Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети

 • Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети (ТЖЖПФ)


  Факультеттин  кыскача тарыхы:
  Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Кыргызстандын түштүгүндөгү технология, экология жана геология багыттары боюнча адистерди даярдаган, Ош технологиялык университетинин негизинде түзүлгөн факультеттердин бири болуп эсептелет.

  Факультеттин негизги максаты болуп жогорку теориялык билимге ээ жана өз кесибинин устаты болгон, мезгилдин талабына ылайык адистерди даярдоо негизги максат болуп саналат.

  1994 – жылы  Ош технологиялык колледжинде  Химия жана технология, Жеңил өнөр-жайынын технологиялары кафедраларынын базасында Технологиялык факультет болуп түзүлгөн. 1999-жылы Технологиялык факультет Инженердик-технологиялык факультет болуп өзгөртүлүп, курамына Жеңил өнөр-жайынын технологиясы, Химия жана технология,  Азык-заттардын технологиясы кафедралары жана Субтропикалык  өсүмдүктөрдүн технологиясы  сектору киргизилген. Ушул эле жылы Экология жана тиричилик коопсуздугу, Пайдалуу кендердин геологиясы, Экология жана жаратылышты пайдалануу кафедраларынын негизинде Экология-геологиялык факультет түзүлгөн.

  2003–жылы Ош технологиялык университетинин ректорунун буйругу менен Экология-геологиялык жана Инженердик-технологиялык факультеттердин базасында Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети болуп түзүлгөн.

  Факультеттин иш аракети жөнүндө маалымат

  Окуу жана окуу-усулдук иштери

  Факультетте күндүзгү жана сырттан (дистанттык) окуу бөлүмдөрүндө эки адистик жана жети багыт боюнча студенттерге билим берүү бюджеттик жана келишимдик негизде жүргүзүлөт.

  2018 – жылдын 15-февралына  карата факультеттеги бардык студенттердин саны 573, анын ичинен 460 студент күндүзгү, 113 студент сырттан (дистанттык) окуу бөлүмдөрүндө окушат. Сабактар Мамлекеттик окуу стандарты боюнча түзүлгөн, ОшТУнун биринчи проректору тарабынан бекитилген окуу пландарына жана окуу графигине ылайык жүргүзүлөт.

  Факультеттин илимий-изилдөө иштери

  Факультетте илимий-изилдөө иштери кафедраларда түзүлгөн пландардын негизинде тиешелүү денгээлде иш жүзүнө ашырылат. Алар кафедралардын жалпы илимий темасына карата түзүлгөн жана азыркы күндө илим жаатында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Студенттердин илимий изилдөө иштери жана илимий көз караштарын калыптандыруу максатында жакшы иштер жолго коюлган.

  Тарбиялык жана коомдук иштер

  Факультеттин күндүзгү окуу бөлүмүндө 23 тайпа бар. Окуу жылынын башында ар бир тайпага староста жана куратор  бекитилет.  Кураторлор өз жумуштарын университеттеги студенттик тайпалардын кураторлору жөнүндөгү жобонун негизинде жана университеттин, факультеттин деңгээлинде өткөрүлүүчү иш чаралардын пландарына ылайык жүргүзүшөт. Студенттердин сабакка катышуусун, жүрүм-турум эрежелерин көзөмөлдөп, алардын ар кандай факультетте жана университетте чечиле турган социалдык жагдайдагы иштерин чечүүдө атайын куратордук папка түзүп, анын ичиндеги иш пландын негизинде иш алып барышат.

  Факультеттин студенттерине адептүүлүк, патриоттуулук, интернационалдуулук, атуулдук тарбия берүү жана студенттердин өз алдынчалуулугун өнүктүрүү, аларды өзүн-өзү башкарууга багыттоо жана ар тараптуу активдүүлүгүн арттыруу  жумуштары жүргүзүлөт.

  Кызматташуу

  • КР УИАнын Түштүк бөлүмүнүн Жаратылыш ресурстары институту
  • Айлана чөйрөнү коргоонун Ош, Баткен, Жалал-Абад аймактык башкармалыктары
  • КР АЧКиТЧ мамлекеттик агенттигинин структуралык бөлүмдөрү
  • КР ӨКМнин структуралык бөлүмдөрү
  • КР ӨКМнин Ош шаардык башкармалыгы
  • LOGO жана PRAXX программалары
  • АК «Келечек» Ош шаары
  • ЖАК «Агропласт» Кызыл-Кия шаары
  • ЖАК «Аталык GROUP»
  • АК «Келечек-1»  Жалал-Абад шаары
  • АК «Келечек-2» Жалал-Абад шаары
  • ИП «Сулайман шириндиктери» Ош шаары
  • ЧП «Барбол» Ош шаары
  • ЖАК «Пивная Академия» Ош шаары
  • ИП «Шоро» Ош шаары ж.б.

  Факультетте төмөндөгү багыттар жана адистиктер (бакалавр, магистр) боюнча даярдоо жүргүзүлөт:

  • 610600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (бакалавр);
  • 760300 Техносфералык чөйрөнүн коопсуздугу (профили ЗЧС) (бакалавр);
  • 720100 Химиялык технология (бакалавр);
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (бакалавр);
  • 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш (бакалавр);
  • 570700 Костюм жана текстиль искусствосу (бакалавр);
  • 740700 Женил өнөр жай өндүрүшүнүн технологиясы (бакалавр);
  • 570020 Кийимдин дизайны (адистик);
  • 630100 Колдонмо геология (адистик );
  • 610600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (магистр)
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (магистр)

  Факультеттин жетекчиси:

  Декан  Жорокулов  Дуйшеналы  Абдимаматович,  адистиги  “Биология жана химия” мугалими, х.и.к. ,  доцент, т.  (0772) 183218, (0551) 183218  duyshenaly@inbox.ru

   

   

   

   

   

   

   

  Күндүзгү окуу бөлүм боюнча декандын орун басары  Райымкулов Ариет Айтбаевич, адистиги “Өзгөчө кы

  рдаалдарда коргоо” инженери, ага окутуучу, т. (0771) 873434  (0559) 268050 ariet86@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Сырткы окуу бөлүм боюнча декандын орун басары  Ирматова Жылдыз Камиловна, адистиги “Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы”нын инженер-технологу, т.и.к., доцент, т. (0773) 457368, (0553)457368, julduz75@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Методист  Тешебаева Майрамкан Мамазакировна, адистиги “Субтропикалык өсүмдүктөрүнүн технологиясынын” инженер-технологу, т. (0773) 737590

  Методист  Курбанова Айкөкүл Маматкамаловна, адистиги “Башталгыч билим берүүнүн  методикасы” мугалими, т. (0772) 786803, (0552) 786803

  Факультеттин курамы:

  • “Химия жана химиялык технология” кафедрасы, башчысы х.и.к., доцент  Мурзакулова Б.С.
  • «Женил өнөр жайынын технологиясы” кафедрасы, башчысы т.и.к., доцент Сыдыкова Ж.А.
  • “Жашоо тиричилик коопсуздугу” кафедрасы, башчысы  э.и.к.,  ОшТУнун  профессору Жумабаев К.Ж.
  • “Пайдалуу кендердин геологиясы” кафедрасы, башчысы ага окутуучу Дуванакулов М.А.
  • “Азык заттар жана айыл чарба азыктарынын технологиясы ” х.и.д., профессор  Токтомаматов А.Т.
  • “Экология жана жаратылышты пайдалануу” кафедрасы, башчысы х.и.к., ОшТУнун профессору Джапарова Ш.Дж.

  Факультеттеги студенттердин жалпы саны – 573:

  • күндүзгү окуу бөлүмү: бюджет – 236, контракт – 224,
  • сырткы окуу бөлүмү 113

  Белгилүү бүтүрүчүлөр: 

  1. Алимбеков Н.К. Кыргыз Республикасынын жогорку кенешинин 5-6- чакырылышынын депутаты, ТСП-92 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  2. Танаков Н.Т.ач.и.к.,” Азык заттардын жана айыл чарба азыктарынын технологиясы” кафедрасынын профессору ТСП-92 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  3. Тешебаева З.А. б.и.к., “Экология жана жаратылышты пайдалануу” кафедрасынын доценти ООС-99 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  4. Райымкулов А.А. “Технология жана жаратылышты пайдалануу” факультетинин окуу иштери боюнча декандын биринчи орун басары, ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  5. Жумабаев Э.С. СБНОНОТ ”ЮГ” ага лейтенант бажы кызматы ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  6. Бийзаев У. ААК Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын коопсуздук бөлүмүнүн башчысы, ГСПМ-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  7. Айткулов Т.Ж. КР ӨКМнин орук башкармалыгынын орук бөлүмүнүн башчысы, ЗЧС-02 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  8. Абдрахманов Б.Т.КР ӨКМнин жарандык коргонуу жана өрт коопсуздук башкы башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын  калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн улук офицери улук лейтенант,  ЗЧС-02 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  9. Токоев Б.К. КР ИИМнин атайын багыттагы полкунун Ош шаарындагы №3-батальонунун 1-ротасынын командири , ЗЧС-02 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  10. Эргешова Г.Р.  КР ӨКМнин Ош облустук сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн башкы адиси, ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  11. Мамадиев Р.  Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш изилдөө бөлүмүнүн ага лейтенанты, ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  12. Алманбетов У.  ААК Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын коопсуздук бөлүмүнүн кызматкери ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  13. Кадыров Р.  ААК Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын коопсуздук бөлүмүнүн кызматкери ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  14. Мансуров А.Ы. ОСОО комплекс ишканасынын жетекчиси, ГСПМ-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  15. Тойчуев М. Иштамберди геологиялык ишканасынын башкы геологу ГСПМ-05 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  16. Ысманалиев Р. Түштүк кыргыз геологиялык экспедициясынын Сузак партиясынын жетекчиси, ГСПМ-04 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  17. Дуванакулов М.А. Жалал-абад облустук Экотехинспекциясынын жетектөөчү адиси,

  ООС-04 тайпасынын бүтүрүүчүсү.

  PDF форматындагы документ
  2017-18 окуу жылы учун факультеттин иш планы

   

 • Жеңил өнөр-жайынын технологиясы кафедрасы (ЖӨЖТ)


  Кафедра жөнүндө 

  Кафедра 1991-жылы «Өндүрүштүн негиздери» кафедрасынын базасында, «Жеңил өнөр-жайынын технологиясы кафедрасы» адистигин даярдоочу кафедра болуп уюштурулган. Кафедрада илимдин 4 кандидаты, 1 профессор, 5 доцент, 3 ага окутуучу, 2 окутуучу иштешет.

  Кафедра уюштурулгандан бери 1200дөн ашык жогорку квалификациялуу адистерди жеңил өнөр жайынын ишканалары үчүн даярдап чыгарды. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү: Сыдыкова Ж.А., Мендикулова Л.С., Абдырасулова Р.Р., Максытова М.Т. кафедранын багыты боюнча кандидаттык диссертацияларды жакташты. Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү кийимдин дизайнерлеринин бири болуп эсептелген Мамытова Салтанат биздин кафедранын бүтүрүүчүсү.

  Жеңил өнөр жай буюмдарынын техникалык иш кагаздарын даярдоо үчүн,  кийимдерди конструкциялоо жана моделдөө үчүн Граффис, Грация аттуу атайын автоматташтырылган долбоорлоо системаларын кафедра боюнча ыкмаларын өздөштүрүү иштери жүрүп жатат. Бул жумуштарды өткөрүү үчүн компьютердик каражаттар менен толук камсыздалган тажырыйбакананы иштетебиз. Андан тышкары, сапаттуу жана стилдүү кийимдерди жаратып чыгуу үчүн кафедрага 3 заманбап тигүүчү жабдуулар менен камсыздалган тигүү цехтер бар.

  Окуу процессинде “Тигилүүчү буюмдарды конструкциялоо», “Тигилүүчү буюмдардын технологиясы”, “Тигүү ишканаларын долбоорлоо”, “Костюмду көркөмдөп долбоорлоо”, “Долбоорду материалда аткаруу”, “Костюмдун тарыхы жана композициясы” жана башка кафедрага караштуу багыттарынын студенттерине керектүү таалимдер окулат.

  Студенттерди өз алдынча чыгармачылык менен иштөөгө тартуу боюнча кафедра активдүү ишитерди жүргүзөт. Чыгармачылык жумуштун негизги багыты кыргыздардын этникалык костюмдарын изилдөө. Студенттер тарабынан иштелип чыккан коллекциялар республикалык, аймактык презентацияларда жана студенттик конференцияларда, ошондой эле мода көргөзмөлөрүндө алдынкы орундарды ээлеп келе жатат.

  Окутуучулардын жана студенттердин илимий изилдөө жумуштарынын темалары кыргыздардын улуттук кол өнөрчүлүгү жана кийимдери менен байланышкан. Студенттердин илимий изилдөө жана дипломдук жумуштарынын натыйжалары төмөндө көрсөтүлгөн.

  Окуутунун багыттары

  Кафедра төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт.

  БАКАЛАВРИАТ багыты боюнча

  740700 «Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо»: «Тигүү буюмдардын технологиясы» жана «Тигүү буюмдарды конструкциялоо» профилдери боюнча

  • Академиялык денгээли: бакалавр
  • Окууту формасы: күндүзгү жана дистанттык
  • Окуу мөөнөтү: 4 жана 5 жыл
  • Окууту усулу: бюджеттик жана контракттык
  • Кабыл алуунучу документтер: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана   кошумча физика же химия  таалимдеринин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт

   570700 «Костюм жана текстиль искусствосу»: «Костюмду көркөмдөп долбоорлоо» профили боюнча 

  • Академиялык денгээли: бакалавр
  • Окууту формасы: күндүзгү
  • Окуу мөөнөтү: 4 жыл
  • Окууту усулу: бюджеттик жана контракттык
  • Кабыл алуунучу документтер: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана   кошумча «Сүрөт» жана «Композициянын негиздери» таалимдеринин экзаменинин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт

   ЖОГОРКУ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК АДИСТЕРДИ ДАЯРДОО боюнча багыттар

  570020 «Дизайн»: «Кийимдин дизайны» профили боюнча 

  • Академиялык денгээли: адис
  • Окууту формасы: күндүзгү
  • Окуу мөөнөтү: 5 жыл
  • Окууту усулу: контракттык
  • Кабыл алуунучу документтер: «Сүрөт» жана «Композициянын негиздери» таалимдеринин экзаменинин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт; Жалпы республикалык тестирлөөнүн  жыйынтыгы эске алынбайт

  Бакалавр жана жогорку квалификациялык специалистерди даярдоо үчүн кафедрада  техникалык жабдылган лабораториялар жана устаканалар, заманбап компьютердик канаалар, ошондой эле журналдар, китептер жана электрондук окуу китептери менен касыздалган китепкана бар.

  Кафедрада жүргүзүлгөн илимий иштердин багыты:

  • Жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн тармактарында колдонулатурган Орусча – кыргызча терминологиялык сөздүктү түзүү, т.и.к., профессор М. Арзиевдин жетекчилигинде;
  • Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын экономикасынын өнүгүү жолдорун изилдөө, ага окутуучу Н.С. Абдыкалыкованын жетекчилигинде;
  • Кийимдердин бөлүктөрүн долбоорлоодо кийизден көлөмдүк формаларын берүү үчүн ыкмаларды иштеп чыгуу багытында, т.и.к., доцент Ж.А. Сыдыкованын жана ага окутуучу А.Б. Молдошованын жетекчилигинде;

  • Өндүрүштүк тигүү машиналарды конструкциялоо жана динамикасын изилдөө, т.и.к., доцент Н.А. Бакированын жетекчилигинде;
  • Кол өнөрчүлүк искусствосу багыты боюча, Кыргызстан Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү А.Б. Молдошованын жетекчилигинде;

  • Курушчулардын атайын кийими үчүн материалдардын жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу.

  Конкурс “Жаш дизайнер -2020”

  Номинация “Бүгүнкү экология”

  Номинация “Саркеч иллюстрация”

  Номинация “Кол өнқрчүлүк дизайны”

  Номинация “Виртуалдык жашоо”

  Номинация “Этно-микс”

  Номинация “Шаардык стиль”

  Кафедранын курамы


  Бакирова Назгуль – т.и.к., доцент, кафедра башчысынын милдетин аткаруучу
  е-почта: b_nazka_85@mail.ru
  тел.ном: 0550-14-11-21
  Илимий эмгектери11 илимий макала, 2 окуу – методикалык көргөзмө, 3 брошюра
  Сабак  өткөн  таалимдери: Макеттөө, Кийимдин САПРы,Тигүү өндүрүшүндөгү маалымат технологиялары, Компьютердик графика
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, аккредитация боюнча семинар ААОПО

   

   

  Сыдыкова Жаннат Абдукамаловна  т.и.к., доцент
  е-почта: Jannat_kan16@mail.ru
  тел.ном:0777-46-24-28
  Илимий эмгектери: 16 илимий макала, 5 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Адистикке киришүү, Адистикке даярдоо, Тигилүүчү буюмдардын, технологиясы, Тигүү ишканаларын долбоорлоо, Декоративдик-колдонмо искусство
  Квалификацияны жогорулатуу:«САПР «Eleandr, Julivi» курсу, аккредитация боюнча семинар «Эднет», ААОПО

   

  т.и.к.,профессор, Муса Арзиев
  е-почта:
   arziev.52@mail.ru
  тел.ном:0558-07-77-02
  Илимий эмгектери:  38 илимий макала, 28 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Тигүү өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары, Адистикке киришүү, Метрология, стандартизация жана сертификация, Тармактын технологиясы, Тигүү өндүрүшүндөгү материалдарды таануу, Дүйнө элдеринин костюмдарындагы оймолор жана орнаменттер, Илимий изилдөө жана  студенттердин өз алдынча иштеринин  негиздери, Декоративдик-колдонмо искусство
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, «Окуутунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуу»

   

  Доцент Шакиров Касым Абдылдаевич
  е-почта: 
   Kasym-58@rambler.ru
  тел.ном:0772-61-16-54
  Илимий эмгектери: 4- окуу китеби, 6 илимий макала, 6 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Дүйнө маданиятынын тарыхы жана дизайны, Искусство тарыхы, Дизайндын тарыхы жана теориясы, Тартуу, Сүрөт жана композициянын негиздери
  Квалификацияны жогорулатуу: «Предметти жана тилди интеграциялап окутуунун методикасынын негиздери», «ЖОЖдо өзүн баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде эсеп-кысап  даярдоо», “Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окуу программаларын түзүү” ж.б.

   

  Кубакова Айзада Эргешалиевна ага окутуучу
  е-почта:  Kubakova69@bk.ru
  тел.ном:0552-27-92-86
  Илимий эмгектери: 4 илимий макала, 10 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Тигилүүчү буюмдардын технологиясы, МиОТП, ПТППЛП, Калдыксыз технология, ТПиП, Долбоорду материалда аткаруу, Адистикке даярдоо
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу

   

   

   

  Кубакова Айзада Эргешалиевна ага окутуучу
  е-почта:  Kubakova69@bk.ru
  тел.ном:0552-27-92-86
  Илимий эмгектери: 4 илимий макала, 9 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Тигилүүчү буюмдардын технологиясы, МиОТП, ПТППЛП, Калдыксыз технология, ТПиП, Долбоорду материалда аткаруу, Адистикке даярдоо
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу

   

   

   

  Молдошова Аида Буркановна ага окутуучу
  тел.ном:0773-66-59-41
  Илимий эмгектери: 2 окуу-усулдук көрсөтмө, 8 чыгармачылык коллекция, 30дан ашык чыгармачылык иштер
  Сабак  өткөн  таалимдери: Жат  жазуу, Тартуу, Долбоорду материалда аткаруу, Композициялык дизайндын негиздери, Түс таануу, Долборлоо графикасы, Костюмдун композициясы
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

  Оморов Жумабек  Абдимаматович окутуучу

  е-почта: jumabek-75@list.ru
  тел. ном: 0779 778 999
  Сабак  өткөн  таалимдери: Сүрөт, Жан жазуу, Костюмографика

  Квалификацияны жогорулатуу:  «AutoCAD» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

  Мейманова Айгерим окутуучу
  е-почта: aygerimmeymanova@gmail.com
  тел. ном: 0500 940 708
  Сабак  өткөн  таалимдери:Сүрөт, Жан жазуу, Архитектоника, Кол өнөрчүлүк искусствосу, Дизайн долбоорлоо

  Повышение квалификации: First жана «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги, Дизайн этнографиялык центтердин тренингдери.

   

   

  Камилжан кызы Кандалат аспирант
  е-почта: KamiljankK@bk.ru
  тел.ном:0772-89-53-76
  Сабак  өткөн  таалимдери: Сүрөт тартуу,  Декоративдик  колдонмо искусство
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу

   

   

   

   

  Ийгиликке жетишкен бүтүрүүчүлөр


  Максутова Максат Ташболотовна

  Техника илимдеринин кандидаты

  Кыргыз – Оруссиялык Славян университетинин

  «Кийимдерди көркөмдөп долбоорлоо» кафедрасынын башчысы

   

   

   

   

  Салтанат Мамытова

  Кийим дизайнери

  SaltanatMamytova  брендинин негиздөөчүсү

   

   

   

   

  Сулейманова Наргиза Жусупалиевна

  «Золотая долина» окуу борборунун аткаруучу директорусполнительный директор учебного центра

  «Нукура Бренд» мода үйүнүн  негиздөөчүсү

   

   

   

  Саипова Гулзат Токтобековна

  «Гулзат Саипова» мода үйүнүн негиздөөчүсү

   

   

   

   

   

   

 • Химия жана химиялык технология (ХжХТ)


  К

  Кафедранын тарыхы «Химия жана химиялык технология» кафедрасын химия илимдеринин кандидаты, доцент Мурзакулова Батма Сыдыковна жетектейт.
  1994-жылы август айында Ош Жогорку технологиялык колледжинин ректорунун № 09-01/62А буйругунун негизинде “Химия жана технология” кафедрасы уюштурулган. Аны х.и.к., доцент М.И. Исмаилов жетектеген

  Кафедранын базасында төмөндөгү өз алдынча кафедралар түзүлгөн:

  • 1996-жылы “Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасы түзүлүп, аны доцент К.Ж. Жумабаев башкарган;
  • 1997-жылы “Тамак-аш азыктарынын технологиясы” кафедрасы түзүлүп,
  • аны М.И. Исмаилов башкарган;
  • 1997-жылы “Химия жана химиялык технология” кафедрасы түзүлүп, аны х.и.к., доцент Сагындыков Жумабай Сагындыкович башкарган.

  1994-жылдан бери кафедрада 6 кандидаттык диссертация корголду. Азыркы учурда кафедранын базасында 3 аспирант окуп жатат. Кафедра түзүлгөн күндөн баштап кызматкерлер тарабынан 200 дөн ашуун илимий макалалар, окуу куралдары, усулдук колдонмолор жарык көрдү.

  2002-жылы кафедранын тарыхында биринчи жолу “Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы” адистиги боюнча “Инженер-химик-технолог” квалификациясы ыйгарылган бүтүрүүчүлөр даярдалып чыгарылган. 4 бүтүрүүчү артыкчылык дипломун алып, аспирантурага кабыл алынган. Калган бүтүрүүчүлөр адистиги боюнча республиканын өндүрүштүк ишканаларында жана илимий-изилдөө лабораторияларында иштеп жатышат.

  Азыркы учурда кафедрада 1 х.и.к., профессор, 1 х.и.к., доцент, 1 ОшТУнун доценти, 5 ага окутуучу, 2 окутуучу жана 4 окуу-жардамчы кызматкерлер эмгектенип келишүүдө.

  720100.“Химиялык технология” багытындагы “Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы” жана “Табигый энергия алып жүрүүчүлөрдүн (нефти жана газ) жана көмүртектик материалдардын химиялык технологиясы” профилдери боюнча бакалаврларды даярдап келүүдө.

  Кафедранын курамы


  Мурзакулова Батма Сыдыковна, «ХжХТ» кафедрасынын башчысы
  Адистиги  “Химия”, Квалификациясы: Химик. Окутуучу.
  Окумуштуулук даражасы – х.и.к., доцент
  Уюлдук телефону (0555) 33 35 07
  E-mail: batma507@gmail.com
  Сабак берген таалимдери: Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия; Электр химиясы;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 28 илимий макала, 4 окуу-усулдук колдонмо, 3 окуу куралы.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар Ednet “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” (2017). Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016), Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016), Семинар “ААОПО” Построение системы внутренего обеспечения качества профессионального учебного заведения. 2018 г.

   

  Жорокулов  Дуйшеналы  Абдимаматович,  «ХжХТ» кафедрасынын профессору
  Адистиги  “Химия жана биология”, Квалификациясы: Химия жана биология мугалими.
  Окумуштуулук даражасы – х.и.к., профессор
  Уюлдук телефону (0772) 183218, (0551) 183218
  E-mail: duyshenaly@inbox.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Түстүү жана сейрек кездешүүчү металлдардын технологиясы;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 25 илимий макала, 2 окуу-усулдук колдонмо, 2 окуу куралы.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар «Ednet», ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү (2017).
  Семинар Лицензиялоо жана аккредитациялоо: “Билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруудагы негизги талаптар” (2017).

   

  Абдукаримов Абдигапар Абдикадирович, «ХжХТ» кафедрасынын доценти
  Адистиги  “Химия жана биология”, Квалификациясы: Химия жана биология мугалими.
  Билимин өркүндөтүү: “Мугалимдин компетенттүүлүгү”
  Уюлдук телефону (0779) 38 47 62, (0559) 32 22 56
  E-mail: abdi_56@mail.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Физикалык химия; Колдонмо электр химиясы;  Компьютердик химия.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 10 илимий макала, 5 окуу-усулдук колдонмо, 4 окуу куралы, 3 колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016).

   

  Айтиева Тамара Араповна, «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги  “Химия жана биология”, Квалификациясы: Химия жана биология мугалими.
  Уюлдук телефону (0773) 85 03 04, (0553) 64 32 22
  E-mail: tamara_1965@inbox.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Аналитикалык химия жана анализдин физикалык-химиялык ыкмалары.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 18 илимий макала, 7 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар Ednet “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” (2017). Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016). Курс “Разработка научных статей” (2014)
  Тастыктама: 7- 11-класстар үчүн билим берүүдогү математика жана табийгый илимдер тармагындагы предметтик стандарттар.

   

   

  Макамбаева Ыхвалхан Жигитовна, «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги  “Химия”, Квалификациясы: Химик. Окутуучу.
  Уюлдук телефону (0776) 66 62 74, (0550) 66 62 74
  E-mail: yhval_68@mail.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 20 илимий макала, 6 окуу-усулдук колдонмо, 2 окуу куралы.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016). Курс “Разработка научных статей” (2014).

   

  Салабаева Зиннатхан Абдулхамитовна «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги «Айнек жана ситаллдардын химиялык технологиясы»

  Квалификациясы: Инженер химик-технолог (Томск ш.)
  Уюлдук телефону (0555) 14 56 42
  Сабак берген таалимдери 
  Жалпы химиялык технология;  Химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар. Машиналарды жана аппараттарды конструкциялоо жана эсептөө.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 11 илимий макала, 6 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016).Курс “Разработка научных статей” (2014).

   

  Тагаева Рахат Жоошбаевна, «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги «Химия жана кошумча адистиги биология»

  Квалификациясы: «Химия жана биология мугалими».
  Уюлдук телефону (0773) 63 37 73, (0559) 63 37 73
  Сабак берген таалимдери 
  Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 7 илимий макала, 2 окуу-усулдук колдонмо, 1 учебное-пособие
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016).Курс “Айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы жаратылышты коргоо, табигый минералдык суулардын жана башка ден-соолукту чыңдоодо керектөөчүлөргө пайдалуулугу” (2015).

   

  Колодина Ирина Александровна, «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги: «Органикалык заттардын химиялык технологиясы», Квалификациясы: «Инженер-химик-технолог» (Казань шаары)
  Уюлдук телефону (0773) 70 67 02
  Сабак берген таалимдери 
  Органикалык эмес бирикмелердин технологиясынын теориялык негиздери; ХТПА жана ХТП моделдештирүү;  Ишканаларды тармактык долбоорлоо.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 13 илимий макала, 4 окуу-усулдук колдонмо.

   

  Мурзаева Бусара Тургуналиевна, «ХжХТ» кафедрасынын окутуучусу
  Адистиги  “Химия”

  Квалификациясы: Химик. Окутуучу.
  Уюлдук телефону (0555) 33 35 07
  E-mail: sara_murzaeva73@mail.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 8 илимий макала, 1 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар Лицензиялоо жана аккредитациялоо: “Билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруудагы негизги талаптар” (2017).

   

  Жунусов Ажыбай Бердибаевич, «ХжХТ» кафедрасынын окутуучусу
  Адистиги: «Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы»

  Квалификациясы: «Инженер».
  Уюлдук телефону (0778) 14 35 13, (0557) 01 29 00
  E-mail: Mr.Azhybay@mail.ru
  Сабак берген таалимдери 
  Сырьену кайра иштетүүнүн жалпы принциптери; Көмүрсуутектик материалдардын технологиялык негиздери;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 4 илимий макала, 1 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Курс “Разработка научных статей” (2017).

   

  PDF форматындагы документ:
  ХжХТ кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • Жашоо-тиричилик коопсуздугу кафедрасы  (ЖТК)


  Кыскача тарыхы: Ош технологиялык университетинин ректорунун 1997-жылдын 11-мартындагы №09-04/92 буйругунун негизинде «Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу» (ЭБЖ) кафедрасы түзүлгөн. «Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын негиздөөчүсү – профессор Жумабаев Камалдин Жумабаевич. Кийинчерээк «Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын курамынан үч кафедра бөлүнүп чыккан (Пайдалуу кендердин геологиясы, Экология жана айлана чөйрөнү коргоо), анын ичинде «Өзгөчө кырдаалдарда коргоо» кафедрасы.  Жогоруда айтылган кафедралардын базасында факультетибиз түзүлгөн.

  «Өзгөчө кырдаалдарда коргоо» кафедрасы кийин «Жашоо – тиричилик коопсуздугу» кафедрасы болуп өзгөртүлүп, азыр Ош технологиялык университетинин структуралык бөлүмү болуп эсептелет.

  Адистик боюнча багыттарды даярдоо: 760300  “Техносфералык коопсуздук” профили (ЗЧС), бакалавр.

  Кафедранын ишмердүүлүгү жөнүндө: Кыргыз Республикасынын аймагындагы табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуучу, өзгөчө кырдаалдардын мүнөздөмөсүн таанып билүүчү адистерди даярдоо максатында 760300 «Техносфералык коопсуздук»  багытындагы «Өзгөчө кырдаалдарда коргоо»  адистиги ачылган. 2002- жылдан  бери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги  жана Ош технологиялык университети келишимдин негизинде, өзгөчө кырдаалдардан коргоочу жогору квалификациялуу адистерди даярдап келишет. Ош технологиялык университетинин  “Жашоо – тиричилик коопсуздугу” кафедрасы түштүк аймагындагы 760300  “Техносфералык коопсуздук”багытындагы адистерди даярдап келүүдө.

  “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистигине студентерди кабыл алууда жалпы республикалык тест жана кошумча математика же физика таалими боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы эсептелет.

  Бул адистикти бүтүргөн студенттер төмөнкү тармактарда иштей алышат:

  • КР ӨКМ структуралык бөлүмдөрүндө;
  • ИИМдин структуралык бөлүмдөрүндө;
  • Аскердик бөлүмдөрдө ж.б. өндүрүштөрдө.

  “ЖТК ” кафедрасы менен  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин  келишимдери

  1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (КР ӨКМ);
  2. КР ӨКМ  “Сел жана суу ташкындарынан коргонуу” мамлекеттик агенттиги;
  3. КР ӨКМ Ош областык башкармалыгы;
  4. КР ӨКМ Кризистик кырдаалда башкаруу борбору;
  5. Өзгөчо кырдаалдарды жоюу жана курулуштарды контролдоо департаменти;
  6. “Өрткө каршы кызмат” мамлекеттик агенттиги;
  7. “Сел жана суу ташкындарынан коргонуу” мамлекеттик агенттигинин Ош областтык бөлүмү;
  8. Ош областык өрт коопсуздугу башкармалыгы;
  9. Өзгөчө кырдаалдарды болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаменти.

  760300  «Техносфералык коопсуздук»  багытынын студенттерин окутуу үчүн жалпы бөлүнгөн окуу аянты 152 мтүзөт. Андан сырткары  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Ош технологиялык университетинин ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимдин негизинде атайын сабактарды окутуу боюнча 2666 м2 аянт пайдаланылат. Жалпы окуу аянты 2719 м2    түзөт.  “Жашоо – тиричилик коопсуздугу” кафедрасында адистик боюнча 1 студентке  20 м2 ашуун аянт туура келет, талап боюнча 1 студентке окуу аянты 11,2 м2. Андан сырткары “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасы КР ӨКМ  ортосунда окуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикаларды уюштуруу үчүн биргеликте аянттарды пайдалануу жөнүндө келишимдер түзүлгөн.

  Окуунун жүрүшүндө 1 компьютердик класс атайын сабактарды өтүү  үчүн программалар менен жабдылган. Окуу процессинде интерактивдик доска жана  проектор колдонулат. 760300  «Техносфералык коопсуздук» адистигинин  2 студентине 1 персоналдык компьютер туура келет.

  Билимдин сапатын жогорулатуу үчүн модулдук системасы колдонулат,  ошондой эле экзамендерди жана зачетторду тапшыруу тесттер өткөрүлөт. Студенттердин окуу материалдарын кабыл алуусу мыкты болуу үчүн окутуунун интерактивдүү ыкмалары колдонулат.

  Кафедрадагы илимий багыттагы ишмердүүлүк: “Ош шаарындагы өзгөчө кырдаалдардын  мониторинги”.

  Кафедранын курамы


  Жумабаев Камалдин Жумабаевич  “Инженер-куруучу”, э. и. к., профессор, запастагы майор
  Ээлеген кызматы: профессор«Жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын башчысы.
  Билими: Фрунзе политехникалык институту, Архитектуралык – курулуш факультети.
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты.
  Илимий наамы: профессор.
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Илимий иштери: 40тан ашуун  илимий макала, 1 окуу китеби, 2 окуу – усулдук колдонмо, ММКда жарыяланган 100дөн ашуун публикациялык макалалар.
  Окуткан сабактары: Адистикке киришүү, Авариялык-куткаруу иштерин уюштуруу жана жүргүзүү, ӨК мониторинги жана эскертүү,Техносферадагы коопсуздугун башкаруу, Табигый  ӨК инженердик коргоо,Техникалык  ӨК инженердик коргоо, Экономикалык объекттердин өзгөчө кырдаалдарга туруктуулугу, Өзгөчө кырдаалдар объектилерин коргоону долборлоонун негиздери.
  Байланыш дареги: 0(772125198)  jumabaev-eko@mail.ru

   

  Токтогулов Таалайбек Садыкович “Инженер-педагог” т.и.к., доцент
  Ээлеген кызматы: доцент
  Билими: Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы, 1990, Москва шаарындагы Д. И.  Менделеев атындагы химия-технологиялык институту, 1991.
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты.
  Илимий наамы: доцент
  Окуткан сабактары: Жашоо – тиричилик коопсуздугу, Гидрогазодинамика, Куткаруу иштеринин коопсуздугу, Коопсуздук чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо, Өнөр жай экологиясы, “Надежность технических систем и техногенный риск”.
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Илимий макалалары: 20дан ашуун илимий макала, 10дон ашуун окуу-усулдук колдонмо
  Байланыш дареги: (0779) 120120  tts19651605@mail.ru

   

  Арзыматов Азизбек Кабылович  «Инженерпедагог»   доцент
  Ээлеген кызматы: доцент
  Билими: Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы, 1990, Москва шаарындагы Д. И.  Менделеев атындагы химия-технологиялык институту, 1991.
  Окуткан сабактары: Жашоо – тиричилик коопсуздугу, Күйүүнүн жана жарылуунун теориясы, Метрология , стандартизация жана сертификация, Куткаруу иштеринин коопсуздугу.
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Илимий макалалары: 24 макала
  Байланыш дареги: (0777) 002637,  a.arzymatov@rambler.ru         

   

   

   

  Сыдыкбаева  Кичаим  Абдуваповна «инженер-куруучу», магистр, ага окутуучу
  Ээлеген кызматы: «Жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын ага окутуучусу.
  Билими: ЛИПТ, 1992, Ленинград шаары;  ОшТУ, 1999, Ош шаары.
  Квалификация жогорулатуу: Бишкек,  2014-2015-жылдары; ФРГ,  октябрь 2015-жылы; Ош, январь 2016-жылы; ОшТУ, FIRST  EDU, сентябрь 2019-жыл.
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Окуткан сабактары:  ЖТК, Өзгөчө кырдаалдар объектилерин инженердик изилдөө, Имараттардын жана курулмалардын материалдары жана конструкциялары, Куткаруучу техникалар жана базалык машиналар.
  Илимий макалалары: 15тен ашуун
  Байланыш дареги: 
  0(771)310871, 0(555)310871 s.kichaim@mail.ru

   

   

   

  Райымкулов Ариет Айтбаевич «инженер»,  ага окутуучу
  Ээлеген кызматы: ТжЖПфакультетинин деканынын орун басары, “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын ага окутуучу.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдардан коргоо адистиги,2007-жыл;
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Окуткан сабактары:  ӨКжӨКК, Жашоо – тиричилик коопсуздугу, Өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймакты коргоо.
  Илимий макалалары: 4
  Байланыш дареги: 
  (0559) 268050 ariet86@mail.ru

   

   

   

   

  Жумакеева Анаргүл Төлөгөновна  « инженер»,  окутуучу
  Ээлеген кызматы: “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын окутуучусу.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдарда коргоо адистиги, 2010-жыл;
  Окуткан сабактары: 
  Ноксология, Жашоо – тиричилик коопсуздугу,  Адамдын физиологиясы, Катастрофалар медицинасы, Радиациялык коопсуздук.
  Байланыш дареги: 
  azhumakeeva@mail.ru

   

   

   

   

  Эркинбай кызы Үмүтай «бакалавр »,  лаборатория башчысы
  Ээлеген кызматы: “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын лаборатория башчысы.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдарда коргоо профили,  бакалавр,2019-жыл;
  Илимий макалалары: 1макала
  Байланыш дареги: (0502) 513 251 umutaiturdueva@mail.ru

   

   

   

   

   

  PDF форматындагы документ:

  ӨТК кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы кафедрасы  (АЗЖААТ)


  «Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы» кафедрасы жогорку маалыматуу инженер-технологдорду даярдоо жана материалдык-техникалык базаны жогорулатуу максатында ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде 1997-жылы “Химия жана химиялык технология” кафедрасынын «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы» сектору түзүлгөн. Алгач 552402.02.-«Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы» адистиги боюнча студенттер кабыл алынган.

  “Химия жана химиялык технология” кафедрасын профессор Исмаилов М.И., «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы» секторун доцент Адиев М.М. жетектеп келишкен.

  Ректордун жарлыгына ылайык 1999-жылдан баштап «Субтропикалык  өсүмдүктөрдүн технологиясы» сектору жаныдан түзүлгөн “Тамак-аш азыктарынын технологиясы” кафедрасынын окуу-лабораториялык базасынын негизинде уюшулган.

  1999-жылы «Тамак-аш азыктарынын технологиясы» кафедрасын техника илимдеринин кандидаты, доцент Субанкулов Акбарали Хакимович, ал эми  «Субтропикалык  өсүмдүктөрдүн технологиясы» секторун техника илимдеринин кандидаты, доцент Адиев Муратбек Мамытаевич жетектеп келишкен.

  2001-2003-жылдары “Субтропикалык  өсүмдүктөрдүн технологиясы» секторун ага окутуучу Карымшакова М.У. жетектеген.

  Ал эми 2003-жылы жаңыдан ачылган «Тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификациялоо» жана «Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы» адистиктерин даярдоо боюнча Мамлекеттик аттестациядан  өткөрүлгөн

  Кафедра уюшулгандан тартып х.и.к., проф. Исмаилов Маматкайым  Исмаилович – кафедра башчысы 1997-1999-жж., м.и.д. проф. Чотоев Ж.А, т.и.к. доц., Халманбетов Д. К, а-ч.и.к., доцент    Танаков Н.Т.,  ага окутуучулар: Карымшакова М.У., Сакибаев К.Ш., Жантураева Б.Т., Тешебаева М.М., окутуучулар: Балыков С.,  Токтогулова З.У., Ирматова Ж.К, Жумабаев А.Э.,Хайдаров А.К., Саипова А.Ш. иштеп келишкен.

  Акыркы 2002-2010-ж.ж кафедраны т.и.к., доцент Субанкулов А.Х.  жетектеп келген.

  Ал эми 2011-жылдан тартып кафедра Эл аралык инженердик академиясынын мүчө-корреспонденти, Илим жана техника багыты боюнча Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, химия илимдеринин доктору, профессор Токтомаматов А. Т. жетектөөсү менен а.ч.и.к., доцент Танаков Н.Т., т.и.к, доцент Ирматова Ж.К., доцент Сакибаев К.Ш., Карымшакова М.У., ага окутуучу Жантураева Б.Т., Исраилова Г.С. эмгектенип келүүдө.

  Азыркы мезгилде «Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы» кафедрасы AL 004 – доп. №24 (тписхп) лицензиясына ээ төмөндөгү адистик  жана боюнча жогорку маалыматтуу, ошондой эле 2012-13-окуу жылынан баштап 740100.-“Өсүмдүктөрдөн алынган тамак-аш азыктарынын технологиясы”, 610600.-“Айыл-чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы” багыты боюнча бакалаврларды даярдап келүүдө.

  «Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы» кафедрасы      2-лекциялык залга, 3 окуу жана 3 атайын камсыздалган «Нан, кондитердик жана макарон азыктарынын технологиясы», «Айыл-чарба азыктарынын технологиясы», «Өсүмдүктөрдүн сортун таануу жана технологиясы» лабораторияларга ээ. Бул лабораторияларда ага лаборант Зулпукарова Н.А., оку мастери Саипова А.Ш., инженер Мамадалиев М.Р. үзүрлүү эмгектенип келишүүдө.  

  Келечекте кафедрада билим алып жатышкан студенттердин билимин жогорулатуу максатында «Азык заттарды техно-химиялык көзөмөлдөө», «Айыл-чарба азыктарын сактоонун жана кургатуунун технологиясы» жана «Тармактык илим-изилдөө лабораториясын» түзүүнү пландаштырып жатат.

   

   

  610600.-“айыл-чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра             иштетүүнүн технологиясы” багыты

   

  Бүтүрүү квалификациясы: бакалавр

  Багыты:
  – Айыл-чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (өсүмдүк заттарынан алынган азыктардын – буудай, май алынуучу уруктар, мөмө-жемиштер, жашылчалар, сүт эт азыктары ж.б.)

  610600-“Айыл-чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы” багыты боюнча бакалаврларды даярдоонун негизги окуу программасына ылайык окуу мөөнөтү – күндүзгү бөлүмдө 4 жыл, сырттан – 5 жыл. Магистратура – 2 жыл.

  Ишмердүүлүк тармактары: 

  • өндүрүштүк-технологиялык (өсүмдүк жана мал-чарба азыктарынын технологиясын жайылтуу);
  • айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн усулдары, түрлөрү, режимдери;
  • чийки жана даяр айыл-чарба азыктарынын кайра иштетүүдөгү сапаттык көзөмөлдү уюштуруу;
  • уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгү (айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүдөгү өндүрүштүк коллективди уюштуруу жана башкаруу;
  • айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн жана сактоону уюштуруу, оптималдык технологиялык чечимдерди кабыл алуу;
  • илимий-изилдөө ишмердүүлүгү.

  Иш алып баруусу жана кызматы: 

  Кайра иштетүү өндүрүш мекемесинин жетекчиси, өндүрүштүн башчысы, технолог, цехтин башчысы, мастер, бригадир, лаборатория башчысы.

  Негизги билим деңгээли: 

  Химия; микробиология; сүттүн жана эт азыктарынын биохимиясы; азык заттар өндүрүшүнүн процесстери жана аппараттары; кайра иштетүү өндүрүшүнүн технологиялык жабдуулары жана автоматизациясы; өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык азыктарын өндүрүү; өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык азыктарын стандартартташыруу, сактоо жана кайра иштетүү технологиясы; айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн биотехнологиялык негиздери; чийки жана даяр айыл-чарба азыктарынын кайра иштетүүдөгү технохимиялык көзөмөл; эт жана эт азыктарынын, сүт жана сүт азыктарынын, өсүмдүк азыктарынын кайра иштетүү технологиялары.

  Бүтүрүүчүнүн квалификациялык мүнөздөмөсү.

  Айыл-чарба өндүрүшүнүн баклавры төмөндөгү кесиптик жумуштарды аткарат:

  – өндүрүштүн атайын бир шарттарын эске алуу менен өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн заманбап экологиялык коопсуз технологияларын жөнгө салуу;

  – өсүмдүктөрдү коргоо жана жер кыртышын иштетүүнүн системасы, жер айдоо схемаларын түзүү, айыл-чарбасындагы мал жандыктарын тоюттандыруу;

  – өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүдөгү техникаларды жана технологиялык жабдууларды камсыздоо;

  – өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу;

  – жумушчу коллективинин өндүрүштүк ишмердүүлүгүн жөнгө салуу;

  – өсүмдүк өсүрүүчүлүк жана мал чарбачылык азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүдөгү өндүрүштүн экономикалык эффективдүүлүгүн аныктоо жана жөнгө салуу;

  – жумушчулардын технологиялык жана эмгек тартиптерин көзөмөлдөө, өндүрүштүк көзөмөл санитария, өрт копсуздугу жана эмгек коопсуздугунун эрежелерин сактоону камсыздоо;

  – өсүмдүк өсүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгындагы өндүрүмдүлүүктү жогорулатуу боюнча илимий изилдөөлөргө катышуу;

  – айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүнүн сапатын жогорулатуу;

  – өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгындагы өндүрүмдүлүүктү жогорулатууда атайын жана илимий-техникалык адабият булактарын, ата мекендик жана чет өлкөлүк жетишкендиктерди үйрөнүү жана колдонууну уюштуруу.

  Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери: 

  – айыл-чарба өсүмдүктөрү, жер кыртышы;

  – айыл-чарбасындагы мал жандыктары;

  – айыл-чарба өсүмдүктөрүнөн алынган азыктарды өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиялык процесстери;

  – айыл-чарбасындагы мал жандыктарынан алынган азыктарды өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиялык процесстери;

  Бүтүрүүчүнүн билим алуусун улантуу мүмкүнчүлүгү

  610600.-“Айыл-чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы” багытынын бакалавры негизги билим берүү программасын өздөштүргөн соң, өз билим деңгээлин магистратура жана аспирантурада улантууга ээ.

  кафедранын илим-изилдөө иштери

  Кафедранын илимий – изилдөө иштери төмөнкү темалардын үстүндө жүргүзүлүүдө:

  1) «Синтез и изучение физико-химических свойств серасодержащих органических соединений с солями металлов».  Аткаруучулар: проф. Токтомаматов А.Т., Сатиев  М.О.

  2)  Научные основы повышения продуктивности картофеля в условиях Юга Кыргызстана. Аткаруучу: а.ч.и.к., профессор. Танаков Н.Т..

  3 Разработка технологии сухих завтраков с использованием дикорастущего орехоплодного сырья произрастающего в горных районах Кыргызстана. Аткаруучу:     доцент Сакибаев К.Ш.

  4) “Научные  основы технологии мучных изделий  с применением плодово-ягодного сырья Кыргызстана” (Кыргызстандагы мөмө-жемиштердин колдонуу менен ун азыктарынын технологиясынын илимий  негиздери).  Аткаруучу: т.и.к., доцент     Ирматова Ж.К.

  5) Альгофлора рисовых полей Ошской области и их практическое применение. Аткаруучу: б.и.к., ага окут. Исраилова Г.С.

  Кафедранын курамы


  Сакибаев Кылычбек Шерикбаевич
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучу, доцент
  Окутуу таалимдери: “Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы”, “Өсүмдүк азыктарын сактоо жана кайра иштетүү технологиясы”, “Кайра иштетүү ишканаларынын жабдуулары”.
  Негизги илимий эмгектери: 30 ашык илимий макалалар, 3 патент, 14 окуу-усулдук колдонмолор, 2 окуу китеби, анын ичинде 1 окуу китеби КР ББжИМ грифи менен, 2 окуу куралы.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты  «Разработка технологии сухих завтраков с использованием дикорастущего орехоплодного сырья произрастающего в горных районах Кыргызстана».
  тел. жум. (0322) 4-35-20 дом. (0322) 4-87-06 моб. (996) 771747880, (996) 554747880
  e_mail:  sakibaiev@mail.ru

   

  Токтомаматов Абдибали Токтомаматович
  Адистиги: 
  «Химия» кошумча биология», химия мугалими “Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы кафедрасынын профессору, КР Мамлекеттик сыйлыгынын ээси, х.и.д., профессор
  Окутуу таалимдери: «Анализдөөнүн физико-химиялык усулдары», «Физикалык жана коллоиддик», «Айыл-чарба азыктарын технохимиялык көзөмөлдөө», “Азык заттарных химиясы»
  Негизги илимий эмгектери: 45 ашык илимий макалалар, 2 патент, 17 окуу-усулдук колдонмолор, 4 окуу китеби, анын ичинде 1 окуу куралы КР ББжИМ грифи менен.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты «Синтез и изучение физико-химических свойств серасодержащих органических соединений с солями металлов»
  тел. жум. (0322) 4-35-20 моб. (996)  553444288
  e_mail:  atoktomamatov@rambler.ru

   

  Танаков Нурланбек Токтогулович
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог Айыл-чарба илимдеринин кандидаты, “АЗжААТ” кафедрасынын профессору
  Окутуу таалимдери: “Өсүмдүк өстүрүүнүн азыгын өндүрүү”, “Айыл чарба тамак-аш азыктарын стандарттоо жана сертификациялоо”, “Өсүмдүктөрдү кургатуунун технологиясы”.
  Негизги илимий эмгектери: 40 ашык илимий макалалар, 1 патент, 15 окуу-усулдук колдонмолор, 2 окуу китеби, анын ичинде 1 окуу китеби КР ББжИМ грифи менен, 1 монография.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты  «Научные основы повышения продуктивности картофеля в условиях Юга Кыргызстана»
  тел. жум. (0322) 4-35-20 моб. (996) 779582700, (996) 559582700
  e_mail:  ntanakov@bk.ru

   

   

  Жантураева Барна Турдалиевна
  Адистиги:
   «Азык заттар өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары», инженер-механик. “АЗжААТ” кафедрасынын ага окутуучусу, КР эл агартуусунун мыктысы.
  Окутуу таалимдери: «Азык заттар өндүрүшүнүн процесстери жана аппараттары», «Мембрандык технология», «Муздатуучу техника жана анын технологиясы», «Автоматташтырылган системалык башкаруу».
  Негизги илимий эмгектери: 10 ашык илимий макалалар, 7 окуу-усулдук колдонмолор.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты «Исследование технологических параметров шелушильно-шлифовальной установки для риса»
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  551000340
  e_mail:  barna67@mail.ru

   

   

  Зулпукарова Нургул Абдашимовна
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын ага лаборанты, 610600 “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча магистрант.
  Ишмердүүлүгүнүн негизги багыты:  “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча атайын таалимдер боюнча лабораториялык иштерди уюштуруу жана алып баруу.
  Негизги илимий эмгектери: 5 ашык илимий макалалар, 3 окуу-усулдук колдонмолор.
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  777674981 e_mail:  nurgul.zulpukarova@mail.ru

   

   

   

  Саипова Аида Шарабидиновна
  Адистиги:
   «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын окуу мастери, 610600 “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча аспирант.
  Ишмердүүлүгүнүн негизги багыты:  “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча атайын таалимдер боюнча лабораториялык иштерди уюштуруу жана алып баруу.
  Окутуу таалимдери: «Азык заттар өндүрүшүнүн процесстери жана аппараттары», «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», «Ун азыктарынын өндүрүшүнүн технологиясы».
  Негизги илимий эмгектери: 8 ашык илимий макалалар, 2 окуу-усулдук колдонмолор.
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  777172200
  e_mail:  saipova.79@mail.ru

   

  Мамадалыев Мурат Рахманалиевич
  Адистиги:
   “Данды сактоонун жана кайра иштетүүнүн технологиясы”,  инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын инженери.
  Ишмердүүлүгүнүн негизги багыты:  “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча атайын таалимдер боюнча лабораториялык иштерди уюштуруу жана алып баруу.
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  778075072, (996) 550832292

   

   

   

   

  Карымшакова Мунар Ургазиевна
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын доценти.
  Окутуу таалимдери: «Айыл-чарба азыктарын консервациялоонун технологиясы», «Тамак-ашты изилдөө  усулдары», «Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын товар таануусу».
  Негизги илимий эмгектери: 14 ашык илимий макалалар, 10 окуу-усулдук колдонмолор, 1 окуу куралы
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты  «Разработка новых методов сушки  косточковых плодов условиях Юга Кыргызстана»
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  556275324
  e_mail:  mkarymshakova@inbox.ru

   

   

  Ирматова Жылдыз Камиловна
  Адистиги:
   «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», инженер-технолог Техника илимдеринин кандидаты, “АЗжААТ” кафедрасынын доценти
  Окутуу таалимдери: «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», «Ун азыктарынын өндүрүшүнүн технологиясы», «Тамак-аш  инженериясы», «Этти кабыл алуунун, сактоонун жана иштетүүнүн технологиясы».
  Негизги илимий эмгектери: 40 ашык илимий макалалар, 1 патент, 5 окуу-усулдук колдонмолор
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты: “Научные  основы технологии мучных изделий  с применением плодово-ягодного сырья Кыргызстана”
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996) 773457368, (996) 553457368
  e_mail:  julduz75@mail.ru

   

  Исраилова Гулбарчин Салимовна
  Адистиги
  : Биология, квалификация – мугалим Биология илимдеринин кандидаты, «АЗжААТ» кафедрасынын ага окутуучусу.
  Окутуу таалимдери: «Азык заттардын микробиологиясы», «Айыл-чарба азыктарынын биотехнологиясы», «Тамак-аш азыктарынын эмульсия негиздери».
  Негизги илимий эмгектери: 25 ашык илимий макалалар, 2 окуу-усулдук колдонмолор, Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты «Изучение альгофлоры  рисовых полей  Ошской области»
  тел. раб. (0322) 4-35-20 e-mail: imran.bar77@rambler.ru

   

   

 • ПКГ» кафедрасынын кыскача тарыхы


  Кыргызстандын түштүк аймагын геологиялык багыттагы адистер менен камсыз кылуу максатында 1994-95- окуу жылында Ош Технологиялык Университетинин базасында  биринчи жолу “Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо” адистигине студенттер кабыл алынган.

  Учурда “Пайдалуу кендердин геологиясы” кафедрасы Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясы (ТКГЭ) жана Ош Гидрогеологиялык Партиясы (ОГП) менен келишимдик негизде тыгыз иш алып барат. Жогоруда аталган адистикти өнүктүрүү максатында ТКГЭ, ОГП ишканаларынын базасы кенири колдонулат. Алар: окуу-өндүрүштүк борбору, окуу кабинеттери, бургулоо жана тоо-кен иштери кабинети ж.б.

  Кафедранын ачылуусуна салым кошкон жана негиздөөчүлөр төмөнкүлөр: профессор Аматов Сапарбай Аматович,  Аматова Нуржамал Садвокасовна, Ждан Алексей Васильевич, Пихота Николай Андреевич, ошол кездеги Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясынын жетекчилиги, ж. б. Ал кездеги ректор Бектемир Мурзубраимовдун буйругу менен, жогоруда аталган адистикти өнүктүрүү максатында инженердик курулуш факультетинин базасында геология сектору ачылган жана ал сектор 1998-жылы ректордун буйругу менен «Пайдалуу кендердин геологиясы» кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасын чыңдоо максатында Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясынын, Ош Гидрогеологиялык Партиясынын жана башка өндүрүштүк ишканалардын потенциалдары толук колдонулуп келет. Өндүрүш менен жогорку билим берүүнү тыгыз байланыштырууда, жогоруда аталган ишкана жетекчилеринин жана профессорлор С. Аматовдун, Н. С. Аматованын жасаган эмгектери зор.

  Кафедранын базасында үч лаборатория, эки окуу кабинети жана окуу-геологиялык полигону бар. Окуу-геологиялык полигону Кадамжай районунун Чаувай айлында жайгашкан. Ошондой эле ОшТУнун башкы корпусунда кафедранын окутуучуларынын жардамы менен академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы музей түптөлгөн.

  Кафедрада жыл сайын апрелдин биринчи жумалыгында геологдор күнүнө карата, тоо-кен тармагындагы ишканалар, Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясы (ТКГЭ) жана Ош Гидрогеологиялык Партиясы (ОГП) менен биргеликте студенттерге төгөрөк стол уюштурулуп келет.

  Кафедра учурда төмөнкү адистиктерди даярдоодо:

  Адистик“Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо”(Шифр – 630001) окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө – 5жыл, сырттан окуу бөлүмүндө – 6жыл;

  Бакалавр:“Тоо кен иштери” (Шифр – 630300) окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө – 4жыл.

  2019-2020 окуу жылынан баштап «Пайдалуу кендердин геологиясы» кафедрасы жаны 630001.«Мунай жана газдын геологиясы» адистиги боюнча кабыл алууну баштады.

  Кафедра боюнча жаны маалыматтарды, кафедранын социалдык интернет баракчаларына кирип алып турсаныздар болот:
  ОшТУ кафедра «Геология полезных ископаемых»(facebook.com)
  ОшТУ кафедра «Геология полезных ископаемых»(instagram.com)

  Студенттерди кабыл алууда Жалпы республикалык тест, кошумча   математика жэ физика таалими боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы эсептелет.

  Бул багытты  аяктаган адистер төмөнкү тармактарда иштей алат:

  • кен байлык ишканаларын башкарууда;
  • кен байлыктарды чалгындоодо, иштетүүдө;
  • жаратылышты коргоодо;
  • өнөр жайда, уюштуруу иштеринде.

   «ПКГ» кафедрасынын илимий байланыштары:

  • КР УИА түштүк бөлүмү Ош ш.;
  • И.Раззаков атындагы КТУ, Бишкек ш.;
  • КР УИА сейсмология институту, Бишкек ш.;
  • КР УИА геология институту, Бишкек ш.;
  • РГГУ, Москва ш.

  Кафедранын курамы


  Дуванакулов Мусабек Абдушарипович.
  Ээлеген кызматы
  : «Пайдалуу кендердин геологиясы» кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, ага окутуучусу;
  Адистиги: Тоо инженер-геолог;
  Илимий (академиялык)  даражасы:  Экология магистри;
  Илимий иштери: 15 илимий макала, 6 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Окуткан сабактары: «Тарыхый геология», «Пайдалуу кендердин өнөр жайлык типтери», «Тянь-Шандын геологиясы жана пайдалуу кендери», «Палеонтология негиздери менен тарыхый геология»;
  Квалификациясын жогорулатуу: ОшТУнун кадрларды кайра даярдоо бөлүмүндө «Маалымат жана байланыш технологиялар» тармагы боюнча атайын курсту өткөн (2004-ж.), БУУнун жана Кыргыз республикасынын өзгөчө кырдаалдар министирлиги менен бирге уюштурулган «Озон катмарын сактоо» боюнча атайын курсту өткөн (2005-ж. ОшТУ), Esri уюмунун «Геоинформатика» боюнча атайын окуу курсун өткөн (2011-ж. Алма-Аты ш.)
  Кошумча маалымат: Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, Технология жана жаратылышты пайцдалануу факультетинин профкому;
  Байланыш дареги: тел. 0772 72 05 82;
  Е-почта: mduvanakulov.@mail.ru

   

  Аматова Нуржамал Садвокасовна.
  Билими:
   Жогорку – 1968-ж. Фрунзе политехникалык институту: «Кен байлыктарды сүрөттөө, издөө жана чалгындоо»;
  Адистиги: Тоо инженер-геолог;
  Ээлеген кызматы: ОшТУнун профессору;
  Илимий наамы:  доцент;
  Илимий (академиялык) даражасы: г.-м.и.к.;
  Окуткан сабактары: «Петрография», «Чөкмө тектердин петрографиясы», «Кристталография жана минералогия»;
  Илимий эмгектери: 47 илимий макала, 8 окуу-усулдук көрсөтмө, 2 монография;
  Квалификациясын жогорулатуу: КР УИАнын Технопаркы «Фосфорит кендеринин өндүрүп алуунун техникасы» 2011-ж Бишкек ш.;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0778 70 95 50;
  Е-почта: geolog000@mail.ru

   

  Калдыбаев Нурланбек Арзымаматович
  Билими:
   Жогорку – 1991-ж., Томск политехникалык институту. «Кен байлыктардын жайгашкан ордун чалгындоонун технологиясы жана техникасы»;
  Адистиги: Техник геолог;
  Ээлеген кызматы: ОшТУнун профессору;
  Илимий наамы: доцент;
  Илимий (академиялык) даражасы: т.и.к.;
  Окуткан сабактары: «Бургулоо станоктору жана бургулоо скважиналары», «Минералдык чийки заттарды иштетүүнүн жана кайра иштетүүнүн негиздери», «Тоо-кен иштеринин негиздери», «Геологиялык чалгындоо иштериндеги техникалык коопсуздук»;
  Илимий эмгектери: 69 илимий макала, 9 окуу-усулдук көрсөтмө
  Квалификациясын жогорулатуу: Tempus “Geoinformatics: Managing Energy, Resources, Environment –GEM” ( «Геоинформатика: управление энергетикой, ресурсами и охрана окружающей среды»). Семинар-тренинг Бишкек ш.2012-ж; ГИС (GEM Summer Shool Teacher Trening). Семинар-тренинг 2012-ж; участие в международном семинаре по созданию технопарков и международному трансферу технологий, проводимому в г. Урумчи, Синьцзян, КНР; “Основы инновационного менеджмента. Управление инновационными проектами”. Бишкек ш.2016-ж; “Стратегия развития научно-технического творчества и образования учащейся молодежи” деген аталышта эл аралык конференция.  Бишкек ш, 2017-ж.;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0773 71 93 01;
  Е-почта: Nurlan67@mail.ru

  Култаева Акмарал Кубанычбековна.
  Билими:
   Жогорку – 2003-ж, ОшТУ   “Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиги.
  Ээлеген  кызматы: ага окутуучу.
  Илимий (академиялык) даражасы: г.и.к.
  Окуткан сабактары:
  Экологиянын негиздери, Жашоо-тиричилик коопсуздугу, география.
  илимий эмгектери: . Низамиев А.Г., Култаева А.К. Кыргызстандын түштүк аймагынын табигый-туристтик потенциалын баалоонун геоэкологиялык маселелери. –Б.: “Улуу тоолор”, 2017. Монография.
  Телефон: 0773 10 80 81
  Е-почта: akmaral.kultaeva@mail.ru

   

   

   

  Исманов Медербек Марипжанович
  Билими:
   Жогорку – 1993-ж. Кыргыз Техникалык Университети; «Машина куруу технологиясы»;
  Адистиги: Инженер;
  Ээлеген кызматы: ОшТУнун доценти;
  Илимий наамы: т.и.к.;
  Илимий (академиялык) даражасы: доцент;
  Окуткан сабактары: «
  Минералдык чийки заттардын экономикасы»;
  Илимий эмгектери: 61 илимий макала, 11 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0772 40 28 74;
  Е-почта: ismanov1970@mail.ru

   

   

  Сулайманов Эркебай Баратович
  Билими:
   Жогорку – 1988-ж, Казак политехникалык институту «Кен байлыктардын жайгашкан ордун чалгындоонун техникасы»;
  Адистиги: тоо инженери;
  Ээлеген кызматы: окутуучу;
  Окуткан сабактары: «геологиялык чалгындоо иштерин уюштуруу»;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0773 11 12 43;

   

   

   

   

   

  Убайдилла уулу Бектур
  Билими: Жогорку – 
  2014-ж., М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети; «Кен байлыктарды сүрөттөө, издөө жана чалгындоо»;
  Адистиги: тоо-кен инженери;
  Ээлеген кызматы: окутуучу;
  Окуткан сабактары: «Жалпы геология», «Жалпы стратиграфия», «Пайдалуу кендерди издөөнүн жана чалгындоонун геофизикалык усулдары»;
  Илимий эмгектери: 2 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Квалификациясын жогорулатуу: 
  «Жаш окутуучулардын жана илимпоздордун профессионалдык билимин жогорулатуу», ОшТУ, 2017-ж., «Көз карандысыз аккредитациялоо уюму»  2017-ж Ош.ш;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0777 48 50 42;
  Е-почта: satybaldiev.91@bk.ru

  Каримов Абдисатар
  Билими: 
  Жогорку – 1976-ж., Харьков политехникалык институту «Химическая технология керамики и огнеупоры»;
  Адистиги: Инженер химик-технолог
  Ээлеген кызматы: лаборант, «Комбинированные способы обогащения, переработка нифелиновых сиенитов месторождения Зардалы» темасы боюнча изденүүчү;
  Илимий эмгектери: 6 илимий макала;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0554 07 39 07;
  Е-почта: abdisatar-karimov@mail.ru

   

   

   

  Жунусалиева Айжаркын Келсинбековна
  Билими: Жогорку – 2011-ж, ЖАМУ   “География» адистиги.
  Ээлеген  кызматы: окутуучу.
  Окуткан сабактары: Кыргызстандын географиясы
  Илимий эмгектери: 2 илимий макала, 1 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Телефон: 0773 75 16 53
  Е-адрес: ajzhako@bk.ru

   

   

   

  Усон кызы Самара
  Билими: Жогорку – 2015-ж, ОГПИ   “География» адистиги.
  Ээлеген  кызматы: окутуучу.
  Окуткан сабактары: Кыргызстандын географиясы
  Телефон: 0778 37 49 49
  Е-адрес: Uson.kyzy@mail.ru

   

   

   

   

  Токтомуратова Гүлжан Шералиевна (кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүүдө)
  Билими: Жогорку – 2014-ж., М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети; «Жер астындагы сууларды издөө, чалгындоо жана инженердик геологиялык изилдөө»;
  Адистиги: тоо инженери;
  Ээлеген кызматы: инженер;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0553 68 69 91;
  Е-почта: toktomuratova1991@mail.ru

  
  

   

 • Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы “ЭжАЧК”


  Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы 1998-жылы Кыргыз республикасынын Билим жана маданият министирлиги тарабынан берилген №4 15.06.2000 лицензиясынын, ошондой эле ОшТУнун Илимий Кеңешинин чечиминин негизинде уюштурулган.

  «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасында адистерди даярдоо төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:

  «Экология жана айлана чөйрөнү коргоо» кафедрасы күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү боюнча
  520800 «Экология жана жаратылышты пайдалануу»,
  730100 “Токой иши жана ландшафтык курулуш” багыты боюнча бакалавр-технологдорду даярдоонун негизги окуу программасына ылайык окуу мөөнөтү – күндүзгү бөлүмдө 4 жыл, сырттан – 5 жыл..   Бүтүрүү квалификациясы:  бакалавр.

  520800  «Экология жана жаратылышты пайдалануу», адистиги боюнча (эколог магистрлерди)  адистерди даярдайт, квалификациясы:  Экология магистри.

  Кафедра уюшулган убакыттан ушул мезгилге чейин кафедранын окутуучулук-профессордук жамаатынын кучу, университеттин каражаты менен бугун кафедранын окутууга керек болгон материалдык-техникалык камсыздоого жетишилген; окуу китептери, окуу методикалык каражаттар менен камсыздалышы, лабораториялык-практикалык сабактарды аткарууга керек болгон техникалык каражаттар жыйналган. Кафедрада бул адистиктер боюнча окуу пландары түзүлгөн. Бул пландар Россия Федерациясынын белгилуу жогоркуу окуу жайларынын окуу пландарынын негизинде түзүлгөн. Ошондой эле Ош технологиялык университетинин Илимий Кеңешмесинде  каралган.

  «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасынын профессордук- окутуучулук курамында  10 окутуучу  жана 2 окуу жардамчы персоналдары эмгектенишет. Профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык жагы Жогорку окуу жайлардын билим берүү системасындагы талаптарга толугу менен жооп берет. Алардын ичинен 1академик 2 илимдин доктору,5 илимдин кандидаты жана1 ага окутуучу, ошондой эле аспирант, магистранттар бар.

  «Экология жана айлана – чөйрөнү коргоо» кафедрасынын  негизги илимий изилдөө багыты болуп «Түштүк Кыргызстандын азыркы күндөгү экологиялык көйгөйлөрү »

  Кафедранын окумуштуулары, профессордук-окутуучулук курамы Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрүн изилдөө багытында көптөгөн иштерди аткарды.  Кыргызстандын токойлорунун негизги зыянкечтеринин осуу динамикасы  жана оорулары боюнча  илимий изилдоо иштери жургузулуп келет. Кыргызстандын жангак тушумдуу жана арча токойлорунун негизги зыянкечтери жана оорулары аныкталды жана аны чечуу жолдору практика жузундо ишке ашырылууда. Мындан сырткары профессордук-окутуучулук курамдын жардамы менен адистиктер боюнча турдуу семинарлар, тренингдер откорулуп турат. Буга мисал болуп IUCLAND долбоорунун негизинде “Кыргызстандын жер деградациясы” Work shop онлайн семинары 2017-жылдын 9 мартынан 2018-жылдын майына чейин    Ош ТУнун маалымат технологиялар (МИКЦ) залында  университеттин окутуучулары жана студенттеринин катышуусунда өткөрүлдү Бул семинар, тренингдерге катышуу студенттердин өз билимдеринин андан ары онугуусуно чон өбөлгө түзүүдө.

  Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы чет элдик долбоорлордун тегерегинде да иштешет: алар кафедранын профессору, Шамшиев Бакыт Нуркамбарович, кафедранын доценттери Аттокуров Айбек Токтосунович, Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна жана  аспиранттар,  магистранттар илимий долбоордун катышуучулары тез-тез чет мамлекеттерге семинарларга, конференцияларага катышып турат. Буга мисал болуп 2016-2018 окуу жылында кафедранын профессору Шамшиев Бакыт Нуркамбарович  жана “экология жана жаратылышты пайдалануу” багытында окуган студенттер  UICLAND  жер деградациясы долбоору боюнча Италия, Хорватия, Кытай, Казахстан, Словакия Университетинде жайкы мектепте практикадан өтүп келишти, ошондой эле жогорудагы долбоор боюнча кафедранын окутуучулары Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна жана Калыкова Жибек Бактыбековна да Европанын Словакия  мамлекетинин Нитра шаарында жайкы жана кышкы мектепке катышып келишти.

  Кафедранын окутуучулары жана студенттери коомдук иш чараларды, спорттук мелдештерге, майрамдарга карата уюштурулган конкурстарга активдүү катышып байгелүү орундарга жетишип келет.

  Кафедранын профессордук-окутуучулук курамдын 2018-2019  жылы квалификациясын жогорулатышы
  Бүгүнкү күндө кафедранын  төмөндөгү профессордук-окутуучулару илимий изилдөө иштеринин үстүндө иштешип келишүүдө:

  Аматов Ы.К.- “Биоэкологические особенности интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых пород лесах юга Кыргызстана”- деген теманын үстүндө доктордук илимий изилдоо ишин жүргзүүдө.

  Джапарова Ш. Ж.– “Эколого-энергетичские проблемы Юга Кыргызстана” деген теманын үстүндө доктордук илимий изилдоо ишин жүргүзүүдө.

  “Экология жана айлана – чөйрөнү коргоо” кафедрасынын башчысы Джапарова Ш. Ж  химия илимдеринин кандидаты  Кыргыз Республикасынын  Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Ош ТУнун профессору.

  «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы “ЭжАЧК” кафедранын жалпы курамы


  Токторалиев  Биймырза Айтиевич  Кыргыз Республикасынын  Улуттук Илимдер Академиясынын академиги  биология илимдеринин доктору, профессор.

   

   

   

   

   

   

  Шамшиев Бакыт Нуркамбарович Ош ТУнун илим бөлүмүнүн проректору айыл-чарба илиминин доктору., профессор.

   

   

   

   

   

   

   

  Арзиев Жоромамат Арзиевич  Кыргыз Республикасынын УИАнын Жаратылыш байлыктары институтунун директору, техника илимдеринин доктору, профессор.

  Окуткан таалимдери:

  1. Урбанизация глобальная экология
  2. Основы картография и ландшафтное планирования.

   

   

   

  Аттокуров Айбек Токтосунович Ош ТУнун “Экология жана колдонмо илимдер” илим  изилдөө институтунун директору   Диссертациялык Кеңештин окумуштуу катчысы биология илимдеринин кандидаты., доцент.  

   

   

   

   

   

   

   

  Жорокулов Дуйшон Абдимаматович 

  “Технология жана жаратылышты пайдалануу”  факультетинин деканы химия илимдеринин кандидаты Ош ТУнун профессору.

  Окуткан таалимдери: Колдонмо экология; Айлана чөйрөнүн химиясы;

   

   

   

   

  Джапарова Шакархан Жапаровна
  “Экология жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын башчысы химия илимдеринин кандидаты  Кыргыз Республикасынын  Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Ош ТУнун профессору.
  Квалификациясын жогорулатуу:  UICLAND жер деградациясы долбоору боюнча жайкы мектепке катышуу. Кыргызстан Бишкек шаары
  Окуткан таалимдери: Инженердик экологиянын негиздери; Айлана чөйрөгө жана экологиялык системага тийгизүүчү таасирлерди баалоо; Жаратылышты пайдалануунун негиздери.

   

   

  Аматов Ысабек Козанович
  “Экология жана айлана – чөйрөнү коргоо” кафедрасынын доценти биология илимдеринин кандидаты.
  Окуткан таалимдери: Ландшафттык курулуш; Токой ботаникасы; Токой питомниктери; Экология; Кыргыз Республикасынын өзгөчө коргоого алынган аймактары.

   

   

   

   

  Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна Ош ТУнун илим  бө0лүмүнүн башкы адиси, биология илимдеринин кандидаты, доцент.
  Окуткан  таалимдери.

  1. Экологиялык укук
  2. Экологиялык статистика.
  3. Ландшафттык экологиялык пландоо жана жаратылышты пайдаланууну оптимизациялоо.
  4. Глобалдык экология жана урбанизация.

   

   

   

  Капарова Махбурат Камчыевна “Экология жана айлана – чөйрөнү коргоо” кафедрасынын ага окутуучусу,  биология илимдеринин кандидаты.

  Окуткан  таалимдери

  1. Экология
  2. Геофизика окружающая среда
  3. Лесная ботаника
  4. Леснаятаксация

   

   

   

   

  Боронбаева Айназик “Экология жана айлана–чөйрөнү коргоо”   кафедрасынын доценти , биология илимдеринин кондидаты .

  Окуткан  таалимдери

  1. Основы селекции лесных культур
  2. КСЕ
  3. Животный мир и его охрана
  4. Пластическая анатомия
  5. Экология

   

   

   

   

  Матазова Айгерим Бакытовна окутуучу

   Окуткан  таалимдери

  1. Лесные питомники
  2. КСЕ
  3. Экология
  4. Геоэкология
  5. Ореховодства
  6. Лесная мелиорация
  7. Экологическое картографирование
  8. Лесоэксплуатация

   

  Кафедранын окуу жардамчы персоналы

  Арстанова Айтолкун Адылбековна – «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасынын  лаборанты.

   

   

   

   

   

   

   

  Онорова Бусалима-«Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасынын инженер-лаборанты.