Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети

 • Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети (КжМТФ)


  Факультеттин тарыхы
  XXI кылым – кибернетика, телекоммуникация жана маалыматтык технологиялар кылымы.
  Маалыматтык коомго өтүүнүн эң маанилүү шарты – бул компьютердик технологиялар жана байланыш жаатында да, аларды кесиптик ишмердүүлүгү чөйрөсүндө колдоно алган адистерди даярдоо. Маалыматтык тармактарды өнөр жай ишканаларына, соода структураларына, айыл чарбасына жана медицинага жайылтуу алардын ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү болуп саналат.

  Кыргызстандын түштүгүндө биринчи жолу ОшТУнун Маалыматтык технологиялар факультетинин базасында төмөнкүлөр ачылды: 1992-жылы – ” Эсептөө техникалары жана автоматташтырылган системаларды программалар менен камсыздоо, (ПОВТАС)”, 1994-жылы – ” Маалымат технологиялар жана башкаруу.

  (IT) “, 1997-жылы -” Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары ).Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети ОшТУнун окумуштуулар кеңешинин 2000-жылдын 31-мартындагы № 6 п. 21- чечими менен жогорку квалификациялуу программисттерди, байланышчыларды жана схемотехниктерди даярдоо максатында ачылган.

  Факультеттин ишмердүүлүгү
  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети башка жогорку окуу жайлар менен илимий жана окуу-методикалык жактан  тыгыз байланышта. Мисалы: Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети., Кыргыз-Орус Славян университети, Москва техникалык байланыш жана информатика университети, Ташкент мамлекеттик техникалык университети, Кузбасс мамлекеттик техникалык университети жана башкалар.жана башкалар.

  Факультетте билим алып жатышкан студенттердин билимин өркүндөтүү жана жогорулатуу максатында регионалдык мекеме-ишканалар  менен өз ара тыгыз байланышып келишимдер түзүлгөн. Алар  «Кыргызтелеком» ААК ООФ, ЮРУС ОАО РПО РМТР, уюлдук оператор ООО «Sky Mobile» (торговая марка Beeline), MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком»), мобилдик оператор О!, “Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасынын Оштогу филиалы ишканаларынын окуу лабороториялык базаларында өткөрүлөт.
  Адистерди даярдоодо кафедрада лабораториялык, практикалык жана илимий-изилдөөчүлүк иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү үчүн материалдык-техникалык база менен камсыздалган. Заманбап өлчөөчү аппаратуралар, эсептөө техникалык каражаттары, өнөр жай системасындагы приборлорунун түрлөрү, түзүлүштөрдү жана системаларды үйрөнүү, изилдөөлөргө керектүү болгон атайын каражаттар менен жабдылган лабораториялар бар. жана башка жоопкерчилиги чектелген мекеме-ишканалар.

  Жогоруда аталган ишканалардын жана мекемелердин өндүрүштүк базалары эки тараптуу түзүлгөн келишимдердин негизинде студенттер үчүн практикалык, лабораториялык сабактарды, окуу-өндүрүштүк практикаларды өткөрүүдө пайдаланылат.

  Факультет бүгүнкү күндө

  Факультеттин курамындагы 4 кафедрада 40 тан ашык профессордук-окутуучу курам жана окуу-көмөкчү кызматкерлер эмгектенишет.

  • Эсептөө техникалары жана автоматташтырылган системаларды программалар менен камсыздоо,
  • Маалымат технологиялар жана башкаруу.
  • Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары.
  • Компьютердик лингвистика.

  Профессордук-окутуучулук курамдын арасында илимдин докторлору, профессорлор, илимдин кандидаттары, доценттер, КРнын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкерлер, КРнын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары, КРнын билим берүүсүнүн отличниктери эмгектенишет.

  Факультеттин жетекчиси жана кызматкерлери:


  Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич
  Билими: 
  Жогорку, Харьков радиоэлектроника институт 1993-жыл
  Адистиги: 
  Электр приборлору
  Ээлеген кызматы: Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин деканы
  Окумуштуулук даражасы: техника илимдеринин кандидаты, 2000-ж.
  Окумуштуулук наамы: доцент, 2004-ж.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 50 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу:  2008, 2014, 2017ж. Бишкек, Ош.
  Байланыш маалыматтары: жумушчу телефон номери: 03222 4-34-06, моб. 0554120086, эл. почта saidamatov65 @mail.ru

   

   

  Матисаков Жоомарт Кубатбаевич
  Билими: 
  Жогорку, Ош мамлекеттик университети, 2001-жыл
  Адистиги: 
  Физика
  Ээлеген кызматы: Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин күндүзгү окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 10 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: Жаш окумуштуулардын жана окутуучулардын кесиптик көндүмдөрүн жакшыртуу. 2018-ж. Ош шаары
  Байланыш маалыматтары: 0551772901, 0772843842

   

  Турдубаева Жылдыз Алимбековна
  Билими: 
  Жогорку, Ош мамлекеттик университети, 2010-жыл
  Адистиги: 
  Байланыш тармактары жана коммуникация системалары, Юриспруденция
  Ээлеген кызматы: Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин илим  боюнча декандын орун басары.
  Окумуштуулук наамы: Техника илимдеринин кандидаты 2019ж.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 10 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары,  2018-ж. Ош шаары
  Байланыш маалыматтары: 0551322662 jyldyzt8787@mail.ru

   

  Рыскулова Айгул Ыдырысовна
  Билими: жогорку, ОшМУ
  Адистиги: Физика
  Ээлеген кызматы: Сырттан окуу бөлүмүнүн методисти
  Байланыш маалыматтары: 0551348940
  e-mail:  aigulr@mail.ru

   

   

   

  Алмамбетова Жанылай Максымовна
  Билими: жогорку,ОшТУ
  Адистиги: Финансы жана кредит
  Ээлеген кызматы: Күндүзгү окуу бөлүмүнүн методисти
  Байланыш маалыматтары: 0555828945
  e-mail:  janylai79@mail.ru

   

   

   

   

 • Маалымат технологиялары жана башкаруу кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

  Азыркы убактагы техникалык процесстердин тез өнүгүшүнүн негизинде замандын талабына ылайык келген адистерди даярдоо маселеси пайда болду, ошондуктан Кыргызстандын түштүгүндө биринчилерден болуп “Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” кафедрасы түзүлгөн.  Бул кафедра “Маалымат технологиялары жана кибернетика” факультетиндеги “Компьютердик системалар жана тармактар” жана “Маалымат –өлчөө  жана автоматташтыруу системалары “ кафедраларынын биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн.

  Маалымат технологияларынын тез өнүгүшүнө жана кафедрада жаңы адистиктин даярдалуусуна байланыштуу «Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” кафедрасынын аты  “Маалымат технологиялары жана башкаруу” кафедрасына өзгөртүлгөн (МТжБ). Кафедрада инженердик адистерди даярдоо үчүн маалымат технологиялары боюнча эң мыкты адистер тартылган жана алар үчүн байланыш телекоммуникация тармактарында ЭЭМди эффективдүү пайдалануу боюнча жаңы тапшырмалар берилген. Андан сырткары кафедрада маалымат технологияларын коммерциялык тармактарга кеңири колдонууда, өндүрүш ишканаларында жана медицинада маалымат тармактарын өнүктүрүү боюнча иш алып барууда. Заманбап компьютердик технологияларын ири өндүрүштүк ишканаларда колдонуу менен улуттук байлыкты иштетүүнү пландаштыруу жана өндүрүштүк прогрессти оптималдаштырууга жетишсе болот.

  «МТжБ» кафедрасы техникалык адистештирилген кафедра болуп саналат жана кафедрада “Маалымат системалары жана технологиялары” жана “Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары”  багыттары боюнча адистер даярдалат.

  Кафедрада  1 лекциялык зал (1/213), 3 лабораториялык кааналар (1/218, 1/006, 3/224), 2 компьютердик класстар (1/215 эсептөө техникаларын жана системаларын моделдештирүү, 1/213а маалымат коопсуздугу), 1 электрондук библиотека (120 түрдүү окуу китеби жана 22ден ашуун виртуальдык лабораториялык жумуштар) бар

  “МТжБ” кафедрасынын кызматы жана милдети

  “Маалымат технологиялары жана башкаруу” кафедрасы Ош технологиялык университетинин окуу түзүлүш бөлүмү болуп эсептелинет. Кафедранын иши ОшТУнун Уставы менен чектелет.

  • “МТжБ” кафедрасы окуунун баардык формалары боюнча( күндүзгү жана сырткы) лекциялык, лабораториялык, практикалык,өздүк жана адистиктин окуу планында каралган окуунун башка түрлөрү боюнча сабак өткөрөт. Окуу планында көрсөтүлгөн баардык практикалык жана лабораториялык сабактардын эффективдүү өткөрүлүшүн уюштурат жана көзөмөлдөйт, андан сырткары дипломдук жана курстук жумуштардын компетентүү аткарылышын камсыз кылат, студенттерди окуу планы боюнча баардык сабактардан өздүк, аудиториялык жана өз алдынча өздөштүрүүсүн уюштуруу менен камсыз кылат, рейтингдик жана отчеттук(зачет, экзамен) текшерүүсүн уюштурат жана алардын жыйынтыгын анализдөө менен  студенттердин билим алуу процессин өркүндөтөт, студенттердин жыйынтыктоочу аттестациясын уюштурат.
  • Окутуудагы жаңы окуу технолияларын колдонуу менен илимий программалардын негизинде окутуунун сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча тынымсыз жумуштарды алып барат.
  • Кафедрада окутулуучу окуу сабактары боюнча комплекстик окуу усулдук камсыздоону уюштурат: окуу китептери, окуу усулдук колдомолору, чыгаруу жана жазуу, электрондук библиотека, окутуунун техникалык каражаттары.
  • Кафедрада окутуучулардын илимий иштерин студенттерди тартуу жолу менен уюштурат жана пландаштырат. Аспиранттардын жана магистрлердин өздүк пландарын көрсөтүлгөн түрдө иштеп чыгарылат жана бекитилет.
  • Кафедрада “Маалымат системалары жана технологиялары” программасы боюнча башкаруу-маалымат системаларын жана тармактарын тейлөө боюнча, аларды маалыматтык толтуруу жана программалык камсыздоо боюнча; экономиканын ар түрдүү областындагы корпоративдик маалымат системаларын программалык камсыздоо, өндүрүштүк комплекстерде, окуу корпустарында, телекоммуникация тармактарында колдонуу.

  2020-21 окуу жылы үчүн кафедранын иш планы;

  Кафедранын курамы


  Сатыбаев Абдугани Джунусович
  Адистиги: Колдонмо математика
  Ээлеген кызматы:  кафедра башчысы, профессор
  Окумуштуулук даражасы: физика-математика илимдеринин доктору, профессор
  Эмгек стажы: 41
  Илимий эмгектери: 50дөн ашык илимий басылмалар;
  Байланыш тел. 0553080408
  Электрондук почта: abdu-satybaev@mail.ru

   

   

  Кокозова Айнагүл Жылкычыевна
  Адистиги: Математика жана колдонмо информатика
  Окумуштуулук даражасы: ОшТУнун доценти
  Эмгек стажы: 27
  Илимий эмгектери: 3 колдонмо, 22 илимий макала.
  Байланыш тел. 0555186730
  Электрондук почта: kokozova72@mail.ru

   

   

   

   

  Арыкбаев Идрис Мизамович
  Адистиги: Автоматика жана телемеханика
  Окумуштуулук даражасы: ОшТУнун доценти
  Эмгек стажы: 33
  Илимий эмгектери: 15 усулдук колдонмо, 12 илимий макала, 2 окуу куралы
  Байланыш тел. 0553801270
  Электрондук почта: idris2004@mail.ru

   

   

   

  Исманов Өмүрбек Марипжанович
  Адистиги: Машиналардын динамикасы жана бекемдиги
  Ээлеген кызматы:   улук окутуучу
  Эмгек стажы: 19
  Илимий эмгектери: 15 усулдук колдонмо, 18 илимий макала, 2 окуу куралы
  Байланыш тел. 0550915955
  Электрондук почта: omurbek22@mail.ru

   

   

   

  Турдубаева Жылдыз Алимбековна
  Билими: 
  Жогорку, Ош мамлекеттик университети, 2010-жыл
  Адистиги: 
  Байланыш тармактары жана коммуникация системалары, Юриспруденция
  Ээлеген кызматы: улук окутуучу
  Окумуштуулук наамы: Техника илимдеринин кандидаты 2019ж.
  Эмгек стажы: 11
  Илимий эмгектери: 10 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Байланыш тел. 0551322662
  Электрондук почта: jyldyzt8787@mail.ru

   

   

  Анищенко Юлия Владимировна
  Билими: Жогорку, Ош технологиялык университети, 2008-жыл
  Адистиги: ПОВТАС
  Ээлеген кызматы:  мугалим
  Эмгек стажы: 8жыл
  Окумуштуулук даражасы
  Илимий эмгектери 14 илимий макала, 2 патенттик күбөлүк
  Байланыш тел. 0554757202
  Электрондук почта: programm85@mail.ru

   

   

  Камилов Азизулло Хабибуллаевич
  Билими: Ташкентский политехнический институт
  Адистиги: Электроника
  Кызматы: кафедранын инженери
  Эмгек стажы: 46 жыл.
  Байланыш тел. 0551019630
  Электрондук почта: azizullo@mail.ru

   

   

   

   

  Суманова Гульжан  Мурзалиевна
  Билими: Жогорку,  академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети.
  Адистиги: Электроснабжение
  Кызматы: кафедранын инженери
  Эмгек стажы: 35 жыл
  Байланыш тел. 0772749137
  Электрондук почта: guljanss@mail.ru

   

   

   


  Кафедрада чыгарулуучу адистиктер

  “МТжБ” кафедрасы техникалык адистештирилген кафедра болуп эсептелинет жана кафедрада “Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” жана “Эсептөө машиналары, комплекстери, системалары жана тармактары” адистигин даярдайт. ИНформациялык технлогиясынын кескин өзгөрүүсүнүн негизинде пайла болгон муктаждыкка байланыштуу кафедрада 2013 жылдан баштап “Маалымат системалары жана технологиялары” адистиги жана 2015 жылдан “Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары” адистиги ачылган, Азыркы убакта жогоруда аталган эки жаңы адистиктер менен иш алып барылууда.


 • «Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» кафедрасы (ЭТжАСПК)


  Кафедранын тарыхы

  Кыргыз Республикасынын Элге билим берүү министрлигинин 1990-жылдын 6-мартындагы буйругу менен Фрунзе политехникалык институтунун Ош кечки факультетинин базасында «Электроника жана эсептөө техникасы» кафедрасы негизделип,  т.и.к. Сарымсаков А. жетектеген.

  1997-жылы 9-сентябрда кафедра «Информатика жана эсептөө техникасы» деп аталган. Бул мезгилде кафедраны педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Назаров М.М. жетектеген.

  2000-жылы 24-апрелде ОшТУнун ректорунун № 09-04 / 62 буйругу менен «Информатика жана эсептөө техникасы» кафедрасынын базасынан ”Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо” кафедрасы бөлүнүп чыккан жана кафедраны ф.-м.и.к. К.Б.Мансуров жетектеген.

  2004-жылдын 7-апрелиндеги № 09-04 / 125 буйругу менен Университеттин Окумуштуулар Кеңешинин отурумунун №5 протоколунун негизинде “ЭТ” кафедрасы «ЭТжАСПК» кафедрасы болуп өзгөртүлдү.

  2010-жылдан бери азыркы учурда «ЭТжАСПК» кафедрасын ф.-м.и.к., доцент Кутунаев Ж.Н жетектейт.

  Кафедранын миссиясы

  • өлкөнүн түштүгүндө жана бүтүндөй Кыргыз Республикасында эмгек рыногунда талап кылынган жогорку квалификациялуу атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо.

  «ЭТжАСПК»   кафедрасынын максаттары жана милдеттери:

  • Кафедраны программалоо жана картография багытында билим берүү борбору катары өнүктүрүү, мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык терең теориялык жана практикалык билими бар интеллектуалы жогору бүтүрүүчүлөрдү даярдоо боюнча билим берүү иш-чараларын жогорку деңгээлде жүзөгө ашырууну камсыз кылуу.
  • Студенттерди жогорку деңгээлдүү окутууну ишке ашыруу;
  • Кафедранын профили үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттарында жана окуу программаларында каралган, ошондой эле жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү программаларына жана окуу пландарына киргизилген окутуу сабактарын жана курстарын камсыз кылуу;
  • Кафедранын профили боюнча илимий изилдөөлөрдү уюштуруу жана өткөрүү.

  Кафедрада даярдалган багыттары жана профилдери

  «ЭТжАСПК» кафедрасы баклавр жана магистратурада төмөнкү билим берүү программаларын ишке ашырат:

  Бакалавриат:

  • 710100 – “Информатика жана эсептөө техникасы”

  Профили:«Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо»;

  • 590100 – “Маалымат коопсуздугу”

  Профили:
  1) “Укук коргоо органдарындагы маалыматтык технологиялардын коопсуздугу”;
  2) “Финансылык-экономикалык структурадагы  маалымат коопсуздугу”.

  Магистратура:

  • 520500 – “Картография жана геоинформатика”;

  Профили:”Картография”

  • 544319 – “Информатика жана программалоо технологиясы”

  Окуу-усулдук иштер

  Кафедрада окуу процессин уюштуруу 18.02.2013-жылы ОшТУнун №5 Окумуштуулар Кеңеши тарабынан ректор тарабынан бекитилген кредиттик окутуу технологиясынын (ECTS) негизинде окуу процессин уюштуруу жөнүндөгү жобого ылайык жүргүзүлөт. 2015-жылы 710100 “Информатика жана эсептөө техникасы” багыты боюнча бакалаврларды окутуу үчүн НББП ( негизги билим берүү программасы) ЖКБ (жогорку кесиптик билим) иштелип чыккан.

  2017-жылы 520500-“Картография жана геоинформатика”, 544319- “Информатика жана программалоо технологиялары” багыттары боюнча магистрлерди даярдоо үчүн ЖКБ нүн НББП, ал эми 2020-жылы  590100- “Маалымат коопсуздук” багыты боюнча бакалавриаты ачылып, окутуу үчүн ЖКБ нүн НББП иштелип чыккан.

  Кафедранын окутуучулары 2 жылда бир иш программаларын жана окуу материалдарын жаңыртышат. Жумуш программаларынын мазмуну  КР НББП менен шайкеш келет. Аларда курстардын реквизиттери жана постреквизиттери камтылган. Курстун өнүгүп жаткан компетенттүүлүктөрүн, курстун аягында студенттердин алган билгичтиктерин жана жөндөмдөрүн, дисциплинаны окутуунун методикасын, сабактын түрлөрүн жана формаларын, билимди баалоо саясатын, өз алдынча изилдөө темаларын, колдонулган булактарды көрсөтөт. Жыл сайын дисциплиналардын жумушчу программалары, силлабустары жаңыланып турат.

  Кафедранын окутуучулары студенттерге кагаз түрүндө жана электрондук түрүндө колдоно турган окуу куралдарын системалуу түрдө жарыялап турушат. Ар бир дисциплина боюнча бардык электрондук материалдар электрондук китепкананын серверинде сакталат.

  Кафедра бардык сабактар ​​боюнча электрондук түрдө методикалык камсыздоону иштеп чыгуу жаатында иш алып барат: электрондук окуу куралдары, лекциялык материалдар жана аларды бардык предметтер боюнча жүзөгө ашыруу боюнча усулдук көрсөтмөлөрү бар тапшырмалар электрондук түрдө берилет. Бардык материалдар ОшТУнун http://avn.oshtu.kg:85/ билим берүү порталына жайгаштырылган, анда студенттер колдонуучу аты жана сыр сөзү менен кире алышат.

  Лекторлордун, окутуучулардын, окуу- көмөкчү кызматкелердин квалификациялык деңгээли “Информатика жана эсептөө техникасы”, “Маалыматтык коопсуздук”, “Картография жана геоинформатика” жана “Информатика жана программалоо технологиялары” багыттары боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоодо зарыл талаптарга жооп берет.

  Кафедранын студенттерине курстук жумуштарды  иштеп чыгуу жана бүтүрүүчүлөрдүн кфалификациялык жумуштарын даярдоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр берилет. Бүтүрүүчүлөрдүн кфалификациялык жумуштарынын бардык темалары актуалдуу, колдонмо мүнөзгө ээ жана кайталанбайт. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын үчүнчү жак мүчөлөрүнүн сын-пикирлерине ылайык бүтүрүү иштерин коргоо жогорку деңгээлде жүргүзүлүүдө.

  Кафедранын төмөнкү ишканалар менен келишимдери бар: ОсОО «Эсеп Solution», МФК  «М булак», ОАО «ОшЭлектро», ОАО «Ош ТЭЦ»,  жана башкалар, ОсОО “Гео-центр”, Департамент мониторинга, прогнозирования черезвичайных ситуаций МЧС КР, ОсОО “Одна команда”.

  Студенттер өз алдынча иштөө үчүн тапшырмаларды, эреже боюнча, компьютердик класстардын ашыкча жүктөмүнөн улам үйдө аткарышат. Бирок, кафедра өз алдынча жумуштарды аткарууга мүмкүнчүлүк берет (тапшырмалар эмгек программаларында жана силлабустарда белгиленген), кафедранын компьютердик класстарында аткарышат.

  Ар бир семестрдин башында, сабактардын расписаниеси түзүлгөндөн кийин, ар бир компьютердик класстын билим берүү инженери  класстын окуу жүктөмүнүн графигин түзөт, анда СӨАИгө бөлүнгөн сааттар белгиленген. График лабораториянын башчысы жана кафедра башчысы тарабынан бекитилет. Сабактар ​​боюнча өз алдынча ишти кабыл алуу кулактандыруу тактасында илинген графикке ылайык жүргүзүлөт.

  Кафедрада тарбия иштери жалпы билим берүү иштеринин планы, ошондой эле кураторлордун жеке пландары боюнча жүргүзүлөт жана студенттердин билим сапатын жогорулатууга, өз алдынчалуулугун өркүндөтүүгө багытталган. Жалпысынан билим берүү иши окуу процесси аркылуу да, анын чегинен тышкары да жүргүзүлөт.

  Куратордук иш төмөнкү милдеттерди камтыйт:

  • учурдагы окуу жылына карата тарбия иштеринин планын түзүү.
  • старосталарды дайындоо жана топтук активдерди түзүү, студенттерди адистиктин окуу планы менен тааныштыруу.
  • студенттерди университеттин эрежелери менен тааныштыруу.
  • ар кандай уюштуруу жана билим берүү темаларында лекцияларды жана баарлашууларды уюштуруу жана өткөрүү.
  • университет, факультет тарабынан өткөрүлүүчү иш-чараларга студенттердин катышуусу.
  • эмгек тартибин, ички тартипти сактоо.
  • жатаканада жана батирде жашаган студенттер менен иштөө.

  Илим – изилдөө иши
  Кафедранын илимий-изилдөө иштери төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

  • 05.13.18 – “Математикалык моделдөө, сандык методдор жана программалык комплекстер”
  • 05.13.01 – “Тутумду талдоо, башкаруу жана маалыматты иштеп чыгуу”

  Кафедранын окутуучулар курамына 4 илимдин кандидаты, 4 улуу окутуучу кирет. Акыркы үч жылдын ичинде кафедранын ага окутуучулары Б.О.Кочконбаева, Н.К. Кадыркулова өздөрүнүн илимий диссертациясын коргошту.

  Эл аралык долбоорлор:

  • 510978-TEMPUS-1-2010-1-AT-TEMPUS-JPCR – “Геоинформатика: энергетика, ресурстар жана айлана чөйрөнү башкаруу”;
  • 585382-EPP-1-2017-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP – “Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо: табигый кырсыктар тобокелчилигин мейкиндик техникасы менен башкаруу / EPCA”;
  • “Кыздарды техникалык кесиптерге тартуу” – АКШ элчилигинин программасы, 2015-2016-жж.
  • “Роза Отунбаеванын Демилгеси” Москва Фондунун “Технология жана Илимдеги Аял” (STEM) программасы, 2015-2016-жж.
  • TEMPUS – HEICA Долбоору (Борбордук Азиядагы жогорку билим)
  • TEMPUS-544319-2013-1-FR- TEMPUS-JPCR долбоору (Борбордук Азиядагы ПРОМИС).
  • STEAM – “Youth of Osh” коомдук уюму АКШ элчилиги менен биргеликте уюштурган 21-кылымдын шыктарын өнүктүрүү “
  • 617695-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP – “Арменияда жана Кыргызстанда геоинформациялык технологиялар жаатында дисциплиналар аралык аспирантура программаларын иштеп чыгуу жана изилдөө тармактарын чыңдоо” (GeoTAK), 2021-2024ж.

  Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы республикада жана университеттин башка өлкөлөрүндө уюштурулган илимий конференцияларды, тегерек столдорду жана семинарларды даярдоого жана өткөрүүгө катышат.

  «ЭТжАСПК» кафедрасынын материалдык-техникалык базасы
  «ЭТжАСПК» кафедрасына төмөнкү аудиториялар бекитилген:

  • “Информатика жана программалоо технологиясы” адистештирилген компьютердик лаборатория – 1/204 (компьютердик класс менен айкалыштырылган).
  • “Тармактык технологиялар” адистештирилген компьютердик лаборатория – 1/205 (компьютердик класс менен айкалыштырылган).
  • «Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу» – 1/206.
  • “МБСБ жана маалыматтар базасы” адистештирилген компьютердик лаборатория – 1/207 (компьютердик класс менен айкалыштырылган).
  • Адистештирилген компьютердик лаборатория “ГИС-лаборатория” – 1/209 (компьютердик класс менен айкалыштырылган).
  • Лекция залы – 1/213.

  Кафедранын курамы


  Кутунаев Жолчубек Насырымбекович ф.-м. и. к.,  доцент, «ЭТАСПК» кафедрасынын башчысы

  Билими:

  • 1984-ж., Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика-математика факультети, «математика мугалими» квалификациясы.
  • 2009-ж., физика-математика илимдеринин кандидаты, адистиги 05.13.18- «Математикалык моделдөө, сандык методдор жана программалык комплекстер»
  • 2012-ж, “Информатика жана менеджмент” адистиги боюнча доцент

  Сертификаттары:

  • КМТУ, HEICA TEMPUS долбоорунун алкагында, 2013-ж.
  • Билим берүү чөйрөсүндөгү сапатты камсыздоо агенттиги “EdNet”, 2017-ж.
  • “Билим берүүчү технологиялык технологиялар” ОшТУ, 2018-ж.

  Сыйлыктары:

  • ОшТУнун Ардак грамотасы, 2000-жыл;
  • ОшТУнун Ардак грамотасы, 2005-жыл;
  • Ош шаардык мэриясынын Ардак грамотасы, 2014-жыл;
  • Ардак грамотасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги, 2014-ж;
  • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, 2010-жыл;
  • Мамлекеттик патент кызматы, күбөлүк № 170, 04.04.08

  Мансуров Кубанычбек Топчубаевич ф.-м. и. к., ОшТУнун профессору

  Билими:

  • 1979-ж., Ленинград ордендуу Ленин атындагы электротехникалык институту. IN жана. Ульянов (Ленин), Автоматика жана эсептөө техникасы факультети, “Колдонмо математика”
  • 2002-ж., физика-математика илимдеринин кандидаты, 05.13.18 – “Математикалык моделдөө, сандык методдор жана программалык комплекстер”
  • ОшТУнун профессору

   

   

   


  Кадыркулова Нургүл Козубековна т.и.к.,ОшТУнун доцентти

  Билими:
  Жогорку  Адышев М. М. атындагы Ош технологиялык университети;
  Адистиги: Инженер-программист

  Долбоорго катышуусу:
  TEMPUS –Борбордук Азиядагы жогорку билим берүү долбоору.

  Сертификаттары:

  1.  Заманбап технологиялар аркылуу Борбордук Азиядагы жогорку билим берүүнү модернизациялоо боюнча (HiEduTech) 15.05.2020ж.
  2. Окутуучулардын электрондук билим берүү жана дистанттык окутуу технологияларын колдонуу менен окуу процессин уюштуруудагы кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу боюнча 27.01.2021ж.

  Сыйлыктары:

  • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы;
  • 06.2018-ж.,«Кыргыз Республикасынын Эл агартуусунун отличниги» тɵш белгиси Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;
  • 2020-ж., Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ыраазычылык каты.

  Басылмалары:

  • 8 илимий макала;
  • программалык камсыздоо менен байланышкан 7 макала;
  • 10 окуу колдонмо;
  • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген 2 окуу куралы;
  • Компьютердик программалар үчүн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 2 күбɵлүгү.

  Ергешова Гүлшаан Абдыкаймовна ага окутуучу

  Билими:

  • 2018, ОшТУ, «Картография и геоинформатика», магистратура
  • 2002, ОшТУ, “Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу”

  Эл аралык долбоорлорго катышуу:

  • 617695-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP – “ Арменияда жана Кыргызстанда геомаалыматтар технологиялары жаатындагы дисциплиналар аралык дипломдон кийинки билим берүү программаларды иштеп чыгуу жана изилдөө борборлорун чыңдоо (GeoTAK)”;
  • 585382-EPP-1-2017-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP – “ Борбордук Азияда айлана-чөйрөнү коргоо: Мейкиндик технологиясын колдонуу менен табигый кырсык коркунучун башкаруу /EPCA”;
  • 510978-TEMPUS-1-2010-1-AT-TEMPUS-JPCR – “Геоинформатика: Энергетика, ресурстарды жана айлана-чөйрөнү башкаруу”;
  • “Техникалык адистиктерге кыздарды тартуу” (Ноокат жана Карасуу райондорунун алыскы аймактарынын окуучу кыздарын Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо) – АКШ элчилигинин кичи гранттар программасы, 2015-2016 жж.
  • «Аялдар техникада жана илимде» (STEM) «Роза Отунбаеванын демилгелери» эл аралык фондунун программасы, 2015-2016 жж.

  Квалификацияны жогорулатуу:
  1. “Жаңы экономикалык география ( “Тереңдетилген география” курсунун мазмуну жана окутуунун усулдары)”, РУДН, 2018;
  2. Erasmus+ KA107 программасынын алкагында аспиранттардын мобилдүүлүгү, ноябрь, 2020 – февраль, 2021, Зальцбург университети, Австрия.

  Сыйлыктары:

  • «Карасуу жана Ноокат райондорунун алыскы аймактарындагы кыздарды техникалык адистиктерге тартуу» проектисин ийгиликтүү ишке ашыргандыгы үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Элчилигинин Ыраазычылык сертификаты, 2016-жыл.
  • Ош технологиялык университетинин Ардак грамотасы, 2017 ж., 2020 ж.
  • Ош технологиялык университетинен ыраазычылык каты, 2014 ж., 2020 ж.

  Адиева Гульзина Мамытбековна ага окутуучу

  Билими:

  • 2019-ж., ОшТУнун аспирантурасы, 05.13.18 – “Математикалык моделдөө, сандык ыкмалар жана программалар комплекси”
  • 2014-ж., ОшТУ, Магистратура «Картография жана геоинформатика»;
  • 2005-ж., ОшТУ, квалификация «Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу»;

  Сертификаттары:

  • Курс «Акылдуу робот » Ош шаары, февраль 2020-ж.
  • Вебинар Elsevier компаниясы «Как опубликовать статью и стать популярным» 21-22 декабрь 2020-ж.
  • Онлайн курс “Сызма геометрия жана инженердик графика”.

  Сыйлыктары:

  • Ардак грамота, ОшТУ, 2012 ж.
  • Алкыш, 2008 ж.
  • Алкыш, 2011 ж.
  • Ош шаарынын шаардык кенешинин ардак грамотасы, 2018 ж.

  Маликова Зирек Турдалиевна ага окутуучу

  Билими:

  • 2015-ж., ОшТУнун магистратура бѳлүмүнүн «Картография жана геоинформатика» багыты
  • 2005-ж., ОшТУнун кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, «Эсептѳѳ техника жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» адистиги.

  Алган сыйлыктары:

  • ОшТУнун ардак грамотасы, 2018-ж.
  • Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасы, 2017-ж.
  • Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы, 2017-ж.
  • ОшТУнун ардак грамотасы, 2012-ж.

  Мамажакыпова Гүлзара Турдубаевна ага окутуучу

  Билими:

  • 2019-ж., ОшТУнун аспирантурасы, кандидаттык диссертациясынын темасы «Географиялык маалымат тутумдарынын негизинде жол кыймылын башкаруу ыкмаларын өркүндөтүү».
  • 2015-ж., ОшТУ, “Картография жана геоинформатика” магистрдик программасы
  • 2003-ж., Ош мамлекеттик университети, «Математика жана информатика» квалификациясы.

  Долбоорлорго катышуу:

  • Проект 510978-TEMPUS-1-2010-AT- TEMPUS-JPCR
  • ERASMUS+ CBHE PROJECT;
  • “Developing Interdisciplinary Postgraduate Programmes and Strengthening Research
  • Networks in Geoinformation Technologies in Armenia and Kyrgyzstan” (GeoTAK).

   Алган сыйлыктары:

  • 2017-ж., Ош Технологиялык Университетинин билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүдө талыкпаган эмгеги үчүн ыраазычылык баракчасы.
  • 2016-ж., 4-октябрь Кыргыз Республикасынын илим күнүнө карата Ош шаарынын Ардак грамотасы.
  • 2012-ж., Кыргыз Республикасынын Илим күнүнө карата ыраазычылык баракчасы.

  Ташбаева Назгуль Медетбековна инженер-программист

   Билими:
  2006-ж., ОшТУнун кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, «Эсептѳѳ техника жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» адистиги.

    

   

   

   

     Жаныбек кызы Айсалкын лаборант

  Билими:

  • 2020-ж., ОшТУ, «Информатика жана программалоо технологиясы» магистрдик программасы.
  • 2019-ж., Кытай, Чжэцзян Педагогикалык Университети «Кытай тили».
  • 2017-ж., ОшТУнун кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, «Компьютердик лингвистика».

   

   

   

  2020-2021 окуу жылына кафедранын иш планы


 • Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары кафедрасы (БТжТС).


  Кафедранын тарыхы.

  2004-жылдын 5-февраль айында ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде “Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары” кафедрасы уюшулган. Кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Каримов Б.С. дайындалган. 2005-2006-окуу жылдарында кафедраны т.и.к., доцент Джуманов Д. С. жетектеген. 2006-жылдын сентябрь айынан азыркы учурга чейин т. и. к., доцент Мойдунов Т.Т. жетектеп келет.

  Кафедранын адистерди даядоо багыты.

  Кафедра 690300 – Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы багытындагы бакалавр жана магистрлерди даярдайт.
  Бакалаврларды төмөнкү бөлүмдөр боюнча даярдоо жүзөгө ашырылат:

  • байланыш тармактары жана коммутация системалары;
  • мобилдик байланыш системасы жана радио мүмкүнчүлүгү;
  • санариптик телекөрсөтүү жана үн берүү.

  Магистрдик программада магистрлар байланыш тармактары жана коммутация системалары бөлүмү боюнча даярдалат. Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары кафедрасы учурда заманбап лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган. Практикалык сабактар жана өндүрүштүк практикалар төмөнкү: «Кыргызтелеком» ААК ООФ, ЮРУС ОАО РПО РМТР, уюлдук оператор ООО «Sky Mobile» (торговая марка Beeline), MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком»), мобилдик оператор О!, “Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасынын Оштогу филиалы ишканаларынын окуу лабороториялык базаларында өткөрүлөт. Адистерди даярдоодо кафедрада лабораториялык, практикалык жана илимий-изилдөөчүлүк иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү үчүн материалдык-техникалык база менен камсыздалган. Заманбап өлчөөчү аппаратуралар, эсептөө техникалык каражаттары, өнөр жай системасындагы приборлорунун түрлөрү, түзүлүштөрдү жана системаларды үйрөнүү, изилдөөлөргө керектүү болгон атайын каражаттар менен жабдылган лабораториялар бар. Электрондук маалыматтарды колдонууда ар бир студент өз алдынча даярдануу үчүн компьютердик класста интернетке кошулган иш орунудары менен камсыздалган. Ар кандай маалыматтарды берүү үчүн зымдуу жана зымсыз байланыш түзүлүштөрү жана кайрадан иштеп чыгуучу заманбап каражаттар менен камсыздалган.

  Керектелүүчү материалдык-техникалык базанын

  тизмеси төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт:

  • инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы;
  • илимий-изилдөө;
  • радиотехника системасы;
  • виртуалдык технология.

  Илимий-изилдөө иштер.

  Кафедранын негизги илимий багыты “Телекоммуникациялык технологиялар” деп аталат. Анын ичинде кафедранын окутуучулары төмөнкү адистиктер боюнча илимий иштерин жүргүзүшөт:

  • 05.11.13 – Табигый чөйрөнү, заттарды, материалдарды жана буюмдарды текшерүү ыкмалары жана приборлору;
  • 2. 01.04.07. Коютулган физикалык абал;
  • 05.13.13 Телекоммуникациялык системалар жана компьютердик түйүндөр.
   жана ошондой эле заманбап санариптик байланыш технологиялары боюнча студентерге илимий иштер уюштурулган.

  Кафедрада окутулуучу сабактар.

  1. Маалыматтарды берүүнүн компьютердик түйүндөрү.
  2. Электрондук техниканын физикалык, химиялык каражаттары.
  3. Электроника.
  4. Электромагниттик талаалар жана толкундар.
  5. Жалпы байланыштар теориясы.
  6. ТКМдин схемотехникасы.
  7. Санариптик сигналдарды иштеп чыгуу.
  8. Инфокоммукациялык системаларды жана.
  9. Электразыктандыруу түзүлүштөрү жана телекоммуникация
  системасы түйүндөрдү түзүүнүн негиздери.
  10. Радиодоступтагы системалар жана тармактар.
  11. Мобилдик байланыш системалары жана тармактары.
  12. Инфокоммуникация тармагындагы маркетинг.
  13. Оптиканын телекоммуникациялык системасы.
  14. Массалык тейлөөнүн негиздери.
  15. Спутниктик жана радиорелейлик байланыш.
  16. Коммутация системаларын техникалык эксплуатациялоо.
  17. Документтик системанын электрбайланышы.
  18. Коммутация системасы.
  19. Санариптик берүүнүн системасы.
  20. Байланыш тармактары.
  21. Байланыш түйүндөрүнүн долбоорун эксплуатациялоо.
  22. Телетрафиканын теориясы.
  23. Электрбайланыш системасын багыттоо.
  24. Инфокоммукациялык системаларды жана түйүндөрдү түзүүнүн
  негиздери. 

  Кафедранын курамы


  Мойдунов Тайрь Толонович  кафедра башчысы,
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты.
  Илимий наамы: доцент.
  1989 жылы Россиянын Барнаул шаарындагы  индустриалдык техникумун артыкчылык диплому менен бүтүргөн  (1986-1989ж.).
  1989 жылы Барнаул шаарындагы  Алтай политехникалык институтка кирип (1989-1992ж.), 1994 жылы  Ош технологиялык университетин бүтүргөн (1992-1994ж.).
   1993-2000  жылдары Ош технологиялык университетинде  лаборант, инженер,  окутуучу, ага окутуучу болуп эмгектенген.
  1996-1999  жылдары  ОшТУда  аспирантуранын күндүзгү бөлүмүндө  окуган. Аспирантурада окуган жылдары Фергана политехникалык институтундагы жана Ташкент техникалык университетиндеги илимий лабораторияларда кандидаттык диссертациясын жазып  2001 жылдын 26 октябрында Ташкент мамлекеттик техникалык университетинде 05.11.13. “Приборы и методы контроля природной среды, внществ, материалов и изднлий”  адистиги боюнча “Оптоэлектронное устройство для контроля микроконцентрации газообразных веществ” деген темада кандидаттык диссертациясын коргоп, техника илимдеринин кандидаты илимий даражасын алган.
  2000-2006 жылдары Кыргызстан Эл аралык университеттин Оштогу филиалында кафедра башчысы жана декан кызматтарды аркалап келген. Ошону менен бирге эле 2003-2008 жылдары Ош мамлекеттик университетиндеги “Электроника” кафедрасында да эмгектенген.
  2006 жылы “Радиотехника и связь” адистиги боюнча доцент илимий наамын алган.
  Окутулуучу сабактар: Оптикалык телекоммуникациялык байланыш системалары, Байланыш түзүлүштөрүнүн ток булактары, Электрондук техникалардын материалдары, Коммутация системаларын техникалык эксплуатациялоо, Электр байланыш багыттоо системалары.
  Жарык көргөн илимий макалалардын саны 45, окуу жана усулдук куралдардын саны 15, патенттердин саны 2.
  Квалификацияны жогорулатуу: 26-27.01.20017 ж. күндөрү Аккредитациялык Агентство EdNet тарыбынан  өткөрүлгөн «Проведение самооценки ВУЗа и написание отчетов по самооценке» курсу, 10-28.04.2017г. күндөрү  ЮРУС ОАО РПО РМТР тарабынан уюштурулган  «Цифровые ТВ технологии» курсу, 2018-жылдын 15-20-январында“Билим берүү жана маданият борбору тарабынан уюштурулган программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү жөнүндөгү окуу” курсу. “Окутуунун заманбап психологиялык-педагогикалык тенденцияларын колдонуу  методикасы”
  Телефондору:0773248369, 4-35-39, эл.дареги: moydunov@mail.ru.

  Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич – кибернетика жана маалымат
  Илимий даражасы: технологиялык факультетинин деканы т.и.к. профессор

  Илимий наамы: ОшТУ. Радиоэлектроника-инженер.
  Окутулуучу сабактар: Жалпы байланыштар теориясы, Массалык маалымат кызмат көрсөтүү теориясы, Байланыш түйүндөрүн долбоорлоо жана эксплуатациялоо.

  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны: 6. Квалификацияны жогорулатуу: EdNet жана “Кыргызтелеком”  ишканаларында.

   

   

  Сопубеков Нематилла Абдилахатович – техника илимдеринин кандидаты, доцент.
  Адистиги: жалпы техникалык сабактар жана информатика – окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Санариптик сигналдарды иштеп чыгуу, Мобилдик байланыш системалары жана тармактары, Санариптик берүүнүн системасы, Байланыш тармактарындагы маалымат коопсуздугу.
  Илимий багыты: 01.04.07Конденсацияланган абалдын физикасы.
  Жарык көргөн илимий иштери : жалпы – 60
  Анын ичинен:
  Илимий макала – 50;
  Окуу жана усулдук куралдар – 8;
  Патенттердин саны 2.
  Квалификацияны жогорулатуу:
  – «Эксперттердин квалификациясын жогорулатуу” аталышындагы тренинг – Агентство ААОПО – сертификат;
  – “STEAM – 21 – кылымда чеберчиликти жайылтуу” аталышындагы робототехника боюнча курс, Youth of Osh коомдук бирикмеси – сертификат;
  -“Кредиттик технологиялар шартындагы окутуучунун калыптануусу”- аталышындагы атайын курс – сертификат.
  Электрондук почта: nematsopubekov@gmail.com.

  Ормонова Ирсалат Абдрахмановна
  Илимий даражасы: ОшТУнун доценти. Байланыш нженери.
  Окутулуучу сабактар: Коммутация системасы, Байланыш тармактары, Экономика байланышы, Радио толкундардын жайылышы жана антенна фидердик түзүлүш.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана  усулдук куралдардын, патенттердин саны
  Илимий макалалары-
  28
  Окуу-методикалык көрсөтмөлөрү-12
  Квалификацияны жогорулатуу: 27-28.02.20018 ж. күндөрү Аккредитациялык агенттиги “Эл баасы”тарыбынан  өткөрүлгөн «Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” курсу, 10-30.04.2019ж. күндөрү  ЮРУС ОАО РПО РМТР тарабынан уюштурулган  «Радио техника жана антенна фидердик түзүлүштүн негиздери» курсу,11.03-04.04.2019 ООФ ААК “Кыргызтелеком”  тарабынан уюштурулган курсу “Санариптик Хуавей станциясынын коммутация системасы”,2019ж. сентябрь Ош ТУ тарабынан уюштурулган “FIRST” програмассынын  “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби” тренинги, 09-29.01.2019ж. Ош ТУ тарабынан уюштурулган “Кесиптик окутуунун методдору”, 11.05-17.05.2020ж. Бишкек шаарынын“Билим берүү жана маданият Интер-Спутник” борбору тарабынан уюштурулган “Окутуунун заманбап психологиялык-педагогикалык  окутуу  көндүмдөрү колдонуу  методикасы” онлайн семинар,07-14.052020ж Казань шаарынын “Казань Кооперативдик институту” ,Москва шаарынын“Билим берүү жана маданият Интер-Спутник” борбору, Бишкек шаарынын“Билим берүү жана маданият Интер-Спутник” борбору тарабынан уюштурулган “Билим берүү процессинде ВЕБ багытындагы ресурстарды колдонуу”Онлайн эл аралык семинар
  Телефондору:0322243539
  Эл.дареги:ormonovf_Irsalat@mail.ru

  Абдыраева Нурипа Рахматиллаевна – т.и.к., доцент.
  Окутулуучу сабактар: Мобилдик байланыш системасы жана түйүндөрү, Компьютердик графика, Телетрафиканын теориясы.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны
  Илимий макалалары-
  17
  Окуу-методикалык көрсөтмөлөрү-15
  Патенттери-2
  Илимий багыты: 05.13.18- математикалык моделдөө, эсептөө ыкмалары жана программалоо комплекси
  Квалификацияны жогорулатуу:  «Темпус» программасынын курсу-сертификат, “Билим берүү программасында жана окуу жайларында өзүн-өзү баалоону жүргүзүү”  – тренинг- ААОПО агентствосу-сертификат,  “STEAM – 21 – кылымда чеберчиликти жайылтуу” аталышындагы робототехника боюнча курс, Youth of Osh коомдук бирикмеси – сертификат; “Дистанциялык окууда малымат технологияларын колдонуу методдору”онлайн-удостоверение.
  Электрондук почта: nabdyraeva80@mail.ru

  Эркинбаева Назгул Абдикаримовна – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: «Электроника», «Байланыш экономикасы», « Маалымат коммуникация тармактын маркетинги»
  Илимий багыты: 01.04.07- Конденсацияланган абалдын физикасы.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 15.
  Квалификацияны жогорулатуу:
   Аспирантура жана докторантура бөлүмү тарабынан уюштурулган “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби” жана “Илимий изилдөөнүн методу жана методологиясы” курсун аяктады
  “Кесиптик билим берүү мекемесинин ички сапатын камсыз кылуу тутумун түзүү”  -тренинг- ААОПО агентствосу – сертификат
  Телефондору: 032224-35-39.  эл.дареги: nerkinbaeva80@gmail.com

   

  Раимбек уулу Эргазы – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Радио жеткирүү системалар жана тармактар, Инфокоммуникациянын коопсуздугу жана байланыш тармактары, Инфокоммукациялык системаларды жана түйүндөрдү түзүүнүн  негиздери.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 15.
  Квалификацияны жогорулатуу: 
    ОшТУда.
  Телефондору: 032224-35-39.   эл.дареги: ergazy0702@gmail.ru

   

   

  Матисаков Жоомарт Кубатбаевич – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Инфокоммуникация тармагындагы маркетинг, Электрбайланыш системасын багыттоо. Электромагниттик талаалар жана толкундар.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 13.
  Квалификацияны жогорулатуу: ОшТУда
  Телефондору: 032224-35-39эл.дареги: Jh.matisakov.77@mail.ru

   

   

  Биназарова Айгул Биназаровна – инженер.
  Ош ТУнун Технологиялык колледжинин “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары” адистигин кадимки жана орто диплом менен бүтүргөн (2006-2010)Квалификациясы: Техник
  ОшТУнун Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтун “Байланыш тармактары жана коммуникация системалары” адистигин кадимки жана жогорку диплом менен бүтүргөн (2010-2014) Квалификациясы: Инженер
  Телефондору: 0772799980   эл.дареги: dosmatova.aigul@gmail.com

   

   

  PDF форматындагы документтер:
  1. 2017-18 окуу жылына кафедранын иш планы;
  2. Окуу пландары.


 • КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА (КЛ)


  Кафедранын тарыхы

  “Компьютердик лингвистика” кафедрасы
  Компьютердик лингвистика кафедрасы 531200 «Компьютердик лингвистика» жана 531100 «Лингвистика» адистиктери боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелинет. Нормативдик окуу мөөнөтү төрт жыл. Билим денгээли жана квалификациясы жогорку “бакалавр”.
  Кафедра 1997-жылы негизделген. Азыркы күндө кафедраны ф.б.б.б.б. магистр Шерматова Айжаңыл Митаевна жетектейт.
  Кафедрада 2 техника илимдеринин кандидаты, 1 доцент, 2 ОшТУнун доценти, 4 магистр, 2 ага окутуучу,1 инженер-программист,1 лаборант эмгектенишет.

  Багыттары: «Компьютердик лингвистика»  531200 «Компьютердик лингвистика» жана 531100 «Котормо жана котормо таануу»
  Академиялык даражалары – бакалавр.
  Нормативдик окуу мөөнөтү – 4  жыл.
  Квалификациялык мүнөздөмө:

  • маданият аралык пикир алмашууну англисче, корейче жана кытайча жүргүзүү;
  • офистик программаларды, электрондук сөздүктөрдү профессионалдуу, заманбап лингвистикалык программалар менен которуу;
  • тез жана сапаттуу информация, Интернеттен чет тилинен издөө жана аны менен иштөө;
  • коммерциялык жана рекламалык текстерди которуу;
  • ар кандай жанрдагы оозэки текстерди, стилистикалык текстерди чет тилинен орус же кыргыз тилине же тескеринче чет тилине которуу;
  • компьютердик тестерди иштеп чыгаруу;
  • мультимедиялык электрондук басылмаларды иштеп чыгуу;
  • сайтта, компания же фирмаларга (WEB-беттерин) түзүү;
  • профессионалдуу чөйрөдө жана корреспонденцияда которуу;

  Кафедранын ишмердүүлүгү:

  «КЛ» миңбарынын жумушу бекитилген план боюнча жүргүзүлөт. Миңбардын ишмердүүлүгү миңбардын отурумдарынын иш планы, усулдук кеңештин иш планы, окуу-усулдук иши, окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу боюнча жүргүзүлөт. Ачык сабактар, окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу миңбардын усулдук кеңешмесинин отурумунда бекитилген график боюнча өткөрүлөт. Ар бир сабакка «Өз ара сабакка катышуу» журналында анализ берилет.

  Миңбарда негизги теориялык жана практикалык лингвистикалык таалимдерди окутуучулар аткарышат. Практикалык сабактарда окутуучулар чет тилдерин үйрөнүүнүн ыкмаларын  үйрөтүшөт. Бул ыкмалар маалыматтар топтомун жалпы жана салыштырма тил илимине, сүйлөөнүн ишмердүүлүгүнүн теориясына, психологияга жана педагогикага негизделет.

  Окутуучулар окуу-усулдук, илимий-изилдөө, тарбиялык иштерди жүргүзүшөт. Учурда ар кандай типтеги чет элдик капиталдарды колдонуп иш алып барган акционердик коомдор жана компаниялар, биргелешкен иш каналар, жеке фирмалар, мамлекеттик салымдар жана кредиттер аркылуу тартылууда, алынып келинген жаңы техникалык жабдуулар, байланыш системалары жана компьютерлер, жаңы технологияларды өздөштүрүүгө багытталган. Бул жагынан алганда, миңбар профилге сунуштоочу  адистерди даярдайт.

  Кафедрадагы негизги илимий-изилдөөлөрдүн багыттары

  “Материалдардын ар кандай түрлөрүн автоматтык иштетүүнү пайдалануу менен компьютердик лингвистика жана чет тилдерин окутууда илимий-инновациялык технологияларды иштеп чыгуу”

  Биздин бүтүрүүчүлөр

  Кафедра өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат, алар ар кандай чет элдик организацияларда жана проектерде, билим берүү жана бизнес тармактарында, мамлекеттик жана жекече секторлордо жемиштүү иштеп келе жатышат.
  Мисалы :Мырзалиева Айнура- «Secom» окуу мекеме директорунун орун басары, Тажикова Замира жана Сатыбалдиева Чынара, Маматкулова Жамиля ОшТУда окутуучулар, Алтын Кадыров-Эл Аралык «Acted» фирмасынын директорунун орун басары, Улан Эшматов – “Ага-Хан” фондунун башкаруучусу, Талант Алдашев-Ага-Хан фондунун башкы экономисти, Аселя Бурханова – БУУнун башкаруучусу, Эмилбек уулу Сагындык-«YOUTH of OSH» клубунун кординатор волонтеру, «CAP» жаштардын демилгеси менен түзүлгөн группанын координатору, Мусаев Тынар – “Орто Азиялык Суу боюнча Альянстын” жетекчиси, Назеков Айдин Алимбекович – «USAID» уюмунун жетекчиси. ж.б.

  Сырткы байланыштар:

  Кафедра чет элдик ишканалар менен тыгыз байланышта.
  Студенттерди алмаштыруу программасы боюнча жакшы окуган студенттерди Хонам Университети (Корея), Жейони Университети (Корея), Цинзян Университеттери (Кытай) 6 айлык жана 1 жылдык окууга жогорудагы өлкөлөргө жиберилет.
  Студенттер, төмөндөгүдөй окуу борборлоруна жана чет элдик мекемелерге практикага чыга алышат: МТК «Мундуз -Турист», фонд “АГА – Хан”
  «SECOM», «USAID». «TEST center», “CAP” «ООН» ж.б.

  Кафедранын иш чаралары

  Бутуруу кечеси
  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 29-май куну саат 13.00. до маданий эстетикалык борбордо кафедранын бутуруучулоруно арналган  “Бүтүрүүчү кечеси” деп аталган иш чара өткөрдү. Бул иш чараны кафедранын КЛ-17 тайпасы, куратору Маматкулова Ж.А. менен бирдикте откорушту. Бул иш чара кафедранын бүтүрүүчүлөрү КЛ-15 тайпасына арналып, факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. куттуктоо сөздөрү менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чара жогорку денгээлде өттү.

  Тушум майрамы
  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 28-ноябрь куну саат 11.00. до университеттин негизги корпусунун залында  “Thanksgiving Day” деп аталган иш чара откорду. Бул иш чараны кафедранын КЛ-18 тайпасы куратору  Исаков С.И. менен бирдикте өткөрүштү. Бул иш чара тушум майрамына арналып, Американын урп-адаттарына негизделип өткөрүлдү. Факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. куттуктоо сөздөрү менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чаранын аягында тамактардын жарманкеси өттү. Жарманкеге кафедранын студенттери өз колдору менен жасап, бышырып келген тамактарды коюп арзан баада сатышты. Иш чара жогорку денгээлде өттү.

  Жаны жыл майрамы

   

  Кибернетика жана маалымат технологиялар  факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасынын жамааты 2019-жылдын 21-декабрь куну саат 13.00. дө Ала- Тоо ресторанында кафедранын студенттерине арналган Жаны Жылды тосуу аземи “Christmass” деп аталган иш чара өткөрүштү. Бул иш чараны кафедранын КЛ-17 тайпасы куратору Маматкулова Ж. менен бирдикте өткөрүштү. Бул иш чара америка элинин  урп-адаттарына таянуу менен өткөрүлдү. Факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. катышуучуларды  куттуктоо сөздөрү менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чара жогорку денгээлде өттү.

   

  Жомоктор бизде мейманда
  Кибернетика жана маалымат технологиялар  факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 12-декабрь куну саат 13.00. до  университеттин маданий –эстетикалык борборунда  кафедранын студенттерине арналган  “Жомоктор бизде мейманда” деп аталган иш чара өткөрдү. Бул иш чараны кафедранын КЛ-18 тайпасы куратору  С. Исаков менен бирдикте өткөрүштү. Бул иш чара дуйнөлүк жомокторго таянуу менен өткөрүлдү. Факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. катышуучуларды  куттуктоо сөздөрү менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чара жогорку денгээлде өттү.


  “Professional Language Teacher Training” семинар, январь 2020

   

  “Professional Language Teacher Training” семинар, январь 2020


  1-сентябрь “Билим куну” студенттер менен таанышуу чогулушу.

  Кафедранын техникалык базасы

  Кафедрабыз ОшТУнун I корпусунда 1/ 411 кабинетинен орун алып, Корея борборунан, Кытай борборунан, Компьютердик кабинеттен жана окуу методикалык каанадан турат. Кафедранын китеп фондунда баардык адистиктер боюнча окуу куралдар жана адабияттар бар.
  Аудио жана видео материалдар, интерактивдик доска, компакт дисктер англис, корей, кытай тилдери менен тереңдетип жекече жана группалык окутуу үчүн камсыздандырылган.

  2/310а- Англис тили каанасы
  1/408- Тилдик лаборатория (ITLL)
  1/405- Англис тили каанасы
  1/406- Англис тили каанасы

  Кафедра курамы


  Шерматова Айжаңыл Митаевна
  Туулган жери, жылы: 29.04. 1976 ж., Ноокат району, Ош областы,  Кыргыз Республикасы
  Жашаган жери: Кыргыз Республикасы, Ош областы, Ош шаары
  Ээлеген кызматы  жана иштеген негизги жери:   Кафедра башчысы, ОшТУ
  Моб. тел: (996) 559 290476, (996) 777 116376
  e-mail: aizhanylshermatova@mail.ru
  Билими: ОшМУ, 1998 жыл, Чет тилдери (англис жана немис тилдери)
  Илимий даражасы: “Филологиялык билим берүү” багыты боюнча магистр, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 720000, Бишкек шаары, каттоо номери 9-511  № СЕ090008875       16.03. 2009- ж.
  Сыйлыктары:

  • 2006- ОшТУнун Ардак грамотасы         
  • 2008 -Кыргыз Республикасынын экономокалык өнүгүү жана соода Министрлигинин Түштүк аймактар башкармалыгынын Ардак грамотасы
  • 2014- ОшТУнун Алкыш
  • 2015- Ош шаарынын Мериясынын Ардак грамотасы
  • 2016 -Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы
  • 2017- ОшТУ   Ардак грамотасы

   Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:          

  • 26-январь 2017-жыл-“ЖоЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчёт даярдоо” тренинг ОшТУ Сертификат
  • 12-13 январь 2017-жыл-“Совершенствование профессиональных молодых ученых и преподавателей” ОшТУ  Сертификат
  • 16-20 январь 2017-жыл- U.S. Department of State. Intensive Language teacher Training Conference Сertificate
  • 24-28 -октябрь 2016-“Storing and querying data from the web Tempus project Certificate
  • 24-28 -октябрь 2016-жыл-“Methodology for Algorithms and data structure teaching” Tempus project Certificate
  • 17-20-октябрь 2016-жыл-“Software design using UML” Tempus project Certificate
  • 17-20-октябрь 2016-жыл-“Genetic programming in C++” Tempus project Certificate
  • 8-9, сентябрь 2016-жыл- Teachers Help Teachers Seminar  Certificate
  • 28-29 октябрь 2016-жыл- ОшМУ, Язык и культура: Теоретические и методические проблемы лингвистики, международная научная конференция, ОшМУ Сертификат        
  • 14- май 2016-жыл- Osh Forum English Language Teachers’ Association Methodology Day   Certificate
  • Февраль -апрель 2015-жыл- US Embassy in Kyrgyzstan. “English teaching Methodology” teacher training seminar. Certificate Completion

   

  Исаков Сатарали Исакович
  Туулган жылы жана жери: 19.11.1955 ж.  Ош  шаары
  ЖОЖ, окууну бүткөн жылы.   ОМПИ, ДТФ, 1977ж.
  Адистиги (диплом боюнча)  англис жана немец  тили мугалими .
  Сыйлыктары: Кыргыз ССРинин ЖК “Ардак грамотасы”, Кыргыз ССРинин эл агартуусунун мыктысы.1985 ж, СССРдин эл  агартуусунун  мыктысы.1987ж,Орден дружбы народов СССР. 1989, ОшТУнун жана  мэриянын ардак грамоталары.
  Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:      

  1. Teachers help Teachers, OGPI-2016
  2. Limited Liability Company-march 29-2005
  3. Языковая компотенция-26.10.2015
  4. Methodology course-September 2008
  5. Teachers help Teachers, OGPI-2016

   

  Джусуева   Айгул  Акимовна
  Туулган жери, жылы: 28.08. 1962ж., Кара-суу  району, Ош областы,  Кыргыз Республикасы
  Жашаган жери: Кыргыз Республикасы, Ош областы , Ош шаары
  Ээлеген кызматы  жана иштеген негизги жери:   Ага   окутуучу, ОшТУ
  Моб. тел: (996) 559  782859, (996) 772 78 28 59
  e-mail: dzhusueva@mail.ru
  Билими: ОшПИ, 1984 жыл, Чет тилдери (англис жана немис тилдери)
  Сыйлыктары:

  • 2003- ЭМ факультетинин Ардак грамотасы
  • 2006- ОшТУнун  Алкышы
  • 2008- Кыргыз Республикасынын экономокалык өнүгүү жана соода Министрлигинин Түштүк аймактар башкармалыгынын Ардак грамотасы
  • 2015- Ош шаарынын Мэриясынын Ардак грамотасы    

  Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:      

  • Resilience part B:The Art of Bouncing Back-1.05.2013
  • Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары- ОшТУ,20.01.2014
  • Жогорку билим берүүдөгү актуалдуу проблемалар – ОшТУ,29.01.2013
  • 7 Habits of Highly Effective Teachers-OshTU,24.01.2014
  • Управление личными деньгам, семейным бюджетом- ОшТУ,2014
  • Refresh your Teaching Skills: “ Communicative Language Teaching” OshTU,14.02.2014
  • “English Teaching Methodology” provided by Andrew Shannon -08.04.2016
  • Methodology Day: Spring Sports and Nature-14.05.2016
  • Teachers help Teachers, OGPI-2016
  • Teaching Methodology Training and Professional Development25.02.2016.

   

  Кудайбердиева Арзикан Искендеровна.
  Туулган жери, жылы 15.02.61- жыл.   Кыргыз Республикасы Ош Областы. Ош шаары. Толойкон айылы.
  Ээлеген кызмат орду  «Компьютердик лингвистика» кафедрасынын  окутуучусу.
  ЖОЖ,аяктаган жылы: ОшГУ. 1984-жыл.
  Адистиги: Англис жана немец тилдеринин мугалими.
  Сыйлыктары, наамдары:

  • 2009-Почетная Грамота ОшТУ
  • 2016-Почетная Грамота Мэрии г.Ош

  Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:      

  1. The English Languages Fellows Programm.-2005 OshSU, Teacher trainer: Benjamin Pellegion
  2. Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары- ОшТУ,20.01.2014
  3. Жогорку билим берүүдөгү актуалдуу проблемалар – ОшТУ,29.01.2013
  4. 7 Habits of Highly Effective Teachers-OshTU,24.01.2014
  5. Управление личными деньгами семейным бюджетом- ОшТУ,2014
  6. Refresh your Teaching Skills: “Communicative Language Teaching” OshTU,14.02.2014
  7. “English Teaching Methodology” provided by Andrew Shannon -08.04.2016
  8. Methodology Day: Spring Sports and Nature-14.05.2016
  9. Teachers help Teachers, OGPI-2016

   

  Маматкулова Жамиля Абдураимовна
  Туулган жылы: 1.10.1982
  Телефондор: 0552 500 786, 0770 56 63 56
  Дарек: Ош ш., Исанов көч., 43/41.
  E-mail: j-t-a-b@mail.ru
  Улуту: кыргыз
  Үй-бүлө: 3 баланын энеси
  Тилдер: кыргыз, орус, англис
  Билими: 2015-2017жж.- академик М.М. Адышев атындагы Ош   Технологиялык Университети, магистратура бөлүмү, диплом №УМ170336546, 544319-TEMPUS-1-2013-FR-TEMPUS-JPKR. 1999-2004жж. – академик М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети, чет тили жана адабияты боюнча мугалим техника-экономикалык котормо багыты боюнча кошумча адистик менен, диплом с отличием №CD040140295.
  Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:      

  1. 2016жазыркы учурда– инженер-программист, “Компьютердик лингвистика” миңбаары, Кибернетика жана Маалымат Технологиялар факультети, академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети.
  2. 2016- 2017жж– англис тили мугалими, академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университетинин лицейи.
  3. 2013- 2016жж – ЦОЯ каана башчы, “Компьютердик лингвистика” миңбаары, Кибернетика жана Маалымат Технологиялар факультети, академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети.
  4. 20112013жж. – англис тили мугалими, №5 Парманас атындагы орто мектеби, Гульчө айылы, Алай району, Ош облусу.
  5. 2007 – 2009жж. – долбоор ассистенти «Жаштарды өнүктүрүү», микродолбоор «Устат-шакирт», кластер Карасуу, Эл аралык толеранттуулук учун Коомдук Фондунун Ош офиси.
  6. 2004-2006жж. – офис-менеджер, Эл аралык толеранттуулук учун Коомдук Фондунун Баткен филиалы.

  Сатыбалдиева Чинара Гайбиллаевна
  Туулган жери, жылы 19. 04. 1983- жыл. Ош шаары мкр.Западный
  Ээлеген кызмат орду «Компьютердик лингвистика» кафедрасынын окутуучусу
  Кабыл алынган убактысы 2005-жылы сентябрь
  ЖОЖ, аяктаган жылы Ош технологиялык университети 2005-жыл
  Адистиги Англис, орус тилдеринин окутуучусу
  Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:      

  1. Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары- ОшТУ,20.01.2014
  2. Жогорку билим берүүдөгү актуалдуу проблемалар – ОшТУ,29.01.2013
  3. Seven Habits of Highly Effective Teachers-OshTU,24.01.2014
  4. Управление личными деньгами, семейным бюджетом – ОшТУ,2014
  5. Refresh your Teaching Skills: “ Communicative Language Teaching” OshTU,14.02.2014
  6. “English Teaching Methodology” provided by Andrew Shannon -08.04.2016
  7. Methodology for Algorithms and structures teaching
  8. Storing and querying data from the web: Introduction into xml technologies
  9. Software design using UML
  10. Generic programming in C++

   

  Астанова Миргул Калыковна
  Туулган жылы: 11.07. 1985-жыл, Кыргыз Республикасы, Ош областы, Карасуу  району
  Жашаган жери: Кыргыз Республикасы, Ош областы
  Ээлеген кызмат орду:  ОшТУнун, КЛ кафедрасынын окутуучусу
  Моб. тел: (996) 556  85 02 05 , (996) 772 15 12 55
  e-mail: mirgulya_kalykov@mail.ru
  Адистиги: ОшМУ, 2006 г, Англис тили жана адабият (англис тили жана  француз тили)
  Научные труды: 2015-2017жж.- академик М.М.Адышев атындагы Ош   Технологиялык Университети, магистратура бөлүмү, диплом №УМ170336546, 544319-TEMPUS-1-2013-FR-TEMPUS-JPKR.Награды:
  Сыйлыктары: 2014 – Благодарность ОшТУ; 2017 –  Ардак грамота ОшТУ
  Кесипкөйлүк даярдыгынын жыйынтыктары:          

  1. Resilience part B:The Art of Bouncing Back-1.05.2013
  2. Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары- ОшТУ,20.01.2014
  3. Habits of Highly Effective Teachers-OshTU,24.01.2014
  4. Refresh your Teaching Skills: “ Communicative Language Teaching” OshTU,14.02.2014
  5. “English Teaching Methodology” provided by Andrew Shannon -08.04.2016
  6. Methodology Day: Spring Sports and Nature-14.05.2016
  7. Teaching Methodology Training and Professional Development25.02.2016
  8. Storing and querying data from the web: Introduction into xml technologies
  9. Software design using UML
  10. Generic programming in C++

  Жоробаева БегимайЖанибековна
  Ээлеген
  кызмат орду: окутуучу
  Моб.тел.: (996) 779 48 78 92
  email: zhanibekovab@gmail.com
  Билими: высшее, ОшТУ, 2015 г., “Инженерпрограммист”
  Үй-бүлөөлүк абалы: никеси бар, бир баланын апасы

  Өз билимин жогорулатуу:

  • Certificate of Participation Professional Language Teacher Training January,2020
  • Трехдневный семинар-тренинг по темам: «Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах», «Подготовка заявки для получения гранта» и «Основы проектного менеджмента», проведенного 29-31 января 2020-года Технопарком и Научным отделом Ошского Технологического Университета им. академика М.М. Адышева
  • Семинар-тренинг ААОПО «Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений»
  • Certificate of Participation “Professional Language Teacher Training ” January,2020
  • Certificate of Participation “Teaching Young Learners online Q & A” May 2020

   

  Карабаева Алтынай Жолчубековна
  Ээлегенкызмат орду:  окутуучу
  Моб.тел.: (996) 704 96 29 80
  e-mail: altynajkarabaeva81@gmail.com
  Билими: орто билим., Ош гуманитардык педагогикалык институту (колледж)
  “Башталгыч класстарга англис тили мугалими” адистиги.
  бакалавр, ОшТУ, 2017 г., “Компьютерная лингвистика”
  Үй-бүлөөлүкабалы: бойдок
  Өз билимин жогорулатуу:

  • Certificate of Participation “Professional Language Teacher Training ” January,2020
  • Teaching young learners online Q&A
  • Best Practices for teaching English Through collaboration and Compassion Training.

   

   

   

  Компьютердик лингивистика кафедрасынын иш план (2020-21-окуу жыл)
  Компьютердик лингивистика кафедрасынын Отчету