Кабыл алуу комиссиясы

 • ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕСИТЕТИ ТӨМӨНКҮ АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

  АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

  • 750100 Архитектура
  • 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны 
  • 750500 Курулуш
   Профилдери:

   • Имараттарды долбоорлоо (ПЗ)
   • Өндүрүштүк жана атуулдук курулуш (ПГС)
   • Автоунаа жолдору жана аэродромдор
  • 620101 Колдонмо геодезия
  • 750002 Темир жолдордун, көпүрөлөрдүн жана унаа тоннелдеринин курулушу

  АВТОУНАА ФАКУЛЬТЕТИ

  • 670300 Унаа процесстеринин технологиясы
   Профилдери:

   • Кыймыл коопсуздугун уюштуруу (ОБД)
   • Унаадагы ташууну уюштуруу жана башкаруу
   • Бажы иши (ТД)
  • 670200 Унаа технологиялык машиналарын жана комплекстерин эксплуатациялоо
   Профилдери:

   • Автомобиль жана автомобильдер чарбасы (АиАХ)
   • Авто сервис (АС)
  • 570400 Дизайн  (ОРТ талап кылынбайт)

  КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

  • 690300 Инфокоммуникациялык технологияларжана байланыш системалары
   Профилдери:

   • Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары (ССиСК)
   • Мобилдик байланыш системаларыжана радио байланыш (СМСиРД)
   • Санариптик теле жана радио берүү
  • 700200 Технологиялык системалардагы башкаруу
  • 710100 Информатика жана эсептөө техникасы
   Профилдери:

   • Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо (ПОВТАС)
  • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары
   Профилдери:

   • Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары
  • 531200 Компьютердик лингвистика
   Профилдери:

   • Компьютердик лингвистика жана лингвистикалык экспертиза
   • Маданият аралык коммуникация жана которуунун автоматташтырылган системасы

  ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

  • 570021 Интерьер жана жабдуулар (ОРТ талап кылынбайт)
  • 550800 Кесипке окутуу (бакалавр; негизги тест)
  • 510200 Колдонмо математика ж-а информатика
  • 550600 Көркөм чыгармачылык билим берүү (ОРТ талап кылынбайт)
  • 710300 Колдонмо информатика

  ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

  • 580600 Логистика
  • 710300 Экономикадагыколдонмо информатика
  • 540200 Социалдыкиш
  • 531500 Аймак таануу

  ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

  • 640200 Электроэнергетика жана электротехника
   Профилдери:

   • Электр менен жабдуу (ЭС)
   • Электрстанциялары (Эст)
   • Электроэнергетикалык тармактар жана тору (ЭСиС)
   • Электроэнергетикалык тармактарды реле аркылуу коргоо жана автоматташтыруу
   • Энергосистемасында энергияны үнөмдөө (ЭЭвЭС)
   • Энергиянын альтернативдүү булактары
   • Өндүрүштүк менеджмент
  • 610300 Агроинженерия
   Профилдери:

   • Электр жабдыктары жана электр технологиялары
  • 640100 Жылуулук энергетика жана жылуулук техникасы
   Профилдери:

   • Жылуулук электр станциясы (ТЭС)
  • 640100 Жылуулук энергетика жана жылуулук техникасы
   Профилдери:

   • Жылуулук электр станциясы (ТЭС)
  • 700600 Метрология , сертификациялоо жана стандартташтыруу
   Профилдери:

   • Өндүрүш жана азык-түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо
  • 680100 Прибор куруу
   Профилдери:

   • Маалымат өлчөө техникасы жана технологиясы
   • Медициналык приборлор, диагностикалоонун жана текшерүүнүн ыкмалары
  • Курулуш
   Профилдери:

   • Жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү

  ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

  • 610600 Айыл чарба азыктарынын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы
  • 720100 Химиялык технология
   Профилдери:

   • Жаратылышта энергия кармаган нефти газ жана көмүртектик материалдардын химиялык технологиялары.
   • Органикалык эмес заттардын технологиясы
  • 740700 Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкторлоо
  • 570020 Дизайн
  • 570700 Костюм жана текстиль искусствосу
  • 520800 Токой иши жана ландшафттык курулуш 
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу
  • 760300 Техносфералык коопсуздук
   Профилдери:

   • Колдонмо геология жана тоо-кен иштери.
  • 630300 Тоо-кен иштери 
  • 630001 Колдонмо геология

   

  КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

  • Экономика
   Профилдери:

   • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит(БУиА)
   • Финансы жана кредит (ФиК)
  • Электроэнергетика жана электротехника
   Профилдери:

   • Электр менен камсыздоо
   • Инженер- электрик
  • Транспорт процесстеринин технологиясы
   Профилдери:

   • Жол кыймылын уюштуруу
  • Инфо коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары
   Профилдери:

   • Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары

  ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ


  • Байланыш түйүндөрү жана коммутация системалары215 (квалификациясы – техник);
  • Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо 135 (квалификациясы – техник);
  • Электр менен жабдуу215  (квалификациясы – техник);
  • Электр станциялары, тармактар жана системалар215 (квалификациясы – техник-электрик);
  • Тигилүүчү буюмдарды моделдештирүү жана конструкциялоо415 (квалификациясы – конструктор-модельер);
  • Тигилүүчү буюмдардын технологиясы415 (квалификациясы – техник);
  • Автоунааларды оңдоо жана техникалык тейлөө215 (квалификациясы – техник);
  • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу215 (квалификациясы – техник);
  • Нефтини жана газды кайра иштетүү415 (квалификациясы – техник-технолог);
  • Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы 215 (квалификациясы – техник-электромеханик);
  • Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу215  (квалификациясы – техник);
  • Ачык тоо-кен иштери415 (квалификациясы – техник-технолог);
  • Социалдык иш615 (квалификациясы – социалдык ишкер);
  • Экономика жана бухгалтердик эсеп135 (тармактар боюнча)  (квалификациясы – экономист);
  • Финансы135 (квалификациясы – экономист);
  • Менеджмент135 (квалификациясы – менеджер);
  • Колдонмо информатика135(тармактар боюнча) (квалификациясы – техник);
  • Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган ситемалары жана башкаруу135 (квалификациясы – техник);
  • Инженердик курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо215 (квалификациясы – техник);
  • Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо215 (квалификациясы – техник);
  • Компьютердик системалар жана комплекстер135 (квалификациясы – техник);
  • Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо215 (квалификациясы – техник);
  • Өзгөчө кырдаалдан коргоо215 (квалификациясы – техник);
  • Статистика135 (квалификациясы – экономист);
  • Архитектура215(квалификациясы – экономист);

  Окуу мөөнөтү бардык адистиктер үчүн:

  • жалпы орто билим берүүнүн (11-кл.) базасында- 1 жыл 10 ай

  (Архитектура адистиги – 2 жыл 6 ай);

  • сырттан окуу- 2 жыл 4 ай.
  • негизги жалпы билим берүүнүн (9-кл.) базасында- 2 жыл 10 ай

  (Архитектура адистиги – 3 жыл 6 ай);

  Эскертүү:

  Кабыл алуу  бардык адистиктер боюнча 9-класстын базасында: математика, кыргыз же орус тили предметтеринен; 11-класстын базасында:
  тестирлөө предметтеринин кыскартылган шарттуу белгилениши (жогоруда индекс катары берилген):
  1 – математика; 2 – физика; 3 – информатика; 4 – химия; 5 – кыргыз  (орус) тили;  6-тарых

  Жогорку индекстеги биринчи экзамен – негизги профилдик экзамен болуп саналат.

  Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтер:

  1. Аттестат, 9-классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүк (түп нускасы);
  2. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (көчүрмөсү);
  3. Сүрөт 3х4 – 8 даана;
  4. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн, көчүрмөсү).

  Байланыш маалыматтары:

  (03222) 4-60-49,
  (0773) 39-28-13,
  (0551) 39-28-13,
  (0777) 47-50-37,
  (0772) 24-32-12,
  (0772) 48-89-98.

  Лицензия ЖБ №170000223

 • Университетке кабыл алуу


  Университетке кабыл алуу М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жогорку кесиптик билим берүү программасы боюнча кабыл алуунун эрежелеринин негизинде жүргүзүлөт. Бул Эреже Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун (28.05.2011-ж., №256) ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун Тартибине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларына, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине  кабыл алууну регламенттөөчү ОшТУнун Уставына ылайык иштелип чыккан.

  М.М. Адышев атындагы  Ош технологиялык университетине (мындан ары ОшТУ) жалпы орто жана орто кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат.

  Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга багыты (бакалавр) боюнча базалык жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому же толук жогорку кесиптик билими тууралуу диплому бар адамдар кабыл алынат.

  Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле башка өлкөлөрдүн жарандары болгон кыргыз улутундагы адамдар, эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз жана акы төлөө аркылуу жогорку билим алууга укуктуу.

  ОшТУда башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийиштүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББИМи тарабынан бекитилет.

  ОшТУда окутуунун күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

  2018-19-окуу жылына кабыл алуу комиссиясынын иш планы

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы

  Алдашов Мухтарбек Кадырбекович физика-математика илимдеринин кондидаты, доцент

  Байланыш маалыматтары:
  Эл.дареги.:
  m.aldashov1967@mail.ru ,
  иш.тел.:
  (03222) 4-60-49 моб.тел.: 0773-39-28-13, 0551-39-28-13

   

   

   

   


  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары

  Турабыев Чынгыз Кубатович

  Байланыш маалыматтары: иш тел. 03222 4-35-59, моб. 0557475037, 0777475037.

   

   

   

   

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын технологиялык колледжи боюнча орун басары

  Баатыров Залкарбек Карабаевич

  Байланыш маалыматтары: иш  тел: 0772 48 89 98, 0552488998
  Е-mail: b-zalkarbek@mail.ru

   

   

   

   

   

 • М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 2017-2018-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА КАБЫЛ АЛУУНУН ЭРЕЖЕСИ 

  1. Жалпы жоболор

  1.1. Бул Эреже Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүнү токтомун (28.05.2011-ж., №256) ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жогогрку окуу жайларына кабыл алуунун Тартибине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларына, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине кабыл алууну регламенттөөчү ОшТУнун Уставына ылайык иштелип чыккан.

  1.2. М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине (мындан ары ОшТУ) жалпы орто жана орто кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат.

  1.3. Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга багыты (бакалавр) боюнча базалык жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому же толук жогорку кесиптик билими тууралуу диплому бар адамдар кабыл алынат.

  1.4. Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле башка өлкөлөрдүн жарандары болгон кыргыз улутундагы адамдар, эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз жана акы төлөө аркылуу жогорку билим алууга укуктуу.

  1.5. ОшТУда башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  1.6. Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийиштүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББИМи тарабынан бекитилет.

  1.7. ОшТУда окутуунун күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

  1.8. Абитуриент ОшТУнун уставы, анын билим берүү ишине лицензиялары жана мамлекеттик жана башка аттестациянын (аккредитациянын) сертификаттары, ОшТУга кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кабыл алууга байланыштуу кирүү сынактарынын программалары жана башка зарыл маалымат менен таанышууга укуктуу. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти, анын мыйзамдуу өкүлдөрүн, ата-энесин тараптардын милдеттемелери жана укуктары, окутуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана тартиби, акы төлөөдө жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууга милдеттүү.

  1. ОшТУга кабыл алууну уюштуруу

  2.1. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы (мындан ары – ЖРТ) боюнча окутуунун күндүзгү формасынын биринчи курсуна абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу үчүн Гранттык комиссия түзүлөт.

  2.2. Студенттерди окутуунун бардык формаларына кабыл алууну уюштуруу үчүн ОшТУнун ректорунун буйругу менен кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ОшТУнун ректору болуп саналат.

  2.3. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингентинин, ошондой эле ЖОЖго кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибинин, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

  2.4. Кабыл алуу комиссиясынын курамы, укуктары жана иш тартиби ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген ал жөнүндөгү жобо менен аныкталат. Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

  2.5. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОшТУнун ректору тарабынан дайындалган жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчыларына талапкерлер КР ББИМи менен макулдашылат.

  2.6. Кирүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамы бекитилет. Сынактык комиссиялар ОшТУнун эң тажрыйбалуу окутуучуларынан түзүлөт. Бул комиссиялардын курамы жыл сайын 50%тен кем эмес жаңыланып туруш керек.

  2.7. Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда аттестациялык сынактарды уюштуруу жана өткөрүү үчүн ЖОЖда аттестациялык комиссиялар түзүлөт. Аттестациялык комиссияларды түзүүнүн тартиби, курамы, укуктары жана иш тартиби, ошондой эле аттестациялык сынактарды өткөрүүнүн жол жоболору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген тийиштүү жоболор менен аныкталат.

  2.8. ОшТУга кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген, билим берүү чөйрөсүндөгү жарандарын укуктарын сактоону, гранттык жана кабыл алуу комиссияларынын ишинин айкындыгын жана ачыктыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун объективдүүлүгүн, кабыл алуу комиссиясынын жетекчилигинин кабыл алуунун бардык этаптарында жеткиликтүүлүгүн камсыздайт.

  2.9. Кабыл алуу комиссиясы абитуриенттин ЖРТга катышуусу жөнүндө маалыматтардын ырастыгына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү, ошондой эле абитуриент тарабынан берилген билими тууралуу башка документтердин текшерүүгө укуктуу.

   

  1. Документтерди кабыл алуу

  3.1. ОшТУга кабыл алуу жарандардын жеке арыздары боюнча жүргүзүлөт.

  3.2. Жогорку окуу жайына кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент өз каалоосу менен анын инсандыгын, жарандыгын тастыктаган документтердин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документинин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана тиешелүү сандагы сүрөттөрүн берет. Студенттикке катталууда билими тууралуу документинин түп нускасынын болушу милдеттүү болуп саналат.

  3.3. Ар бир тапшыруучуга жекече иш көктөмү ачылып, анда бардык тапшырылган документтер жана тапшырылган кирүү сынактарынын, аттестациялык сынактарынын материалдары (аны менен катар жогорку окуу жайынын апелляциялык комиссиясынын чечиминин протоколунун көчүрмөсү) сакталат.

  Тапшыруучулардын жекече иш көктөмү окуу жайда документтерди кабыл алгандан тартып, алты ай аралыгында сакталат.

  3.4.Документтерди тапшырууда абитуриентке документтердин кабыл алынгандыгы тууралуу тил кат берилет.

  3.5. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек.

  3.6. Абитуриент конкурска катышуу тууралуу арызын бир эле убакта адистерди даярдоонун бир нече багыттарына(адистиктерге), ошондой эле билим алуунун ар кандай формаларына (күндүзгү, күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан) берүүгө укуктуу.

  3.7. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына документтерди кабыл алуу 2017-жылдын 1-июлунан тартып жүргүзүлөт.

  3.8. Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга документтерди кабыл алуу 2017-жылдын 1-июлунан башталып, 1-октябрда аяктайт.

  3.9. Кабыл алуу комиссиясына билип туруп жасалма документтерди тапшырган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылышат.

   

  1. Жалпы республикалык тестирлөө жана кирүү сынактары.

  4.1. Акы төлөө келишими боюнча күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окутуу орундарына талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу КР ББИМи бекиткен мөөнөткө ылайык ЖРТнын жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлөт. Абитуриент босого баллдан жогору балл алса, кабыл алуу комиссиясы конкурска катышуу үчүн сертификаттарды кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.

  4.2. Акы төлөө келишим боюнча окутуу орундарына конкурс өткөрүүнүн мөөнөтү жана тартиби ЖРТнын жыйынтыктары менен гана абитуриенттерди гранттык окууга тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүүгө окшош. Абитуриент акы төлөп окутуу орунуна конкурска катышуу үчүн арналган сертификаттын кесилме талонун өзү каалагандай пайдаланат. Экинчи жана үчүнчү турларда конкурска катышуу үчүн сертификат кабыл алынышы мүмкүн.

  4.3. Акы төлөө келишим боюнча окутуу орундарына ЖРТ натыйжасы боюнча абитуриенттерди кабыл алуу ар бир тандоо турларынын жыйынтыгы менен ОшТУнун гранттык комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Келишимдик негиздеги окутуу формаларындагы (күндүзгү, сырттан) орундарга тапшыруу үчүн негизги тест милдеттүү болуп саналат, ал эми предметтик профилдик тестин тапшырган абитуриент тийиштүү багыттарга кабыл алууда артыкчылыкка ээ болот. Конкурс мамлекеттик билим берүү грантын алууга талапкер абитуриенттер үчүн белгиленген, абитуриенттердин категорияларын эске албастан өткөрүлөт, эң жогорку балл алган абитуриенттер кабыл алууга сунушталат.

  4.4. Гранттык комиссиянын чечимдери тийешелүү токтомдор менен жазуу жүзүндө бекитилет.

  4.5. Кабыл алууга сунуш кылынган абитуриенттер белгиленген мөөнөттө кабыл алуу       комиссиясына документтеринин түп нускасын тапшыруу менен окууга өтүүсүн тастыктоосу зарыл.

  4.6. Окууга өткөндүгүн тастыктаган абитуриенттердин гранттык комиссиянын төрагасынын колу коюлган тизмеси кабыл алуу турлары аяктагандан кийин топтогон баллдардын тууралыгын ырастоо үчүн көз карандысыз тест кызматына жиберилет.

  4.7. ОшТУ өз алдынча аттестациялык сынактарды экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда окутуунун күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому, жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү жана тийиштүү багыттар боюнча (бакалавр) базалык жогорку билими тууралуу диплому бар абитуриенттер үчүн аттестациялык сыноолорду өткөрүү мөөнөтү 2017-жылдын 10-июлунан 30-августуна чейин жүргүзүлөт.

  4.8. Чет өлкөнүн жарандары үчүн жалпы республикалык тестирлөө (ЖРТ) талап кылынбайт жана кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү 10-июлдан 20-сентябрга чейин.

  4.9. Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин документтерди алып кеткендер конкурстан чыгарылат.

  4.10. Жүйөлүү себептер менен (документ менен тастыкталган ооруп калуу же башка кырдаалдар) кирүү же аттестациялык сынактарына кирбей калгандар кирүү сынактарынын кийинки этаптарында алар толугу менен аяктаганга чейин параллель топтор менен же жекече киргизилет.

  4.11. Магистратура программалары боюнча окутуу үчүн конкурс жарандардын арыздары боюнча кирүү сынактарынын жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. Кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү 2017-жылдын 1-июлунан 10- октябрына чейин.

  1. Кирүү сынактарын өткөрүүнүн жалпы эрежелери

  5.1. ОшТУда кирүү сынактары бланкалык тестирлөө түрүндө өтөт. “Дизайн” (570400), “Интерьер жана жабдуулар” (570021), “Көркөм чыгармачылык билим берүү” (550600) багыттарына кошумча чыгармачылык сынак сурөт тартуу боюнча өткөрүлөт.Ал эми абитуриенттерди тандоодо ЖРТ негизги тесттин жыйынтыгына кошумча чыгармачылык сынак алууну талап кылган Архитектура(750100), Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (750200), Курулуш (даярдоо профили “Имараттарды долбоорлоо”) 750500), Текстиль жана костюм искусствосу(570700) жана Шаар курулушу(750400) багыттарына тапшырууда сүрөт тартуу боюнча чыгармачылык сынак өткөрүлөт.

  5.2. Абитуриенттерди кабыл алуу үчүн ОшТУнун предметтик комиссиялары тарабынан түзүлгөн тесттик тапшырмалар, тапшырмалардын суроолору жана варианттары жалпы орто билим берүү программасына туура келүүгө тийиш.

  5.3.Тесттик тапшырмалардын пакеттери жана анын ачкычтары (жооптору) кабыл алуу комиссиясынын төрагасында чапталган конверттерде сакталышы керек, алар тестирлөөнүн (сынактын) алдында гана ачылат.

  5.4. Кирүү сынактарынын узактыгы:

  – бланкалык тестирлөө түрүндө өткөрүүдө 6(алты) саатты түзөт.

  – тийиштүү багыттарга сүрөт тартуу боюнча чыгармачылык сынак тапшыруунун узактыгы 6(алты) саатты түзүп, ал абитуриенттерди кабыл алуунун КР ББИМи бекиткен тийешелүү турларынын алкагында өтөт.

  Кирүү сынактары эрте мененки саат 800де башталат.

  5.5. Абитуриенттер кирүү сынактарына паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документ аркылуу киргизилет.

  5.6. Кирүү сынактарынын башталышынын алдында сынактык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан сынакты жүргүзүү эрежелери тууралуу нускамалар өткөрүлөт.

  5.7. Кирүү сынактарынын учурунда абитуриенттерге төмөндөгүлөр тыюу салынат:

  – китептерди, дептерлерди, жазууларды, мобилдик телефондору, электрондук жазуу китептерин жана информация сактоонун башка каражаттарын алып келип пайдаланууга;

  – сүйлөшүүгө же сынакчылардын уруксатысыз орун алмаштырууга;

  – сынактык билеттерди, жооптордун бланктарын жана жазууларды алмаштырууга.

  Кирүү сынактарын өткөрүүнүн тартиби тууралуу талаптарын бир канча жолу бузган учурда абитуриент дисквалификацияланып, кийинки сынакка киргизилбейт. Дисквалификация тиешелүү акты менен толтурулуп, сынактык комиссиянын мүчөлөрүнүн колдору менен күбөлөндүрүлөт.

  5.8. Абитуриент тарабынан аткарылган тесттик тапшырманын тапшырылышында комиссиянын мүчөлөрү жооп бланкындагы номер менен тесттик тапшырманын номерин, жооп бланкындагы оңдоолордун, белгилердин жоктугун, бланктардын шариктик же гель калеми менен толтурулушун текшеришет.

  5.9. Кирүү сынактарында бөтөн адамдардын катышуусуна тыюу салынат.

  5.10. Сынактын аякташы менен тесттер, жооп бланктары жана сынактык баракчалар кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысына тапшырылат.

  5.11. Жооптуу катчы кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрү менен бирдикте жазуу иштерин же жооп бланктарын өздөрүн белгилөөсү боюнча шифрлеп, сынактык баракчага жана жооп бланкына шарттуу шифр коюшат.

  5.12. Сынактык баракчалар жооптуу катчыда калат жана чапталган сейфте сакталат, ал эми жооптордун бланктары текшерүү үчүн сынактык комиссиянын мүчөлөрүнө өткөрүлүп берилет, мында аларды текшерүүгө окуу жайда гана уруксат берилет. Ошол кирүү сынагына тиешеси жоктор текшерүүгө киргизилбейт.

  5.13. Сынактык иштерди текшерүү ошол эле күнү, шифрлөө аяктоо менен дароо башталат.

  5.14. Сынактык иштерди текшерүүдө төмөндөгү эрежелер сакталууга тийиш:

  – карандаш менен боёлгон жооптор эсептелбейт;

  – абитуриент тарабынан жооптун эки варианты белгиленсе, ошол суроого жооп эсептелбейт;

  – жооптор бланкында коюлган балл менен катар, сөзсүз түрдө, текшерүүчүнүн колу жана фамилиясы коюлат;

  – жооп бланктарында ишке тиешеси жок кол коюлуп калса же башка жазуулар болсо, тесттик тапшырмалар эки сынакчы тарабынан текшерилет.

  5.15. Абитуриентке конкурска катышууга мүмкүнчүлүк берген минималдуу босого балл максималдуу мүмкүн болгон баллдын санынын 40%дан кем болбошу керек.

  5.16. Акы төлөө келишими боюнча орундарга киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси сынак өткөн кийинки күнү саат эртең мененки 10дон кеч эмес убакта илиниши керек.

  5.17. ОшТУга кабыл алынгандардын жазуу иштери алардын жекече иш көктөмүнө тиркелет. Кабыл алынбаган абитуриенттердин жазуу иштери алты ай аралыгында сакталып, андан соң жок кылынат.

  1. Апелляцияларды берүү жана кароонун жалпы эрежелери

  6.1. Кирүү жана аттестациялык сынактардын жыйынтыктары боюнча абитуриент апелляциялык комиссияга, анын ою боюнча, сынакты өткөрүүнүн белгиленген тартиптеги эрежелердин бузулушу же анын жыйынтыктары менен макул эместиги (мындан ары – апелляция) тууралуу жазуу жүзүндө апелляциялык арыз берүүгө укуктуу.

