерди даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту деп аталды.

  Тилдерди даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институтун
  ОшТУнун профессору, ф.и.к.  Сагыналиев Мурзабек Джусупбекович жетектейт.
  Контакттык байланыш: тел. раб.: 0(3222) 4-35-40 Моб. (+996) 773-81-82-00                                                      Эл.почта: sagunaliev@gmail.com

   

   

   

   

   

   

  Кыскача тарыхы

  Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту   1997-жылы  түзүлгөн. Биринчи жолу ОшТУда эл аралык мамилелер факультети ачылганда «Чет тилдер жана адабияты», «Эл аралык мамилелер», «Дүйнѳлүк экономика» адистиктерине студенттер кабыл алынган.

  2004-жылдын май айында мамлекеттик жана бизнес факультети менен биргеликте кайрадан түзүлүп  институт башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети деген жаңы аталышка ээ болгон.

  Факультетте 658 студент кундүзгү окуу болүмүндө  (анын ичинде 24 студент – бюджеттик негизде) жана 339 студент – сырттан окуу болүмүндө  окуп билим алышкан.

  Факультеттеги күндүзү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндөгү бардык адистиктер боюнча лицензиялар алынган. Студенттердин билимин жана сапаттык көрсөткүчүн арттыруу үчүн факультет болондук билим берүү системасына өткөн.

  Факультетте 108 профессордук-окутуучулук курам эмгектенген. Анын ичинен 3 илимдин доктору, профессорлор:  Трофимов М.И., Нурунбетов Б.Н., Низамиев А.Г.; 13 илимдин кандидаттары, доценттер: Дуйшеев К, Ташбаев А.М, Алайчиев Э.К, Ташматова Г, Сагыналиев М.Дж, Джаянбаев Дж.И., Саттарова А., Зулпуев А, Кемелдинова Л, Шамурзаев А.Ж., Меңдибаев Н.Исаков  К, Кедейбаева Ж., 4 ОшТУнун доценти, 3 магистр, 18 ага окутуучу, 3 КР билим берүү мыктылары. Мындан сырткары башка ЖОЖдордун жана мамлекеттик мекеме-ишканалардын кызматкерлери да тартылган.

  2013-жылдан баштап Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту деген аталышка ээ болгон.  Факультет бир катар  эл аралык мекеме-уюмдар менен Тынчтык Корпусу (США), Евразия Фонду, Сорос – Кыргызстан Фонду, атуулдук билим проектиси  жана башка чет элдик университеттер менен: Миннесот Университети (США), Грейсфальд Университети (Германия), мамлекеттик Санкт-Петербург университети (Россия) жана КР Президентинин алдындагы башкаруу Академиясы (Кыргызстан) менен тыгыз байланышта. Факультетте чет өлкөдөгү жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына окутуучуларды жана студенттерди  стажировкага жөнөтүү жумуштары жакшы уюштурулган.  Мисалы: Эл аралык мамилелер адистигинде окуган студенттер жана окутуучулар бир катар  программалар боюнча – АКШнын  Фулбрайт программасы,  Германиянын ДААД программасы боюнча стажировкадан өтүшкөн.

  Факультетке АКШнын жана Кытайдын волонтерлору келишимдин  негизинде тартылган.

  Институттун функциясына Шанхай кызматташтык уюмунун  (ШОС) университетинин багыты боюнча эл аралык билим берүү программалар координациясы жана Россия-кыргыз консорциумунун техникалык ЖОЖдордо илим, билим жана технология тармактары  боюнча интеграциялык өнүгүү процесси кирет.

  Шанхай кызматташтык уюму (ШОС)  университети  тарабынан төмөнкү багыттар боюнча даярдоо жүргүзүлөт: Экология жана энергетика, электроэнергетика жана электротехника, жылуулук энергетика жана жылуулук техникасы, «МЭИ» Улуттук изилдөө университетиндеги техникалык  системаларды башкаруу.

