Бириккен профсоюз комитети

Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитети


Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитети – студенттердин, профессордук окутуучулар жамаатынын, аспиранттардын, жумушчулардын курамынан турган областтагы эң ири массалык коомдук уюмдардын бири. Бириккен профсоюз комитетинин негизги милдети – окуу тарбиялык, маданий-массалык жана илим изилдөө иштеринин сапатын жогорулатуу, кызматкерлердин ден-соолугун чыңдоо, эс алуу жана жашоо шарттарын жакшыртуу болуп саналат.

ОшТУнун бириккен профсоюз комитети -жаштар комитети, студенттик акыйкатчы, жатакананын студенттик сенаттарынын бир топ иш-чараларына, маданий көңүл ачуусуна жана спорттук таймаштарга материалдык колдоо көрсөтөт. Эң негизгиси студенттер, окутуучулар жана башка кызматкерлерди социалдык жактан колдоо менен бирге, алардын укугун коргоп келет.
Бириккен профсоюз комитети өз ишин факультеттердеги, бөлүмдөрдөгү атайын шайланган бюро мүчөлөрү аркылуу жүргүзөт.
ОшТУда эмгектенген жумушчулар жана окуган студенттер бириккен профсоюз комитетине мүчө болуу укугуна ээ. Ал үчүн бириккен профсоюз комитетинин кабинетинен, же факультеттердеги профсоюз комитетинин мүчөлөрүнөн арыз үлгүсүн алып, аны толтуруу гана жетиштүү.
2014-жылдын 5-декабрында Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитетинин төрагасын шайлоо болуп өттү. Шайлоого ОшТУнун баардык факультеттеринен жана бөлүмдөрүнөн жалпы 146 делегат катышты. Көпчүлүк добуш менен ОшТУнун профсоюз комитетинин төрагасы болуп Арзыматов Азизбек Кабылович  бекитилди.

Курамы

ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин курамы:

 1. Арзыматов Азизбек Кабылович – ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Маматова Миновар Халыковна – Профкомдун башкы эсепчиси
 3. Амиралиева Бурана Кулмаматовна – Профкомдун иш алып баруучусу
 4. Акпаралиева Клара Абдылдаевна –  Административдик башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрайымы
 5. Абдыраева Аида Акматбековна – Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрайымы
 6. Андаева Замира – Энергетика факультетинин профбюросунун төрайымы
 7. Орозбаев Мурат – Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 8. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна –  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 9. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюро төрайымы
 10. Таштемирова Альбина – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 11. Дубанакулов Муса Абдушарипович – Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 12. Кадырбердиева Бүсалима Матазовна –  Тилдерди окутуу жана эл аралык программаларды окутуу институтунун профбюросунун төрайымы
 13. Касымбеков Эркин – Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы
 14. Калыкбердиев Макамбай Калыкбердиевич – Административдик чарба бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы.

Бириккен профсоюз комитетинин аппарат кызматкерлери


Арзыматов Азизбек Кабылович
Адистиги, ээлеген кызмат орду: 
«Инженер педагог» ФПИ 1990ж,  ОшТУнун бириккен профсоюз комитетиин төрагасы.
Туулган жылы: 18-сентябрь 1964ж.
Сыйлыктары:  ОшТУнун ардак грамоталары  1998, 2000, 2003, 2006ж, Ош.обл.госадминистрациясынын грамотасы 2008г, КР ӨКМ ардак грамотасы,ош.обл.сов.профдун ардак грамотасы 2012ж.
Үй бүлөлүк абалы: 2 уул, эки кыздын атасы.
ОшТУнун профкомунун президиумунун курамы:Президиумдун төрагасы: Арзыматов Азизбек Кабылович – ОшТУнун профкомунун  төрагасы.
Байланыш дареги: (0777) 002637,  arzymatov.tue@ mail.ru

 

Маматова Минавар Халыковна
Адистиги: «Өнөр жайлар боюнча  бухгалтердик адиси» 1984ж.
Ээлеген кызмат орду: ОшТУнун бириккен профсоюз    комитетинин бухгалтери.
Туулган жылы. 13 февраль 1958жыл.
Сыйлыктары: Ош областтык профсоюз комитетинин ардак грамоталары. Илим, билим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук  комитетинин  “Профсоюз кыймылынын мыктысы”     төш белгиси менен  сыйланган.
Үй бүлөөлүк абалы. 2 уулдун энеси.
Байланыш дареги: (0772)382995.

 

 

Амиралиева Бурана Кулмаматова.
Адистиги:
 «Айлана чөйрөнү  коргоо » 2008ж.
Ээлеген кызмат орду: ОшТУнун бириккен профсоюз    комитетинин иш алып баруучусу.
Туулган жылы:13 август 1986-жыл.
Сыйлыктары: Ош областтык профсоюз комитетинин Ардак грамотасы
Үй бүлөлүк абалы. 1 уул, 1 кыздын апасы.
Байланыш дареги: (0773)707169

 

 

 

 

Президиумдун мүчөлөрү:

 1. Акпаралиева Клара Абдылдаевна – Административдик бөлүмүнүн башчысы
 2. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна – Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 3. Абдыраева Аида Акматбековна – Архитектура жана курулуш факультетинин профбюросунун төрайымы
 4. Дубанакулов Муса Абдушарипович – Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 5. Орозбаев Мурат –  Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 6. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюросунун төрайымы
 7. Касымбеков Эркин – Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы

ОшТУнун профкомунун пленумунун курамы:

 1. Арзыматов Азизбек Кабылович – ОшТУнун профкомунун төрагасы.
 2. Акпаралиева Клара Абдылдаевна – Административдик бөлүмүнүн башчысы
 3. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна – Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 4. Абдыраева Аида Акматбековна – Архитектура жана курулуш факультетинин профбюросунун төрайымы
 5. . Дубанакулов Муса Абдушарипович – Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 6. Орозбаев Мурат –  Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 7. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюросунун төрайымы
 8. Касымбеков Эркин– Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы
 9. Калыкбердиев Макамбай Калыкбердиевич – Административдик чарба бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы
 10. Мамытов Улукбек Жанышович – «Коомдук илимдер» кафедрасынын башчысы, доцент, т.и.к.
 11. Ташматова Гулнара Эргешевна – «БУжА» кафедрасынын доценти, э.и.к.
 12. Туратбек у. Асад – ОшТУнун «Жаштык» телестудиясынын директору.
 13. Сейитов Урмат Сейитович- ОшТУнун ЖКнин төрагасы 15. Кошмамат к. Нуркыял – “ЭиПиЛД-14” тайпасынын студенти
 14. Амиралиева Бурана – ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин иш алып баруучусу

ОшТУнун профкомунун ревизиялык комиссиясынын курамы:

 1. Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич – Ревкомдун төрагасы КжМТфнин деканы, к.т.н. профессор
 2. Айтиев Мыктыбек Арапбаевич – ОшТУнун окуу иштери боюнча департаментинин башчысы, доцент
 3. Кадырова Акшоола Акпаралиевна – ОшТУнун “Жаштык” ТВнын редактору

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *