Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети

 • Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети (АУжТТФ)


  Факультеттин курамы төмөндөгүдөй кафедралардан турат:

  • Транспортту иштетүү жана туруктуу технология (ТИжТТ)
  • Транспорттук логистика жана тейлөө технологиясы (ТЛжТТ)
  • Сызма геометрия жана графикалык дизайн (СГжГД)
  • Дене тарбия

  Факультеттин жетекчилери


  Жоробеков Болотбек Астаевич – факультеттин деканы, техника илимдеринин кандидаты, профессор. Фрунзедеги Политехникалык институтунун “Автомобиль жана автомобилдер чарбасы” адистигин аяктаган. Илимий-методикалык иштеринин саны-110,
  (тел. 0322243608, уюл.тел. 0772386470, bolot60@rambler.ru)

   

   

   

   

   

   

  Кадыркулов Адылбек Козубекович– Кафедра башчысы
  Окумуштуулук даражасы: Техника илимдеринин кандидаты 05.02.18. «Механизмдердин жана машиналардын теориясы»
  05.05.06. «Тоо машиналары», 2003
  Окумуштуулук наамы: доцент
  Адистиги:  1989-жылы Москва автомобиль -жол институту
  Илимий багыты: Механизмдердин жана машиналардын теориясы, Тоо машиналары.
  Илимий эмгектери:  40тан  ашык илимий макала, 1 автордук күбөлүк.
  Окутуу сабактары:   Основы применения технических средств таможенного контроля, Служба БД, Экономика дорожного движекния.
  Электрондук почта: akkadyrkulov@mail.ru
  Байланыш номери: 0772667798

   

  Касымалиев Бурканбек Маматкалилович – “ТЛжТТ” кафедрасынын башчысы, доцент.
  Окумуштуулук даражасы:  техника илимдеринин кандидаты 05.02.18 – “Машиналардын жана механизмдердин теориясы”, 2014-ж.
  Окумуштуулук наамы: ОшТУнун доценти, 2019-ж
  Адистиги: Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу (1996-жылы Ош технологиялык университети);
  Илимий багыты:  Машиналардын жана механизмдердин теориясы
  Илимий эмгектери: 30дан ашык илимий макалалардын, бир окуу китебинин автору;
  Окуткан сабактары: Специализированный подвижной состав, Грузовые перевозки, Грузоведение.
  Электрондук почтаburkanbek@inbox.
  Байланыш номери: 0771-34-78-00

   

   

  Токтосунов Алмазбек Аскерович– “СГжГД” кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Ош технологиялык университетинин “Атайын-техникалык сабактар, эмгек жана чийүү боюнча окутуучу”адистигин аяктаган.

  Илимий- методикалык иштеринин саны -23 (уюл.тел. 0777 60 53 23, toktosunov-68@mail.ru)

   

   

   

   

   

  Исманов Санжар Кудайбердиевич – кафедра башчысы, доцент, “КР дене тарбия жана спорттун отличниги”. “Волейбол” боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификат менен сыйланды. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.

  Байланыш телефону: 0755569909.

   

   

   

   

   

   

   

  Орозбаев Мурат Төлөнович– окуу иштери боюнча декандын орун басары, ага окутуучу. Ош технологиялык университетинин “Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу” адистигин аяктаган. Илимий – методикалык иштеринин саны – 11

  уюл.тел. 0555043687, muratot@mail.ru).

   

   

   

   

  Алибаев Канатбек Калыкович – тарбия иштери боюнча декандын орун басары, магистр. Ош технологиялык университетинин “Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана жабдууларды эксплуатациялоо жана тейлөө” адистигин аяктаган.

  Илимий- методикалык иштеринин саны – 6, (уюл.тел. 0773833831, kanatbek. alibaev@mail.ru).

   

   

   

   

   

   

  Сыдыков Нурадин Асанбайевич  – контракт жана сырттан окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары, окутуучу. Ош технологиялык университетинин “Кыймыл коопсуздугун уюштуруу” адистигин аяктаган.

  (уюл.тел. 0777281569, sydykovnuradin@mail.ru).

   

   

   

   

   

  Дуйшеева Нуржан Аскаровна – сырттан окуу бөлүмүнүн методисти.

  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин “Математика кошумча информатика жана эсептөө техникасы мугалими” адистигин аяктаган. (уюл.тел. 0772651134, sezimka2010@mail.ru).

   

   

   

   

   

   

  Кедейбаева Максат Арстаналиевна – күндүзгү окуу бөлүмү методисти.

  Ош мамлекеттик университетинин “Математика жана информатика окутуучусу” адистигин аяктаган. (уюл.тел. 0773387058, maksa_iskana@mail.ru).

   

   

   

   

   

   

   

  Факультеттин кыскача тарыхы

  Ош  технологиялык университетинин эң алгачкы факультеттеринин бири бул – «Автоунаа жана тейлөө технологиясы» факультети. Факультеттин тарыхы азыркы күндө университетте  эмгектенип жаткан профессор,  т.и.к., т.и.д. болгон агай эжекелер  менен белгилүү.

  1963 – жылдын  Фрунзе политехникалык институтун  Оштогу кечки факультети ачылган, ошол эле жылы  3 жылдык окууга  «Автомобиль  жана автомобилдер  чарбасы» адистигине студенттерди  кабыл алына баштаган.

  1976 – жылы «Автоунаа» кафедрасы уюштурулуп,  «инженер механик» адистигиндеги студенттерди жогорку билимдүү кылып  даярдай баштаган. Ош шаарынын Пионер (азыркы Г. Айтиев)  көчөсүндө атайын  «Автоунаа» кафедрасы үчүн имарат курулуп, адистик  сабактар боюнча лабораториялар, окуу кааналары окутуучулар  жана студенттердин  күчү менен түзүлгөн.

  1979 – жылы ФПИ ОКФ «Автомобиль жана автомобилдер чарбасы» адистиги боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр аякташкан.

  1988 – жылы факультетте жаңы «Ташууну уюштуруу жана унаада башкаруу» адистиги ачылган.

  1993 – жылы «Ташууну уюштуруу жана унаада башкаруу»  адистиги боюнча күндүзгү окуу бөлүмүнүн биринчи  бүтүрүүчүлөрү аяктаган.

  2000 – жылы  «Жол кыймылын уюштуруу» адистиги боюнча биринчи бүтүрүүчүлөрү аяктаган.

  «Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети бир нече жолу ОшТУнун «эң  мыкты факультети» наамын  алган.

  АУжТТФ заман талабына ылайык адистиктерди жылдан жылга көбөйтүп келет. Буга мисал катары  «Автосервис», «Жол кыймылын уюштуруу»,  «Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу»  жана «Баажы иши» кесиптерин айтсак болот.

  Жогорудагы белгиленип кеткен адистиктер боюнча факультет жогорку билимдүү адистерди даярдайт. Азыркы учурга чейин көптөгөн жогорку билимдүү адистер даярдалып келүүдө. Алардын көбү Кыргыз Республикасында жана чет мамлекеттерде өз кесибинин ээси болуп эмгектенип жатышат.

  Факультеттин профессордук- окутуучулук курамы өздөрунун ар түрдүү илимий багыты  боюнча илим изилдөө иштери менен алектенишет. Илимий-изилдөөлөрдүн жыйынтыгында, көптөгөн илимий макалалар Кыргызстандагы, КМШ жана чет өлкөлүк илимий журналдарга жарыяланган. Факультеттин окутуучулары университеттин илимий, тарбиялык жана уюштуруу иштерине  активдүү катышат.

  Факультеттин профессордук- окутуучулук курамы  адистиктерди  даярдоодо негизги басымды жаңы технологияларга, жаңы методикалык усулдарга, интерактивдик доскаларды колдонууга, лабораториялык жумуштарды виртуалдык түрдө өткөрүүгө ж.б. га аракет жасашат.

  Факультеттин негизи багыттарынын бири – автоунаа адистиктигинин бүтүрүүчүлөрүнүн иштөө чөйрөсүн кеңейтүү. Ага жетишүү учун илимий-изилдөөлөрдүн натыйжасында АУжТТФ кадраларынын потециялын жогорулатуу.

  Багытка даярдоо

  • Багыты «Унаа процесстеринин технологиясы»

  Профили:

  • Кыймылды уюштуруу жана анын коопсуздугу,
  • Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу,
  • Бажы иши.

  Окуу формасы жана мөөнөтү: күндүзгү (бакалавр) – 4 жыл, дистанттык -5 жыл .

  Бүтүрүүчүнүн квалификациясы: бакалавр.

  • Багыты «Унаа процесстеринин технологиясы»(магистратура)

  Окуунун мөөнөтү жана формасы: күндүзгү  – 2 жыл.

  Бүтүрүүчүнүн квалификациясы: магистр.

  • 670200. «Транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерин эксплуатациялоо»

  Профили «Автомобилди тейлөө»

  «Автомобиль жана автомобилдик чарба»

  Окуунун формасы: күндүзгү (дневная) – 4 жыл, дистанттык – 5 жыл

  Бүтүрүүчүнүн квалификациясы: бакалавр.

  • 570400. «Дизайн»

  Окуунун формасы: күндүзгү– 4 жыл, дистанттык – 5 жыл

  Бүтүрүүчүнүн квалификациясы: бакалавр

  • Багыты «Материал таануу жана материалдардын технологиясы»

  Окуунун формасы: күндүзгү – 4 жыл.

  Бүтүрүүчүнүн квалификациясы: бакалавр

  Факультеттеги адисттик (тайпа) боюнча студенттеринин саны

   

  Күндүзгү Сырттан
  Тайпа Студенттердин саны Тайпа Студенттердин саны
  бюджет жалпы
  1 ОБД-1-20 11 51 1 ОБДс-1-20 165
  2 ОПУТ-1-20 33 2 ОПУТс-1-20 115
  3 ТД-1-20 34 3 ТДс-1-20 49
  4 АС-1-20 36 4 АиАХс-1-20 74
  5 АС-2-20 39 5 АСс-1-20 136
  6 ДИЗ-1-20 22 6 АСс-2-20 126
  I курсу 11 215 7 ДИЗс-1-20 43
  7 ТТП-1-19 26 I курсу 708
  8 ЭТТМиК-1-19 18 8 ТТПс-1-19 90
  9 Дизайн-1-19 15 9 ДИЗс-1-19 16
  II курсу   59 10 ЭТТМиКс-1-19 70
  10 ТД-18 14 II курсу 176
  11 ОБД-18 9 11 ТТПс-1-18 39
  12 ЭТТМиК-18 8 12 ТТПс-2-18 15
  III курсу 41 13 ТТПс-3-18 36
  13 ТД-1-17 17 14 ЭТТМиКс-1-18 23
  14 ДИЗАЙН-17 19 15 ДИЗс-1-18 10
  IV курсу 36 III курсу 123
  16 ТТПс-1-17 34
  17 ТТПс-2-17 26
  18 ТТПс-3-17 22
  19 ДИЗс-1-17 18
  IV курсу 100
  20 ТТПс-1-16 28
  21 ТТПс-2-16 21
  22 ТТПс-3-16 22
  23 ТТПс-4-16 14
  24 ДИЗс-1-16 22
  V курсу 107
  Жалпы: 11 351 Жалпы: 1214
  Жалпы факультет боюнча 1565студ.

   

  Факультеттин иш чаралары

  Студенттерге билим берүүдө факультеттин  сабак өтүлүүчү аудиториялары, лабораториялары атайын жабдыктар менен жабдылган жана сабак өтүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн.

  Окуу процессин уюштуруу жана өткөрүү үчүн факультетке 18 каана бөлүнгөн, алардын ичинен бир каанасында 10 даана INTEL DUOL CORE LCD маркасындагы заманбап компьютерлер менен жабдылган. Калган кааналар лекциялык жана практикалык сабактар үчүн ылайыкташтырылган. Лабораториялык жана практикалык кабинеттерде керектүү макеттер, плакаттар, светофорлор, экзамендер үчүн тесттер, машиналардык тетиктери, аспаптардын комплекстери жана керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Унаа айдоону үйрөнүү үчүн атайын автотренажер орнотулган. Ошондой эле, факультеттин документтерин даярдоо, программаларды иштеп чыгуу, студентердин лабораториялык жумуштарын жана курстук иштерин даярдоо үчүн компьютерлер менен камсыздалган копьютердик класстар уюштурулган.

  Эл аралык кызматташтык – ар бир билим берүү мекемелердин иш аракеттеринин артыкчылык багыттарынын бири болуп саналат. Чөйрөнү жакшыртуу жана билим сапатын жогорулатуу, студент менен окутуучунун ортосундагы  маалымат алмаштырууну активдештирет.

  Факультет илим-изилдөө иштерин эл аралык долбоорлор (530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCRСredo Тempus и Mapree Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus +  и gSmart) менен иш алып барууда.

  “Сredo Тempus”– европалык уюмдун программасы менен каржыланып, евросоюз рамкасында жогорку билим берүүнү модернизациялоону колдойт. Анын негизги максаты билим берүүдөгү потенциалды өнүктүрүү, изилдөөлөрдү, инновацияларды жана илимди энергиянын жаңылануу булактарында жана коргоп турган чөйрөдө колдонууда европа университеттери менен доктордук программа боюнча биргеликте иштөө болуп эсептелинет.

  Mapree Tempus” европалык уюмдун долбоору болуп еврокомиссия менен каржыланып, евро уюмдун рамкасында жогорку билим берүүнү модернизациялоону колдойт.

  2015-2016-окуу жылынан тарта 530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR программалардын негизинде КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин макулдугу менен прил.№2, лицен.№LD150000718, рег.№15|/0376 негизинде магистранттарды кабыл алууда. 2015-2017- окуу жылында №530793 Тempus  Mapree эл аралык долбоордун “Курулуш” багытынын, “Калыбына келүүчү энергия булагы жана имараттардын энергоэффективдүүлүгү” профили боюнча 7 магистрантты бүтүрүп чыгарды. Азыркы убакта 2-курста 15 магистрант окуп келүүдө.

  Долбоордун негизги максаты – борбордук Азия жана Россиянын катышуучу өлкөлөрүндө энергиянын жаңылануу булактарында жана энергия колдонууну азайтуу менен имараттардын энергоэффективдүүлүгүн жогорулатуу жана экологиялык зыяндарды минималдаштыруу областында  билим берүүнү жакшыртуу жана бекемдөө.

  Бул долбоор энергиянын жаңылануу булактарында жана энергоэффективдүүлүктү жакшыртуу боюнча магистрдик программаны иштеп чыгуу, ишке ашыруу менен колдойт.

  Жыл сайын ректордук, жаңы жылдык отличниктердин балы болуп өтөт. Отличник студенттер акчалай жана грамоталар менен сыйланышат. Предметтик олимпиаданын жеңүүчүлөрү, чыгармачыл иш-аракеттердин, ар түрдүү конкурстардын жеңүүчүлөрү жана спортсмендер атайын сыйлыктар менен сыйланышат.

  Факультеттин кызматкерлери төмөнкү илимий-техникалык иштерди аткарышат:

  1. Геоинформациялык системаларын колдонуу менен Ош шаарындагы унаа системаларындагы экологиялык коопсуздукту жана маршруттук оптималдаштыруу системаларын түзүү.

  2.Уруп бурулуучу механизмдерден турган перфераторлорду түзүү жана иштеп чыгуу.

  3.Ош- Сары –Таш маршруттук каттамындагы, бийик тоолуу шарттарда унаа каражаттарынын эксплуатациялык сапатына аба нымдуулугунун таасиринин математикалык көз карандылыгын иштеп чыгуу

  Факультеттин илимий – изилдөө жыйынтыктары конференцияларда доклад жасоо, илимий иштерде жана илимий журналдардын басылмаларында чагылдырылган.

  Окутуучулар жана студенттер ар түрдүү илимий-практикалык иштерге, симпозиумдарга, конгресстерге, семинарларга жана тегерек столдорго активдүү  катышышат.

  Илимий-изилдөө иштеринде студенттер окуу процессинде колдонуучу жабдууларды изилдөө менен бирге, отчет, патенттик изилдөө, рефераттары, изилдөө багытындагы иштерди аткаруу жана ошондой эле курстук, дипломдук илимий иштери  менен алектенишет.

  Илимий иштеринин жыйынтыгында студенттер университетте жыл сайын өтүлүүчү студенттик илимий-практикалык конференцияларга доклад даярдашат.

  Ар түрдүү деңгээлдеги студенттик конкурстарда, көргөзмө иштерде жана олимпиадаларда активдүү катышышат.

  Студенттердин эң мыкты иштери жыл сайын ОшТУнун “Известия” журналында чагылдырылат.

  Факультеттин окутуучулары эл аралык долбоорлору боюнча илимий иштерди аткарууда, уюштуруу жана тарбия иштеринде активдүү катышат.

  Тарбиялык иштер бекитилген план боюнча жүргүзүлүүдө. Факультеттин окутуучулары факультеттин группаларына куратор болушат жана ар бири өздөрү жасаган планга ылайык студенттер менен уюштуруу – тарбиялоо иштерин алып барышат.

  Мыкты бүтүрүүчүлөр

  Арстанбеков Чолпонбек – Ош шаарындагы патрулдук милициясынын ага инспектору;
  Аман уулу Алмазбек – ОсОО “Амантранс” директору,
  Сыдыков Данияр – ОшРЭТ ишканасынын начальниги,
  Кулбаев Абакир – ИИМдин Ноокат райондук МАИ бөлүмүнүн  башчысы, милициянын подполковниги;
  Маразаков Атабек – Ош областык ИИБнүн патрулдук милициянын 3-ротасынын командири;
  Арзыбаев Муса – Ош шаардык МАИ, кадрлар бөлүмүнүн башчысы;
  Бектемиров Дамир – Баткен областтык бажы бөлүмүнүн башчысы.

  АУжТТ факультетинин  мугалимдери жана студенттери Ош областтык транспорттук инспекциянын жетекчи кызматкерлери менен жолугушту
  Ош Технологиялык Университетинде 2021-жылы 12-март күнү АУжТТ факультетинин  мугалимдери жана студенттери менен Ош областтык транспорттук инспекциянын жетекчи кызматкерлери ортосунда кенири формата жолугушуу болуп өттү. Жолугушууда ар тараптуу кызматташтык боюнча баарлашуу болду: студенттерди өндүрүштүк, диплом алдындагы практикаларга чыгаруу, окуу планын  эки тараптуу биргеликте талкулоо, бүтүрүүчү студенттерди жумуш менен камсыз кылуу, Транспорттук инспекциянын кызматкерлеринин билимин ОшТУда жогорлатуу, ж. б..

  АУжТТ факультетинин  мугалимдери жана студенттери «Борусан Макини» компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушту
  Ош Технологиялык Университетинде 2021-жылы 13 – март күнү АУжТТ факультетинде «Борусан Макини» компаниясынын өкүлдөрү менен мугалимдери жана бүтүрүүчү студентери жолугушту. Жолугушууда «Борусан Макини» компаниясынын өкүлдөрү бүтүрүүчү студентерге жана магистрлерге компаниянын ишмедүүлүгү боюнча маалымат берип, Кыргызстандагы транспорттук тейлөө денгээлин жакшыртууга умтулган техникалык адистиктерге ээ болгон жаш адистерди компаниянын окутуу программаларына катышуууга жана жумушка орноштуруу боюнча маалымат беришти.

 • Транспортту иштетүү жана туруктуу технология кафедрасы (ТИжТТ)


  Кафедранын тарыхы
  Ош технологиялык университетинин эң алгачкы кафедраларынын бири бул – Транспортту иштетүү жана туруктуу технология кафедрасы. Кафедранын тарыхы азыркы күндө университетибизде эмгектенип жаткан профессор, т.и.к., т.и.д. агай – эжекелер менен белгилүү.

  1963 – жылдын Фрунзе политехникалык институтун Оштогу кечки факультети ачылган, ошол эле жылы 3 жылдык окууга «Автомобиль жана автомобилдер чарбасы» адистигине студенттерди кабыл ала баштаган.

  1976 – жылы Автоунаа кафедрасы уюштурулган сон, «инженер механик» кесибиндеги студенттерди жогорку билимдүү адис кылып даярдай баштаган. Ош шаарындагы Пионер көчөсүндө атайын автоунаа кафедрасы үчүн имарат курулуп, кесиптик  сабактар боюнча лабораториялар окутуучулар жана студенттердин күчү менен түзүлгөн.

  1979 – жылы ФПИ ОКФ «Автомобиль жана автомобилдер чарбасы» адистиги боюнча студенттер аяктаган.

  1988 – жылы кафедрада жаңы «Ташууну уюштуруу жана унаада башкаруу» адистиги ачылган.

  1993 – жылы жогорудагы адистик боюнча күндүзгү окуу бөлүмүн биринчи бүтүрүүчүлөр аяктаган.

  1994 – жылы ушул адистик боюнча кечки жана сырттан окуу бөлүмүндө биринчи бүтүрүүчүлөр аяктаган.

  1994 – 2000-жылдары кафедра өзүнүн адистиктерин санын жылдан жылга көбөйтүп келет, буга мисал катары «Автосервис», «Жол кыймылын уюштуруу» жана «Бажы иши» адистиктерин  айтсак болот.

  2000 – жылы  «ЖКУ» адистиги боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр аяктаган.

  2003-жылдын октябрь айында «Автоунаа» кафедрасы «Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу»  кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

  2012 –жылы “Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу” кафедрасынын атын “Транспортту иштетүү жана туруктуу технология” кафедрасы болуп өзгөрүлдү.“Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар” кафедрасы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестациялоо) боюнча Мамлекеттик инспекциясы тарабынан берилген № LD 170000223 катар номери 17/0106 №17 тиркеме менен 28.02.2017-ж. лицензиянын негизинде 670300 Унаа процесстеринин технологиясы багыты боюнча “Кыймылды уюштуруу жана анын коопсуздугу” жана “Баажы иши” профилдеги бакалавр даярдайт.

  Кафедранын миссиясы: Унаа процесстеринин  технологиясы багыты боюнча бакалавр даражасындагы жогорку денгээлдеги  сапатуу билим берүүнүн  алдынкы инновациялык технологияларды колдонуу менен заман талабына ылайык, өз жумушун мыкты билген, толерантуу, эмгекти сүйгон, жоопкерчиликтүү, уюштургуч, максатка умтулган, социалдык мобилдүү адистерди даярдоо жана тарбиялап өстүрүү.

  “Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар” кафедрасы 670300 Унаа процесстеринин технологиясы багыты боюнча бакалаврларды окутуу үчүн бир канча окуу аудиториялары менен камсыз болгон, адистикке үйрөтүүчү сабактар атайын жабдылган лабораторияларда жана кабинеттерде өткөрүлөт.

  Лабораториялык бөлмөлөрдө жана окуу залдарда жолдо жүрүүнүн эрежелери, деталдар, автомобилдердин коопсуздугу боюнча элементтердин кесилиштери, автомобилдердин агрегаттарынын иштөөчү макеттери, плакаттар, керектүү жабдыктар, студенттерди автомобиль айдоого үйрөтүүчү виртуалдык тренажерлар бар. Ошондой эле компьютердик класс курстук иштерди, лабораториялык жумуштарды аткаруу үчүн “Сredo Тempus”– эл аралык доолбор жардамында заманбап компьютерлер жана ноутбуктар менен жабдылган.

  Окуу процессинде интерактивдүү окуу ыкмаларын колдонуу жана аны жайылтуу жакшы жолго коюлган. Бул максатта ар түрдүү семинарлар уюштурулуп турат. Окутуунун традициялык ыкмаларынан тышкары ар түрдүү интерактивдүү, инновациялык ыкмаларды колдонуу менен сабактар өткөрүлөт. Мисалы: ролдук оюндар жана чакан топтор менен иштөө сыяктуу. Жогорудагы ыкмаларды колдонуу менен кафедранын окутуучулары сабактарды тиешелүү деңгээлде өткөрүшөт.

  Лабораториялык жумуштар талаа шарттарында (сыртка чыгуу) өткөрүлөт. Аудиториялык лабораториялык жумуштарда лабораториялык жумуштардын теориялык бөлүгү гана каралат. Кафедрага бекитилген лабораториялык жабдыктар толугу менен иштетилет. Студенттердин өндүрүштүк практиканы өткөрүүгө толук шарттар түзүлгөн. Диплом алдындагы, өндүрүштүк практикалар өтүүгө Ош шаарынын ишканалары, мамлекеттик авто инспекция менен (шаардык, областык) келишим түзүлгөн. Студенттердин билим деңгээли модулдук-рейтинг системасында сабактардан тестик тапшырмалар аркылуу текшерилет.

  “Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар” кафедрасында 510952-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR, ошондой эле “Сredo Тempus” жана “MapreeTempus” – эл аралык проекттери боюнча илимий-изилдөө иштери жүрүп жатат.

  “Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар” кафедрасында 2015 – 2016 окуу жылына TEMPUS MAPREE № 530793 проектинин «Курулуш» – Калыбына келүүчү энергия булагы жана имараттардын энергоэффективдүүлүгү багыты боюнча магистратура ачылып, ага 27 магистрант кабыл алынды. 2016-2017-окуу жылында алгачкы 6 магистрант диссертацияларын ийгиликтүү коргоду. Азыркы күндө 15 магистрант 2-курста окуп жатат.

  Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн илимий изилдөө иштери менен да иш алып барышат. азыркы учурга чейин көптөгөн  илимий макалалар жарыяланган, университеттин илимий, тарбиялык жана уюштуруу иштерине активдүү катышат.

  Тарбиялык иштер кафедрада бекитилген план боюнча жүргүзүлөт. Профессордук-окутуучулук жамаатынын жана жардамчы курамдын иштөө графиги түзүлгөн. Кафедрада окутуучулардын күзөтүү графиги түзүлүп бекитилген.

  «ТИжТТ» кафедрасынын окутуучулары бир катар группаларга куратор болуп, ар бири өздөрү жасаган планга ылайык студенттер менен уюштуруу – тарбиялоо иштерин алып барышат. Кафедранын ар бир окутуучусунда группа жөнүндө керектүү маалыматты камтыган куратордук иш план журналдар бар.

  50 жыл ичинде “ТИжТТ” кафедрасы 5000 ден ашуун жогорку билимдүү адистерди даярдап чыгарган. Алардын көпчүлүгү Кыргыз Республикасында жана чет мамлекеттерде өз кесибинин ээси болуп эмгектенип жатышат.

  1. Кафедранын профессордук-окутуучулук жамааты төмөнкү багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин алып барышат:
  2. Создание системы оптимизации маршрута и экологической безопасности АТС в городе Ош с применением ГИС технологий
  3. Разработка и создание отечественных перфераторов с ударно-поворотным механизмом
  4. Разработка математических зависимостей влияния влажности воздуха на эксплуатационные качества транспортных средств в условиях высокогорья на маршруте Ош – Сарыташ

  Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар кафедрасынын курамы


  Кадыркулов Адылбек КозубековичКафедра башчысы
  Окумуштуулук даражасы: Техника илимдеринин кандидаты (05.02.18. «Механизмдердин жана машиналардын теориясы» жана 05.05.06. «Тоо машиналары»), 2003
  Окумуштуулук наамы: доцент
  Адистиги:  1989-жылы Москва автомобиль -жол институту
  Илимий багыты: Механизмдердин жана машиналардын теориясы, Тоо машиналары.
  Илимий эмгектери:  40тан  ашык илимий макала, 1 автордук күбөлүк.
  Окутуу сабактары:   Основы применения технических средств таможенного контроля, Служба БД, Экономика дорожного движекния.
  Электрондук почта: akkadyrkulov@mail.ru
  Байланыш номери: 0772667798

  Абидов Абдыкадыр Омарович
  Окумуштуулук даражасы:  Техника илимдеринин доктору
  Окумуштуулук наамы:  профессор,   Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын, Эл Аралык Инженердик Академиясынын академиги
  Окутуу сабактары: Основы научных исследований
  Илимий эмгектери: 100дөн ашык, алардын ичинен 60 илимий макала, 3 автордук күбөлүк, 21 методикалык көрсөтмө, 2 окуу куралы.
  Эл. почта: abidov_65@mail.ru
  Байланыш номери: (03222) 4-38-83

   

  Жоробеков Болотбек Астаевич профессор.
  Адистиги: АжАЧ 1984-жылы Фрунзен политехникалык институту
  Окумуштуулук даражасы: Техника илимдеринин кандидаты
  Окумуштуулук наамы: доцент, ОшТУнун профессору
  Окутуу сабактары: Дорожные условия и безопасность движения, Служба ГАИ
  Илимий эмгектери: 100дөн ашык, алардын ичинен 60 илимий макала, 2 автордук күбөлүк, 30 методикалык көрсөтмө
  Электрондук почта: bolot60@rambler.ru
  Байланыш номери: 0772 38-64-70

   

  Жакыпджанова Вахида Саипджановна доцент
  Адистиги: УТУжБ инженери, 1993-жылы Ош жогорку технологиялык колледж, магистр (Курулуш – Калыбына келүүчү энергия булагы жана имараттардын энергоэффективдүүлүгү адистиги), 2017-жыл ОшТУ
  Илимий даражасы: магистр
  Окутуу сабактары: Организация дорожного движения, Организация и безопасность движения, Служба безопасности движения на АТ
  Илимий эмгектери: 40 илимий чыгармачылык, алардын ичинен 30 методикалык көрсөтмө, 10 макала жана 1 патент.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  1. Тренинг по теме “Проведение в ВУЗах самоаттестации и составление отчета по самоаттестации“ – 26 январь 2017 г. Ош ТУ;
  2. Семинар-тренинг по теме “Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования” – 13 май 2017 г. Ош ТУ;
  3. Семинар-тренинг по теме “Подготовка экспертов для лицензирования и аккредитации образовательной деятельности” – 15 декабрь 2017 г. Ош ТУ
  4. Семинар-тренинг по теме “Подготовка экспертов для лицензирования и аккредитации образовательной деятельности” – 5-7 ноябрь 2020 г. ОГПИ

  Электрондук почта: vahida6969@mail.ru
  Байланыш номери: +996 (772) 35 41 52

  Болушев Эрнис Маматалиевич ага окутуучу
  Адистиги: УТУжБ инженери, 1997-жылы ОшТУ
  Окутуу сабактары: Патентоведение, Автомобильные перевозки, Транспортное право
  Илимий эмгектери: 30 илимий иштери бар
  Электрондук почта: ernest75@mail.ru
  Байланыш номери: 0772 24 32 12

   

   

   

   

  Тажибаев Жоомарт Калмаматович ага окутуучу
  Адистиги: ЖКУ инженери, 2000-жылы ОшТУ
  Окутуу сабактары: Дорожные условия и безопасность движения, Безопасность транспортных средств, Служба ГАИ, История развития автомобильного транспорта.
  Илимий эмгектери: 10 илимий иштери бар
  Электрондук почта: Joomart-79@bk.ru
  Байланыш номери: 0777 73 63 90

   

   

   

  Орозбаев Канибек Арапович ага окутуучу
  Адистиги: АжАЧ 1985-жылы Фрунзен политехникалык институтунун Оштогу кечки филиалы
  Окутуу сабактары: Пути сообщения и технологические сооружение, Таможенные процедуры, Лицензирование и сертификация на АТ
  Илимий эмгектери: 10 илимий иштери бар
  Электрондук почта: Orozbaev60@mail.ru
  Байланыш номери: 0771 43 78 12

   

   

   

   

  Пакырдинов  Махамадаким Рахматуллаевич ага окутуучу
  Адистиги: ЖКУ инженери, 2001-жылы ОшТУ
  Окутуу сабактары: Транспортная планировка городов, Интелектуалная транспортные системы, Экономика дорожного движения
  Илимий эмгектери: 10 илимий иштери бар, анын ичинен 8 илимий макала, 2 патент
  Электрондук почта: Pakyrdinov80@mail.ru
  Байланыш номери: 0773 15 65 07

   

   

   

  Алибаев Канатбек Калыкович окутуучу
  Адистиги: АжАЧ 2002-жылы ОшТУ, магистр, Курулуш – Калыбына келүүчү энергия булагы жана имараттардын энергоэффективдүүлүгү адистиги, 2017-жыл ОшТУ
  Илимий даражасы: магистр
  Окутуу сабактары: Организация дарожного движения, Организация и безопасность движения, Служба ГАИ, Методология подготовки водителей
  Илимий эмгектери: 1 илимий макала
  Электрондук почта: alibaebkanatbek79@gmail.com
  Байланыш номери: 0773 83 38 31

   

   

   

  Сыдыков Нурадин Асанбаевич окутуучу
  Адистиги: ЖКУ инженери, 2011-жылы ОшТУ
  Окутуу сабактары: Технические средства ООД, Служба ГАИ, Служба БД на АТ
  Электрондук почта: Sydykovnuradin@mail.ru

  Байланыш номери: 0777 28 15 69

   

   

   

   


 • Дене тарбия кафедрасы   (ДТ)


  Кафедра боюнча кыскача маалымат.
  Ош технологиялык университетинин Дене тарбия кафедрасы негизги структуралык бөлүк болуп эсептелип, окуу процессин, усулдук жана илимий-изилдөө иштерин, спорт-массалык иш чараларды, секциялык-машыктыруу иштерин жана башка коомдук иштерди жүргүзөт. Кафедранын жетекчилиги астында ар кандай спорттук мелдештер университет ичинде, шаардык масштабда уюштурулат жана эл аралык, республикалык, областтык, шаардык масштабдагы мелдештерге спорт түрлөрү боюнча университеттин курама командаларын катыштырып келишет. Кафедрада спортту өнүктүрүү максатында “Намыс” спорт клубу түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет.

  Дене тарбия кафедрасы өз алдынча структуралык бөлүк катары 1991-жылы түзүлүп, Рыспеков К.Р. жетектөөсү астында 3 окутуучу эмгектенген.

  2020-2021 окуу жылында кафедрада  9  жогорку билимдүү окутуучулар жамааты эмгектенет. Анын ичинде толук ставкада 9,   Кафедрада 5 “Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорттун отличниги”, 1 “Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги”,  3 доцент, 2 ага окутуучу, 1 СССР спорт чебери жана 1 Кыргыз Республикасынын спорт чебери, 2 “Спорт ардагери” жана 1-разряддагы окутуучулар иштешет. Окуу процессин уюштурууга 1 ага адис, 1 лаборант жардам берет.

  Кафедранын ишмердүүлүгү

  Профессордук окутуучулук курамдын жекече пландары, кафедрага бекитилген бардык сабактар боюнча жумушчу программалар  жана атайын түзүлгөн силлабустар бар.  Окутуучулардын  өз  ара  сабакка  катышуусу  жана  ачык  сабак  өтүүсү түзүлгөн график боюнча аткарылат. Ошондой эле, кафедрада спорт  түрлөрү  боюнча  11секция  иштеп  жатат.  Мындан  сырткары  «Дархан  ОшТУ»  волейбол  клубу  иш  алып  барат. Университетибиздин  спортсмен студенттери университеттин каржылоосу астында шаардык, областтык, республикалык, Эл аралык деңгээлдеги  мелдештерге катышып, байгелүү орундарды алып келишти. Мындан сырткары спорт түрлөрү боюнча жолдоштук беттешүүлөр уюштурулуп, ЖОЖдор арасында өткөрүлөт.

  «Намыс» спорт клубу ОшТУнун Дене тарбия кафедрасынын базасында, ден соолукту чыңдоо, мыкты спортсмендерди тандап алуу,  дене тарбия менен машыгууну өнүктүрүү максатында түзүлгөн. «Намыс» спорт клубун ачуу демилгеси ОшТУнун жамааты, студенттери тарабынан колдоого алынып, ОшТУнун окумуштуулар кеңешине сунушталып, сунуш бир добуштан колдоого алынган. Буйруктун негизинде (протокол № 11 от 19.06.01) спорт клубтун жобосу, календардык  планы, сметасы, взносу ж.б. кабыл алынган.

  Кафедрада  2 спорт зал, 1 спорт аянтча, 1 тренажер зал менен камсыз. № 1 спорт залда атайын машыгуучулар үчүн душ иштейт. Мындан сырткары атайын студенттер үчүн кийинип-чечинүүчү жайлар жана инвентарларды сактоо канасы бар. Спорт аянтчасында 2 волейбол, 2 мини футбол жана баскетбол аянтчасы ишке киргизилди. Стол тенниси боюнча зал курулууда.

  ОшТУда өткөрүлгөн спорттук иш чаралар:

  1. Спорт түрлөрү боюнча факультеттер аралык биринчи курстардын спартакиадасы.
  2. Спорт түрлөрү боюнча факультеттер аралык спартакиада (1-курстан 5-курска чейин)
  3. Факультеттер аралык профессордук окутуучулук курамдын жана кызматкерлердин спартакиадасы.
  4. Футбол боюнча факультеттер аралык М.М. Адышевдин кубогу.
  5. “Алтын күз” массалык кроссу.
  6. Профессордук окутуучулук курамдын жана кызматкерлердин арасындагы бильярд боюнча ачык чемпионаты.
  7. Профессордук окутуучулук курамдын жана студенттердин арасында шахмат боюнча ачык биринчилик.
  8. Спорттун түрлөрү боюнча башка окуу жайлар ортосунда жолдоштук беттешүүлөр.
  9. Спорт түрлөрү боюнча мелдештер.
  10. Клубдар аралык волейбол боюнча ачык чемпионат.

  Кафедранын илимий-изилдөө иштери.

  Илимий изилдөө иштери боюнча атайын аткарыла турган иштердин планы түзүлүп бекитилген. Кафедрада 2017-2018 окуу жылында басмадан чыккан илимий иштер жок. Кафедра окутуучулары төмөнкү илимий иштердин үстүндө иштеп  жатышат.

  1. Исманов С.К “Спорттук терминдерди чечмелөө жана колдонуу” темасында (макала)
  2. Кенжебаев М. “Волевая подготовка спортсмена курешиста” темасында (макала)
  3. Суранчиев А. “Организация соревнований по волейболу в областном масштабе” (макала)
  4. Ураимова Х.Ш. “Здоровый образ жизни студентов” (усулдук көрсөтмө)
  5. Каримов А. “Ислам дининдеги спорттун орду” (окуу куралы)
  6. Каримов А. “Туштук регионундагы стол үстүндөгү теннистин өнүгүүсү” (макала)
  7. Юсупов Д.Х“Спорттун технологиясы” (макала).

  Кафедрнын курамы


  Исманов Санжарбек Кудайбердиевич – кафедра башчысы, доцент “КР дене тарбия жана спорттун отличниги”.
  Ош ТУнун волейбол боюнча тренери. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш  телефону: 0755 56 99 09

   

   

   

   

   

  Кенжебаев М. – ОшТУнун профессору, “КР дене тарбия жана спорт отличниги”, “КР Эл агартуусунун отличниги”, “КР спорттун ардагери”. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш  телефону: 0777 557 718

   

   

   

   

   

  Суранчиев Анарбек Бокоевич – кафедра доценти, “КР дене тарбия жана спорттун отличниги”. “Волейбол” боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификат менен сыйланды. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0557 172763

   

   

   

   

   

   

  Ураимова Халида Шайхединовна – кафедранын доценти, “КР дене тарбия жана спорттун отличниги”. “Волейбол” боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификат менен сыйланды. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0779 671611

   

   

   

   

   

   

  Юсупов Даниер Халбаевич– кафедранын ага окутуучусу. “КР дене тарбия жана спорт отличниги”, Ош ТУнун футбол боюнча тренери. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0550 54 04 03

   

   

   

   

   

  Каримов Акыл Козуевич – кафедранын ага окутуучусу. “Волейбол” боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификат менен сыйланды. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0770 425730

   

   

   

   

   

   

  Паязбек уулу Рустам – кафедранын окутуучусу. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0700 864515

   

   

   

   

   

   

   

  Жигиталы уулу Талант – кафедранын окутуучусу. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0773 267601

   

   

   

   

   

   

   

  Муктар уулу Абдыракман– кафедранын окутуучусу. Дене тарбия дисциплинасы боюнча сабак берет.
  Байланыш телефону: 0771 49026 60

   

   

   

   

   

  Жанибек кызы Өмүркан – ага адис
  Байланыш тел.: 0779 24 59 77

   

   

   

   

   

   

   

  Исмаилова Розагул – Лаборант, стол тенниси боюнча споро чебери
  Байланыш тел.: 0777 36 74 82

   

   

   

   

   

   

   

  PDF форматындагы документтер:
  2017-18 окуу жылы учун кафедранын иш планы;

 • «Сызма геометрия жана графикалык дизайн» (СГжГД)


  “Сызма геометрия жана графикалык дизайн” кафедрасы.

  Сызма геометрия жана графикалык дизайн кафедрасынын тарыхы Ош ТУнун түптөлүү тарыхы менен түздөн-түз байланышта. Анткени «Сызма геометрия», «Инженердик графика», жана «Машина куруу чиймеси», “Курулуш чиймеси” предметтери 1963-жылдан баштап Фрунзедеги политехникалык институтунун (ФПИ) Оштогу кечки факультети уюшулган  күндөн баштап эле студенттерге окутула баштаган.

  1991-жылы алгач кафедра cектор болуп “Машиналардын механикасы жана инженердик графика” кафедрасынын курамында негизделген. Ал учурда “Инженердик графика” секторун Жусупов Алибай Алдырахманович  жетектеген.

  1993-жылдан  кафедра «Инженердик графика» деп өзүнчү бөлүнүп чыгып, 1994-жылга чейин кафедраны ф.-м.и.к., доцент Опалендр Борис Владимирович жетектеген. Ал учурда жогоруда аталган таалимдер боюнча Сатмаматов Айти Сатмаматович, Эшимбеков Токон Эшимбекович, Эркулова Рая Торубаевна, педагогика илимдеринин кандидаты Касымбаев Бакытбек, Бакиров Ысманалы агайлар үзүрлүү эмгектенишип, кафедранын түптөлүшүнө өз салымдарын кошушкан

  1994-жылдан кафедра кайра «Эмгекке окутуу жана инженердик графика»  кафедрасы болуп биригип, “Графика” секторуна кайрадан Жусупов А.А. дайындалган.

  ОшТУнун Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде 1988-жылдын 22-январындагы №09-01/07 ректордун буйругу менен Энергетика жана Унаа факультетинин курамында Сызма геометрия жана черчение кафедрасы уюшулуп, кафедраны техника имдеринин кандидаты доцент Осмонов Орозмамат Мамасалиевич жетектеген.

  2005-жылдан баштап 2014-жылдын сентябрь айына чейин кафедраны доцент Жусупов Алибай Алдырахманович жетектеди.

  2014-жылдан баштап кафедраны педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Токтосунов Алмазбек Аскерович жетектеп келүүдө. ОшТУнун ректорунун 2015-жылынын 8-октябрындагы №09-04/249 буйругунун негизинде Сызма геометрия жана графикалык дизайн  кафедрасы болуп аты өзгөртүлүп, Автоунаа факультетинин курамына кайра бекитилди.

  Учурда кафедрада 3 доцент, 2 СССР, КР Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, 1илимдин кандидаты, 1 окутуучу, 1 инженер программалоочу, 1 лаборант эмгектенип жатат.   Кафедранын тарыхында биринчи жолу 2015-жылы 570400-Дизайн багытындагы адистик ачылып. “Графикалык дизайн” профилине алгачкы студенттер кабыл алынды.  Учурда кафедра бүтүрүүчү кафедра статусуна ээ болуп, аталган адистик боюнча күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрүндө 126 студент билим алууда.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасында заманбап, акыркы муундагы  компьютерлер менен камсыз болгон 1(бир) компьютердик кабинет, 3 атайын адистик таалимдерге ылайыкташтырылып түзүлгөн кабинет, 1 сүрөт жана графикалык дизайнерлер үчүн өнөркана менен жабдылган. Ошондой эле, окуу кааналары техникалык  көрсөтмө жабдуулар менен, көрсөтмө куралдар менен толук камсыздалган.

  Даярдоо   багыты: 570400 –  дизайн
  Академиялык даражасы: бакалавр
  Профили: Графикалык дизайн

  Кафедранын ишмердүүлүгү

  Сызма геометрия жана графикалык дизайн кафедрасы 570400-Дизайн,  Графикалык дизайн профилиндеги адистигин даярдоо багытында окутуучулук жана профессордук курам куралып, окуу программалардын негизинде ишкердүүлүк жүргүзүшүүдө.

  Аталган адистик техника менен искусствонун  синтезинен түзүлгөн XXI – кылымдын заман талабына ылайык адистик болгондугуна байланыштуу кафедра мүчөлөрү илимий жана усулдук эмгектерин “Болочок дизайнерлердин кесиптик чеберчилигин калыптандыруу жана өркүндөтүү багытына”,  “Студенттердин графикалык иштерди аткаруу чеберчилигин өркүндөтүү” деген темалардын алкагында эмгектенишүүдө.

  Кафедранын окуу-материалдык базасында жогоруда аталган адистиктеги студенттерди заман талабына ылайыктап даярдоо үчүн акыркы муундагы 20 компьютер менен камсыз болгон. Лекциялык жана практикалык аудиториялар мультимедиялык прожекторлор, аудио-видео техникалары, бекер интернет ресурстары, Wi-Fi технологиялары менен жабдылган. Компьютерлерде заманбап автоматтык системадагы  программалар жүктөлгөн.

  Адистиктерди даярдоо үчүн окуу программаларына ылайык төмөнкү аудиториялык фонд түзүлгөн:

  • академиялык Сүрөт жана композиция таалими үчүн атайын жабдылган каана;
  • дизайн долбоорлоо устаканасы;
  • компьютердик каана;
  • кичи типография;
  • өндүрүштүк устакана ж.б.

  Кафедранын курамы студенттер менен дизайнердик долбоорлор жана илимий-изилдөөлөр боюнча үзгүлтүксүз иш алып барышып, чыгармачылык көргөзмөлөр уюштурулууда. Кафедранын окутуучулары  Республикалык, областтык, шаардык чыгармачыл көргөзмөлөрдүн катышуучусу. Алардын эмгектери Республикалык, шаардык, областтык музейлерде жана жеке коллекцияларда сакталуу.

  2018-2019-окуу жылы кафедранын курамы  570400 дизайн, графикалык дизайн багыты,  жогорку кесиптик билим берүүнүн  программасы боюнча, Көз Карандысыз Аккредитациядан комиссиянын жыйынтыгы менен 5 жылдык мөөнөткө ийгиликтүү өттү.

  2018-жылы кафедранын доценти Момункулов Авас – III Көчмөндөр оюндарынын  “Көчмөндөр жаңырыгы” этно фестивалынын  “көркөм сүрөт өнөрү” (живопись) КР Өкмөтүнүн I даражадагы диплому, акчалай сыйлык  (премьер министрдин колу менен) менен сыйланды.

  2018-жылы кафедранын доценти Төлөнов Ырысбай – III Көчмөндөр оюндарынын  “Көчмөндөр жаңырыгы” этно фестивалынын “Көркөм сүрөт өнөрү” (Графика), КР Өкмөтүнүн  II даражадагы диплому, акчалай сыйлык (премьер министрдин колу менен) менен сыйланды.

  2018-жылы кафедранын доценти Жусупов Алибай – “Агартуу академиясы коомдук фонду” Сертификат, 150 $ акчалай сыйлык менен сыйланды.

  Кафедранын илимий багыттары:

  1. ЖОЖдо студенттердин графикалык иштерди аткаруу чеберчилигин өркүндөтүү.
  2. Кун нурунун түшүү проекциясын изилдөө.
  3. Эконом мобилдердин конструкцияларынын дизайнын изилдөө.

  Кафедранын курамы:


  Токтосунов Алмазбек Аскерович
  Ээлеген кызматы:
  кафедра башчысы
  Илимий даражасы: педагогика илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан сабактары: Сызма. геом. жана перспективалык сүрөттөлүш. Кесипке киришүү. Унаа каражаттарынын дизайнынын негизи. Инженердик жана компьютердик графика. Долбоорлого киришүү.
  Илимий жана окуу-усулдук эмгектери: жарыяланган илимий макалалары-20;  басып чыгарылган окуу усулдук курал-7;
  Кесиптик жактан өнүктүрүү жана кайра даярдоо жөнүндөгү маалыматтар:
  -РФ, Екатеринбург шаары, ГППУ  научная стажировка и повышение квалификации
  -РК,  Алматы шаары, КазНГАгрУ научная стажировка и повышение квалификации
  -КР, Бишкек шаары, Академии образования, научная стажировка и повышение квалификации
  Электрондук почта: toktosunov-68@mail.ru
  Тел. ном:   +996777 60 53 23

   

  Жусупов Алибай Алдырахманович
  Ээлеген
   кызматы: кафедранын доценти
  Илимий наамы: ОшТУнун доценти
  Окуткан сабактары: Сызма. геом. жана инженердик графика. Инженердик графика. Сызма. Геометрия. Конструкциялардын ишенимдүүлүгүнүн теориясынын негизи.
  Илимий жана окуу-усулдук эмгектери: Начертательная геометрия (медот. указания к выполнению графической задании для студентов заочников) Типография ОшТУ 2004-ж,  Начертательная геометрия и инженерная графика Типография ОшТУ 1998-ж, Сызма геометриянын негиздери (өз алдынча иштөөгө) Облусттук басмакана 2007-ж, Интегрально системные значения при подготовке будущих инженеров- педагогов в ВУЗе Вестник” ОшГУ 4-ой международной конференции. Ош-2004г.
  Кесиптик жактан өнүктүрүү жана кайра даярдоо жөнүндөгү маалыматтар: Билим берүү, маалыматтык технологиялар
  Электрондук почта: ali.2901@mail.ru
  Тел.ном: 0773  39 40 69

  Машаева Акдана Мустафакуловна
  Кесиби ээлеген кызматы: 
  кафедранын доценти
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан сабактары: Сызма. геом. жана инженердик графика. Долбоорлого киришүү, Инженердик и компьютердик графика. Искусствонун тарыхы жана теориясы. Студиянын дизайны.
  Электрондук почта: akdanam@mail.ru
  Тел.ном: 0557 27 01 63

   

   

   

   

  Алайчиев Аскарбай
  Кесиби, ээлеген кызматы
  : кафедранын доценти
  Илимий даражасы: сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү КРнын, СССР
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан сабактары: Сүрөт. Композиция. Эксперименталдык дизайн студиясы
  Илимий жана окуу-усулдук эмгектери: «Ажар», «Подушка», «Камни», «В ночь лунного затмения», «Колыбель» и.т.д . Работа автора хранится в государственном музейе.
  Көргөзмөлөргө катышуу:  1979г. Молодежная вставка в городе Фрунзе «Сын садовника», 1984г. Республиканская выставка « 50лет Киргизии» «Портрет матери», 1987 г Всесоюзная выставка в городе Москве « Солнечный день», 1990 г. Региональная выставка г. Алма-Ата плакат « Смерть в природе» и.т д
  Электрондук почта: aalaichiev@mail.ru
  Тел.ном:  0553 44 40 72

   

  Момункулов Авас Орозкулович
  Ээлеген кызматы:
   кафедранын доценти
  Илимий даражасы: Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү СССР, КР
  Илимий наамы:Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги.
  Окуткан сабактары: Сүрөт. Түс жана контекст теориясы. Дизайн студиясы
  Илимий жана окуу-усулдук эмгектери: «Жылкычынын боз үйүндө», «Бакан», «Тандар», «Жомок», «Жымжырттык», «Топоз минген бала», «Постсиндром» ж.б.
  Көргөзмөлөргө катышуу:  1970г- Персональная студенческая выставка во ФХУ.С 1976г участник областных, республиканских, международных выставок. Произведения находятся в коллекциях Ошской обл. музея ИЗО, музея ООСХ, КНМИИ им. Г. Айтиева, Дирекции выставок СССР, а также в частных собраниях Австрии, Германии, Голландии, Израиля, Индии, Канады, ОАЭ, России, США, Турции, Франции, стран СНГ
  Электрондук почта: amomunkulov@mail.ru
  Тел.ном:  0558 85 36 28

  Токтобаева Гулбарчын Турсунбаевна
  Ээлеген кызматы:
   кафедранын ага окутуучусу
  Илимий наамы: ага окутуучу
  Окуткан сабактары: дизайн ой жүгүртүү, графикалык дизайн искусствосунун тарыхы, жарнамалык түшүнүктөр
  Кесиптик жактан өнүктүрүү жана кайра даярдоо жөнүндөгү маалыматтар-Билим берүү, маалыматтык технологиялар
  Электрондук почта: barcyntt@gmail.com
  Тел.ном:  0772 47 67 24

   

   

   

  Эргешбай кызы Нурзат
  Кесиби: 
  Архитектор – дизайнер
  Ээлеген кызматы:
   кафедра окутуучусу
  Окуткан сабактары: Фотографика, Эксперименталдык дизайн студия, Долбоорлоодогу компьютердик технология , Web- дизайн
  Электрондук почтаergeshbaikyzynurzat@gmail.com
  Тел.ном:  0778 48 51 48

   

   

   

   

  Кадырбек кызы Гулмайрам
  Кесиби
  : инженер-программист
  Ээлеген кызматы: окутуучу
  Окуткан сабактары:  Эксперименталдык дизайн студия,  Web- дизайн, Студия дизайны.
  Кесиптик жактан өнүктүрүү жана кайра даярдоо жөнүндөгү маалыматтар:-магистр
  Электрондук   почта: g.gaparovna@gmail.com
  Тел.ном:  0778 61 12 12

   

   

   

   

   

  Жаладинов Каныбек Мубаракович
  Кесиби: 
  Графикалык дизайн
  Ээлеген кызматы:
   инженер-программист
  Электрондук почтаKanybekzhalaldinov@gmail.com
  Тел.ном:  0220 097 097

   

   

   

   

   

   

  Шарабидин кызы Акжуурат
  Кесиби: Графикалык дизайн
  Ээлеген кызматы:
   лаборант
  Электрондук почта: Zharabidin.a93gmail.com
  Тел.ном:  0770265965

   

   

   

   

   

 • «Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиялары» (ТЛжТТ) кафедрасы


  Кафедранын тарыхы. 1963-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарындагы Ош кечки факультети (ФПИ ОКФ) ачылып, 1-курстан 3-курска чейин жалпы техникалык багыттагы “Автомобилдер жана автомобиль чарбасы” адистиги боюнча  даярдоо жүргүзүлгөн.  1976-жылдан баштап студенттерди толук программа боюнча инженер-механик адистигине даярдоо уюштурулуп, ушул эле жылы “Автомобиль транспорту” кафедрасы негизделген. Кафедра башчысы болуп улук окутуучу А.А.Аракеев дайындалган.

  1979-жылы ФПИ ОКФ “Автомобилдер жана автомобиль чарбасы” адистиги боюнча  биринчи инженер-механиктер бүтүрүп чыгышкан. 1981-жылдан 1984-жылга чейин “Автомобиль транспорту” кафедрасын доцент Г.Сатыбалдиев жетектеген. 1984-жылы кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Э.Т.Орозбеков дайындалган.

  1985-жылы ФПИ ОКФ Түштүк-Чыгыш шаарчасында курулган окуу-лабораториялык корпусуна көчүрүлгөн. Жаны корпуста “Автомобиль транспорту” кафедрасы атайын жабдылган кабинеттерге ээ болгон. 1986-жылдан 1991-жылга чейин “Автмобиль транспорту” кафедрасын т.и.к., доцент А.В.Капустин жетектеген. 1988-жылы “Автомобиль транспорту кафедрасы “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу” адистигин ачып, окутуу күндүзгү, сырттан жана кечки формада жүргүзүлгөн. Ушул эле жылы “Автомобиль транспорту” кафедрасы “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу” кафедрасы болуп өзгөртүлгөн. 1991-жылы кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Э.Т.Орозбеков шайланган. 1992-жылы “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу” адистиги боюнча күндүзгү бөлүмдө окушкан биринчи инженерлер бүтүп чыгышкан.  Ушул эле адистикти 1994-жылы кечки, сырттан окуган студенттер бүтүрүп чыгышкан. 1994-жылдан 2000-жылга чейин “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу” кафедрасын т.и.к., доцент Б.А.Жоробеков жетектеп, кафедранын иш аракетин өркүндөтүп, жакшырткан. Кафедрада даярдалуучу адистиктер көбөйтүлүп, “Жол кыймылын уюштуруу”, “Автосервис”, “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу” , “Автотранспорттогу менеджмент” адистиктери ачылган.

  1997-жылы “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу” кафедрасы кайрадан “Автомобиль транспорту” кафедрасы болуп өзгөртүлгөн. Кафедра үч жылдын ичинде (1997, 1998, 1999) жылдын жыйынтыгы боюнча “ОшТУдагы мыкты кафедра” деп табылган. 2000-жылдын мартынан “Автомобиль транспорту” кафедрасын т.и.к., доцент К.К.Атабеков жетектеген. “Автомобиль транспорту” кафедрасы “Автомобилдер жана тейлөөнүн технологиялары”, “Жол кыймылын жана ташууларды уюштуруу” кафедралары болуп бөлүнгөн. 2005-жылы “Автомобилдер жана тейлөөнүн технологиялары” кафедрасы “Автомобилдерди техникалык тейлөө жана ондоо” кафедрасы болуп өзгөртүлүп түзүлгөн.

  2004-жылдан 2017-жылга чейин кафедраны т.и.к., доцент Абдурахманов С.К. жетектеген.  2017-жылы “Автомобилдерди техникалык тейлөө жана ондоо” ,“Ташууларды уюштуруу” кафедралары  “Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиялары” кафедрасы болуп биригишкен. 2017-жылдан 2019-жылдын ноябрына чейин кафедранын башчысы болуп доцент Орозбаев М.Т., доцент Кариев Б.Ч., т.и.к., доцент Атамкулов У.Т. иштешкен. 2019-жылдын ноябрынан бери кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Б.М.Касымалиев иш алып барууда.

  Кафедранын иш аракеттери. “Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиялары” кафедрасы бүтүрүүчүлөрдү даярдоочу кафедра болуп эсептелип, автомобиль транспорту үчүн кенири профилдеги бакалаврларды даярдайт. Бүтүрүүчүлөр негизинен: жалпы жана жалпы эмес колдонуудагы жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташуучу транспорт ишканаларында, жеке жана мамлекеттик унааларынын кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу кызматтарында, өндүрүштүк жана соода мекемелеринин логистикалык кызматтарында, транспорттук-экспедициялык ишканаларда жана мекемелерде, мамлекеттик транспорттук инспекция кызматтарында, тейлөө, үйрөнүү бөлүмдөрүндө жана маркетинг кызматтарында, бардык менчиктеги автотранспорттук техникалык кызматтарында жана тейлөө ишканаларында иш алып барышса болот. Азыркы күндө кафедрада 1 т.и.д., профессор, 1 т.и.к., профессор, 3 т.и.к., доцент, 2 ОшТУнун доценти, 1 окутуучу жана 2 ассисент иштешүүдө.

  Кафедра төмөндөгү багыттар боюнча даярдоолорду ишке ашырат:

  • 670200 “Транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдыктарды иштетүү” багыты боюнча “Автомобилди тейлөө (АТ)”, “Автомобилдер жана автомобилдер чарбасы (АжАЧ)” адистиктери;
  • 670300 “Транспорт процесстеринин технологиясы” багыты боюнча “Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу (ТУжУБ)” адистиги;

  Бул багыттар жана адистиктер боюнча билим берүү стандарттары кафедрадагы мугалимдердин катышуусунда иштелип чыккан. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү жогорку квалификациялуу адистикке ээ болуу менен автоунаа мекемелеринде, техникалык тейлөө станцияларында, оңдоо жана тейлөө устаканаларында ж.б. өндүрүштүн транспорт катышкан бардык тармактарында жигердүү иш алып барышууда. Кафедра окуу пландарын жана программаларын, окуу процесстерин жакшыртуу боюнча туруктуу иштерди жүргүзүдө. Кафедра студенттер менен илимий иштерди уюштуруп, илимий конференцияларды өткөрүп, алдынкы орунду ээлеген студенттерге баалуу сыйлыктар, алкыш баракчалар тапшырылып, эмгектери университеттин журналында жарык көрүүдө.

  Кафедранын илимий иш аракеттери төмөндөгү багыттарды өзүндө камтыйт:

  Илимий-изилдөө жана илимий-усулдук иш чараларга катышуу, илимий макалаларды алдынкы илимий журналдарга жана башка басмаканаларда жарыкка чыгаруу. Окутуучулар илимий, илимий-педагогикалык жана жанычылдык иш аракеттерди каржылоонун булагы болуп саналган гранттарга, ар кандай денгээлдеги (региондук, шаардык, ЖОЖдун ичиндеги) университеттин базасында жана башка билим берүү мекемелери уюштурган илимий конференцияларга катышып турушат. Конференциянын жыйынтыгы менен бул конференцияга катышкан кафедранын мугалимдеринин илимий иштеринин жыйнагы жарыкка чыгарылат. Кафедранын кызматкерлеринин илимий эмгектери мезгил мезгили менен Кыргызстандын, КМШ өлкөлөрүнүн ЖОЖдорунун ушул багыт боюнча чыккан журналдарында жарык көрөт.

  Кафедрага төмөндөгү кабинеттер бекитилип берилген:

  • 3/209 -“Транспорттук логистика  жана тейлөөнүн технологиясы” кафедрасы;
  • 3/205-Компьютердик класс (Темпус проект боюнча жасалган);
  • 3/118-Автоунааларды техникалык жактан тейлөө лабораториясы (гараж);
  • 3/118А-Автомобилдик эксплуатациялык каражаттар лабораториясы;
  • 3/118Б-Технологиялык жабдууларды  иштетүү лабораториясы;
  • 3/119-Автоунааны электрдик жабдуу лабораториясы;
  • 3/120 -“Автоунааларды техникалык жактан иштетүү жана оңдоо” лабораториясы;
  • 3/008-Жол кырсыктарын иликтөө боюнча лекциялык каанасы;

  “ТЛжТТ” кафедрасынын курамы.


  Касымалиев Бурканбек Маматкалилович – кафедра башчысы
  Окумуштуулук даражасы:  техника илимдеринин кандидаты (05.02.18 – “Машиналардын жана механизмдердин теориясы”), 2014-ж.
  Окумуштуулук наамы: ОшТУнун доценти, 2019-ж
  Адистиги: Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу (1996-жылы Ош технологиялык университети);
  Илимий багыты:  Машиналардын жана механизмдердин теориясы
  Илимий эмгектери: 30дан ашык илимий макалалардын, бир окуу китебинин автору;
  Окуткан сабактары: Специализированный подвижной состав, Грузовые перевозки, Грузоведение.
  Электрондук почтаburkanbek@inbox.
  Байланыш номери: 0771-34-78-00

   

  Жоробеков Болотбек Астаевич – кафедранын профессору
  Окумуштуулук даражасы:  техника илимдеринин кандидаты (05.22.10 – “Автомобиль унаасын колдонуу”), 1993-ж.
  Окумуштуулук наамы: ОшТУнун профессору
  Адистиги: Автомобиль жана автомобилдер чарбасы (Фрунзе политехникалык институту);
  Илимий багыты:  Автомобиль унаасын колдонуу
  Илимий эмгектери: 110дон ашык илимий-усулдук эмгектердин автору;
  Окуткан сабактары: Конструкция ТиТТМО, экологические проблемы на транспорте.
  Электрондук почтаbolot60@rambler.ru
  Байланыш номери: 0772386470

   

  Жолдошов Белек Муратович –профессор кафедры
  Окумуштуулук даражасы:  техника илимдеринин доктору;
  Окумуштуулук наамы: ОшТУнун профессору;
  Адистиги: Инженер-технолог (Самара ГТУ);
  Илимий багыты:  Металдардын түзүлүш технологиялары
  Илимий эмгектери: 50дон ашык илимий-усулдук эмгектердин автору;
  Окуткан сабактары: Технология конструкционных материалов и материаловедение.
  Электрондук почта: belek0365@mail.ru
  Байланыш номери: 0558119954

   

   

   

  Атамкулов Улан Токтогазыевич  – кафедранын доценти
  Окумуштуулук даражасы:  техника илимдеринин кандидаты (05.22.10 – “Автомобиль унаасын колдонуу”), 2015 ж.
  Окумуштуулук наамы: ОшТУнун доценти, 2016-ж
  Адистиги: Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу (1997-жылы Ош технологиялык университети);
  Илимий багыты:  Автомобиль унаасын колдонуу
  Илимий эмгектери: 26дан ашык илимий макалалардын автору;
  Окуткан сабактары: Транспорт логистикасы, Бирдиктүү транспорт системасы, Жүктөрдү ташуу.
  Электрондук почта:  aut75@rambler.ru
  Телефон: 0772-75-08-08

   

  Жоробеков Бектур Мамасабирович  – кафедранын доценти
  Окумуштуулук даражасы:  техника илимдеринин кандидаты (05.05.06 – “Тоо машинасы”), 2012
  Окумуштуулук наамы: ОшТУнун доценти, 2014-ж
  Адистиги: Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу (1999-жылы Ош технологиялык университети);
  Илимий багыты:  Тоо машинасы
  Илимий эмгектери: 12 ден ашык илимий макалалардын автору;
  Окуткан сабактары: Автоунаны техникалык жактан тейлоо жана ондоо, Транспорттогу экология, Автомобиль тузулушу, Автоунаанын онугуусунун тарыхы, Материалдарды конструкциалоо технологиясы.
  Электрондук почта:  zhorobekov@internet.ru
  Телефон: 0703072865

   

   

  Кариев Бактыбек Чурокович.
  Ээлеген кызматы:  ОшТУнун доценти
  Адистиги:  «Ташууну уюштуруу жана транспорту башкаруу» (ОшТУ, 1997- ж. ),  «Финансы жана кредит» (2001- ж.).
  Азыркы күндө «Транспорттук процесстердин технологиясы» (ТТП) багыты боюнча  магистр.
  Илимий –усулдук эмгектери: 42
  Окуткан сабактары: Экономика транспорта,  Эксплуатационная свойства автомобилей, Грузовые перевозки, Устройство автомобиля.
  Электрондук почтаKariev_1970@mail.ru
  Телефон:  0778020844, 0552414002.

   

  Орозбаев Муратали Толонович
  Ээлеген кызматы:  ОшТУнун доценти
  Адистиги: ОшТУнун  «Ташууну уюштуруу жана транспорту башкаруу» (ОПУТ) 1999- ж.
  Илимий –усулдук эмгектери: 20
  Окуткан сабактары: Жол-унаа кырсыктарын иликтөө, Атайын кыймылдуу курам.
  Электрондук почтаmuratot@mail.ru
  Телефон:  0700442020, 0555043687

   

   

  Мавлянов Мейманбек Чыныбекович  – кафедранын окутуучусу
  Адистиги: Автоунаа жана автоуна чарбасы (1989-жыл,ФПИнин Оштогу кечки факультети);
  Окуткан сабактары: ТиТМО иштетуунун касиети.
  Электрондук почта:  lvlu160@gmail.com
  Телефон: 0550550270

   

   

   

   

  Песочин Олег Абдурахманович  кафедранын лаборатория башчысы;
  Адистиги: Автоунаа жана автоуна чарбасы (1989-жылы,ФПИнин Оштогу кечки факультети);
  Окуткан сабактары: Конструкция автомобилей;
  Телефон: 0555095960

   

   

   

   

  Каныбек кызы Айпери – кафедранын инженери
  Адистиги: Социалдык- маданий сервис жана туризм: Азыркы күндө ттранспорттук процесстердин технологиясы (ТТП) багыты боюнча  магистр
  Окуткан сабактары: Маркетинг и менеджмент на транспорте
  Электрондук почта: kulmurzaevaaiperi@gmail.com
  Телефону: 0779-03-61-00