  ОшТУ РККТУ багыты боюнча РФнын төмөнкү жогорку окуу жайлары менен байланышат:

  • Алтай мамлекеттик университети (АлтГУ);
  • Астрахань мамлекеттик университети (АГУ);
  • Д. Ф. Устинов атындагы Балтика мамлекеттик  техникалык университети «ВОЕНМЕХ»  (БГТУ «ВОЕНМЕХ»);
  • Казань мамлекеттик энергетикалык университети (КГЭУ);
  • Кемерово  тамак-аш өндүрүү институту (КемТИПП);
  • Кострома мамлекеттик   айыл-чарба академиясы (КГСХА);
  • Москвадагы Мамлекеттик   техникалык  автоунаа-жолдору
  • университети (МАДИ);
  • Иван Федоров атындагы Москва мамлекеттик басма университети    (МГУП);
  • Москва мамлекеттик  курулуш университети (МГСУ);
  • Москва  мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университети (МЭСИ);
  • Москвадагы  байланыш жана информатика боюнча Техникалык  университети (МТУСИ);
  • МЭИ Улуттук изилдөө университети;
  • «МИСиС» Улуттук изилдөө технологиялык  университети (НИТУ МИСиМ);
  • Томск улуттук изилдөө политехникалык  университети (ТПУ);
  • Омск мамлекеттик билдирүү жолдору  университети  (ОмГУПС);
  • Омск мамлекеттик техникалык  университети (ОмГТУ);
  • Санкт-Петербургдагы маалымат технологиялар, механика жана оптика  боюнча улуттук изилдөө  университети  (НИУ ИТМО);
  • Тынч океан  мамлекеттик  университети (ТОГУ).

  Ошондой эле ОшТУнун Корея мамлекетинин төмөнкү окуу жайлары менен  түзүлгөн келишимдери  бар:

  1. Кванжу ш. – 2012-ж.;
  2. Chonbuk, Жонжу ш.  – 2012- ж;
  3. Chongu, Жонжу ш. – 2012-ж.;
  4. Nam Seoul, Чанан ш. – 2014-ж.;
  5. Hanuang, Сеул ш. – 2016-ж.;
  6. Chonnam University – 2017-ж.

  Кытай окуу жайлары:

  1. Конфуций институту;
  2. Синьцзян педагогикалык университети.

  Институтта чет тилдер,   кыргыз жана орус тилдер   кафедралары иштейт.

  Институттун түзүлүшү

  Институтту кыргыз жана орус тилдери (каф. башчысы Саттарова А. – ф.и.к., доцент) жана чет тилдери (каф. башчысы Кулубекова А.  – ф.и.к., доцент) кафедралары түзөт.

   

 • Чет тилдер кафедрасы


  Кафедранын тарыхы
  1971–жылдын 7-ноябрында Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин буйругу менен ФПИнин кечки факультетинде коомдук илимдер жана тилдер кафедрасы түзүлгөн.

  Кафедранын башатында филология илимдеринин доктору, проф. Зулпукаров К.З., ф. и. д., проф. Тагаев М.Д., ф. и. д., проф. Трофимов М.И., ф.и.к., доцент Сейитбекова С.С., ф.и.к., доц. Кемелдинова Л.М., улук окутуучу Сококова З.С., улук окутуучу Камчыбекова Б.С.  сыяктуу  тажрыйбалуу мугалимдер жана илимпоздор турган.

  2010 – жылдан тартып Англис тили кафедрасын филология илимдеринин кандидаты, доцент Кулубекова А.О. жетектейт. 2011-жылы Дүйнөлүк тилдер  жана Англис тили кафедрасы бириктирилип Чет тилдер кафедрасы болуп кайрадан түзүлдү.

  Чет тилдери кафедрасы ОшТУда тилдик эмес адистиктериндеги студенттерге англис, корей жана кытай тилдери боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Сабактар Кыргыз Республикасынын билим берүү министирлиги тарабынан иштелип чыккан мамлекеттик үлгүнүн, ага ылайыкталган типтүү программалардын жана окуу пландарынын талаптарына ылайык түзүлүп бекитилген силлабус жана жумушчу программалардын негизинде өтүлөт.

  Чет тилдер кафедрасында 12 окутуучу эмгектенет, алар университеттеги бардык факультеттердин биринчи курстарынын студенттерин англис, корей жана кытай тилдери боюнча окутушат. Кафедранын штаты –жогорку квалификациядагы кызматкерлер.

  Кафедранын ишмердигинин негизги багыттары:

  • Окуу процессине жаңы технологияларды активдүү жайылтуу, окуу процессин окуу-усулдук иштелмелер менен камсыздоо, студенттердин билим сапатына дайыма контролдук кылуу;
  • Окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн компьютердик технологияны колдонуу менен окутууда традициялык эмес усулдарды жайылтуу, окуу-усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу жана жарыялоо, илимий-теориялык конференцияларга катышуу, кафедранын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу.

  Кафедра келечекте материалдык-техникалык базасын чыңдоону пландаштырат, атап айтканда: компьютердик окуу программалар, видео- жана аудиоматериалдарды толук жыйнактоо, китепкана фондун кеңейтүү жана аны керектүү окуу материалдар менен толуктоо, эл аралык семинарларга жана тил үйрөнүү курстарына катышуу, чет элдик коллегалар менен байланышты бышыктоо.

  Кафедранын илимий изилдөө жана усулдук иштери
  Кафедранын илимий-изилдөө жана усулдук иштери төмөндөгү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

  • Чет тилдерин окутууда студенттердин коммуникативдик компетенциясын калыптандыруу үчүн педагогикалык шарттар;
  • англис, корей жана кытай тилдерин инновациялык усулдарды колдонуу менен үйрөтүү;
  • окуу процессинде интерактивдүү технологияларды колдонуу.

  Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн чеберчилигин дайыма өркүндөтүп турушат, окуу процессине “Окутууда критикалык ойлоо усулун колдонуу”, “Студенттердин чет тилин үйрөнүү компетенциясын өнүктүрүү”, “Студенттердин кептик ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдө жаңы оюн технологиялары”, “Сабакта интерактивдик технологиялар” сыяктуу окутуунун жаңы педагогикалык технологияларын жана инновациялык усулдарын  окуу процессинде жайылтышууда. Чет тилдери сабактарында аутентикалык адабияттар менен катар окуу куралдары жана окутуучулар тарабынан иштелип чыккан усулдук көрсөтмөлөр колдонулат. Ошондой эле алар илимий-усулдук жана илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга активдүү катышышат, 2014–2017-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча 50гө жакын илимий макала жарык көргөн. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы ар жылы илимий макалаларын УАКтын  тизмесине кирген Кыргыз республикасынын алдыңкы илимий журналдарына жана басылмаларына жарыялашат.

  Сабактарды өткөрүү үчүн окуу бөлмөлөрүндө аудио- жана видео аппараттар, проекторлор, компьютерлер, телевизорлор ж.б. бар.  Америка ресурстук борбордо 10го жакын компьютер, проектор бар жана ал интерактивдик доска менен жабдылган. Ал эми корей жана кытай борборлору заманбап технологиялар жана керектүү окуу материалдары менен камсыз болгон.

  Кафедра студенттердин тил билүү көндүмдөрүн жакшыртуунун үстүндө иштешүүдө, ар түрдүү иш чаралар уюштурулат, студенттер предметтик олимпиадаларга дайыма катышып, байгелүү орундарды ээлешет, англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн майрамдарына арналган иш чаралар, корей жана кытай элдеринин салт-санаасын, маданиятын чагылдырган майрамдар байма-бай өткөрүлүп турат. Ошондой эле жыл сайын чет тилдер жумалыгы уюштурулуп, ал ар түрдүү темага арналган тегерек столдор, “Тил үйрөнүүдөгү көйгөйлөр студенттердин көзү менен”, “Менин адистигим – менин келечегим” ж.б. ушул сыяктуу иш чаралар менен коштолот, окутуудагы усулдук көйгөйлөргө арналган семинарларды өткөрүү салтка айланган.

  Кафедрага төмөндөгү аудиториялар жана тил борборлору бекитилген:
  2/318, 2/317, 2/320, 2/220 — окуу аудиториялар;

  1. Америка маалымат-ресурстук борбору
  2. Корей тили маданий борбору
  3. Кытай тили борбору

  Мындан сырткары  институтта төмөнку тилдер борборлору иштеп жатат:

  Америкалык маалымат-ресурстук борбор


  Америкалык маалымат-ресурстук борбору 2011-жылы АКШнын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Памела Спратлендин катышуусу менен ачылган. Ал ар дайым Ош технологиялык университетине келип, студенттер менен тез-тез жолугушуп турат. Борбордун максаты жана иш-пландары, окуу куралдары, материалдык-техникалык базасы бүгүнкү күндө талапка жооп берет. Окуу жайда ачылган Америка маалымат-ресурстук борбору студенттер үчүн түрдүү окуу куралдары, аудио-видео каражаттар жана компьютердик жабдуулар менен камсыз болуп, интернетке туташтырылган. Борборду ачуунун негизги максаты – студенттердин англис тилин терең өздөштүрүп, терең билим алуусуна, окутуучулардын америкалык билим берүүнүн ыкмаларын үйрөнүүгө, дүйнөлүк маалыматтарга ээ болуусуна шарт түзүү болуп саналат.

   

   

  Корей тили борбору


  Корей тили борбору 2008-жылдан бери иш жүргүзүп келүүдө. Борбордо 150гө жакын корей тилине кызыккан бардык факультеттердин студенттери билим алып жатышат. Студенттердин билим алуусу үчүн китептер, акыркы үлгүдөгү компьютерлер, телевизор, корей тилин туура үйрөнүү үчүн атайын аудио жана видео жабдыктары, журналдар бар. Корей тилин мыкты өздөштүргөн студенттер Кореяга барып окуп, өз билимин жогорулатышат. Учурда бир студент Корея мамлекетине 5 жылга окууга кетти. Студенттер борбордо корей элинини каада-салтын, маданиятын да өздөштүрөт.

   

   

   

  Кытай тили борбору


  Кытай тили борбору 2010-жылы Бишкек гуманитардык университети менен Синь Циянь мамлекеттик университети тарабынан ачылган «Конфуций» институтунун борборунун филиалы катары ачылган. Учурда бул борбор окуу усулдук китептер, софтварлар, акыркы үлгүдөгү окуу материалдары менен жабдылып, студенттердин билим алуусуна эн жакшы шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 100дөн ашуун студент кытай  тили менен катар кытай маданиятын, каада-салтын үйрөнүп жатышат. Бул борбордун артыкчылыгы ар жыл сайын бир студентке Кытай Эл Республикасына барып окуп келүү мүмкүнчүлүгүн берет. Борбор Кытай мамлекети менен тыгыз мамилени чындап, кытай тилин өнүктүрүүгө зор салымын кошот.

   

   

  Кафедранын курамы


  Кулубекова Азарабу Оморакуновна
  Чет тилдер кафедрасынын башчысы
  Окумуштуулук даражасы:  Филология илимдеринин кандидаты
  Окумуштуулук наамы: Тил таануу адистиги боюнча доцент
  Окуткан дисциплинасы:  Англис тили
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: 17
  Илимий макалалар:34
  Окуу-усулдук эмгектери:8
  Телефону: (+996772) – 22-45-15 (+996555) – 22-45-15
  Эл почтасы: 
  azara61@mail.ru


   

   

  Лим Ён Шиг корей тили окутуучусу
  Ош-Седжонг Хакданг – Корей тили жана маданияты борбору, ОшТУ.
  Окумуштуулук даражасы: Магистр, В 2006 ж. Корея Республикасындагы  Намбу университетинен магистратура бөлүмүн бүтүрүп психологиялык кеңеш берүү тармагынын магистрдик даражасын алган.  Окумуштуулук наамы: улук окутуучу
  Окуткан дисциплинасы: Корей тили
  Адистиги боюнча эмгек стажы: (ОшТУда) 9 жыл

   

   

   

  Ким Бу Гил корей тили окутуучусу жана
  Ош-Седжонг Хакданг – Корей тили жана маданияты борборунун директору, ОшТУ.
  Окуткан дисциплинасы: Корей тили
  Адистиги боюнча эмгек стажы: (ОшТУда) 7жыл
  Билимин өркүндөтүү курстары: Корей тилинин оозеки жана жазма кеби; Ишкер корей тили; Корей тилиндеги тексттерин окуу жана талдоо

   

   

  Жумабаева Алтын Таштановна
  ОшТУнун доценти.
  Окуткан дисциплинасы: Англис тилинин практикалык курсу
  Илимий макалалары: 25
  Квалификациясын жогорулатуу жонундо маалымат
  15
  Байланыш маалыматы: +996772 64 69 79
  Эл.почта: altyn@gmail.com

   

   

   

  Тургунбаева  Канымжан  Турдумаматовна
  Улук окутуучу Чет тилдер кафедрасы, ОшТУ.
  Окуткан дисциплинасы: Англис тили
  Илимий даражасы: улук окутуучу
  Профессионалдык өз билимин өркүндөтүү:14
  Илимий макалалар:20
  Тел. +996558858382
  Элек.почта: turgunbaevakanym@gmail.com

   

   

   

  Кадырбердиева Бусалима Матазовна
  Окумуштуулук даражасы
  : Магистр, 2016- жылы ОшМУ
  Окумуштуулук наамы: улук окутуучу
  Окуткан дисциплинасы: Англис тили
  Илимий макалалар жана усулдук колдонмолор:15
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:12
  Тел.: 996 778799704
  Эл почтасы: kbusalima@gmail.com.

   

   

   

   

  Хабибуллаева Назгул Зулумбековна
  Окумуштуулук наамы: 
  Улук окутуучу
  Окумуштуулук даражасы: Магистр
  Окуткан дисциплинасы: Англис тили
  Илимий макалалары:10
  Профессионалдык өз
   билимин өркүндөтүү:12
  Тел.: 
  +996772911931
  Эл. Почтасы: NAZGUL1274@MAIL.Ru,


   

   

  Зикирова Чынаркан Абдылдаевна
  Англис тили окутуучусу ОшТУ.
  Окуткан
   дисциплинасы: Англис тили
  Билимин оркундотуу курстары:12
  Илимий макалалары: 10
  Тел:
  0552006969
  Эл. Почтасы:
  zikirova70@bk.ru


   

   

   

   

  О Ми Ра корей тили окутуучусу
  Ош-Седжонг Хакданг – Корей тили жана маданияты борбору, ОшТУ.
  Дисциплинасы: Корейский язык
  Жалпы  эмгек стажы: 28 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (корей тили): 4 жыл

   

   

   

   

   

   

  Лим Джон Хва корей тили окутуучусу
  Ош-Седжонг Хакданг – Корей тили жана маданияты борбору, ОшТУ.
  Дисциплинасы: Корей тили
  Жалпы эмгек стажы: 15 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (корей тили): 2 жыл


   

   

   

  Таштанова Жамила Анарбековна
  Ээлеген кызматы:
   Кытай тили окутуучусу
  Илимий даражасы: Магистр Кытай тили боюнча магистр даражасы, Синцзиянь-Педагогикалык Университети, КЭР – 2011жыл.  Дипломдун №: Z1076232011000047
  Окуткан дисциплинасы: Кытай тили
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: Кытай тили курсу, Ланджоу провинциясы, КЭР-2009 -жыл
  Жалпы эмгек стажы: 3 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда): 3 жыл
  Тел.: 0558070828
  Эл. почтасы:  meinu23@mail.ru

  Гао Шуанин
  Ээлеген кызматы:
   Кытай тили окутуучусу
  Илимий даражасы: Магистр Кытай тили боюнча магистр даражасы, Синцзиянь-Педагогикалык Университети, КЭР – 2017-жыл,  Дипломдун №: 107621201702000708
  Окуткан дисциплинасы: Кытай тили
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: Орус тил курсу, Бульяц мамлекеттик университети, Россия – 2009 жыл.
  Жалпы эмгек стажы: 5 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда): 4 жыл
  Тел.: 0558070828
  Эл. почтасы:  meinu23@mail.ru

  Иманалиева Миргуль Калыбековна
  Америка  маалымат-ресурстук  борбордун улук адиси, Чет тилдер кафедрасы, ОшТУ
  Жалпы эмгек стажы: 3 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда): 3 жыл
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: – 5
  Тел: 0773 98 30 65
  Эл. почтасы: mirgul.8287@mail.ru

   

 • Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы (КжОТ)


  Кафедранын  тарыхы
  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндөгү”  мыйзамды  ишке ашыруучу иш-чаралардын алкагында түзүлүп, ОшТУнун  улуттук тайпаларын тейлейт. Кафедра мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышына  окутуунун  усулдук негизин өркүндөтүү  аркылуу  өзүнүн  татыктуу салымын кошуп келе жатат. Учурда кафедрада  1 илимдин  доктору, 3 илимдин кандидаты, 3 профессор, 2 ОшТУнун доценти, 4 ага окутуучу жана 1 лаборант эмгектенет

  Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин 1971-жылдын 1-июнундагы № 347/2 буйругунун негизинде ФПИнин Оштогу кечки факультетинде коомдук илимдер кафедрасы түзүлгөн. Кафедранын курамына орус, кыргыз, англис, немец тилдеринин окутуучулары кирген.

  1996-жылы кечки факультет Оштогу жогорку технологиялык колледжи болуп кайрадан түзүлгөндүгүнө байланыштуу коомдук илимдер кафедрасы бир нече кафедрага бөлүнүп тилдер кафедрасы уюшулган. Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен 1992-жылы ОЖТК Ош технологиялык университети деген статус алды. Ошонун негизинде кыргыз жана орус тилдер кафедрасы бөлүнүү зарылчылыгы келип чыкты.

  Кафедраны түптөөдө проф. К.З.Зулпукаров, М.Ж.Тагаев, М.И.Трофимовдордун кошкон салымы чоң.
  2004-жылы кыргыз жана орус тилдер кафедрасын доцент А.Т.Саттарова жетектеди.
  2006-жылдын март айында кыргыз тили өз алдынча мамлекеттик тил кафедрасы  болуп бөлүнүп чыгып, аны А.Т.Саттарова  жетектеп  келген.
  2012–2017 жылга чейин  орус тил кафедрасын  ф.и.к., профессор Сагыналиев М.Дж. жетектеп келген.
  2017-жылдын сентябрь айынан баштап к.ф.н., проф. Сагыналиев М.Дж. жетектеген орус тили кафедрасы окуу жүктөмүнүн кыскаргандыгына байланыштуу  мамлекеттик  тил кафедрасына бириктирилди. Бүгүнкү күндө кыргыз жана орус тилдер кафедрасы болуп биригип, кафедраны ф.и.к., профессор А.Т.Саттарова жетектөөдө.
  Кафедранын окутуучулары тарабынан даярдалган 6 монографиялык изилдөө, 16 усулдук колдонмо жарык көрдү. Кафедра мүчөлөрүнүн дээрлик баары  окутуунун  интерактивдүү усулдары боюнча курстардан өтүшүп,  алган билимдерин өздөрүнүн  иш тажрыйбаларында колдонуп  келе жатышат. Предметтик кааналарды түзүү менен бирге, окутуучунун чыныгы чыгармачылык өнөрканасына айландыруу кафедрадагы приоритеттүү багыттардын бири. Кафедра  курамынын мүчөлөрү илимий иштеринин  үстүндө үзүрлүү эмгектенишүүдө. Кафедра мүчөлөрү мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашырууга байланышкан областтын, шаардын, университеттин масштабындагы иш-чараларга активдүү катышат.

  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы республика үчүн сапаттуу кадрларды даярдоодогу жана мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашыруудагы маанилүү звено катары аракеттене бермекчи.

  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы төмөнкү багытта иш алып барат:

  Илимий иштер боюнча: 

  • Кафедрада илимий-изилдөө жана илимий практикалык иштерди уюштуруу;
  • Кафедра мүчөлөрүнүн илимий – практикалык конференцияларга, семинарларга катышуусун камсыз кылуу;
  • Аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн илимий-изилдөө иштерине көмөк көрсөтүү жана керектүү шарттарды түзүү;
  • Кафедра мүчөлөрүнүн илимий темаларын аныктоо жана бекитүү;
  • Илимий семинарларды уюштуруу;
  • Студенттерди факультеттер аралык кыргыз жана орус тили боюнча олимпиадага даярдоо жана өткөрүү;

  Усулдук иштер боюнча: 

  • Кафедра мүчөлүрүнүн окуу-усулдук чыгармачылыгын үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
  • Окуу процессин сапаттуу окуу-усулдук жабдуулар менен камсыз кылуу;
  • Сабак (дисциплина) боюнча жаңы окуу пландарын, окуу-усулдук колдонмолорду, окуу куралдарын иштеп чыгуу;
  • Жаш окутуучулар мектебин түзүү;
  • Усулдук семинарларды уюштуруу жана өткөрүү;

   Тарбиялык иштер боюнча: 

  • Студенттерди өз алдынчалуулукка, нравалык жана этикалык нормаларга тарбиялоо;
  • Даталуу күндөргө карата иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;
  • Мамлекеттик тил жана эне тил күнүн белгилөө;
  • Китеп сүйүүчүлөрдүн марафонун өткөрүү;
  • “Мамлекеттик тил-улуттук кенч” деген ЖОЖдор аралык конкурска катышуу;

  Мамлекеттик тил борбору


  Кыргыз Республикасынын тил боюнча улуттук комиссиясы менен биргеликте ОшТУда «Мамлекеттик тил борбору» ачылып, эне тилибизди өнүктүрүүгө зор шарт түзүлгөн. Бүгүнкү күндө окуу жайдын бардык иш-кагаздары кыргыз тилине которулуп, бардык иш-чаралар мамлекеттик тилде жүргүзүлүүдө. Окуу куралдарын кыргыз тилине которуу маселелери эн негизги маселе катары каралып, техникалык терминдерин которуунун кыйынчылыгына карабай, айрым китептер кыргыз тилине которулуп, басмадан чыгарылды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жаштарды кыргыз элинин улуттук өзгөчөлуктөру менен тарбиялоо, тил багытындагы иш-чараларды өткөрүү,  окутуучуларды уюштуруу иштери азыркы учурда ушул борбордо өткөрулүүдө. Студенттердин лидердик касиетинө өркүндөтүү, кыргыз  тилинде эркин ой айтуу, башка улуттун өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйрөтүү маселелери бул борбордун негизги максаттарынын бири.

  Кафедранын курамы


  Саттарова Азиза Тешабаевна
  Кызматы:
   каф.башчысы, ОшТУнун профессору , докторант
  Илимий даражасы: филология илимдеринин кандидаты,
  Окутуучу сабактары: Кыргыз тилинин практикалык курсу, манас таануу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 53 макала, 3 илимий монография, 2 усулдук колдонмо.
  телефону: 0777072202
  электрондук дареги: Sattarova.65@inbox.ru

   

   

   

   

  Тууганбаева Эльмира Мейманалиевна
  Кызматы:
   ОшТУнун доценти.
  Окутуучу сабактары: Кыргыз тилинин практикалык курсу, манас таануу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 6 макала
  телефону: 0552620962
  электрондук дареги: ELA0101@bk.ru

   

   

   

   

  Турганбаева Нуржан Сатыбалдыевна
  Кызматы:
   каф.башчынын орун басары, ОшТУнун доценти.
  Окутуучу сабактары: Кыргыз тилинин практикалык курсу, манас таануу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 20  макала, 1 окуу усулдук колдонмо
  телефону: 0772 92 42 75
  электрондук дареги: Nurjan-21@bk.ru

   

   

   

  Коргонбекова Назира Төрөбайевна
  Кызматы:
   ага окутуучу.
  Окутуучу сабактары: Кыргыз тилинин практикалык курсу, манас таануу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 17 макала
  телефону: 0779 38 08 34
  электрондук дареги: nkorgonbekova@mail.ru

   

   

   

   

   

  Капарова Клара Маматибраимовна
  Кызматы: ага окутуучу.
  Окутуучу сабактары: Орус тилинин практикалык курсу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 35 макала, 8 окуу усулдук колдонмо
  телефону: 05544000218
  электрондук дареги:  Kkaparova @mail.ru.

   

   

   

  Жанибекова Бактыгүл Ашимовна
  Кызматы:
   ага окутуучу.
  Окутуучу сабактары: Орус тилинин практикалык курсу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 34 макала, 6 окуу усулдук колдонмо
  телефону: 0551 77 15 91
  электрондук дареги: bjanibekova 65@mail.ru

   

   

   

   

  Имашева Гульмира Абдыкуловна
  Кызматы:
   ага окутуучу.
  Окутуучу сабактары: Орус тилинин практикалык курсу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 23 макала, 9 окуу усулдук колдонмо
  телефону: 0550966717
  электрондук дареги: imasheva0571a@mail.ru

   

   

   

  Окутуучулардын билимдерин жогорулатуу боюнча маалымат
  Ф.и.к.,профессор Саттарова  А.Т.  

  1. ОшТУнун окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча атайын курсун өткөндүгүн күбөлөндүрүүчү сертификат (курстун көлөмү: 90 саат,15 күн) 2014 г.
  2. И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетин Манас таануу институтунда Манас таануу адистиги боюнча мугалимдердин билимин өркүндөтүү ( 72 саат 2014-жыл).
  3. Курс повышения квалификации на тему “Разработка научных статей”   ОО “Багыт kg”.2014.
  • “Актуальные вопросы психологии образования” . Екатеринбург – Ош 2015
  • “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” . ОшТУ,  2017ж
  1. “Кредиттик технологиялар системасы” “Багыт kg” КБ. 2017
  2. Студенттерди өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү .

  ”Багыт kg” КБ. 2017ж.

  1. Программа “Развитие критического мышления”

  Бишкек-Ош  2017ж

  9 “Интерактивные методы обучения и работа с аудиторией”.

  OO “Youth of Osh” ,                              2018ж

  Ага окутуучу  Коргонбекова Н.Т. 

  1.ОшТУнун окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча атайын курсун өткөндүгүн күбөлөндүрүүчү сертификат ( 90 саат,15 күн) 2014 г.

  2.И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетин Манас таануу институтунда Манас таануу адистиги боюнча мугалимдердин билимин өркүндөтүү ( 72 саат 2014-жыл).

  3.Курс повышения квалификации на тему “Разработка научных статей”

  ОО “Багыт kg”.2014.

  1. “Актуальные вопросы психологии образования” . Екатеринбург – Ош 2015
  2. “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” .

  ОшТУ .  2017ж

  1. “Кредиттик технологиялар системасы” “Багыт kg” КБ. 2017
  2. Студенттерди өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү .

  ”Багыт kg” КБ. 2017ж.

  1. Программа “Развитие критического мышления”.

  Бишкек-Ош  2017ж

  9 “Интерактивные методы обучения и работа с аудиторией”.

  OO “Youth of Osh”                               2018ж

   ОшТУнун доценти Турганбаева Н.Т. 

  1.Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү (72 саат ) апрель 2017 “Багыт kg”  КБ

  2.“Разработка научных статей” ОО “Багыт .kg”  май, 2014

  3.“Семья “ проекта “Насилие против женщин” “конфликт” “эмоциональное здоровье” Здоровая семья ОшТУ 7-май 2014

  4.“Актуальные вопросы психологии образования” . Екатеринбург – Ош 2015

  5.“Совершенствование профессиональных навыков ученых и инженеров города Ош” 29-31 –октябрь 2014- года ОшТУ

  6.“Кредиттик технологиялар системасы” “Багыт kg” КБ. 2017

  7.Студенттерди өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү .

  ”Багыт kg” КБ. 2017-ж.

  1. Программа “Развитие критического мышления”

  Бишкек-Ош  2017ж

  1. И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетин Манас таануу институтунда Манас таануу адистиги боюнча мугалимдердин билимин өркүндөтүү ( 72 саат 2014-жыл )

  Ага окутуучу  Жанибекова Б.А.

  1.Курсы повышения квалификации по программе «Инновационные технологии образования в вузе» ( 72 часа) 2012 год – ОшТУ (Сертификат)

  2.Повышение квалификации преподавателей ( 90 часов,  15 дней.,2014 год (Сертификат)

  3.Повышение квалификации по теме “Окутуунун дистанттык технологиялары” ( 72 часа, март 2014 г, ОшГУ )   (Сертификат)

  4.Курс семинаров от ассистентов STLI проект «Семья». (Ош-2014) сертификат

  5.Курсы повышения квалификации по теме «Методология результатов обучения и оценки обучения в учебном процессе» (г.Ош-2014 г.)Сертификат – Teach-Ex.)

  6.Повышение квалификации по теме «Окутуунун интерактивдүү усулдары”

  (15 ч. ОшТУ, 2015г) Сертификат

  1. Семинар-Тренинг “Совершенствование профессиональных навыков ученых и инженеров города Ош” (ОшТУ, 2014 год) сертификат

   Ага окутуучу   Имашева Г.А.

  1.Семинар-Тренинг “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей”12-13 января 2017 г. ,ОшТУ (Сертификат)

  2.Семинар по русскому языку, литературе и культуре “Русский язык: новые подходы к взаимодействию языка и культуры” 24-26 ноября 2016, г.Ош

  3.Курсы по преподаванию русского языка как иностранного. 4-8 июня 2017г.Ош Сертификат

  4Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары. 20.01. 2012, ОшТУ  (72 с.) Сертификат

  5Билим берүүдөгү актуалдуу проблемалар

  24 декабря  2012, ОшТУ (72 с.) Сертификат

  1. Участник XVII Международного Пушкинского конкурса.  Москва, 2017

  (Сертификат)

  1. Курс семинаров от ассистентов  STLI проект «Семья». (Ош-2014) сертификат

  Ага окутуучу   Капарова К.М..

  1.“Русский язык: новые подходы к взаимодействию языка и культуры”

  24-26 ноября, 2016г. Ош        (Сертификат)

  1. “Программа курсов повышения и квалификации для русистов школ и вузов юга Кыргызстана” “Русский центр”. 23.06.2016 – 25.06.2016г. г.Ош (Серттификат)

  3.Семинар-Тренинг  “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей”12-13 января 2017 г. ,ОшТУ (Сертификат)

  1. “Методическая учеба педагогов дошкольных образовательных организаций (18 ч.) Тренинг 24 марта 2017г. Ош (Сертификат)
  2. Повышение квалификации “Окутуунун интерактивдик усулдары” (15 ч.) ОшТУ, 2015г.
  3. Семинар-Тренинг “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и инженеров ” 2014 г. ,ОшТУ (Сертификат)
  4. Курсы повышения квалификации по программе “Инновационные технологии образования в вузе” 72 ч., 2012, ОшТУ
  5. Курсы повышения квалификации преподавателей . 90 ч. 2014, ОшТУ
  6. Курс семинаров от ассистентов STLI проект «Семья». (Ош-2014) сертификат
  7. Курсы повышения квалификации по теме “Окутуунун дистанттык

  технологиялары”     72 ч. ,2014 март , ОшТУ

  1. Курсы повышения квалификации по программе “Методология результатов обучения и оценки обучения в учебном процессе ”     72 ч. 2014, ОшТУ

  PDF форматындагы документтер:

  КжОТ кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш пландары