  6.2. Апелляцияны кароо сынакты кайра тапшыруу болуп саналбайт. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун жыйынтык баасынын тууралыгы гана текшерилет.

  6.3. Апелляция жеке абитуриент тарабынан сынак боюнча бааны жарыялагандан кийинки күнү берилет. Кабыл алуу комиссиясы апелляцияларды кабыл алууну иш күн аралыгында камсыздайт.

  6.4. Даттанууну кароо учурунда абитуриент катышууга укуктуу. Өзү менен кошо абитуриент инсандыгын тастыктоочу документин жана сынактык баракчаны алып келүүгө тийиш.

  6.6. Жашы толо элек 18 жашка чейинки абитуриенттер менен чогуу ата-энесинин бири же мыйзамга ылайык жашы жеткенге чейин толук аракетке жөндөмдүү деп табылган жашы жетпегендерден башка мыйзамдуу өкүлдөрү катышууга укуктуу.

  6.7. Аппеляция каралгандан кийин сынак боюнча аппеляциялык комиссиянын чечими чыгарылат.

  6.8. Аппеляциялык комиссияда карама-каршы пикирлер жаралган учурда добушка берүү жүргүзүлөт жана чечим көпчүлүк добуш менен бекитилет. Аппеляция комиссиясынын чечими жөнүндөгү протокол абитуриентке жазуу жүзүндө берилет (кол койдуруу менен).

   

  1.  Кабыл алуу

  7.1. Абитуриенттерди ОшТУга билим берүүнүн бардык формаларына кабыл алуу анын билими жөнүндөгү документи (же дубликаты) болгондо гана жүргүзүлөт.

  7.2. Абитуриенттерди ЖРТнын натыйжасы боюнча студенттик катарга кабыл алуу тестирлөөнүн натыйжалары жөнүндө сертификаттын түп нускасы болсо жүргүзүлөт.

  7.3. Абитуриенттерди ОшТУнун күндүзгү бөлүмүнүн студенттеринин катарына кабыл алуу окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде ЦООМОдон баллдары тастыкталгандан кийин 2017-жылдын 25-августка чейин, башка формалар боюнча 30-августка чейин жүргүзүлөт.

  7.4. Оңдуу баага ылайык балл алган төмөнкү абитуриенттер окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде конкурстан сырткары кабыл алынат:

  • запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген жеңилдиктер алууга укуктуу аскер кызматындагылар;

  – тоголок жетим жана кароосуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына чейин 18 жашка чыга электер);

  – дарыгер-эмгектик эксперттик комиссиянын чечими менен аныкталган кесип жана багыт боюнча адистик алууга тыюу салынбаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар(1-, 2-топтордогу майыптар);

  – эл аралык жана республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орунду алгандар), эгерде тандалып алынган кесип же багыт боюнча олимпиадалык предмет негизги болсо.

  7.5. Жожго чейин даярдоо бөлүмүнүн угуучулары ОшТУга жалпы негизде кабыл алынат.

  7.6. Кирүү сынактарына негизсиз себептер менен катышпагандар же канааттандыраарлык баа ала албай калган катышуучулар конкурска катыша алышпайт жана окуу жайга кабыл алынбайт.

  7.7. Гранттык орундарга жана окутуунун акы төлөө келишими негизинде окуу бөлүмдөрүнө кирүү сынактарынын жана ЖРТ баллы боюнча конкурстун жыйынтыгы менен кабыл алынгандыгы тууралуу буйрук(буйруктар) баллдарын көрсөтүү менен ОшТУнун сайтына(www.OshTU.kg) жана кабыл алуу комиссиясынын маалымат тактайына жарыяланат.

  7.8. КР ББИМи тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө абитуриентти конкурстук негизде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы, анын ичинде ЖРТнын жыйынтыгы тууралуу тастыкталбаган маалыматты берген учурда студент бекитилген тартипте окуудан четтетилет.

  1. Маалымат берүү жана көзмөлдөө

  8.1. ОшТУ КР ББИМине кабыл алуу жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматты төмөнкү мөөнөттө берет:

  • бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу – 15-сентябрга чейин;
  • акы төлөп окуу үчүн – 15-октябрга чейин;

  8.2. ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын ишин КР ББИМи көзөмөлдөйт.


 • Кечиресиз!!! Бул бет толукталууда.

 • Приказ МОН КР от 18 апреля 2017 года № 460/1 “О пороговых баллах”

  В соответствии с пунктом 13 Положения об общереспубликанском тестировании абитуриентов, претендующих на государственные образовательные гранты, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 года № 404, и пунктом 2.1. Положения об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского тестирования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года №256,

  приказываю:

  1. Установить следующие пороговые баллы для зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения на 2017-2018 учебный год на грантовые места и на все формы обучения по договору с оплатой стоимости обучения:

  1. по основному тесту – 110 баллов;
  2. по английскому языку –  60 баллов;
  3. по химии –  60 баллов;
  4. по биологии –  60 баллов;
  5. по физике – 60 баллов;
  6. по истории – 60 баллов;
  7. по математике – 60 баллов.

  2. Грантовым и приемным комиссиям вузов к конкурсу на получение государственного образовательного гранта, а также к конкурсу на все формы обучения по договору с оплатой стоимости обучения допускать только абитуриентов, набравших баллы равные или выше пороговых.

  Приказ МОН КР от 18 апреля 2017 года № 461/1 «Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2017-2018 учебный год»

  В соответствии с пунктом 17 Положения о государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 года № 404, и пунктом 5.2. Порядка приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года №256,

  приказываю:

  1. Утвердить прилагаемый график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2017-2018 учебный год.

  2. Ректорам вузов обеспечить соблюдение установленных сроков проведения туров отбора и зачисления абитуриентов.

  Утвержден приказом

  Министерства образования и науки

  Кыргызской Республики

  от 18 апреля 2017 года

  № 461/1

  График проведения туров отбора и зачисления

  абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2017-2018 учебный год

  10-15 июля

  Первый тур 

  10-12 июля Сбор отрывных талонов
  12 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов
  13 июля до 10.00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
  13-15 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в вуз
  17 – 22 июля Второй тур
  17-19 июля Сбор отрывных талонов
  19 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов
  20 июля до 10.00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
  20-22 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
  24-29 июля

  Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)

  24-26 июля Сбор отрывных талонов
  26 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов
  27 июля до 10.00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
  27-29 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз

  До 25 августа Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков абитуриентов на подтверждение в ЦООМО*

   

  * На подтверждение в ЦООМО направляется общий список абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в вузе по итогам всех туров зачисления (на грантовые и контрактные места).

  Приказ МОН КР от 27.02.2017г. № 229/1

  (в редакции приказа МОН КР от 20 апреля 2017 года № 480/1)

  Об утверждении перечней специальностей

  В соответствии с Положением о государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных вузах Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 года № 404, и Положением об отборе и зачислении абитуриентов в вузы Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского тестирования, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256

  приказываю:

  1. Утвердить прилагаемые:

  • Перечень   специальностей и направлений подготовки с указанием обязательных дополнительных предметных тестов общереспубликанского тестирования;
  • Перечень специальностей и направлений подготовки, требующих дополнительных испытаний, проводимых вузом;
  • Перечень специальностей и направлений подготовки, при зачислении абитуриентов на которые результаты общереспубликанского тестирования не обязательны.

  2. Ректорам высших учебных заведений Кыргызской Республики:

  • принять меры по информированию абитуриентов об обязательности сдачи дополнительных предметных тестов;
  • руководствоваться данным приказом при зачислении абитуриентов на соответствующие специальности и направления подготовки.

   

   

  Утвержден приказом

  Министерства образования и науки

  Кыргызской Республики

  от 27.02.2017г.

  № 229/1

   

  Перечень специальностей и направлений подготовки, требующих дополнительных испытаний, проводимых вузом

  Код Наименование специальностей/ направлений подготовки Вид дополнительного испытания
  530500 Юриспруденция (*) Основной тест,

  физическая культура

  532200 Правоохранительная деятельность (*) Основной тест,

  физическая культура

  770100 Командная тактическая мотострелковых войск Основной тест,

  физическая культура

  770200 Пограничная деятельность Основной тест,

  физическая культура

  750100 Архитектура Основной тест,

  творческие испытания

  750200 Дизайн архитектурной среды Основной тест,

  творческие испытания

  750300 Реставрация и реконструкция архитектурной среды Основной тест,

  творческие испытания

  570700 Искусство костюма и текстиля Основной тест,

  творческие испытания

  750500 Строительство (профиль подготовки «Проектирование зданий») Основной тест,

  творческие испытания

  532100 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Основной тест,

  физическая культура

  750400 Градостроительство Основной тест,

  творческие испытания

  Направления подготовки бакалавров, реализуемые в Американском университете в Центральной Азии Основной тест,

  сертификат, удостоверяющий необходимый для обучения уровень и профиль знания английского языка

   

  Примечание:

  (*) – для направления подготовки «Юриспруденция», реализуемого в Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

   

  Утвержден приказом

  Министерства образования и науки

  Кыргызской Республики

  от 27.02.2017г.

  № 229/1

   

  Перечень направлений и специальностей, при зачислении абитуриентов на которые результаты общереспубликанского тестирования не обязательны

  Код Наименование направления подготовки/специальности
  532000 Физическая культура
  570001 Искусствоведение
  570002 Театроведение
  570003 История и теория хореографического искусства
  570004 Музыковедение
  570005 Киноведение
  570006 Кинооператорство
  570007 История и теория изобразительного искусства
  570008 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
  570009 Вокальное искусство (по видам вокального искусства)
  570010 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов)
  570011 Композиция
  570012 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
  570013 Звукорежиссура (по областям применения)
  570014 Актерское искусство
  570015 Режиссура (по областям применения)
  570016 Театрально-декорационное искусство
  570017 Хореографическое искусство
  570018 Режиссура хореографа
  570019 Педагогика хореографии
  570020, 570400 Дизайн
  570021 Интерьеры и оборудование
  570022 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
  570023 Монументально-декоративное искусство
  570024 Живопись
  570025 Графика
  570026 Скульптура
  570027 Литературное творчество
  570028 Народное художественное творчество
  570029 Социально-культурная деятельность
  550600 Художественное образование
  570500 Изобразительное искусство

   

  Утвержден приказом

  Министерства образования и науки

  Кыргызской Республики

  от 27.02.2017г.

  № 229/1

  Перечень

  специальностей и направлений подготовки с указанием обязательных дополнительных предметных тестов общереспубликанского тестирования

   

  (в редакции приказа МОН КР от 20 апреля 2017 года № 480/1)

   

   

  код Наименование направления подготовки/специальности Наименование обязательных тестов
  510100 Математика Основной тест, математика или физика
  510200 Прикладная математика и информатика Основной тест, математика или физика
  510300 Информационные технологии Основной тест, математика или физика
  510400 Физика Основной тест, физика или математика
  510500 Радиофизика Основной тест, физика или математика
  520100 Химия Основной тест, химия или биология
  520200 Биология Основной тест, биология или химия
  520300 Геология Основной тест, физика или математика
  520400 География Основной тест
  520500 Картография и геоинформатика Основной тест, математика или физика
  520600 Гидрометеорология Основной тест
  520700 Почвоведение Основной тест
  520800 Экология и природопользование Основной тест
  520900 Биоэкология Основной тест, химия или биология
  530100 Философия Основной тест
  530200 Политология Основной тест
  530300 Психология Основной тест
  530400 История Основной тест, история
  530500 Юриспруденция (*) Основной тест, история
  530600 Журналистика Основной тест, история или английский язык
  530700 Реклама и связи с общественностью Основной тест
  530800 Международные отношения Основной тест, английский язык или история
  530900 Востоковедение, африканистика Основной тест, английский язык или история
  531000 Филология Основной тест, история
  531100 Лингвистика (англ.яз.)

  Лингвистика (другие иностр. языки)

  Основной тест, английский язык

  Основной тест

  531200 Компьютерная лингвистика (англ.яз.)

  Компьютерная лингвистика (нем., фран.)

  Основной тест, английский язык

   

  Основной тест

  531300 Культурология Основной тест
  531400 Религиоведение Основной тест
  531500 Регионоведение Основной тест, история или английский язык
  531600 Теология Основной тест
  531700 Американоведение Основной тест, английский язык или история
  531800 Европоведение Основной тест, английский язык или история
  531900 Антропология Основной тест, биология
  541000 Социология Основной тест
  540200 Социальная работа Основной тест
  540300 Организация работы с молодежью Основной тест
  550100 Естественнонаучное образование Основной тест, химия или биология (в зависимости от профиля)

  Основной тест (для профиля – география)

  550200 Физико-математическое образование Основной тест, физика или математика
  550300 Филологическое образование

  – английский язык

  – кыргызский, русский языки

  – немецкий и другие иностр. языки

   

  Основной тест, английский язык

  Основной тест, история

  Основной тест    40

  550400 Социально-экономическое образование Основной тест, история
  550500 Технологическое образование Основной тест, физика или математика
  550700 Педагогика Основной тест, история или биология (в зависимости от профиля)
  550800 Профессиональное обучение Основной тест
  570600 Библиотековедение и документоведение Основной тест
  570800 Издательское дело Основной тест
  571200 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Основной тест
  580100 Экономика Основной тест, математика
  580200 Менеджмент Основной тест, математика
  580300 Коммерция Основной тест, математика
  580400 Торговое дело Основной тест, математика
  580500 Бизнес-информатика Основной тест, математика
  580600 Логистика Основной тест, математика или физика
  580700 Управление бизнесом Основной тест, математика
  580800 Управление персоналом Основной тест, математика
  580900 Государственное и муниципальное управление Основной тест, история
  581000 Маркетинг Основной тест, математика
  590100 Информационная безопасность Основной тест, математика или физика
  600100 Сервис Основной тест, история или английский язык
  600200 Туризм Основной тест, история или английский язык
  600300 Гостиничное дело Основной тест, история или английский язык
  610100 Агрохимия и агропочвоведение Основной тест
  610200 Агрономия Основной тест
  610300 Агроинженерия Основной тест
  610400 Зоотехния Основной тест
  610500 Ветеринария Основной тест
  610600 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Основной тест
  610700 Рыбное хозяйство Основной тест
  620100 Геодезия и дистанционное зондирование Основной тест
  620200 Землеустройство и кадастры Основной тест
  630100 Прикладная геология Основной тест, физика или математика
  630200 Технология геологической разведки Основной тест, физика или математика
  630300 Горное дело Основной тест, физика или математика
  630400 Нефтегазовое дело Основной тест, физика или математика
  640100 Теплоэнергетика и теплотехника Основной тест, физика или математика
  640200 Электроэнергетика и электротехника Основной тест, физика или математика
  650100 Материаловедение и технологии материалов Основной тест, физика или математика
  650200 Металлургия Основной тест, физика или математика
  650300 Машиностроение Основной тест, физика или математика
  650400 Технологические машины и оборудование Основной тест, физика или математика
  650500 Прикладная механика Основной тест, физика или математика
  670100 Наземные транспортно-технологические машины и комплексы Основной тест, физика или математика
  670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Основной тест, физика или математика
  670300 Технология транспортных процессов Основной тест, физика или математика
  680100 Приборостроение Основной тест, физика или математика
  680200 Биотехнические системы и технологии Основной тест, физика или биология
  690100 Электроника и наноэлектроника Основной тест, физика или математика
  690200 Радиотехника Основной тест, физика или математика
  690300 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Основной тест, физика или математика
  690400 Конструирование и технология электронных средств Основной тест, физика или математика
  690500 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Основной тест, физика или математика
  690600 Телематика Основной тест, физика или математика
  700100 Системный анализ и управление Основной тест, математика или физика
  700200 Управление в технических системах Основной тест, физика или математика
  700300 Автоматизация технологических процессов и производств Основной тест, физика или математика
  700400 Управление качеством Основной тест, математика или физика
  700500 Мехатроника и робототехника Основной тест, физика или математика
  700600 Стандартизация, управление качеством и метрология Основной тест, физика или математика
  700700 Инноватика Основной тест
  700800 Техническая физика Основной тест, физика или математика
  710100 Информатика и вычислительная техника Основной тест, физика или математика
  710200 Информационные системы и технологии Основной тест, физика или математика
  710300 Прикладная информатика Основной тест, физика или математика
  710400 Программная инженерия Основной тест, физика или математика
  710500 Интернет технологии и управление Основной тест, физика или математика
  720100 Химическая технология Основной тест, химия или физика
  720200 Биотехнология Основной тест, биология или химия
  730100 Лесное дело и ландшафтное строительство Основной тест
  730200 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Основной тест, физика или математика
  740100 Технология и производство продуктов питания из растительного сырья Основной тест, биология или химия
  740200 Технология и производство продуктов питания животного происхождения Основной тест, биология или химия
  740300 Технология продукции и организация общественного питания Основной тест, биология или химия
  740400 Технология и проектирование изделий текстильной промышленности Основной тест, физика или химия
  740500 Технология художественной обработки материалов Основной тест, физика или химия
  740600 Технология полиграфического и упаковочного производства Основной тест, физика или математика
  740700 Технология и конструирование изделий легкой промышленности Основной тест, физика или химия
  750400 Градостроительство Основной тест, физика или математика
  750500 Строительство (кроме профиля подготовки «Проектирование зданий») Основной тест, физика или математика

   

   

  750500 Строительство (профиль подготовки «Гидротехническое строительство») Основной тест
  760100 Природообустройство и водопользование Основной тест, физика или математика
  760100 Природообустройство и водопользование (профиль – Мелиорация, рекультивация и охрана земель) Основной тест
  760200 Прикладная гидрометеорология Основной тест, физика или математика
  760300 Техносферная безопасность Основной тест, физика или математика
  530001 Клиническая психология Основной тест, биология
  530002 Судебная экспертиза Основной тест
  530003 Перевод и переводоведение:

  – английский язык

  – немецкий, французский и другие иностранные языки

   

  Основной тест, английский язык

   

  Основной тест

  530004 Таможенное дело Основной тест, математика
  550001 Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения Основной тест, история
  560001 Лечебное дело Основной тест, химия, биология
  560002 Педиатрия Основной тест, химия, биология
  560003 Медико-профилактическое дело Основной тест, химия, биология
  560004 Стоматология Основной тест, химия, биология
  560005 Фармация Основной тест, химия, биология
  560006 Сестринское дело Основной тест, химия, биология
  570030 Книжное дело Основной тест
  590001 Информационная безопасность Основной тест, физика или математика
  610001 Ветеринария Основной тест
  620101 Прикладная геодезия Основной тест
  630001 Прикладная геология Основной тест, физика или математика
  630002 Технология геологической разведки Основной тест, физика или математика
  630003 Горное дело Основной тест, физика или математика
  630004 Физические процессы горного или нефтегазового производства Основной тест, физика или математика
  750001 Подвижной состав железных дорог Основной тест, физика или математика
  750002 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Основной тест, физика или математика
  760001 Пожарная безопасность Основной тест, физика или математика

   

   

  Примечания:

  (*) – требование к обязательности предметного теста по истории не распространяется на абитуриентов Академии МВД КР;

  – на направления подготовки и специальности, не вошедшие в данный перечень, отбор абитуриентов осуществляется по результатам основного теста ОРТ.

  * Прием в ВУЗы республики на все формы обучения осуществляется по результатам общереспубликанского тестирования.

  Для абитуриента, желающего поступить на контрактной основе по всем формам обучения (очная, заочная, вечерняя), обязательным является основной тест, наличие профилирующего предметного теста дает преимущественное право абитуриенту при зачислении на соответствующие направления.

  Конкурс на поступление проходит непосредственно в высших учебных заведениях.

  К конкурсу на получение гранта и на контрактную форму обучения допускаются только те абитуриенты, которые получили по основному тесту  баллы выше порогового. Также как и в 2016 году в 2017 году министерством установлен единый пороговый балл для поступления на все формы обучения по основному тесту 110 баллов по каждому предметному тесту 60 баллов.

  К конкурсу  на специальности, требующие  дополнительных предметных тестов, допускаются абитуриенты, получившие баллы выше порогового как по основному, так и по предметному тесту. Конкурс на эти специальности проводится по сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов.

  К конкурсу на контрактную форму обучения на специальности и направления (кроме медицинских специальностей), требующие дополнительных предметных тестов, могут быть допущены абитуриенты, не сдававшие данные тесты, но имеющие по основному тесту баллы выше порогового. При зачислении на данные специальности приоритетным правом пользуются абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов.

  Выпускникам общеобразовательных школ, подтвердившим получение аттестата о среднем общем образовании с отличием в Национальном центре тестирования при МОН КР  и получившим по основному и предметным тестам баллы выше установленных пороговых баллов, к результатам каждого предметного теста будут прибавлять по двадцать баллов.

  Вне конкурса на грантовое обучение зачисляются: 

  – 50 абитуриентов, показавших лучшие результаты в ОРТ;

  – абитуриенты, занявшие в текущем году 1-2 место в республиканской олимпиаде школьников или являющиеся призерами международных олимпиад, на специальности и направления, с которыми совпадает предмет олимпиады, при условии их участия в общереспубликанском тестировании;

  – абитуриенты, занявшие в текущем году 3 место в республиканской олимпиаде школьников, на педагогические специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим, при условии их участия в общереспубликанском тестировании.

  Процедура   зачисления  предусматривает наличие двух или трех туров.  Правила конкурсного зачисления во всех турах одинаковы. Конкурс на зачисление начнется 10 июля 2017 г. Сбор отрывных талонов закончится 12 июля в 14.00 часов. 13 июля до 10 часов утра будут вывешены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен в трехдневный срок, то есть, до 15 июля, подтвердить свое желание учиться на данной специальности, иначе его место считается вакантным. Если после первого тура в вузе останутся вакантные места, то с 17 по 22 июля вуз проведет второй тур зачисления. Третий тур проводится только с разрешения Министерства образования и науки с 24 по 29 июля, и для участия в нем абитуриент предоставляет сам сертификат.

  На заочную и вечернюю форму обучения сроки зачисления устанавливаются вузом самостоятельно.

  Для поступления на грантовое место в первом туре абитуриент имеет право использовать два отрывных талона сертификата, во втором туре – одни талон. Талоны сертификата для контрактного обучения абитуриент может использовать по своему желанию.

  При зачислении на грантовое обучение учитываются социальные категории абитуриентов:

  – выпускники школ г. Бишкека;

  – выпускники школ областных центров и малых городов;

  – выпускники сельских школ; – выпускники средних учебных заведений, расположенных в  высокогорных зонах Кыргызской Республики;

  – абитуриенты-льготники (инвалиды I, II групп, лица, приравненные высокогорных зонах Кыргызской Республики;по льготам и гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалиды детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, военнослужащие уволенные в запас, дети лиц, погибших в событиях 2010 года, лица, имеющие статус кайрылманов).

  Конкурс  проводится отдельно в рамках каждой категории. Абитуриенты-льготники зачисляются в вузы на грантовое обучение в рамках отдельной квоты.

  На контрактное обучение конкурс проводится без учета категорий абитуриентов.

  Лица, поступающие в вуз на базе высшего образования или на базе среднего профессионального образования по профилю на ускоренные программы обучения, зачисляются в вуз на основе результатов аттестационных испытаний, проводимых вузами самостоятельно.

  Со студентами, зачисленными на грантовое (бюджетное) обучение  заключается трехсторонний договор об обязательном распределении на работу после окончания вуза. В соответствии с договором вуз обязуется подготовить кадры по соответствующим специальностям и направлениям за счет государственного образовательного гранта, работодатель обязуется трудоустроить после окончания выпускников вуза по указанным направлениям и специальностям.

  Перечень документов, подаваемых абитуриентами при поступлении в  вуз: 

  – паспорт;

  – документ государственного образца о среднем общем, о среднем профессиональном образовании;

  – сертификат общереспубликанского тестирования текущего года;

  – фотографии (3х4 – 6 штук); – военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных).

  Дополнительные документы  представляются абитуриентом, если он претендует на льготы, установленные законодательством Кыргызской Республики.

  Результаты ОРТ не обязательны при зачислении в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта.


 • Кечиресиз!!! Бул бет толукталууда.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *