Табигый – техникалык факультет

 • ТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ (ТТФ)

  Биздин  ураан:  Табияттан  ааламга  багыт алабыз,
  IT-адиси наамын бийик тутабыз!


  Ош технологиялык университетинин Табигый-техникалык факультети университеттин эң алдынкы факультеттеринин бири. Азыркы убакта факультетти техника илимдеринин кандидаты, ОшТУнун профессору Саримсаков Адилкан Азимжанович жетектейт.

  Факультеттеги адистиктер тармактарда, табияттагы кездешүүчү түрдүү кубулуштардын  математикалык жана компьютердик моделин түзүүчү, маалымат технологияларын башкаруучу, изилдөөчү, тейлөөчү, жасалгалоочу жана үйрөтүүчү IT (маалыматтык технологиялары) адистерин даярдоого багытталган.

  Жалпысынан факультетте  профессордук – окутуучулук курам жана окуу көмөкчү кызматкерлер 45. Анын ичинен 5 илимдин доктору, 20 илимдин кандидаттары эмгектенишет.

  Факультеттин тарыхы

  Факультеттин деканы т.и.к., доцент, ОшТУнун профессору Саримсаков Адилкан Азимжанович. 0772538657, (03222)- 4-33-92

  1991-жылы март айында инженердик – педагогика факультети уюштурулга,  ф-м.и.к., доцент  Ташполотов  И.Т. жетектеген. Бул факультеттин курамына төмөнкү кафедралар кирген:

  1. “Электротехника, электроника жана эсептөө техникалары”
  2. “Жалпы техникалык сабактар”
  3. “Жогорку математика”

  1994-жылы  сентябрь айында “Маалымат технологиялык” факультети болуп өзгөрдү жана 1995-жылдан баштап бул факультетти ф.-м. и. к., доцент Жанибеков М.Ж. жетектеген.

  Ушул факультеттен 1997-жылы сентябрь айында “Эл аралык мамилелер” факультети бөлүнүп чыкты. Бул факультетти ф.и.к., доцент Тагаев М.Дж. жетектеген.

  2000-жылы сентябрь айында “Маалымат технологиялар” факультетинин базасында дагы эки факультет уюштурулду:

  • “Кибернетика жана маалыматтык ( информациялык) технологиялар” факультети.
  • “Фундаменталдык жана кесипке билим берүү” факультети. Бул факультет ушул эле жылы жоюлуп кеткен.

  Техника илимдеринин кандидаты, доцент, ОшТУнун профессору Аттокуров Урмат Төлөгөновичтин демилгеси менен «Инженердик педагогика» факультети 2003 – жылдын 23-декабрында №09-04/325 негизинде кайрадан түзүлүп, аны 2003-жылдын 29-декабрынан баштап 2010-жылга чейин Аттокуров У.Т. жетектеген.

  Ректордун 2009-жылдын 3-март №09-04/43 буйругунун негизинде «Табигый – техникалык» факультети болуп өзгөртүлгөн.

  Ош технологиялык университетинин Табигый-техникалык факультети университеттин эң алдыңкы факультеттеринин бири. Азыркы убакта факультетти техника илимдеринин кандидаты, ОшТУнун профессору Саримсаков Адилкан Азимжанович жетектейт.

  Факультетте окумуштуулар кеңеши, усулдук кеңеш, аялдар кеңеши, профсоюздук уюм жана студенттик сенат иш алып барат. Жалпысынан факультетте 62 профессордук-окутуучулук курамында, 4 илимдин доктору 19 илимдин кандидаттары, доценттери эмгектенишет.

  Факультетте университет боюнча 1-2- курстагы бардык адистерге математика, информатика, физика, педагогика, психология, Кыргызстан тарыхы, философия жана дин таануу  сабактары өтүлөт. Ошондой эле кафедраларда табигый – техникалык багытындагы адистер даярдалат.

  Факультетте азыркы учурда жалпысынан 358 студент окушат: күндүзгү бөлүмдө 258 алардын ичинен 97 студент бюджеттик, 161 студент келишимдик негизде, ал эми дистанттык бөлүмдө 100 студент окушат.

  Факультетте илим изилдөө иштери кафедралардын түзүлгөн планына ылайык иш жүзүнө ашырууда. Алар кафедралардын жалпы илимий темасына карата түзүлгөн. Факультетте илимий иштер боюнча алгылыктуу иштер жүрүүдө.

  Колдонмо математика кафедрасынын кафедра башчысы Аширбаева А.Ж. 27-июнда физика-математика илимдери боюнча докторлук ишин ийгиликтүү коргоду жана бекитилип доктордук дипломун алды. Информатика кафедрасынын профессору Аттокуров У.Т. КР Инженердик Академиясынын мүчө-корреспонденти болуп шайланды.

  Кафедраларда 5 окутуучу илимий жумуштарын бүтүрүп, – КББТ кафедрасынан  ага окотуучу Касымбеков Э.А., КМ кафедрасынан ага окутуучулары Зулпукаров Ж.А. жана Мамазияэва Э.А., Информатика кафедрасынан Маматкасымова А. жана Саадалов Т.Ы. кандидаттык диссертацияларын  коргошту.

  Физика кафедрасында төмөндөкүдөй багыттарда илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт:

  • Жаңыланып туруучу энергия булактарын эл чарбасына колдонуу проблемаларын изилдөө;
  • Физика предметин окутууда маалымат технологияларын пайдалануу проблемаларын изилдөө;
  • Катуу телолордун радиациялык физикасы.

   Конкурстарга катышуу.

  1. ОшТУнун 1-курстар аралык ортосунда өткөрүлгөн спартакиадада факультеттин 1-курстарынын студенттери III орунду ээледи.
  2. ТТФнын студенттеринин ШТК командасы факультеттер аралык биринчи курстардын тушоо кесүү аземине арналган «Студентмин элестет» аттуу конкурста II даражадагы дипломго ээ болушту.
   1. Университеттин жаштар жана кыздар кеңеши тарабынан уюштурулган ШТКнын «Кыздар козголоңу» аттуу таймашында мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн факультеттин «Феникс» командасы I даражадагы дипломго ээ болду
   2. ОшТУнун студенттеринин ортосунда өткөрүлгөн “Сулуулар конкурсунда” факультеттен чыккан ПМИ-13 тайпасында окуган Боркошова Мунара II орунду ээледи.
   3. Физика кафедрасынын окутуучусу Маданбекова Жылдызкан эжеке жыл жыйынтыгы боюнча «Жылдын мыкты окутуучусу» номинациясына ээ болуп, диплом сыйлык менен сыйланды.
   4. Колдонмо математика кафедрасынын башчысы Аширбаева Айжаркын эжеке жыл жыйынтыгы боюнча «Жылдын мыкты илимий иши» номинациясына ээ болуп, диплом сыйлык менен сыйланды.

  710300 – «Колдонмо информатика» (профили: Компьютердик дизайн) багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди “Информатика” кафедрасы бүтүрүп чыгарат.

  «Информатика» кафедрасын техника илимдеринин кандидаты, доцент Матисаков Жумакадыр Кубатбаевич жетектөөдө.

  Профилдин  кесиптик  багыттары:

  • Системдик администратор;
  • веб-дизайнер
  • инженер -программисттер
  • инженер-электронщиктер;
  • илимий кызматкерлер;
  • өндүрүштө инженер;
  • түрдүү тармактарда маалымат технологисын тейлөөчүлөр ж.б.

  710300-«Колдонмо информатика» багыттагы бакалавр – илимий изилдөө борборлорунда, мамлекеттик башкаруу органдарында, полиграфияда, билим берүү жайларында, компьютердик технологияларды колдонуучу ар түрдүү формадагы мамлекеттик жана жеке менчик уюмдарында, өндүрүштүк бирикмелерде адис болуп иштей алышат.

     

   

  Квалификациясы: бакалавр
  Окуу мөөнөтү: күндүзгү – 4 жыл, дистанттык окуу 5 жыл
  Магистратура: окуу мөөнөтү 2 жыл

   

  «КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА»  КАФЕДРАСЫ

  «510200 – Колдонмо математика жана информатика» багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди ОшТУнун
  “Колдонмо математика” кафедрасы бүтүрүп чыгарат.
  «Колдонмо математика» кафедрасын физика-математика илимдеринин доктору, профессор Аширбаева Айжаркын Жоробековна жетектөөдө.

  
  

  Азыркы учурда “Колдонмо математика” кафедрасында 9 окутуучу 2  жардамчы персонал эмгектенүүдө, алардын ичинде 2 физика-математика илимдеринин доктору, профессорлор (Аширбаева А.Ж., Сатаров Ж.), 4 физика – математика илимдеринин кандидаты,  доценттер (Сапарова Г.Б., Зулпукаров Ж.А. Мамазиаева Э.А., Мамбетов Ж.И.), 1 ОшТУнун доценти (Абдрасулов Ж.) жана 2 улук окутуучу эмгектенишет.

   

   

   

   

   

  «510200 – Колдонмо математика жана информатика» багытынын окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө 4 жыл, ал эми дистанттык окуу бөлүмүндө 5 жыл. Адистиктин  академиялык даражасы – колдонмо  математика жана информатика бакалавры (Математик, системалык программист) Азыркы учурда 510200 – Колдонмо математика жана информатика» багытында бакалавр академиялык даражасын алуу үчүн күндүзгү бөлүмдө 50  студент, ал эми сырттан  (дистанттык) окуу бөлүмүндө 70 тен ашык студент жана магистратура бөлүмүндө  15 магистранттар билим алышууда.

   

   

  БИЗДИН БYТYРYYЧYЛӨРДYН КЕСИПТИК ИШМЕРДYYЛYГYНYН ЧӨЙРӨСҮ

  “510200 – Колдонмо математика жана информатика”  багыты боюнча даярдоонун бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердик чөйрөсү төмөнкүлөрдү камтыйт: математиканы, программалоону,  маалымат- коммуникациялык технологияларды жана автоматтык системалуу башкарууну колдонуу менен

  • илим-изилдѳѳ,
  • проектирлѳѳ
  • ѳндүрүштүк технологиялык
  • башкаруу-уюуштуруучулук
  • педагогикалык жумуштар

  “Кесипке билим берүүнүн технологиясы” кафедрасы

  “Кесипке билим берүүнүн технологиясы”  кафедрасына ф-м.и.к., доцент Алдашов М.К. кафедра башчысы болуп эмгектенип келет.
  Учурда кафедрада  2 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 4 окутуучу, 1  лаборант жана 1 окуу устаты иштейт.
  “Кесипке окутуунун педагогу” адистигине болгон талап абдан жогору, Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо процессинде жогорку квалификацияга ээ болгон педагогдор курамынын болуусу республика  үчүн абдан маанилүү. Экономикалык реформалардын  шарттарында кесипке окутуунун педагогу адистигине коомдун  социалдык заказы жогору болгону сезилүүдө.

  550800   “Кесипке окутуу” багыты

  Профили: маалыматтык технологиялар

  Бүтүрүүчүлөрдүн академиялык даражасы – бакалавр.

  Окуу мөөнөтү:

  • күндүзгү окуу бөлүмү: 4 жыл ;
  • дистанттык окуу бөлүмү – 5 жыл

   

  550800 «Кесипке окутуу» (маалыматтык технологиялар) багытындагы  бакалавр төмөндөгүдөй чөйрөлөрдө  иштей алышат:

   

   

   

   

   

   

  Профилдин  кесиптик  багыттары:

  • кесипке окутуунун педагогу;
  • билим берүү  мекемелериндеги  башкаруу кызматтары;
  • илимий кызматкерлер;
  • өндүрүштө инженер;
  • кесиптик лицейлерде педагог

  Бүтүрүүчүлөр төмөнкүдөй кызмат орундарында иштей алышат:

   

   

   

   

   

   

  • Кесиптик-техникалык окуу жайларында;
  • Лицейлерде, колледждерде жана мектептерде, жогорку окуу жайларында;
  • Жумушчуларды жана адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институттарында;
  • Элди иш менен камсыз кылуу кызматтарында, инженердик-оператордук жумуштарды талап кылган бардык мекемелерде.
  • жеке ишмердүүлүктө,
  • фирмаларда ,өндүрүштө

  «Кесипке окутуу»  багытындагы бакалавр магистратурада  өз билимин уланта алат.

  Окуу мөөнөтү: 2 жыл

                   

  570021  Интерьер жана жабдуулар Интерьер жана жабдуулар адистиги төмөнкү жумуш орундарында иштей алышат:

   

   

   

   

  • билим берүү мекемелеринде;
  • дизайн-студияларында;
  • мебель фабрикаларында, цехтерде;
  • фирмаларда, өндүрүштө
  • архитектуралык  мекемелерде;
  • жеке ишмердүүлүктө;

  Окуу мөөнөтү: 5 жыл

   

  «ЭНЕРГЕТИКАЛЫК МАШИНА КУРУУ»  БАГЫТЫ

  Академиялык даражасы:  бакалавр
  Окуу мөөнөтү:  күндүзгү- 4 жыл.

   

  «Энергетикалык машина куруу»  багыты боюнча даярдоонун бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердик чөйрөсү төмөнкүлөрдү камтыйт: энергетикалык машиналарды конструкциялоо, изилдөө жана монтаждоо, ар түрдүү формадагы энергияга өзгөртүү процессинин негизинде  агрегаттарды, түзүлүштөрдү жана системаларды башкаруу;

   

  БИЗДИН  БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН КЕСИПТИК ИШМЕРДҮҮЛҮК ЧӨЙРӨСҮ

  • илим-изилдөө
  • проект-конструктордук
  • өндүрүштүк-технологиялык
  • башкаруу-уюштуруучулук
  • техникалык тейлөө жана монтаждоо.

   

  Деканаттын курамы


  Факультеттин деканы – Саримсаков А.А. т.и.к., доцент, ОшТУнун профессору

  тел: 0772538657, (03222)- 4-33-92

   

   

   

   

   

   

   

   

  Декандын окуу жана тарбиялык иштери боюнча орун басары – Өмүрзаков Б.К.
  Информатика кафедрасынын окутуучусу, магистр

  эл.дареги: Beka2010@mail.ru

  тел: 0779-321541

   

   

   

   

   

   

   

  Декандын сырттан окуу  жана илим боюнча орун басары – Мамбетов Ж.И. Колдонмо математика кафедрасынын ага окутуучусу, магистр
  эл.дареги: Zhoomart_mambetov@mail.ru

  тел: 0773-630304

   

   

   

   

   

   

  Күндүзгү окуу  бөлүмү боюнча  методист – Мавлянова А.З.
  эл.дареги:  princess370@yandex.ru

  тел:0772-1589891

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сыртан окуу бөлүмү  боюнча методист – Абдурахманова.О.

  тел: 0777-050299

   

   

   

   

   

   

  Азыркы убакта факультетте төмөндөгүдөй кафедралар бар:

   

  • Информатика
  • Колдонмо математика
  • Кесипке билим берүүнүн технологиясы
  • Физика
  • Коомдук илимдер

  Табигый – техникалык факультетин бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн арасында илимий даражага ээ болгон жана кандидаттык диссертация жактагандар бар:

  1. Жээнбеков Ж.А. – Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү башкармалыгынын башчысы;
  2. Алимбеков Давлет – Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары;
  3. Сопубеков Н. – Кыргызстан Эл аралык университетинин кафедрасынын башчысы;
  4. Закиров А. – п.и.к.,доцент,ТашМУ деканы;
  5. Касымбеков Б. – п.и.к. доцент., КрасМУ. Красноярск шаары;
  6. Чынгараев С. – Улуттук коопсуздук Коммитетинин кызматкери;
  7. Термечикова А. –  ЖАМУнун маалымат борборунун директору;
  8. Орозов Р. – т.и.к.доцент ЖАТИ кафедра башчысы;
  9. Райымбаев Ч. – э.и.к. доцент, ОшМСУ ректору;
  10. Саткулов Т.- ага окутуучу ОшМСУ;
  11. Сагынбаева Г. -ОшМУнун окуу бөлүмүнүн инспектору;
  12. Кеңешов У. -Баткен бажысынын башчысынын орун басары;
  13. Жаркынбаев К.- Шаардык салык инспекциянын башчысынын орун басары;
  14. Козуев Н.- Ноокат районунун «Кок-Жар» орто мектебинин директору;
  15. Жоробаев Ж.- Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы;

   

  PDF форматындагы документтер:
  2017-18-окуу жылындагы факультеттин иш планы
  2017-18-окуу жылындагы окуу графиги (кундузгу);
  2017-18-окуу жылындагы окуу графиги (сырткы);

 • «Физика жана энергетикалык машина куруу» кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

  ОшТУнун «Физика» кафедрасынын түптөлүү тарыхы 1974-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу жалпы техникалык факультетинин базасында физика-математика сектору болуп түзүлүүдөн башталган.1994-жылы «Физика» кафедрасы болуп  түзүлгөн.

  Кафедра тарабынан бир нече жолу республикалык жана Эл аралык масштабта илимий практикалык конференцияларды өткөргөн.

  Физика кафедрасынын өсүп өнүгүүсүнө  өз салымдарын кошкон бир топ инсандарды сыймыктануу менен атай алабыз.

  -КРнын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, профессор Ж.Т.Текенов.

  -АКШнын Нью-Йорк илимдер академиясынын академиги А.Марипов, профессорлор: И. Ташболотов, А.Исманжанов, Ж.Арзиев, Ш.Курманкулов, доценттер: М.А.Асанов, М.П.Папиев ж.б. Аталган инсандар азыркы күндө да кафедра менен тыгыз байланышта эмгектенишип, кафедранын иш аракеттерине баа берип, колдоп келишет.

  Физика кафедрасын жетектегендер:

  -1980-1986- жылдары КР УИАнын академиги Текенов Ж.Т.
  -1986-1991-жылдары доцент Муминов Р.М.
  -1991-1995-жылдары профессор Марипов А.
  -1995-2000, 2002-2005-жылдары доцент Курманкулов Ш.Ж.
  -2000-2002-жылдары доцент Папиев М.
  -2005-жылдан тартып ОшТУнун бүтүрүүчүсү, кафедранын алгачкы аспиранты  техника илимдеринин кандидаты  ОшТУнун профессору Сатыбалдыев Абдимиталип Баатырбекович жетектеп келүүдө.

  Кафедрада төмөндөгүдөй илимий багыттарда иш алып  барылат:
  -Жаңыланып туруучу энергия булактарын эл чарбасына колдонуу проблемаларын изилдөө;
  -Физика предметин окутууда  маалымат технологияларын пайдалануу проблемаларын изилдөө;
  -Катуу телолордун радиациялык физикасы.

  Кафедрада усулдук жана илимий семинарлар уюштурулуп, анда илимий жана усулдук багыттагы материалдар талкууланып турат. Ошондой эле кафедрада «физик-техник» аттуу кружок иштеп,  студенттер тарабынан жасалган түзүлмөлөрдүн макеттери Республикалык деңгээлдеги ар кандай конкурстардан алдынкы орундарды ээлеп келишүүдө.

  Кафедранын окутуучулары тарабынан даярдалган студенттер университеттер аралык  Аймактык олимпиадаларда акыркы беш жылда 1-3 орундарга ээ болуп жатышат.

  ОшТУ, кандидат тех. наук, проф. ОшТУ  Сатыбалдыев А.Б.

  Азыркы учурда «Физика жана энергетикалык машина куруу» кафедрасы 650300  «Машина куруу» жана эксперименталдык «Энергетикалык машина куруу» багытындагы  бакалаврларды  төмөнкү профилдеги:

  • «АЭСнын котелдору, күйүү камерасы,буу генераторлору»;
  • «Газ трубиналык жана буу трубиналык түзүлмөлөр жана кыймылдаткычтар»;
  • «Автоматташтырылган гидравликалык жана пневматикалык системалар жана агрегаттар»;
  • «Ичтен күйүүчү кыймылдаткычтар»;
  • «Энергетикалык жабдууларды өндүрүү»;
  • «Өндүрүштүк инженерия»;
  • «Машина куруудагы технология жана менеджмент»

    даярдайт.

  Кафедранын курамы


   

  Сатыбалдыев Абдимиталип Баатырбекович
  Адистиги:  жалпы техникалык дисциплина жана эмгек;
  Кызматы: кафедра башчысы, ОшТУнун профессору
  Илимий даражасытехника илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан таалимдери:  жалпы физика курсу
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1.Study of a discharging of a mobile collector-accumulator. IsmanzhanovA., Satybaldyev A.B.Applied solar energy. 1999 г. т. 35. № 1. с. 49-52.

  2.. Estimating the economic efficiency of solar units in mountain conditions.  IsmanzhanovA.I., Satybaldyev A.B.,Dilishatov O.U.Applied solar energy. 2005г. Т. 41. № 3.           С. 36-38

  1. Исследование теплотехнических характеристик солнечно-водонагревательной установки на основе математического моделирования. Ташполотов Ы., Сатыбалдыев А.Б., Матисаков Т.К.Фундаментальные исследования. 2012г. № 3-2. С. 423-427.

  4.Определение оптимального угла лопасти водяного колеса. Сатыбалдыев А.Б., Матисаков Т.К., Аттокуров А.К.Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015г. № 6-3. С. 413-416.

  5.Расчет лопасти нижнебойного водяного колеса.Сатыбалдыев А.Б., Абидов А., Матисаков Т.К., Аттокуров А.К.Наука, новые технологии и инновации. 2016г. № 4.                 С. 16-18.

  Ойлоп табууга алынган патенттер:

  1. Исманжанов А., Сатыбалдыев А.Б. и др.  Солнечный воздухонагреватель. Патент. №4931 РУз. 6F 24J 2/46. Бюлл. изобр., 1997, №1.
   1. ИсманжановА., Клычев Ш, Сатыбалдыев А.Б., Рысбаев С., СаткуловТ.Солнечный водонагревательный коллектор. (19) KG (11) 45, F 24 J2/46.
   2. Исманжанов А., Сатыбалдыев А., МатисаковТ. Солнечный водонагревательный Коллектор. F24J 2/46 (2013.01).

  Окуу-усулдук колдомолор:

  1. .Бокоев К.А., Сатыбалдиев А.Б., Нуранов Ш. Физика записи  сигналов и основыакустики. Ош, ОшТУ, 2009г.
  2. Сатыбалдыев А.Б., Горбачева А.А., Бердибекова С.К. Виртуальные лабораторные работы по механике, молекулярной физике и электродинамике. Ош, ОшТУ, 2013г.

  тел.: (03222) 4-35-95, моб., (0772) 45-36-86, эл. дареги: sabst@rambler.ru

  Жаныбеков Максатбек  Жаныбекович
  Адистиги: машина куруу технологиялары;
  Кызматы: мамлекеттик тил боюнча проректор,  ОшТУнун профессору;
  Илимий даражасы: физика-математика илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент
  Окутуучу сабактары:  жалпы физика курсу
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1. Жаныбеков М.Ж. ”Formation  and  stability of   paramagnetic  centers  in  KBr: CrO, Ca crystals” Phys. Status  solidi, (B),  K205-K208,  1984г.
  2. Жаныбеков М.Ж.” Инфракрасные  спектры поглашения кристаллов хлористого  калия  с примесью ионов  хромата  и европия” ж. “Наука  и  новые  технологии”,  4/2004, стр.27-30.
  3. Жаныбеков М.Ж. Образование  парагнитных  центров  нового  типа  в  кристаллах  KBr:CrO, Ba”,  “Известия  вузов”  Кыргызской  республики,  2004, вып.2,стр.129-131.
  4. Жаныбеков М.Ж.” Радиационно-стимулированные центы  в  кристаллах  йодистого  калия  с ионами  хрома  и  металлическими примесями” XI Иссык-Кульская Международная  школа-конференция “Радиационная  физика твердого  тела” 2017г.

  тел.: 0(553) 81 39 41, 0(779) 74 20 02, эл. дареги: Maklan@ rambler.ru

  Бокоев  Кутман  Амирбаевич
  Адистиги:
     Физика кошумча математика;
  Кызматы: Маалыматташтаруу жана билим берүүдөгү инновациялык  технологиялар бөлүмүнүн жетекчиси, ОшТУнун доценти.
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты;
  Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу        
  Окуткан таалимдери : жалпы физика курсу, жылуулук физикасы.
  Негизги эмгектери:

   

   

   

  Илимий макалалар:

  1. Клычев Ш.И., Бокоев К.А. и др. Сравнительные      характеристики конуса и  фокона как вторичных концентраторов // Гелиотехника. –Ташкент.  – 2006. -№4. – С. 28-32.
  2. Sh. Klichev, S. Bakhramov, A. Abdurakhmanov, A. Fazilov, Sh. Payziyev, A.Ismanjanov, K. Bokoev, J. Dudko, Z. Klichev Two-stage concentrating systems for pumping of solar lasers // Proceedings of SPIE.  -20-24 January 2008. – v.6871,  -San Jose, California, USA. – pp U1-7.
  3. Бокоев К. Концентрация солнечного излучения в фокусе неточного  параболоидного зеркала // Известия ОшТУ. – Ош: ОшТУ, 2008. – №2. – С.163-166.
  4. Бокоев К. Предельные концентрации солнечного излучения в системе     параболоид – фокон // Известия ОшТУ. – Ош: ОшТУ, 2008. -№2 . – С. 158-163.
  5. Исманжанов А.И., Клычев Ш.И., Бокоев К.А. Вторичные концентраторы солнечных теплоэнергетических установок / Бишкек, Илим 2015. -128 с. (Монография)

  Окуу-усулдук эмгектери:

  1. Папиев М.П., Ташиев У.Ж., Бокоев К.А. Физиканын негиздери 1, 2-болук, ОшТУ,2001г , (учебное пособие);
  2. Бокоев К, Сатыбалдыев А.Б., Нуранов Ш.Ш., Физика записи сигналов и основы аккустики, ОшТУ, 2007г. (учебное пособие);
  3. Бокоев К, Горбачева А.А., Омурбекова Г.К., Лабораторные работы по ОПТИКЕ. ОшТУ, 2007г. (методическое пособие).
  4. Бокоев К, Горбачева А.А., Бердибекова С.К., Механика боюнча лабораториялык жумуштар, ОшТУ, 2011г. (методическое пособие).

   тел.: (3222) 43410, моб.:  0(779)  55  60  71 эл.дареги: bokoevk@list.ru

  Горбачева АделяАзизовна
  Адистиги, кызматы:
    физика, ОшТУнун доценти
  Окуткан таалимдери: жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1. Обработка результатов лабораторных измерений методом наименьших квадратов» ОшМСУ,  ж.НОТ №1, 2016ж. 0,3б.т. Кадыркулова Н.К.
   1. Использование некоторых элементов начертательной геометрии курсе изучения физики» ; ОшГУ Жарчысы 2017ж. №2  0,38б.т.
   2. Электрдик каршылыктын физикалык табиятын кванттык түшүндүрүлүшү  ОшГУ Жарчысы, 2017ж. №2.  0,56б.т.

  Окуу-усулдук колдомолор:

  1. Бердибекова С.К., Горбачева А.А., Матисаков.Ж.К. Электродинамика боюнча               виртуалдык лабораториялык жумуштар, ОшТУ, 2011ж.
  2. Сатыбалдыев А.Б., Горбачева А.А., Бердибекова С.К. Виртуальные лабораторные работы по механике, молекулярной физике и электродинамике. Ош, ОшТУ, 2013г.

  тел.: 0(773)  47  00  25  эл.дареги: adelya.1954@mail.ru

  Бердибекова Сырга Каныбековна
  Адистиги, кызматы:
   физика кошумча математика, ОшТУнун доценти
  Окуткан таалимдери: жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1.Бердибекова С.К., Сияев Т.М.Орто мектепте электродинамиканы окутуунун   өзгөчөлүктөрү. КАО, ж. Известия №3(35), 2015ж.

  2.Бердибекова С.К., Сагындыков Ж. Формирование пространственного воображения у учащихся при изучении физических и химических понятий на основе анимации. ж. Наука, техника и образование, №5 (23),  Москва, 2016г.

  3.Бердибекова С.К., Сагындыков Ж.  Развитие пространственного воображения у учащихся при изучении курса электродинамики на основе анимации,  ж.Наука,техника и образование, №5 (23),  Москва, 2016г.

  4.Бердибекова С.К. Электродинамика бөлүмүн окутууда окуучулардын мейкиндикте элестетүүсүн өнүктүрүү, Ж.Известия ВУЗов Кыргызстана, №7, 2016г, 147-149стр.

  Окуу-усулдук колдомолор:

  1. Бердибекова С.К., Салиева М.Г., Бокоев К.А. Электродинамика боюнча маселелер жыйнагы, ОшТУ, 2012ж.
  2. Бердибекова С.К., Горбачева А.А., Матисаков.Ж.К. Электродинамика боюнча             виртуалдык лабораториялык жумуштар, ОшТУ, 2011ж.

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар: аспирантура ОшТУ, 2012-2016ж.
  тел.: 0(559) 45 65 25,  0(773) 45 65 50, эл.дареги: sberdibekova_71@mail.ru

  Кылычова  Нурия  Эсеналиевна
  Адистиги, кызматы:
    физика, ага окутуучу
  Илимий даражасы:  магистр
  Окуткан таалимдери : жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1. Кылычова Н.Э., Сатыбалдыев А.Б Расчет и анализ систем отопления на основе возобновляемых источников энергии. Бишкек. КРСУ. 24.04.2017-г. Горная архитектура Кыргызстана.
  2. Кылычова Н.Э., Салиева М.Г. Одно из решений проблемы эксплуатируемого жилого фонда 50-90 годов.Аль Манах мировой науки, 31.03.2017-г.
  3. Кылычова Н.Э., Сатыбалдыев А.Б. Теплофизические характеристики отопительной системы, основанной навоздухонагревательных коллекторах. Известия ОшТУ №4 2017-г.
  4. Кылычова Н.Э. Теоретические исследование теплофизических характеристик отопительной системы созданной на основе СВК. Вестник ОшГУ, №4. 2017-г.

  тел.:    0(778)  96 35 88,  эл.дареги:  kylychova1973@mail.ru

  Айтназарова Анаркан Мамазаитовна
  Адистиги, кызматы:
   физика, окутуучу
  Окуткан таалимдери : жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1. Айтназарова А.М. Орто окуу жайларында предмет аралык байланышты иш жүзүнө ашыруунун негиздери. Бишкек. Известия. ВУЗов, №1. 2016-ж
   1. Айтназарова А.М., Кылычова Н.Э. Сабактарды ар түрдүү формада өтүүнүн өзгөчөлүктөрү. ОшКУУ НОТ, №2.2016-ж.
   2. Айтназарова А.М. Кесиптик орто окуу жайларында окуган студенттерге металлдардагы электр агымынын өзгөчөлүгүн окутуу.  ОшКУУ НОТ, №1. 2017-ж.

  тел.:  моб.: 0(773 )  46 16 72, эл.дареги: aaitnazarova 58@mail.ru

   

  Маданбекова Жылдызкан Амиракуловна (кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүүдө)
  Адистиги, кызматы:
    физика, окутуучу
  Окуткан таалимдери : жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1. Маданбекова Ж.А., Бабаев Д.Б. Кесиптик орто окуу жайларында жаңы материалды өздөштүрүү сабагынын этаптарына коюлуучу талаптар. Бишкек.Наука,новые        технологии и инновации Кыргызстана , №5,2017ж.
  2. Маданбекова Ж.А. Физикалык түшүнүктөрдү өздөштүрүүнүн методологиялык             негиздери. Бишкек. Наука,новые технологии и инновации Кыргызстана,  №5,2016 .
  3. Маданбекова Ж.А. Кесиптик  орто окуу жайларында  физиканы окутууда физикалык түшүнүктөрдү классификациялоо жана системалаштыруу. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №5,2016 .Бишкек
  4. Маданбекова Ж.А., Жороева М.К. Кесиптик орто окуу жайларында лекциялык сабактарга даярданууга жана окутууга берилүүчү усулдук сунуштар. Наука,новые технологии и  инновации Кыргызстана №6,2017.Бишкек.
  5. Маданбекова Ж.А., Кылычова Н.Э. Окутуунун структуралык-логикалык схемасы боюнча физикалык түшүнүктөрдү өздөштүрүүдө компьютердик моделдерди пайдалануу. Илим.Билим.Техника 2016.№1.ОшКУУ.

  тел.: 0 (0773)10 92 32. эл.дареги: Jyldyzkan 7575@ mail.ru

  Жороева Мария  Кожоновна
  Адистиги, кызматы:
   физика жана информатика, окутуучу
  Окуткан таалимдери:  жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  1.Жороева М.К., Маматова Ү.А. Физика сабагында проблемалык ситуацияларды пайда кылуу ОшМСУ ж. НОТ №1. 2016-ж.

  2.Жороева М.К., Маданбекова Ж.А. Кесиптик орто окуу жайларында лекциялык сабактарга даядануу жана окутууга берилүүчү усулдук сунуштар. ж. Наука новые технологии и инновации Кыргызстана, №6 .2017-ж.

  3.Жороева М.К., Горбачева А.А. Некоторые элементы начертательной геометрии в курсе преподавании физики. ж. Вестник ОшМУ. №2. 2017-ж.

   1. Жороева М.К., Горбачева А.А. Каршылыктын кванттык теориянын негизинде түшүндүрүлүшү. ж. Вестник ОшМУ, №2 2017-ж.

  Окуу-усулдук колдомолор:

   1. Жороева М.К., Сатыбалдыев А.Б.  Кесиптик орто окуу жайлар үчүн физика жана астрономия предметтери үчүн түзүлгөн типтүү программа. ОшТУнун басмаканасы, 2016ж.

  тел.:   моб.:     0(556)74 65 67, эл.дареги:   Zhoroeva.67@mail.ru

  Маматова Үпөл Акбаровна
  Адистиги, кызматы
  :    физика, окутуучу
  Окуткан таалимдери:  жалпы физика курсу, астрономия
  Негизги эмгектери:
  Илимий макалалар:

  Маматова Ү.А., Жороева М.К. Физика сабагында проблемалык ситуацияларды пайда кылуу.  ОшМСУ НОТ. №1. 2016-ж.

  Маматова Ү.А., Жороева М.К. Физикалык түшүнүктөрдү өздөштүрүүдө окуучулардын турмуштук практикасын жана байкоолорун колдонуу. ОшМУ, ОшМУ Жарчысы, №1. 2016-ж.

  Маматова Ү.А. Физика  сабагын  окутууда  окуучулар  менен  жүргүзүлүүчү ар түрдүү өз  алдынча  иштердин  формалары  жана  алардын  өз  ара байланышы. ОшМУ, ОшМУ Жарчысы,  №1. 2017-ж.

  Окуу-усулдук колдомолор:

  Маматова Ү.А., Жороева М.К., Бердибекова С.К. “Астрономия” окуу предмети боюнча орто окуу жайлардын студенттери үчүн  окуу-усулдук колдонмо,  . ОшТУнун басмаканасы, 2014ж.

  тел.: 0( 773) 86 23 06, эл.дареги:    mamatova7176@mail.ru

   

  Игамбердиева Жанаргул Абдрашитовна
  Адистиги: байланышинженер.
  Ээлеген кызматы: лаборатория башчысы.
  Окутуп жаткан сабактары: «Жалпы физика курсу», «Астрономия».
  моб: 0(771) 59 58 90
  электрондук адреси: zhigam@list.ru

   

   

   

   

  Маралов Омурбек Салимович
  Адистиги: математика жана информатика
  Профиль: системный-програмист
  Ээлеген кызматы: лаборант
  моб: 0(773) 73 26 07
  электрондук адреси: omurbek.maralov@bk.ru

   

   

   

   

   

   

  Андрей уулуНургазы
  Адистиги: Техник.
  Ээлеген кызматыинженер.
  моб: 0(778) 95 47 80
  электрондук адреси: nurgazy_Osh@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Абдилла кызы Арууке
  Адистиги:Унаа процесстеринин технологиясы
  Профиль:Бажы иши
  Ээлеген кызматы: лаборант
  Окутуп жаткан сабактары: «Жалпы физика курсу», «Астрономия».
  Моб: 0(555) 09 84 85
  электрондук адреси: abdillakyzya@mail/ru

   

   

   

   

 • “Кесиптик окутуунун технологиясы” (КББТ)


  Кафедра   жөнүндө

  Кесиптик-техникалык билим берүү окуу жайларынын алдында жаңы кылымдын  компетенттүү адис-педагогдорун даярдоо жана иштеп жаткан педагогдордун квалификациясын жогорулатуу, усулдук жана илимий иштерди жандандыруу.

  «Кесипке  окутуу» багытына, «Интерьер жана жабдуулар» адистигине болгон  талап абдан  жогору. Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо процессинде, жогорку квалификацияга ээ болгон педагогдор курамынын болуусу республика үчүн абдан маанилүү. Кесиптик – техникалык билим берүү окуу жайларынын алдында жаңы кылымдын педагогдорун даярдоо жана иштеп жаткан педагогдордун квалификациясын жогорулатуу проблемасы турат. Экономикалык реформалардын шарттарында кесипке окутуунун педагогу багытына жана интерьер дизайн адистигине социалдык заказ жогору болгону сезилүүдө. Аталган багыттын  бүтүрүүчүлөрү  жалаң эле инженердик жана педагогикалык тармактар боюнча  теориялык билимдерге  гана  ээ эмес,  белгилүү кесип боюнча  көндүмдөргө  жана  билгичтиктерге  ээ болушат. Интерьер – бул көп функционалдуу адис. Бул адистиктин  бүтүрүүчүлөрү жалпы техникалык жана  тандап алынган  кесиптик  тармактардын  окутуучусу, өндүрүштүк окутуунун мастери, кесиптик лицейлерде, коллеждерде, жогорку окуу жайларында, жалпы билим берүү мектептеринде, дизайн-цехтерде, өндүрүштүк жана жеке өндүрүш тармактарында эмгектене алышат.

  Азыркы мезгилде М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университети «ХХI кылымдын кадрлары», «Билим» улуттук программаларынын жана билим берүү жөнүндөгү закондордун негизинде, түштүк региондорунда жогорудагы адистикке болгон талаптарды эске алып, табигый-техникалык факультетинин базасында түзүлгөн  550800  «Кесипке окутуу»   багытындагы бакалаврларды  жана  570021 “Интерьер жана жабдуулар” адистигине ээ болгон жогорку квалификациялуу кадрларды даярдайт.

  550800 «Кесипке окутуу»   багытындагы жана  570021 “Интерьер жана жабдуулар” адистигинин күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө бюджеттик жана контрактык негизде студенттер билим алууда.

  550800 «Кесипке окутуу»  багытындагы бакалаврларды даярдоо жыл сайын  25 орун менен камсыздалат, анын ичинде 15 орун бюджеттин негизинде кабыл алынат.

  Кафедранын тарыхына кайрылсак 1989-жылы август айында Кыргыз ССРнин Эл агартуу министрлигинин буйругунун негизинде Ош педагогикалык институтунун базасындагы «Жалпы техникалык сабактар жана эмгек» (окуу мөөнөтү 5 жыл, күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү) адистиги Фрунзе политехникалык институтунун Ош факультетинин курамына кафедра, жалпы профессордук-окутуучулук курам, күндүзгү окуу бөлүмүнөн 250 студент, сырттан окуу бөлүмүнөн 56 студент которулган.

  1990-жылы  кафедра «Эмгекке окутуунун усулу» деп аталып, андан кийин 1991-жылы «Эмгекке окутуу» кафедрасы деп өзгөртүлгөн. Кафедраны профессор  п.и.к., Дударев Е.С жетектеп турган.

  1994-жылы  кафедранын  курамына  «Инженердик графика» кафедрасы кошулуп  «Кесипке окутуу жана инженердик графика» деп  аталган.

  1998-99 жж.  кафедра университеттин бардык адистиктерине психология жана педагогика предметтерин окута башташкан.

  2003-жылы кафедранын аталышы «Инженердик педагогика» деп өзгөртүлдү.
  2008-жылы кафедра «Кесипке билим берүүнүн технологиясы» деп аталган.
  1994- жылдары кафедра башчысы болуп профессор, п.и.к., Е.С.Дударев эмгектенген. 1995-жылдан 2001-жылга чейин кафедраны т.и.к., доцент Аттокуров У.Т. жетектеп турган. 2004-2008-жылдары х.и.д. проф., Жолдошев Б.М. кафедранын жетекчиси болуп дайындалган. 2008-жылдан баштап, азыркы мезгилге чейин «Кесипке билим берүүнүн технологиясы» кафедрасын ф-м.и.к., доцент Алдашов М.К. жетектеп келүүдө.

  Азыркы мезгилде кафедрада 2- илимдин кандидаттары, 2-ага окутуучу, 3-окутуучу, 1-окуу мастери, 2- лаборант эмгектенүүдө.      Кафедра негизги билим берүү программасын ишке ашырууда базалык билими бар, окутулуучу дисциплинанын профилине туура келген, тынымсыз илимий ишмердүүлүк менен алектенген илимий-педагогикалык кадрлар менен камсыз болгон. Илимий даражасы жана илимий наамы бар окутуучулар жалпы курамдын 50% түзөт.

  Кафедранын  окуу материалдык – техникалык базасы

  550800  «Кесипке окутуу»,   570021 “Интерьер жана жабдуулар” адистигиндеги студенттер үчүн төмөнкү окуу канаалары орун алган:

  1. Компьютердик каана 2-122
  2. Жалпы техникалык сабактарды окутуунун усулу 2-128
  3. Билим берүүнүн методологиясы жана технологиясы 2-126
  4. Психология жана педагогика 2-110
  5. Практикалык жана семинардык каана 2-127
  6. «ТКМ жана материалдарды таануу» каанасы 3-017
  7. «Механикалык иштетүү» окуу устаканасы» 3-018
  8. «Архитектура, дизайн жана долбоорлоо»  каанасы 2-322
  9. Теоретикалык жана практикалык сабактар боюнча каана 2-225
  10. Практикалык сабактар боюнча каана 2-117
  11. Маалыматтык –  мультимедиялык  компьютердик каана.

  Андан сырткары студенттер аудиторияларда, лекциялык залдарда, китепканаларда окуп даярданышат.
  Материалдык–техникалык база  жогорку  адистиктерди даярдоодо жетишээрлик аудиториялык фонддор жана техникалык каражаттар менен камсыз болгон.

  “Кесипке билим берүүнүн технологиясы” (КББТ) кафедрасы   төмөндөгү адистерди даярдайт:

  550800 “Кесипке окутуу ” багыты

  Даярдоо профили: Маалыматтык технологиялар
  Квалификациясы: бакалавр
  Окуу формасы:   күндүзгү
  Окуу мөөнөтү:       4 жыл

  Бүтүрүүчүлөр төмөнкүдөй кызмат орундарында  иштей алышат:

  • Кесипчилик-техникалык окуу жайларында;
  • Лицейлерде, колледждерде жана мектептерде, жогорку окуу жайларында;
  • Жумушчуларды жана адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуучу институттарында;
  • Элди иш менен камсыз кылуу кызматтарында, билим берүүчү мекемелеринде, инженердик-оператордук жумуштарды талап кылган бардык мекемелерде;
  • Жеке ишмердүүлүктө, фирмаларда, өндүрүштөрдө;

  570021 “Интерьер жана жабдуулар” адистиги

  Квалификациясы:  Айлана-чөйрөнү  көркөмдөө боюнча дизайнер
  Окуу формасы:   күндүзгү
  Окуу мөөнөтү:       5  жыл

       Айлана- чөйрөнү көркөмдөө боюнча дизайнер  азыркы мезгилдин  заманбап  адиси. Бул адистикти бүтүрүүчүлөр  интерьерлерди жана жабдууларды адам чөйрөсүнө ыңгайлаштырып, өзгөчө эстетикалык кооздукта жасалгалап,  имараттардын ички жасалгалоосунда кайталангыс жагымдуу шарттарды, кооздукту, ыңгайлуулукту, стилди түзө билген адистикке ээ болушат.

  Бүтүрүүчүлөр төмөнкү жумуш орундарында иштей алышат:

  • дизайн-студияларында;
  • билим берүү мекемелеринде;
  • мебель фабрикаларында, цехтерде;
  • фирмаларда, өндүрүштөрдө
  • жеке ишканаларда

  Кафедранын   окуу  – методикалык   иштери

  Окуу планы мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык түзүлгөн 550800 “Кесипке окутуу” багыты  жана 570021 “Интерьер жана жабдуулар” адистиги  үчүн  окуу программалары, бардык дисциплиналар боюнча  усулдук көрсөтмөлөр иштелип чыккан. Жумушчу программалар типтүү программанын негизинде иштелип чыгып, түзүлгөн. Бардык дисциплиналар боюнча кафедрада лекциялардын электрондук варианттары түзүлгөн.

  Кафедрада сапаттуу билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Кафедранын материалдык-техникалык базасы талапка ылайык  заманбап окутуунун каражаттары менен жабдылган, айтсак 2/122 канаа заманбап компьютерлер  менен жабдылган, 2/ 126, 2/ 128 канаада  проекторлор орнотулган.  3/018 окуу устаканасы  токардык, фрезердик жана көзөөчү станоктор менен жабдылган, студенттер кесипке окутуу, техникалык моделдештирүү предметтеринен практика жүзүндө таанышышат.

  Окуу      процессинде окутуунун  интерактивдүү  усулдары тажрыйбалуу окутуучулар тарабынан  колдонулуп келет.  Студенттердин өз алдынча иштери жакшы жолго коюлган. Бул багытта ар бир студентке жекече, өз алдынча иш берилет жана семестр ичинде аткарылат. Студенттердин билим деңгээлин  баалоо тесттер аркылуу жүргүзүлөт.

   

  Кафедранын курамы


  Алдашов Мухтарбек Кадырбекович
  Кесиби: 
  инженер-педагог,кафедра башчысы
  Илимий даражасы: ф-м.и.к.
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан таалимдери :

  • Айлана-чөйрөнү долбоорлоо
  • Психология
  • Социалдык психология
  • Инженердик психология
  • Кесипке киришүү

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар:  Кесиптик билим берүүдөгү  маалыматтык  технологиялар
  Байланыш маалыматтары:  Электр.дареги.   m.aldashov1967@mail.ru , иш.номери: (03222) 4-60-49 ,  моб.байланыш: 0773-39-28-13, 0551-39-28-13

  Машиев Медетбек Айтмаматович
  Кесиби: 
  Машина куруу , инженер-педагог    машина куруу багыты боюнча
  Илимий даражасы: Ош ТУнун доценти
  Окуткан  таалимдери :

  • Кесипке билим берүүнүн усулу
  • Практикалык окутуу
  • Ден-соолуктун психологиясы
  • Билим берүү технологияларын окутуунун усулу

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар: Кесиптик билим берүүдө маалыматтык технологиялар
  Байланыш маалыматтары:  Электр.дареги.  meder1965@mail.ru, моб.байланыш: 0777-00-07-64

  Касымбеков Эркин Аскарбекович
  Кесиби: 
  инженер-педагог, окутуучу
  Илимий даражасы: п.и.к., доцент
  Окуткан таалимдери:

  • Кыргызстандын искусствосунун тарыхы
  • Байыркы дүйнөнүн сүрөт искусствосунун тарыхы
  • Практикалык окутуу
  • Инженердик психология

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар:  Кесиптик билим берүүдөгү  маалыматтык  технологиялар
  Байланыш маалыматтары:  Электр.дареги. erk66@mail.ru, моб.байланыш:0778-64-97-01

  Маматова Мира Жанибековна
  Кесиби: 
  Инженер- педагог , ага окутуучу
  Окуткан таалимдери:

  • Инженердик психология
  • Жалпы жана кесиптик психология
  • Педагогикалык технологиялар
  • Инновациялык билим берүүнүн технологиялары
  • Педагогикалык чеберчиликтин негиздери
  • Башкаруунун психологиясы жана коммуникациясы

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалымат:  Башкаруунун психологиясы  жана этикет
  Байланыш маалыматтары:  Эл.дареги: mira.mamatova@mail.ru, моб.: 0777-29-83-13

  Алиева    Роза    Абдусабировна
  Кесиби:  
  инженер- педагог, окутуучу
  Окуткан таалимдери:

  • Жалпы психология
  • Инженердик психология
  • Теннологияларды окутуунун атайын курсу
  • Дистанттык окутуунун технологиясын усулу

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар:  Кесиптик билим берүүдөгү  маалыматтык технологиялар
  Байланыш маалыматтары:  Электр.дареги:    roza.a76@mail.ru, моб.байланыш : 0771-45-76-00.

   

  Орозали  кызы  Гүлкайыр
  Кесиби:  
  педагог, окутуучу
  Окуткан  таалимдери:

  • Кесипке билим берүүнүн психологиясы
  • Психология жана педагогика
  • Кесиптик педагогика боюнча атайын курс
  • Педагогикалык жана программалык каражаттар

  Квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар:    Кредиттик технологиялар шартындагы окутуучунун калыптануусу
  Байланыш маалыматтары: Электр.дареги: gorozalikyzy@bk.ruмоб.байланыш:0554-34-48-18

  Джапаралиев Шералы  Маразакович
  Адистиги: 
  Сүрөтчү -педагог, окутуучу
  Окуткан таалимдери:

  • Сүрөт
  • Живопись
  • Композициянын негиздери

  Байланыш маалыматтары:  Электр.дареги:    shera9011@gmail.com,  моб.байланыш : 0773-17-85-51

   

   

  Куттубаева Парида  Зулпукааровна
  Адистиги:   
  тарых мугалими,  окуу чебери
  Байланыш үчүн маалыматтар: Электр.дареги: kuttubaeva69@bk.ru,  моб.байланыш : 0772-68-45-56.

   

   

   

   

   

  Ажиева Феруза Алибековна
  Адистиги:   
  Инженер -программист, лаборант
  Квалификациясын жогорулатуу маалымат:  Кесиптик билим берүүдөгү  маалыматтык технологиялар
  Байланыш үчүн маалыматтар:  Электр.дареги:   feride_programistika_94@mail.ru, моб.байланыш :  0778-11-37-15.

   

   

   

   

  Эмилбек кызы Айзада
  Адистиги:   
  Социалдык иш,  инженер
  Байланыш үчүн маалыматтар:  Электр.дареги: a_shermatova@list.ru,  моб.байланыш:0777-04-46-92.

   

   

   

   

   

  PDF форматындагы документтер:

  КББТ кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • «Колдонмо математика» кафедрасы


  «Жогорку математика» кафедрасы ОЖТКнын ректорунун 1991- жылдын 7-мартындагы буйругу менен ачылган. Кафедраны ошол учурда ф.-м.и.к., доцент Ташбаев А.М. жетектеген.

  1994 – жылдын 7-июлунда “Жогорку математика” кафедрасынан жаңы “Колдонмо математика” кафедрасы бөлүнүп чыгып, кафедра башчысы болуп ф.-м.и.к., доцент Джураев А.М. дайындалган.

  1998-жылы ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде “Колдонмо математика” кафедрасынан жаңы “Экономикадагы математикалык методдор” кафедрасы бөлүнүп чыккан. Аталган кафедрага ф.м.и.к., доцент Култаев Т.Ч. кафедра башчысы болуп дайындалган.

  “Жогорку математика” кафедрасында кафедра башчы болуп 1996 – 1997–жылдары ф.-м.и.д, проф. Ашбаев А.А., 1998-2003 -жылдары ф.-м.и.д., проф. Сатаров Ж.С. жана 2004 – 2007-жылдары ф.-м.и.к., доцент Аширбаева А.Ж. иштешкен. 2006 – жылы “Жогорку математика” кафедрасы ОшТУнун  “Эң мыкты кафедрасы” деген I даражадагы диплому менен сыйланган.

  Ал эми “Колдонмо математика” кафедрасын 2001–2006 –жылдары   ф.-м.и.к., доцент Турумбеков А.Т., 2006-2007- жылдары ф.-м.и.д., проф. Ашбаев А.А. жетектеген

  ОшТУнун ректорунун 2007-жылдын 5-ноябрындагы буйругунун негизинде “Жогорку математика” жана “Колдонмо математика” кафедралары бириктирилди  жана кафедра “Колдонмо математика” кафедрасы деп аталып, ушул күнгө чейин ф.-м.и.д., проф. А.Ж. Аширбаева жетектеп келет.

  2011-жылы «Колдонмо математика» кафедрасы А.Ж. Аширбаеванын жетекчилиги  астында «Жылдын  мыкты кафедрасы» номинациясы боюнча конкурска катышып, жеңүүчү деп табылган.

  Билим берүү ишмердүүлүгү

  Азыркы учурда кафедра ОшТУдагы 6 факультетти математикалык дисциплиналар боюнча тейлейт жана Табигый-техникалык факультетинин базасында 510200 «Колдонмо математика жана информатика» багытында бакалаврларды жана магистрлерди даярдап чыгарат.

  Профессордук-окутуучулук курамы


  Аширбаева  Айжаркын Жоробековна
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедра башчысы
  Илимий даражасы: физика – математика илиминин доктору
  Илимий наамы: «Физика – математика»  профессор
  Окуткан таалимдери:  Математика, Мат. физ. теңдемелери, Колдонмо маселелерди математикалык моделдештирүү
  Электрондук почтасы: aijarkyn.osh@mail.ru, +996772720792

   

   

   

   

  Сатаров Жоомарт Сатарович
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: к
  афедранын профессору
  Илимий даражасы: ф
  изика – математика илиминин доктору
  Илимий наамы: профессор
  Окуткан таалимдери:  
  Математика, Алгебра жана геометрия, Сандар теориясы, Математикалык логика жана алгоритмдердин теориясы
  Электрондук почтасы: satarov1949@mail.ru, +996773153985    

   

   

   

   

  Сапарова Гулмира Баатыровна
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедранын доценти
  Илимий даражасы: физика – математика илиминин кандидаты
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан таалимдери:  Математика, Оптималдаштыруу  усулу, Математикалык программалоо
  Электрондук почтасы: 
  gulya141005@mail.ru, +996773761144

   

   

   

   

   

  Зулпукаров Жакшылык Алибаевич
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедранын доценти
  Илимий даражасы: физика – математика илиминин кандидаты
  Окуткан таалимдери :  Математика, Математикалык  анализ, Комплекстүү анализ, Математиканын атайын бөлүгү
  Электрондук почтасы: 
  zulpukarov66@mail.ru, +996773 204815          

   

   

   

   

   

   

  Мамазиаева Эльмира Амановна
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедранын доценти
  Илимий даражасы: физика – математика илиминин кандидаты
  Окуткан таалимдери :  Математика, Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистика
  Электрондук почтасы: 
  mamaziaeva67@mail.ru, +996778 443016

   

   

   

   

   

  Абдрасулов Жамшит
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедранын доценти
  Окуткан таалимдери:  Математика, Массалык тейлөө теориясы
  Электрондук почтасы: +996 779335690

   

   

   

   

   

   

  Аблакимов Усон Асанович
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедранын ага окутуучусу
  Окуткан таалимдери:  Математика, Дифференциалдык теңдемелер
  Электрондук почтасы: +996778 443016

   

   

   

   

   

   

  Мурзабаева Айтбу Бусурманкуловна
  Адистиги: 
  Математика
  Кызматы: кафедранын ага окутуучусу
  Окуткан таалимдери:  Математика, Дискреттик математика, Системалар теориясы жана системалык анализ
  Электрондук почтасы: 
  aytbu.murzabaeva@mail.ru, +996773100853

   

   

   

   

  Мамбетов Жоомарт Иманалиевич
  Адистиги: 
  Математика жана информатика
  Кызматы: кафедранын ага окутуучусу
  Окуткан таалимдери :  Математика, Компьютердик математика, Small Basicте математикалык маселелерди чыгаруу
  Электрондук почтасы: 
  Zhoomart_mambetov@mail.ru, +996773-630304

   

   

   

   

   

  Аракеева Анара Мамадалиевна
  Адистиги: 
  Математика жана информатика
  Кызматы: кафедранын  окутуучусу
  Окуткан таалимдери :  Математика, Эконометрика, Эсептөө математикасы
  Электрондук почтасы: 
  arakeeva1979@mail.ru, +996778 72 96 72

   

   

   

   

   

   

   

  Илимий – изилдөө иштери (ИИИ)

  “Колдонмо математика” кафедрасында илимий-изилдөө иштери кафедрада бекитилген план боюнча жүргүзүлөт.

  Кафедранын илимий- изилдөө иштери төмөнкү темалардын үстүндө жүргүзүлүүдө:

  1.Сызыктуу эмес жогорку тартиптеги жекече туундулуу дифференциалдык, интегро-дифференциалдык теңдемелерди жана теңдемелер системасын кошумча аргумент кийирүү методу менен изилдөө. (жетекчи: ф.-м.и.д., профессор Аширбаева А.Ж.)

  2.Сызыктуу группалардын комбинартордук теориясы.

  (жетекчи: ф.-м.и.д., профессор Сатаров Ж.)

  3.Вольттеранын жана Фредгольмдун интегралдык теңдемесинин чечиминин жалгыздыгы жана регуляризациалануусу.

  (жетекчи: ф.-м.и.д., профессор Асанов А.)

  Кафедранын окуу – методикалык көрсөтмөлөрү

  1. Аширбаева А.Ж. Решения нелинейных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка методом дополнительного аргумента. – Бишкек: Илим, 2013. – 134 с.
  2. Жусупбаев А., Аширбаева А.Ж. Маматкадырова Г. Экономикадагы операцияларды изилдөөнүн методдору жана моделдери. Окуу китеби. Гулчынар басмаканасы, Бишкек, 2008. – 336б.
  3. Аширбаева А.Ж., Мамазиаева Э.А. Операционное исчисление. Основы теории вероятностей и математической статистики. Учебно-методическое пособие. ОшТУнун басмаканасы,, Ош, 2017.
  4. Сапарова Г.Б. Методические указания по дисциплине «Вычислительная математика» (для практических и лабораторных занятий) ОшТУнун басмаканасы,, Ош, 2017.
  5. Зулпукаров Ж.А., Каканбаев Н.И., Мамбетов Ж.И. Эселуу интегралдар. ОшТУнун басмаканасы, Ош, 2013.

  Конференцияларга, симпозиумдарга жана семинарларга  катышуусу:

  • Түрк тилиндеги элдердин математикалык коомунун V конгресси, Кыргызстан, Булан-Соготту. 2014-жылдын 5-7июну.
  • Б.Н. Ельсин атындагы КРСУнун 20 жылдыгына жана Яков Васильевич Быковдун 100 жылдыгына арналган «Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений» эл аралык илимий конференциясы, Бишкек. 2013-жылдын 5-7 сентябры.
  • Түрк тилиндеги элдердин математикалык коомунун VI конгресси. Казахстан, Астана, 2017 –жылдын 2-5-октябры.
  • «Обратные и некорректные задачи математической физики» академик Михаил Михайлович Лаврентьевдин туулган күнүнүн 80 жылдыгына арналган эл аралык конференция. Россия, Новосибирск. 2012 жылдын 5-12-августу.
  • «Инновация-2016» эл аралык илимий практикалык конференциясы. Узбекстан, Ташкент. 2016-жылдын 5-10 октябры.
  • “Actual problems of the theory of control, topology and operator equations». Эл аралык илимий конференциясы. Чолпон-Ата. 2017- жылдын 19-22-июну

   

 • Колдонмо Информатика


  Кафедранын девизи: «Жаңы технологиялык жетишкендиктердин  негизинде студенттерге  татыктуу билим берүү!»

  Максаттары:

  • “Информатика”кафедрасы Ош технологиялык университетинин негизги окуу илимий структуралык бөлүмү болуп эсептелинет. Кафедранын ишмердүүлүгү Ош ТУнун уставы менен жөнгө салынат;
  • Студенттердин чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү максатында окутуунун жаңы технологиясын өркүндөтүү;
  • Фундаменталдык, прикладдык жана техникалык илимдеги өсүүнү профессордук-окутуучулук курамдын чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн илимий-педагогикалык ишмерлерге жана студенттерге окуу процессинде колдонуу;
  • Болондук окуу процессинин негизинде окутууну жакшыртуу жана аны менен билим берүүнүн дүйнөлүк мейкиндигине толук кирүүгө жетишүү;
  • Колдонмо Информатика багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди сапаттуу кадрларды даярдоо.

   Милдеттери:

  1. Кафедра, кафедрага бекитилген дисциплиналарды окутууну камсыз кылуучу профессордук-окутуучулук курамды (профессорлор, доценттер, ага окутуучулар, окутуучулар, аспиранттар, магистрлерди жана окуу-көмөкчү кызматкерлерди) өзүнө бириктирет;
  2. Ошондой эле кафедранын профилинин төмөндөгү багыттары жана программалары боюнча окуган студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн толук шарт түзүү.

  Бакалавр багыты:

  • «Колдонмо Информатика»
   • 710300 «Колдонмо информатика маалыматтар чөйрөсүндө»

  Магистрдик программалар:

  • «Колдонмо информатика маалыматтар чөйрөсүндө»
  1. Кафедранын профили боюнча мамлекеттик билим берүүдөгү стандартка туура келген талаптарды сактайт, жоопкерчилик менен мамиле жасайт, кесиптик билим берүүдөгү программаларды, бекитилген тартипте аткарат;
  • Профессордук-окутуучулук курамдын окуу-методикалык ишмердүүлүгүн жогорулатуу;
  • Мамлекеттин потенциалдык интеллектуалдуулугун жогорулатуу, эл арасына билимди жайылтуу;
  • Бүтүрүүчү студенттерди даярдоодо атайын кесиптик, практикалык жана теориялык билим берүү, курстук иштерге жана бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык жумуштарына (долбоорлоруна) жетекчилик кылуу, ошондой эле студенттердин бардык практикаларын аткарууну уюштуруучу болуп эсептелинет;
  • Жогорку окуу жайлардагы окуу программаларды, кесиптик билим берүүдөгү долбоорлорду, жогорку билим берүүдөн кийинки жана кошумча кесиптик билим берүүдөгү жана мамлекеттик билим берүүдөгү долбоорлорду иштеп чыгат;
  • Окутуунун бардык формасы боюнча лекция, практика, жекече сабак, студенттердин өз алдынча иштери жана башка кафедрага бекитилген предметтер, окуу-планында каралган окуу жүктөмдөрдү уюштурат жана аткарат;
  • Бүтүрүүчү студенттердин квалификациялык жумуштарына, курстук иштерине жетекчиликти компетенттүү камсыз кылат;
  • Аспиранттардын, докторанттардын, илимий кызматкерлердин, изденүүчүлөрдүн, магистранттардын жана кафедранын мүчөлөрүнүн илимий темаларын бекитүү үчүн  сунуштарын алып чыгат жана карайт;
  • Окутуунун заманбап инновациялык жана интерактивдүү технологияларын колдонуу менен сапаттуу билим берүүнү камсыздоо;
  • Кадрларды даярдоону компетенттүүлүк талаптарына ылайык жүргүзүү, билим берүүнү экспорттоо жана импорттоо;
  • Илимий-изилдөө иштерин өндүрүштүк-практикалык нукка багыттоо;
  • IT-технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен рыноктук экономиканын агымына ылайык киреше алып келүүчү иштерди жасоо;
  • Кадрларды рыноктук экономиканын талаптарына ылайык адистиктер жана багыттар боюнча даярдоо;
  • Студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды жана изилдөөчүлөрдү даярдоодо мобилдүүлүктү камсыз кылуу;

  Кафедранын тарыхы
  Информатика кафедрасы 1990-жылдын 6-мартында Фрунзедеги политехникалык институтунун Оштогу   факультетинин  базасында «Электроника жана эсептөө техникасы»  кафедрасы түзүлгөн.

  1991–жылдын 7-мартында ОшЖТК ректорунун №7 буйругунун негизинде  «Электроника жана айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматаштыруу»  кафедрасы  болуп  кайрадан уюштурулган.

  1994–жылы  1-апрелде ОшЖТК ректорунун №07-02/29 буйругунун негизинде «Электроника жана эсептөө техникасы»  кафедрасы  болуп  өзгөртүлгөн.

  1997–жылы 8-сентябрда ОшТУнун ректорунун №09-01/124 буйругунун негизинде  «Информатика жана жана эсептөө техникасы»  кафедрасы  болуп  өзгөртүлгөн.

  2000–жылы 24-апрелде ОшТУнун ректорунун №09-04/62 буйругунун негизинде «Информатика жана эсептөө техникасы»  кафедрасы  «Эсептөө техникасы» жана «Жалпы информатика» кафедраларына бөлүнгөн.
  2003–жылы 24-апрелде ОшТУнун ректорунун №09-04/62 буйругунун негизинде «Жалпы информатика»  кафедрасы «Информатика» кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

  Кафедра уюшулгандан баштап кафедра башчылары болуп иштегендер:

  Саримсаков А.А. (1990-1991-жж.),
  Молдалиев К.Б. (1991-1994-жж.),
  Саримсаков А.А. (1994-1997-жж.),
  Назаров М.М. (1997-2000-жж.),
  Тургунбаев С.Т. (2000-2003-жж.),
  Назаров М.М.  (2003-2007-жж.),
  Саадалов Т.Ы. 2007-ж.,
  Саримсаков А.А. (2007-2010-жж.)
  Ж.К.Матисаков (2010-2020-жж.)
  2020-жылдан баштап т.и.к.доцент  Мамбетоа Ж.И. жетектеп келет.

  Азыркы мезгилде кафедрада 19 окутуучу эмгектенет.   Кафедранын окутуучулары “Колдонмо Информатика” багытында “Жалпы профессионалдык окутуу”, “Атайын дисциплиналар”, “Адистик дисциплиналары” боюнча лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарды окутуунун жаңы технологияларын пайдалануу менен өтүшөт; өндүрүштүк, квалификациялык жумуштарды жана практикаларды уюштурушат; курстук жана квалификациялык жумуштарга жетекчилик кылышат; студенттер үчүн тарбиялык, маданий-массалык жана коомдук иштерди алып барышат.

  Окутуунун формасы жана мөөнөтү:
  күндүзгү бөлүм – 4 жыл

  Бакалаврдык системада берилген диплом бүт дүйнө жүзүндө таанылган жана ал кийинки эки жылда тандалган багыты боюнча магистратурасын улантса болот.

  710300 КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА БАКАЛАВР БАГЫТЫ БОЮНЧА КЕСИПТИК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ МҮНӨЗДӨЙТ

  Бакалаврдык кесиптик ишмердүүлүктүн объектилери болуп төмөнкү:

  – маалыматтык билимдин берилиши;

  – колдонмо жана маалыматтык процесс;

  – колдонмо маалыматтык система.

  Бакалаврдын кесиптик ишмердүүлүгү төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт:

   – колдонмо аймактын системалык анализи, маалыматтык система процесси жана колдонмо маселелердин чечилиши;

  – маалыматтар системасы жана анын компоненттеринин түзүлүшкө карата иштелип чыгуусу жана өнүгүшү;

  – проекттик мисалдардын технико-экономикалык негиздери;

  – автоматтык маалыматташтыруунун проекттик иштелип чыгуусу жана маалымат системасындагы колдонмо аймактын түзүлүшү;

  – маалыматтык-коммуникативдик технологияны программалоонун заманбап  колдонулушу;

  – маалымат системасынын түзүлүшү жана колдонмо мисалдардын проектте таралуусу, автоматтык чечилүүсү;

  – маалыматтык ишканалардын жана уюмдардын проект аркылуу башкарылуусу;

  – колдонмо мисалдардын автоматтык чечилишин окутуу жана консультация берүү;

  – маалымат системасын алып жүрүү жана эксплуатациялоо;

  – колдонмо мисалдардын маалыматтык чечилиши, автоматташтырылган сапат менен камсыз болушу жана мааалыматтар системасынын түзүлүшү.

  710300 Колдонмо информатика бакалавр багыты боюнча төмөнкүдөй түрдөгү кесиптик иш-аракеттер даярдалат:

  – проекттик;

  – өндүрүштүк-техникалык;

  – уюштуруу-башкаруучулук;

  – аналитикалык;

  – илимий-изилдөөчүлүк.

  КЕСИПТИК ИШ-АРАКЕТТИН ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРДИН МАЗМУНУ БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДӨН БАЙКАЛАТ 

   710300 Колдонмо информатика бакалавр багыты боюнча төмөнкүдөй түрдөгү кесиптик ишмердүүлүк  жүргүзүлөт:

   – Колдонмо жана маалыматтык иш-аракеттин моделделиши;

  – Автоматтык колдонмо процесстин жана талап кылынган маалыматтуулуктун моделдештирилиши;
  – Колдонмо чөйрөдө профилдик даярдоого карата текшерүү жүргүзүү;
  – Проекттик мисалдардын техника-экономикалык негиздери, техникалык мисалдарды автоматташтырууда түзүү жана колдонмо мисалдардын маалыматтык чечилиши, маалыматтык системанын техникалык проектирлөөдө адистик боюнча даярдалышы;

  – Маселелердин программаланышы, тестирлөө жана документтештирүү.

    Өндүрүштүк-технологиялык иш-аракет:

  – Колдонмо мисалдардын автоматтык чечилиши жана аналитикалык мүнөздөмөсү;

  – Колдонмо иш-аракеттин маалыматтык камсыздалышы;

  – Маалыматтык системаны түзүүдө таратуу, көнүктүрүү (адаптацияланышы), проекттик мисалда түзүлүшү  жана интеграцияланышы;

  – Маалыматтар системасын алып жүрүү жана эксплуатациялоо.

  Уюштуруу-башкаруучулук  иш-аракет:

  – Маалыматтык процесстин ресурстук, системалык сервистик башкаруулусу жана уюмга катышуусу;

  – Функционалдык жана технологиялык стандарттуулуктун колдонулушу;

  – Маалыматтар системасын эксплуатациялоо иш-аракетине окутуу, консультация берүү;

  – Буюртмачы менен сүйлөшүүгө катышуу;

  – Проектти презентациялоо.

  Аналитикалык иш-аракет:

  – Колдонмо процесстин анализдениши, колдонмо маселелердин автоматтык чечимдеринин варианттарынын иштелип чыгуусу;

  – Маалыматтык-байланыштын технологияны заманбап негизде усулду тандоо жана анализдөө менен колдонмо иш-аракетти маалыматташтыруу жана автоматташтыруу;

  – Проекттик чечимдин үмүтү жана чыгымдын бааланышы.

  Илимий-изилдөөчүлүк иш-аракет:

   – Заманбап маалыматтык-байланыштык технологиянын негизинде колдонмо маселеде маалыматтар системасын түзүү автоматташтыруу жана маалыматташтыруу системасын кабыл алуу;

  – Колдонмо информатика чөйрөсүндө илимий-изилдөөчүлүк иште обзордук даярдоо, аннотация жазуу, реферат, илимий доклад, басылмаларды жана библиографияларды түзүү.

  КЕСИПТИК ПЕРСПЕКТИВАЛЫК БҮТҮРҮҮЧҮ

  ОКУУ ПРОЦЕССИН КАМСЫЗДОО

  Информатика кафедрасы окуу процессинде заманбап лекциялык зал, электрондук китепкана, компьютердик класстар менен камсыздалган, Интернетке туташкан.

  БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН КЕСИПТИК БАЙЛАНЫШТАН КЫЗМАТКА ЖАЙГАШКАНГА АРАЛЫК

   Информатика  кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү кесиптик байланышы колдонмо информатика багыты боюнча окуу жана илимий кызыкчылыктарын камтып, алардын практикалык ишмердүүлүгү компьютерди кеңири колдонгон чөйрөлөрдө, компьютердик жана телекоммуникациялык технологияга өтүп, бүтүрүүчүлөрдүн колдонмо информатика багыты боюнча билими жетишээрлик деңгээлде болуп, алардын кызматка жайгашуусунда жана стабилдүү карьерасынын өсүүсүндө жетишээрлик деңгээлде болот.

  Кафедранын курамы


  Мамбетов Жоомарт Иманалиевич
  Адистиги: 
  Математика жана информатика
  Кызматы  “информатика” кафедра башчы милдетин аткаруучу
  Илимий даражасы   физика-математика илиминин кандидаты
  Окуткан таалимдери :  Компьютердик математика, Small Basicте программалоо, системалар теориясы жана системалык анализ, маалыматтар базасы

  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 4,  макалалары -16;
  Квалификацияны жогорулатуу   -9
  Электрондук почтасы: Zhoomart_mambetov@mail.ru

   

   

   

  Матисаков Жумакадыр Кубатбаевич
  Адистиги: 
  физика жана астрономия;
  Кызматы
  Окуу иштери боюнча проректор
  Илимий даражасы
  техника илиминин кандидаты
  Окуткан таалимдери : 
  БД и ЭС, СМБД
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 9,  макалалары -20;
  Квалификацияны жогорулатуу   -10
  Электрондук почтасы: zhmatisakov@mail.ru

   

   

   

  Аттокуров Урмат Тологонович
  Адистиги    
  Эмгек мугалими, ОТД, ЭТ жана информатика
  Кызматы     Сырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректор,           информатика кафедрасынын профессору
  Илимий даражасы   техника илиминин кандидаты
  Илимий наамы   доцент, Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын член-корр.ти
  Окуткан таалимдери     Мультимедиа жана компьютердик сүрөттөр, геомаалыматтык системалар, долбоорду башкаруу
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 9,  макалалары -20;
  Квалификацияны жогорулатуу   -7
  Электрондук почтасы    urmat_at@mail.ru   

   

   

   

  Сарымсаков Адилкан Азимжанович
  Адистиги    
  Физика
  Кызматы      табигый-техникалык факультетинин деканы
  Илимий даражасы   техника илиминин кандидаты
  Илимий наамы   Электроника адистиги боюнча доцент
  Окуткан таалимдери  ИЭС жана С администрирлөө, электроника,  компьютердин архитектурасы
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 6,  макалалары -42;
  Квалификацияны жогорулатуу   -10
  Электрондук почтасы    sadylkan@mail.ru

  Атамкулова Мушарап Тешеевна
  Адистиги     
  Эмгек жана информатика
  Кызматы    информатика кафедрасынын доценти
  Илимий даражасы   техника илиминин кандидаты
  Окуткан таалимдери   ССТ жана эсептөө машинасы, информатиканын негиздери, мультимедиа жана технологиялык системалар, бөлүштүрүлгөн объект технологиялары
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 5,  макалалары -12;
  Квалификацияны жогорулатуу   -7
  Электрондук почтасы   mariaosh@mail.ru

   

   

   

  Маматкасымова Алийма Торожановна
  Адистиги    
  математика кошумча адистиги информатика жана эсептөө техникалары мугалими
  Кызматы        информатики кафедрасынын доценти
  Илимий даражасы   физика – математика илиминин кандидаты 
  Окуткан таалимдери 
    Акылдуу маалымат тутумдары, маалымат коопсуздугу,  сандык анализ, информатика
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 7,  макалалары -21;
  Квалификацияны жогорулатуу   -10
  Электронная почта    mamatkasymova1973@mail.ru

   

  Саадалов Толонбай Ысманович
  Адистиги      
  математика кошумча адистиги информатика жана эсептөө    техникалары мугалими
  Кызматы Маалымат технологиялар жана компьютерди тейлөө бөлүмү
  Илимий даражасы   физика – математика илиминин кандидаты 
  Окуткан таалимдери  
    Алгоритмдер жана берилиштер структуралары,    акылдуу талдоо жана маалыматтарды сактоо
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 4,  макалалары -9;
  Квалификацияны жогорулатуу   -7
  Электрондук почтасы    Saadtol_68@mail.ru

   

   

   

  Абдыракманова Касиет Токтогуловна
  Адистиги    
  Математика жана информатика
  Кызматы     информатика кафедрасынын ага окутуучусу 
  Окуткан таалимдери 
    Дүйнөлүк маалымат системалары, ИСвЭ, информатика
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 3,  макалалары -5;
  Квалификацияны жогорулатуу   -7
  Электрондук почтасы   kasiet@inbox.ru

   

   

   

   

   

  Осекова Гулбара Арыновна
  Адистиги    
  Математика жана информатика
  Кызматы       информатика кафедрасынын ага окутуучусу 
  Илимий даражасы
     Колдонмо математика жана информатика магистри
  Окуткан таалимдери    Информатика, компьютердик графика, web – программалоо, маалыматтар системы жана технология
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 7,  макалалары -9;
  Квалификацияны жогорулатуу   -8
  Электрондук почтасы  gul_532@mail.ru

   

   

   

   

  Бекташова Роза Абдакимовна
  Адистиги       
  Автоматиканы кайра иштетүү жана башкаруу
  Кызматы       информатика кафедрасынын ага окутуучусу 
  Окуткан таалимдери 
    ООП, проектөөнүн практикуму, программалоонун технологиясы
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 5,  макалалары -7;
  Квалификацияны жогорулатуу   -7
  Электрондук почтасы  roza.bektashova.79@mail.ru

   

   

   

   

  Асанова Сонунбубу Омурзаковна
  Адистиги      
  Инженер-программист
  Кызматы       информатика кафедрасынын ага окутуучусу 
  Илимий даражасы
     Колдонмо математика жана информатика магистри
  Окуткан таалимдери    Информатика, системалык жана программалык камсыздоо, СПО, маалыматтар системасын проектирлөө
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 5,  макалалары -7;
  Квалификацияны жогорулатуу   -8
  Электрондук почтасы sonya.asanova@list.ru

   

   

   

   

  Омурзаков Бектур Кадырбекович
  Адистиги       
  Колдонмо математика жана информатика
  Кызматы       информатика кафедрасынын окутуучусу 
  Илимий даражасы
     Колдонмо математика жана информатика магистри
  Окуткан таалимдери   Информатика, СУБД, ЭЭМдин практиасы,  маалыматтар системасын жана технологиясын мобилдөө
  Адабияттардын жалпы саны   окуу методикасы – 2,  макалалары -4;
  Квалификацияны жогорулатуу   -8
  Электрондук почтасы  Beka2010@mail.ru

   

   

   

   

   

  Джороев Туйгунбек Жунусович
  Адистиги       
  Математик,  системалык программист 
  Кызматы
         информатика кафедрасынын окутуучусу 
  Окуткан таалимдери  
    Информатика
  Адабияттардын жалпы саны   макалалары -3;
  Квалификацияны жогорулатуу   -3
  Электрондук почтасы  tuigun2003@mail.ru

   

   

   

   

   

  Жалжаева Кундузкан Макамбаевна
  Адистиги    
  Маалымат жана өлчөө үчүн жабдуу жана технология
  Кызматы     информатика кафедрасынын инженер-электронщиги
  Квалификацияны жогорулатуу   -4
  Электрондук почтасы Imi_kunduz204@mail.ru

   

   

   

   

   

   

   

  Бактыбек кызы Мээрим
  Адистиги    
  Колдонмо информатика маалымат чөйрөсүндө
  Кызматы    Инженер-программист
  Электрондук почта  mm .baktybekovna@mail.ru

   

   

   

   

   

   

   

  Хусанбай уулу Журабек
  Адистиги    
  Колдонмо информатика маалымат чөйрөсүндө
  Кызматы    информатика кафедрасынын окуу мастери

  Электрондук почта  jurabekhusanboyu@gmail.com

   

   

   

   

   

  Аттокур уулу Эламан

  Адистиги    Колдонмо информатика маалымат чөйрөсүндө
  Кызматы      информатика кафедрасынын инженер-электронщиги
  Электрондук почта  online.osh@mail.ru

   

   

   

   

   

  Сыдык уулу Эркинбай
  Адистиги    
  Колдонмо информатика маалымат чөйрөсүндө
  Кызматы    информатика кафедрасынын лаборанты
  Электрондук почта  erkinbay.sariev@mail.ru

   

   

   

   

   

   

   

 • «Коомдук илимдер жана тил» кафедрасы


  Кафедранын тарыхы 

  07.06.1971-жылы Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин №347/2 буйругу боюнча Оштогу кечки факультеттин алдында «Коомдук илимдер жана тил» кафедрасы ачылган.

  1990-жылы Ош Жогорку Технологиялык Колледж уюштурулгандыгына байланыштуу «Социология жана гуманитардык билим берүү» кафедрасына айланат. Бул кафедрадан «тил илимдери», «дене тарбия», «экономикалык теория жана маркетинг» кафедралары бөлүнүп чыгат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан кабыл алынган мамлекеттик билим берүүнүн стандартына негизделип, 1994-жылдан «фалсафа жана коомдук илимдер» кафедрасына айланган.

  2002-жылы «Тарых» жана «Философия» кафедралары биригип, «Коомдук илимдер» кафедрасы деп аталып калды.
  Кафедра кечки факультеттин курамында турган мезгилде төмөнкү илимий даражалуу адистер иштешкен.
  Экон.и.к., доц. Курманбаева Р, филос.и.к., доц.  Токтосунова А.И, тил.и.к.,доц. Зулпукаров А ж.б.
  1997-2010-жылдар аралыгында төмөндөгү окутуучулар илимдин кандидаттык даражасын коргогон:

  1. 2001-ж. Текенова С.Ж.-тарых илимдеринин кандидаты
  2. 2002-ж. Эргешбаева Р.Ж. –философия илимдеринин кандидаты
  3. 2002-ж. Арапова Э.Б.- философия илимдеринин кандидаты
  4. 2003-ж. Мендибаев Н. – социология илимдеринин кандидаты
  5. 2006-ж. Кедейбаева Ж.А. – философия илимдеринин кандидаты
  6. 2009-ж. Мамытов У.Ж. – тарых илимдеринин кандидаты
  7. 2010-ж. Бекмурзаева Г.К. – тарых илимдеринин кандидаты
  8. 2010-ж. Тобокалов Ч.Б.- тарых илимдеринин кандидаты
  9. 2010-ж Абдыразакова З.М.- тарых илимдеринин кандидаты
  10. 2012-ж Отамбаев Т.А.- тарых илимдеринин кандидаты

  Кафедраны жетектегендер:

  1. Ъ. Абдылдаева (1971-1972-жж);
  2. тарых.и.к., доц. Б.Эшмамбетов (1973-1985-жж)
  3. тарых., и.к., доц. Г.Г. Галиулин (1985-1986-жж)
  4. фил.и.к., проф. Э.Жоробекова (1987-2001-жж)
  5. тарых.и.канд.,доц. С.Ж. Текенова (2001-2004-жж)
  6. соц.и.канд., доц. Н.Мендибаев (2004-2010-жж)
  7. тарых. и.д., проф. Б.А.Нурунбетов (2010-2017-жж)
  8. тарых.и.к., доц. Мамытов У.Ж. (2017-ж баштап)

  Кафедра бүгүнкү  күндө.
  Кафедра түзүлгөндөн баштап коомдук илимдер боюнча сабактардын теориялык, илимий-усулдук денгээлин жогорулатуу боюнча максаттуу иш алып баруу  менен бирге окуу процессинде окутуунун жаңы инновациялык ыкмаларын практикалык түрдө  күчөтүүгө  багыт алды.
  Кафедранын курамында окуу тарбия жана илимий изилдөө иштердин денгээлин жогорулатуу максатында теориялык жана усулдук семинарлар иштейт.
  Окутуучулар стажировка, аспирантура, атайын окуулар аркылуу квалификацияларын  жогорулатып турушат.
  1993-94-окуу жылынан тартып окутуучулардын жана аспиранттардын талаптарын канааттандыруу максатта кафедра алдында философия боюнча кандидаттык сыноодон өтүүгө даярдоочу 4 айлык курс ачылган.
  2001-жылдан баштап студенттердин теориядан алган билимдерин практикада өнүктүрүү максатында кафедранын алдында «Руханият» жана “Каганат” клубдары  иштейт.
  Кафедрада  1 илимдин доктору, 5 илимдин кандидаты бар.
  Кафедрада –   1 профессор, 5  доцент, 1  ага окутуучу, 1 ага адис эмгектенет.

  Коомдук илимдер кафедрасынын
  Профессордук-окутуучулук жана  окуу-жардамчы курамы

  1. Мамытов Улукбек Жанышович – тарых илимдеринин кандидаты, доцент каф. башчысы
  2. Нурунбетов Балтагул Аттокурович – тарых илимдеринин доктору , профессор
  3. Бекмурзаева Гульжамал Койчубаевна- тарых илимдеринин кандидаты, доцент
  4. Тобакалов Чолпонбай Базарбаевич – тарых илимдеринин кандидаты, Ош ТУнун доценти
  5. Отамбаев Тариел Акбаралиевич – тарых илимдеринин кандидаты, Ош ТУнун доценти
  6. Абдыразакова Зарипа Матисаковна – тарых илимдеринин кандидаты, Ош ТУнун доценти
  7. Осмонов Сатимбай Маматович – ага окутуучу
  8. Курбанова Аида Абдурасуловна – ага адис.

  Коомдук илимдер кафедрасынын илимий багыты

  Коомдук илимдер кафедрасынын  жалпы илимий темасы “Кыргызстандын саясий-социалдык өнүгүшү  жана эл аралык мамилелери”.

  1. МамытовУ.Ж.  т.и.к., lоцент “Постсоветтик доордогу кыргыз- казак мамилелери(саясий-экономикалык аспектилери)” деген темада 2009-жылы УИАсында кандидаттык диссертациясын  коргогон. Илимий жетекчиси т.и.д., профессор Джуманалиев А.Ж.
  2. Нурунбетов Б.А. т.и.д., профессор. “Жумушчу табынын социалдык абалы” деген темада 2000-жылы  УИАсында доктордук диссертациясын коргогон. Илимий жетекчиси т.и.д., профессор  Джунушалиев Ж
  3. Бекмурзаева Г.К т.и.к., доцент.“А.Орозбеков- мамлекеттик ишмер” деген темада кандидаттык диссертациясын УИАсында 2010-жылы коргогон. Илимий жетекчиси т.и.д., профессор  Абытов Б. К.
  4. ТобакаловЧ.Б. т.и.к., Ош ТУнун доценти  “Кыргыз-өзбек мамилелери” деген темада кандидаттык диссертациясын УИАсында 2010-жылы коргогон. Илимий жетекчиси т.и.д., профессор  Джуманалиев А.Ж.
  5. АбдыразаковаЗ.М. т.и.к. Ош ТУнун доценти  “Суверендүү Кыргызстандын Европа биримдиги менен мамилелери” деген темада кандидаттык диссертациясын УИАсында 2010-жылы коргогон. Илимий жетекчиси т.и.д., профессор  Джуманалиев А.Ж.
  6. Отамбаев Т.А т.и.к., Ош ТУнун доценти «Внешнеполитическое  сотрудничество со странами АТР 1991-2009 (Япония, Юж.Корея, Малазия)» деген темада кандидаттык диссертациясын УИАсында 2012-жылы коргогон. Илимий жетекчиси т.и.д., профессор  Нурунбетов Б.А.

  Кафедранын курамы


  Мамытов У.Ж. к.и.н., доцент (0771 73 89 44) umamytov@bk.ru
  Количественные показатели научных и методических трудов: 14
  Сведение о повышение квалификации.

  1. Долбоордук окутуу методикасы “Багыт KG” Сертификат январь 2017.
  2. Ансар-Тайп окуу борбору Сертификат январь 2017
  3. “Информационные технологии обучения” и “Основы педагогики и психологии, методики преподавания в ВУЗе” 2 месячный курс. ИПКиПК  Ош ТУ. 2005
  4. “Современные методы преподавания” учебно-методический центр  “Солнечная страна”. 2012
  5. “Кредитттик технологиялар системасы” “Багыт kg” 2017
  6. STLI проекта “Семья” по темам “ Насилие против женщин, конфликт, эмоциональная здоровья, здоровая семья”  Ош ТУ 2017.
  7. “Ансар- Тайп” “Оператор ПК” 2015.
  8. Ош облустук “Профессионал” окуу борбору компьютердик курсу 2014-жыл.
  9. USAID и ACTED  на тренинге ПО СИСТЕМЕ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ Ош 2012.
  10. “Сабаттуу жазалы ” республикалык жат жазуу акциясында мыкты көрсөткүчү үчүн диплом. Ош ТУ 2015
  11. “Эл баасы” акредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетторду даярдоо” программасы. Ош 2018.

  Нурунбетов Балтагул Аттокурович (0770 22 21 57) bnurunbetov@mail.ru.
  Учитеь истории профессор
  Доктор исторических наук
  Профессор.
  Философия, история Кыргызстана , религиоведение
  Количественные показатели научных и методических трудов:
   73

  Бекмурзаева  Гульжамал Койчубаевна ()772 74 50 77), (0550 74 5077)  bekmurzaeva_1972@mail.ru
  Преподаватель истории и гуманитарных наук, доцент.
  Кандидат исторических наук
  Доцент.
  Философия, История Кыргызстана
  Количественные показатели научных и методических трудов: 25
  Сведение о повышение квалификации. 

  1. Долбоордук окутуу методикасы “Багыт KG” Сертификат январь 2017.
  2. Ансар-Тайп окуу борбору Сертификат январь 2017
  3. “Информационные технологии обучения” и “Основы педагогики и психологии, методики преподавания в ВУЗе” 2 месячный курс. ИПКиПК Ош ТУ. 2005
  4. “Современные методы преподавания” учебно-методический центр “Солнечная страна”. 2012
  5. “Кредитттик технологиялар системасы” “Багыт kg” 2017
  6. STLI проекта “Семья” по темам “ Насилие против женщин, конфликт, эмоциональная здоровья, здоровая семья” Ош ТУ 2017.
  7. “Ансар- Тайп” “Оператор ПК” 2015.
  8. Ош облустук “Профессионал” окуу борбору компьютердик курсу 2014-жыл.
  9. USAID и ACTED на тренинге ПО СИСТЕМЕ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ Ош 2012.
  10. “Сабаттуу жазалы ” республикалык жат жазуу акциясында мыкты көрсөткүчү үчүн диплом. Ош ТУ 2015
  11. “Эл баасы” акредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетторду даярдоо” программасы. Ош 2018.

  Абдыразакова Зарипа Матисаковна (0772 14 90 51), (0550 14 90 51) zaripa.abdyrazakova@mail.ru
  Учитель истории, доцент Ош ТУ
  Кандидат исторических наук
  Философия, История Кыргызстана
  Количественные показатели научных и методических трудов: 21
  Сведение о повышение квалификации. 

  1. Долбоордук окутуу методикасы “Багыт KG” Сертификат январь 2017.
  2. Ансар-Тайп окуу борбору Сертификат январь 2017
  3. “Информационные технологии обучения” и “Основы педагогики и психологии, методики преподавания в ВУЗе” 2 месячный курс. ИПКиПК  Ош ТУ. 2005
  4. “Современные методы преподавания” учебно-методический центр  “Солнечная страна”. 2012
  5. “Кредитттик технологиялар системасы” “Багыт kg” 2017
  6. STLI проекта “Семья” по темам “ Насилие против женщин, конфликт, эмоциональная здоровья, здоровая семья”  Ош ТУ 2017.
  7. “Ансар- Тайп” “Оператор ПК” 2015.
  8. Ош облустук “Профессионал” окуу борбору компьютердик курсу 2014-жыл.
  9. USAID и ACTED  на тренинге ПО СИСТЕМЕ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ Ош 2012.
  10. “Сабаттуу жазалы ” республикалык жат жазуу акциясында мыкты көрсөткүчү үчүн диплом. Ош ТУ 2015
  11. “Эл баасы” акредитациялык агенттиги “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетторду даярдоо” программасы. Ош 2018.

  Отамбаев Тариел Акбаралиевич  (0778 64 67 09), (0558 53 53 26) Otambaev@mail.ru.
  Учитель истории и гуманитарных дисциплин, доцент Ош ТУ
  Кандидат исторических наук
  Философия, история Кыргызстана, религиоведение
  Количественные показатели научных и методических трудов: 20
  Сведение о повышение квалификации. 

  1. Долбоордук окутуу методикасы “Багыт KG” Сертификат январь 2017.
  2. Ансар-Тайп окуу борбору Сертификат январь 2017
  3. “Информационные технологии обучения” и “Основы педагогики и психологии, методики преподавания в ВУЗе” 2 месячный курс. ИПКиПК  Ош ТУ. 2005
  4. “Современные методы преподавания” учебно-методический центр  “Солнечная страна”. 2012
  5. “Кредитттик технологиялар системасы” “Багыт kg” 2017
  6. STLI проекта “Семья” по темам “ Насилие против женщин, конфликт, эмоциональная здоровья, здоровая семья”  Ош ТУ 2017.
  7. “Ансар- Тайп” “Оператор ПК” 2015.
  8. Ош облустук “Профессионал” окуу борбору компьютердик курсу 2014-жыл.
  9. USAID и ACTED  на тренинге ПО СИСТЕМЕ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ Ош 2012.
  10. “Сабаттуу жазалы ” республикалык жат жазуу акциясында мыкты көрсөткүчү үчүн диплом. Ош ТУ 2015
  11. Россияская федерация  “Инновационные технологии реализации программ высшего образования” Москва РГСУ 2017.
  12. Российская федерация “Актуальные вопросы и организация учебных занятий в системе высшего образования и методики преподавания учебной дисциплины “философия”” Москва, РГСУ  2017.

  Тобакалов Чолпонбай Базарбаевич (0555 82 34 89), (0708 60 80 54) tobakalov70@bk.ru.
  Учитель истории и гуманитарных наук, доцент Ош ТУ
  Кандидат исторических наук
  Философия, история Кыргызстана, религиоведение.
  Количественные показатели научных и методических трудов: 21
  Сведение о повышение квалификации.

  1. Долбоордук окутуу методикасы “Багыт KG” Сертификат январь 2017.
  2. Ансар-Тайп окуу борбору Сертификат январь 2017
  3. “Информационные технологии обучения” и “Основы педагогики и психологии, методики преподавания в ВУЗе” 2 месячный курс. ИПКиПК Ош ТУ. 2005
  4. “Современные методы преподавания” учебно-методический центр “Солнечная страна”. 2012
  5. “Кредитттик технологиялар системасы” “Багыт kg” 2017
  6. STLI проекта “Семья” по темам “ Насилие против женщин, конфликт, эмоциональная здоровья, здоровая семья” Ош ТУ 2017.
  7. “Ансар- Тайп” “Оператор ПК” 2015.
  8. Ош облустук “Профессионал” окуу борбору компьютердик курсу 2014-жыл.
  9. USAID и ACTED на тренинге ПО СИСТЕМЕ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ Ош 2012.
  10. “Сабаттуу жазалы ” республикалык жат жазуу акциясында мыкты көрсөткүчү үчүн диплом. Ош ТУ 2015

  Осмонов Сатимбай Маматович  (0779 16 80 05) osmonov.satimbay@mail.ru
  Учитель истории и гуманитарных наук, старщий преподаватель
  Философия, история Кыргызстана, религиоведение
  Количественные показатели научных и методических трудов:11
  Сведение о повышение квалификации. 

  1. Долбоордук окутуу методикасы “Багыт KG” Сертификат январь 2017.
  2. Ансар-Тайп окуу борбору Сертификат январь 2017
  3. “Информационные технологии обучения” и “Основы педагогики и психологии, методики преподавания в ВУЗе” 2 месячный курс. ИПКиПК  Ош ТУ. 2005
  4. “Современные методы преподавания” учебно-методический центр  “Солнечная страна”. 2012
  5. “Кредитттик технологиялар системасы” “Багыт kg” 2017
  6. STLI проекта “Семья” по темам “ Насилие против женщин, конфликт, эмоциональная здоровья, здоровая семья”  Ош ТУ 2017.
  7. “Ансар- Тайп” “Оператор ПК” 2015.
  8. Ош облустук “Профессионал” окуу борбору компьютердик курсу 2014-жыл.
  9. USAID и ACTED  на тренинге ПО СИСТЕМЕ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ Ош 2012.
  10. “Сабаттуу жазалы ” республикалык жат жазуу акциясында мыкты көрсөткүчү үчүн диплом. Ош ТУ 2015