Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети

 • Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети (ТЖЖПФ)


  Факультеттин  кыскача тарыхы:
  Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Кыргызстандын түштүгүндөгү технология, экология жана геология багыттары боюнча адистерди даярдаган, Ош технологиялык университетинин негизинде түзүлгөн факультеттердин бири болуп эсептелет.

  Факультеттин негизги максаты болуп жогорку теориялык билимге ээ жана өз кесибинин устаты болгон, мезгилдин талабына ылайык адистерди даярдоо негизги максат болуп саналат.

  1994 – жылы  Ош технологиялык колледжинде  Химия жана технология, Жеңил өнөр-жайынын технологиялары кафедраларынын базасында Технологиялык факультет болуп түзүлгөн. 1999-жылы Технологиялык факультет Инженердик-технологиялык факультет болуп өзгөртүлүп, курамына Жеңил өнөр-жайынын технологиясы, Химия жана технология,  Азык-заттардын технологиясы кафедралары жана Субтропикалык  өсүмдүктөрдүн технологиясы  сектору киргизилген. Ушул эле жылы Экология жана тиричилик коопсуздугу, Пайдалуу кендердин геологиясы, Экология жана жаратылышты пайдалануу кафедраларынын негизинде Экология-геологиялык факультет түзүлгөн.

  2003–жылы Ош технологиялык университетинин ректорунун буйругу менен Экология-геологиялык жана Инженердик-технологиялык факультеттердин базасында Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети болуп түзүлгөн.

  Факультеттин иш аракети жөнүндө маалымат

  Окуу жана окуу-усулдук иштери

  Факультетте күндүзгү жана сырттан (дистанттык) окуу бөлүмдөрүндө эки адистик жана жети багыт боюнча студенттерге билим берүү бюджеттик жана келишимдик негизде жүргүзүлөт.

  2021 – жылдын 15-февралына  карата факультеттеги бардык студенттердин саны 1820, анын ичинен 834 студент күндүзгү, 986 студент сырттан (дистанттык) окуу бөлүмдөрүндө окушат. Сабактар Мамлекеттик окуу стандарты боюнча түзүлгөн, ОшТУнун биринчи проректору тарабынан бекитилген окуу пландарына жана окуу графигине ылайык жүргүзүлөт.

  Факультеттин илимий-изилдөө иштери

  Факультетте илимий-изилдөө иштери кафедраларда түзүлгөн пландардын негизинде тиешелүү денгээлде иш жүзүнө ашырылат. Алар кафедралардын жалпы илимий темасына карата түзүлгөн жана азыркы күндө илим жаатында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Студенттердин илимий изилдөө иштери жана илимий көз караштарын калыптандыруу максатында жакшы иштер жолго коюлган.

  Тарбиялык жана коомдук иштер

  Факультеттин күндүзгү окуу бөлүмүндө 27 тайпа бар. Окуу жылынын башында ар бир тайпага староста жана куратор  бекитилет.  Кураторлор өз жумуштарын университеттеги студенттик тайпалардын кураторлору жөнүндөгү жобонун негизинде жана университеттин, факультеттин деңгээлинде өткөрүлүүчү иш чаралардын пландарына ылайык жүргүзүшөт. Студенттердин сабакка катышуусун, жүрүм-турум эрежелерин көзөмөлдөп, алардын ар кандай факультетте жана университетте чечиле турган социалдык жагдайдагы иштерин чечүүдө атайын куратордук папка түзүп, анын ичиндеги иш пландын негизинде иш алып барышат.

  Факультеттин студенттерине адептүүлүк, патриоттуулук, интернационалдуулук, атуулдук тарбия берүү жана студенттердин өз алдынчалуулугун өнүктүрүү, аларды өзүн-өзү башкарууга багыттоо жана ар тараптуу активдүүлүгүн арттыруу  жумуштары жүргүзүлөт.

  Кызматташуу

  • КР УИАнын Түштүк бөлүмүнүн Жаратылыш ресурстары институту
  • Айлана чөйрөнү коргоонун Ош, Баткен, Жалал-Абад аймактык башкармалыктары
  • КР АЧКиТЧ мамлекеттик агенттигинин структуралык бөлүмдөрү
  • КР ӨКМнин структуралык бөлүмдөрү
  • КР ӨКМнин Ош шаардык башкармалыгы
  • LOGO жана PRAXX программалары
  • АК «Келечек» Ош шаары
  • ЖАК «Агропласт» Кызыл-Кия шаары
  • ЖАК «Аталык GROUP»
  • АК «Келечек-1»  Жалал-Абад шаары
  • АК «Келечек-2» Жалал-Абад шаары
  • ИП «Сулайман шириндиктери» Ош шаары
  • ЧП «Барбол» Ош шаары
  • ЖАК «Пивная Академия» Ош шаары
  • ИП «Шоро» Ош шаары ж.б.

  Факультетте төмөндөгү багыттар жана адистиктер (бакалавр, магистр) боюнча даярдоо жүргүзүлөт:

  • 610600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (бакалавр);
  • 760300 Техносфералык чөйрөнүн коопсуздугу (профили ЗЧС) (бакалавр);
  • 720100 Химиялык технология (бакалавр);
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (бакалавр);
  • 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш (бакалавр);
  • 570700 Костюм жана текстиль искусствосу (бакалавр);
  • 740700 Женил өнөр жай өндүрүшүнүн технологиясы (бакалавр);
  • 570020 Кийимдин дизайны (адистик);
  • 630100 Колдонмо геология (адистик );
  • 610600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (магистр)
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (магистр)

  Факультеттин жетекчиси:

  Декан  Жорокулов  Дуйшеналы  Абдимаматович,  адистиги  “Биология жана химия” мугалими, х.и.к. ,  доцент, т.  (0772) 183218, (0551) 183218  duyshenaly@inbox.ru

   

   

   

   

   

   

  Күндүзгү окуу бөлүм боюнча декандын орун басары  Райымкулов Ариет Айтбаевич, адистиги “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” инженери, ага окутуучу, т. (0771) 873434  ariet86@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Сырткы окуу бөлүм боюнча декандын орун басары  Ирматова Жылдыз Камиловна, адистиги “Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы”нын инженер-технологу, т.и.к., доцент, т. (0773) 457368, (0553)457368, julduz75@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Методист  Тешебаева Майрамкан Мамазакировна, адистиги “Субтропикалык өсүмдүктөрүнүн технологиясынын” инженер-технологу, т. (0773) 737590

   

   

   

   

   

   

   

   

  Методист  Шамырбекова Элвира Шамырбековна, адистиги “Текстил жана костюмдун искусствосу” мугалими, т. (0556) 868085

   

   

   

   

   

   

   

  Факультеттин курамы:

  • “Химия жана химиялык технология” кафедрасы, башчысы х.и.к., доцент  Мурзакулова Б.С.
  • «Женил өнөр жайынын технологиясы” кафедрасы, башчысы т.и.к., доцент Сыдыкова Ж.А.
  • “Жашоо тиричилик коопсуздугу” кафедрасы, башчысы  э.и.к.,  ОшТУнун  профессору Жумабаев К.Ж.
  • “Пайдалуу кендердин геологиясы” кафедрасы, башчысы ага окутуучу Дуванакулов М.А.
  • “Азык заттар жана айыл чарба азыктарынын технологиясы ” х.и.д., профессор  Токтомаматов А.Т.
  • “Экология жана жаратылышты пайдалануу” кафедрасы, башчысы х.и.к., ОшТУнун профессору Джапарова Ш.Дж.

  Факультеттеги студенттердин жалпы саны – 834:

  • күндүзгү окуу бөлүмү: бюджет – 247, контракт – 587,
  • сырткы окуу бөлүмү 986

  Белгилүү бүтүрүчүлөр: 

  1. Алимбеков Н.К. Кыргыз Республикасынын жогорку кенешинин 5-6- чакырылышынын депутаты, ТСП-92 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  2. Танаков Н.Т.ач.и.к.,” Азык заттардын жана айыл чарба азыктарынын технологиясы” кафедрасынын профессору ТСП-92 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  3. Тешебаева З.А. б.и.к., “Экология жана жаратылышты пайдалануу” кафедрасынын доценти ООС-99 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  4. Райымкулов А.А. “Технология жана жаратылышты пайдалануу” факультетинин окуу иштери боюнча декандын биринчи орун басары, ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  5. Жумабаев Э.С. СБНОНОТ ”ЮГ” ага лейтенант бажы кызматы ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  6. Бийзаев У. ААК Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын коопсуздук бөлүмүнүн башчысы, ГСПМ-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  7. Айткулов Т.Ж. КР ӨКМнин орук башкармалыгынын орук бөлүмүнүн башчысы, ЗЧС-02 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  8. Абдрахманов Б.Т.КР ӨКМнин жарандык коргонуу жана өрт коопсуздук башкы башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын  калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн улук офицери улук лейтенант,  ЗЧС-02 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  9. Токоев Б.К. КР ИИМнин атайын багыттагы полкунун Ош шаарындагы №3-батальонунун 1-ротасынын командири , ЗЧС-02 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  10. Эргешова Г.Р.  КР ӨКМнин Ош облустук сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн башкы адиси, ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  11. Мамадиев Р.  Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш изилдөө бөлүмүнүн ага лейтенанты, ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  12. Алманбетов У.  ААК Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын коопсуздук бөлүмүнүн кызматкери ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  13. Кадыров Р.  ААК Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын коопсуздук бөлүмүнүн кызматкери ЗЧС-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  14. Мансуров А.Ы. ОСОО комплекс ишканасынын жетекчиси, ГСПМ-03 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  15. Тойчуев М. Иштамберди геологиялык ишканасынын башкы геологу ГСПМ-05 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  16. Ысманалиев Р. Түштүк кыргыз геологиялык экспедициясынын Сузак партиясынын жетекчиси, ГСПМ-04 тайпасынын бүтүрүүчүсү.
  17. Дуванакулов М.А. Жалал-абад облустук Экотехинспекциясынын жетектөөчү адиси,

  ООС-04 тайпасынын бүтүрүүчүсү.

  PDF форматындагы документ
  2017-18 окуу жылы учун факультеттин иш планы

   

 • Жеңил өнөр-жайынын технологиясы кафедрасы (ЖӨЖТ)


  Кафедра жөнүндө 

  Кафедра 1991-жылы «Өндүрүштүн негиздери» кафедрасынын базасында, «Жеңил өнөр-жайынын технологиясы кафедрасы» адистигин даярдоочу кафедра болуп уюштурулган. Кафедрада илимдин 4 кандидаты, 1 профессор, 5 доцент, 3 ага окутуучу, 2 Кыргызстан сүрөтчүлөр  союзунун мүчөсү,  5 окутуучу иштешет.

  Кафедра уюштурулгандан бери 1200дөн ашык жогорку квалификациялуу адистерди жеңил өнөр жайынын ишканалары үчүн даярдап чыгарды. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү: Сыдыкова Ж.А., Мендикулова Л.С., Абдырасулова Р.Р., Максытова М.Т. кафедранын багыты боюнча кандидаттык диссертацияларды жакташты. Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү кийимдин дизайнерлеринин бири болуп эсептелген Мамытова Салтанат биздин кафедранын бүтүрүүчүсү.

  Жеңил өнөр жай буюмдарынын техникалык иш кагаздарын даярдоо үчүн,  кийимдерди конструкциялоо жана моделдөө үчүн Граффис, Грация аттуу атайын автоматташтырылган долбоорлоо системаларын кафедра боюнча ыкмаларын өздөштүрүү иштери жүрүп жатат. Бул жумуштарды өткөрүү үчүн компьютердик каражаттар менен толук камсыздалган тажырыйбакананы иштетебиз. Андан тышкары, сапаттуу жана стилдүү кийимдерди жаратып чыгуу үчүн кафедрага 3 заманбап тигүүчү жабдуулар менен камсыздалган тигүү цехтер бар.

  Окуу процессинде “Тигилүүчү буюмдарды конструкциялоо», “Тигилүүчү буюмдардын технологиясы”, “Тигүү ишканаларын долбоорлоо”, “Костюмду көркөмдөп долбоорлоо”, “Долбоорду материалда аткаруу”, “Костюмдун тарыхы жана композициясы” жана башка кафедрага караштуу багыттарынын студенттерине керектүү таалимдер окулат.

  Студенттерди өз алдынча чыгармачылык менен иштөөгө тартуу боюнча кафедра активдүү иштерди жүргүзөт. Чыгармачылык жумуштун негизги багыты кыргыздардын этникалык костюмдарын изилдөө. Студенттер тарабынан иштелип чыккан коллекциялар республикалык, аймактык презентацияларда жана студенттик конференцияларда, ошондой эле, мода көргөзмөлөрүндө алдынкы орундарды ээлеп келе жатат.

  Окутуучулардын жана студенттердин илимий изилдөө жумуштарынын темалары кыргыздардын улуттук кол өнөрчүлүгү жана кийимдери менен байланышкан. Студенттердин илимий-изилдөө жана дипломдук жумуштарынын натыйжалары төмөндө көрсөтүлгөн.

  Окуутунун багыттары

  Кафедра төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт.

  БАКАЛАВРИАТ багыты боюнча

  740700 «Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо»: «Тигүү буюмдардын технологиясы» жана «Тигүү буюмдарды конструкциялоо» профилдери боюнча

  • Академиялык денгээли: бакалавр
  • Окутуу формасы: күндүзгү жана дистанттык
  • Окуу мөөнөтү: 4 жана 5 жыл
  • Окутуу усулу: бюджеттик жана контракттык
  • Кабыл алынуучу документтер: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана   кошумча физика же химия  таалимдеринин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт

  570700 «Костюм жана текстиль искусствосу»: «Костюмду көркөмдөп долбоорлоо» профили боюнча 

  • Академиялык денгээли: бакалавр
  • Окутуу формасы: күндүзгү
  • Окуу мөөнөтү: 4 жыл
  • Окутуу усулу: бюджеттик жана контракттык
  • Кабыл алынуучу документтер: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана   кошумча «Сүрөт» жана «Композициянын негиздери» таалимдеринин экзаменинин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт.

  ЖОГОРКУ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК АДИСТЕРДИ ДАЯРДОО боюнча багыттар

  570020 «Дизайн»: «Кийимдин дизайны» профили боюнча 

  • Академиялык денгээли: адис
  • Окутуу формасы: күндүзгү
  • Окуу мөөнөтү: 5 жыл
  • Окутуу усулу: контракттык
  • Кабыл алуунучу документтер: «Сүрөт» жана «Композициянын негиздери» таалимдеринин экзаменинин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт; Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы эске алынбайт.

  Бакалавр жана жогорку квалификациялык специалистерди даярдоо үчүн кафедрада  техникалык жабдылган лабораториялар жана устаканалар, заманбап компьютердик кааналар, ошондой эле журналдар, китептер жана электрондук окуу китептери менен камсыздалган китепкана бар.

  Кафедрада жүргүзүлгөн илимий иштердин багыты:

  • Жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн тармактарында колдонулатурган Орусча – кыргызча терминологиялык сөздүктү түзүү, т.и.к., профессор М. Арзиевдин жетекчилигинде;
  • Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын экономикасынын өнүгүү жолдорун изилдөө, ага окутуучу Н.С. Абдыкалыкованын жетекчилигинде;
  • Кийимдердин бөлүктөрүн долбоорлоодо кийизден көлөмдүк формаларын берүү үчүн ыкмаларды иштеп чыгуу багытында, т.и.к., доцент Ж.А. Сыдыкованын жана ага окутуучу А.Б. Молдошованын жетекчилигинде;

  • Өндүрүштүк тигүү машиналарды конструкциялоо жана динамикасын изилдөө, т.и.к., доцент Н.А. Бакированын жетекчилигинде;
  • Кол өнөрчүлүк искусствосу багыты боюча, Кыргызстан Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү А.Б. Молдошованын жетекчилигинде;

  Курушчулардын атайын кийими үчүн материалдардын жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу.

  Илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүдө кафедранын профессордук-окутуучулук курамы студенттерди ишке активдүү тартып, ишке киргизишет. Ошондуктан, ЖОЖду аяктагандан кийин, студенттер келечектеги иш тажрыйбасында керек боло турган кесиптик жана илимий компетенттүүлүккө ээ боло алышат.

  Президенттик стипендиясынын ээлери:

  Нурумбетова Элзат Равшановна: ДО-16 тайпасынын студенти. 2019- ж.

  Медетбек кызы Элида: ИКТ-17 тайпасынын студенти. 2020- ж.

  Конкурс “Жаш дизайнер -2020”

  Номинация “Бүгүнкү экология”

  Номинация “Саркеч иллюстрация”

  Номинация “Кол өнқрчүлүк дизайны”

  Номинация “Виртуалдык жашоо”

  Номинация “Этно-микс”

  Номинация “Шаардык стиль”

  Кафедранын курамы


  Бакирова Назгуль – т.и.к., доцент, кафедра башчысы
  е-почта: b_nazka_85@mail.ru
  тел.ном: 0550-14-11-21
  Илимий эмгектери14 илимий макала, 2 окуу – методикалык көргөзмө, 3 брошюра
  Сабак  өткөн  таалимдери: Макеттөө, Кийимдин САПРы,Тигүү өндүрүшүндөгү маалымат технологиялары,  Долбоорду материалдык түрдө аткаруу, Компьютердик графика
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, аккредитация боюнча семинар ААОПО курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

  Сыдыкова Жаннат Абдукамаловна  т.и.к., доцент ОшТУ
  е-почта: Jannat_kan16@mail.ru
  тел.ном:0777-46-24-28
  Илимий эмгектери: 15 илимий макала, 4 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Адистикке киришүү, Адистикке даярдоо, Тигилүүчү буюмдардын, технологиясы, Тигүү ишканаларын  долбоорлоо, Квалификацияны жогорулатуу: «САПР «Eleandr, Julivi» курсу, аккредитация боюнча семинар «Эднет», ААОПО курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

  Муса Арзиев  т.и.к.,профессор, ОшТУ
  е-почта:
   arziev.52@mail.ru
  тел.ном:0558-07-77-02
  Илимий эмгектери:  48 илимий макала, 32 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Тигүү өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары, Адистикке киришүү, Метрология, стандартизация жана сертификация, Тармактын технологиясы, Тигүү өндүрүшүндөгү материалдарды таануу, Дүйнө элдеринин костюмдарындагы оймолор жана орнаменттер, Илимий изилдөө жана  студенттердин өз алдынча иштеринин  негиздери, Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, «Окуутунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуу» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

  Шакиров Касымбек Абдиллаевич доцент  ОшТУ
  е-почта: 
   Kasym-58@rambler.ru
  тел.ном:0772-61-16-54
  Илимий эмгектери: 3- окуу китеби, 8 илимий макала, 7 окуу-усулдук көрсөтмө, 7 китептин суротторунун  автору
  Сабак  өткөн  таалимдери: Дүйнө маданиятынын тарыхы жана дизайны, Искусство тарыхы, Дизайндын тарыхы жана теориясы, Тартуу, Сүрөт жана композициянын негиздери
  Квалификацияны жогорулатуу: «Предметти жана тилди интеграциялап окутуунун методикасынын негиздери», «ЖОЖдо өзүн баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде эсеп-кысап  даярдоо», “Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окуу программаларын түзүү” ж.б.

   

  Абдыкалыкова Назгул Сулаймановна ага.окутуучу
  е-почта:  nabdykalykova@gmail.com
  тел.ном:0550736421
  Илимий эмгектери: 17 илимий макала, 8 окуу-усулдук көрсөтмө, 1 колдонмо
  Сабак  өткөн  таалимдери: Азыркы замандын этикети, Моданын жана стилдин тарыхы, Тигүү өндүрүшүндөгү материалдарды таануу, Адистикке даярдоо, Тигилүүчү кийимдерди конструкциялоо, Өндүрүштүн экономикасы, Менеджмент жана маркетингдин негиздери
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, «Окутуунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуу» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.
  Сыйлыктар:Диплом «2019- жылдын мыкты куратору»

   

  Кубакова Айзада Эргешбаевна ага окутуучу
  е-почта:  Kubakova69@bk.ru
  тел.ном:0552-27-92-86
  Илимий эмгектери: 6 илимий макала, 12 окуу-усулдук көрсөтмө
  Сабак  өткөн  таалимдери: Тигилүүчү буюмдардын технологиясы, МиОТП, ТЛП, Калдыксыз технология, ТПиП, Долбоорду материалда аткаруу, Адистикке даярдоо
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

   

  Молдошова Аида Буркановна ага окутуучу
  тел.ном:0773-66-59-41
  Илимий эмгектери: 2 окуу-усулдук көрсөтмө, 8 чыгармачылык коллекция, 30дан ашык чыгармачылык иштер
  Сабак  өткөн  таалимдери: Жат  жазуу, Тартуу, Долбоорду материалда аткаруу, Композициялык дизайндын негиздери, Түс таануу, Долборлоо графикасы, Костюмдун композициясы
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.
  Сыйлыктар: 1997 Сорос Фонду тарабынан уюштурулган “Дүйнөгө сүрөтчүнүн көз карашы” республикалык көргөзмө конкурсунда 3-орун – акчалай сыйлык. Шаардык жана Орто Азия сүрөт көргөзмөлөрүнө жана сынактарына катышып, дипломдор жана сертификаттарга ээ болушту.

   

  Кокоева  Эркайым  Эргешевна  окуутучу
  е-почта: erkinaiergesova320@gmail.com
  тел.ном: 0773 93 20 03
  Окутуучу сабактар: Декоративдик-прикладдык искусство, Дүйнө элдеринин оймо-чиймелери, оймо-чиймелери жана кийимдери, Кесиптик окутуу, Тигүүчүлүк дизайн.
  Кесиптик өркүндөтүү: курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

   

  Оморов Жумабек  Абдилмаматович окутуучу
  е-почта: jumabek-75@list.ru
  тел. ном: 0779 778 999
  Сабак  өткөн  таалимдери: Сүрөт, Жан жазуу, Костюмографика
  Квалификацияны  жогорулатуу:  «AutoCAD» курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

   

  Мейманова Айгерим окутуучу
  е-почта: aygerimmeymanova@gmail.com
  тел. ном: 0500 940 708
  Сабак  өткөн  таалимдери:Сүрөт, Жан жазуу, Архитектоника, Кол өнөрчүлүк искусствосу, Дизайн долбоорлоо
  Илимий эмгектери: 2 илимий макала
  Квалификацияны  жогорулатуу:: курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

   

  Ормокеева  Асел Бакытовна  окутуучу,  Кыргызстан Сүрөтчүлөр Союзунун мүчөсү
  е-почта: aormokeeva@list.ru
  тел. ном: 550 71 55 58
  Сабак  өткөн  таалимдери: Сүрөт,  Цветоведение,  Дизайндагы композициялык негиздер
  Квалификацияны  жогорулатуу: «Маркетинг в ремесленной деятельности и создание новых образцов», The modern felt art of America and Canada,
  «Участник республиканской выставки лучших изделий» Народно- художественных-Промыслов Посвященной  Первому.  Профессиональному Празднику народных промыслов. «Основы предпринимательской деятельности» в рамках фестиваля  Сулейман-Тоо -символ мира и согласия»
  Первого международного фестиваля «Оймо-2006»
  Contemporary Traditions supported by B.S.Embassy in the Kyzgyz Republic CONTEMPORARY ARTISTS FROM KYRGYZSTAN, TASIKISTAN AND TURKMENIST

   

  Камилжан кызы Кандалат аспирант
  е-почта: KamiljankK@bk.ru
  тел.ном:0772 89 53 76
  Сабак  өткөн  таалимдери: Сүрөт тартуу,  Декоративдик  колдонмо искусство
  Квалификацияны жогорулатуу: «AutoCAD» курсу

   

   

   

   

  Акматали уулу Сагынбай  окутуучу
  е-почта: sagynakmataliuulu@gmail.com
  тел. ном: 0507 69 57 17
  Сабактарды окутуу: Сүрөт тартуу, Сүрөт
  Квалификацияны жогорулатуу; Ош шаардык мэриясы жана Сүрөтчүлөр Бирлигинин Оштогу филиалы “Сулайман – Тынчтыктын жана ынтымактын символу”. КӨРМӨНҮН КҮБӨЛҮГҮ.

   

   

   

  Жылчыев Сапарбек  Сарыбаевич
  тел. ном: 0777712852

   

   

   

   

   

   

  Курбанбаева Бегимай Сабиржановна Окуу мастери
  е-почта: begimaikurbanbaeva@gmail.com
  тел. ном: 0501 61 21 71
  Квалификацияны  жогорулатуу: курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

   

   

  Максут кызы Уулжан  Лаборант
  е-почта: uuljanmaksutova97@gmail.com
  тел. ном: 0703 34 42 84
  Квалификацияны  жогорулатуу: курсу, First жана  «Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей» программалар боюнча трениниги.

   

   

   

   

   

  Ийгиликке жетишкен бүтүрүүчүлөр


  Максутова Максат Ташболотовна

  Техника илимдеринин кандидаты

  Кыргыз – Оруссиялык Славян университетинин

  «Кийимдерди көркөмдөп долбоорлоо» кафедрасынын башчысы

   

   

   

   

  Салтанат Мамытова

  Кийим дизайнери

  SaltanatMamytova  брендинин негиздөөчүсү

   

   

   

   

  Сулейманова Наргиза Жусупалиевна

  «Золотая долина» окуу борборунун аткаруучу директорусполнительный директор учебного центра

  «Нукура Бренд» мода үйүнүн  негиздөөчүсү

   

   

   

  Саипова Гулзат Токтобековна

  «Гулзат Саипова» мода үйүнүн негиздөөчүсү

   

   

   

   

   

  «ЖӨЖТ» кафедрасынын иш планы 2020-2021 ж.

  Аккредитация НААР 2021.

   

   

 • Химия жана химиялык технология (ХжХТ)


  1994-жылы август айында Ош Жогорку технологиялык колледжинин ректорунун № 09-01/62А буйругунун негизинде “Химия жана технология” кафедрасы уюштурулган. Аны х.и.к., доцент М.И. Исмаилов жетектеген.

  Кафедранын базасында төмөндөгү өз алдынча кафедралар түзүлгөн:

  • 1996-жылы “Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасы түзүлүп, аны доцент К.Ж. Жумабаев башкарган;
  • 1997-жылы “Тамак-аш азыктарынын технологиясы” кафедрасы түзүлүп, аны М.И. Исмаилов башкарган;
  • 1997-жылы “Химия жана химиялык технология” кафедрасы түзүлүп, аны х.и.к., доцент Сагындыков Жумабай Сагындыкович башкарган.

  1994-жылдан бери кафедрада 6 кандидаттык диссертация корголду. Азыркы учурда кафедранын базасында 3 аспирант окуп жатат. Кафедра түзүлгөн күндөн баштап кызматкерлер тарабынан 200 дөн ашуун илимий макалалар, окуу куралдары, усулдук колдонмолор жарык көрдү.

  2002-жылы кафедранын тарыхында биринчи жолу “Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы” адистиги боюнча “Инженер-химик-технолог” квалификациясы ыйгарылган бүтүрүүчүлөр даярдалып чыгарылган. 4 бүтүрүүчү артыкчылык дипломун алып, аспирантурага кабыл алынган. Калган бүтүрүүчүлөр адистиги боюнча республиканын өндүрүштүк ишканаларында жана илимий-изилдөө лабораторияларында иштеп жатышат.

  Азыркы учурда кафедрада 1 х.и.к., профессор, 1 х.и.к., доцент, 1 ОшТУнун доценти, 5 ага окутуучу, 2 окутуучу жана 4 окуу-жардамчы кызматкерлер эмгектенип келишүүдө.

  720100.“Химиялык технология” багытындагы “Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы” жанаТабигый энергия алып жүрүүчүлөрдүн (нефти жана газ) жана көмүртектик материалдардын химиялык технологиясы” профилдери боюнча бакалаврларды даярдап келүүдө:

  • академиялык деңгээли:бакалавр
  • окутуу формасы:күндүзгү жана дистанттык
  • окуу мөөнөтү: 4 жана 5 жыл
  • окутуу усулу: бюджеттикжана контракттык
  • кабыл алынуучу документтер:жалпы республикалык тестирлөөнүн жана   кошумча физика же химия  таалимдеринин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт

  Бул адистик, азыркы турмушта, өзгөчө адамдын өндүрүштүк чыгармачылыгында, химик-инженер эн маанилүү ролго ээ. Химиялык технология менен байланышпаган өндүрүш тармактары жокко эсе. Техникалык прогресстин негизги шарттарынын бири химиялык технологиянын өнүгүшү болот.

  Азыркы коомдун өтө актуалдуу жана перспективдүү проблемаларын чечүүдө химиялык-технология чоң ролду аткарат.

  Бул багытты  аяктаган адистер төмөнкү тармактарда иштей алат:

  • -химиялык өнөр жайларда;
  • цемент заводдорунда;
  • кирпич заводдорунда;
  • -сурьма, сымап комбинаттарында;
  • -алтын комбинаттарында;
  • -суу тазалоочу станцияларда (горводоканал);
  • -жылуулук электр борборлорунда (ТЭЦ);
  • -санитардык-эпидемиялык станциянын лабораторияларында (СЭС);
  • -жибек жана кездеме чыгаруучу ишканаларда (текстиль);
  • -металл көзөгүч (сверло) заводдорунда;
  • -электр лампаларын өндүрүү заводдорунда;
  • -машина куруу заводдорунда;
  • -газ берүүчү жайларда (Горгаз);
  • -күйүүчү жана майлоочу майлар мекемелеринде (ТЗК, ГСМ);
  • -дары-дармек чыгаруучу заводдордо;
  • -жалпы орто жана жогорку билим берүү мекемелеринде.

  «ХжХТ» кафедрасынын сырткы байланыштары: 

  • КР УИА түштүк бөлүмү Ош ш.;
  • И.Раззаков атындагы КТУ, Бишкек ш.;
  • Ош мамлекеттик университети
  • Ош кыргыз-өзбек университети
  • Ош гуманитардык- педагогикалык институту
  • Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
  • Кыргыз-Түрк – Манас университети
  • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети
  • Жалал-Абад мамлекеттик университети
  • Алматы технологиялык университети

  Учурда кафедрада төмөндөгүдөй темада илимий иштерди жүргүзүп жатышат:

  • “Кадамжай кениндеги кремнеземдун физикалык-химиялык касиеттерин изилдөө”.
  • “Синтез наноразмерного твердого раствора (Ti, W, С) при совместном электроискровом диспергировании титана с вольфрамом и его сплавами”.
  • “Күмүштүн нанобөлүкчөлөрүн синтездеп алуу жана анын физикалык-химиялык касиеттерин изилдөө”.

  Студенттик олимпиада
  “Химиялык технология” багытында окуган жана “Химия” таалими боюнча билим алган студенттер жогорку окуу жайлар аралык уюштурулган аймактык олимпиадага активдүү катышып байгелүү орундарга жетишип жатышат.

  • 2018-жылдын 14-апрелинде Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда өткөрүлгөн Түштүк аймагы боюнча жогорку окуу жайларынын студенттеринин VII аймактык олимпиадасында Химия предмети боюнча Арзыбай уулу Эрнист II орунду ээледи.
  • 2019-жылдын 13-апрелинде Ош мамлекеттик юридикалык институтунда өткөрүлгөн Түштүк аймагы боюнча жогорку окуу жайларынын студенттеринин VIII аймактык олимпиадасында Химия предмети боюнча Парпиева Айчүрөк II орунду, Курстанбек кызы Тазагүл III орунду ээлешти.

  Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде окуулар аралыктан онлайн түрүндө уюштурулуп жатат. Кафедранын окутуучулары сабактарын үзгүлтүккө учуратпай өтүп, студенттер менен тыгыз байланышта болуп,  кафедра башчысы жана  тайпалардын кураторлору  тарабынан көзөмөлгө алынууда.

  Азыркы учурда «Химия жана химиялык технология» кафедрасын химия илимдеринин кандидаты, доцент Мурзакулова Батма Сыдыковна жетектейт

  Кафедранын курамы


  Мурзакулова Батма Сыдыковна:  «ХжХТ» кафедрасынын башчысы
  Адистиги:   “Химия”
  Квалификациясы: Химик. Окутуучу.
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 23 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 23 жыл
  Окумуштуулук даражасы:  х.и.к., доцент
  Уюлдук телефону: (0555) 33 35 07
  Email: batma507@gmail.com
  Сабак берген таалимдери: Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия; Электр химиясы;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 28 илимий макала, 4 окуу-усулдук колдонмо, 3 окуу куралы.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар