Тилдерге даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту

 • Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту


  ОшТУнун ректорунун № 09-04/89 23.04.2013-ж. буйругуна ылайык башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети жоюлганына байланыштуу ОшТУнун Тилдерди даярдоо жана эл аралык  борборлор институту түзүлгөн. Андан кийин ОшТУнун ректорунун  №  09-04. 298  11.12. 2014-ж. буйругуна ылайык  Тилдерди даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту деп аталды.

  Тилдерди даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институтун
  ОшТУнун профессору, ф.и.к.  Сагыналиев Мурзабек Джусупбекович жетектейт.
  Контакттык байланыш: тел. раб.: 0(3222) 4-35-40 Моб. (+996) 773-81-82-00                                                      Эл.почта: sagunaliev@gmail.com

   

   

   

   

   

   

  Кыскача тарыхы

  Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту   1997-жылы  түзүлгөн. Биринчи жолу ОшТУда эл аралык мамилелер факультети ачылганда «Чет тилдер жана адабияты», «Эл аралык мамилелер», «Дүйнѳлүк экономика» адистиктерине студенттер кабыл алынган.

  2004-жылдын май айында мамлекеттик жана бизнес факультети менен биргеликте кайрадан түзүлүп  институт башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети деген жаңы аталышка ээ болгон.

  Факультетте 658 студент кундүзгү окуу болүмүндө  (анын ичинде 24 студент – бюджеттик негизде) жана 339 студент – сырттан окуу болүмүндө  окуп билим алышкан.

  Факультеттеги күндүзү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндөгү бардык адистиктер боюнча лицензиялар алынган. Студенттердин билимин жана сапаттык көрсөткүчүн арттыруу үчүн факультет болондук билим берүү системасына өткөн.

  Факультетте 108 профессордук-окутуучулук курам эмгектенген. Анын ичинен 3 илимдин доктору, профессорлор:  Трофимов М.И., Нурунбетов Б.Н., Низамиев А.Г.; 13 илимдин кандидаттары, доценттер: Дуйшеев К, Ташбаев А.М, Алайчиев Э.К, Ташматова Г, Сагыналиев М.Дж, Джаянбаев Дж.И., Саттарова А., Зулпуев А, Кемелдинова Л, Шамурзаев А.Ж., Меңдибаев Н.Исаков  К, Кедейбаева Ж., 4 ОшТУнун доценти, 3 магистр, 18 ага окутуучу, 3 КР билим берүү мыктылары. Мындан сырткары башка ЖОЖдордун жана мамлекеттик мекеме-ишканалардын кызматкерлери да тартылган.

  2013-жылдан баштап Тилдерди даярдоо жана эл аралык борборлор институту деген аталышка ээ болгон.  Факультет бир катар  эл аралык мекеме-уюмдар менен Тынчтык Корпусу (США), Евразия Фонду, Сорос – Кыргызстан Фонду, атуулдук билим проектиси  жана башка чет элдик университеттер менен: Миннесот Университети (США), Грейсфальд Университети (Германия), мамлекеттик Санкт-Петербург университети (Россия) жана КР Президентинин алдындагы башкаруу Академиясы (Кыргызстан) менен тыгыз байланышта. Факультетте чет өлкөдөгү жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына окутуучуларды жана студенттерди  стажировкага жөнөтүү жумуштары жакшы уюштурулган.  Мисалы: Эл аралык мамилелер адистигинде окуган студенттер жана окутуучулар бир катар  программалар боюнча – АКШнын  Фулбрайт программасы,  Германиянын ДААД программасы боюнча стажировкадан өтүшкөн.

  Факультетке АКШнын жана Кытайдын волонтерлору келишимдин  негизинде тартылган.

  Институттун функциясына Шанхай кызматташтык уюмунун  (ШОС) университетинин багыты боюнча эл аралык билим берүү программалар координациясы жана Россия-кыргыз консорциумунун техникалык ЖОЖдордо илим, билим жана технология тармактары  боюнча интеграциялык өнүгүү процесси кирет.

  Шанхай кызматташтык уюму (ШОС)  университети  тарабынан төмөнкү багыттар боюнча даярдоо жүргүзүлөт: Экология жана энергетика, электроэнергетика жана электротехника, жылуулук энергетика жана жылуулук техникасы, «МЭИ» Улуттук изилдөө университетиндеги техникалык  системаларды башкаруу.

  ОшТУ РККТУ багыты боюнча РФнын төмөнкү жогорку окуу жайлары менен байланышат:

  • Алтай мамлекеттик университети (АлтГУ);
  • Астрахань мамлекеттик университети (АГУ);
  • Д. Ф. Устинов атындагы Балтика мамлекеттик  техникалык университети «ВОЕНМЕХ»  (БГТУ «ВОЕНМЕХ»);
  • Казань мамлекеттик энергетикалык университети (КГЭУ);
  • Кемерово  тамак-аш өндүрүү институту (КемТИПП);
  • Кострома мамлекеттик   айыл-чарба академиясы (КГСХА);
  • Москвадагы Мамлекеттик   техникалык  автоунаа-жолдору
  • университети (МАДИ);
  • Иван Федоров атындагы Москва мамлекеттик басма университети    (МГУП);
  • Москва мамлекеттик  курулуш университети (МГСУ);
  • Москва  мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университети (МЭСИ);
  • Москвадагы  байланыш жана информатика боюнча Техникалык  университети (МТУСИ);
  • МЭИ Улуттук изилдөө университети;
  • «МИСиС» Улуттук изилдөө технологиялык  университети (НИТУ МИСиМ);
  • Томск улуттук изилдөө политехникалык  университети (ТПУ);
  • Омск мамлекеттик билдирүү жолдору  университети  (ОмГУПС);
  • Омск мамлекеттик техникалык  университети (ОмГТУ);
  • Санкт-Петербургдагы маалымат технологиялар, механика жана оптика  боюнча улуттук изилдөө  университети  (НИУ ИТМО);
  • Тынч океан  мамлекеттик  университети (ТОГУ).

  Ошондой эле ОшТУнун Корея мамлекетинин төмөнкү окуу жайлары менен  түзүлгөн келишимдери  бар:

  1. Кванжу ш. – 2012-ж.;
  2. Chonbuk, Жонжу ш.  – 2012- ж;
  3. Chongu, Жонжу ш. – 2012-ж.;
  4. Nam Seoul, Чанан ш. – 2014-ж.;
  5. Hanuang, Сеул ш. – 2016-ж.;
  6. Chonnam University – 2017-ж.

  Кытай окуу жайлары:

  1. Конфуций институту;
  2. Синьцзян педагогикалык университети.

  Институтта чет тилдер,   кыргыз жана орус тилдер   кафедралары иштейт.

  Институттун түзүлүшү

  Институтту кыргыз жана орус тилдери (каф. башчысы Саттарова А. – ф.и.к., доцент) жана чет тилдери (каф. башчысы Кулубекова А.  – ф.и.к., доцент) кафедралары түзөт.

   

 • Чет тилдер кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

  1971–жылдын 7-ноябрында Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин буйругу менен ФПИнин кечки факультетинде коомдук илимдер жана тилдер кафедрасы түзүлгөн.

  Кафедранын башатында филология илимдеринин доктору, проф. Зулпукаров К.З., ф. и. д., проф. Тагаев М.Д., ф. и. д., проф. Трофимов М.И., ф.и.к., доцент Сейитбекова С.С., ф.и.к., доц. Кемелдинова Л.М., улук окутуучу Сококова З.С., улук окутуучу Камчыбекова Б.С., филология илимдеринин кандидаты доцент Кулубекова А.О. сыяктуу тажрыйбалуу мугалимдер жана илимпоздор турган.

  Ал эми чет тилдер кафедрасын 2019  жылдан тартып доцент Тургунбаева К.Т жетектеп келет. 2011-жылы Дүйнөлүк тилдер  жана Англис тили кафедрасы бириктирилип Чет тилдер кафедрасы болуп кайрадан түзүлдү.

  Чет тилдери кафедрасы ОшТУда тилдик эмес адистиктериндеги студенттерге англис, корей жана кытай тилдери боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Сабактар Кыргыз Республикасынын билим берүү министирлиги тарабынан иштелип чыккан мамлекеттик үлгүнүн, ага ылайыкталган типтүү программалардын жана окуу пландарынын талаптарына ылайык түзүлүп бекитилген силлабус жана жумушчу программалардын негизинде өтүлөт.

  Чет тилдер кафедрасында 15 окутуучу эмгектенет, алар университеттеги бардык факультеттердин биринчи курстарынын студенттерин англис, корей жана кытай тилдери боюнча окутушат. Кафедранын штаты –жогорку квалификациядагы кызматкерлер.

  Кафедранын ишмердигинин негизги багыттары:

  • Окуу процессине жаңы технологияларды активдүү жайылтуу, окуу процессин окуу-усулдук иштелмелер менен камсыздоо, студенттердин билим сапатына дайыма контролдук кылуу;
  • Окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн компьютердик технологияны колдонуу менен окутууда традициялык эмес усулдарды жайылтуу, окуу-усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу жана жарыялоо, илимий-теориялык конференцияларга катышуу, кафедранын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу.

  Кафедра келечекте материалдык-техникалык базасын чыңдоону пландаштырат, атап айтканда: компьютердик окуу программалар, видео- жана аудиоматериалдарды толук жыйнактоо, китепкана фондун кеңейтүү жана аны керектүү окуу материалдар менен толуктоо, эл аралык семинарларга жана тил үйрөнүү курстарына катышуу, чет элдик коллегалар менен байланышты бышыктоо.

  Кафедранын илимий изилдөө жана усулдук иштери
  Кафедранын илимий-изилдөө жана усулдук иштери төмөндөгү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

  • Чет тилдерин окутууда студенттердин коммуникативдик компетенциясын калыптандыруу үчүн педагогикалык шарттар;
  • англис, корей жана кытай тилдерин инновациялык усулдарды колдонуу менен үйрөтүү;
  • окуу процессинде интерактивдүү технологияларды колдонуу.

  Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн чеберчилигин дайыма өркүндөтүп турушат, окуу процессине “Окутууда критикалык ойлоо усулун колдонуу”, “Студенттердин чет тилин үйрөнүү компетенциясын өнүктүрүү”, “Студенттердин кептик ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдө жаңы оюн технологиялары”, “Сабакта интерактивдик технологиялар” сыяктуу окутуунун жаңы педагогикалык технологияларын жана инновациялык усулдарын  окуу процессинде жайылтышууда. Чет тилдери сабактарында аутентикалык адабияттар менен катар окуу куралдары жана окутуучулар тарабынан иштелип чыккан усулдук көрсөтмөлөр колдонулат. Ошондой эле алар илимий-усулдук жана илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга активдүү катышышат, 2015–2020-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча 50гө жакын илимий макала жарык көргөн. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы ар жылы илимий макалаларын УАКтын  тизмесине кирген Кыргыз республикасынын алдыңкы илимий журналдарына жана басылмаларына жарыялашат.

  Сабактарды өткөрүү үчүн окуу бөлмөлөрүндө аудио- жана видео аппараттар, проекторлор, компьютерлер, телевизорлор ж.б. бар.  Америка ресурстук борбордо 10го жакын компьютер, проектор бар жана ал интерактивдик доска менен жабдылган. Ал эми корей жана кытай борборлору заманбап технологиялар жана керектүү окуу материалдары менен камсыз болгон.

  Кафедра студенттердин тил билүү көндүмдөрүн жакшыртуунун үстүндө иштешүүдө, ар түрдүү иш чаралар уюштурулат, студенттер предметтик олимпиадаларга дайыма катышып, байгелүү орундарды ээлешет, англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн майрамдарына арналган иш чаралар, корей жана кытай элдеринин салт-санаасын, маданиятын чагылдырган майрамдар байма-бай өткөрүлүп турат. Ошондой эле жыл сайын чет тилдер жумалыгы уюштурулуп, ал ар түрдүү темага арналган тегерек столдор, “Тил үйрөнүүдөгү көйгөйлөр студенттердин көзү менен”, “Менин адистигим – менин келечегим” ж.б. ушул сыяктуу иш чаралар менен коштолот, окутуудагы усулдук көйгөйлөргө арналган семинарларды өткөрүү салтка айланган.

  Кафедрага төмөндөгү аудиториялар жана тил борборлору бекитилген:
  2/318, 2/317, 2/320, 2/220 — окуу аудиториялар;

  1.Америка маалымат-ресурстук борбору

  2.Корей тили маданий борбору

  3.Кытай тили борбору

  Америкалык маалымат-ресурстук борбору

  Ыйгарымдуу элчиси Памела Спратлендин катышуусу менен ачылган. Ал ар дайым Ош технологиялык университетине келип, студенттер менен тез-тез жолугушуп турат.

  Борбордун максаты жана иш-пландары, окуу куралдары, материалдык-техникалык базасы бүгүнкү күндө талапка жооп берет. Окуу жайда ачылган Америка маалымат-ресурстук борбору студенттер үчүн түрдүү окуу куралдары, аудио-видео каражаттар жана компьютердик жабдуулар менен камсыз болуп, интернетке туташтырылган.

  Борборду ачуунун негизги максаты – студенттердин англис тилин терең өздөштүрүп, терең билим алуусуна, окутуучулардын америкалык билим берүүнүн ыкмаларын үйрөнүүгө, дүйнөлүк маалыматтарга ээ болуусуна шарт түзүү болуп саналат.

  Учурда борбор университет тарабынан бекитилген планга ылайык иш аракеттер төмөнку багыттарда жургузулуудо:

  А блогу:

  1) Англис тилин терендетип окутууга студенттерди тартуу;
  2) волонтёрдун ишин уюштуруу;
  3) “Форум”,” KG.TESOL” сыяктуу жергиликтүү бирикмелер менен биргеликте жолугушууларды, семинарларды, презентацияларды өткөрүү.
  4)  киноклубдарды, дискуссиялык клубдарды уюштуруу.

  Англис тилин үйрөтүүчү курстар, англис тилдүү өлкөлөрдөн келген ыктыярчылар менен биргеликте сүйлөө клубдары өткөрүлөт.

  Б блогу: билим берүү жана маданий иш-чараларды өткөрүү.

  Анын негизги максаты :
  1) студенттерди англис тилин үйрөнүүгө кызыктыруу, англис тилдүү мамлекеттердин маданиятын жана каада-салтын таанып билүү;
  2) иш-чараларды даярдоодо жана өткөрүүдө студенттердин чыгармачылыгын активдештирүү болуп саналат.

  Корей тили борбору

  Корей тил борбору 2008-жылдан бери иш жүргүзүп келүүдө. Азыркы учурда борбордо 200гө студенттер билим алып жатышат. Студенттердин билим алуусу үчүн китептер, акыркы үлгүдөгү компьютерлер, телевизор, корей тилин туура үйрөнүү үчүн атайын аудио жана видео материалдар, журналдар бар. Корей тилин мыкты өздөштүргөн студенттер Кореяга барып окуп, өз билимин жогорулата алышат. 2011-жылдан баштап азыркы учурга чейин Кореяга жалпы 60 студент окууга жөнөтүлгөн. Алардын 30у Корея мамлекеттик гранттын негизинде окушса, 30у университеттер аралык келишимдин негизинде алмашуу программасы бо

  юнча окуп жатышат. Аталган борбордо студенттер корей тилинен сырткары корей маданиятын да үйрөнө алышат.

   

  Кытай тили борбору

  Кытай тили борбору 2010-жылы Бишкек гуманитардык университети менен Синь Циянь мамлекеттик университети тарабынан ачылган «Конфуций» институтунун борборунун филиалы катары ачылган. Учурда бул борбор окуу усулдук китептер, софтварлар, акыркы үлгүдөгү окуу материалдары менен жабдылып, студенттердин билим алу

  усуна эн жакшы шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 100дөн ашуун студент кытай  тили менен катар кы

  тай маданиятын, каада-салтын үйрөнүп жатышат. Бул борбордун артыкчылыгы ар жыл сайын бир студентке Кытай Эл Республикасына барып окуп келүү мүмкүнчүлүгүн берет. Борбор Кытай мамлекети менен тыгыз мамилени чындап, кытай тилин өнүктүрүүгө зор салымын кошот.

  Кафедранын курамы


  Тургунбаева Канымжан Турдумаматовна
  Илимий даражасы: Доцент, кафедра башчысы
  Окуткан дисциплинасы: Англис тили
  Профессионалдык өз билимин өркүндөтүү: 14
  Илимий макалалар: 20
  Тел.: +996558858382
  E-mail: turgunbaevakanym@gmail.com

   

   

   

   

  Кулубекова Азарабу Оморакуновна
  Окумуштуулук даражасы:  Филология илимдеринин кандидаты
  Окумуштуулук наамы: Тил таануу адистиги боюнча доцент
  Окуткан дисциплинасы:  Англис тили
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: 17
  Илимий макалалар:
  34
  Окуу-усулдук эмгектери:
  8
  Тел.:
  (+996772) – 22-45-15 (+996555) – 22-45-15
  E-mail:
  azara61@mail.ru

   

   

   

  Лим Ён Шиг корей тили окутуучусу
  Ош 1-Сежоң Хакдаң – корей тили жана маданияты борбору, ОшТУ.
  Окумуштуулук даражасы: Магистр, 2006 ж. Корея Республикасындагы Намбу университетинен магистратура бөлүмүн бүтүрүп психологиялык кеңеш берүү тармагынын магистрдик даражасын алган.
  Окумуштуулук наамы: улук окутуучу
  Окуткан дисциплинасы: Корей тили
  Адистиги боюнча эмгек стажы: (ОшТУда) 12 жыл

   

   

   

  Ким Бу Гил корей тили окутуучусу жана
  Ош 1-Сежоң Хакдаң – Корей тили жана маданияты борборунун директору, ОшТУ.
  Окуткан дисциплинасы: Корей тили
  Окумуштуулук наамы: улук окутуучу
  Адистиги боюнча эмгек стажы: (ОшТУда) 12жыл
  Билимин өркүндөтүү курстары: Корей тилинин оозеки жана жазма кеби; Ишкер корей тили; Корей тилиндеги тексттерин окуу жана талдоо

   

   

  Кадырбердиева Бусалима Матазовна
  Окумуштуулук даражасы
  : Магистр, 2016- жылы ОшМУ
  Окумуштуулук наамы: улук окутуучу
  Окуткан дисциплинасы: Англис тили
  Илимий макалалар жана усулдук колдонмолор:15
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:12
  Тел.: 996 778799704
  E-mail: kbusalima@gmail.com.

   

   

   

  Хабибуллаева Назгул Зулумбековна
  Окумуштуулук наамы: 
  Улук окутуучу
  Окумуштуулук даражасы: Магистр
  Окутуу дисциплинасы: Англис тили
  Илимий макалалары: 22
  Профессионалдык өз
   билимин өркүндөтүү:10
  Тел.: 
  +996772911931
  E-mail: NAZGUL1274@MAIL.Ru,

   

   

   

   

  Зикирова Чынаркан Абдылдаевна
  Англис тили улук окутуучусу ОшТУ.
  Окутуу дисциплинасы
  : Англис тили
  Билимин оркундотуу курстары: 12
  Илимий макалалары:
  10
  Тел.:
  0552006969
  E-mail:
  zikirova70@bk.ru

   

   

   

   

   

  О Ми Ра корей тили окутуучусу
  Ош 1-Сежоң Хакдаң –корей тили жана маданияты борбору, ОшТУ.
  Окутуу дисциплинасы: Корейский язык
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда): 4 жыл

   

   

   

   

   

   

  Лим Джон Хва корей тили окутуучусу
  Ош 1-Сежоң Хакдаң – корей тили жана маданияты борбору, ОшТУ.
  Окутуу дисциплинасы: Корей тили
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда): 4 жыл

   

   

   

   

   

   

  Гао Шуанин
  Ээлеген кызматы:
   Кытай тили окутуучусу
  Илимий даражасы: Магистр Кытай тили боюнча магистр даражасы, Синцзиянь-Педагогикалык Университети, КЭР – 2017-жыл,  Дипломдун №: 107621201702000708
  Окуткан дисциплинасы: Кытай тили
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: Орус тил курсу, Бульяц мамлекеттик университети, Россия – 2009 жыл.
  Жалпы эмгек стажы: 5 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда): 4 жыл
  Тел.: 0558070828
  E-mail: meinu23@mail.ru

   

  Иманалиева Миргуль Калыбековна
  Америка  маалымат-ресурстук  борбордун улук адиси, Чет тилдер кафедрасы
  Окутуу дисциплинасы: Англис тили
  Жалпы эмгек стажы: 5 жыл
  Адистиги боюнча эмгек стажы (ОшТУда):  5 жыл
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:  10
  Тел: 0773 98 30 65
  E-mail: imanalievamirgul1@gmail.com

   

   

   

   

  Саткеева Зейнеп.
  Англис тили мугалими.
  Окутуу дисциплинасы: англис тили.
  Жалпы тажрыйбасы: 8 жыл. ОшТУдагы иш тажрыйбасы 2 жыл.
  Тел.: 0773 33 37 78.
  E-mail: satkeevazejnep@gmail.com

   

   

   

   

   

  Маткасымов Абакир Калыкбердиевич.
  Англис тили мугалими.
  Окутуу дисциплинасы: Англис тили.
  Тел.: 0559606607.
  E-mail: amatkasymov@gmail.com

   

   

   

   

   

  Чынгызбек кызы Нурпери.
  Англис тили мугалими.
  Окутуу дисциплинасы: Англис тили.
  Тел.: 0553404037,0776404027.
  Email: nurpery@bk.ru

   

   

   

   

   

  Халилила кызы Элиза.
  Кытай тили мугалими.
  Окутуу дисциплинасы: Кытай тили..
  Тел: +996553504900.
  E-mail: Elizabeth_93@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Манасбек кызы Айнура.
  Корей тили мугалими.
  Окутуу дисциплинасы: корей тили.
  Тел.: 0553382090, 0779390376.
  E-mail: ainuraara95@gmail.com

   

   

   

   

   

   

  Акимжан кызы Мээрим
  Англис тили мугалими.
  Окутуу дисциплинасы: Англис тили.
  Тел.: 0775178438.
  E-mail: meerimmusabaeva50@gmail.com

   

   

   

   

   

  Ботоярова Марал Асанбаевна
  Чет тилдер кафедрасынын методисти
  Окутуу дисциплинасы: Англис тили
  Тел.: 0774507000
  Э-почта: maralbotoarova@gmail.com

   

   

   

   

   

   

 • Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы (КжОТ)


  Кафедранын тарыхы
  1971–жылдын 7-ноябрында Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин буйругу менен ФПИнин кечки факультетинде коомдук илимдер жана тилдер кафедрасы түзүлгөн.

  Кафедраны түптөөдө проф. К.З.Зулпукаров, М.Ж.Тагаев, М.И.Трофимовдордун кошкон салымы чоң.
  2004-жылы кыргыз жана орус тилдер кафедрасын доцент А.Т. Саттарова жетектеп келген.
  2006-жылдын март айында кыргыз тили өз алдынча мамлекеттик тил кафедрасы  болуп бөлүнүп чыгып, ф.и.д., проф. А.Т.Саттарова  жетектеп  келген.
  2012–2017 жылга чейин  орус тил кафедрасын  ф.и.к., профессор М.Дж. Сагыналиев жетектеп келген.
  2017-жылдын сентябрь айынан баштап к.ф.н., проф. М.Дж. Сагыналиев жетектеген орус тили кафедрасы окуу жүктөмүнүн кыскаргандыгына байланыштуу  мамлекеттик  тил кафедрасына бириктирилди.
  2017- жылдан тартып  кыргыз жана орус тилдер кафедрасын ф.и.д., профессор А.Т.Саттарова жетектөөдө.
  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасында 25 окутуучу, 1 ага лаборант эмгектенет, алар университеттеги бардык факультеттердин биринчи курстарынын студенттерине кыргыз тили жана адабияты, манастаануу, орус тили практикуму боюнча окутушат. Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы жогорку квалификациядагы кызматкерлер.

  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын кызматы жана милдеттери

  • Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан иштелип чыккан мамлекеттик үлгүнүн, ага ылайыкталган типтүү программалардын жана окуу пландарынын талаптарына ылайык түзүлүп, бекитилген силлабус жана жумушчу программалардын негизинде практикалык сабактар өтүлөт.
  • “КжОТ” кафедрасы окуунун баардык формалары боюнча( күндүзгү жана сырткы) окуу планында көрсөтүлгөн баардык лекциялык,практикалык сабактардын эффективдүү өткөрүлүшүн  көзөмөлдөйт, рейтингдик жана отчеттук(зачет, экзамен) текшерүүсүн уюштурат жана алардын жыйынтыгын анализдөө менен  студенттердин билим алуу процессин өркүндөтөт.
  • Кафедра мүчөлөрүнүн дээрлик баары  окутуунун  интерактивдүү усулдары боюнча курстардан өтүшүп,  алган билимдерин өздөрүнүн  иш тажрыйбаларында колдонуп  келе жатышат.
  • Предметтик кааналарды түзүү менен бирге, окутуучунун чыныгы чыгармачылык өнөрканасына айландыруу кафедрадагы приоритеттүү багыттардын бири.
  • Кафедра  курамынын мүчөлөрү илимий иштеринин  үстүндө үзүрлүү эмгектенишүүдө.
  • Кафедра мүчөлөрү мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашырууга байланышкан областтын, шаардын, университеттин масштабындагы иш-чараларга активдүү катышат.
  • Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы республика үчүн сапаттуу кадрларды даярдоодогу жана мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашыруудагы маанилүү звено катары аракеттене бермекчи.

  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы төмөнкү багытта иш алып барат:

  Илимий-изилдөө иштери боюнча: 

  • Кафедрада илимий-изилдөө практикалык иштерди уюштуруу;
  • Кафедра мүчөлөрүнүн илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга катышуусун камсыз кылуу;
  • Аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн илимий-изилдөө иштерине көмөк көрсөтүү жана керектүү шарттарды түзүү;
  • Кафедра мүчөлөрүнүн илимий темаларын аныктоо жана бекитүү;
  • Илимий семинарларды уюштуруу;
  • Студенттерди факультеттер аралык кыргыз тили жана адабияты, манас таануу жана орус тили сабактары боюнча олимпиадага даярдоо жана өткөрүү;

  Усулдук иштер боюнча: 

  • Кафедра мүчөлүрүнүн окуу-усулдук чыгармачылыгын үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
  • Окуу процессин сапаттуу окуу-усулдук жабдуулар менен камсыз кылуу;
  • Сабак (дисциплина) боюнча жаңы окуу пландарын, окуу-усулдук колдонмолорду, окуу куралдарын иштеп чыгуу;
  • Жаш окутуучулар мектебин түзүү;
  • Усулдук семинарларды уюштуруу жана өткөрүү;

   Тарбиялык иштер боюнча: 

  • Студенттерди өз алдынчалуулукка, нравалык жан аэтикалык нормаларга тарбиялоо;
  • Даталуу күндөргө карата иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү;
  • Мамлекеттик тил жана эне тил күнүн белгилөө;
  • Китеп сүйүүчүлөрдүн марафонун өткөрүү;
  • “Мамлекеттик тил-улуттук кенч” деген ЖОЖдор аралык конкурска катышуу;

  Мамлекеттик тил борборунун тарыхы

  Кыргыз Республикасынын тил боюнча улуттук комиссиясы менен биргеликте ОшТУда «Мамлекеттик тил борбору» 2008-жылдын 18-апрелинде ачылып, эне тилибизди өнүктүрүүгө зор шарт түзүлгөн.

  Мамлекеттик тил борборунун арымы кенен болуп, келечекте тилди өнүктүрүү, жайылтуу, кадыр-баркын көтөрүү максатында филология илимдеринин кандидаты

  А.Т. Саттарованын демилгеси менен негизделген.

  Мамлекеттик тил борборунун ачылыш аземине ОшТУнун ректору проф. А. Т. Токтомаматов, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Т. Р. Жумагулов, Ош облусунун мамлекеттик тил фондунун директору А.Телекманова, мамлекеттик тил комиссиясынын мүчөсү Ч.Түмөнбаева, филология илимдеринин кандидаты доцент К.Маражанова. ЖОЖдун проректорлору катышышкан.

  Тил борборунун максаты:

  • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын жана өкмөтүнүн мамлекеттик тил боюнча токтомдорунун талаптарын иш жүзүнө ашырууга ар тараптуу өбөлгө түзүү;
  • мамлекеттик тилде расмий жана расмий эмес иш кагаздарын жүргүзүүгө үйрөтүү;
  • мамлекеттик тилде техникалык багыттагы сүйлөшмөлөрдү, сөздүктөрдү иштеп чыгууну колго алуу жана жандандыруу;
  • бүгүнкү күндө окуу жайдын бардык ишкагаздары кыргыз тилине которулуп, бардык ишчаралар мамлекеттик тилде жүргүзүлүүдө. Окуу куралдарын кыргыз тилине которуу маселелери эн негизги маселе катары каралып, техникалык терминдерин которуунун кыйынчылыгына карабай, айрым китептер кыргыз тилине которулуп, басмадан чыгарылууда;
  • мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жаштарды кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрү менен тарбиялоо, тил багытындагы ишчараларды өткөрүү,  окутуучулардын уюштуруу иштери азыркы учурда ушул борбордо өткөрүлүүдө. Студенттерди лидерлик касиетине өркүндөтүү, кыргыз  тилинде эркин ой жүгүртүү, башка улуттун өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйрөтүү маселелери бул борбордун негизги максаттарынын бири.

  Кафедранын курамы


  Саттарова Азиза Тешабаевна
  Билими: жогорку, Ош мамлекеттик педагогикалык институту 1986-ж.
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: Кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын кафедра башчысы
  Илимий даражасы: педагогика илимдеринин доктору, профессор
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимий эмгектери: 75 макала, 6 илимий монография, 8 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: 25
  телефону: 0558978877
  Электрондук  дареги: aziza.sattarova1965@mail.ru

   

   

   

  Жанибекова Бактыгүл Ашимовна Билими: жогорку, Мичуринский государственный педагогический институт РФ 1989-ж Адистиги: орус тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы:
  кафедра башчынын орун басары, ОшТУнун доценти
  Окуткан сабагы: орус тилинин практикалык курсу
  Илимийэмгектери: 40 макала, 5 окуу-усулдук колдонмо
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:  19
  телефону:0773000965
  Электрондук дареги: bjanibekova 65@mail.ru b070765

   

   

   

  Тууганбаева Эльмира Мейманалиевна
  Билими: жогорку,  КГУ 1986-ж. филология факультети.
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы:
   ОшТУнун доценти.
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 15
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:19
  телефону: 0772626266
  Электрондук дареги: elmiraturg@gmail.com

   

   

   

  Капарова Клара Маматибраимовна
  Билими: жогорку, 1993-ж. ОшМУ
  Адистиги:  улуттук мектептерде орус тили жана адабияты мугалими
  Кызматы: ага окутуучу
  Окуткан сабагы: орус тилинин практикалык курсу
  Илимийэмгектери: 38 макала, 10 окуу-усулдук колдонмо
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:20
  телефону: 0773400218
  Электрондук дареги:  kaparova.klara@mail.ru.

   

   

   

  Калдыбаева Жаңыл Абдазовна
  Билими: жогорку, Ош МУ, 1997-ж.
  Адистиги:  орус тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: ага окутуучу
  Окуткан сабагы: орус тилинин практикалык курсу
  Илимийэмгектери: 44 макала, 3 окуу- усулдук колдонмо
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: 19
  телефону: 0777012070
  Электрондук дареги: jkaldybaeva 0404@gmail.ru

   

   

  Муратова Эльмира Кочкоровна
  Билими: жогорку, Ош МУ, 1994-ж.
  Адистиги: орус тили жанаадабиятыокутуучусу.
  Ээлеген кызматы: ага окутуучу
  Окуткан сабагы:  орус тилинин практикалык курсу
  Илимий эмгектери: 40 макала, 3 окуу-усулдук колдонмо
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:19
  Телефон:  0773 750550
  Электрондук дареги: muratova29.71@gmail.ru

   

   

   

  Турганбаева Нуржан Сатыбалдыевна
  Билими: жогорку, КМПУ  И. Арабаев атындагы 1996-ж.
  Адистиги: орус мектептеринде кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы:
   ОшТУнун доценти.
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 30  макала, 1 окуу усулдук колдонмо
  Квалификациясын жогорулатуу курстары:25
  телефону: 0772 92 42 75
  Электрондук дареги: nturganbaeva75@gmail.com

   

   

   

  Коргонбекова Назира Төрөбаевна
  Билими: жогорку, 2003-ж. ОшМУ филология факультети
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты окутуучусу (кошумча англис тили)
  Ээлеген кызматы:
   ага окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимий, окуу усулдук эмгектери: 20 макала
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: 20
  телефону: 0779 38 08 34
  Электрондук дареги: nkorgonbekova@mail.ru

   

   

   

  Апазбекова Нарынгүл Бүргөбаевна
  Билими: жогорку, 2001-ж. ОшМУ филология факультети
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 5
  Квалификациясын жогорулатуу курстары: 8
  телефону: 0773505192
  Электрондук дареги: apazbekovanaryngul@gmail.com

   

   

  Жумабаева Гүлдана Садырбековна
  Билими: жогорку, 2004-ж. ОшМУ филология факультети,
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 5  
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 8
  телефону: 0772821003
  Электрондук дареги: guldanajumabaeva2017@gmail.com

   

  Тагаева Жазгүл Токтосуновна
  Билими: жогорку, 2004-ж. ОшМУ филология факультети
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 2
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 4
  телефону: 0556820808
  Электрондук дареги: Jazgul@mail.ru

   

   

  Нышанова Таңдагүл Абдихалиловна
  Билими: жогорку, 2009-ж. ОГПИ кыргыз россия факультети
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 3
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 5
  телефону: 0706005606
  Электрондук дареги: tandagul.nyshanova@gmail.ru

   

  Жилгелдиева Бурулкан
  Билими: жогорку 1976-ж ОГПИ филология факультети,
  Адистиги:кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  телефону: 0776220156
  Электрондук дареги: zylgeldievaburulkan@gmail.com

   

   

   

  Абдуллаев Давлатбек Шарапович
  Билими: жогорку, 2000-ж. ОшМУ филология факультети
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 21
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 10
  телефону: 0779591412
  Электрондук дареги: doni22022002@mail.ru

   

  Айтмат уулу Жакып
  Билими: жогорку, 1984-ж. ОГПИ
  Адистиги:  орус тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: орус тили жана адабияты
  телефону: 0559906079
  Электрондук дареги: Jakyp@gmail.com

   

   

   

   

  Максутова Гульбарчын Алижановна
  Билими: жогорку, 2003-ж. ОшМУ Филология факультети.
  Адистиги:кыргыз тили жана адабияты окутуучусу (кошумча англис тили)
  Ээлеген кызматы: Мамлекеттик тил борборунун жетекчиси, окутуучу
  Окуткан сабактары: Кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  телефону: 0776169281
  Электрондук дареги: gulbarcyn@gmail.com

   

   

   

  Жусупова Нуркыз Бекеновна
  Билими: жогорку, 2004-ж. ОшМУ филология факультети
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу                             
  телефону: 0220068919
  Электрондук дареги: jusupovanurkyz1982@mail.com

   

   

   

  Жумабекова Бактыгүл Жолдошовна
  Билими: жогорку, 2013-ж. ОшМУ Филология факультети.
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары:5
  телефону: 0771153808
  Электрондук дареги: bzumabekova 114@gmail.com

   

   

  Жоробаева Сабира Аттокуровна
  Билими: жогорку, 20011-ж. ОшМУ Филология факультети.
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: орус тилинин практикалык курсу                                
  телефону: 0554848184
  Электрондук дареги: Sjorobaeva.@mail.com

   

   

   

  Эркебаева Назира Шамшиевна
  Билими:  жогорку, КМУ  И. Арабаев атындагы 1995-ж.
  Адистиги:  кыргыз эмес мектептерде кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары:   5
  телефону: 0555666124
  Электрондук дареги: naziraerkebaeva84@gmail.com

   

   

  Ахматкулов Нурбек Салидинович
  Билими: жогорку 2010-ж. ОшМУ филология факультети,
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты окутуучусу
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 2
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 3
  телефону: 0773111135
  электрондук дареги: ahmatkulovnurbek@gmail.com

   

  Тыныбекова Арзыкан Адылжановна
  Билими: жогорку 2001-ж. ОшМУ филология факультети,
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Илимийэмгектери: 2
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 3
  телефону: 0772247917
  Электрондук дареги: aiwbaltabaeva2@gmail.com

   

   

  Базарбаева Айчүрөк Рахманбердиевна
  Билими: жогорку 2003-ж. ОшМУ филология факультети,
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу                             
  телефону: 0552250274
  Электрондук дареги: rahmanberdievnaaika@gmail.com

   

   

  Каримбаева Тазагүль Мадаминовна
  Билими: жогорку, 2009-ж ОГПИ  филология факультети,
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 6
  телефону: 0507020188
  Электрондук дареги: tazaio201@gmail.com

   

   

  Мадалиева Гүлзат Исламидиновна
  Билими: жогорку, 2008-ж. ОшМУ филология факультети,
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары: кыргыз тили жана адабияты, манас таануу
  Квалификациясын
   жогорулатуу курстары: 3
  телефону: 0708929105
  Электрондук дареги: gulzatmadalieva@gmail.com