Гуманитардык-технологиялык колледж

 • Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин гуманитардык-технологиялык колледж


   Саадалов Төлөнбай Ысманович
  Кызмат орду: Директор
  Илимий даражасы: Физика-математика илимдеринин кандидаты
  Уюлдук  телефону: (0773410225),
  электрондук почтасы: saadtol_68@mail.ru

  ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжи 2004-жылдын февраль айында Окумуштуулар кеңешинин чечими жана   ректордун 2004-жылдын 22-апрелиндеги №09-04/140 буйругунун негизинде  жогорку билим берүү базасынын астында кесиптик орто билим берүү программалары боюнча адистерди даярдап чыгуу үчүн ачылган.

   

  Колледждин миссиясы: «Кыргыз Республикасынын өндүрүш дараметин жана экономикасын көтөрүүгө жарамдуу болгон жогорку деңгээлдеги теориялык жана практикалык жөндөмү бар, Эл чарба тармактарын өнүктүрүүдө атаандаштыкка туруктуу, бийик инсандык сапатка ээ адистерди даярдоо».

  Гуманитардык-технологиялык колледж  ОшТУнун структуралык бөлүгү болуп эсептелет. Окуу жайда илимдин кандидаттары жана жогорку тажрыйбалуу окутуучулар сабак беришет. Студенттер ОшТУнун материалдык-техникалык базасында, илимий-лабораторияларында, окуу залдарында билим алышат. Колледждин бүтүрүүчүлөрү компьютерди колдонуучу мамлекеттик башкаруу органдарында, программалык камсыздоону иштеп чыгуучу жана колдонуучу, эсептөө техникасын оңдоо жана тейлөө боюнча адистештирилген ишканаларда, программа менен жабдуу, маалыматтар базасын түзүү керек болгон түрдүү менчиктеги мекеме-ишканаларда, электр тармактарында, автомобиль унааларын ондоо жана аларды техникалык жактан тейлөө борборлорунда, радио электрондук жана телерадио нурларын кабыл алуучу аппаратуралар түзүмдөрүндө, жеңил өнөр-жай тармактарында, орто мектептерде жана орто кесиптик окуу жайларда, тоо-кен иштетүүчү ишканаларда жана «Өзгөчө кырдаалдарда коргонуу» министрлигине караштуу бардык түзүмдүк курамдарында иштей алышат.

  Колледждин түзүмү

   

  ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжинин курамына төмөнкү кафедралар жана секторлор кирет:

  1. «Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер» кафедрасы;
  2. «Информатика, программалоо жана байланыш» кафедрасы;
  3. «Мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер» кафедрасы;
  4. «Математика жана статистика» кафедрасы;
  5. «Кийимдерди тигүүнүн технологиясы жана дизайны» кафедрасы;
  6. «Экономика» кафедрасы;
  7. «Энергетика» кафедрасы;
  8. «Автотранспорт» кафедрасы;
  9. «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук» кафедрасы;
  10. «Курулуш» кафедрасы;
  11. «Дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык» кафедрасы;
  12. Химия жана химиялык технологиялар сектору;

  Окутуу контрактык негизде, негизги жалпы билим боюнча(9-класстын базасы) жана жалпы орто билим берүүнүн(11-класс) базасында окуунун күндүзгү жана сырттан окутуу  формалары боюнча жүргүзүлөт.

  Азыркы мезгилде Технологиялык колледжде адистиктер боюнча  жалпы 3113 студент, алардын  2080 тү күндүзгү окуу фомасында, 1033 студент сырттан окуу формасында билим алып жатат.

  Технологиялык колледж төмөнкү адистиктер боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдайт:
  • 040101. Социалдык иш (квалификациясы – социалдык кызматкер);
  • 030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу (квалификациясы – юрист);
  • 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (квалификациясы-бухгалтер);
  • 080106. Каржы (тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
  • 080501. Менеджмент (тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
  • 080601. Статистика (квалификациясы – экономист);
  • 210406. Байланыш тармактары жана коммутация системалары (квалификациясы – техник);
  • 230109. Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (квалификациясы – техник-программист);
  • 230701. Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
  • 230108. Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча) (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча техник);
  • 220206. Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (квалификациясы – техник);
  • 260903. Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (квалификациясы –модельер-конструктор);
  • 070602. Дизайн (тармактар боюнча) (квалификациясы –дизайнер);
  • 130403. Ачык тоо-кен иштери (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
  • 280105. Өзгөчө кырдаалда коргонуу
  (квалификациясы – техник);
  • 140212. Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-электрик);
  • 140206. Электр станциялары, тармактары жана системалары (квалификациясы – техник-электрик);
  • 110302. Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо (квалификациясы – техник-электрик);
  • 140208. Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник-электркуроочу);
  • 270208. Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
  • 270103. Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
  • 270206. Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
  (квалификациясы – техник);
  • 270301. Архитектура (квалификациясы – техник);
  • 190604. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (квалификациясы – техник);
  • 190701. Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (квалификациясы – техник);
  • 190503. Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы (квалификациясы – техник-электр-механик);
  • 240404. Нефти жана газды кайра иштетүү (квалификациясы – техник-технолог);
  • 110305. Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (квалификациясы – технолог);

 • “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук (ГЖПжК)” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Технологиялык колледждин “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук” кафедрасы ОшТУнун ректорунун 2016-жылдын 6-июнундагы №09-04/171 буйругу менен ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде түзүлгөн.  Кафедра 130304 “Ачык тоо-кен иштери” жана 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиктерине студенттерди кабыл алууну жана даярдоо иш-аракеттерин жүргүзөт.

  “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук” кафедрасы Ош ш. Н. Исанов к. 81,  3/310А каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө Түштүк кыргыз геологиялык экспедициясы мамлекеттик ишканасы, Кыргыз гидрогеологиялык партиясы мамлекеттик ишканасы, Кыргыз республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы, КР ӨКМнин өзүнчө куткаруу отряды ж.б. ишканалар менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги биздин университетте 2012-жылдан бери студенттерди кабыл алууну жүргүзүп жана ушул убакытка чейин көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп чыкты. Ал эми 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги студенттерди кабыл алуу жана окутуу иш аракеттерин 2015-жылдан бери жүргүзүп келүүдө.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер

  “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук” кафедрасы атайын орто билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча адистерди даярдайт:

  • 130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги;
  • 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги.

  Окуу мөөнөтү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.

  Квалификациясы:
  130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги боюнча техник-технолог;
  280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги боюнча техник.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, ага окутуучу Артыкбаев Сейитгазы Адилбекович “Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистиги боюнча магистр академиялык даражасына ээ.

  Кафедранын ага окутуучусу Култаева Акмарал Кубанычбековна 2016-жылдын 16-сентябрында Бишкек шаарында И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 25.00.36 – Геоэкология адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн диссертациясын ийгиликтүү коргоп келген. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2017-жылдын 22-февралындагы чечими менен География илимдеринин кандидаты  окумуштуулук даражасы ыйгарылган.

  Кафедранын окутуучусу Арзиматов Алмазбек Азизбекович “Геоинформациялык технологиялар” адистиги боюнча магистратурада окуп жатса, кафедранын дагы бир окутуучусу Жолборс кызы Гулиза ““Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистиги боюнча магистратурада билимин улантууда.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Артыкбаев Сейитгазы Адилбекович
  ТК ГЖПжК кафедрасынын башчысы, экология магистри, ага окутуучу
  Телефон 0772(0552) – 666110, e-mail: st_artykbaev@mail.ru
  Билими: «Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу» ОшТУ, 2000-ж.; Магистратура «Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиги, ОшТУ 2008-ж..
  Окуткан сабактары:Жашоо-тиричилик коопсуздугу, Адистикке киришүү, Жарандык коргонуу, АКИ уюштуруу жана жүргүзүү, ӨК мониторинги жанаэскертүү ж.б.
  Негизги эмгектери: Жумабаев К.Ж., Арзиматов А.К., Артыкбаев С.А. Окуу китеби«Жашоо-тиричилик коопсуздугу» сабагы боюнча лекциялар жыйнагы, Бишкек – 2017 (КРББжИ министрлигинин грифи менен)

   

  Кафедранын жамааты


  Култаева Акмарал Кубанычбековна
  География илимдеринин кандидаты, ага окутуучу
  Телефон: 0773 – 108081e-mail: akmaral.kultaeva@mail.ru
  Билими: «Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиги, ОшТУ, 2003-ж.
  Окуткан сабактары:Экологиянын негиздери, Жашоо-тиричилик коопсуздугу, география.
  Негизги эмгектери: . Низамиев А.Г., Култаева А.К. Кыргызстандын түштүк аймагынын табигый-туристтик потенциалын баалоонун геоэкологиялык маселелери. –Б.: “Улуу тоолор”, 2017. Монография.

   

   

   

  Дуйшоева Нурбү Капалановна, окутуучу
  Билими: жогорку;
  Адистиги:
  Биология
  Окуткан сабактары: Биология

  Телефон: 0777 – 279627

   

   

   

   

  Жораева Айзадахан Маматжановна, окутуучу
  Телефон: 0773 – 021084
  Билими:География кошумча экономика, ОшМУ, 2006-ж
  Окуткан сабактары: География, Экологиянын негиздери

   

   

   

   

   

   

  Турдуев Максадали Эшалыевич, окутуучу
  Телефон: 0773 – 053127, e-mail: mturduev@mail.ru
  Билими: «Кен-байлыктардын ордун геологиялык сүрөттөө, издөө жана чалгындоо», тоо-инженер- геологу,ОшТУ – 2011-ж
  Окуткан сабактары:Геологиянын негиздери, Минералогия жана кристаллография, Петрография, Стратиграфия, кыртышты коргоож.б.

   

   

   

   

  Маматов Жайнак Маматович, окутуучу
  Телефон: 0770 – 606047, e-mail: zhaynak.mamatov@mail.ru
  Билими:Пайдалуу кен байлыктардын ордун чалгындоонун технологиясы жана техникасы, тоо-инженери, ОшТУ, 2014-ж.
  Окуткан сабактары: Тоо иши, Тоо машиналарынын жүрүү бөлүктөрү, Тоо пародаларынын бузулуусу, Скважина казуунун негиздери ж.б.

   

   

   

   

  Тажибаева Эркайым Узаковна, окутуучу
  Телефон: 0779 – 820721, e-mail: erkaym.tunuk@mail.ru
  Билими: Жаратылышты пайдалануу, эколог-жаратылышты пайдалануучу, ОшМУ, 2009
  Окуткан сабактары:Экологиянын негиздери, Жашоо-тиричилик коопсуздугу

   

   

   

   

   

  Кулмурзаева Кызжибек Абдиллаевна, окутуучу
  Телефон: 0778 – 090516
  Билими:Биология кошумча химия адистиги боюнча, ОшМУ, 2005-жыл
  Окуткан сабактары: Биология

   

   

   

   

   

  Арзиматов Алмазбек Азизбекович, окутуучу
  Телефон: 0778-103800, e-mail: almazbek_kg7@mail.ru
  Билими: Өзгөчө кырдаалдарда коргоо, инженер, ОшТУ, 2011-жыл
  Окуткан сабактары: ӨК жана өзгөчө кырдаалдарда коргоо, өрттөн жана жарылуудан коргоо, гидрологиялык мүнөздөгү ӨК, табигый жана техногендик мүнөздөгү ӨК инженердик коргоо ж.б.

   

   

   

   

   

  Жолборс кызы Гулиза, окутуучу
  Телефон: 0775-338686
  Билими:  Өзгөчө кырдаалдарда коргоо, инженер, ОшТУ, 2012-жыл
  Окуткан сабактары: Коркунучтуу жаратылыш процесстери, катастрофалык медицина, Сейсмология, катастрофа таануу ж.б.

   

   

   

   

   

 • «Дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык» кафедрасы жөнүндө маалымат


  “Дене тарбия жана Аскерге чейинки даярдык (ДТжАЧД)” кафедрасы технологиялык колледжинин структуралык бөлүгү болуп эсептелип, окуу жараянын, усулдук жана илимий изилдөө иштерин, массалык-спорт боюнча иш чараларды жана башка коомдук иштерди алып барат. Ошондой эле, университеттин жана колледждин окутуучу профессордук курамынын, кызматчылардын ден соолугун чыңдоодо, алардын иштеринин өндүрүмдүү болуусуна шарт түзүп, ар кандай спорттук мелдештерди уюштуруп келишет.

  ОшТУнун окумуштулар кенешинин чечимине ылайык, ректордун 2017-жылдын 27-июнь №9-09/191 буйругунун негизинде “ДТжАЧД” кафедра болуп түзүлдү.

  Азыркы мезгилде кафедрада 10 жогорку билимдүү окутуучулар жамааты эмгектенет. Кафедрада “Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги”, ага окутуучу, СССР спорт чебери жана Кыргыз Республикасынын спорт чебери, Баткен окуясынын катышуучусу, 1-разрядтагы окутуучулар жана камдагы ага лейтенант, камдагы  майор, камдагы полковниктер иштешет.

  Кафедрада спорттун 11 түрүнөн кафедра окутуучуларынын жетекчилиги астында машыгуулар студенттер, окутуучу-профессор жана кызматчылар арасында жүргүзүлөт. Кафедра ОшТУнун “ДТ” кафедрасы менен тыгыз байланышта болуп,  “Намыс” спорт клубуна мүчө болуп киргизилген.

  Кафедрадагы окуу иштери боюнча окуу планы атайын мамлекеттик билим берүү министирлиги тарабынан колледждер үчүн түзүлгөн базистик программанын негизинде жүргүзүлөт. Окуу процессинин түрлөрү: лекция, практика, студенттер менен жеке иш алып баруу, студенттердин өз алдынча иш алып баруусу (СӨАИ), тарбиялык иш алып баруу, спорт секцияларында машыгуу жана мелдештерге катышуу.

  Кафедра 2 спорт зал, 1 спорт аянтча, 1 тренажердук зал менен камсыз болгон. Бардык спорт залдар жана кафедрага тиешелүү канаалар ремонттон өткөрүлгөн . Мындан сырткары атайын студенттер үчүн кийинип-чечинүүчү жайлар жана инвентарларды сактоо каанасы бар.

  Кафедрада окуу процессинен тышкары студенттер менен тарбиялык жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Атайын студенттер менен “Техникалык коопсуздукту сактоо”,  “Колледждин ички тартиби менен тааныштыруу”, “Гигиена” жана башка темаларда лекциялар окулуп, кеңири түшүнүк берилет. Спорт секцияларда катышкан студенттерибиздин спорттук чеберчилигин өстүрүү максатында башка окуу жайлар арасында жолдоштук беттешүүлөргө катышып келишет.

  Кафедра башка окуу жайлардын Дене тарбия кафедралары, шаардык жана областтык дене тарбия жана спорт комитеттери, Республикалык массалык-спорт жана ден соолукту чындоо боюнча “Жаштык” борбору жана Бишкек шаарынын спорт түрлөрү боюнча федерациялары менен тыгыз байланышта иш алып барат.

  Кафедра окутуучуларынын жетекчилиги астында спорт түрлөрү боюнча курама командалар Универсиада мелдешине катышып келишет.

   

   

   

   

  Кафедранын профессордук окутуучулук курамы


  Артыков Заирбек Жакыпович кафедрасынын башчысы, ОшТУнун ага окутуучусу. Шахмат боюнча машыктыруучу. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун 2001-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 13 жыл. ОшТУдагы стажы 13 жыл.

  Тел: 0778-749590 zjartykov@mail.ru

   

   

   

   

   

  Кайназаров Калыбек окутуучу, камдагы ага  лейтенант “Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги”, Кыргыз Гуманитардык университетин 1975-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 20 жыл. ОшТУдагы стажы 14 жыл.

   

   

   

   

   

   

  Тоголоков Абдибасир Мойдунович – окутуучу, камдагы майор, Фрунзе политехникалык институтун 1988-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 19 жыл. ОшТУдагы стажы 14 жыл.

  Телефон: 0772-809231 togolokovma@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Юсупов Даниер Халбаевич окутуучу, футбол боюнча машыктыруучу «бокс боюнча СССРдин спорт чебери» Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун 1998-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 15 жыл. ОшТУдагы стажы 10 жыл.

  Телефон: 0777-156353 djusupov74@mail.ru

   

   

   

   

   

  Андапулатов Алижан  Адхамжанович окутуучу, жеңил атлетика боюнча машыктыруучу ОГПИ 2012-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 15 жыл. ОшТУдагы стажы 8 жыл.

  Телефон: 0773-296057 aandapolotov@mail.ru

   

   

   

   

   

  Маралова Венера Шерахматовна окутуучу валейбол боюнча машыктыруучу «КР волейбол боюнча спорт чебери» Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун 2003-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 13 жыл. ОшТУдагы стажы 13 жыл.

  Телефон: 0773-616142 vmaralova@mail.ru

   

   

   

   

   

  Кебеков Ашимжан Турдуевич окутуучу, Фрунзе политехникалык институтун 1983-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 33 жыл. ОшТУдагы стажы 8 жыл.

  Телефон: 0770-166037 kebekov6161@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Нармырзаев Артур Абибакирович окутуучу, ордо       боюнча машыктыруучу Ош Мамлекеттик Университетин  2011-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 7 жыл. ОшТУдагы стажы 5 жыл.

  Телефон: 0771-121310 abnarmyrzaev@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Бакиров Кубат Арзибаевич окутуучу, футбол боюнча машыктыруучу Ош гуманитардык педагогикалык институтун 2010-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 7 жыл. ОшТУдагы стажы 7 жыл.

  Телефон: 0770-279794 karzybaev@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Рысалиев Нургелди Баатырбекович окутуучу, валейбол боюнча машыктыруучу Ош Мамлекеттик Университетин 2016-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 2 жыл. ОшТУдагы стажы 2 жыл.

  Телефон: 0777-250580 rnurgeldi@mail.ru

   

   

   

   

   

 •  “Информатика, программалоо жана байланыш (ИПжБ)” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Технологиялык колледждин “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы ОшТУнун ректорунун 2017-жылдын 27-июлдун №09-04/191 буйругу менен ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде түзүлгөн.

  “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы Ош шаарынын Н. Исанов көчөсүнүн  81,  2/209 каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө шаардык жана аймактык мекеме ишканалар,  «Кыргызтелеком» Ачык акционердик коому,  «Түштүк радиорелелик станцияларын башкаруу» Ачык акционердик коому, “Ак-Кара», «Самат» полиграфиялык борборлору, ЭлТР коомдук телерадиокомпаниясы, «Мегаком» Жабык акционердик коому, «Sky Mobile» («Beeline» ТБ), “НурТелеком” (“О” мобилдик байланыш оператору) жоопкерчилиги чектелген коомдору менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Жогоруда көрсөтүлгөн адистиктер боюнча 2008-жылдан баштап студенттерди кабыл алууну жүргүзүп,  ушул убакытка чейин көптөгөн адистерди даярдап чыгарды.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер
  “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы атайын орто билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча адистерди даярдайт:

  • 230109 Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо (ПОВТАС);
  • 230701 Колдонмо информатика (ПИ) (тармактар боюнча);
  • 230108 Компьютердик системалар жана комплекстер (КСК) (тармактар боюнча);
  • 220206 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (АСОИиУ) (тармактар боюнча);
  • 210406 Байланыш системалары жана коммутация системалары (ССиСК).

  Окуу мөөнөттөрү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.

  Квалификациясы: Жогоруда көрсөтүлгөн адистик боюнча окууну аяктаган студенттерге “техник” квалификациясы ыйгарылат.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, ага окутуучу Арзыбаева Менди Абдисалимовна “Экономикадагы маалымат технологиялар системалары” багыты боюнча магистратурада билим алып жатат.

  Кафедранын  окутуучулары Тажиева Махабат Байышевна, Жолдошева Чынара Камчыбековна – “Экономикадагы маалымат технологиялар системалары” багыты, Мусаева Роза Эсеновна, Оморова Салтанат Торонбековна, Алдосова Азиза Жеенбековна – “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча магистр даражасына ээ. Азыркы учурда кафедранын окутуучусу Нышанова Алтынай Сыдыковна магистратура бөлүмүнүн  “ Картография жана геоинформатика” багыты билимин улантып жатат.

  Кафедранын окутуучусу Ташибеков Тариел Чубакович Ош Технологиялык  университетинде 08.00.05. “Экономика жана эл чарбасын башкару ” багыты боюнча сырттан окуу бөлүмүнүн 3 курсунун аспиранты болуп саналат. “Кыргыз Республикасынын  рынок  шартындагы социалдык  камсыздандыруунун аймактык көйгөйлөрү” деген илимий теманын үстүндө иштеп, бул багытта бир топ макалаларды чыгарган.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Арзыбаева Менди Абдисалимовна  кафедрасынын башчысы, ага окутуучу
  Телефон жум. ном.03222 4-38-83,
  мобилдик телефону: 0773(0703)– 462519,
  email: mendi_250977@mail.ru
  Билими:“Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» 1999ж., «Экономика жана бухгалтердик эсеп» 2010ж. ОшТУ. Магистратурада “Экономикадагы маалымат технологиялар системалары” багыты боюнча билим алууда.
  Окуткан сабактары: Адистикке киришүү, Программалык продуктыларды иштеп чыгуунун технологиясы,  Автоматташтырылган маалымат системалары ж.б.
  Квалификациясын жогорулатуу: Сертификат  «Ednet» билим берүү тармагында билимдин сапатынын кепилдиги агенттигинин  «ЖОЖдо өзүн өзүн баалоону өткөрүү жана отчет жазуу», сертификат ББжИМ КР №17042 Билим берүү программаларын лицензиялык жана аккредитациялык  экспертизадан өткөрүү боюнча эксперт,  «Эл баасы» аккредитациялык агентствосунун сертификаты.

  Кафедрасынын жамааты


  Аттокурова Зинаида Манасовна ага окутуучу
  Адистиги: И.Арабаева атындагы  Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети, “Математика,  кошумча информатика жана эсептөө техника”  адистиги, 1996ж.
  Окуткан сабактары: Автоматташтырылган маалымат системасын түзүү, Маалыматтар базасы, Информатизациялоонун техникалык каражаттары.
  Байланыш маалыматтары:тел.моб. 0773129474, e-mail: attokurova_zina@mail.ru

             

   

   

   

  Абдыкадыров Алтынбек Маматкалылович ага окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети, “Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо”, 2005ж.
  Окуткан сабактары: Электрондук документтерди  башкаруу системасы, Системалык жана прикладдык камсыздоо, Маалыматты иштетүүнүн технологиясы.
  Байланыш маалыматтары:моб.тел. 0778 64 50 82

   

   

   

   

  Адылбекова Нурийла Адылбековна окутуучу
  Адистиги:Ош технологиялык университети, “Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо”, 2014ж.
  Окуткан сабактары:Тармактык маалыматтарды иштеп чыгуу, Web программираммалоо, Операциондук системалар, Маалымат системалары кесиптик ишмердүүлүктө.
  Байланыш маалыматтары:0773 90 33 03, эл.почта nurka0591@mail.ru

   

   

   

   

  Алдосова Азиза Жээнбековна окутуучу
  Адистиги:Ош технологиялык университети, “Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо”, 2004ж. “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча магистр, 2016ж.
  Окуткан сабактары: Delphi чөйрөсүндө программалоо,Программалык продуктыларды иштеп чыгуунун технологиясы, Объекттик багытталган программалоо, MATLAB жана Maple чөйрөсүндө программалоо.
  Байланыш маалыматтары:моб.тел.0501 67 65, эл.почта: 67azikaaldosova@gmail.com.

   

   

   

   

  Баргыбай уулу  Гулчоро окутуучу
  Адистиги : Ош технологиялык университети, Экономикадагы колдонмо информатика адистиги , 2015ж.
  Окуткан сабактары: Информатика, Операциондук системалар жана чөйрөлөр.
  Байланыш маалыматтары:0773 47 53 69, gulchoro94kg@mai.rul

   

   

   

   

   

   

  Борончуева Айнагул Ыдырысовна окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык университет “Колдонмо  математика жана информатика”,  2005ж.
  Окуткан сабактары: Информатика кесиптик ишмердүүлүктөгү маалымат технологиялары.
  Байланыш маалыматтары:моб.байл. 0772 13 19 82, эл.почта: ainagul.8282@bk.ru

   

   

   

   

   

   

  Жолдошова Чынара Камчыбековна окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык университети, “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары”, 2005ж., Экономикадагы маалымат технологиялар системалары багыты боюнча магистр , 2017ж.
  Окуткан сабактары: Электроника, Телекоммуникациядагы менеджмент.
  Байланыш маалыматтары: моб.тел.0772 73 40 03, эл.почта:chjoldoshova83@gmail.com

   

   

   

   

   

  Закирова Динара Абдраимовна окутуучу
  Адистиги:Ош технологиялык  университети, “Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо”, 2006ж.
  Окуткан сабактары: С++ тилинде программалоо, Delphi чөйрөсүндө программалоо, Компьютердик тармактар.
  Байланыш маалыматтары: моб.тел.0773 51 60 40, эл.почта:anid_0808@mail.ru

   

   

   

   

  Касымбекова  Чынара Маматкалыковна окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети, “Колдонмо  математика жана  информатика”, 2010ж.
  Окуткан сабактары: Информатика, Компьютердик тармактар, Системалык жана прикладдык камсыздоо, Алгоритм жана программалоонун негиздери.
  Байланыш маалыматтары:тел.0779 36 53 40, эл.почта:gymchandi.kalykova.88@mail.ru

   

   

   

   

   

  Мукамидин кызы Ноорузгул окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети,  “Экономикадагы колдонмо информатика”, 2012ж.
  Окуткан сабактары: Информатика, Кесиптик ишмердүүлүктөгү маалымат технологиялары, Маалымат коопсуздугу.
  Байланыш маалыматтары: моб.тел.0772 33 39 83, эл.почта:super-18-90@mail.ru

  Нышанова Алтынай Сыдыковна окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети,  “Атайын техникалык адистиктер”, 2003ж.
  Окуткан сабактары:  Информатика, Операциондук системалар жана тармактар,  Компьютердик  графика, Маалымат технологиялары кесиптик ишмердүүлүктө.
  Байланыш маалыматтары:моб.тел. 0779365669, эл.почта:anyshanova@mail.ru

   

   

  Оморова Салтанат Торонбековна ага окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети,“Байланыш тармактары жана коммуникация системалары”, 2003ж., Картография жана геоинформатика”, 2015ж.
  Квалификациясын жогорулатуу: “Адистик билим берүүдө окутуунун жаңы технологиялары”. Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту, сертификат № 1443 .
  Окуткан сабактары: Була оптикалык байланыш түзүмдөрү, Локалдык жана глобалдык тармак, Байланыш тармактарындагы эсептөө техникалары, Телеберүү.
  Байланыш маалыматтары:моб.тел. 0777 15 05 09, эл.почта: omorova_st@mail.ru

   

   

   

  Тажиева Махабат Байышевна окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети, “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары”, 2005ж., Экономикадагы маалымат технологиялар системалары багыты боюнча магистр, 2017ж.
  Окуткан сабактары: Көп каналдуу берүү системасы,  Адистикке киришүү, Санариптик коммутация системалары,Спутниктик радиорелейлик байланыш,  Мобилдик байланыш тармагы жана системасы, Маалымат системаларынын архитектурасы.
  Байланыш маалыматтары:моб.тел.0773 63 03 65, эл.почта: tajieva_m@mail.ru

   

   

   

   

  Ташибеков Тариел Чубакович окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык  университети,  “Экономикадагы колдонмо информатика”, 2012ж. 08.00.05. “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” багыты боюнча аспирантуранын 3 курсунда окуйт. Илимий темасы: “Кыргыз Республикасынын  рынок  шартындагы социалдык  камсыздандыруусунун аймактык көйгөйлөрү”.
  Окуткан сабактары: Маалыматты программалык жана аппараттык коргоо усулдары, Компьютердик тармактар жана түйүндөр.
  Байланыш маалыматтары:  тел.0778 70 78 78, эл.почта:

   

   

   

   

  Умурзакова  Рахима Абдимиталовна окутуучу
  Адистиги: Ош технологиялык университети,  “Информатика”, 2012ж.
  Окуткан сабактары: Информатика, Интернет программалоо, Маалымат базасы, Автоматташтыруунун заманбап системалары.
  Байланыш маалыматтары: моб.тел.0773 05 24 75, umurzakova_rahima@bk.ru

   

   

   

   

   

  Кафедранын ишмердүүлүгү
  Жыл сайын кафедра жамааты иш берүүчүлөр, ата-энелер жана кызыкдар тарап менен окуу-пландындагы сабактарды, календарлык тематикалык колдонмонун мазмунун, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практиканы өтүүнүн жол жоболору талкууланат.

  Өндүрүштун алдыңкы жетекчилери, тажрыйбалуу адистери катышкан студенттер менен тегерек столдор, конференциялар уюштурулуп, өткөрүлүп турат.

  Азыркы күндө «Информатика, программалоо жана байланыш» (ИПжБ) кафедрасы заманбап лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган.

  Студенттер  жана окутуучулар жыл сайын өткөрүлүүчү “Илим жана студент” студенттик илим–изилдөөчүлүк конференциясына, аймактык жана республикалык деңгээлдеги олимпиада, конференцияларга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келишүүдө.

  Студенттерге билим берүү менен гана чектелбестен, инсандык жана руханий патриоттуулукка тарбиялоо, спроттук иш чараларга катышуу жолго коюлган. Бул максатта ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, отурумдар өткөрүлүп турат.  Медициналык, коргоо жана күч органдарынын кызматкерлери, социалдык педагогдор менен, илимдин жана эмгектин ардагерлери менен баарлашуулар откөрүлөт.

 •  “Курулуш” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Технологиялык колледждин «Курулуш» кафедрасы 2016-жылдын 6- июнунда ОшТУнун Окумуштуулар Кеёешинин чечиминин негизинде, ОшТУнун ректорунун № 09 – 04/171 буйругу менен түзүлгөн.

  «Курулуш» кафедрасы Ош ш. Н. Исанов к. 81,  2/116 каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө Ош шаардык Шаар  куруу жана архитектура башкармалыгы, Ош областынын райондук архитектура бөлүмдөрү, ЖЧК «Завод ЖБИ-20», ЖЧК «Арх-Аалам», ЖЧК «Компания Рамзан», ЖЧК «Бекстрой» ж.б. курулуш ишканалары менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер
  “Курулуш” кафедрасы  орто кесиптик билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча адистерди даярдап келүүдө:

  • 270208 «Инженердик курулмаларды куруу жана пайдалануу», 2013-ж. баштап;
  • 270206 «Автоунаа жолдорун жана аэродромдорду куруу жана пайдалануу», 2014-ж. баштап;
  • 270103 «Имараттарды жана курулмаларды куруу жана пайдалануу», 2015-ж. баштап,
  • 270301 «Архитектура» 2017-ж. баштап.

  Окуу мөөнөтү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.
  270301 «Архитектура» адистиги боюнча

  Окуу мөөнөтү:
  11-класстын базасында 2 жыл 6 ай;
  9-класстын базасында 3 жыл 6 ай.

  Азыркы убакта кафедрада 468 студент билим алууда, анын ичинен 304 күндүзгү жана 164 сырткы бөлүмдө.

  Квалификациясы

  Аталган адистиктер боюнча бүтүрүүчүлөргө “техник” квалификациясы ыйгарылат.
  Бүтүрүүчүлөр курулуш, жол курулуш, архитектура ишкана-мекемелеринде жана долбоорлоо-конструктордук фирмаларда иштей алышат.

  Кафедранын илимий багыттары
  Кафедранын жалпы тематикасы – зилзалага  туруктуу  курулуш.
  Ушул тематиканын негизинде кафедранын мучолору томондогудой темаларда илимий изилдоо жумуштарын аткарышат :

  • Коп кабаттуу каркастуу имараттарга эн жогорку сейсмикалык жуктун            олчомун аныктоонун усулун иштеп чыгаруу.
  • Кыргыз республикасынын туштук аймактарында жергиликтуу сырьедон жасалган керамикалык дубал материалдарды изилдоо.
  • Жергиликтуу сырьелордон жасалган курама темир – бетон конструкцияларынын бышыктыгын жана узакка кызмат кылуусун изилдоо.
  • Томонку маркадагы цементтерди алууга колдонулуучу жергиликтуу курулуш материалдарды изилдоо.
  • Курулуштагы эффективдуу металл конструкцияларын изилдоо жана иштеп чыгаруу.

  Кафедра башчысы, Мамытов Акпарали Сыдыкович техника илимдеринин кандидаты, ОшТУнун доценти 05,23,05 “Курулуш материалдары жана буюмдары “.
  Кафедранын  окутуучулары Шералиева Салия Токтогуловна жана Кулматова Кансулуу Абдимиталиповна «Курулуш» адистиги боюнча магистратурада окуп жатышат.
  Кафедранын окутуучусу Пасан уулу Асан 05.23.05 “Курулуш материалдары жана буюмдары” адистиги боюнча ОшТУнун аспирантурасында окуйт.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


   

  Эргешов Эмилбек Сатимбекович, заведующий кафедрой  «Строительство» ТК,  магистр Образование: высшее,
  Специальность: ПГС, инженер-строитель
  Преподает дисциплины: ПЗНП, ТОиРЗиС, ЖБК, «Экономика строительства»
  Контактные тел. 0555 41 52 75
  Email:emilerg72@mail.ru
  Основные публикации:
  Научные: более 15 научных публикаций, анализ работы зданий при импульсных сейсмических воздействиях и определение сейсмических нагрузок.
   Учебно-методические: Методическое указание к выполнению курсового проекта №1 и №2 по дисциплине ЖБК. — Ош: ОшТУ, 2013. 108с.

  Курс Лекция и Практикум по  ТОиРЗиС  . – Ош: ОшТУ, 2019.
  Лабораторный практикум по   ЖБК. — Ош: ОшТУ, 2013. — 104 с

   

  Кафедранын жамааты


  Исмаилова НурийлаТокобаевна Улук окутуучу
  Телефон: 0773-25-20-67, e-mail: nuryla6767@mail.ru
  Билими: «Өнөр жай жана жарандык курулуш» ОшТУ, 1996-ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмалардын курулушун уюштуруу жана башкаруу, Долборлоо-сметалык иш,  Курулуш өндүрүшүн уюштуруунун технологиясы, Инженердик курулмаларды курууну долбоорлоо.
  Негизги эмгектери: Акматов С.А., Мамытов А.С., Исмаилова Н.Т. Окуу куралы:«/йлөрдү кооздоп жасалгалоо жана курулушчуларга пайдалуу кенештер», ОшТУ -2016,

   

   

   

  Эргешова Гуля Белековна ОшТУнун доценти
  Телефон: 0777-073051,e-mail: ergeshova_gulya@mail.ru
  Билими: «Курулуш буюмдарынын жана конструкцияларынын өндүрүшү», МИКИ, 1987-ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмаларды куруунун технологиясы, Курулуш материалдары.
  Негизги эмгектери:Эргешова Г.Б., ЖалалдиновМ.М. “Органикалык эмес чапташтыргычтарды сыноо” аталыштагы лабораториялык иштерди аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө», ОшТУ -2016.

   

   

   

   

   

  Назарбеков Баратбек Камилович Ага окутуучу
  Телефон: 0778972003, e-mailBaratbek.nazarbekov@gmail.com
  Билими:«Өнөр жай жана жарандык курулуш» ФПИ, 1993 -ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмалардын архитектурасынын негиздери,Жарандык жана  өндүрүштүк имараттардын архитектурасы, Имараттардын  жана курулмалардын инженердик   жабдуулары.
  Негизги эмгектери: Сатыбаев.А.Т., Назарбеков.Б.К.“Турак уйду жылытуу” аталыштагы курстук долбоорду аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө, ОшТУ -2015.

   

   

   

   

  Шералиева Салия Токтогуловна Окутуучу
  Телефон: 0777–399275, e-mail: Sheralieva.saliya@mail.ru
  Билими:«Стандартташтыруу, сертификациялоо жана метрология», ОшКУУ, 2006 -ж.
  Окуткан сабактары: Метрология, стандартташтыруу жана сертификациялоо, Техникалык механика.
  Негизги эмгектери: Каратаев А.Т., Шералиева С.Т.. “Материалдардын каршылыгы” сабагынан лабораториялык жумуштарды аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө», ОшТУ -2014.

   

   

   

   

  Бекташуулу Толкунбек Окутуучу
  Телефон: 0778–077806, e-mail: bektash.uulu.tolkunbek@gmail.com
  Билими:«Автоунаа жолдору жана аэродромдор», ОшТУ, 2015 -ж.
  Окуткан сабактары: Жол чарбачылыгын уюштуруу жана пландаштыруу, Пайдубалды,  жерпайды  эсептөө жана долбоорлоо,  Автоунаа жолдорун кыш мезгилинде пайдалануу, Геодезиянын негиздери.

   

   

   

   

   

  Эркали уулу Убайдилла Окутуучу
  Телефон: 0773-921992, e-mail: ubaidilla.92@gmail.com
  Билими:«Автоунаа жолдору жана аэродромдор», ОшТУ, 2015 -ж.
  Окуткан сабактары:  Автоунаа жолдорун куруунун технологиясы жана аны уюштуруу, Долборлоо-сметалык иш, Автоунаа жолдорун изилдөө жана долбоорлоо, Геодезиянын негиздери.

   

   

   

   

   

  Акматбек уулу Айбек Окутуучу
  Телефон: 0553-917070, e-mail: Aibek.1991@mail.ru
  Билими:«Автоунаа жолдору жана аэродромдор», ОшТУ, 2015 -ж.
  Окуткан сабактары: Автоунаа жолдорунун архитектурасы, Автоунаа жолдорун пайдалануу, Гидравлика жана гидрология.

   

   

   

   

   

   

  Пасан уулу Асан Окутуучу
  Телефон: 0703-18-38-88, e-mail: asanosk@mail.ru
  Билими: «Өнөр жай жана жарандык курулуш» ОшТУ, 2015-ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмаларды ондоо жана пайдалануу, Темир конструкциялары, Темир бетон конструкциялары, Имараттарды жана курулмаларды өзгөртүп куруунун технологиясы.

   

   

   

   

   

  Кулматова Кансулуу Абдимиталовна Окутуучу
  Телефон: 0771-75-45-54  e-mailkansuluu.kulmatova@mail.ru
  Билими: «Курулуштун менеджменти» ОшТУ, 2006-ж.
  Окуткан сабактары: Курулуш конструкциялары, Долборлоо-сметалык иш

   

   

   

   

   

   

   

   

 • «Автоунаа» кафедрасы


  Кафедранын тарыхы
  Ош технологиялык университетинде орто билимдүү 190000 «Унаа каражаттары» багыты боюнча даярдоо 2004-жылдан 190605 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо» адистигинен башталган. Ал эми 2013-жылы 190701 «Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу» жана 2015-жылы 190503 «Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы» (суу унаасынан башкасы) адистиктерин даярдоого лицензиялар алынган.

  Ош технологиялык университетинин ректорунун 2016-жылдын 31-майындагы №09-04/155 буйругу менен “Автоунаа” кафедрасы болуп түзүлүп, анын башчылыгына №07-02/160 буйругу менен т.и.к., доцент Кадыркулов Адылбек Козубекович дайындалган.

  «Автоунаа» кафедрасы бирдиктүү бөлүм катары өзүнүн карамагында 6 окуу аудиториясына, 1 компьютердик класска, автоунааны техникалык жактан тейлөө жана оңдоо-тааныштыруу иштеринин окуу-лабораториялык комплексине, дипломдук жана курстук долбоорлоо класстарына ээ.

  Адистиктердин багыттары:

  «Автоунаа» кафедрасы бүтүрүүчү кафедра болгондуктан, төмөндөгү адистерди даярдайт:

  190503 «Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы» (суу унаасынан башкасы);

  190701 «Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу»

  190604 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо»

  Окуу мөөнөттөрү:
  9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай күндүзгү бөлүм.
  11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай күндүзгү бөлүм.
  11-класстын базасында – 2 жыл 10 ай сырттан окуу бөлүм.

  Илимий багыттары

  Азыркы учурда «Автоунаа» кафедрасында 1 илимдин доктору жана 1 илимдин кандидаты эмгектенет. Кызматкерлердин илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктары  илимий- усулдук  макалалардан жарык көрүүдө.

  Кафедрада төмөнкү илимий-изилдөө иштери жүрүп жатат:

  • өзгөрүлмө механизмдин негизинде механикалык перфораторлорду түзүү жана жаратуу.
  • массивтен таш блокторун бөлүп алуу;
  • автомобилдердин күч өткөргүчүнүн жумушунун анын эксплуатациялык касиеттерине тийгизген таасирин изилдөө;
  • автомобилдин техникалык абалынын күйүчү майдын сарпталуусуна тийгизген таасири;
  • автоунаанын айлана-чөйрөгө тийгизген зыянын азайтууну үйрөнүү.
  • шаардык автобустук ташуунун технологиясын жакшыртуу.
  • жүктөрдү жеткирүүдө автомобилдердин технико-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн таасири.

  Кафедранын курамы


  Кадыркулов Адылбек Козубекович «Автоунаа»  кафедрасынын башчысы
  Адистиги жана ээлеген кызматы: – Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, доцент.
  Окумуштуу даражасы: техника илимдеринин кандидаты.
  Окумуштуу наамы: Доцент.
  Окуткан сабактары: Автомобилдерде жүктөрдү ташуу. Автоунаа ишканаларын жана техникалык тейлөө станцияларын техника экономикалык пландоо.
  Негизги макалалары: Өзгөрүлмө механизмдүү механикалык перфоратор, табигый таштарды кесүүчү техникалык жабдууларды жана технологияларды жакшыртуу.
  Байланыш телефондору: 0772667798, fenergytrank@gmail.com

   

   

   

   

  Маразаков Шавкат Адылбекович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Ташууну уюштуруу жана транспортту  башкаруу, ага окутуучу.
  Окуткан сабактары: Жүргүнчүлөрдү автомобилдерде ташуу. Унаанын жалпы курсу.
  Негизги макалалары: Тешүүчү бураманын бир тегиздикте жайгашкан буруучу механизминин конструкциялык өзгөчөлүктөрү.
  Байланыш телефондору: 0772626294   shavkat_79@mail.ru

   

   

   

   

  Абдиматов Улан Исаевич
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, ага окутуучу.
  Окуткан сабактары: Унаанын электр жабдыктарынын электроэнергетикалык системасы. Автомобилдердин электрдик жана электрондук жабдыктары.
  Негизги макалалары: Автомобилдердин күч өткөргүчүнүн жумушунун анын эксплуатациялык касиеттерине тийгизген таасирин изилдөө. Автомобилдин техникалык абалынын күйүчү майдын сарпталуусуна тийгизген таасири.
  Байланыш телефондору: 0772148243 Ulan_A_I@mail.ru

   

   

   

   

  Кочкаров Анвар Эргашевич
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, ага окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автомобилдердин теориясы. Автомобилдердин кыймылдаткычтары.
  Негизги макалалары: Унаанын ызы-чуусу жана аны төмөндөтүүнүн жолдору.
  Байланыш телефондору: 0770368069   Anvarkochkorov.@ak.gmail.com

   

   

   

   

   

  Белеков Зулпукар Мавлянович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Жол кыймылынын коопсуздугу жана эрежелери. Автомобилдердин иштөө касиеттери.
  Негизги макалалары: Тешүүчү бураманын бир тегиздикте жайгашкан буруучу механизминин конструкциялык өзгөчөлүктөрү.
  Байланыш телефондору: 0772820101 Zulpukar.belekov@bk.ru

   

   

   

   

  Сабиров Ибрагим Осмонович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автоунаа, ага окутуучу
  Окуткан сабактары: Автомобилдерди оңдоо. Автомобилдердин гидравликалык жана пневматикалык системалары.
  Негизги макалалары: Бийик тоолуу шарттарда автоунааларды техникалык иштетитүүдөгү негизги көрсөткүчтөр.
  Байланыш телефондору: 0770601051  Sabirov52@index.ru

   

   

   

   

   

  Абдыкадыров Абдираим Бектемирович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Эмгек.  Ага окутуучу
  Окуткан сабактары: Инженердик графика.
  Негизги макалалары: Гумин аралашмасы менен көмүрлөрдү брикеттөөнүн технологиясы. Инженердик графика сабактарын окутуунун өзгөчөлүктөрү.
  Байланыш телефондору: 0773444722   Abdiraim68@mail.ru

   

   

   

   

   

  Мавлянов Мейман Чыныбекович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Атайын адистештирилген кыймылдуу курам. Интеллектуалдуу унаа системалары.
  Байланыш телефондору: 0776550270   Mavlyanov61@inbox.ru

   

   

   

   

   

   

  Кайназарова Гулнара Мамбетаалыевна
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автомобилдер. Инженердик графика. Башкаруу психологиясы жана кесиптик этика.
  Байланыш телефондору: 0776771810,   Gulia8685@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Капаров Сейит Абдиллажанович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автоунаанын электр жабдуулар автоматикасын тейлөө жана оңдоо.
  Техникалык каражаттарды башкарууну автоматизациялоо.
  Байланыш телефондору: 0772823747   Seit@mail.ru

   

   

   

   

   

  Бурканов Тилек Молдоакматович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автоунаанын электр жабдууларынын электрондук системалары. Автоунаанын автоматикасы.
  Байланыш телефондору: 0770422707 burkanov.tilek@bk.ru

   

   

   

   

   

  Маматкадырова Бурулай Муратовна
  Адистиги жана ээлеген кызматы:  Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Транспорттук экспедициялык тейлөөнүн негиздери. Автоунаанын техникасын тейлөө жана оңдоо.
  Байланыш телефондору: 0770232094 burulai.0313@mail.ru

   

   

   

   

   

  Баева Айгерим Болушевна
  Адистиги жана ээлеген кызматы:  Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окуу мастери.
  Окуткан сабактары: Автомобилди техникалык жактан тейлөө.
  Байланыш телефондору: 0773508888 Aigerim_28281111@mail.ru

   

   

   

   

   

   

 •  “Математика жана статистика” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Технологиялык колледждин “Математика жана статистика (МжС)”  кафедрасы ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде, ректордун 2012-жылдын 2-октябрындагы №09-04/218 буйругу менен түзүлгөн.  Кафедра 080601 “Статистика” адистигине студенттерди кабыл алууну жүргүзөт.

  “Математика жана статистика” кафедрасы Ош ш. Н. Исанов к. 37,  104 каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө, Ош шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгы, Ош облустук мамлекеттик статистика башкармалыгы,  Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары, ж.б. ишканалар менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер

  “Математика жана статистика” кафедрасы кесиптик орто билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистик боюнча адистерди даярдайт:

  • Статистика- экономист.

  Окуу мөөнөтү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, п.и.к., доцент Зикирова Гулайым 2015-жылдын 20-февралында Бишкек шаарында  Кыргыз билим берүү Академиясында 13.00.02 (Педагогика) адистиги боюнча “Коллед-ЖОЖ системасында математиканын окутуунун илимий-методикалык негиздери”  деген темада кандидаттык диссердациясын ийгиликтүү коргогон. Ушул багытта, 50дън ашуун илимий макаланын жана 4 усулдук колдонмонун автору.

  Кафедранын ага окутуучусу Динара Чокоевна 2016-жылы Бишкек шаарында Кыргыз билим берүү Академиясында 13.00.02 (Педагогика) адистиги боюнча “Технологиялык колледждерде математиканы дифференцирлеп окутуунун методикасы”  деген темада кандидаттык диссердациясын жактаган. Ушул багытта, 29дан ашуун илимий макаланын жана 3 усулдук колдонмонун автору.

  Кафедранын окутуучулары Таштемирова Альбина Абдыкалыковна жана Жусуева Мерниса Мухамбетовна 2017-жылы «Экономика» адистиги боюнча магистратураны аякташты.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Зикирова Гулайым  Абдылдаевна кафедра башчысы,  п.и.к. , доцент.
  Телефон: 0772761795  E-mail: zikirova.gulayym@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 1982-ж., «Экономист» ККДИ 2015-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика, Адистике кириш\\, Статистика.
  Илимий макалалары: 40
  Окуу усулдук эмгектери: 4
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».

   

   

   

  Кафедранын жамааты


  Култаева Динара Чокоевна ага окутуучу, п.и.к.
  Телефон: 0773063777  E-mail: kultaeva-dinara67@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 1989-ж
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  Илимий макалалары: 29
  Окуу усулдук эмгектери: 3
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».

   

   

   

  Солпуева Сусаркан Топчуевна Окутуучу
  Телефон: 0777657345  E-mail: akmanai66@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 1990-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».

   

   

   

   

   

  Таштемирова Альбина Абдыкалыковна Окутуучу- магистр
  Телефон: 0777391612   E-mail: albinatashtemirova@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОшМУ, 2002-ж.; Магистратура “Экономика” адистиги боюнча ОшМУ 2017-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».

   

   

   

   

  Жусуева Мерниса Мухамбетовна Окутуучу- магистр
  Телефон: 0771751901  E-mail: mernisa81@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОшМУ, 2005-ж.; Магистратура “Экономика” адистиги боюнча ОшМУ 2017-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение
  независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».

   

   

   

   

  Бердибаев Калбек Мизанович Окутуучу
  Телефон: 0777391616    E-mail: kalbek_kg@bk,ru
  Билими: Жогорку, «Экономикадагы математикалык методдор» ОшМУ, 2011-ж.;
  Окуткан дисциплиналары:  Математика, Финансовая статистика, Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, Математикалык логика жана алгоритмдер теориясы, Статистикадагы маалыматтар технологиясы ж.б.
  Семинарлары: 2016 г. Повышения квалификации по программе «Новые технологии обучения в системе профессионального образования».

   

   

   

  Мамасадыкова Кенжегул Топчуевна Окутуучу
  Телефон: 0773059030   E-mail: kenje18@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 2014-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.

   

   

   

   

   

   

  Анарбай кызы Асел Окутуучу
  Телефон: 0773059030   E-mail: kenje18@mail,ru
  Билими: Жогорку, «Экономика» ОшТУ, 2011-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Финансовая метематика.

   

   

   

   

   

 • “Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасы (“СТжКИ”)


  2005-жылы ОшТУнун ректорунун буйругу менен «Жалпы билим берүү жана  гуманитардык дисциплиналар” сектору болуп ачылып, 2011-жылдын октябрь айынан тартып кафедра катары ишмердүүлүк жүргүзүп келет.

  ОшТУнун ректорунун 2017-жылдын 3-июлундагы 09-04/192 буйругу менен кафедранын аталышы «Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасына өзгөртүлгөн.

  «Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасы 040101 “Социалдык иш”  адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоо менен бирге эле тейлөөчү кафедра болуп эсептелет жана 17 окутуучу эмгектенет. Материалдык-техникалык базасы учурдун талабына ылайык окутуунун заманбап технологиялары менен жабдылган. Окутуу жогорку денгээлде уюштурулуп, интерактивдүү усулдар менен жүргүзүлүп, ачык сабактар, окутуучулардын өз-ара сабакка катышуусу жакшы жолго  коюлган. Кафедранын окутуучулары окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү жазуу менен бирге илимий иштерди да алып барышууда. Бул кафедрада 2008-жылда 1 кандидаттык диссертация жакталса, ал эми 2011-жылда 1 кандидаттык диссертация ийгиликтүү  корголду.  Бул кафедрада эмгектенген алдынкы окутуучулар студенттерге татыктуу билим жана тарбия берүүдөгү жетишкендиктери үчүн КР билим берүү жана илим министрлигинин мыктысы төш белгиси менен ошондой эле КР билим берүү жана илим министрлигинин, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын, Ош шаарынын мэриясынын жана ОшТУнун ардак грамоталары, дипломдору жана баалуу сыйлыктары менен сыйланышкан.

  “Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасынын башчысы жөнүндө маалымат


  Марасулова Нурила Абдуваповна кафедра башчысы, т.и.к., доцент
  Билими: Жогорку, КМУУ 1995-жыл
  Адистиги: Тарых жана коомдук илимдердин окутуучусу
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы, Философия, Үй-бүлө жана балдарга карата социалдык иштер.
  Жарыкка чыккан эмгектери: Окуу куралы: Кыргыз республикасында балдарды социалдык коргоо –Бишкек-2012ж.
  Маданият таануу- Ош-2015-ж.
  Кыргызстанда балдарга социалдык кызмат көрсөтүүнүн негиздери. Ош-2016-ж.
  28 илимий макала.
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  n-marasulova@mail.ru

  “Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасынын  окутуучуларынын курамы


  Маткаримов Нурбек Төлөнбаевич cоциология илимдеринин кандидаты, доцент.
  Билими: Жогорку, ОшМУ 2006- жыл
  Адистиги: “Социалдык иш”
  Окуткан предметтери: Социалдык структура жана социалдык стратификация, Социалдык иштердин технологиясы, Калкты социалдык жактан коргоо.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 25 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  Kyrgyzstan 83@yandex.ru

   

   

   

  Тагаев Бекзат Аралбекович ага окутуучу
  Билими: Жогорку, ОшМУ- 2003ж. Юрд. институт – 2010ж.
  Адистиги: тарых мугалими, юриспруденция
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы, Укук таануу, ПОПД
  Жарыкка чыккан эмгектери: 15 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  E-mail: bekzattagaev @mail.ru

   

   

   

  Артыкбаева Сонунбу Жумабековна ага окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку, КМУУ -2000-жыл, АУПКР-2014-жыл
  Адистиги: Экономист, Билим берүүдөгү башкаруу магистри.
  Окуткан предметтери: Социалдык иштердин технологиясы, Социалдык иштердеги экономиканын негиздери, Конфликтология
  Жарыкка чыккан эмгектери: 32 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования.
  Sonun-1978 @mail.ru

   

   

   

  Темирова Айнура Сатымбековна окутуучу
  Билими: Жогорку ОшМУ -1995- жылы, ОшТУ- 2015-жыл Ош Адистиги: Педагогика, Финансы жана кредит
  Окуткан предметтери: Жаран таануу,Социалдык психология.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 6 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  E-mail: ainura.temirova73@gmail.com

   

   

   

   

  Абдувапова Зиягүл Үсөнбаевна ага окутуучу
  Билими:Жогорку, БГУ- 1999-жылы, ОГПИ-2010-жыл
  Адистиги: Түркология , Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Ата Мекендин жана дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы, Философия, Социалдык иштерде иш кагаздарын жургузуу
  Жарыкка чыккан эмгектери: 8 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  z-abduvapova@mail.ru

   

   

   

   

  Жакиев Алмазбек Амангелдиевич окутуучу
  Билими:Жогорку, ОшМУ-2011-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  aza_kg|_88@mail.ru

   

   

   

   

  Тажибаева Гүлзар Шамшидиновна окутуучу
  Билими: Жогорку, ОшМУ-2007-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу

   

   

   

   

  Жолдошов Асылбек Абдумаликович окутуучу
  Билими: Жогорку, ОГПИ-2011-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 1 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  Asyl200988@bk.ru

   

   

   

   

  Элчибеков Улукбек Сабирбекович окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку, ОГПИ-2016-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  Uli-kg09@gmail.ru

   

   

   

   

  Жанибек кызы Жамила окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку, ОшТУ- 2012-жыл
  Адистиги: Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
  Окуткан предметтери: Гендердик саясат жана үй бүлө таануу, Философия, Жаран таануу
  Жарыкка чыккан эмгектери: Окуу куралы: Гендерная политика Кыргызской Республики. Германия 2017-ж.
  15 илимий макала.
  Квалификациясын жогорулатуу: “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”, “БАГЫТ КБ” Жогорку кесиптик билим берүүдө модулдук окутуу технологиясын өркүндөтүү”
  danash90inbox.ru

   

  Стамбеков Аскар Уврайимжанович окутуучу
  Билими: Жогорку, ОГПИ- 2013-жыл
  Адистиги: “Социалдык иш”
  Окуткан предметтери: Кыргызстандагы социалдык иштер, деонтология, социалдык квалиметрия, сапатты баалоо жана социалдык кызматтарды стандартизациялоо.
  Askar_0690@mail.ru

   

   

   

   

   

  Мухтарова Каныкей Мухтаровна окутуучу
  Билими: Жогорку, ОшМУ- 2016-жыл
  Адистиги: окутуучу 2016-жылы Ош Мамлекеттик Университетинин юридика факультетин бүтүргөн.
  Окуткан предметтери: Укук таануу, ПОПД
  Kanykey-kg94@mail.ru

   

   

   

   

   

  Эгембердиева Айпери Сагынбековна окутуучу
  Билими: Жогорку, ОГПИ 2017-ж.
  Адистиги: “Социалдык иш”
  Окуткан предметтери: Социалдык иштерде жаштар менен иштөө, Социалдык иштердин тарыхы, Калкты социалдык жактан коргоо,Философия
  Квалификациясын жогорулатуу: ОшТУ “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподователей”
  Agemberdieva1994@gmail.ru

   

   

   

   

  Абдаким кызы Ракыя окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку, ОшМУ -2016-жылы
  Адистиги: “Социалдык иш”
  Окуткан предметтери: Чет өлкөдөгү социалдык иштер, маданият таануу, дин тануу, социалдык иштердин теория жана методикасы.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуу: ОшТУ “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподователей”
  Abdakimovarakyia@gmail.com

   

   

   

 • Мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы

  Технологиялык колледждин “Мамлекеттик тил жана дүйнөлүк тилдер”  кафедрасы ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде, ректордун 2011-жылдын 19-октябрындагы №07-02 / 88- буйругунун   негизинде түзүлгөн.

  Кафедра башчысы болуп  Жалпы билим берүү жана гуманитардык илимдер  кафедрасынын окутуучусу Н.Р. Суранова  дайындалган.

  Кафедра университеттин окуу бөлүмүнүн окуу процессиндеги көрсөтүлгөн планы жана графигине ылайык жүргүзүлөт жана бардык адистиктерине кыргыз тили, орус тили, англис тили предметтерин окутуп үйрөтөт.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, п.и.к., доцент Суранова Назигүл 2014-жылдын 26-декабрында   Кыргыз Билим Берүү Академиясында шифр 13.00.02 (Педагогика) адистиги боюнча “Колледждерде кыргыз тилин окутууда текст менен иштөөнүн методикасы”  деген темада кандидаттык диссердациясын ийгиликтүү коргогон. Ушул багытта, 20дан ашуун илимий макаланын жана 2 усулдук колдонмонун автору.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Суранова Назигүль Раимкуловна кафедра башчысы,  п.и.к., доцент.
  Телефон: 0779 731733 E-mail: suranova72@inbox.ru
  Билими: Жогорку,  ОГПИ, 1994-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты мугалими.
  Окуткан дисциплиналары:  кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 23
  Окуу усулдук эмгектери: 3
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Агартуу академиясы» «Жогорку мектепте мамлекеттик билим берүү стандартын колдонуу. Негизги билим берүү программасына баа берүүнү өткөрүү методикасы».

   

   

  Кафедранын жамааты


  Үсөнов Тынычбек Сыдыкович ага окутуучу.
  Телефон: 0777 429550 E-mail: tusonov79@mail.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2004-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 8
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Агартуу академиясы» «Жогорку мектепте мамлекеттик билим берүү стандартын колдонуу. Негизги билим берүү программасына баа берүүнү өткөрүү методикасы».

   

   

   

  Абдувапова Ася Тешебаевна окутуучу
  Телефон: 0778 734208 E-mail: abduvapova83@bk.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2006-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Кыргыз тили жана адабияты
  Илимий макалалары: 4
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

   

  Чойбекова Гүлнара Нуркамиловна окутуучу
  Телефон:  0772 686678 E-mail: gchoibekova@bk.ru
  Билими: Жогорку, ОГПИ, 1985-ж. адистиги англис тили мугалими.
  Окуткан дисциплиналары:  Англис тили
  Илимий макалалары: 5
  Семинарлары: 2018 г. Семинар-тренинг Aktiv-Ilim PDTC “Professional Language Teacher Training”

   

   

   

   

  Ажиева Чолпон Ганыбаевна окутуучу
  Телефон:  0773 969606 E-mail: azhieva84@inbox 
  Билими: Жогорку, ОГПИ, 1985-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 5
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

   

  Надырбаева Анаргул Акылбековна окутуучу
  Телефон:   0777 841414 E-mail: nadyrbaeva.anara@mail.ru
  Билими: Жогорку, Ош ТУ, 2005-ж. Адистиги англис тили жана адабияты кошумча орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Англис тили.
  Илимий макалалары:5
  Семинарлары: 2018-ж. Семинар-тренинг Aktiv-Ilim PDTC “Professional Language Teacher Training”

   

   

   

   

  Жолдошова Замира Жумабаевна окутуучу, КР Билим берүүсүнүн отличниги.
  Телефон:  0551 386040 E-mail: zholdoshova56@bk.ru
  Билими: Жогорку, ОГПИ, 1981-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты мугалими.
  Окуткан дисциплиналары:  Кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары:15
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Сарыева Гүлнара Кадыровна окутуучу
  Телефон0773 008783 E-mail: gsaryeva83@gmail.com
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2005-ж. Адистиги англис тили жана адабияты  окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Англис тили.
  Илимий макалалары:5
  Семинарлары: 2018-ж. Семинар-тренинг Aktiv-Ilim PDTC “Professional Language Teacher Training”

   

   

   

   

  Бердибаева Назира Исмаиловна окутуучу
  Телефон:   0778 104149 E-mail:  naziraberdibaeva@mail.ru
  Билими
  : Жогорку, Ош МУ, 2008-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Илимий макалалары: 4
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Ташматова Гульзада Толубаевна ага окутуучу
  Телефон:   0771 049876 E-mail:  tashmatova_70@.ru
  Билими: Жогорку, ОГПИ (ОшМУ), 1993-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Илимий макалалары: 15
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Муратова Эльмира Кочкоровна окутуучу.
  Телефон:    0773 750550 E-mail:  muratova29.71@gmail.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 1994-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Илимий макалалары: 16
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Калдыбаева Жаңыл Абдазовна ага окутуучу.
  Телефон:    0776 857565  E-mail:  kyrgyzkaar@gmail.com
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 1997-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Илимий макалалары: 14
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Султаналиева Нургүл Токтогуловна окутуучу.
  Телефон:    0779 620028 E-mail: nsultanalieva@bk.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 1998-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Илимий макалалары: 10
  Окуу усулдук эмгектери: 1
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Борубекова Гүлназ Калматовна окутуучу.
  Телефон:   0772 603124  E-mail: gborubekova@inbox.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2004-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 11
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Надилбек кызы Бегимай окутуучу.
  Телефон:   0772 925262  E-mail: nadilbekkyzy@inbox.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2004-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 11
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Молдокеева Жазгүл Кадыралиевна окутуучу.
  Телефон:  0777 832600   E-mail: jmoldokeeva@bk.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2007-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Борошова Таттыгүл Байышовна окутуучу.
  Телефон 0776 088668 E-mail: nur_taty@mail.ru
  Билими: Жогорку, Ош ТУ, 2008-ж. адистиги англис тили окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Англис тили.
  Илимий макалалары:5
  Семинарлары: 2018-ж. Семинар-тренинг Aktiv-Ilim PDTC “Professional Language Teacher Training”

   

   

   

   

  Матиева Мунара Төлөгөновна окутуучу.
  Телефон:  0771 499328   E-mail: matievamt@gmail.com
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 2008-ж. адистиги орус тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, орус адабияты.
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

   

  Нурмаматова Гулайм Турсуновна ага окутуучу
  Телефон:   0772 147713 E-mail
  Билими: Жогорку, Ош МУ, 1997-ж. адистиги кыргыз тили жана адабияты окутуучусу.
  Окуткан дисциплиналары:  кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 16
  Окуу усулдук эмгектери: 1
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча изилдөөгө үйрөтүү методдорун өркүндөтүү”.

   

   

 • «Кийимдин технологиясы жана дизайны» (КТжД) кафедрасы


  Ош технологиялык университетинин Технологиялык колледжинин «Кийимдин технологиясы жана дизайны» (КТжД) кафедрасы ОшТУнун Окумуштуу кеңешинин чечиминин негизинде ректордун 2014-жылдын 8-августундагы № 09-04/158 буйругу менен түзүлгөн.

  Кафедра 260903 «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана моделдөө» жана 260901 «Тигилүүчү буюмдардын технологиясы» адистиктерин бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасы заман талабына жооп берет, тактап айтканда, акыркы үлгүдөгү тигүү машиналар менен жабдылган 2 тигүү лаборатория, 1 эксперименталдык лаборатория, 72 орундуу чон лекциялык зал жана практикалык сабактар үчүн 2 аудитория адистиктердин аудиториялык фондун тузот.

  Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт.

  Кафедрада «Химиялык модификациянын усулдарын колдонуу менен целлюлоза материалдарынан көйнөк-күрмө ассортиментиндеги буюмдардын форма кармоосун күчөтүү» жана “Жождордо стилдеринин тарыхын окутуунун айрым ыкмалары” багыты боюнча илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүүдө.

  Кафедрада 4 ага окутуучу, 3 окутуучу жана 1 окуу устаты эмгектенет.


  Кафедра башчысы  –  ага окутуучу Тойчубекова Гүлкан Маданбековна
  Билими: 2000-жылы – ОшТУнун «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 2000-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу; ОшТУнун «Көркөм-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк» адистигин 2009-жылы аяктаган, квалификациясы – сүрөтчү-колдонмочу. Россия федерациясынын Иваново мамлекеттик политехникалык институтунун аспиранты (2011-ж.)
  Окуткан дисциплиналары: Кийимдин конструкциясын түзүү, Кийимди моделдөө жана көркөмдөп кооздоо.
  Контакттык маалымат: gulkan77@mail.ru

   

   

   

  Ага окутуучу Жусупбекова Турдуайым Жусупбековна.
  Билими: Киев текстиль жана жеңил өнөр жай институтунун «Тигилүүчү буюмдардын технологиясы» адистигин 1975-жылы бүтүргөн, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Тигилүүчү буюмдардын технологиясы.
  Контакттык маалымат: tjusupbekova43@mail.ru

   

   

   

  Ага окутуучу Абдыкалыкова Таттыгул Сулаймановна.
  Билими: Алма-Ата технологиялык институту, «Кездемелердин жана трикотаждын технологиясы» адистигин 1994-жылы бүтүргөн, квалификациясы – токуу өндүрүшүнүн инженер-технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Тигүү өндүрүшүнүн материал таануусу, Тигүү өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары.
  Контакттык маалымат: tabdykalykova1972@gmail.com

   

   

   

  Ага окутуучу Орозмаматова Эльмира Абдисаматовна
  Билими: ОшТУнун «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 1997-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Кесиптик даярдоо, Кийимдин керектөөчүлүк касиеттерин калыбына келтирүү.
  Контакттык маалымат: elichka1975@mail.ru

   

   

   

   

  Окутуучу Кокоева Эркайым Эргешевна
  Билими: ОшТУнун «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 1997-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Кесиптик даярдоо,
  Контакттык маалымат: kenesherke@mail.ru

   

   

   

   

  Окутуучу Максытова Гульзат Султанкуловна
  Билими: ОшТУнун «Тигилүүчу буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 1997-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу. 2017-жылдан Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын аспиранты.
  Окуткан дсциплиналары: Кийимдин керектөөчүлүк касиеттерин калыбына келтирүү.
  Контакттык маалымат: mgulzat1975@mail.ru

   

   

   

  Окутуучу Айтназарова Нургүл Мамазаитовна
  Билими: ОшМУнун Искусство факультетин 2007-жылы бутургон.
  Окуткан дисциплиналары: Өндүрүштүк коллекцияларды аткаруу.
  Контакттык маалымат: voleyball1976@mail.ru

   

   

   

   

  Окуу устаты Исаева Жаркынай Орозбаевна
  Билими: ОшТУнун «Токуунун жана жип ийрүүнүн технологиясы» адистигин 1999-жылы аяктаган, квалификациясы – токуу өндүрүшүнүн инженер-технологу. ОшМУнун «Костюм жана текстиль өнөрү» багытынын магистранты.
  Контакттык маалымат: jarykmag@mail.ru

   

   

   

   

 •  “Экономика”  кафедрасы


  “Экономика” кафедрасы Технологиялык колледжинин экономика багытындагы орто кесиптик билим берүүдө адистерди даярдоо максатында  “Экономика жана башкаруу” факультетинен бөлүнүп  2014-жылдын август айында түзүлгөн.

  Аталган кафедрада орто кесиптик билим берүү ишмердүлүгүнө берилген лицензияга ылайык жана мамлекеттик билим берүү стандартында көрсөтүлгөндөй, багыттар боюнча окуу пландарында бекитилген сабактарды (дисциплиналарды) окутууну камсыз кылат.

  Кафедра түзүлгөн жана бекитилген штаттык формуляр боюнча иштейт жана ушул окуу жылы үчүн 12  штаттык окутуучулар жана 1 адис көрсөтүлгөн.  Анын ичинде 5 магистр, 1 ага окутуучу. Профессордук-окутуучулук курамдын жекече пландары жана кафедрага бекитилген бардык сабактар боюнча жумушчу программалар бар. Окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу жана ачык сабак өтүүсү боюнча иш аткарылат.

  Ош технологиялык университетинин Технологиялык колледжинин “Экономика” кафедрасы төмөндөгү адистиктер боюнча студенттерди окутуп чыгарат:

  1. Каржы (тармактар боюнча)- күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

  080110.Экономика жана бухгалтердик эсеп  (тармактар боюнча) – күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

  080501 Менеджмент  (тармактар боюнча) – күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

  Кафедранын курамы


  Баатыров Залкарбек Карабаевич Кафедра башчысы, окутуучу.
  Байланыш телефондору: 0772 48 89 98, 0552 48 89 98
  Е-mail: b-zalkarbek@mail.ru
  Билими: 1999-2004-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Инженердик-Экономикалык факультети, “Финансы жана кредит” адистиги.
  Окуткан дисциплиналары: Финансы, Камсыздандыруу иши, Салык жана салык салуу,  Каржы, акча айлануусу жана кредит
  Илимий макалалары  саны –7
  Окуу-усулдук эмгектери   – 1
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин, силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23 января 2016ж. Ош ш. «Агартуу академиясы» коомдук фонду.
  2. «Основы финансовой грамотности» 2015ж. июнь, Ош ш. «Багыт кg» КБ.
  3. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 январь 2015ж. Ош ш. «ISEDA» КФ.
  4. «Компетентностный подход к обучению» 20-21-январь 2015ж. Ош ш. ОшТУ
  5. «ОшТУнун окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча атайын курсун откондугун куболондуруучу сертификат (курстун олчому: 90 саат, 15кун)» январь 2014ж. Ош ш. ОшТУ.

  Моминова Лола Кочкорбаевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0777 85 54 65
  Е-mail: lola.saydamatova@mail.ru
  Билими: 1996 – 2001 ж. Кыргыз-Өзбек Университети,  Ош шаары, ФЭФ, Финансы жана кредит, экономиканын магистри
  Окуткан дисциплиналары: Микроэкономика, макроэкономика, тармактар экономикасы,  ишкананын экономикасы
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Основы ведения бизнеса» 29.11.2017 – 01.12.2017жж. «Бизнес-Академия BPN» ЖЧК Түштүк аймагы боюнча Ош ш.
  2. «Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей» 12-13-январь 2017 ж. Ош ш. ОшТУ.
  3. «Современное состояние страховой деятельности в Кыргызстане и ее роль в развитии экономики страны» 16-20-январь 2017 ж. Ош ш. «Кыргызстан» камсыздандыруу компаниясы.
  4. «Финансовый менеджмент» 24-27.02.2016 ж. Ош ш. Түштүк аймагы боюнча BPN CA.
  5. «Организация учебной, учебно-методической и научной работы в высшей щколе Кыргызской Республики и Российской Федерации» 13-15.04.2016 ж., Ош ш. Ош ТУ
  6. «Основы финансовой устойчивости» 12-16.01.2015 ж., Ош ш. «ISEDA» КФ.

  Кадырова Бактыгул Эркиновна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0776 25 30 75
  Е-mail: Baktygul.kadyrova.77@mail.ru
  Билими: 1994 – 1999г. Кыргыз-Өзбек Университети  Ош шаары,  ФЭФ, Экономика управления на предприятие
  Окуткан  дисциплиналары: Макроэкономика, микроэкономика, ишканынын экономикасы, тармактар  экономикасы.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей» 12-13-январь 2017 ж., Ош ш. ОшТУ.
  2. «Современное состояние страховой деятельности в Кыргызстане и ее роль в развитии экономики страны»16-20-январь 2017 ж., Ош ш. СК «Кыргызстан».
  3. «Финансовый менеджмент» 24-27.02.2016. ж., Ош ш. BPN CA Түштүк аймагы боюнча.
  4. «Организация учебной, учебно-методической и научной работы в высшей щколе Кыргызской Республики и Российской Федерации» 13-15.04.2016 ж. Ош ш. Ош ТУ

  Сариева Медера Адышевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0770 58 76 75
  Е-mail: lola.saydamatova@mail.ru
  Билими: 1993 – 1998 ж. академик М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары, ФЭФ, Коммерция, магистр
  Окуткан дисциплиналары: маркетинг негиздери, менеджмент, ДОУ,  тармактар экономикасы
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Разработка модульных программ, основанных на единицах квалификации профессионального стандарта в экономическом туризме» 21,08.2013 ж. Ош ш.
  2. «Утверждение образовательных стандартов и модулей в туризме и строительстве кемпингов» 30.11.2012 ж. Ош ш.
  3. “МСФО для субъектов малого и среднего предпринимательства” 19-23-ноябрь 2013-ж. Ош ш. “Профессиональные Бухгалтера  Юга Кыргызстана” КФ.
  4. «Туризм – устойчивый путь развития Ошской области» 28.05.2014 ж. Ош ш.
  5. «Управление личными деньгами семейным бюджетом» март 2014-ж.
  6. «Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей» 6.11.2014-ж.
  7. «Новые технологии обучения в системе профессионального образования»24.01.2016-ж.

  Макыев Турсунбек Толошович Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0772 16 65 79
  Билими: 1996 – 2001 ж. Ош Мамлекеттик  Университети Ош шаары, БжМ, “Экономика жана ишкананы башкаруу”
  Окуткан дисциплиналары: ишкананын экономикасы, тармактар экономикасы, экономика
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 январь 2015ж. Ош ш. «ISEDA» КФ.
  2. «Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин,  силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23 январь 2016- ж. Ош ш.
  3. «Основы финансовой грамотности» июнь 2015-ж. Ош ш.
  4. «Современное состояние страховой деятельности в Кыргызстане и ее роль в развитии экономики страны»16-20-январь 2017-ж. Ош ш. СК «Кыргызстан».
  5. «Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноябрь 2016-ж. Ош ш ААК «Кыргызстан» КБ

  Зулпукарова Таттыгул Алибаевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору:  0779 27 27 37
  Е-mail: tattuugul_79@mail.ru
  Билими: 1996– 2001  ж. академик М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары, ФГУБ, ГМУ, изденүүчү
  Окуткан дисциплиналары: Менеджмент, Маркетинг негиздери, Тармактар экономикасы, Тобокелчиликти башкаруу.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Introductions to Business Manajement and Marketing»- ноябрь 2012- Бишкек
  2. «Разработка образовательных стандартов и модулей в туризме и строительстве кемпингов» -сентябрь 2012-ж. Ош ш.
  3. «Утверждение образовательных стандартов и модулей в туризме и строительстве кемпингов» -ноябрь 2012-ж. Ош ш.
  4. «Компьютерный курс» март 2013-ж. Ош ш.
  5. “Туризм-устойчивый путь развития Ошской области” Май 2015-ж.
  6. «Экономическая развитие», «Теоретические развитие экономики переходного периода» – январь 2016-ж.

  Кадырбаева Айгерим Эрмекбаевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору:  070544 69 99
  Билими: 1998 – 2003  ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары, ФЭФ, “Финансы жана кредит”
  Окуткан  дисциплиналары: Баалуу кагаздардын операциясынын эсеби, Акча, кредит жана банк, Ишкананын финансысы, Салык жана салык салуу, Финансы, акча айлануусу жана кредит.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Основы ведения бизнеса» 29.11.2017 -12.2017жж. «Бизнес-Академия BPN» ЖЧК Түштүк аймагы боюнча Ош ш.
  2. «Совершенствования профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей» 12-13-январь 2017-ж. Ош ш. ОшТУ.
  3. «Финансовый менеджмент» 24-27.02.2016-ж. Ош ш. BPN CA Түштүк аймагы боюнча.
  4. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 января 2015-ж. Ош ш. «ISEDA»КФ.
  5. «Основы финансовой грамотности» июнь 2015-ж. Ош ш. «Багыт кg» КБ.

  Кайыпкулова Асел Сакмаматовна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  070544 69 99
  Билими: 2007 – 2010-ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары, ККДФ, “Финансы жана кредит”
  Окуткан дисциплиналары: Финансы, Акча, кредит жана банк, Башкарууну документтик камсыздоо, Салык жана салык салуу, Финансылык отчеттуулук.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «ОшТУнун окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча атайын курсун откондугун куболондуруучу сертификат (курстун олчому: 90 саат, 15кун)» январь 2014ж. Ош ш. ОшТУ.
  2. «Компетентность подход к обучению» 20-21-января 2015-ж. Ош ш. «Академия высшего образования TeachEx» КФ.
  3. «Финансовый менеджмент» 24-27.02.2016-ж. Ош ш. BPN CA Түштүк аймагы боюнча.
  4. «Стратегический анализ инвестиций» 26-30-январь 2015-ж. Ош ш.
  5. «Основы финансовой устойчивости» 12-16-январ 2015-ж. Ош ш. «ISEDA» КФ.
  6. «Основы финансовой грамотности» июнь 2015-ж. Ош ш.
  7. «Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин,  силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23-январь 2016-ж. Ош ш.

  Каримбаева Мукарам Айдаралиевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0778 147 27 08
  Билими: 2002 – 2007 ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары, ИЭФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”.
  Окуткан дисциплиналары:Теория экономического анализа, АФХД, ТБУ, Аудит, МСФО
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. КФ “ISEDA” -16.01.2015-ж. Темасы: “Основы финансовой устойчивости. Как создать финансовую стратегию” Ош ш.
  2. КФ “ISEDA” 26-30.01.2015-ж. Темасы: “Стратегический анализ инвестиций” Ош ш.
  3. КБ “Багыт KG” июнь 2015-ж. Темасы: “Основы финансовой грамотности”
  4. “Агартуу академиясы” коомдук фонду 11-23.01.2016-ж. “Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин, силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары”

  Бекмуратова Асел Асанбековна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору:  0777 00 04 45
  Билими: Экономика багыты боюнча бакалавр: 2006– 2010 ж. академинк М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары.БЭТжМФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”, экономиканын магистри
  Окуткан дисциплиналары: Бухгалтердик эсептин негиздери,  Бухгалтердин кесиптик этикасы, Финансылык чарбалык ишмердүүлүктү талдоо, Финансылык отчеттулуктун эл аралык стандарты,
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. КФ “ISEDA” 12-12.01.2015-ж. Темасы: “Основы финансовой устойчивости. Как создать финансовую стратегию” Ош ш.
  2. КФ “ISEDA” 26-30.01.2015-ж. Темасы: “Стратегический анализ инвестиций” Ош ш.
  3. “Багыт KG” КБ июнь 2015-ж. Темасы: “Основы финансовой грамотности” Ош ш.
  4. “FINEX” КБ 12.2015-12.12.2015-ж.  Темасы: “Международная профессиональная сертификафия бухгалтеров независимое и авторитетное признание компетентности в области бух.учета, аудита и роль автоматизации учета на сегодняшний день”
  5. “Агартуу академиясы” коомдук фонду 11-23.01.2016-ж. “Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин, силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары” Ош ш.

  Мазирбаев Калыбай Кадыркулович Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0779 59 51 16
  Билими: Экономика багыты боюнча бакалавр: 2009– 2011 ж. академинк М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары.БЭТжМФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”, экономиканын магистри
  Окуткан дисциплиналары: Бухгалтердик (Финансылык) эсеп, Бухгалтердин кесиптик этикасы, Башкаруу эсеби, Финансылык математика.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. “МСФО для субъектов малого и среднего предпринимательства” 19-23-ноябрь 2013-ж. Ош ш.  “Профессиональные Бухгалтера  Юга Кыргызстана” КБ.
  2. “Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей” 5-6-ноябрь 2014-ж.Ош ш. “Профессиональные Бухгалтера  Юга Кыргызстана” КБ.
  3. «Основы финансовой грамотности» июнь 2015-ж. Ош ш. «Багыт кg» КБ.
  4. «Бухгалтерский учет в программе «1С: Предприятие 8.1.»» 30-ноябрь – 2-декабрь 2016-ж. Ош ш. «Стимул» окуу борбору.
  5. «Конфликтологиянын, толеранттуулуктун, медиациянын негиздери жана окутуунун интерактивдуу ыкмалары, семинар, тегерек столдорду уюштуруу» 20-26-декабрь 2016-ж. Ош ш. Эл аралык толеранттуулук үчүн фонду.
  6. «Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин,  силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23 январь 2016-ж. Ош ш.
  7. «Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноябрь 2016-ж. Ош ш. ААК «Кыргызстан» КБ

  Нажимудин кызы Гулбурак Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0557 16 03 90
  Билими: Экономика багыты боюнча бакалавр: 2007– 2011 ж. академинк М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини Ош шаары.БЭТжМФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”, экономиканын магистри.
  Окуткан дисциплиналары: Менеджмент, Тармактар экономикасы
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Основы финансовой грамотности» июнь 2015-ж. Ош ш.
  2. «Стратегический анализ инвестиций» 26-30 январь 2015-ж. Ош ш.
  3. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 январь 2015-ж. Ош ш. «ISEDA» КФ.
  4. «Долбоордук окутуу методикасы» октябрь 2016-ж. Ош ш. «Багыт кg» КБ.
  5. «Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноябрь 2016-ж. Ош ш. ААК «Кыргызстан» КБ.

  Асранова Гулпери Манасовна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0553 99 91 59
  Е-mail: asranova92@mail.ru
  Билими:  2009-2014жж. академинк М.М.Адышев атныдагы Ош              Технологиялык Университетини Ош шаары. ЭжБФ, “Финансы жана кредит”

   

   

   

   

 • Технологиялык клледждин «Энергетика» кафедрасы


  2016 -жылы 6-июнда ОшТУнун окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде, ректордун  №09-04/171 06.06.2016- ж. буйругу менен ОшТУнун технологиялык колледжинде “Энергетика” кафедрасы түзүлгөн. Кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Р.Р. Пакирдинов дайындалган.
  Кафедрада 3 адистик боюнча  кадрларды  даярдайт: 140206 «Электр станциялары, тармактары жана тору», 110302 «Айыл чарбасын электирлештируу жана автоматташтыруу»  жана  140212 «Электр менен жабдуу».

  Кафедрада  окуу лабораториясы, компьютердик класстар, окуу лабораториялык полигон, дипломдук жана курстук иштер кааналары жана Ош ЖЧЭТИ, Ош ЖЭБ, АО «ОшЭлектро», «Жылуулук камсыздоо» ж.б. ишканалар менен биргелешкен окуу лабораториялары бар, алар заманбап техникалар менен жабдылган.

  Окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт.
  Кафедрада төмөндөгү багыттагы боюнча илимий иштер жүргүзүлөт:

  “Электр тармактарында, станция жана подстанцияларында заманбап автоматтык коргоо жана көзөмөлдөө”, “Калыбына келүүчү энергия булагынын негизинде эки айланмалуу электр станциясын иштеп чыгуу жана жасоо” жана “Электр трамбовкасынын динамикасын теориялык жана эксперименталдык изилдөө”.

  Кафедрада 11 окутуучу иштейт: 1 т.и.к., доцент, 2 ага окутуучу, 8 окутуучу, 1 окуу устаты бар.


  Кафедра башчысы т.и.к.,  доцент Пакирдинов Рустам Рахматуллаевич.
  Билими: ОшТУнун “Айыл чарбасын электрлештирүү  жана автоматташтыруу” адистигин 2000-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  30га жакын илимий жана методикалык иштердин автору.
  Окуткан сабактары: Адистикке киришүү,  Электр трансформаторлору жана машиналары, Электр системасындагы өтмө процесстер.
  Эмгек стажы -18жыл.
  Байланыш информациясы: rustam.pakirdinov@mail.ru

   

   

  Окутуучу Жусупов Исматилла Монокович.
  Билими: ОшТУнун “Электр менен жабдуу” адистигин 2005-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: Электр менен жабдуу, Релелик коргоо жана автоматика,   Электр системасындагы өтмө процесстер.
  Эмгек стажы -13жыл.

   

   

   

   

   

  Ага  окутуучу Баймуратова Гульвара Абдалимовна
  Билими: Кыргыз мамлекеттик университетинин   “Физика” адистигин 1991-жылы бүтүргөн. квалификациясы “физик окутуучу”.
  Окуткан сабактары: Электротехника жана электроника, Жалпы электро техника,  Жылуулук энерго түзүлүштөрү.
  Эмгек стажы- 20 жыл.

   

   

   

   

  Ага окутуучу Осмонов Аким Амирович.
  Билими: Фрунзе политехникалык институтун   “Электр менен жабдуу” адистигин 1994-жылы бүтүргөн. Квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: Электротехниканын теориялык негизи, Электр коопсуздугунун негизи,  ЭЭнин жеткирип берүү жана бөлүштүрүү.
  Эмгек стажы- 20 жыл.

   

   

   

  Окутуучу Абдыразакова Сырга Бекиевна.
  Билими: ОшТУнун “Электр менен жабдуу” адистигин 2006-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”. “Электроэнергетика жана электротехника” багытынын магистри. ОшТУ 2016-жыл.
  Окуткан сабактары: Изоляция  жана чукул чыңалуу, Электр подстанциялары.
  Эмгек стажы -6 жыл.

   

   

   

   

   

  Окутуучу Осоров Иляс Аманович.
  Билими: ОшТУнун “Электр менен жабдуу” адистигин 2001-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: Электр машиналары жана аппараттары, Электр машиналары жана трансформаторлору.
  Эмгек стажы- 15 жыл.

   

   

   

   

   

  Окутуучу Кыдыралиев Темиркул Айтмарекович
  Билими: ОшТУнун “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” адистигин 2011-жылы бүтүргөн. квалификациясы  “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: Айыл чарбасын электр менен камсыздоо, Электротехника жана электроника,  Автоматиканын негизи .
  Эмгек стажы- 7 жыл.

   

   

   

   

  Окутуучу Абсамат кызы Гулиза.
  Билими: ОшТУнун “Эсептөө техникасын жана автоматташырылган системаларын  программа менен камсыздоо” адистигин 2012-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-програмист”.
  “Электроэнергетика жана электротехника” багытынын магистри. ОшТУ 2016-жыл.
  Окуткан сабактары: Электротехниканын теориялык  негизи, Электр коопсуздугу, Электротехникалык материалдар.
  Эмгек стажы- 7 жыл.

   

   

   

   

  Окутуучу  Тенгизбаева Назира Насирдиновна.
  Билими: ОшТУнун “Релелик коргоо жана автоматташтыруу  ” адистигин 2013-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: Релелик коргоо жана автоматташтыруу, Светотехника жана Электротехнология;
  Эмгек стажы- 4 жыл.

   

   

   

   

   

  Окутуучу  Чынгызбек кызы Зыяда.
  Билими: ОшТУнун “Электр станциялары ” адистигин 2014-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер”.
  Окуткан сабактары: Электротехника, Станциялардын жана подстанциялардын электр бөлүктөрү, Электротехниканын теориялык негизи;
  Эмгек стажы- 3 жыл.

   

   

   

   

  Окутуучу  Султанбай уулу Адилет.
  Билими: ОшТУнун “Электр станциялары ” адистигин 2016-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер”.
  Окуткан сабактары: Электр трансформаторлору жана машиналары, Электр системасындагы өтмө процесстер.
  Эмгек стажы- 2 жыл.

   

   

   

  Окуу устаты Бегматова Дарыйка Монокбаевна.
  Билими: ОшТУнун “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” адистигин 2015-жылы бүтүргөн. Квалификациясы “инженер”.
  Эмгек стажы- 1 жыл.
  “Энергетика” кафедрасынын составы