Гуманитардык-технологиялык колледж

 • Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин гуманитардык-технологиялык колледж


   Саадалов Төлөнбай Ысманович
  Кызмат орду: Директор
  Илимий даражасы: Физика-математика илимдеринин кандидаты
  Уюлдук  телефону: (0773410225),
  электрондук почтасы: saadtol_68@mail.ru

  ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжи 2004-жылдын февраль айында Окумуштуулар кеңешинин чечими жана   ректордун 2004-жылдын 22-апрелиндеги №09-04/140 буйругунун негизинде  жогорку билим берүү базасынын астында кесиптик орто билим берүү программалары боюнча адистерди даярдап чыгуу үчүн ачылган.

   

  Колледждин миссиясы: «Кыргыз Республикасынын өндүрүш дараметин жана экономикасын көтөрүүгө жарамдуу болгон жогорку деңгээлдеги теориялык жана практикалык жөндөмү бар, Эл чарба тармактарын өнүктүрүүдө атаандаштыкка туруктуу, бийик инсандык сапатка ээ адистерди даярдоо».

  Гуманитардык-технологиялык колледж  ОшТУнун структуралык бөлүгү болуп эсептелет. Окуу жайда илимдин кандидаттары жана жогорку тажрыйбалуу окутуучулар сабак беришет. Студенттер ОшТУнун материалдык-техникалык базасында, илимий-лабораторияларында, окуу залдарында билим алышат. Колледждин бүтүрүүчүлөрү компьютерди колдонуучу мамлекеттик башкаруу органдарында, программалык камсыздоону иштеп чыгуучу жана колдонуучу, эсептөө техникасын оңдоо жана тейлөө боюнча адистештирилген ишканаларда, программа менен жабдуу, маалыматтар базасын түзүү керек болгон түрдүү менчиктеги мекеме-ишканаларда, электр тармактарында, автомобиль унааларын ондоо жана аларды техникалык жактан тейлөө борборлорунда, радио электрондук жана телерадио нурларын кабыл алуучу аппаратуралар түзүмдөрүндө, жеңил өнөр-жай тармактарында, орто мектептерде жана орто кесиптик окуу жайларда, тоо-кен иштетүүчү ишканаларда жана «Өзгөчө кырдаалдарда коргонуу» министрлигине караштуу бардык түзүмдүк курамдарында иштей алышат.

  Колледждин түзүмү

   

  ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжинин курамына төмөнкү кафедралар жана секторлор кирет:

  1. «Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер» кафедрасы;
  2. «Информатика, программалоо жана байланыш» кафедрасы;
  3. «Мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер» кафедрасы;
  4. «Математика жана статистика» кафедрасы;
  5. «Кийимдерди тигүүнүн технологиясы жана дизайны» кафедрасы;
  6. «Экономика» кафедрасы;
  7. «Энергетика» кафедрасы;
  8. «Автотранспорт» кафедрасы;
  9. «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук» кафедрасы;
  10. «Курулуш» кафедрасы;
  11. «Дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык» кафедрасы;
  12. Химия жана химиялык технологиялар сектору;

  Окутуу контрактык негизде, негизги жалпы билим боюнча(9-класстын базасы) жана жалпы орто билим берүүнүн(11-класс) базасында окуунун күндүзгү жана сырттан окутуу  формалары боюнча жүргүзүлөт.

  Азыркы мезгилде Технологиялык колледжде адистиктер боюнча  жалпы 3113 студент, алардын  2080 тү күндүзгү окуу фомасында, 1033 студент сырттан окуу формасында билим алып жатат.

  Технологиялык колледж төмөнкү адистиктер боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдайт:
  • 040101. Социалдык иш (квалификациясы – социалдык кызматкер);
  • 030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу (квалификациясы – юрист);
  • 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (квалификациясы-бухгалтер);
  • 080106. Каржы (тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
  • 080501. Менеджмент (тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
  • 080601. Статистика (квалификациясы – экономист);
  • 210406. Байланыш тармактары жана коммутация системалары (квалификациясы – техник);
  • 230109. Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (квалификациясы – техник-программист);
  • 230701. Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
  • 230108. Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча) (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча техник);
  • 220206. Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (квалификациясы – техник);
  • 260903. Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (квалификациясы –модельер-конструктор);
  • 070602. Дизайн (тармактар боюнча) (квалификациясы –дизайнер);
  • 130403. Ачык тоо-кен иштери (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
  • 280105. Өзгөчө кырдаалда коргонуу
  (квалификациясы – техник);
  • 140212. Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-электрик);
  • 140206. Электр станциялары, тармактары жана системалары (квалификациясы – техник-электрик);
  • 110302. Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо (квалификациясы – техник-электрик);
  • 140208. Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник-электркуроочу);
  • 270208. Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
  • 270103. Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
  • 270206. Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
  (квалификациясы – техник);
  • 270301. Архитектура (квалификациясы – техник);
  • 190604. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (квалификациясы – техник);
  • 190701. Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (квалификациясы – техник);
  • 190503. Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы (квалификациясы – техник-электр-механик);
  • 240404. Нефти жана газды кайра иштетүү (квалификациясы – техник-технолог);
  • 110305. Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (квалификациясы – технолог);

   

  Стратегический план развития 2020-2023 ГТК

 • “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук (ГЖПжК)” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы 

  Гуманитардык-технологиялык колледждин “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук” кафедрасы ОшТУнун ректорунун 2016-жылдын 6-июнундагы №09-04/171 буйругу менен ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде түзүлгөн.  Кафедра 130304 “Ачык тоо-кен иштери”, 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” жана 110305 Айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” адистиктерине студенттерди кабыл алууну жана даярдоо иш-аракеттерин жүргүзөт.

  “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук” кафедрасы Ош ш. Н. Исанов к. 81,  3/310А каанасында жайгашкан.

   Өндүрүш жана иш берүүчүлөр менен кафедранын байланышы

  Кафедра бүгүнкү күндө 130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги боюнча төмөнкү ишканалар менен келишим түзгөн:

  • Түштүк кыргыз геологиялык экспедициясы мамлекеттик ишканасы;
  • Кыргыз гидрогеологиялык партиясы мамлекеттик ишканасы;
  • “Артскважина” жоопкерчилиги чектелген коому;
  • “Кыргыз ГИИЗ” Ачык акционердик коомунун Ош филиалы.

  280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги боюнча:

  • Кыргыз республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы;
  • КР ӨКМ Ош облустук башкармалыгы;
  • КР ӨКМнин өзүнчө куткаруу отряды;
  • КР ӨКМ Өзгөчө кырдаалдардын мониторинги департаменти;
  • КР ӨКМ уулуу калдыктар менен иштөө агентствосу.

  110305 Айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” адистиги боюнча:

  • “Мадумаров” жеке ищканасы;
  • “Келечек” жабык акционердик коому;
  • “Барбол” жоопкерчилиги чектелген коому;
  • “Исмаилов” жеке ишканасы ж.б. ишканалар менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Кафедра иш берүүчүлөр менен тыгыз иш алып барууда. Студенттердин окуу жана өндүрүш практикаларын өтөөсүнө жогорудагы ишканалардын материалдык-техникалык базасы кеңири колдонулуп келүүдө.

  КР ӨКМнин өзүнчө куткаруу отрядынын окуу борборунун башчысы полковник Шайдуллаев Ш.О. кафедрага 0,5 ставкага айкалыштыруу түрүндө окутуучулук кызматка тартылган. Андан сырткары Мамлекеттик экзамендерди өткөрүүдө өндүрүштөн адистер МАКтын курамына тартылат.

  130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги биздин университетте 2012-жылдан бери студенттерди кабыл алууну жүргүзүп жана ушул убакытка чейин көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп чыкты. Ал эми 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги студенттерди кабыл алуу жана окутуу иш аракеттерин 2015-жылдан бери жүргүзүп келүүдө, кафедранын бүтүрүүчүлөрү азыркы күндө КР ӨКМ структуралык бөлүмдөрүндө иштеп жатышат.  110305 Айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” адистиги боюнча 2018-жылдан тартып кабыл алуу жүргүзүлүп келүүдө.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер

  “Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук” кафедрасы атайын орто билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча адистерди даярдайт:

  • 130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги;
  • 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги.
  • 110305 Айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” адистиги

  Окуу мөөнөтү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 6 ай.

  Квалификациясы:

  • 130304 “Ачык тоо-кен иштери” адистиги боюнча техник-технолог
  • 280105 “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистиги боюнча техник.
  • 110305 Айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” адистиги боюнча техник-технолог,

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, ага окутуучу Артыкбаев Сейитгазы Адилбекович “Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистиги боюнча магистр академиялык даражасына ээ.

  Кафедранын ага окутуучусу Култаева Акмарал Кубанычбековна 2016-жылдын 16-сентябрында Бишкек шаарында И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 25.00.36 – Геоэкология адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн диссертациясын ийгиликтүү коргоп келген. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2017-жылдын 22-февралындагы чечими менен География илимдеринин кандидаты  окумуштуулук даражасы ыйгарылган.

  Кафедранын окутуучусу Арзиматов Алмазбек Азизбекович “Геоинформациялык технологиялар” адистиги боюнча магистратурада окуп жатса, кафедранын дагы бир окутуучусу Жолборс кызы Гулиза ““Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистиги боюнча магистратураны аяктаган.

  МАКтын мамлекеттик сынактын суроолору

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Артыкбаев Сейитгазы Адилбекович
  ТК ГЖПжК кафедрасынын башчысы, экология магистри, ага окутуучу
  Телефон 0772(0552) – 666110, e-mail: st_artykbaev@mail.ru
  Билими: «Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу» ОшТУ, 2000-ж.; Магистратура «Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиги, ОшТУ 2008-ж..
  Окуткан сабактары:Жашоо-тиричилик коопсуздугу, Адистикке киришүү, Жарандык коргонуу, АКИ уюштуруу жана жүргүзүү, ӨК мониторинги жана эскертүү ж.б.
  Негизги эмгектери: Жумабаев К.Ж., Арзиматов А.К., Артыкбаев С.А. Окуу китеби«Жашоо-тиричилик коопсуздугу» сабагы боюнча лекциялар жыйнагы, Бишкек – 2017 (КРББжИ министрлигинин грифи менен).

   

   

   

  Кафедранын жамааты


  Култаева Акмарал Кубанычбековна
  География илимдеринин кандидаты, ага окутуучу
  Телефон: 0773 – 108081 e-mail: akmaral.kultaeva@mail.ru
  Билими: «Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиги, ОшТУ, 2003-ж.
  Окуткан сабактары:Экологиянын негиздери, Жашоо-тиричилик коопсуздугу, география.
  Негизги эмгектери: Низамиев А.Г., Култаева А.К. Кыргызстандын түштүк аймагынын табигый-туристтик потенциалын баалоонун геоэкологиялык маселелери. –Б.: “Улуу тоолор”, 2017. Монография.

   

   

   

  Дуйшоева Нурбү Капалановна, окутуучу
  Билими: жогорку;
  Адистиги: Биология
  Окуткан сабактары: Биология

  Телефон: 0777 – 279627

   

   

   

   

  Жораева Айзадахан Маматжановна, окутуучу
  Телефон: 0773 – 021084
  Билими:География кошумча экономика, ОшМУ, 2006-ж
  Окуткан сабактары: География; Кыргызстандын географиясы

   

   

   

   

   

   

  Турдуев Максадали Эшалыевич, окутуучу
  Телефон: 0773 – 053127, e-mail: mturduev@mail.ru
  Билими: «Кен-байлыктардын ордун геологиялык сүрөттөө, издөө жана чалгындоо», тоо-инженер- геологу,ОшТУ – 2011-ж
  Окуткан сабактары:Геологиянын негиздери, Минералогия жана кристаллография, Петрография, Стратиграфия, кыртышты коргоож.б.

   

   

   

   

   

  Маматов Жайнак Маматович, окутуучу
  Телефон: 0770 – 606047, e-mail: zhaynak.mamatov@mail.ru
  Билими: Пайдалуу кен байлыктардын ордун чалгындоонун технологиясы жана техникасы, тоо-инженери, ОшТУ, 2014-ж.
  Окуткан сабактары: Тоо иши, Тоо машиналарынын жүрүү бөлүктөрү, Тоо пародаларынын бузулуусу, Скважина (Көзөнөк) казуунун негиздери ж.б.

   

   

   

   

  Тажибаева Эркайым Узаковна, окутуучу
  Телефон: 0779 – 820721, e-mail: erkaym.tunuk@mail.ru
  Билими: Жаратылышты пайдалануу, эколог-жаратылышты пайдалануучу, ОшМУ, 2009
  Окуткан сабактары: Экологиянын негиздери, Жашоо-тиричилик коопсуздугу

   

   

   

   

   

  Кулмурзаева Кызжибек Абдиллаевна, окутуучу
  Телефон: 0778 – 090516
  Билими: Биология кошумча химия адистиги боюнча, ОшМУ, 2005-жыл
  Окуткан сабактары: Биология

   

   

   

   

   

  Арзиматов Алмазбек Азизбекович, окутуучу
  Телефон: 0778-103800, e-mail: almazbek_kg7@mail.ru
  Билими: Өзгөчө кырдаалдарда коргоо, инженер, ОшТУ, 2011-жыл
  Окуткан сабактары: ӨК жана өзгөчө кырдаалдарда коргоо, өрттөн жана жарылуудан коргоо, гидрологиялык мүнөздөгү ӨК, табигый жана техногендик мүнөздөгү ӨК, инженердик коргоо ж.б.

   

   

   

   

   

  Жолборс кызы Гулиза, окутуучу
  Телефон: 0775-338686
  Билими:  Өзгөчө кырдаалдарда коргоо, инженер, ОшТУ, 2012-жыл
  Окуткан сабактары: Коркунучтуу жаратылыш процесстери, катастрофалык медицина, Сейсмология, катастрофа таануу ж.б.

   

   

   

   

   

  Калыкбердиева Аида Макамбаевна
  Телефон:
  0771437562
  Билими: «Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу» ОшТУ, 1999-ж
  Окуткан сабактары: Жашоо-тиричилик коопсуздугу, Экологиянын негиздери

   

   

   

   

  Саипова Аида Шарабидиновна
  Телефон: 0777-172200
  Билими: Нан, кондитердик жана макарон азыктарынын технологиясы, инженер-технолог, ОшТУ, 2001-жыл
  Окуткан сабактары: Нан, кондитердик жана макарон азыктарынын технологиясы, тамак-аш эмульциясынын негиздери, Тамак-аш технологиясы жана инженерия, Мөмө-жемиштерди кайра иштетүү технологиясы ж.б.

   

   

   

   

  Кайратбек кызы Гаухар
  Телефон: 0777-064141
  Билими:  Өзгөчө кырдаалдарда коргоо, инженер, ОшТУ, 2012-жыл
  Окуткан сабактары: Коркунучтуу жаратылыш процесстери, катастрофалык медицина, Сейсмология, катастрофа таануу ж.б.

   

   

   

   

   

  Алмазбекова Каныкей Алмазбековна
  Телефон: 0559-799296
  Билими: География, ОшМУ, 2018-жыл
  Магитратура География адистиги боюнча, ОшМУ 2020-жыл
  Окуткан сабактары: География, Кыргызстандын географиясы

   

   

   

   

  Курманали уулу Кубаныч
  Телефон: 0776-225596
  Билими: Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо, тоо инженери, 2020-жыл
  Окуткан сабактары: Минералогия жана кристаллография, Тоо иштеринин экономикасы, Геология, Жер казынасын коргоо

   

   

   

   

   

 • «Дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык» кафедрасы жөнүндө маалымат


  “Дене тарбия жана Аскерге чейинки даярдык (ДТжАЧД)” кафедрасы Гуманитардык-Технологиялык колледжинин структуралык бөлүгү болуп эсептелип, окуу жараянын, усулдук жана илимий изилдөө иштерин, массалык-спорт боюнча иш чараларды жана башка коомдук иштерди алып барат. Ошондой эле, университеттин жана колледждин окутуучу профессордук курамынын, кызматчылардын ден соолугун чыңдоодо, алардын иштеринин өндүрүмдүү болуусуна шарт түзүп, ар кандай спорттук мелдештерди уюштуруп келишет.

  ОшТУнун окумуштулар кенешинин чечимине ылайык, ректордун 2017-жылдын 27-июнь    №9-09/191 буйругунун негизинде  “ДТжАЧД” кафедра болуп түзүлдү.

  Азыркы мезгилде кафедрада 10 жогорку билимдүү окутуучулар жамааты жана 1 адис эмгектенет. Кафедрада “Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги”, ага окутуучу, СССР спорт чебери жана Кыргыз Республикасынын спорт чебери, Баткен окуясынын катышуучусу, 1-разряддагы окутуучулар жана камдагы ага лейтенант, камдагы  майор, камдагы полковниктер  иштешет.

  Кафедрада спорттун 11 түрүнөн кафедра окутуучуларынын жетекчилиги астында машыгуулар студенттер, окутуучу-профессор жана кызматчылар арасында жүргүзүлөт. Кафедра ОшТУнун “ДТ” кафедрасы менен тыгыз байланышта болуп,  “Намыс” спорт клубуна мүчө болуп киргизилген.

  Кафедрадагы окуу иштери боюнча окуу планы атайын мамлекеттик билим берүү министирлиги тарабынан колледждер үчүн түзүлгөн базистик программанын негизинде жүргүзүлөт. Окуу процессинин түрлөрү: лекция, практика, студенттер менен жеке иш алып баруу, студенттердин өз алдынча иш алып баруусу (СӨАИ), тарбиялык иш алып баруу, спорт секцияларында машыгуу жана мелдештерге катышуу.

  Кафедра 2 спорт зал, 1 спорт аянтча, 1 тренажердук зал менен камсыз болгон. Бардык спорт залдар жана кафедрага тиешелүү канаалар ремонттон өткөрүлгөн. Мындан сырткары атайын студенттер үчүн кийинип-чечинүүчү жайлар жана инвентарларды сактоо каанасы бар.

  Кафедрада окуу процессинен тышкары студенттер менен тарбиялык жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.

  Атайын студенттер менен “Техникалык коопсуздукту сактоо”,  “Колледждин ички тартиби менен тааныштыруу”,  “Гигиена” жана башка темаларда лекциялар окулуп, кеңири түшүнүк берилет. Спорт секцияларда катышкан студенттерибиздин спорттук чеберчилигин өстүрүү максатында башка окуу жайлар арасында жолдоштук беттешүүлөргө катышып келишет.

  Кафедра башка окуу жайлардын Дене тарбия кафедралары, шаардык жана областтык дене тарбия жана спорт комитеттери, Республикалык массалык-спорт жана ден соолукту чындоо боюнча  “Жаштык” борбору жана Бишкек шаарынын спорт түрлөрү боюнча федерациялары менен тыгыз байланышта иш алып барат.

  Кафедра окутуучуларынын жетекчилиги астында спорт түрлөрү боюнча курама командалар Универсиада мелдешине катышып келишет.

  Кафедранын профессордук окутуучулук курамы


  Артыков Заирбек Жакыпович кафедранын башчысы, ОшТУнун ага окутуучусу. Шахмат боюнча машыктыруучу. Кыргыз мамлекеттик дене тарбияи нститутун 2001-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 15 жыл. ОшТУдагы стажы 15 жыл.

  Тел: 0778-749590 zjartykov@mail.ru

   

   

   

   

   

  Кайназаров Калыбек окутуучу, камдагы ага  лейтенант “Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги”, Кыргыз Гуманитардык университетин 1975-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы  22 жыл. ОшТУдагы стажы 16 жыл.

   

   

   

   

   

   

  Тоголоков Абдибасир Мойдунович – окутуучу, камдагы майор, Фрунзе политехникалык институтун 1988-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 21 жыл. ОшТУдагы стажы 16 жыл.
  Телефон: 0772-809231 togolokovma@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Божоков Талыпжан АЧД окутуучусу, Украина ССР Хмельницдик жогорку артиллериялык командалык училищасын 1988 жылы аяктаган, Полковник. Жалпы стажы 41 жыл, ОшТУдагы стажы 1 жыл.
  Телефон: 0552150267

   

   

   

   

   

   

  Андапулатов Алижан  Адхамжанович окутуучу, жеңил атлетика боюнча машыктыруучу ОГПИ 2012-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 17 жыл. ОшТУдагы стажы 10 жыл.

  Телефон: 0773-296057 aandapolotov@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Маралова Венера Шерахматовна окутуучу. валейбол боюнча машыктыруучу  «КР волейбол боюнча спорт чебери» Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун 2003-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 15 жыл. ОшТУдагы стажы 15 жыл.

  Телефон: 0773-616142 vmaralova@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Нармырзаев Артур Абибакирович окутуучу, ордо боюнча машыктыруучу Ош Мамлекеттик Университетин  2011-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 9 жыл. ОшТУдагы стажы 7 жыл.

  Телефон: 0771-121310 abnarmyrzaev@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Бакиров Кубат Арзибаевич окутуучу, футбол боюнча машыктыруучу Ош гуманитардык педагогикалык институтун 2010-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 7 жыл. ОшТУдагы стажы 7 жыл.

  Телефон: 0770-279794 karzybaev@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Рысалиев Нургелди Баатырбекович окутуучу, валейбол боюнча машыктыруучу Ош Мамлекеттик Университетин 2016-жылы аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 5 жыл. ОшТУдагы стажы 5 жыл.

  Телефон: 0777-250580 rnurgeldi@mail.ru

   

   

   

   

   

  Омурбек кызы Айымкан окутуучу, Ош Гуманитардык Педогогикалык Институтун 2020 жылы аяктаган. Жалпы стажы 1 жыл. ОшТУдагы стажы 1 жыл.
  Телефон: 0706 686085

   

   

   

   

   

   

  Абдизакир кызы Айдай кафедранын адиси, магистр. Ош Мамлекеттик Университетин  2018-жылы аяктаган. ОшТУдагы жалпы стажы 3 жыл.
  Телефон: 0774-788941 abdizakirova486@mail.ru

   

   

   

   

   

   

 • “Информатика, программалоо жана байланыш (ИПжБ)” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Гуманитардык технологиялык колледждин “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы ОшТУнун ректорунун 2017-жылдын 27-июлдун №09-04/191 буйругу менен ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде түзүлгөн.

  “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы Ош шаарынын Н. Исанов көчөсүндө  81,  2/209 каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө шаардык жана аймактык мекеме ишканалар,  «Кыргызтелеком» Ачык акционердик коому,  «Түштүк радиорелелик станцияларын башкаруу» Ачык акционердик коому, «Ак Кара», «Самат» полиграфиялык борборлору, ЭлТР коомдук телерадиокомпаниясы, «Мегаком» Жабык акционердик коому, «Sky Mobile» («Beeline» ТБ), “НурТелеком” (“О” мобилдик байланыш оператору) жоопкерчилиги чектелген коомдору менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Гуманитардык технологиялык колледждин “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы  төмөнкү көрсөтүлгөн адистиктер боюнча студенттерди кабыл алып, көптөгөн адистерди даярдап чыгарып келе жатат.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер
  “Информатика, программалоо жана байланыш” кафедрасы атайын орто билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча адистерди даярдайт:

  • 230109 Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо (ПОВТАС);
  • 230701 Колдонмо информатика (ПИ) (тармактар боюнча);
  • 230108 Компьютердик системалар жана комплекстер (КСК) (тармактар боюнча);
  • 220206 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (АСОИиУ) (тармактар боюнча);
  • 210406 Байланыш системалары жана коммутация системалары (ССиСК);
  • 230111 “Компьютердик системалардагы программалоо” (ПКС).

  Окуу мөөнөттөрү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.

  Квалификациясы: Жогоруда көрсөтүлгөн адистиктер боюнча окууну аяктаган студенттерге “техник-программист”, “техник” квалификациялары ыйгарылат.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Арзыбаева Менди Абдисалимовна  кафедра башчысы, ага окутуучу
  Байланыш телефондору:  03222 4-38-83, 0773(0703)– 462519,
  e–mail: mendi_250977@mail.ru
  Билими: 1994-1999-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети “Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо»;

  2005-2010-ж.ж. академик М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Инженердик-Экономикалык факультети «Экономика жана бухгалтердик эсеп»,  Магистратура: “Экономикадагы маалымат технологиялар системалары” багыты боюнча

  Квалицикациясы: инженер-программист
  Окуткан сабактары: Адистикке киришүү, Программалык продуктыларды иштеп чыгуунун технологиясы,  Автоматташтырылган маалымат системалары ж.б.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1.Сертификаттары:  «Ednet» билим берүү тармагында билимдин сапатынын кепилдиги агенттигинин  «ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону өткөрүү жана отчет жазуу»; ББжИМ КР №17042 Билим берүү программаларын лицензиялык жана аккредитациялык  экспертизадан өткөрүү боюнча эксперт; «Эл баасы» аккредитациялык агентствосунун сертификаты; “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Кафедрасынын жамааты


  Аттокурова Зинаида Манасовна, ага окутуучу
  Байланыш телефондору: 0773129474; e-mail: attokurova_zina@mail.ru
  Билими:1991-1996-ж.ж.  И.Арабаева атындагы  Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети, “Математика,  кошумча информатика жана эсептөө техника”  адистиги.
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча, ОшТУ 2018-ж.
  Окуткан сабактары: Автоматташтырылган маалымат системасын түзүү, Маалыматтар базасы, Информатизациялоонун техникалык каражаттары.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

   

  Абдакимова Гулсара Кутбиллаевна, окутуучу
  Байланыш телефондору: 0773 83 66 98
  Е-mail: agulsara88@mail.ru
  Билими: 2005-2010-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Табигый техникалык факультети, “Колдонмо  математика жана  информатика” адистиги.
  Магистратура: “Колдонмо  математика жана  информатика” ОшТУ 2016-ж.
  Квалификациясы:  математик, системный – программист
  Окуткан сабактары: Информатика, МЛТА

   

   

   

  Адылбекова Нурийла Адылбековна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0773 90 33 03; Е-mailnurka0591@mail.ru
  Билими: 2009-2014-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “ Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо” адистиги.
  Квалификациясы:  инженер-программист
  Окуткан сабактары: Тармактык маалыматтарды иштеп чыгуу, Web программираммалоо, Операциондук системалар, Маалымат системалары кесиптик ишмердүүлүктө.

   

   

  Алдосова Азиза Жээнбековна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0709 344 303
  Е-mail: azikaaldosova@gmail.com
  Билими: 1999-2004-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети  “Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо” адистиги.
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча, ОшТУ 2016ж.
  Квалификациясы:  инженер-программист
  Окуткан сабактары: Delphi чөйрөсүндө программалоо, Компьютердик графика, Visual Studio.Net чөйрөсүндө программалоо, MATLAB жана Maple чөйрөсүндө программалоо.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.Сертификаттары: “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Борончуева Айнагул Ыдырысовна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0772 13 19 82
  Е-mail: ainagul.8282@bk.ru
  Билими: 2000-2005-ж.ж.  академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Табигый техникалык факультети, “Колдонмо  математика жана информатика”
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча магистр, ОшТУ 2018-ж.
  Квалификациясы:  математик, системный программист
  Окуткан сабактары: Информатика, Кесиптик ишмердүүлүктөгү маалымат технологиялары.

   

   

   

  Базарбай кызы Гулнура, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0553 02 11 91 Е-mail: bgulnur@bk.ru
  Билими: 2010-2015-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Табигый техникалык факультети, “Информатика” адистиги
  Окуткан сабактары: Информатика, Маалыматтар базасы

   

   

   

   

   

  Жолдошова Чынара Камчыбековна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: моб.тел.0772 73 40 03,
  Е-mail: chjoldoshova83@gmail.com
  Билими:  2000-2005- ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары” адистиги.
  Магистратура: “Экономикадагы маалымат технологиялар системалары”, ОшТУ 2017-ж.
  Квалификация: инжинер-связист
  Окуткан сабактары: Байланыштын негизги теориялары, Телекоммуникациядагы менеджмент.
  Квалификациясын жогорулатуу
  :
  1.Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

   

  Закирова Динара Абдраимова, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0773 51 60 40,
  Е-mail: anid_0808@mail.ru
  Билими: 2001-2006-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “ Эсептөө техникаларын  жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо” адистиги.
  Квалификациясы:  инженер-программист
  Окуткан сабактары: С++ тилинде программалоо, Delphi чөйрөсүндө программалоо, Компьютердик тармактар.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования;

  Касымбекова  Чынара Маматкалыковна, окутуучу Байланыш маалыматтары: 0779 36 53 40
  Е-mail: gymchandi.kalykova.88@mail.ru
  Билими:   2005-2010-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Табигый техникалык факультети, “Колдонмо  математика жана  информатика” адистиги.
  Квалификациясы:  математик, системный – программист
  Окуткан сабактары: Информатика,  Алгоритм жана программалоонун негиздери.

   

   

   

   

   

  Кульматова Нурила Абдимиталовна, окутуучу Байланыш маалыматтары: 0778 29 21 78
  Е-mail: nurila.ka@bk.ru
  Билими: 2004-2009-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” адистиги.
  Квалификациясы: инженер – схемотехник
  Окуткан сабактары: Информатика, ЭЭМдин архитектурасы жана эсептоо системалары, Маалыматташтыруунун техникалык каражаттары.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору 

  Мусаева Роза Эсеновна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0770 26 85 00,
  Е-mail: rmusaeva80@mail.ru
  Билими:  1998-2002- ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары” адистиги.
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика”, ОшТУ 2015-ж.
  Квалификация: инжинер – связист
  Окуткан сабактары: Тармактык инфраструктураны долбоорлоо, Сервердик технологиялар
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Мукамидин кызы Ноорузгул, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0772 33 39 83
  Е-mail: super-18-90@mail.ru
  Адистиги: 2007-2012-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Инженердик-Экономикалык факультети, “Экономикадагы колдонмо информатика” адистиги.
  Окуткан сабактары: Информатика, Кесиптик ишмердүүлүктөгү маалымат технологиялары, Маалымат коопсуздугу.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Нышанова Алтынай Сыдыковна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары
  :0779365669
  Е-mail: anyshanova@mail.ru
  Билими: 1998-2003-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Табигый техникалык факультети, “Атайын техникалык адистиктер” адистиги
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика”,  ОшТУ 2018-ж.
  Окуткан сабактары:  Информатика, Операциондук системалар жана тармактар,  Компьютердик  графика, Маалымат технологиялары кесиптик ишмердүүлүктө.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Оморова Салтанат Торонбековна, ага окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0777 15 05 09
  Е-mail: omorova_st@mail.ru
  Билими: 1998-2003- ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары” адистиги.
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика”, ОшТУ 2015-ж.
  Квалификация: инжинер – связист
  Окуткан сабактары: Була оптикалык байланыш түзүмдөрү, Локалдык жана глобалдык тармак, Байланыш тармактарындагы эсептөө техникалары, Телеберүү.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Тажиева Махабат Байышевна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0773 63 03 65
  Е-mail: tajieva_m@mail.ru
  Билими: 2000-2005- ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары” адистиги.
  Магистратура: “Экономикадагы маалымат технологиялар системалары” ОшТУ 2016-ж.
  Квалификация: инжинер – связист
  Окуткан сабактары: Көп каналдуу берүү системасы,  Адистикке киришүү, Санариптик коммутация системалары, Спутниктик радиорелейлик байланыш,  Мобилдик байланыш тармагы жана системасы, Маалымат системаларынын архитектурасы.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Ташибеков Тариэл Чубакович, окутуучу
  Байланыш маалыматы: 0778 70 78 78
  Билими: 2007-2012-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Инженердик-Экономикалык факультети, “Экономикадагы колдонмо информатика” адистиги.
  Окуткан сабактары: Маалыматты программалык жана аппараттык коргоо усулдары, Компьютердик тармактар жана түйүндөр.

   

   

   

   

   

  Умурзакова  Рахима Абдимиталовна, окутуучу
  Байланыш маалыматтары: 0773 05 24 75
  Е-mail: umurzakova_rahima@bk.ru
  Билими: 2007-2012-ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Табигый техникалык факультети, “Информатика” адистиги
  Магистратура: “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча, ОшТУ 2018-ж.
  Окуткан сабактары: Информатика, Интернет программалоо, Маалымат базасы, Автоматташтыруунун заманбап системалары.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары:  “Использование ВЕБ-ориентированных ресурсов в учебном процессе”; “Практическая психология: психолого- педагогические современные тренды преподавания”; “Особенности электронного образования в цивровую эпоху; Психологические аспекты цифрового образования; “Түйүндүү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү; “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору”; “Кредиттик системада студенттердин окуу-таанып билүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору

  Кафедранын ишмердүүлүгү

  Жыл сайын кафедра жамааты иш берүүчүлөр, ата-энелер жана кызыкдар тарап менен окуу-пландындагы сабактарды, календарлык тематикалык колдонмонун мазмунун, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практиканы өтүүнүн жол жоболору талкууланат.

  Өндүрүштун алдыңкы жетекчилери, тажрыйбалуу адистери катышкан студенттер менен тегерек столдор, конференциялар уюштурулуп, өткөрүлүп турат.

  Азыркы күндө «Информатика, программалоо жана байланыш» (ИПжБ) кафедрасы заманбап лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган.

  Студенттер  жана окутуучулар жыл сайын өткөрүлүүчү “Илим жана студент” студенттик илим–изилдөөчүлүк конференциясына, аймактык жана республикалык деңгээлдеги олимпиада, конференцияларга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келишүүдө.

  Студенттерге билим берүү менен гана чектелбестен, инсандык жана руханий патриоттуулукка тарбиялоо, спроттук иш чараларга катышуу жолго коюлган. Бул максатта ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, отурумдар өткөрүлүп турат.  Медициналык, коргоо жана күч органдарынын кызматкерлери, социалдык педагогдор менен, илимдин жана эмгектин ардагерлери менен баарлашуулар откөрүлөт.

  Жогорудагы адистиктерди  аяктаган студенттерге “техник программист”, “техник” квалификациялары ыйгарылат.

 •  “Курулуш” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Технологиялык колледждин «Курулуш» кафедрасы 2016-жылдын 6- июнунда ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде, ОшТУнун ректорунун № 09 – 04/171 буйругу менен түзүлгөн.

  «Курулуш» кафедрасы Ош ш. Н. Исанов к. 81,  2/116 каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө Ош шаардык шаар  куруу жана архитектура башкармалыгы, Ош областынын райондук архитектура бөлүмдөрү, ЖЧК «Завод ЖБИ-20», ЖЧК «Арх-Аалам», ЖЧК «Компания Рамзан», ЖЧК «Бекстрой» ж.б. курулуш ишканалары менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер
  “Курулуш” кафедрасы  орто кесиптик билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча адистерди даярдап келүүдө:

  • 270208 «Инженердик курулмаларды куруу жана пайдалануу», 2013-ж. баштап;
  • 270206 «Автоунаа жолдорун жана аэродромдорду куруу жана пайдалануу», 2014-ж. баштап;
  • 270103 «Имараттарды жана курулмаларды куруу жана пайдалануу», 2015-ж. баштап,
  • 270301 «Архитектура» 2017-ж. баштап.

  Окуу мөөнөтү:

  270208 «Инженердик курулмаларды куруу жана пайдалануу», 270206 «Автоунаа жолдорун жана аэродромдорду куруу жана пайдалануу», 270103 «Имараттарды жана курулмаларды куруу жана пайдалануу» адистиктери боюнча:

  • 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  • 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  • Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.

  270301 «Архитектура» адистиги боюнча

  • 11-класстын базасында 2 жыл 6 ай;
  • 9-класстын базасында 3 жыл 6 ай.

  Азыркы убакта кафедрада 468 студент билим алууда, анын ичинен 304 күндүзгү жана 164 сырткы бөлүмдө.

  Квалификациясы

  Аталган адистиктер боюнча бүтүрүүчүлөргө “техник” квалификациясы ыйгарылат.

  Бүтүрүүчүлөр курулуш, жол курулуш, архитектура ишкана-мекемелеринде жана долбоорлоо-конструктордук ишканаларда иштей алышат. 

  Кафедранын илимий багыттары
  Кафедранын жалпы тематикасы – зилзалага  туруктуу  курулуш.
  Ушул тематиканын негизинде кафедранын мүчөлөрү төмөндөгүдөй темаларда илимий изилдоо жумуштарын аткарышат :

  • Коп кабаттуу каркастуу имараттарга эн жогорку сейсмикалык жуктун            өлчөмүн аныктоонун усулун иштеп чыгуу.
  • Кыргыз республикасынын туштук аймактарында жергиликтуу сырьедон жасалган керамикалык дубал материалдарды изилдөө.
  • Жергиликтуу сырьелордон жасалган курама темир – бетон конструкцияларынын бышыктыгын жана узакка кызмат кылуусун изилдөө.
  • Төмөнкү маркадагы цементтерди алууга колдонулуучу жергиликтуу курулуш материалдарды изилдөө.
  • Курулуштагы эффективдуу металл конструкцияларын изилдөө жана иштеп чыгаруу.

  Кафедра башчысы, ага окутуучу Эргешов Эмилбек Сатимбекович. Кафедранын  окутуучулары Шералиева Салия Токтогуловна, Абдукадирова Феруза Пулатовна жана Кулматова Кансулуу Абдимиталиповна «Курулуш» адистиги боюнча магистр.
  Кафедранын окутуучусу Пасан уулу Асан 05.23.05 “Курулуш материалдары жана буюмдары” адистиги боюнча, Кулматова К.А. 05.23.08 «Курулуштун технологиясы жана аны уюштуруу» адистиги боюнча ОшТУнун аспирантурасында окушат.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


   

  Эргешов Эмилбек Сатимбекович, ГТКнин «Курулуш» кафедрасынын башчысы,  «Курулуш» багыты боюнча магистр.
  Билими: жогорку
  Кесиби: ПГС, инженер-куруучу
  Окуткан сабактары: Курулуш конструкциялары, Курулуштун экономикасы, Имараттарды жана
  Байланыш  тел. 0555 41 52 75
  Email: emi_lerg72@mail.ru
  Негизги эмгектери:
  Научные: 15 тен ашуун илимий макалалар.
   Окуу усулдук: Методическое указание к выполнению курсового проекта №1 и №2 по дисциплине ЖБК. — Ош: ОшТУ, 2013. 108с.

  Курс Лекция и Практикум по  ТОиРЗиС – Ош: ОшТУ, 2019.
  Лабораторный практикум по   ЖБК. — Ош: ОшТУ, 2013. — 104 с

  Кафедранын жамааты


  Назарбеков Баратбек Камилович – ага окутуучу
  Телефон: 0778972003, e-mail: Baratbek.nazarbekov@gmail.com
  Билими:«Өнөр жай жана жарандык курулуш» ФПИ, 1993 -ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмалардын архитектурасынын негиздери,Жарандык жана  өндүрүштүк имараттардын архитектурасы, Имараттардын  жана курулмалардын инженердик   жабдуулары.
  Негизги эмгектери: Сатыбаев.А.Т., Назарбеков.Б.К.“Турак уйду жылытуу” аталыштагы курстук долбоорду аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө, ОшТУ -2015.

   

   

   

   

  Эргешова Гуля Белековна ОшТУнун доценти
  Телефон: 0777-073051,e-mail: ergeshova_gulya@mail.ru
  Билими: «Курулуш буюмдарынын жана конструкцияларынын өндүрүшү», МИКИ, 1987-ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмаларды куруунун технологиясы, Курулуш материалдары.
  Негизги эмгектери: Эргешова Г.Б., ЖалалдиновМ.М. “Органикалык эмес чапташтыргычтарды сыноо” аталыштагы лабораториялык иштерди аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө», ОшТУ -2016.

   

   

   

   

   

  Абдыкадыров Адыраим Бектемирович
  Образование: Инженер общий технический дисциплина ОшТУ ВТК
  Телефон: 0773444722

   

   

   

   

   

   

  Асанова Нурила Сагынбековна – преподаватель
  Телефон: 0222 – 066409
  Е-mail: Оsh.tech.college@mail.ru
  Образование: «Художник-керамист», Национальная Академия Художеств имени Т.Садыкова, 2009 год.
  Преподаваемые дисциплины: Композиционное моделирование, Рисунок и живопись, Скульптурное моделирование, Архитектурная колористика.
  Основные публикации: Постоянный участник художественных выставок Ошской области.
  Звание: Член союза художников Ошской области.

   

   

  Шералиева Салия Токтогуловна – окутуучу
  Телефон: 0777–399275, e-mail: Sheralieva.saliya@mail.ru
  Билими:«Стандартташтыруу, сертификациялоо жана метрология», ОшКУУ, 2006 -ж.
  Окуткан сабактары: Метрология, стандартташтыруу жана сертификациялоо, Техникалык механика.
  Негизги эмгектери: Каратаев А.Т., Шералиева С.Т.. “Материалдардын каршылыгы” сабагынан лабораториялык жумуштарды аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө», ОшТУ -2014.

   

   

   

   

  Кулматова Кансулуу Абдимиталовна – окутуучу
  Телефон: 0771-75-45-54  e-mailkansuluu.kulmatova@mail.ru
  Билими: «Курулуштун менеджменти» ОшТУ, 2006-ж.
  Окуткан сабактары: Курулуш конструкциялары, Долборлоо-сметалык иш

   

   

   

   

   

   

  Бекташуулу Толкунбек – окутуучу
  Телефон: 0778–077806, e-mail: bektash.uulu.tolkunbek@gmail.com
  Билими: «Автоунаа жолдору жана аэродромдор», ОшТУ, 2015 -ж.
  Окуткан сабактары: Жол чарбачылыгын уюштуруу жана пландаштыруу, Пайдубалды,  жерпайды  эсептөө жана долбоорлоо,  Автоунаа жолдорун кыш мезгилинде пайдалануу, Геодезиянын негиздери.

   

   

   

   

  Эркали уулу Убайдилла – окутуучу
  Телефон: 0773-921992, e-mail: ubaidilla.92@gmail.com
  Билими: «Автоунаа жолдору жана аэродромдор», ОшТУ, 2015 -ж.
  Окуткан сабактары:  Автоунаа жолдорун куруунун технологиясы жана аны уюштуруу, Долборлоо-сметалык иш, Автоунаа жолдорун изилдөө жана долбоорлоо, Геодезиянын негиздери.

   

   

   

   

   

   

  кматбек уулу Айбек – окутуучу
  Телефон: 0553-917070, e-mail: Aibek.1991@mail.ru
  Билими:«Автоунаа жолдору жана аэродромдор», ОшТУ, 2015 -ж.
  Окуткан сабактары: Автоунаа жолдорунун архитектурасы, Автоунаа жолдорун пайдалануу, Гидравлика жана гидрология.

   

   

   

   

   

  Пасан уулу Асан  – окутуучу
  Телефон: 0703-18-38-88, e-mail: asanosk@mail.ru
  Билими: «Өнөр жай жана жарандык курулуш» ОшТУ, 2015-ж.
  Окуткан сабактары: Инженердик курулмаларды ондоо жана пайдалануу, Имараттарды жана курулмаларды өзгөртүп куруунун технологиясы.

   

   

   

   

   

  Абдукадирова Ферузахон Пулатовна – окутуучу
  Телефон:0779792785
  Е-mail. abdukadirovaf@bk.ru
  Билими: Бакалавр “Архитектура” Ош ТУ 2017-ж
  “Курулуш” багыты боюнча магистр

   

   

   

   

  Сурумбаева Назира Жээнбековналаборант
  Телефон: 0557-190695
  Е-mail. Nazi.surumbaeva @mail.ru
  Билими: «Өнөр жай жана жарандык курулуш» ОшТУ, 2020г

   

   

   

   

   

 • «Автоунаа» кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

  Ош Технологиялык Университетинде 2004-жылдан бери 190000. “Унаа каражаттары” багыты боюнча адистиктерди даярдоо иштери жүргүзүлүп, ошол эле жылы 190605. “Автоунаа транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо” адистигине студенттердин биринчи катталуусу жүргүзүлдү. 2013-жылы 190701.“Ташууну уюштуруу жана транспортту башкаруу” адистиги ачылган. 2015-жылы 190503. “Электр транспорттук жабдууларын эксплуатациялоо жана автоматика” адистигин окутууга лицензия алынган (транспорттун түрү боюнча, суу транспортунан башка).

  ОшТУнун ректорунун No09-04 / 155 буйругуна ылайык 31.05. 2016-жылы Технология колледжинде Автоунаа кафедрасы түзүлүп, No07-02 / 160 буйругу менен аталган кафедранын башчысы техника илимдеринин кандидаты, доцент Кадыркулов Адылбек Козубекович дайындалган.

  2019-жылдан ушул күнгө чейин “Автоунаа” кафедрасынын башчысы Абдиматов Улан Исаевич башкарып келет.

  “Автоунаа” кафедрасында  аудиториялык 6 классы, 1 компьютердик классы, автоунааны техникалык тейлөө боюнча бир катар оңдоо жана тааныштыруу иштерин жүргүзүү үчүн окуу-лабораториялык комплекстерди жана диплом жана курстук иштерди иштеп чыгуу классын камтыган бирдиктүү бөлүм болуп саналат.

  Автоунаа кафедрасында студенттерди ар тараптуу тартуу менен, өзгөрүлмө структуранын механизмдерине негизделген механикалык префераторлорду иштеп чыгуу жана түзүү боюнча изилдөө иштери жигердүү жүргүзүлүп жатат жана электр өткөргүчтөрүнүн иштөөсүнүн таасирин изилдөө алардын эксплуатациялык касиеттери боюнча унаалар.

  Адистиктин  багыттары:

  “Автоунаа” кафедрасы бүтүрүүчү бөлүм болуп саналат, ал төмөнкү адистиктер боюнча унаа өнөр жайы үчүн техниктерди, электромеханикалык техниктерди даярдайт:

  • “Автоунаа транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо”,
  • 19070 “Ташууларды уюштуруу жана транспортту башкаруу” (аба транспорту эске албаганда, транспорттун түрлөрү боюнча)
  • 190503. “Транспорттук электр жабдууларын пайдалануу жана автоматика” (транспорттун түрлөрү боюнча, суу транспортунан тышкары)

  Окуу мөөнөттөрүнүн убактысы:

  • 9-класстын базасында күндүзгү бөлүм – 2 жыл 10 ай;
  • 11-класстын базасында күндүзгү бөлүм – 1 жыл 10 ай;
  • сырттан окуу 11-классынын базасында – 2 жыл 10 ай.

  Кафедранын илимий багыттары:

  Учурда “Автоунаа” кафедрасында 1 техникалык илимдердин доктору жана 1 техникалык илимдердин кандидаты эмгектенет. Кызматкерлердин илимий-изилдөө иштеринин натыйжалары илимий жана илимий-методикалык басылмаларда камтылган.

  Кафедра төмөнкүдөй илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт:

  • Автоунаалардын электр берүүлөрүнүн иштешинин алардын эксплуатациялык касиеттерине тийгизген таасирин изилдөө;
  • Унаанын техникалык абалынын күйүүчү майдын сарпталышына таасири;
  • Жол транспортунан айлана-чөйрөгө зыяндуу чыгындыларды азайтуунун жолдорун изилдөө;
  • Шаардык автобустарды ташуу технологиясын өркүндөтүү;
  • Жүктөрдү жеткирүү учурунда унаанын техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн таасири.
  • Тетиктерди жылуулук менен иштетүү технологиясынын автоматтык башкаруу тутумун иштеп чыгуу

  Кафедранын курамы


  Абдиматов Улан Исаевич   «Автоунаа»  кафедрасынын башчысы
  Адистиги жана ээлеген кызматы:
   Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, ага окутуучу.
  Окуткан сабактары: Унаанын электр жабдыктарынын электроэнергетикалык системасы. Автомобилдердин электрдик жана электрондук жабдыктары.
  Негизги макалалары: Автомобилдердин күч өткөргүчүнүн жумушунун анын эксплуатациялык касиеттерине тийгизген таасирин изилдөө. Автомобилдин техникалык абалынын күйүчү майдын сарпталуусуна тийгизген таасири.
  Байланыш телефондору: 0772148243 Ulan_A_I@mail.ru

   

   

   

   

  Кочкаров Анвар Эргашевич
  Адистиги жана ээлеген кызматы:
   Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, ага окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автомобилдердин теориясы. Автомобилдердин кыймылдаткычтары.
  Негизги макалалары: Унаанын ызы-чуусу жана аны төмөндөтүүнүн жолдору.
  Байланыш телефондору: 0770368069   Anvarkochkorov.@ak.gmail.com

   

   

   

   

   

   

  Сабиров Ибрагим Осмонович
  Адистиги жана ээлеген кызматы: 
  Автоунаа, ага окутуучу
  Окуткан сабактары: Автомобилдерди оңдоо. Автомобилдердин гидравликалык жана пневматикалык системалары.
  Негизги макалалары: Бийик тоолуу шарттарда автоунааларды техникалык иштетитүүдөгү негизги көрсөткүчтөр.
  Байланыш телефондору: 0770601051  Sabirov52@index.ru

   

   

   

   

  Кайназарова Гулнара Мамбетаалыевна
  Адистиги жана ээлеген кызматы:
   Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автомобилдердин түзүлүшү. АУМ жана ТТСны технологиялык долбоорлоо. Автомобилдердин конструкциясы.
  Негизги макалалары: Ош шаарынын абасынын булгануусун баалоочу ыкмаларды иштеп чыгуу жана түзүү.
  Байланыш телефондору: 0776771810,   Gulia8685@mail.ru

   

   

   

   

  Капаров Сейит Абдиллажанович
  Адистиги жана ээлеген кызматы:
   Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автоунаанын электр жабдуулар автоматикасын тейлөө жана оңдоо.
  Техникалык каражаттарды башкарууну автоматизациялоо.
  Байланыш телефондору: 0772823747   Seit@mail.ru

   

   

   

   

   

  Бурканов Тилек Молдоакматович
  Адистиги жана ээлеген кызматы:
   Автомобилдер жана автомобиль чарбасы, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Автоунаанын электр жабдууларынын электрондук системалары. Автоунаанын автоматикасы.
  Байланыш телефондору: 0770422707 burkanov.tilek@bk.ru

   

   

   

   

   

   

  Маматкадырова Бурулай Муратовна
  Адистиги жана ээлеген кызматы:
    Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Транспорттук экспедициялык тейлөөнүн негиздери. Автоунаанын техникасын тейлөө жана оңдоо.
  Байланыш телефондору: 0770232094 burulai.0313@mail.ru

   

   

   

   

   

  Баева Айгерим Болушевна
  Адистиги жана ээлеген кызматы:  Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окутуучу .
  Окуткан сабактары: Жол кырсыктарынын экспертизасы. Жүк ташуу.Баажы иши.
  Байланыш телефондоруAigerim_28281111@mail.ru

   

   

   

   

   

  Эрмекбай уулу Азамат
  Адистиги жана ээлеген кызматы: Унаада ташууну уюштуруу жана транспорттук  башкаруу, окутуучу.
  Окуткан сабактары: Кесиптик экспедитордук кызмат көрсөтүүлөрдүн негиздери, электр машиналары жана аппараттар, унаа курулушу, Кесиптик ишмердүүлүктөгү маалыматтык технологиялар.
  Байланыш телефондору:  0773238528, 05002385028, Azamatkg96@mail.ru

   

   

   

   

 •  “Математика жана статистика” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы
  Технологиялык колледждин “Математика жана статистика (МжС)”  кафедрасы ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде, ректордун 2012-жылдын 2-октябрындагы №09-04/218 буйругу менен түзүлгөн.  Кафедра 080601 “Статистика” адистигине студенттерди кабыл алууну жүргүзөт.

  “Математика жана статистика” кафедрасы Ош ш. Н. Исанов к. 37,  104 каанасында жайгашкан.

  Кафедра бүгүнкү күндө, Ош шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгы, Ош облустук мамлекеттик статистика башкармалыгы,  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ж.б. ишканалар менен тыгыз кызматташып келүүдө.

  Кафедра өз-ара сабактарды талкуулоо учурунда 

  Кафедра даярдап жаткан адистиктер

  “Математика жана статистика” кафедрасы кесиптик орто билим берүү программасынын негизинде төмөнкү адистик боюнча адистерди даярдайт:

  • Статистика- экономист.

  Окуу мөөнөтү:
  11-класстын базасында 1 жыл 10 ай;
  9-класстын базасында 2 жыл 10 ай;
  Сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, п.и.к., доцент Зикирова Гулайым 2015-жылдын 20-февралында Бишкек шаарында  Кыргыз билим берүү Академиясында 13.00.02 (Педагогика) адистиги боюнча “Коллед-ЖОЖ системасында математиканын окутуунун илимий-методикалык негиздери”  деген темада кандидаттык диссердациясын ийгиликтүү коргогон. Ушул багытта, 50дън ашуун илимий макаланын жана 4 усулдук колдонмонун автору.

  Кафедранын ага окутуучусу Динара Чокоевна 2016-жылы Бишкек шаарында Кыргыз билим берүү Академиясында 13.00.02 (Педагогика) адистиги боюнча “Технологиялык колледждерде математиканы дифференцирлеп окутуунун методикасы”  деген темада кандидаттык диссердациясын жактаган. Ушул багытта, 29дан ашуун илимий макаланын жана 3 усулдук колдонмонун автору.

  Кафедранын окутуучулары Таштемирова Альбина Абдыкалыковна жана Жусуева Мерниса Мухамбетовна 2017-жылы «Экономика» адистиги боюнча магистратураны аякташты.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Зикирова Гулайым  Абдылдаевна кафедра башчысы,  п.и.к. , доцент.
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 1982-ж., «Экономист» ККДИ 2015-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика, Адистикке киришүү, Статистика.
  Илимий макалалары: 40
  Окуу усулдук эмгектери: 4
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0772761795  E-mail: zikirova.gulayym@mail,ru

   

   

  Кафедранын жамааты


  Омошова Марияхан Абсатаровна
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 1989-ж
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»

   

   

   

  Омошова Айгүл Абдилашимовна Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОшГУ, 2005-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика
  Семинарлары: 2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»

   

   

   

   

   

  Арзиева Жамиля Жоромаматовна Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Экономист» ОшГУ, 2001-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика
  Семинарлары: 2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»

   

   

   

   

   

   

  Таштемирова Альбина Абдыкалыковна Окутуучу магистр
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОшМУ, 2002-ж.; Магистратура “Экономика” адистиги боюнча ОшМУ 2017-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0777391612   E-mail: albinatashtemirova@mail,ru

   

   

  Жусуева Мерниса Мухамбетовна Окутуучу- магистр
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОшМУ, 2005-ж.; Магистратура “Экономика” адистиги боюнча ОшМУ 2017-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  Семинарлары: 2017 г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение
  независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования».
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg», «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0771751901  E-mail: mernisa81@mail,ru

   

   

  Бердибаев Калбек Мизанович Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Экономикадагы математикалык методдор» ОшМУ.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика, Финансовая статистика, Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, Математикалык логика жана алгоритмдер теориясы, Статистикадагы маалыматтар технологиясы ж.б.
  Семинарлары: 2016 г. Повышения квалификации по программе «Новые технологии обучения в системе профессионального образования».
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0770528985    E-mail: kalbek_kg@bk,ru

   

  Мамасадыкова Кенжегул Топчуевна Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 2014-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0773059030   E-mail: kenje18@mail,ru

   

   

   

   

   

  Анарбай кызы Асел Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Экономика» ОшТУ, 2011-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Финансовая метематика.
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0773059030   E-mail: kenje18@mail,ru

  Кушбак кызы Гулиза Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Математика» СФУ, 2014-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0773003600   E-mail:

   

   

   

   

  Билал кызы Мунара Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Математика» ОшГУ, 2014-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0773059030   E-mail:

   

   

   

   

   

  Эргешалиева Наргиза Окутуучу
  Телефон: 0773059123
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 2014-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»

   

  Абдыкалыкова Алтынай Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Физика-математика» ОГПИ, 2014-ж.
  Окуткан дисциплиналары:  Математика.
  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0773059040   E-mail:

   

  Ормоналиева Нургул Таалайбековна Окутуучу
  Билими: Жогорку, «Экономикадагы математикалык методдор» ОшМУ, 2014-ж.;
  Окуткан дисциплиналары: Финансовая статистика, Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, Математикалык логика жана алгоритмдер теориясы.
  Семинарлары:  2021 г. Семинар-тренинг «Багыт kg»,  «Способы формирования учебных компетенций студентов в кредитной системе»
  Телефон: 0770528985   E-mail:

   

 • “Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасы (“СТжКИ”)


  “Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасы (“СТжКИ”)

  2005-жылы ОшТУнун ректорунун буйругу менен «Жалпы билим берүү жана  гуманитардык дисциплиналар” сектору болуп ачылып, 2011-жылдын октябрь айынан тартып кафедра катары ишмердүүлүк жүргүзүп келет.           

  ОшТУнун ректорунун 2017-жылдын 3-июлундагы 09-04/192 буйругу менен кафедранын аталышы «Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасына өзгөртүлгөн.

   «Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасы 040101 Социалдык иш жана 030504 Укук жана социалдык камсыздоонун негиздери адистиктери боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоо менен бирге эле тейлөөчү кафедра болуп эсептелип, 19 окутуучу эмгектенет. Материалдык-техникалык базасы учурдун талабына ылайык окутуунун заманбап технологиялары менен жабдылган. Окутуу жогорку денгээлде уюштурулуп, интерактивдүү усулдар менен жүргүзү-лүп,ачык сабактар, окутуучулардын өз-ара сабакка катышуусу жакшы жолго  коюлган. Кафедранын окутуучулары окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү жазуу менен бирге илимий иштерди да алып барышууда. Бул кафедрада 2008-жылда 1 кандидаттык диссертация жакталса, ал эми 2011-жылда 1 кандидаттык диссертация жана 2018-жылы 1 илимий диссертация ийгиликтүү корголду. Бул кафедрада эмгектенген алдынкы окутуучулар студенттерге татыктуу билим жана тарбия берүүдөгү жетишкендиктери үчүн КР билим берүү жана илим министрлигинин мыктысы тъш белгиси менен ошондой эле КР билим берүү жана илим министрлигинин, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын, Ош шаарынын мэриясынын жана ОшТУнун ардак грамоталары, дипломдору жана баалуу сыйлыктары менен сыйланышкан.

   

  “Социалдык технологиялар жана коомдук илимдер” кафедрасынын  окутуучуларынын курамы


  Марасулова Нурила Абдуваповна кафедра башчысы, т.и.к., доцент
  Билими: Жогорку, КМУУ 1995-жыл
  Адистиги: Тарых жана коомдук илимдердин окутуучусу
  Окуткан предметтери:  Кыргызстан тарыхы, Философия, Үй-бүлө жана балдарга карата социалдык иштер.
  Жарыкка чыккан эмгектери:
  -Кыргыз республикасында балдарды  социалдык коргоо -Бишкек-2012-ж.
  -Маданият таануу- Ош-2015-ж.
  -Кыргызстанда балдарга социалдык кызмат көрсөтүүнүн негиздери. Ош-2016-ж.
  -Гендердик саясат жана үй-бүлө таануу Ош-2018-ж
  Макалалары: 30 илимий макала.
  Квалификациясын жогорулатуусу:
  -“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  -“ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  E-mail: n-marasulova@mail.ru

   

  Маткаримов Нурбек Төлөнбаевич Социология илимдеринин кандидаты, доцент.
  Билими: Жогорку, ОшМУ 2006- жыл
  Адистиги:  “Социалдык иш”
  Окуткан предметтери:  Социалдык структура жана социалдык стратификация, Социалдык иштердин технологиясы, Калкты социалдык жактан коргоо.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 35  илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  E-mail: Kyrgyzstan_83@yandex.ru

   

   

   

  Тагаев Бекзат Аралбекович ага окутуучу
  Билими:  Жогорку,  ОшМУ- 2003-ж. ОМЮИ – 2010-ж.
  Адистиги:  тарых мугалими, юриспруденция
  Окуткан предметтери:  Кыргызстан тарыхы, Укук таануу, ПОПД
  Жарыкка чыккан эмгектери: 15  илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу:
  -“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  -“ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  E-mail: bekzattagaev @mail.ru

   

   

  Артыкбаева Сонунбү Жумабековна г.и.к.,  ОшТУнун доценти, магистр
  Билими: Жогорку, КМУУ -2000-жыл, АУПКР-2014-жыл
  Адистиги: Экономист, Билим берүүдөгү башкаруу магистри.
  Окуткан предметтери: Социалдык иштердин технологиясы, Социалдык иштердеги экономиканын негиздери, калкты иш менен камсыз кылуу жана жөнгө салуу
  Жарыкка чыккан эмгектери: 39 илимий макала, 1 монография
  Квалификациясын жогорулатуусу:
   “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования.
  Email Sonun-1978 @mail.ru

   

   

  Жусупов Болотбек Асанович ю.и.к., доцент
  Билими:  Жогорку  КМУУ  1997- жыл
  Адистиги:  Укук таануу
  Окуткан предметтери:  Кылмыш жаза укугу, ТГиП
   Жарыкка чыккан эмгектери:
  -КР Жазык процессуцалдык укугу ( окуу колдонмосу)                                                                     –
  -Жазык укугу боюнча   практикум (окуу колдонмосу). 5 монографиялык эмгек.
  Макалалары: 86 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу:
  -“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу;
  -“ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”.
  Email: bolotbek1970@mail.ru

   

  Темирова Айнура Сатымбековна  окутуучу
  Билими: Жогорку,  ОшМУ -1995- жылы, ОшТУ- 2015-жыл Ош
  Адистиги: Педагогика,  Финансы  жана кредит
  Окуткан предметтери:  Жаран таануу, Социалдык психология. Социалдык иштердеги  Социалдык педагогиканын негиздери
  Жарыкка чыккан эмгектери: 6 илимий макала,
  Окуу куралдары: Социалдык психология боюнча усулдук колдонмо. Ош-2019
  Квалификациясын жогорулатуусу:
  -“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу. ;
  “-ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования.
  E-mail:  ainura.temirova73@gmail.com

   

  Абдувапова Зиягүл Үсөнбаевна ага окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку,  БГУ- 1999-жылы, ОГПИ-2010-жыл
  Адистиги: Түркология , Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы, философия.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 11 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
   E-mail:    z-abduvapova@mail.ru

   

   

   

   

  Жакиев Алмазбек Амангелдиевич окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку,  ОшМУ-2011-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери:: Дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  E-mail:  aza_kg|_88@mail.ru 

   

   

   

   

  Сатаров Тариэл Джакупбекович окутуучу
  Билими: Жогорку,  ОшМУ-2011-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  E-mail: satarovtariel073@gmail.com  

   

   

   

   

  Жолдошов Асылбек Абдумаликович окутуучу
  Билими: Жогорку,  ОГПИ-2011-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан  эмгектери: 1 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  E-mail: mega.asylbek88@mail.ru

   

   

   

   

  Жанибек кызы Жамил окутуучу, магистр
  Билими:  Жогорку, ОшТУ- 2012-жыл
  Адистигин:  Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
  Окуткан предметтери: Гендердик саясат жана үй бүлө таануу, Философия, Социология
  Жарыкка чыккан эмгектери: 25илимий макала.
  Окуу куралдары: Гендерная  политика  Кыргызской Республики. Германия  2017-ж. Гендердик саясат жана үй бүлөө таануу Ош-2018
  Квалификациясын жогорулатуу: “ААОПО” аккредитациялык агенттиги “ Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”, “БАГЫТ  КБ”  Жогорку кесиптик билим берүүдө модулдук окутуу технологиясын өркүндөтүү”
  E-mail: danash90inbox.ru

   

   

  Элчибеков Улукбек Сабирбекович окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку,  ОГПИ-2016-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Ата Мекен тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  E-mail: Uli-kg09@gmail.ru

   

   

   

   

  Тажибаева Гүлзар Шамшидиновна окутуучу
  Билими: Жогорку,  ОшМУ-2007-жыл
  Адистиги: Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Ата Мекен тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу
  E-mail: shamshidinovna94@bk.ru

   

   

   

   

  Эгембердиева Айпери Сагынбековна окутуучу, магистр
  Билими:   ОГПИ  2017-ж.
  Адистиги:  Социалдык иш
  Жарыкка чыккан  эмгектери: 4 илимий макала
  Окуткан предметтери: Социалдык иштерде жаштар менен иштөө, Социалдык иштердин тарыхы, Калкты социалдык жактан коргоо,Философия
  Квалификациясын жогорулатуу: ОшТУ “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподователей”
  agemberdieva1994@gmail.ru

   

   

   

   

  Шүкүрбек кызы Гулзина  окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку,  ОшТУ-2016-жыл
  Адистиги: Экономист
  Окуткан предметтери: Адам жана коом, философия
  Жарыкка чыккан эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Санарип доорундагы электрондук билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү”
   Email: gulzina_52@mail.ru
   

   

   

   

  Гапарова Гулзина Ташмахаматовна  окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку, ОшМУ- 2008-жыл
  Адистигин:  Тарых мугалими
  Окуткан предметтери: Ата Мекен тарыхы, Кыргызстан тарыхы
  Жарыкка чыккан эмгектери: 3 илимий макала.
  Квалификациясын жогорулатуу: “Окуу процесиинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу”
  E-mail: gulzina19852806@gmail.com

   

   

   

   

  Мамитова Мырзагүл Мийзамидиновна окутуучу
  Билими:Жогорку,  ОшМУ-2011-жыл, ОшМЮИ-2015-жыл.
  Адистиги: Тарых мугалими, юрист
  Окуткан предметтери: Ата Мекен тарыхы, Чет өлкөлөрдүн мамлекетинин жана укугунун тарыхы, Укук таануу.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 1 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Кыргызстандагы юридикалык клиникалардын ассосациясы”
  E-mail: mamitovamyrzagul@gmail.com

   

   

   

   

  Мамажунус уулу Медербек окутуучу, магистр
  Билими: Жогорку,  ОшМЮИ-2018-жыл.
  Адистиги: юрист
  Окуткан предметтери: КР конституциялык укугу, жарандык укук, Мамлекет жана укук теориясы, эмгек укугу.
  Жарыкка чыккан эмгектери: 4 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Кыргызстандагы юридикалык клиникалардын ассосациясы”
  E-mail: mederbek95.kg20@gmail.com

   

   

   


  Нуркамилова Бакт
  ыгүл Нуркамиловна окутуучу
  Билими: Жогорку,  ОшМУ-2013-жыл,
  Адистиги: юрист
  Окуткан предметтери: Үй-бүлө укугу, Экологиялык укук, Медициналык – социалдык экспертизанын уюштуруунун негизи
  Жарыкка чыккан эмгектери: 1 илимий макала
  Квалификациясын жогорулатуусу: “Кыргызстандагы юридикалык клиникалардын ассосациясы”
  -mail: nurkamilovabaktygul347@gmail.com

   

   

   

  Мухтарова Каныкей Мухтаровна окутуучу
  Билими: Жогорку, ОшМУ- 2016-жыл
  Адистигин юрист
  Окуткан предметтери: Укук таануу, ПОПД
  E-mail:  kanykey-kg94@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Эгембердиева Мырзайым Советбековна адис
  Билими: Бакалавр, ОшТУ- 2020-жыл
  Адистигин:  Бизнести башкаруу
  E-mail: myrzaiyym.egemberdieva@gmail.com

   

   

   

   

   

   

 • “Мамлекеттик тил жана дүйнөлүк тилдер” кафедрасы


  Кафедранын кыскача тарыхы

  Технологиялык колледждин “Мамлекеттик тил жана дүйнөлүк тилдер”  кафедрасы ОшТУнун Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде, ректордун 2011-жылдын 19-октябрындагы №07-02 / 88- буйругунун   негизинде түзүлгөн.

  Кафедра башчысы болуп  Жалпы билим берүү жана гуманитардык илимдер  кафедрасынын окутуучусу Н.Р. Суранова  дайындалган.

  Кафедра университеттин окуу бөлүмүнүн окуу процессиндеги көрсөтүлгөн планы жана графигине ылайык жүргүзүлөт жана бардык адистиктерине кыргыз тили, орус тили, англис тили предметтерин окутуп үйрөтөт.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедра башчысы, п.и.к., доцент Суранова Назигүл 2014-жылдын 26-декабрында   Кыргыз Билим  Берүү Академиясында шифр 13.00.02 (Педагогика) адистиги боюнча “Колледждерде кыргыз тилин окутууда текст менен иштөөнүн методикасы”  деген темада кандидаттык диссердациясын ийгиликтүү коргогон. Ушул багытта, 20дан ашуун илимий макаланын жана 2 усулдук колдонмонун автору.

  Кафедра башчысы жөнүндө маалымат


  Суранова Назигүль Раимкуловна – кафедра башчысы,  п.и.к., доцент.
  Телефон: 0779 731733 E-mail: suranova72@inbox.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети ОГПИ, 1994-ж.
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 23
  Окуу усулдук эмгектери: 3
  Семинарлары: 2020- ж. “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Преподавание русского языка и литературы в школе: инновационные подходы”; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

  Кафедранын жамааты


  Үсөнов Тынычбек Сыдыкович – ага окутуучу.
  Телефон: 0777 42 95 50   E-mail: usonovtynychbek@mail.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ,  2004-ж.
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Кыргыз тили, кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 8
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Агартуу академиясы» «Жогорку мектепте мамлекеттик билим берүү стандартын колдонуу. Негизги билим берүү программасына баа берүүнү өткөрүү методикасы».
  2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

  Абдувапова Ася Тешебаевна – окутуучу
  Телефон: 0778 734208     E-mail: abduvapova83@bk.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, 2006-ж.
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Кыргыз тили жана адабияты, Дуйнө адабияты
  Илимий макалалары: 5
  Семинарлары: 2021-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”; “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”.

   

   

   

   

  Чойбекова Гүлнара Нуркамиловнаокутуучу
  Телефон:  0772 686678 E-mail: gchoibekova@bk.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети ОГПИ, 1985-ж.
  Адистиги:  англис тили сабагы боюнча окутуучу.
  Илимий макалалары: 6
  Окуткан сабактары:  Англис тили
  Семинарлары: 2018 г. Семинар-тренинг Aktiv-Ilim PDTC; “Professional Language Teacher Training”

   

   

   

   

  Ажиева  Чолпонай  Ганыбаевнаокутуучу (магистр)
  Телефон:  0773 969606 E-mail: azhieva84@inbox.ru 
  Билими: Жогорку, филология факультети ОшМУ, 2006-ж. адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Кыргыз тили, Кыргыз адабияты.
  Семинарлары: 2020- ж. “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Преподавание русского языка и литературы в школе: иновационные подходы”; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

   

   

  Надырбаева Анаргул Акылбековнаокутуучу (магистр)
  Телефон:   0777 841414   E-mail: nadyrbaeva.anara@mail.ru
  Билими: Жогорку, ФЮиМО Ош ТУ, 2005-ж.
  Адистиги:  англис тили жана адабияты; кошумча орус тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Англис тили.
  Илимий макалалары: 5
  Семинарлары: 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”; 2020- ж.“Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”;  2021-ж «Best practices teaching English through collaboration and compassion training»

   

   

   

  Жолдошова Замира Жумабаевнаокутуучу, КР Билим берүүнүн отличниги.
  Телефон:  0551 386040 E-mail: zholdoshova56@bk.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети ОГПИ, 1981-ж. адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактарыКыргыз тили, Кыргыз адабияты.
  Илимий макалалары: 27
  Семинарлары: 2017-ж. Семинар «Багыт kg» «Кредиттик технологиялар системасы», «Багыт kg» “Студенттердин өз алдынча иштөөсү”.

   

   

   

   

  Сарыева Гүльнара Кадыровнаокутуучу (магистр, аспирант)
  Телефон0773 008783 E-mail: gsaryeva83@gmail.com
  Билими: Жогорку, дүйнолүк тилдер факультети Ош МУ, 2005-ж. адистиги:  англис тили жана адабияты  сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Англис тили.
  Илимий макалалары: 5
  Семинарлары: 2018-ж. Семинар-тренинг Aktiv-Ilim PDTC “Professional Language Teacher Training”; 2020- ж.“Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2021-ж «Best practices teaching English through collaboration and compassion training»

   

   

   

  Бердибаева Назира Исмаиловнаокутуучу (аспирант)
  Телефон:   0778 104149 E-mail:  naziraberdibaeva@mail.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, 2008-ж. адистиги:  орус тили жана адабияты сабагы боюнча  окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Орус тили, Орус адабияты, Дүйнөлүк адабият
  Илимий макалалары: 4
  Окуу усулдук эмгектери: 3
  Семинарлары: 2020- ж.“ Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Преподавание русского языка и литературы в школе: иновационные подходы”; 2021-ж. “Choosing right journal to publish your article”

   

   

   

  Султаналиева Нургүл Токтогуловнаокутуучу.
  Телефон:    0557 01 01 75     E-mail: nsultanalieva@bk.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, 1998-ж. адистиги:  орус тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Орус тили, Орус адабияты, Дүйнөлүк адабият.
  Илимий макалалары: 19
  Окуу усулдук эмгектери: 2
  Семинарлары: 2020- ж.“ Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

   

   

  Надилбек кызы Бегимай – окутуучу.(аспирант)
  Телефон:   0772 925262  E-mail: bnadilbekkyzy@bk.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, 2013-ж. адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактарыкыргыз тили, кыргыз адабияты. кыргыз тили жана адабияты, дүйнө адабияты.
  Илимий макалалары: 6
  Семинарлары: 2020-ж. Окутуучулардын билимин өркүндөтүү институту тарабынан уюштурган  “Тил окутуунун усулу” деген темада 72 сааттык курс; 2021-ж. Онлайн университети тарабынан уюштурулган TechMUGALIM  долбоорунун негизинде “PEARDECK онлайн окутуу” программасы боюнча 36саат көлөмүндөгү квалификацияны жогорулатуу курсу; 2021-ж. Онлайн университети платформасынын “Кыргыз адабиятында сынчыл ой жүгүртүүнүн өстүрүү” 36 сааттык курс.

   

   

  Молдокеева Жазгүлү Кадыралиевна – окутуучу.
  Телефон:  0777 005904   E-mail: jmoldokeeva@bk.ru
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, 2007-ж. адистиги:  орус тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Орус тили, орус адабияты.
  Окуу усулдук эмгектери: 3
  Семинарлары: 2020- ж. “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

   

   

  Борошова Таттыгүл Байышовнаокутуучу.
  Телефон 0776 088668 E-mail: nur_taty@mail.ru
  Билими: Жогорку, УиМО Ош ТУ, 2008-ж.
  Адистиги:  Англис тили сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Англис тили.
  Илимий макалалалары: 5
  Семинарлары: 2021-ж «Best practices teaching English through collaboration and compassion training»; Вебинар: 2021-ж. «The real language of opinions»; «Vocabulary teaching and assessment»

   

   

   

  Матиева Мунара Төлөгөновнаокутуучу, магистр.
  Телефон:  0771 499328   E-mail: matievamt@gmail.com
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, 2008-ж.
  Адистиги:  орус тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан дисциплиналары:  Орус тили, Орус адабияты, Дүйнөлүк адабият.
  Илимий макалалалары: 5
  Семинарлары: 2020- ж. “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Преподавание русского языка и литературы в школе: иновационные подходы”; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

   

  Нурмаматова Гулайм Турсуновнаага окутуучу.
  Телефон:   0772 147713
  Билими: Жогорку, филология факультети Ош МУ, (1997).
  Адистиги: кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу.
  Окуткан сабактары:  Кыргыз тили, Кыргыз адабияты, Дүйнө адабияты,Манас таануу
  Илимий макалалары: 22
  Окуу усулдук эмгектери: 1
  Семинарлары: 2020- ж. “Развитие академической честности, этики и
  педагогического мастерства учителей”; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

  Камбарали уулу Улукмырза – окутуучу(магистрант)
  Телефон 0508 309 999  E-mail: uluk_888@mail.ru
  Билими: Жогорку, Ош МУ, чет тилдер факультети 2016-ж.
  Адистиги:  котормо жана котормо таануу. Магистратура:  филологиялык билим берүү.
  Окуткан дисциплиналары:  Англис тили
  Семинарлары: 2021-ж. “Онлайн окутуунун жаны формалары”

   

   

   

   

  Мааткалыкова Гүлайым Абибиллаевнаокутуучу, магистрант.
  Телефон: +996777814559   E-mail:gulaimmaatkalykova85@gmail.com
  Билими: Жогорку, ОшМУнун орус филология факультети (2009).
  Адистиги:  журналист, Магистр, багыты – филология илимдери.
  Окуткан сабактары: Кыргыз тили жана адабияты, Дүйнөлүк адабият.
  Семинарлары: 2020-ж. «Развитие академической честности, этики и педагогического  мастерства учителей»; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”; 2021-ж. “Онлайн окутуунун жаны формалары”

   

   

   

  Каримова Уулжан Абытовнаокутуучу.
  Телефон: +996552171501 E-mail: karimovauuljan06@gmail.com
  Билими: Жогорку.  ОшМУнун  Орус филология факультети (2008).
  Адистиги: Орус тили жана адабияты мугалими
  Окуткан сабактары: Орус тили жана адабияты, Дүйнөлүк адабият
  Семинарлары: 2020-ж. «Развитие академической честности, этики и педагогического  мастерства учителей»; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”; 2021-ж. “Онлайн окутуунун жаны формалары”

   

   

   

   

  Мамыров Даныяр Абдылдаевичокутуучу.
  Телефон: +996776611081   E-mail: danyyarmamyrov@gmail.com  
  Билими: Жогорку. ОшМУнун Кыргыз филология жана журналистика факультети (2014).
  Адистиги:  кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучу
  Окуткан дисциплиналары:  Кыргыз тили жана адабияты, Манас таануу. Дүйнөлүк адабият
  Семинарлары: «Развитие академической честности, этики и педагогического  мастерства учителей»; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”; 2021-ж. “Онлайн окутуунун жаны формалары”

   

   

   

  Маматкадыр кызы Эльнураокутуучу
  Билими: Жогорку. ОшМУнун Орус филология факультети (2016).
  Адистиги:  орус тили жана адабияты мугалими
  Окуткан сабактары: Орус тили жана адабияты, Дүйнөлүк адабият
  Семинарлар: 2021-ж. “Онлайн окутуунун жаны формалары”

   

   

   

   

   

  Сапиева Майрамкан Эрмекбаевнаокутуучу.
  Телефон: 0772899082   E-mail: mairamkansapieva@gmail.com
  Билими: Жогорку ОшМУнун Дүйнөлүк тилдер факультети (2002)
  Адистиги: Чет тили жана адабиятысабагы боюнча окутуучу
  Окуткан дисциплиналары:  Англис тили
  Семинарлары: «Развитие академической честности, этики и педагогического  мастерства учителей»; 2020-ж. “Методы организации осушествления учебно-познавательной деятельности”

   

   

   

   

 • «Кийимдин технологиясы жана дизайны» (КТжД) кафедрасы


  Ош технологиялык университетинин Технологиялык колледжинин «Кийимдин технологиясы жана дизайны» (КТжД) кафедрасы ОшТУнун Окумуштуу кеңешинин чечиминин негизинде ректордун 2014-жылдын 8-августундагы № 09-04/158 буйругу менен түзүлгөн.

  Кафедра 260903 «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана моделдөө» жана 260901 «Тигилүүчү буюмдардын технологиясы» адистиктерин бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасы заман талабына жооп берет, тактап айтканда, акыркы үлгүдөгү тигүү машиналар менен жабдылган 2 тигүү лаборатория, 1 эксперименталдык лаборатория, 72 орундуу чон лекциялык зал жана практикалык сабактар үчүн 2 аудитория адистиктердин аудиториялык фондун тузот.

  Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт.

  Кафедрада «Химиялык модификациянын усулдарын колдонуу менен целлюлоза материалдарынан көйнөк-күрмө ассортиментиндеги буюмдардын форма кармоосун күчөтүү» жана “Жождордо стилдеринин тарыхын окутуунун айрым ыкмалары” багыты боюнча илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүүдө.

  Кафедрада 4 ага окутуучу, 3 окутуучу жана 1 окуу устаты эмгектенет.


  Кафедра башчысы  –  ага окутуучу Тойчубекова Гүлкан Маданбековна
  Билими: 2000-жылы – ОшТУнун «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 2000-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу; ОшТУнун «Көркөм-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк» адистигин 2009-жылы аяктаган, квалификациясы – сүрөтчү-колдонмочу. Россия федерациясынын Иваново мамлекеттик политехникалык институтунун аспиранты (2011-ж.)
  Окуткан дисциплиналары: Кийимдин конструкциясын түзүү, Кийимди моделдөө жана көркөмдөп кооздоо.
  Контакттык маалымат: gulkan77@mail.ru

   

   

   

  Ага окутуучу Жусупбекова Турдуайым Жусупбековна.
  Билими: Киев текстиль жана жеңил өнөр жай институтунун «Тигилүүчү буюмдардын технологиясы» адистигин 1975-жылы бүтүргөн, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Тигилүүчү буюмдардын технологиясы.
  Контакттык маалымат: tjusupbekova43@mail.ru

   

   

   

  Ага окутуучу Абдыкалыкова Таттыгул Сулаймановна.
  Билими: Алма-Ата технологиялык институту, «Кездемелердин жана трикотаждын технологиясы» адистигин 1994-жылы бүтүргөн, квалификациясы – токуу өндүрүшүнүн инженер-технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Тигүү өндүрүшүнүн материал таануусу, Тигүү өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары.
  Контакттык маалымат: tabdykalykova1972@gmail.com

   

   

   

  Ага окутуучу Орозмаматова Эльмира Абдисаматовна
  Билими: ОшТУнун «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 1997-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Кесиптик даярдоо, Кийимдин керектөөчүлүк касиеттерин калыбына келтирүү.
  Контакттык маалымат: elichka1975@mail.ru

   

   

   

   

  Окутуучу Кокоева Эркайым Эргешевна
  Билими: ОшТУнун «Тигилүүчү буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 1997-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу.
  Окуткан дисциплиналары: Кесиптик даярдоо,
  Контакттык маалымат: kenesherke@mail.ru

   

   

   

   

  Окутуучу Максытова Гульзат Султанкуловна
  Билими: ОшТУнун «Тигилүүчу буюмдардын конструкциясын түзүү жана технологиясы» адистигин 1997-жылы аяктаган, квалификациясы – тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу. 2017-жылдан Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын аспиранты.
  Окуткан дсциплиналары: Кийимдин керектөөчүлүк касиеттерин калыбына келтирүү.
  Контакттык маалымат: mgulzat1975@mail.ru

   

   

   

  Окутуучу Айтназарова Нургүл Мамазаитовна
  Билими: ОшМУнун Искусство факультетин 2007-жылы бутургон.
  Окуткан дисциплиналары: Өндүрүштүк коллекцияларды аткаруу.
  Контакттык маалымат: voleyball1976@mail.ru

   

   

   

   

  Окуу устаты Исаева Жаркынай Орозбаевна
  Билими: ОшТУнун «Токуунун жана жип ийрүүнүн технологиясы» адистигин 1999-жылы аяктаган, квалификациясы – токуу өндүрүшүнүн инженер-технологу. ОшМУнун «Костюм жана текстиль өнөрү» багытынын магистранты.
  Контакттык маалымат: jarykmag@mail.ru

   

   

   

   

 •  “Экономика”  кафедрасы


  “Экономика” кафедрасы  Гуманитардык Технологиялык колледжинин эканомика багытындагы орто кесиптик билим берүүдө адистерди даярдоо максатында  “Экономика жана башкаруу” факультетинен бөлүнүп,  2014-жылдын август айында түзүлгөн.

  Аталган кафедрада орто кесиптик билим берүү ишмердүүүлүгүнө берилген лицензияга ылайык жана мамлекеттик билим берүү стандартында көрсөтүлгөндөй, багыттар боюнча окуу пландарында бекитилген сабактарды (дисциплиналарды) окутууну камсыз кылат.

  Кафедра түзүлгөн жана бекитилген штаттык формула боюнча иштейт жана ушул окуу жылы үчүн 15  штаттык окутуучулар жана 1 адис көрсөтүлгөн.  Анын ичинде 7 магистр, 2 ага окутуучу. Профессордук-окутуучулук курамдын жекече пландары жана кафедрага бекитилген бардык сабактар боюнча жумушчу программалар бар. Окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу жана ачык сабак өтүүсү боюнча иш аткарылат.

  Ош технологиялык университетинин Гуманитардык Технологиялык колледжинин “Экономика” кафедрасы төмөндөгү адистиктер боюнча студенттерди окутуп чыгарат:

  080106. Каржы (тармактар боюнча)- күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

  080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп  (тармактар боюнча) – күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

  080501. Менеджмент  (тармактар боюнча) – күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү.

   

  Кафедранын курамы


  Баатыров Залкарбек Карабаевич кафедра башчы, окутуучу.
  Байланыш телефондору: 0772 48 89 98, 0552 48 89 98
  Е-mail: b-zalkarbek@mail.ru
  Билими: 1999-2004-ж.ж. академик М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, Инженердик-Экономикалык факультети, “Финансы жана кредит” адистиги.
  Окуткан сабактары: Финансы, Камсыздандыруу иши, Салык жана салык салуу.
  Илимий макалалары: 7
  Окуу-усулдук эмгектери: 1
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 января 2015 г. Г.Ош ОФ «ISEDA».
  2.«Основы финансовой грамотности» июнь 2015 г. Г.Ош ОО «Багыт кg».
  3. Участие в проекте «Hub Digital-Teachers» октябрь 2020 г. Бишкек, Кыргызстан.
  4.Семинар-тренинг “Кесиптик окутуунун методдору” 2020 ж.
  5.”Проведение саооценки образовательных программ и учебных заведений” 25.06.2020 г.
  6.«Компетенттүүлүк мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин, силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23 января 2016 г. г.Ош «Агартуу академиясы» Общественный фонд.
  7. «Hub Digital-Teachers» проектке катышуу октябрь 2020 г.Бишкек,Кыргызстан.
  8.Современные психолого-педагогические тренды преподавания в онлайн режиме с применением технологий кретьического мышления.4-января 2021 г.
  9.«Особенности электронного образования в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образования» 20-26.01.2021 г. Образовательный центр «Айлин-Корпорейшин»

  Моминова Лола Кочкорбаевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0777 85 54 65
  Е-mail: lola.saydamatova@mail.ru
  Билими: 1996 – 2001 ж. Кыргыз-Өзбек Университети,   ФЭФ, Финансы жана кредит, экономиканын магистри, Ош.ш
  Окуткан сабактары: Микроэкономика, Макроэкономика, тармактар эканомикасы,  Экономиканын теориялары, Экономиканын негиздери.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 января 2015 г. Г.Ош ОФ «ISEDA».
  2.«Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей» 12-13-январь 2017 г. г. Ош ОшТУ.
  3. «Основы ведения бизнеса» 29.11.2017 по 01.12.2017 г. ОсОО «Бизнес-Академия BPN» по Южному региону г.Ош.
  4. «Финансирование и учет в государственных органах» 14.16.01.2020 г.
  5. В участие проекте «Hub Digital-Teachers» Бишкек.Кыргызстан.Октябрь 2020 г. «Кесиптик окутуунун методдору».
  6. «Особенности электронного образования в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образование» 20-26.01.2021 г. Образовательный центр «Айлин-Корпорейшин».

  Кадырова Бактыгул Эркиновна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0501 203080
  Е-mail: Baktygul.kadyrova.77@mail.ru
  Билими: 1994 – 1999 г. Кыргыз-Өзбек Университети ФЭФ, Эканомика жана башкаруу ,Ош.ш
  Окуткан сабактары: Макроэкономика, Микроэкономика, Экономиканын негиздери.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.”Финансирование и учет в государственных органах” 14-16.01.2020 г.
  2. «Кесиптик окутуунун методдору» (72 саат) 09.31.01.2020 ж.
  3. «Особенности электронного образования в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образования». 20-26.01.2021 г. Образовательный центр «Айлин-Корпорейшин».
  4.Современные психолого-педагогические тренды преподавания в онлайн режиме с применением технологий критического мышление. 04.01.2021 г.

  Сариева Медера Адышевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0770 58 76 75
  Е-mail: lola.saydamatova@mail.ru
  Билими: 1993 – 1998 ж. академик М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини ФЭФ, Коммерция, магистр Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Маркетинг негиздери, Менеджмент, Документтерди камсыз кылуу,башкаруу.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.
  «Финансирование и учет в государственных органах» 14-16.01.2020 г.
  2. «Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» 25.06.2020 г.
  3. «Особенности электронного образование в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образования» 20-26.01.2021 г. Образовательный центр «Айлин-Корпорейшин»

   

  Макыев Турсунбек Толошович Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0772 16 65 79
  Билими: 1996 – 2001 ж. Ош Мамлекеттик  Университети, БжМ, “Экономика жана ишкананы башкаруу”
  Окуткан сабактары:  Ишкананын эканомикасы, Тармактар эканомикасы, эканомиканын негиздери.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1. «Основы финансовой устойчивости» 12-16 января 2015 г. г. Ош ОФ «ISEDA».
  2. «Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноября 2016 г. г.Ош ОАО «АКБ Кыргызстан».
  3.«Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин,  силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23 января 2016 г. г.Ош
  4. «Современное состояние страховой деятельности в Кыргызстане и ее роль в развитии экономики страны»16-20-январь 2017 г. г. Ош СК «Кыргызстан».
  5.«Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» 25.06.2020 г.
  6. «Hub Digital-Teachers» проектке катышуу октябрь 2020.Бишкек,Кыргызстан.

  Зулпукарова Таттыгул Алибаевна Ага окутуучу
  Байланыш телефондору:  0779 27 27 37
  Е-mail: tattuugul_79@mail.ru
  Билими: 1996– 2001  ж. академик М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини  ФГУБ, ГМУ, изденүүчү
  Окуткан сабактары:  Менеджмент, Маркетинг негиздери, Тармактар эканомикасы, Тобокелчиликти башкаруу.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.«Финансирование и учет в государственных органах» 14-16.01.2020 г.
  2.«Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» 25.06.2020 г.
  3.«Особенности электронного образования в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образования» 20-26.01.2021 г. Образовательный центр «Айлин-Корпорейшин».

  Кадырбаева Айгерим Эрмекбаевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору:  070544 69 99
  Билими: 1998 – 2003  ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетини  ФЭФ, “Финансы жана кредит” Ош.ш
  Окуткан сабактары: Баалуу кагаздардын операциясынын эсеби, Акча, кредит жана банк, Ишкананын финансысы, Салык жана салык салуу, Финансы, акча айлануусу жана кредит.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.«Основы ведения бизнеса» 29.11.2017 по 01.12.2017 г. ОсОО «Бизнес-Академия BPN» по Южному региону г. Ош.
  2.«Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей» 12-13-январь 2017 г. г. Ош ОшТУ.
  3. «Кесиптик окутуунун методору»09-31.01.2020 ж.»ОКЖ жана КМКУ»окуу борбору.
  4.Участие в проекте “Hub Digital-Teachers” 2020 ж.октябрь.
  5.«Особенности электронного образования в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образования» (72 саат) 20.01.21-26.01.2021 г.

  Кайыпкулова Асел Сакмаматовна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору:  070544 69 99
  Билими: 2007 – 2010 ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетини  ККДФ, “Финансы жана кредит” Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Финансы, Акча, кредит жана банк, Башкарууну документтик камсыздоо, Салык жана салык салуу, Финансылык отчеттуулук.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.«Основы ведения бизнеса» 29.11.2017 по 01.12.2017 г. ОсОО «Бизнес-Академия BPN» по Южному региону г.Ош.
  2.«Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей» 12-13-январь 2017 г. г.Ош ОшТУ.
  3.«Кесиптик окутуунун методору»09-31.01.2020 ж.» ОКЖ жана КМКУ» окуу борбору.
  4. “Hub Digital-Teachers” проектке катышуу 2020 ж.октябрь.

  Каримбаева Мукарам Айдаралиевна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0778 147 27 08
  Билими: 2002 – 2007 ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетини ИЭФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”  Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Экономиканын теориялары жана анализи, Финансылык чарбалык ишмердүүлук талдоо , Финансылык отчеттун эл аралык стандарты.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.
  ОФ “Агартуу академиясы” 11-23.01.2016 г. “Компетенттуулук мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин, силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары” г.Ош
  2.Участие в проекте «Hub Digital-Teachers».Октябрь 2020 г. Бишкек
  3.«Кесиптик окутуунун методдору».09-31.01.2020 ж.”ОКЖ жана КМКУ”.
  4.«Особенности электронного образования в цифровую эпоху, Психологические аспекты цифрового образования» 20-26.01.2021 г. Образовательный центр «Айлин-Корпорейшн».

   

  Бекмуратова Асел Асанбековна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору:  0777 00 04 45
  Билими: Экономика багыты боюнча бакалавр: 2006– 2010 ж. академинк М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини   БЭТжМФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”, экономиканын магистри, Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Бухгалтердик эсептин негиздери,  Экономиканын негиздери,  аудитик эсепти башкаруу.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.ОФ “ISEDA” 26-30.01.2015 г. Тема: “Стратегический анализ инвестиций” г. Ош.
  2.ОО “Багыт KG” июнь 2015 г. Тема: “Основы финансовой грамотности” г. Ош.
  3.ОО “FINEX” 10.12.2015-12.12.2015 г. Тема: “Международная профессиональная сертификафия бухгалтеров независимое и авторитетное признание компетентности в области бух.учета, аудита и роль автоматизации учета на сегодняшний день”
  4.ОФ “ISEDA” 12-12.01.2015 г. Тема: “Основы финансовой устойчивости. Как создать финансовую стратегию” г. Ош.
  5.“Агартуу академиясы” 11-23.01.2016 г. “Компетенттүүлүк мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин, силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары” г.Ош.
  6. «Финансирование и учет в государственных органах» 14-16.01.2020 г. ОФ

   

  Мазирбаев Калыбай Кадыркулович Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары:
  Байланыш телефондору:  0779 59 51 16
  Билими: Экономика багыты боюнча бакалавр: 2009– 2011 ж. академинк М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини   БЭТжМФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”, экономиканын магистри, Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Бухгалтердик (Финансылык) эсеп, Бухгалтердик эсептин негиздери.
  Квалификациясын жогорулатуу
  1.«Основы финансовой грамотности» июнь 2015 г. г. Ош ОО «Багыт кg»
  2.«Бухгалтерский учет в программе «1С: Предприятие 8.1.»» 30-ноябрь по 2-декабря 2016 г. г. Ош УЦ
  «Стимул»
  3.”Доолбордук окутуу методикасы” октябрь , 2016 ж.(72 саат).
  4.«Конфликтологиянын, толеранттуулуктун, медитациянын негиздери жана окутуунун интерактивдуу ыкмалары, семинар, тегерек столдорду уюштуруу» 20-26-декабря 2016 г. г. Ош Фонд за Международную Толерантность
  5.«Компетенттүүлүк мамилеге негизделген окуу программаларын, дисциплинанын окуу методикалык комплексин,  силлабустарды иштеп чыгуу жана окутуу технологиялары» 11-23 января 2016 г.Ош ш.
  6.«Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноября 2016 г. г. Ош ОАО «АКБ Кыргызстан»
  7.«Бухгалтерский учет в программе «1С: Предприятие 8.1.»» 30-ноябрь по 2-декабря 2016 г. г. Ош УЦ «Стимул»
  8.”Современное состояние страховой деятельности в Кыргызстане и ее роль в развитии экономики страны” 16-20.01.2017 г.
  9.Бухгалтерский учет в программе “1С: Предприятие 8.1” 2017 г.
  10.«Принциппы устойчивого развития»09-25 апрель 2018 г.
  11.«Ипотека-как особый товар банковского кредотования»с 11-13.04.2018 г.(18 часов)
  12.”Проблемы внедрения обязательного страхования в Кыргызстане” с 08-13.01.2018 г.(24 часов).
  13.«Международный осенней школе экономики» с 7-17. октября 2019 г.
  14.«Знакомство с IT» 18-сентября 2019 г.
  15.Бухгалтерский учет в программе “1С: Предприятие 8.1” 2019 г.
  16.«Финансирование и учет в государственных органах» с 14-16.01.2020 г. в объеме (24 часов).

  Нажимудин кызы Гулбурак Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0556 920505
  Билими: Экономика багыты боюнча бакалавр: 2007– 2011 ж. академин М.М.Адышев атныдагы Ош Технологиялык Университетини .БЭТжМФ, “Бухгалтердик эсеп жана аудит”, экономиканын магистри, Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Менеджмент, Бухгалтердик эсептин негизи, Бухгалтердик эсептин өзгөчөлүгү ж.а экономикадагы орду, Экономиканын негиздери, Башкаруу документтик камсыздоо.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.
  «Долбоордук окутуу методикасы» октябрь 2016 г. г. Ош ОО «Багыт кg»
  2. Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноября 2016 г. г. Ош ОАО «АКБ Кыргызстан».
  3. “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү”.ОшМУ.Ош 2018 ж.
  4. “Проблемы внедрения обязательного страхования в Кыргызстане”14-19.01.2019 г.

  Асранова Гулпери Манасовна Кафедранын окутуучусу
  Байланыш маалыматтары
  Байланыш телефондору:  0553 99 91 59
  Е-mail: asranova92@mail.ru
  Билими:  2009-2014 ж. академинк М.М.Адышев атындагы Ош  Технологиялык Университетини ЭжБФ, “Финансы жана кредит” адистиги, Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Экономиканын негиздери, Башкаруу документтик камсыздоо,каржы анализдин жобосу жана жыйынтыгы.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  1.
  «Долбоордук окутуу методикасы» октябрь 2016 г. г.Ош ОО «Багыт кg»
  2. «Ипотека – как особый товар банковского кредитования» 15-19- ноября 2016 г. г.Ош ОАО «АКБ Кыргызстан».
  3. “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин оркундотуу”.ОшМУ.Ош 2018 ж.
  4. “Проблемы внедрения обязательного страхование в Кыргызстане”14-19.01.2019 г.

   

  Бакирова Гулназым Виталиевна ага окутуучу
  Байланыш телефондору:0773 985569
  Билими:2004 г.Кыргыз-озбек университети  ,ФЭФ «Финансы жана кредит». акад.М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети. 2016 г. эканомиканын магистири, Ош.ш
  Окуткан сабактары:  Каржы менеджменти, Ишкананын акча айланма каражаттарынын капиталы.
  Управление оборотными средствами и денежным капиталом предприятия, Эканомиканын негиздери.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. «Активные формы обучения», проект GIZ, 2013 г.
  2. «Доолборлорду иштеп чыгуу жана жазуу (Фандрейзинг),2013 ж. Бишкек ш.
  3. « Совершенствование профессиональных навыков ученых и инженеров города Ош»2014 ж.
  4. «Сапаттык, кепилдик тутумунун суроолору» 2014 ж.

   

  Коргонова Айчурок Курбанахуновна: адис
  Байланыш телефондору: 0508 252500
  Билими: акад. М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети (2014-2019) факультет ФЭУ, Ош БЭжА «Бухгалтердик эсеп жана аудит», Эканомика-бакалавр, Ош.ш

   

   

   

   

   

 • Технологиялык клледждин «Энергетика» кафедрасы


  Гуманитардык –технологиялык колледжинин «Энергетика» кафедрасы
  2016 -жылы 6-июнда ОшТУнун окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде №09-04/171 06.06.2016-жылдагы буйругу менен ОшТУнун технологиялык колледжинде “Энергетика” кафедрасы түзүлгөн. Кафедра башчысы болуп т.и.к., доц. Пакирдинов Р.Р. дайындалган.

  Биздин кафедрада 3 адистик боюнча  кадрларды  даярдайт: 140206 «Электр станциялары, тармактары жана тору», 110302 «Айыл чарбасын электирлештируу жана автоматташтыруу»  жана  140212 «Электр менен жабдуу».

  2017-2018 жылдары бардык адистиктер 5 жылга аккредитациядан отушту.  Кафедрада  окуу лабораториясы (2017 жылы ОшТУнун эн мыкты окуу лабораториясы болуп таанылган), компьютердик класстар, окуу лабораториялык полигон, дипломдук жана курстук иштер кааналары жана Ош ЖЧЭТИ, Ош ЖЭБ, АО «ОшЭлектро», «Жылуулук камсыздоо» ж.б. ишканалар менен биргелешкен окуу лабораториялары бар, алар заманбап техникалар менен жабдылган.

  ЖАМУнун Кара-Кол колледжи, КӨУнун Социалдык колледжи менен квалификацияны жогорулатуу үчүн академиялык мобилдүүлүк түзүлгөн.

  Окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт.

  Кафедрада төмөндөгү багыт боюнча илимий-иштер жүргүзүлөт:

  “Электр тармактарында, станция жана подстанцияларында заманбап автоматтык коргоо жана көзөмөлдөө”, “Калыбына келүүчү энергия булагынын негизинде эки айланмалуу электр станциясын иштеп чыгуу жана жасоо” жана “Электр трамбовкасынын динамикасын теориялык жана эксперименталдык изилдөө”.

  Кафедрада 11 окутуучу иштейт: 1 т.и.к., доцент, 1 доцент, 2 ага окутуучу, 4 магистр,   3 окутуучу, 1 окуу устаты бар.
  Кафедрада 11 окутуучу иштейт: 1 т.и.к., доцент, 2 ага окутуучу, 8 окутуучу, 1 окуу устаты бар.


  Кафедра башчысы т.и.к.,  доцент Пакирдинов Рустам Рахматуллаевич
  Билими:  техника илимдеринин кандидаты, доцент.  ОшТУнун “Айыл чарбасын электрлештирүү  жана автоматташтыруу” адистигин 2000-жылы бүтүргөн,  квалификациясы “инженер-электрик”. 40 ка жакын илимий жана методикалык иштердин автору.
  Окуткан сабактары: “Адистикке киришүү”,  “Электр трансформаторлору жана машиналары”, “Электр системасындагы өтмө процесстер”.
  Сертификаттары: ААОПО «Построение системы внутреннего обеспечения качества профессионального учебного заведения» 2018-ж, ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 2018-ж, «Еdnet» «Проведение самооценки, вуза и написание отчета по самооценке» 2017-ж.
  Эмгек стажы -20 жыл.
  Байланыш информациясы: rustam.pakirdinov@mail.ru

   

  Доцент  Жунусалиев Акыл Сайдазович
  Билими: жогорку, ОшТУнун доценти,   1990-жылы ФПИнин «Электр менен камсыздоо» адистигин бутургон, квалификациясы «инженер-электрик». 25ке жакын илимий жана методикалык иштердин автору.
  ОшТУнун «Электроэнергетика жана электротехника» (2016 г.) багыты боюнча магистр.
  Окуткан сабактары: «Электр тармактары жана тору»; «Монтаж, наладка жана эксплуатация ЭЖ»; «Электр системасындагы өтмө процесстер».
  Сертификаттары: ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 2018 -ж.
  Эмгек стажы: 36 жыл.
  Байланыш информациясы: junusaliev akylbek@gmail.com

   

   

  Окутуучу Жусупов Исматилла Монокович
  Билими: ОшТУнун “Электр менен жабдуу” адистигин 2005-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: “Электр менен жабдуу”, “Релелик коргоо жана автоматика”,   “Электр системасындагы өтмө процесстер”.
  Эмгек стажы: 25жыл.

   

   

   

   

   

  Ага  окутуучу Баймуратова Гульвара Абдалимовна
  Билими: Кыргыз мамлекеттик университетинин   “Физика” адистигин 1991 – жылы бүтүргөн. квалификациясы “физик окутуучу”.
  Сертификаттары: Ош ТУнун “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” 2017-ж.   “Эл баасы”  “ Методы и средства разработки электронных учебников” 2019-ж.  “FIRST” жана  проект “Развитие академической  честности, этики  и  педагогического мастерства учителей” 2019-ж.
   Окуткан сабактары: “Электротехника жана электроника”, “Өлчөө техникасы”,  “Жылуулук энерго түзүлүштөрү”.
  Эмгек стажы: 35 жыл.

   

   

   

  Ага окутуучу Осмонов Аким Амирович
  Билими: Фрунзе политехникалык институтун   “Электр менен жабдуу” адистигин 1994-жылы бүтүргөн. Квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: Электротехниканын теориялык негизи, Электр коопсуздугунун негизи,  ЭЭнин жеткирип берүү жана бөлүштүрүү.
  Эмгек стажы:  28 жыл.

   

   

   

   

  Окутуучу Абдыразакова Сырга Бекиевна
  Билими: ОшТУнун “Электр менен жабдуу” адистигин 2006-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”. “Электроэнергетика жана электротехника” багытынын магистри. ОшТУ, 2016-жыл.
  Окуткан сабактары: “Изоляция  жана чукул чыңалуу”, “Электр подстанциялары”,  “Электр жарыктандыруусу”.
  Сертификаттары: ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 2018-ж. Сертификат Ош ТУ “Кесиптик окутуунун методдору” 2019-ж; Сертификат Ош ТУ “ Методология  подготовки  и публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получения гранта” и  “Основы проектного менеджмента” 2020-ж. “Hub Digital-Teachers” 2020-ж.
  Эмгек стажы: 24 жыл.

   

   

  Окутуучу Осоров Иляс Аманович
  Билими: ОшТУнун “Электр менен жабдуу” адистигин 2001-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: “Электр машиналары жана аппараттары”, “Электр машиналары жана трансформаторлору”.
  Сертификаттары:  Ош ТУ “Кесиптик окутуунун методдору” 2019-ж.
  Ош ТУ “ Методология  подготовки  и публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получения гранта”и “Основы проектного менеджмента” 2020ж.
  Эмгек стажы: 17 жыл.

   

   

   

   

  Окутуучу Абсамат кызы Гулиза
  Билими: ОшТУнун “Эсептөө техникасын жана автоматташырылган системаларын  программа менен камсыздоо” адистигин 2012-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-программист”. “Электроэнергетика жана электротехника” багытынын магистри ОшТУ 2016-жыл.
  Окуткан сабактары: “Электротехниканын теориялык  негизи”, “Электр коопсуздугу”,  “Электротехникалык материалдар”.
  Сертификаттары: ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 2018-ж; Ош ТУ “Кесиптик окутуунун методдору” 2019-ж;  Ош ТУ “ Методология  подготовки  и публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получения гранта” и “Основы проектного менеджмента” 2020-ж.
  Эмгек стажы:  9 жыл.

   

   

   

  Окутуучу  Тенгизбаева Назира Насирдиновна
  Билими: ОшТУнун “Релелик коргоо жана автоматташтыруу  ” адистигин 2013-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер-электрик”.
  Окуткан сабактары: “Релелик коргоо жана автоматташтыруу”, “Светотехника жана электротехнология”;
  Сертификаттары: ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 2018-ж. Ош ТУ “Кесиптик окутуунун методдору” 2019-ж.  Ош ТУ “ Методология  подготовки  и публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получения гранта” и “Основы проектного менеджмента” 2020ж.
  Эмгек стажы:  6 жыл.

   

   

   

   

  Окутуучу  Чынгызбек кызы Зыяда
  Билими: ОшТУнун “Электр станциялары ” адистигин 2014-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер”.
  Окуткан сабактары: “Электротехника”, “Станциялардын жана подстанциялардын электр бөлүктөрү”,  “Электротехниканын теориялык негизи”;
  Сертификаттары: ААОПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 2018-ж. Ош ТУ “Кесиптик окутуунун методдору” 2019-ж.  Ош ТУ “ Методология  подготовки  и публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получения гранта” и “Основы проектного менеджмента” 2020ж.
  Эмгек стажы:  5 жыл.

   

   

  Окутуучу  Бегматова Дарыйка Монокбаевна
  Билими: ОшТУнун “Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу” адистигин 2015-жылы бүтүргөн. Квалификациясы “инженер”.
  Окуткан сабактары: “Электротехника жана электроника”, “Электр системасындагы өтмө процесстер”.
  Эмгек стажы:  4 жыл.

   

   

   

   

  Окуу устаты  Капарова Жаркынай Данияровна
  Билими: ОшТУнун “Электр станциялары ” адистигин 2016-жылы бүтүргөн. квалификациясы “инженер”.