Кабыл алуу комиссиясы

 • ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕСИТЕТИ 2019-2020-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

  ЭКОНОМИКА ЖАНА  БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

  • 580600  Логистика  (негизги тест, математика же физика)
   -Ишмердүүлүк логистикасы
   -Каржы-банктык ишмердүүлүк логистикасы
  • 710300  Колдонмо информатика  (негизги тест, физика же математика)
   -Экономикадагы колдонмо информатика
   -Банк ишиндеги маалыматтар системасы
  • 540200  Социалдык иш (негизги тест)
   -Социалдык иш   
  • 531500 Аймак таануу (негизги тест,  тарых же англис тили)
   -Аймак таануу
  • 580500 Бизнес информатика  (негизги тест, математика )
   -Электрондук бизнес
   -Каржы банк чөйрөсүндөгү маалымат копсуздугу
   -Экономикадагы электрондук башкаруу
  • 580700 Бизнести башкаруу  (негизги тест, математика )
   -Эл аралык бизнес
   -Долбоорлорду башкаруу
  • 710500  Интернет технологиялары жана башкаруу  (негизги тест, физика же математика)
   -Бухгалтердик эсепте, анализде жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу
  • 580100  Экономика  (негизги тест, математика)
   -Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит
   -Статистика
   -Мамлекеттик финансылык козомол
   -Финансы жана кредит
   -Салык жана салык салуу
   -Банк жана банк ишмердүүлүгү
  • 580200 Менеджмент (негизги тест, математика)
   -Өндүрүш менеджменти
   -Маалымат менеджменти
   -Орто жана чакан ишкердүүлүктү башкаруу

  ТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

  • 510200 Колдонмо математика жана информатика  (негизги тест, математика же физика)
  • 710300 Колдонмо  информатика (негизги тест, физика же математика)
  • 550800 Кесиптик билим берүү (негизги тест)
  • 570021 Интерьер жана жабдуулар (ЖРТ талап кылынбайт)

  АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

  • 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (негизги тест, чыгармачылык сынак)
  • 750100 Архитектура (негизги тест, чыгармачылык сынак)
  • 750500 Курулуш   (негизги тест, чыгармачылык сынак)
   -Өндүрүштүк жана атуулдук курулуш
   -Автоунаа жолдору жана аэродромдор
   -Имараттарды долбоорлоо
  • 620101 Колдонмо геодезия (негизги тест)
  • 750002 Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорт тоннелдерин куруу. (негизги тест, физика же математика)

   ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

  • 640200 Электроэнергетика   жана электротехника  (негизги тест, физика же математика)
   -Электр менен жабдуу
   -Электр станциялары
   -Электроэнергетикалык тармактар жана  тору
   -Электроэнергетикалык тармактарды реле  аркылуу коргоо жана автоматташтыруу
   -Электр жабдуу тармактарында энергияны үнөмдөө
   -Электро энергетикадагы менеджмент
  • 610300 Агроинженерия  (негизги тест)
   -Электр жабдыктары жана электр технологиялары
  • 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы  (негизги тест, физика же математика)
   -Жылуулук  электр станциясы
  • 700600 Метрология,  стандартташтыруу жана сертификациялоо (негизги тест, физика же математика)
   -Өндүрүш жана азык түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо
  • 750500 Курулуш багыты (негизги тест, физика же математика)
   -Жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү

   ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

  • 610600 Айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (негизги тест)
  • 740100 Өсүмдүктөрдөн алынган тамак-аш азыктарынын технологиясы. (негизги тест, биология же химия)
  • 720100 Химиялык технология     (негизги тест, химия же физика)
   -Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы.
   -Табигый энергия кармаган нефти, газ жана көмүртек материалдардын химиялык технологиялары.
  • 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы.        (негизги тест, физика же химия)
  • 570020 Дизайн
   (ЖРТ талап кылынбайт)
   -Кийимдин дизайны
  • 570700 Текстиль жана костюм искусствосу (негизги тест, чыгармачылык сынак)
  • 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш (негизги тест)
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (негизги тест)
  • 760300 Техносфералык коопсуздук        (негизги тест, физика же математика)
   Өзгөчө кырдаалдарда коргоо
  • 630300 Тоо-кен иштери     (негизги тест)
  • 630001 Колдонмо геология          (негизги тест)

  АВТОУНАА ФАКУЛЬТЕТИ

  • 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы   (негизги тест, физика же математика)
   Кыймыл коопсуздугун уюштуруу
   Унаадагы ташууну уюштуруу жана башкаруу.
   Бажы иши
  • 670200 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо   (негизги тест, физика же математика)
   -Автомобиль жана автомобилдер чарбасы
   -Авто сервис
   -Унаанын электржабдыктары
  • 650100 Материал таану жана матералдардын технологиясы. (негизги тест, физика же математика)
  • 570400 Дизайн 
   -(ЖРТ талап кылынбайт)
   -Графикалык дизайн
   -Дизайн интерьери

  КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

  • 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы (негизги тест, физика же математика)
   -Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары .
  • 700200 Техникалык системаны башкаруу   (негизги тест, физика же математика)
  • 710100 Информатика жана эсептөө техникасы  (негизги тест, физика же математика)
   -Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо
  • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары  (негизги тест, физика же математика)
   -Экономикадагы маалымат системалары жана  технологиялары
  • 590100 Маалымат коопсуздугу (негизги тест, математика же физика)
   -Укук коргоо чөйрөсүндөгү маалымат технологиялардын коопсуздугу;
   -Финансы жана экономика структураларындагы маалымат коопсуздугу.
  • 531200 Компьютердик  лингвистика (негизги тест, англис тили)
   Эл аралык коммуникация жана автоматташтырылган котормо системалары
  • 531100 Лингвистика (негизги тест, англис тили)
   Котормо жана котормо таануу

  КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

  • 690300 “Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары
   Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары
  • 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы.
  • 640200 Электроэнергетика жана электротехника
   -Электр менен камсыздоо
   -Электро энергетикалык тармактар жана тору
   -Энгергиянын альтернативдүү булактары
   -Өндүрүштүк менеджмент”тармактары
  • 580100 Экономика
   -Бухгалтердик эсеп жана аудит
   -Финансы жана кредит
  • 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы
   Жол кыймылын уюштуруу

   МАГИСТРАТУРА

  • 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы.
  • 510200 Колдонмо математика жана информатика  
  • 640200 Электроэнергетика   жана электротехника
  • 670300   Унаа процесстеринин технологиясы
  • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары.
  • 520500 Картография жана геоинформатика
  • 544319 Информатика жана  программалоо технологиясы
  • 750500 Курулуш
  • 710300 Колдонмо информатика
  • 610300 Агроинженерия
  • 610600 Айыл чарба азыктарынын өндүрүүнүн технологиясы
  • 550800 Кесипке окутуу
  • 520800 Жаратылышты колдонуу жана экология

  М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

  2019-2020-окуу жылы үчүн төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат:

  • Социалдык иш165 (квалификациясы – социалдык кызматкер);
  • Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу 165(квалификациясы – юрист);
  • Экономика жана бухгалтердик эсеп135 (тармактар боюнча)  (квалификациясы-бухгалтер);
  • Каржы135 (тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
  • Менеджмент135 (тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
  • Статистика135 (квалификациясы – экономист);
  • Байланыш тармактары жана коммутация системалары125 (квалификациясы – техник);
  • Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо 135 (квалификациясы – техник-программист);
  • Колдонмо информатика135(тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
  • Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча)135 (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча  техник);
  • Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу135 (квалификациясы – техник);
  • Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы 145  (квалификациясы –модельер-конструктор);
  • Дизайн145 (тармактар боюнча) (квалификациясы –дизайнер);
  • Ачык тоо-кен иштери145 (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
  • Өзгөчө кырдаалда коргоонуу125 (квалификациясы – техник);
  • Электр менен жабдуу125 (тармактар боюнча)   (квалификациясы – техник-электрик);
  • Электр станциялары, тармактары жана системалары125 (квалификациясы – техник-электрик);
  • Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо125  (квалификациясы – техник-электрик);
  • Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо 125(квалификациясы – техник-электркуроочу);
  • Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо125 (квалификациясы – техник);
  • Курулуштарды куруу жана пайдалануу125 (квалификациясы – техник);
  • Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо125 (квалификациясы – техник);
  • Архитектура125 (квалификациясы – техник);
  • Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо 125 (квалификациясы – техник);
  • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу125 (квалификациясы – техник);
  • Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы 125 (квалификациясы – техник-электр-механик);
  • Нефти жана газды кайра иштетүү145 (квалификациясы – техник-технолог);
  • Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн   технологиясы 145 (квалификациясы – технолог);

  Эскертүү:
  Кабыл алуу  бардык адистиктер боюнча
  9-класстын базасында: математика, кыргыз же орус тили предметтеринен; 11-класстын базасында:
  тестирлөө предметтеринин кыскартылган шарттуу белгилениши (жогоруда индекс катары берилген):
  1 – математика;
  2 – физика;
  3 – информатика;
  4 – химия;
  5 – кыргыз  (орус) тили;
  6- тарых,
  7- англис тили

  Жогорку индекстеги биринчи экзамен – негизги профилдик экзамен болуп саналат
  Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтер:

  1. Аттестат, 9-классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүк (түп нускасы);
  2. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (көчүрмөсү);
  3. Сүрөт 3х4 – 8 даана;
  4. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн, көчүрмөсү).

  УРМАТТУУ  ОРТО МЕКТЕПТЕРДИН  БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ-АБИТУРИЕНТТЕР!
  Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи 2019-2020- окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

  Жаңы окуу жылына кабыл алуу (№LC 60000219, LC 170000396, LC 170000974, С 2010-0001 КР ББжИМ) лицензиянын негизинде төмөндөгү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:

  230109.Эсептөө техникасын жана автоматташты- рылган системаларды программалык камсыздоо.

  Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика).  Күндүзгү бөлүмү гана бар.

  140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча). Сынактар: физика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бү-түрүүчүлөрү үчүн кошумча математика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү ба

  230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча). Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү.

  130403 Ачык тоо-кен иштери. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча физика). Күндүзгү окуу бөлүмү бар.

  110201 Агрономия. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча биология). Күндүзгү окуу бөлүмү бар.

  050704 Мектепке чейинки билим берүү.

  Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл.бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча кыргыз адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар

  1. Башталгыч класстарда окутуу.

  Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл.бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча кыргыз адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.

  1. Финансы (тармактар боюнча). Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл.бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика. Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  2. Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча).

  Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. Бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.

  1. Укук таануу. Сынактар: КР тарыхы, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча жалпы тарых). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар

   

  КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ КУРСТАР БОЮНЧА ДАЯРДОО

  Окууга өткөн абитуриенттерге окуп жаткан адис-тигине карабастан контракттык негизде төмөндө көрсөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстардан окуп, мамлекеттик эмес үлгүдөгү дипломго, сертификатка ээ болуусуна шарт түзүлгөн (лицензия №LЕ 16000491, LE 50000774, LE 180001173 КР ББжИМ):

  • Компьютердик сабаттуулук (окуу мөөнөтү 2 ай).
  • Чачтарач иши  (окуу мөөнөтү 2 ай).
  • Орус тили  (окуу мөөнөтү 1 жылга чейин).
  • Англис тили (окуу мөөнөтү 1 жылга чейин).
  • Ветеринардык санитар (окуу мөөнөтү 3 ай).
  • Электр ширетүүчүкуу мөөнөтү 2 ай).
  • От жагуучу (окуу мөөнөтү 2 ай).
  • Кулинария (окуу мөөнөтү 2 ай).

  Кабыл алуу учурунда бардык предметтер боюнча кыска мөөнөттөгү даярдоо курстары уюштурулат, угуучулар курсту бүткөндөн кийин кирүү сынактарын тапшырышат. Өзгөндө контракттык негизде окуган студенттер Ош, Бишкек жана башка шаарлардагы окуу жайларында окугандарга караганда 50-80%га аз чыгымга дуушар болот, башкача айтканда  үй-бүлөлүк

  каражаттарын кескин түрдө үнөмдөйт. Коллеждин жатаканасы бар.

   Жеңилдиктер

  1. Окуу акысын 1 жылдын ичинде 2 жолу: жарымын 1-декабрга чейин, экинчи жарымын 1-майга чейин бөлүп төлөсө болот.
  2. Кирүү сынактарынан төмөнкүлөр бошотулат же женилдиктер берилет:
  • республикалык олимпиадаларда негизги предмет боюнча I, II, III орундарды ээлегендер;
  • 18 жашка чейинки курактагы камкордукка алынбаган тоголок жетимдер;
  • биринчи жана экинчи топтогу майыптар.
  1. Бюджеттик орундарына тестирлөө жүргүзүлөт.
  2. Бюджеттик негизде окуган, коллеждин коомдук турмушуна активдүү катышкан жана окуу процессинде ийгиликке жетишкен студенттер 720 сомдон стипендия алышат. Андан сырткары мыкты жетишкендиктерди камсыз кылган студенттер академик Б. Мурзубраимов атындагы (3000 сом) стипендияны алышат.

  Окуу мөөнөтү орто кесиптик билим алуу үчүн:

  стационардык бөлүмдө 9-классты бүтүргөндөр 2 жыл 10 ай, 11-классты бүтүргөндөр 1 жыл 10 ай, ал эми сырткы бөлүмдөгүлөр 2 жыл 6 ай окушат.

  Документтерди кабыл алуу:

  I агым: 20-июндан 1-августка чейин;

  II агым: 3-августтан 25-августка чейин.

  Окуу жайга тапшырылуучу документтер:

  1. Билими тууралуу күбөлүк, аттестат же диплом (түп нускасы);
  2. Паспортунун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  3. 3х4 өлчөмүндөгү 8 даана фото (сүрөт);
  4. ОМСтин көчүрмөсү (паспорту жокторго);
  5. Аскердик билет же аскерге чакырууга каттоо күбөлүгү (эркек балдар үчүн).
  6. Медициналык аныктама (форма 086 У).

   Биздин дарек: 715520 Өзгөн шаары, Манас көчөсү 186, Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи.

  Сурап билүү телефондору: (03233) 5-31-47, 5-31-89, 5-30-34, 5-30-19.

   Уландар жана кыздар!

  Эгер өз жериңерден алыс барбай, аз каражат сарптап, билимдүү болгуңар келсе, биздин окуу жайдан билим алгыла!

  М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейи. 2019-2020-окуу жылына 8-9-10-11-класстарга окуучуларды кабыл алууну жарыялайт.

  Жаңы өсүп келе жаткан муунга учур талабы улам катаалданууда. Бүгүн маалыматтын ээси болуу гана жетишсиз, аны турмушта жана окууда колдоно билүү керек. Адамдын бардык жааттагы ишмердүүлүгү, айрыкча кесипкөйлүктүн ийгилиги бул нерседен көз каранды.

  Мектеп–лицей брекелүү Ош жергебиздин Түштүк-Чыгышынан орун алган. Ош технологиялык университетинин Окумуштуулар Кеңешинин (2016-жылы 30-май №:8.1516.) чечиминин жана Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрлиги тарабынан (2016- жылдын 19-августунда берилген №LB 160000315 лицензиясынын негизинде) ачылган. ОшТУнун мектеп-лицейинин негизги максаты жана милдети – таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

  Мектеп-лицейде жалпы  республикалык тесттке (ЖРТге) даярдоого өзгөчө көңүл бөлүнмөкчү. Математика жана физика сабактары  тереңдетип окутулат. Англис , орус , кытай жана корей тилдери боюнча окуу курстар уюштурулат. Радиотехника, электротехника  боюнча кружоктор иштеп  жатат. Сабактарды жогорку квалификация-луу мугалимдер өтөт.

  Мектеп-лицейде окуучулардын интеллектуалдык потенциалын түзүүнүн бирден-бир негизги шарттарынын бири болуп олимпиадалык кыймыл эсептелинет.

  Лицеисттердин орус, кыргыз  жана англис тилдери, математика, физика предметтери боюнча шаардык жана республикалык масштабдагы олимпиадаларга активдүү катышуусу, окуучулардын  жогорудагы предметтерди терең үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатат.

  Лицеисттер учун ОшТУнун заманбап компьютердик техникалары менен жабдылган кабинеттери, университеттин фонддору иштейт. Окуучулар университеттин библиотекасынын окуу залын, окуу жана көркөм адабияттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү бар.

  ОшТУнун мектеп-лицейинин 8-11- класстарына окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Контракттык негизде орто мектептин 8-9-10-11- класстарынын окуучуларын кабыл алабыз.

  ОшТУнун мектеп-лицейине окуучулар жашаган жеринен көз карандысыз түрдө: Кыргыз Республикасынын, СНГ республикаларынын, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн  бардык шаарларынан жана райондорунан кабыл алынат.

  Мектеп-лицейдин окуучуларынын сапаттуу билим алышы учун бардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта 1000000 дон ашык китеп менен жабдылган ынгайлуу китепкана, окуучулар өз алдынча даярдана турган окуу залдары, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, окуучулардын өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө ылайык жүргүзүлгөн маданий-эстетикалык борбор (МЭБ), көркөм, адабий, бий секциялары уюштурулган.

  Алыскы райондордон келген окуучулар үчүн баардык шарттары менен жогорку деӊгээлдеги жатакана каралган.

  Байланыш маалыматтары:

  (03222) 4-37-37,
  (0772) 15-15-59,
  (0702) 15-15-59,
  (0555) 15-15-59,
  (0773) 63-24-38,
  (0772) 48-89-98.

  Лицензия ЖБ №170000223

 • Университетке кабыл алуу


  Университетке кабыл алуу М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жогорку кесиптик билим берүү программасы боюнча кабыл алуунун эрежелеринин негизинде жүргүзүлөт. Бул Эреже Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун (28.05.2011-ж., №256) ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун Тартибине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларына, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине  кабыл алууну регламенттөөчү ОшТУнун Уставына ылайык иштелип чыккан.

  М.М. Адышев атындагы  Ош технологиялык университетине (мындан ары ОшТУ) жалпы орто жана орто кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат.

  Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга багыты (бакалавр) боюнча базалык жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому же толук жогорку кесиптик билими тууралуу диплому бар адамдар кабыл алынат.

  Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле башка өлкөлөрдүн жарандары болгон кыргыз улутундагы адамдар, эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз жана акы төлөө аркылуу жогорку билим алууга укуктуу.

  ОшТУда башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийиштүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББИМи тарабынан бекитилет.

  ОшТУда окутуунун күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

  2018-19-окуу жылына кабыл алуу комиссиясынын иш планы

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы

  Абдырахманов Заирбек Паизович


  иш.тел.:
  (03222) 4-37-37
  моб.тел.: 0772-15-15-159, 0555-15-15-159
  WhatsApp: 0702 15 15 59
  e-mail: zairabdyrahmanov151559@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары
  Турдуев Ильяз Эрмекович

  теле.: 0779 989 386
  E-mail: ilyaz_turduev@mail.ru

   

   

   

   

   

   


  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары

  Адырахманов Бакытбек Мамашарипович
  Байланыш маалыматтары: моб.0553 63 24 38, 0773 63 24 38

   

   

   

   

   

   

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын технологиялык колледжи боюнча орун басары

  Баатыров Залкарбек Карабаевич

  Байланыш маалыматтары: иш  тел: 0772 48 89 98, 0552488998
  Е-mail: b-zalkarbek@mail.ru

   

   

   

   

   

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясы Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айыл өкмөтүндө уюштурулган “Ар бир кесип ардактуу” аттуу иш-чарага катышып келишти.

  2019-2020-жаңы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча маалымат берүү үчүн профориентацияда ОшТУнун кабыл алуу комиссиясы 2019-жылдын 23-апрелинде Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айылдык өкмөтүндө уюштурулган “Ар бир кесип ардактуу” аттуу иш-чарага катышып келишти. Кыргыз ата айыл өкмөтүнө караштуу 5 мектептен 286 окуучу, алардын ата-энелери жана мектептердин мугалимдери катышышты жана тиешелүү суроолорго жооп ала алышты. Ош шаарында белгилүү болгон ОшТУ, ОГПИ, ОшКУУ жана Юр.колледждин мугалимдери катышып, окуу жайлар боюнча кеңири маалымат берүү менен суроо-жооп иретинде маектеше алышты. Иш-чара жогорку деңгээлде өттү.

 • М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 2019-2020-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА КАБЫЛ АЛУУНУН ЭРЕЖЕСИ 

  1. Жалпы жоболор

  1.1. Бул Эреже Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун (28.05.2011-ж., №256) ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун Тартибине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларына, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине кабыл алууну регламенттөөчү ОшТУнун Уставына ылайык иштелип чыккан.

  1.2. М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине (мындан ары ОшТУ) жалпы орто жана орто кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат.

  1.3. Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга багыты (бакалавр) боюнча базалык жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому же толук жогорку кесиптик билими тууралуу диплому бар адамдар кабыл алынат.

  1.4. Кыргыз Республикасынын жараандары, ошондой эле башка өлкөлөрдүн жараандары болгон кыргыз улутундагы адамдар, эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз жана акы төлөө аркылуу жогорку билим алууга укуктуу.

  1.5. ОшТУда башка мамлекеттердин жараандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле, билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жараандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  1.6. Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийиштүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББИМи тарабынан бекитилет.

  1.7. ОшТУда окутуунун күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанттык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

  1.8. Абитуриент ОшТУнун уставы, анын билим берүү ишине лицензиялары жана мамлекеттик жана башка аттестациянын (аккредитациянын) сертификаттары, ОшТУга кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кабыл алууга байланыштуу кирүү сынактарынын программалары жана башка зарыл маалымат менен таанышууга укуктуу. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти, анын мыйзамдуу өкүлдөрүн, ата-энесин тараптардын милдеттемелери жана укуктары, окутуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана тартиби, акы төлөөдө жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууга милдеттүү.

  1. ОшТУга кабыл алууну уюштуруу

  2.1. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы (мындан ары – ЖРТ) боюнча окутуунун күндүзгү формасынын биринчи курсуна абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу үчүн Гранттык комиссия түзүлөт.

  2.2. Студенттерди окутуунун бардык формаларына кабыл алууну уюштуруу үчүн ОшТУнун ректорунун буйругу менен кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ОшТУнун ректору болуп саналат.

  2.3. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингентинин, ошондой эле ЖОЖго кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибинин, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

  2.4. Кабыл алуу комиссиясынын курамы, укуктары жана иш тартиби ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген ал жөнүндөгү жобо менен аныкталат. Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

  2.5. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОшТУнун ректору тарабынан дайындалган жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчыларына талапкерлер КР ББИМи менен макулдашылат.

  2.6. Кирүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамы бекитилет. Сынактык комиссиялар ОшТУнун эң тажрыйбалуу окутуучуларынан түзүлөт. Бул комиссиялардын курамы жыл сайын 50%тен кем эмес жаңыланып туруш керек.

  2.7. Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда аттестациялык сынактарды уюштуруу жана өткөрүү үчүн ЖОЖда аттестациялык комиссиялар түзүлөт. Аттестациялык комиссияларды түзүүнүн тартиби, курамы, укуктары жана иш тартиби, ошондой эле аттестациялык сынактарды өткөрүүнүн жол жоболору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген тийиштүү жоболор менен аныкталат.

  2.8. ОшТУга кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген, билим берүү чөйрөсүндөгү жарандарын укуктарын сактоону, гранттык жана кабыл алуу комиссияларынын ишинин айкындыгын жана ачыктыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун объективдүүлүгүн, кабыл алуу комиссиясынын жетекчилигинин кабыл алуунун бардык этаптарында жеткиликтүүлүгүн камсыздайт.

  2.9. Кабыл алуу комиссиясы абитуриенттин ЖРТга катышуусу жөнүндө маалыматтардын ырастыгына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү, ошондой эле абитуриент тарабынан берилген билими тууралуу башка документтерин текшерүүгө укуктуу.

  1. Документтерди кабыл алуу

  3.1. ОшТУга кабыл алуу жараандардын жеке арыздары боюнча жүргүзүлөт.

  3.2. Жогорку окуу жайына кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент өз каалоосу менен анын инсандыгын, жараандыгын тастыктаган документтердин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документинин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана тиешелүү сандагы сүрөттөрүн берет. Студенттикке катталууда билими тууралуу документинин түп нускасынын болушу милдеттүү болуп саналат.

  3.3. Ар бир тапшыруучуга жекече иш көктөмү ачылып, анда бардык тапшырылган документтер жана тапшырылган кирүү сынактарынын, аттестациялык сынактарынын материалдары (аны менен катар жогорку окуу жайынын апелляциялык комиссиясынын чечиминин протоколунун көчүрмөсү) сакталат.

  Тапшыруучулардын жекече иш көктөмү окуу жайда документтерди кабыл алгандан тартып, алты ай аралыгында сакталат.

  3.4.Документтерди тапшырууда абитуриентке документтердин кабыл алынгандыгы тууралуу тил кат берилет.

  3.5. Чет өлкөлүк жараандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек.

  3.6. Абитуриент конкурска катышуу тууралуу арызын бир эле убакта адистерди даярдоонун бир нече багыттарына(адистиктерге), ошондой эле билим алуунун ар кандай формаларына (күндүзгү, күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан) берүүгө укуктуу.

  3.7. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанттык технологияларын пайдалануу менен окутуу формаларына документтерди кабыл алуу 2019-жылдын 1-июлунан тартып жүргүзүлөт.

  3.8. Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга документтерди кабыл алуу 2019-жылдын 1-июлунан башталып, 1-октябрда аяктайт.

  3.9. Кабыл алуу комиссиясына билип туруп жасалма документтерди тапшырган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылышат.

  1. Жалпы республикалык тестирлөө жана кирүү сынактары.

  4.1. Акы төлөө келишими боюнча күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окутуу орундарына талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу КР ББИМи бекиткен мөөнөткө ылайык ЖРТнын жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлөт. Абитуриент босого баллдан жогору балл алса, кабыл алуу комиссиясы конкурска катышуу үчүн сертификаттарды кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.

  4.2. Акы төлөө келишим боюнча окутуу орундарына конкурс өткөрүүнүн мөөнөтү жана тартиби ЖРТнын жыйынтыктары менен гана абитуриенттерди гранттык окууга тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүүгө окшош. Абитуриент акы төлөп окутуу орунуна конкурска катышуу үчүн арналган сертификаттын кесилме талонун өзү каалагандай пайдаланат. Экинчи жана үчүнчү турларда конкурска катышуу үчүн сертификат кабыл алынышы мүмкүн.

  4.3. Акы төлөө келишим боюнча окутуу орундарына ЖРТ натыйжасы боюнча абитуриенттерди кабыл алуу ар бир тандоо турларынын жыйынтыгы менен ОшТУнун гранттык комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Келишимдик негиздеги окутуу формаларындагы (күндүзгү, сырттан) орундарга тапшыруу үчүн негизги тест милдеттүү болуп саналат, ал эми предметтик профилдик тестин тапшырган абитуриент тийиштүү багыттарга кабыл алууда артыкчылыкка ээ болот. Конкурс мамлекеттик билим берүү грантын алууга талапкер абитуриенттер үчүн белгиленген, абитуриенттердин категорияларын эске албастан өткөрүлөт, эң жогорку балл алган абитуриенттер кабыл алууга сунушталат.

  4.4. Гранттык комиссиянын чечимдери тийешелүү токтомдор менен жазуу жүзүндө бекитилет.

  4.5. Кабыл алууга сунуш кылынган абитуриенттер белгиленген мөөнөттө кабыл алуу       комиссиясына документтеринин түп нускасын тапшыруу менен окууга өтүүсүн тастыктоосу зарыл.

  4.6. Окууга өткөндүгүн тастыктаган абитуриенттердин гранттык комиссиянын төрагасынын колу коюлган тизмеси кабыл алуу турлары аяктагандан кийин топтогон баллдардын тууралыгын ырастоо үчүн көз карандысыз тест кызматына жиберилет.

  4.7. ОшТУ өз алдынча аттестациялык сынактарды экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда окутуунун күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому, жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү жана тийиштүү багыттар боюнча (бакалавр) базалык жогорку билими тууралуу диплому бар абитуриенттер үчүн аттестациялык сыноолорду өткөрүү мөөнөтү 2017-жылдын 10-июлунан 30-августуна чейин жүргүзүлөт.

  4.8. Чет өлкөнүн жараандары үчүн жалпы республикалык тестирлөө (ЖРТ) талап кылынбайт жана кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү 10-июлдан 20-сентябрга чейин.

  4.9. Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин документтерди алып кеткендер конкурстан чыгарылат.

  4.10. Жүйөлүү себептер менен (документ менен тастыкталган ооруп калуу же башка кырдаалдар) кирүү же аттестациялык сынактарына кирбей калгандар кирүү сынактарынын кийинки этаптарында алар толугу менен аяктаганга чейин параллель топтор менен же жекече киргизилет.

  4.11. Магистратура программалары боюнча окутуу үчүн конкурс жарандардын арыздары боюнча кирүү сынактарынын жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. Кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү 2017-жылдын 1-июлунан 10- октябрына чейин.

  1. Кирүү сынактарын өткөрүүнүн жалпы эрежелери

  5.1. ОшТУда кирүү сынактары бланкалык тестирлөө түрүндө өтөт. “Дизайн” (570400), “Интерьер жана жабдуулар” (570021) багыттарына кошумча чыгармачылык сынак сурөт тартуу боюнча өткөрүлөт.Ал эми абитуриенттерди тандоодо ЖРТ негизги тесттин жыйынтыгына кошумча чыгармачылык сынак алууну талап кылган Архитектура(750100), Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (750200), Курулуш (даярдоо профили “Имараттарды долбоорлоо”) 750500), Текстиль жана костюм искусствосу(570700) жана Шаар курулушу(750400) багыттарына тапшырууда сүрөт тартуу боюнча чыгармачылык сынак өткөрүлөт.

  5.2. Абитуриенттерди кабыл алуу үчүн ОшТУнун предметтик комиссиялары тарабынан түзүлгөн тесттик тапшырмалар, тапшырмалардын суроолору жана варианттары жалпы орто билим берүү программасына туура келүүгө тийиш.

  5.3.Тесттик тапшырмалардын пакеттери жана анын ачкычтары (жооптору) кабыл алуу комиссиясынын төрагасында чапталган конверттерде сакталышы керек, алар тестирлөөнүн (сынактын) алдында гана ачылат.

  5.4. Кирүү сынактарынын узактыгы:

  • бланкалык тестирлөө түрүндө өткөрүүдө 6(алты) саатты түзөт.
  • тийиштүү багыттарга сүрөт тартуу боюнча чыгармачылык сынак тапшыруунун узактыгы 6(алты) саатты түзүп, ал абитуриенттерди кабыл алуунун КР ББИМи бекиткен тийешелүү турларынын алкагында өтөт.

  Кирүү сынактары эрте мененки саат 800де башталат.

  5.5. Абитуриенттер кирүү сынактарына паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документ аркылуу киргизилет.

  5.6. Кирүү сынактарынын башталышынын алдында сынактык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан сынакты жүргүзүү эрежелери тууралуу нускамалар өткөрүлөт.

  5.7. Кирүү сынактарынын учурунда абитуриенттерге төмөндөгүлөр тыюу салынат:

  • китептерди, дептерлерди, жазууларды, мобилдик телефондору, электрондук жазуу китептерин жана информация сактоонун башка каражаттарын алып келип пайдаланууга;
  • сүйлөшүүгө же сынакчылардын уруксатысыз орун алмаштырууга;
  • сынактык билеттерди, жооптордун бланктарын жана жазууларды алмаштырууга.

  Кирүү сынактарын өткөрүүнүн тартиби тууралуу талаптарын бир канча жолу бузган учурда абитуриент дисквалификацияланып, кийинки сынакка киргизилбейт. Дисквалификация тиешелүү акты менен толтурулуп, сынактык комиссиянын мүчөлөрүнүн колдору менен күбөлөндүрүлөт.

  5.8. Абитуриент тарабынан аткарылган тесттик тапшырманын тапшырылышында комиссиянын мүчөлөрү жооп бланкындагы номер менен тесттик тапшырманын номерин, жооп бланкындагы оңдоолордун, белгилердин жоктугун, бланктардын шариктик же гель калеми менен толтурулушун текшеришет.

  5.9. Кирүү сынактарында бөтөн адамдардын катышуусуна тыюу салынат.

  5.10. Сынактын аякташы менен тесттер, жооп бланктары жана сынактык баракчалар кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысына тапшырылат.

  5.11. Жооптуу катчы кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрү менен бирдикте жазуу иштерин же жооп бланктарын өздөрүн белгилөөсү боюнча шифрлеп, сынактык баракчага жана жооп бланкына шарттуу шифр коюшат.

  5.12. Сынактык баракчалар жооптуу катчыда калат жана чапталган сейфте сакталат, ал эми жооптордун бланктары текшерүү үчүн сынактык комиссиянын мүчөлөрүнө өткөрүлүп берилет, мында аларды текшерүүгө окуу жайда гана уруксат берилет. Ошол кирүү сынагына тиешеси жоктор текшерүүгө киргизилбейт.

  5.13. Сынактык иштерди текшерүү ошол эле күнү, шифрлөө аяктоо менен дароо башталат.

  5.14. Сынактык иштерди текшерүүдө төмөндөгү эрежелер сакталууга тийиш:

  • карандаш менен боёлгон жооптор эсептелбейт;
  • абитуриент тарабынан жооптун эки варианты белгиленсе, ошол суроого жооп эсептелбейт;
  • жооптор бланкында коюлган балл менен катар, сөзсүз түрдө, текшерүүчүнүн колу жана фамилиясы коюлат;
  • жооп бланктарында ишке тиешеси жок кол коюлуп калса же башка жазуулар болсо, тесттик тапшырмалар эки сынакчы тарабынан текшерилет.

  5.15. Абитуриентке конкурска катышууга мүмкүнчүлүк берген минималдуу босого балл максималдуу мүмкүн болгон баллдын санынын 40%дан кем болбошу керек.

  5.16. Акы төлөө келишими боюнча орундарга киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси сынак өткөн кийинки күнү саат эртең мененки 10дон кеч эмес убакта илиниши керек.

  5.17. ОшТУга кабыл алынгандардын жазуу иштери алардын жекече иш көктөмүнө тиркелет. Кабыл алынбаган абитуриенттердин жазуу иштери алты ай аралыгында сакталып, андан соң жок кылынат.

  1. Апелляцияларды берүү жана кароонун жалпы эрежелери

  6.1. Кирүү жана аттестациялык сынактардын жыйынтыктары боюнча абитуриент апелляциялык комиссияга, анын ою боюнча, сынакты өткөрүүнүн белгиленген тартиптеги эрежелердин бузулушу же анын жыйынтыктары менен макул эместиги (мындан ары – апелляция) тууралуу жазуу жүзүндө апелляциялык арыз берүүгө укуктуу.

  6.2. Апелляцияны кароо сынакты кайра тапшыруу болуп саналбайт. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун жыйынтык баасынын тууралыгы гана текшерилет.

  6.3. Апелляция жеке абитуриент тарабынан сынак боюнча бааны жарыялагандан кийинки күнү берилет. Кабыл алуу комиссиясы апелляцияларды кабыл алууну иш күн аралыгында камсыздайт.

  6.4. Даттанууну кароо учурунда абитуриент катышууга укуктуу. Өзү менен кошо абитуриент инсандыгын тастыктоочу документин жана сынактык баракчаны алып келүүгө тийиш.

  6.6. Жашы толо элек 18 жашка чейинки абитуриенттер менен чогуу ата-энесинин бири же мыйзамга ылайык жашы жеткенге чейин толук аракетке жөндөмдүү деп табылган жашы жетпегендерден башка мыйзамдуу өкүлдөрү катышууга укуктуу.

  6.7. Аппеляция каралгандан кийин сынак боюнча аппеляциялык комиссиянын чечими чыгарылат.

  6.8. Аппеляциялык комиссияда карама-каршы пикирлер жаралган учурда добушка берүү жүргүзүлөт жана чечим көпчүлүк добуш менен бекитилет. Аппеляция комиссиясынын чечими жөнүндөгү протокол абитуриентке жазуу жүзүндө берилет (кол койдуруу менен).

  1. Кабыл алуу

  7.1. Абитуриенттерди ОшТУга билим берүүнүн бардык формаларына кабыл алуу анын билими жөнүндөгү документти (же дубликаты) болгондо гана жүргүзүлөт.

  7.2. Абитуриенттерди ЖРТнын натыйжасы боюнча студенттик катарга кабыл алуу тестирлөөнүн натыйжалары жөнүндө сертификаттын түп нускасы болсо жүргүзүлөт.

  7.3. Абитуриенттерди ОшТУнун күндүзгү бөлүмүнүн студенттеринин катарына кабыл алуу окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде ЦООМОдон баллдары тастыкталгандан кийин 2019-жылдын 25-августка чейин, башка формалар боюнча 30-августка чейин жүргүзүлөт.

  7.4. Оңдуу баага ылайык балл алган төмөнкү абитуриенттер окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде конкурстан сырткары кабыл алынат:

  • запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген жеңилдиктер алууга укуктуу аскер кызматындагылар;
  • тоголок жетим жана кароосуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына чейин 18 жашка чыга электер);
  • дарыгер-эмгектик эксперттик комиссиянын чечими менен аныкталган кесип жана багыт боюнча адистик алууга тыюу салынбаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар(1-, 2-топтордогу майыптар);
  • эл аралык жана республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орунду алгандар), эгерде тандалып алынган кесип же багыт боюнча олимпиадалык предмет негизги болсо.

  7.5. Жожго чейин даярдоо бөлүмүнүн угуучулары ОшТУга жалпы негизде кабыл алынат.

  7.6. Кирүү сынактарына негизсиз себептер менен катышпагандар же канааттандыраарлык баа ала албай калган катышуучулар конкурска катыша алышпайт жана окуу жайга кабыл алынбайт.

  7.7. Гранттык орундарга жана окутуунун акы төлөө келишими негизинде окуу бөлүмдөрүнө кирүү сынактарынын жана ЖРТ баллы боюнча конкурстун жыйынтыгы менен кабыл алынгандыгы тууралуу буйрук(буйруктар) баллдарын көрсөтүү менен ОшТУнун сайтына(www.OshTU.kg) жана кабыл алуу комиссиясынын маалымат тактайына жарыяланат.

  7.8. КР ББИМи тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө абитуриентти конкурстук негизде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы, анын ичинде ЖРТнын жыйынтыгы тууралуу тастыкталбаган маалыматты берген учурда студент бекитилген тартипте окуудан четтетилет.

  1. Маалымат берүү жана көзмөлдөө

  8.1. ОшТУ КР ББИМине кабыл алуу жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматты төмөнкү мөөнөттө берет:

  • бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу – 15-сентябрга чейин;
  • акы төлөп окуу үчүн – 15-октябрга чейин;

  8.2. ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын ишин КР ББИМи көзөмөлдөйт.

 • Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү программасы боюнча ОшТУнун Технологиялык колледжине студенттерди кабыл алуунун эрежеси

  Бул эреже Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын                    3-февралындагы №53 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү уюмдары жөнүндөгү жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы №470 токтом бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуу жобосунун,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы №160 токтомунун, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин №443/1 буйругунун жана окуу жайдын Уставынын негизинде иштелип чыкты.

  1. Жалпы жоболор

  1.1. Бул кабыл алуу тартиби Ош технологиялык университетинин Технологиялык коллежине (мындан ары – ОшТУ ТК) кабыл алууну жөнгө салат. Бул кабыл алуу тартиби менен жөнгө салынбаган маселелерди ОшТУ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз алдынча чечет.

  1.2. ОшТУ ТКга негизги жалпы же орто билим берүү жана кесиптик башталгыч билими бар (эгер окуу 3 жыл болсо) Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар кабыл алынат.

  1.3. Кыргыз Республикасынын жарандары эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз орто кесиптик билим алууга укуктуу.

  1.4. ОшТУ ТКга кабыл алуу конкурстун негизинде ишке ашырылат. Конкурстун шарттары жарандардын билим берүү жаатындагы укуктарын сактоону гарантиялап, жөндөмдүү жана даярдыктуу адамдардын кесиптик орто билим алуусун камсыздоого тийиш.

  1.5. Адистиктери боюнча келишим (акы төлөө) негизинде кабыл алуу планын ОшТУ ТК окуучулардын контингентинин чегинде аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылууга тийиш.

  1.6. ОшТУ ТК башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдары же жеке жарандар менен келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  1. Кабыл алууну уюштуруу

  2.1. Бул Тартипке ылайык кабыл алууну уюштуруу үчүн ОшТУда кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ОшТУнун ректору болот.

  2.2. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планы аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингенттин, ошондой эле ОшТУ ТК кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибин, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

  2.3. Кабыл алуучу сыноолорду уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамдарын бекитет. Сынактык жана апелляциялык комиссиялардын ыйгарым укуктары жана иш тартиптери ОшТУнун ректору бекитүүчү алар жөнүндө жоболор менен аныкталат.

  2.4. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОшТУнун ректору тарабынан дайындалуучу жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссияларынын жооптуу катчыларынын кандидатуралары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылат. Бир эле адам удаасы менен эки жылдан ашык жооптуу катчы боло албайт.

  2.5. Кабыл алуучу комиссиянын курамы, ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби ОшТУнун жетекчиси бекитүүчү ал жөнүндө жобо менен аныкталат. Кабыл алуучу комиссиянын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

  2.6. ОшТУ ТК кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы жарандардын билим берүү жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген укуктарын сактоону, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын ишинин ачык-айкындыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун объективдүүлүгүн, кабыл алуунун бардык этаптарында кабыл алуучу комиссиянын жетекчилигине жеткиликтүүлүктү камсыздайт.

  2.7. ОшТУ ТК өтүүгө арыз бергенде окууга кирүүчү төмөнкү документтерди тапшырат:

  • паспортун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн;
  • негизги жалпы билим берүү бүтүргөнү жөнүндө күбөлүгүнүн же орто билим берүүнү аяктаганы тууралуу аттестаттын түп нускасын же дубликатын;
  • аскердик белетин же катталуу күбөлүгүн;
  • керектүү сандагы сүрөтүн (3×4 – 6 шт.);
  • эгерде тапшыруучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, ОшТУ ТК тийиштүү адистиктер боюнча окууга кандайдыр чектөөлөр бар болсо тапшыруучу башка документтерди да тапшырышы мүмкүн.

  Окутуунун ар түрдүү формаларына жана келишим (акы төлөө) негизинде окууга түшкөн арыздар өз-өзүнчө бөлөк катталып, бөлөк эсепке алынат.

  2.8. Документтерди кабыл алуу:

  • окутуунун күндүзгү формасына ушул жылдын 20-июнунан баштап 10-августуна чейин;
  • сырттан окуу формасына ушул жылдын 15-июлунан баштап 25-августуна чейин.

  2.9. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим тууралуу же башталгыч кесиптик билим тууралуу мамлекеттик документтерине эквивалентүү билими тууралуу документтерин көрсөтүшү керек.

  Чет өлкөлүк жарандардын документтерине экспертизаны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жүргүзөт. Билиминин тийиштүү деңгээли жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги берген маалымкат болмоюнча чет өлкөлүк жарандар окууга кабыл алынбайт.

  1. Кирүү сыноолору

  3.1. ОшТУ ТКга кирүү үчүн башкы критерийлер болуп тапшыруучунун билиминин деңгээли жана жөндөмү эсептелет, аны текшерүү үчүн кирүү сынактары өткөрүлөт.

  3.2. Кирүү сынагын өткөрүү мөөнөтү:

  • окутуунун күндүзгү окуу формасына – өтүп жаткан жылдын 20-июлунан баштап 10-августуна чейин;
  • сырттан окуу формасына – өтүп жаткан жылдын 1-августунан баштап 25-августуна чейин.

  Кирүү сынактары бланк менен тестирлөө формасында өткөрүлөт.

  ОшТУ ТК тапшыргандар кирүү сыноолорун мамлекеттик же расмий тилде берүүнү тандап алууга укуктуу.

  Кабыл алуунун тартиби, ошондой эле кабыл алуу комиссияларынын арыздарды кабыл алууну уюштуруу боюнча чечимдери, кирүү сыноолорун өткөрүүнүн расписаниеси, кабыл алуунун жыйынтыктары абитуриенттерге өз учурунда билдирилиши керек.

  3.3. Кирүү сыноолор негизги жалпы жана (же) жалпы орто билим берүү программаларына ылайык өткөрүлөт.

  3.4. Абитуриентке конкурска катышууга укук берүүчү минималдуу босого балл жыйноого мүмкүн болгон максималдуу баллдын 40 пайызынан төмөн болбоого тийиш.

  3.5. Кирүү сыноолоруна себепсиз келбей калгандар, канааттанаарлык эмес баа алгандар ОшТУ ТК кирүү конкурсунан чыгарылат.

  3.6. Бирдиктүү талаптардын аткарылышын, тесттик тапшырмалар (суроолор) боюнча сыноолордогу талаш маселелерди чечүү жана ОшТУ ТК тапшыргандардын укуктарын коргоону камсыздоо максатында ОшТУ ТКда апелляциялык комиссия түзүлөт.

  Апелляциялык комиссиянын курамына билим берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, сабактар боюнча педагогикалык кызматкерлер көз карандысыз эксперт катары киришет.

  3.7. Абитуриенттердин апелляция жөнүндө арыздары кирүү сыноолорунун жыйынтыгы жарыялагандан кийин бир сутканын ичинде берилет да, алар апелляциялык комиссия тарабынан арыз ээсинин катышуусунда бир күндүн ичинде каралат.

  3.8. Апелляцияны кароо кайра экзамен тапшыруу эмес. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун натыйжасы туура же туура эмес бааланганы гана текшерилет.

  3.9. Кирүү сынагын кайра тапшырууга болбойт.

   

  1. Кабыл алуу

  4.1. Кабыл алуу кирүү сыноолору бүткөндөн кийин:

  • окутуунун күндүзгү формасына – ошол жылдын 25-августунан кеч эмес;
  • сырттан окуу формасына – ошол жылдын 30-августунан кеч эмес ишке ашырылат.

  4.2. Жакшы баа алса бюджеттик орундарга жана окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча конкурстан сырткары кабыл алынчуулар:

  • запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген жеңилдиктерди алууга укуктуу аскер кызматчылар;
  • тоголок жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына карата 18 жашка чыга электер);
  • ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу боюнча даярдыктын жана адистиктин тандаган багыты боюнча коождо окуса болуучу адамдар;
  • тандаган жождогу багыттар жана адистиктер боюнча эл аралык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орундарды алгандар), эгерде олимпиадалык сабак профилдик болсо.

  4.3. “Спорттун чеберлигине талапкер”, “Кыргыз Республикасынын спортунун чебери”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спортунун чебери” спорттук наамдары бар спортсмендер мамлекеттик жана муниципалдык орто кесиптик билим берүү мекемелерине тапшырууда бюджеттик орунга жана окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча орундарга артыкчылыктуу укукка ээ болушат.

  I, II группадагы майып жарандардын, жеңилдиктери жана гарантиялары боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңдештирилген адамдардын, бала кезинен майыптардын, майып балдардын, айылдык жаштардын жана Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген кыргыз улутундагы адамдардын, ошондой эле жетим балдардын жана ата-энесинин кароосунан ажыраган балдардын ичиндеги жарандарга жыл сайын бюджеттик каражаттын эсебинен адистиктер боюнча кабыл алуу планынын (контролдук цифранын) чегинде квоталар берилет.

  4.4. ОшТУ ТКга кабыл алуу билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы боюнча ишке ашырылат.

  4.5. Конкурстун жыйынтыгы боюнча кабыл алуу тууралуу буйрук кирүү сынактарында топтогон баллын көрсөтүү менен кабыл алуучу комиссиянын маалымат тактасына жарыяланат.

  4.6. ОшТУ ТК Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кабыл алуу жөнүндө жыйынтык маалыматтарды берүүчү мөөнөттөр:

  – бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу – 1-сентябрга чейин;

  – акы төлөп окуу үчүн – 15-сентябрга чейин.

  4.7. ОшТУ ТК ар бир окуу жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине статистикалык отчет берүүгө, ал эми кабыл алуу бүткөндөн кийин – студенттерди кабыл алууну уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө отчетту берүүгө милдеттүү.

   

  ОшТУнун технологиялык колледжине 2019-2020-окуу жылына карата кабыл алуу планы.

   

  Адистиктин аталышы Шифр Лицензиялар № жана мөөнөтү Кабыл алуу планы
  контракт
  9-класс 11-класс сырттан
  1 Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы 260903  LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  2 Дизайн 070602 LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз 50 25
  3 Колдонмо информатика 230701  LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  4 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу 220206 LC140000383, 25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  5 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын  программалык камсыздоо 230109 LC150000073, 19.03.2015, мөөнөтсүз 50 25
  6 Байланыш тармактары жана коммутация системалары 210406  LC 150000073  19.03.2015,  мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  7 Электр менен жабдуу 140202 LC15000108, 30.03.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  8 Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо 110302 LC150000108, 30.03.2015 мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  9 Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо 190604 LC150000681, 07.08.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25 25
  10 Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу 190701 №LC150000681 07.08.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  11 Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы 190503 LC150000073, 10.05.2016, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25
  12 Менеджмент 080501 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  13 Ачык тоо-кен иштери 130403 LC150000073, 10.05.2016, мөөнөтсүз, LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  14 Социалдык иш 040101 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  15 Укук жана социалдык  камсыздоону уюштуруу 030504 LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25
  16 Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо 270208 LC150000108,               30.03.2015,                      мөөнөтсүз 25 25
  17 Нефти жана газды кайра иштетүү 240404 LC140000383, 25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  18 Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо 270206 LC140000383,  25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  19 Электр станциялары, тармактары жана системалары 140206  LC150000073, 19.03.2015 мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  20 Курулуштарды куруу жана пайдалануу 270103  LC150000073, 19.03.2015, LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  21 Экономика жана бухгалтердик эсеп 080110 LC140000383, 25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  22 Компьютердик системалар жана комплекстер 230108 LC150000073, 19.03.2015 мөөнөтсүз 25 25
  23 Өзгөчө кырдаалда коргоонуу 280105 LC150000073, 19.03.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  24 Электр берүү линияларын куроо  жана эксплуатациялоо 140208 LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  25 Статистика 080601 LC150000681 02.08.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  26 Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра  иштетүүнүн   технологиясы 110305 LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз 25 25
  27 Каржы 080106 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  28 Архитектура 270301 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз 50 25
  Жалпы саны: 850 700 500

   

 •  

  ОшТУга 2019-2020-окуу жылына контрактык негизде 1-курска кабыл алуу планы.

   

  шифр

   

  Багыттын/адистиктин аталышы

   

  лицензии №

   

  кабыл алуу планы
  күндүзгү сырттан
  АВТОУНАА ФАКУЛЬТЕТИ
  1 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы № LD170000223 25 25
  2 670200 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо № LD170000223 20 30
  3 570400 Дизайн № LD150000656 25 25
  4 650100 Материал таану жана матералдардын технологиясы № LS190001456 25
  жалпы   95 80
  АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ
  5 750500 Курулуш № LD170000223 50 50
  6 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны № LD170000223 25
  7 750100 Архитектура № LD170000223 25
  8 750002 Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорт тоннелдерин куруу. № LD170000223 25
  9 620101 Колдонмо геодезия № LD170000223 25
  жалпы   150 50
  ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
  10 640200 Электроэнергетика   жана электротехника  № LD170000223 50 25
  11 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы № LD170000223 25
  12 610300 Агроинженерия  № LD170000223 50 25
  жалпы   125 50
  ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ
  13 760300 Техносфералык коопсуздук № LD170000223 25 25
  14 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо № LD170000223 20 25
  15 610600 Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнүн технологиясы № LD170000223 25
  16 570020 Дизайн № LD160000462 25
  17 570700 Текстиль жана костюм искусствосу № LD170000223 20
  18 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш    № LD170000223 25 25
  19 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу № LD170000223 25 25
  20 720100 Химиялык технология № LD170000223 25 25
  жалпы   190 125
  КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
  21 710100 Информатика жана эсептөө техникасы № LD170000223 16
  22 531100 Лингвистика № LD170001015 25
  23 710200 Маалымат системалары жана технологиялары № LD170000223 20 20
  24 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы № LD170000223 25 25
  25 700500 Мехатроника жана робототехника № LS190001456 20
  26 531200 Компьютердик  лингвистика № LD170000223 25
  27 590100 Маалымат коопсуздугу № LD180000387 25
  жалпы   156 45
  ЭКОНОМИКА ЖАНА  БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
  28 540200 Социалдык иш № LS190001456 25 25
  29 580100 Экономика № LS190001456 50
  30 580600 Логистика № LD160000462 25 25
  31 531500 Аймак таануу № LD170000223 25
  32 710300 Колдонмо информатика  № LD170000223 25 25
  33 580500 Бизнес информатика № LD170001015 25 25
  34 580700 Бизнести башкаруу № LD170001015 25 20
  35 710500 Интернет технологиялары жана башкаруу № LD180000100 25
  36 эксперим. Экономикадагы инновациялык технологиялар № LD180000387 25
    жалпы   250 120
  ТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ
  37 510200 Колдонмо математика жана информатика № LD170000223 25 20
  38 710300 Колдонмо  информатика № LD170000223 25 20
  39 550800 Кесиптик билим берүү № LD17000223 25 20
  40 570021 Интерьер жана жабдуулар № LD150000656 25
  жалпы 100 60
  Жалпы университет боюнча 1066 530
  Магистратура    
  41 510200 Колдонмо математика жана информатика  

  LD 140000287

  8  
  42 640200 Электроэнергетика   жана электротехника «

  LD 140000287

  32  
  43 670300 Унаа процесстеринин технологиясы

  LD 140000287

  15  
  44 710200 Маалымат системалары жана технологиялары адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары.

  LD 140000287

  15  
  45 520500 Картография жана геоинформатика LS 190001456 35 50
  46 750500 Курулуш

  LD150000656

  32  
  47 544319 Информатика жана  программалоо технологиясы

  LD150000772

  38  
  48 610300 Агроинженерия № LD150000656 5  
  49 710300 Колдонмо информатика

  LD150000656

  7  
  50 550800 Кесипке окутуу

  LD180000100

  49
  51 610600 Айыл чарба азыктарынын өндүрүүнүн технологиясы

  LD 170000223

  27  
  52 520800 Жаратылышты колдонуу жана экология

  LD 170000223

  43 10
  53 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы.

  LD 170000223

  42 10
  жалпы   348 70

   

   ОшТУнун Кадрларды кайра даярдоо институтуна 2019-2020-окуу жылына 1-курска кабыл алуу планы.

  шифр Багыттын/адистиктин аталышы Лицензии № кабыл алуу планы
  п/п
  күндүзгү сырттан
  1 640200 Электроэнергетика жана электротехника  № LS190001456 15
  2 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы № LS190001456 15
  3 690300 “Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары № LS190001456 15
  4 750500 Курулуш № LS190001456 25
  5 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы. № LS190001456 15
      жалпы   85

   

  ОшТУнун технологиялык колледжине  2019-2020-окуу жылына кабыл алуу планы.

  жалпы 9-кл 10-кл з\о   всего
  850 700 500   2050

   

  Жалпы жыйынтыгы   күндүзгү сырттан
  Жогорку 1414 685
  орто 1550 500
    жалпы 2964 1185

   

 • Босого балл PDF

  Абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алуунун графиги PDF

   

  Перечень специальностей и направлений подготовки, требующих дополнительных испытаний, проводимых вузом

  Код Наименование специальностей/ направлений подготовки Вид дополнительного испытания
  530500 Юриспруденция (*) Основной тест,

  физическая культура

  532200 Правоохранительная деятельность (*) Основной тест,

  физическая культура

  770100 Командная тактическая мотострелковых войск Основной тест,

  физическая культура

  770200 Пограничная деятельность Основной тест,

  физическая культура

  750100 Архитектура Основной тест,

  творческие испытания

  750200 Дизайн архитектурной среды Основной тест,

  творческие испытания

  750300 Реставрация и реконструкция архитектурной среды Основной тест,

  творческие испытания

  570700 Искусство костюма и текстиля Основной тест,

  творческие испытания

  750500 Строительство (профиль подготовки «Проектирование зданий») Основной тест,

  творческие испытания

  532100 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Основной тест,

  физическая культура

  750400 Градостроительство Основной тест,

  творческие испытания

  Направления подготовки бакалавров, реализуемые в Американском университете в Центральной Азии Основной тест,

  сертификат, удостоверяющий необходимый для обучения уровень и профиль знания английского языка

   

  Примечание:

  (*) – для направления подготовки «Юриспруденция», реализуемого в Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

   

  Утвержден приказом

  Министерства образования и науки

  Кыргызской Республики

  от 27.02.2017г.

  № 229/1

   

  Перечень направлений и специальностей, при зачислении абитуриентов на которые результаты общереспубликанского тестирования не обязательны

  Код Наименование направления подготовки/специальности
  532000 Физическая культура
  570001 Искусствоведение
  570002 Театроведение
  570003 История и теория хореографического искусства
  570004 Музыковедение
  570005 Киноведение
  570006 Кинооператорство
  570007 История и теория изобразительного искусства
  570008 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
  570009 Вокальное искусство (по видам вокального искусства)
  570010 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов)
  570011 Композиция
  570012 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
  570013 Звукорежиссура (по областям применения)
  570014 Актерское искусство
  570015 Режиссура (по областям применения)
  570016 Театрально-декорационное искусство
  570017 Хореографическое искусство
  570018 Режиссура хореографа
  570019 Педагогика хореографии
  570020, 570400 Дизайн
  570021 Интерьеры и оборудование
  570022 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
  570023 Монументально-декоративное искусство
  570024 Живопись
  570025 Графика
  570026 Скульптура
  570027 Литературное творчество
  570028 Народное художественное творчество
  570029 Социально-культурная деятельность
  550600 Художественное образование
  570500 Изобразительное искусство

   

  Утвержден приказом

  Министерства образования и науки

  Кыргызской Республики

  от 27.02.2017г.

  № 229/1

  Перечень

  специальностей и направлений подготовки с указанием обязательных дополнительных предметных тестов общереспубликанского тестирования

   

  (в редакции приказа МОН КР от 20 апреля 2017 года № 480/1)

   

   

  код Наименование направления подготовки/специальности Наименование обязательных тестов
  510100 Математика Основной тест, математика или физика
  510200 Прикладная математика и информатика Основной тест, математика или физика
  510300 Информационные технологии Основной тест, математика или физика
  510400 Физика Основной тест, физика или математика
  510500 Радиофизика Основной тест, физика или математика
  520100 Химия Основной тест, химия или биология
  520200 Биология Основной тест, биология или химия
  520300 Геология Основной тест, физика или математика
  520400 География Основной тест
  520500 Картография и геоинформатика Основной тест, математика или физика
  520600 Гидрометеорология Основной тест
  520700 Почвоведение Основной тест
  520800 Экология и природопользование Основной тест
  520900 Биоэкология Основной тест, химия или биология
  530100 Философия Основной тест
  530200 Политология Основной тест
  530300 Психология Основной тест
  530400 История Основной тест, история
  530500 Юриспруденция (*) Основной тест, история
  530600 Журналистика Основной тест, история или английский язык
  530700 Реклама и связи с общественностью Основной тест
  530800 Международные отношения Основной тест, английский язык или история
  530900 Востоковедение, африканистика Основной тест, английский язык или история
  531000 Филология Основной тест, история
  531100 Лингвистика (англ.яз.)

  Лингвистика (другие иностр. языки)

  Основной тест, английский язык

  Основной тест

  531200 Компьютерная лингвистика (англ.яз.)

  Компьютерная лингвистика (нем., фран.)

  Основной тест, английский язык

   

  Основной тест

  531300 Культурология Основной тест
  531400 Религиоведение Основной тест
  531500 Регионоведение Основной тест, история или английский язык
  531600 Теология Основной тест
  531700 Американоведение Основной тест, английский язык или история
  531800 Европоведение Основной тест, английский язык или история
  531900 Антропология Основной тест, биология
  541000 Социология Основной тест
  540200 Социальная работа Основной тест
  540300 Организация работы с молодежью Основной тест
  550100 Естественнонаучное образование Основной тест, химия или биология (в зависимости от профиля)

  Основной тест (для профиля – география)

  550200 Физико-математическое образование Основной тест, физика или математика
  550300 Филологическое образование

  – английский язык

  – кыргызский, русский языки

  – немецкий и другие иностр. языки

   

  Основной тест, английский язык

  Основной тест, история

  Основной тест    40

  550400 Социально-экономическое образование Основной тест, история
  550500 Технологическое образование Основной тест, физика или математика
  550700 Педагогика Основной тест, история или биология (в зависимости от профиля)
  550800 Профессиональное обучение Основной тест
  570600 Библиотековедение и документоведение Основной тест
  570800 Издательское дело Основной тест
  571200 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Основной тест
  580100 Экономика Основной тест, математика
  580200 Менеджмент Основной тест, математика
  580300 Коммерция Основной тест, математика
  580400 Торговое дело Основной тест, математика
  580500 Бизнес-информатика Основной тест, математика
  580600 Логистика Основной тест, математика или физика
  580700 Управление бизнесом Основной тест, математика
  580800 Управление персоналом Основной тест, математика
  580900 Государственное и муниципальное управление Основной тест, история
  581000 Маркетинг Основной тест, математика
  590100 Информационная безопасность Основной тест, математика или физика
  600100 Сервис Основной тест, история или английский язык
  600200 Туризм Основной тест, история или английский язык
  600300 Гостиничное дело Основной тест, история или английский язык
  610100 Агрохимия и агропочвоведение Основной тест
  610200 Агрономия Основной тест
  610300 Агроинженерия Основной тест
  610400 Зоотехния Основной тест
  610500 Ветеринария Основной тест
  610600 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Основной тест
  610700 Рыбное хозяйство Основной тест
  620100 Геодезия и дистанционное зондирование Основной тест
  620200 Землеустройство и кадастры Основной тест
  630100 Прикладная геология Основной тест, физика или математика
  630200 Технология геологической разведки Основной тест, физика или математика
  630300 Горное дело Основной тест, физика или математика
  630400 Нефтегазовое дело Основной тест, физика или математика
  640100 Теплоэнергетика и теплотехника Основной тест, физика или математика
  640200 Электроэнергетика и электротехника Основной тест, физика или математика
  650100 Материаловедение и технологии материалов Основной тест, физика или математика
  650200 Металлургия Основной тест, физика или математика
  650300 Машиностроение Основной тест, физика или математика
  650400 Технологические машины и оборудование Основной тест, физика или математика
  650500 Прикладная механика Основной тест, физика или математика
  670100 Наземные транспортно-технологические машины и комплексы Основной тест, физика или математика
  670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Основной тест, физика или математика
  670300 Технология транспортных процессов Основной тест, физика или математика
  680100 Приборостроение Основной тест, физика или математика
  680200 Биотехнические системы и технологии Основной тест, физика или биология
  690100 Электроника и наноэлектроника Основной тест, физика или математика
  690200 Радиотехника Основной тест, физика или математика
  690300 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Основной тест, физика или математика
  690400 Конструирование и технология электронных средств Основной тест, физика или математика
  690500 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Основной тест, физика или математика
  690600 Телематика Основной тест, физика или математика
  700100 Системный анализ и управление Основной тест, математика или физика
  700200 Управление в технических системах Основной тест, физика или математика
  700300 Автоматизация технологических процессов и производств Основной тест, физика или математика
  700400 Управление качеством Основной тест, математика или физика
  700500 Мехатроника и робототехника Основной тест, физика или математика
  700600 Стандартизация, управление качеством и метрология Основной тест, физика или математика
  700700 Инноватика Основной тест
  700800 Техническая физика Основной тест, физика или математика
  710100 Информатика и вычислительная техника Основной тест, физика или математика
  710200 Информационные системы и технологии Основной тест, физика или математика
  710300 Прикладная информатика Основной тест, физика или математика
  710400 Программная инженерия Основной тест, физика или математика
  710500 Интернет технологии и управление Основной тест, физика или математика
  720100 Химическая технология Основной тест, химия или физика
  720200 Биотехнология Основной тест, биология или химия
  730100 Лесное дело и ландшафтное строительство Основной тест
  730200 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Основной тест, физика или математика
  740100 Технология и производство продуктов питания из растительного сырья Основной тест, биология или химия
  740200 Технология и производство продуктов питания животного происхождения Основной тест, биология или химия
  740300 Технология продукции и организация общественного питания Основной тест, биология или химия
  740400 Технология и проектирование изделий текстильной промышленности Основной тест, физика или химия
  740500 Технология художественной обработки материалов Основной тест, физика или химия
  740600 Технология полиграфического и упаковочного производства Основной тест, физика или математика
  740700 Технология и конструирование изделий легкой промышленности Основной тест, физика или химия
  750400 Градостроительство Основной тест, физика или математика
  750500 Строительство (кроме профиля подготовки «Проектирование зданий») Основной тест, физика или математика

   

   

  750500 Строительство (профиль подготовки «Гидротехническое строительство») Основной тест
  760100 Природообустройство и водопользование Основной тест, физика или математика
  760100 Природообустройство и водопользование (профиль – Мелиорация, рекультивация и охрана земель) Основной тест
  760200 Прикладная гидрометеорология Основной тест, физика или математика
  760300 Техносферная безопасность Основной тест, физика или математика
  530001 Клиническая психология Основной тест, биология
  530002 Судебная экспертиза Основной тест
  530003 Перевод и переводоведение:

  – английский язык

  – немецкий, французский и другие иностранные языки

   

  Основной тест, английский язык

   

  Основной тест

  530004 Таможенное дело Основной тест, математика
  550001 Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения Основной тест, история
  560001 Лечебное дело Основной тест, химия, биология
  560002 Педиатрия Основной тест, химия, биология
  560003 Медико-профилактическое дело Основной тест, химия, биология
  560004 Стоматология Основной тест, химия, биология
  560005 Фармация Основной тест, химия, биология
  560006 Сестринское дело Основной тест, химия, биология
  570030 Книжное дело Основной тест
  590001 Информационная безопасность Основной тест, физика или математика
  610001 Ветеринария Основной тест
  620101 Прикладная геодезия Основной тест
  630001 Прикладная геология Основной тест, физика или математика
  630002 Технология геологической разведки Основной тест, физика или математика
  630003 Горное дело Основной тест, физика или математика
  630004 Физические процессы горного или нефтегазового производства Основной тест, физика или математика
  750001 Подвижной состав железных дорог Основной тест, физика или математика
  750002 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Основной тест, физика или математика
  760001 Пожарная безопасность Основной тест, физика или математика

   

   

  Примечания:

  (*) – требование к обязательности предметного теста по истории не распространяется на абитуриентов Академии МВД КР;

  – на направления подготовки и специальности, не вошедшие в данный перечень, отбор абитуриентов осуществляется по результатам основного теста ОРТ.

  * Прием в ВУЗы республики на все формы обучения осуществляется по результатам общереспубликанского тестирования.

  Для абитуриента, желающего поступить на контрактной основе по всем формам обучения (очная, заочная, вечерняя), обязательным является основной тест, наличие профилирующего предметного теста дает преимущественное право абитуриенту при зачислении на соответствующие направления.

  Конкурс на поступление проходит непосредственно в высших учебных заведениях.

  К конкурсу на получение гранта и на контрактную форму обучения допускаются только те абитуриенты, которые получили по основному тесту  баллы выше порогового. Также как и в 2016 году в 2017 году министерством установлен единый пороговый балл для поступления на все формы обучения по основному тесту 110 баллов по каждому предметному тесту 60 баллов.

  К конкурсу  на специальности, требующие  дополнительных предметных тестов, допускаются абитуриенты, получившие баллы выше порогового как по основному, так и по предметному тесту. Конкурс на эти специальности проводится по сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов.

  К конкурсу на контрактную форму обучения на специальности и направления (кроме медицинских специальностей), требующие дополнительных предметных тестов, могут быть допущены абитуриенты, не сдававшие данные тесты, но имеющие по основному тесту баллы выше порогового. При зачислении на данные специальности приоритетным правом пользуются абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов.

  Выпускникам общеобразовательных школ, подтвердившим получение аттестата о среднем общем образовании с отличием в Национальном центре тестирования при МОН КР  и получившим по основному и предметным тестам баллы выше установленных пороговых баллов, к результатам каждого предметного теста будут прибавлять по двадцать баллов.

  Вне конкурса на грантовое обучение зачисляются: 

  – 50 абитуриентов, показавших лучшие результаты в ОРТ;

  – абитуриенты, занявшие в текущем году 1-2 место в республиканской олимпиаде школьников или являющиеся призерами международных олимпиад, на специальности и направления, с которыми совпадает предмет олимпиады, при условии их участия в общереспубликанском тестировании;

  – абитуриенты, занявшие в текущем году 3 место в республиканской олимпиаде школьников, на педагогические специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим, при условии их участия в общереспубликанском тестировании.

  Процедура   зачисления  предусматривает наличие двух или трех туров.  Правила конкурсного зачисления во всех турах одинаковы. Конкурс на зачисление начнется 10 июля 2017 г. Сбор отрывных талонов закончится 12 июля в 14.00 часов. 13 июля до 10 часов утра будут вывешены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен в трехдневный срок, то есть, до 15 июля, подтвердить свое желание учиться на данной специальности, иначе его место считается вакантным. Если после первого тура в вузе останутся вакантные места, то с 17 по 22 июля вуз проведет второй тур зачисления. Третий тур проводится только с разрешения Министерства образования и науки с 24 по 29 июля, и для участия в нем абитуриент предоставляет сам сертификат.

  На заочную и вечернюю форму обучения сроки зачисления устанавливаются вузом самостоятельно.

  Для поступления на грантовое место в первом туре абитуриент имеет право использовать два отрывных талона сертификата, во втором туре – одни талон. Талоны сертификата для контрактного обучения абитуриент может использовать по своему желанию.

  При зачислении на грантовое обучение учитываются социальные категории абитуриентов:

  – выпускники школ г. Бишкека;

  – выпускники школ областных центров и малых городов;

  – выпускники сельских школ; – выпускники средних учебных заведений, расположенных в  высокогорных зонах Кыргызской Республики;

  – абитуриенты-льготники (инвалиды I, II групп, лица, приравненные высокогорных зонах Кыргызской Республики;по льготам и гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалиды детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, военнослужащие уволенные в запас, дети лиц, погибших в событиях 2010 года, лица, имеющие статус кайрылманов).

  Конкурс  проводится отдельно в рамках каждой категории. Абитуриенты-льготники зачисляются в вузы на грантовое обучение в рамках отдельной квоты.

  На контрактное обучение конкурс проводится без учета категорий абитуриентов.

  Лица, поступающие в вуз на базе высшего образования или на базе среднего профессионального образования по профилю на ускоренные программы обучения, зачисляются в вуз на основе результатов аттестационных испытаний, проводимых вузами самостоятельно.

  Со студентами, зачисленными на грантовое (бюджетное) обучение  заключается трехсторонний договор об обязательном распределении на работу после окончания вуза. В соответствии с договором вуз обязуется подготовить кадры по соответствующим специальностям и направлениям за счет государственного образовательного гранта, работодатель обязуется трудоустроить после окончания выпускников вуза по указанным направлениям и специальностям.

  Перечень документов, подаваемых абитуриентами при поступлении в  вуз: 

  – паспорт;

  – документ государственного образца о среднем общем, о среднем профессиональном образовании;

  – сертификат общереспубликанского тестирования текущего года;

  – фотографии (3х4 – 6 штук); – военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных).

  Дополнительные документы  представляются абитуриентом, если он претендует на льготы, установленные законодательством Кыргызской Республики.

  Результаты ОРТ не обязательны при зачислении в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта.

 • М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейи. 2019-2020-окуу жылына 8-9-10-11-класстарга окуучуларды кабыл алууну жарыялайт.

  Жаңы өсүп келе жаткан муунга учур талабы улам катаалданууда. Бүгүн маалыматтын ээси болуу гана жетишсиз, аны турмушта жана окууда колдоно билүү керек. Адамдын бардык жааттагы ишмердүүлүгү, айрыкча кесипкөйлүктүн ийгилиги бул нерседен көз каранды.

  Мектеп–лицей брекелүү Ош жергебиздин Түштүк-Чыгышынан орун алган. Ош технологиялык университетинин Окумуштуулар Кеңешинин (2016-жылы 30-май №:8.1516.) чечиминин жана Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрлиги тарабынан (2016- жылдын 19-августунда берилген №LB 160000315 лицензиясынын негизинде) ачылган. ОшТУнун мектеп-лицейинин негизги максаты жана милдети – таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

  Мектеп-лицейде жалпы  республикалык тесттке (ЖРТге) даярдоого өзгөчө көңүл бөлүнмөкчү. Математика жана физика сабактары  тереңдетип окутулат. Англис , орус , кытай жана корей тилдери боюнча окуу курстар уюштурулат. Радиотехника, электротехника  боюнча кружоктор иштеп  жатат. Сабактарды жогорку квалификация-луу мугалимдер өтөт.

  Мектеп-лицейде окуучулардын интеллектуалдык потенциалын түзүүнүн бирден-бир негизги шарттарынын бири болуп олимпиадалык кыймыл эсептелинет.

  Лицеисттердин орус, кыргыз  жана англис тилдери, математика, физика предметтери боюнча шаардык жана республикалык масштабдагы олимпиадаларга активдүү катышуусу, окуучулардын  жогорудагы предметтерди терең үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатат.

  Лицеисттер учун ОшТУнун заманбап компьютердик техникалары менен жабдылган кабинеттери, университеттин фонддору иштейт. Окуучулар университеттин библиотекасынын окуу залын, окуу жана көркөм адабияттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү бар.

  ОшТУнун мектеп-лицейинин 8-11- класстарына окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Контракттык негизде орто мектептин 8-9-10-11- класстарынын окуучуларын кабыл алабыз.

  ОшТУнун мектеп-лицейине окуучулар жашаган жеринен көз карандысыз түрдө: Кыргыз Республикасынын, СНГ республикаларынын, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн  бардык шаарларынан жана райондорунан кабыл алынат.

  Мектеп-лицейдин окуучуларынын сапаттуу билим алышы учун бардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта 1000000 дон ашык китеп менен жабдылган ынгайлуу китепкана, окуучулар өз алдынча даярдана турган окуу залдары, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, окуучулардын өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө ылайык жүргүзүлгөн маданий-эстетикалык борбор (МЭБ), көркөм, адабий, бий секциялары уюштурулган.

  Алыскы райондордон келген окуучулар үчүн баардык шарттары менен жогорку деӊгээлдеги жатакана каралган.

  Байланыш маалыматтары:

  (03222) 4-37-37,
  (0772) 15-15-59,
  (0702) 15-15-59,
  (0555) 15-15-59,
  (0773) 63-24-38,
  (0776) 16-92-81,

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *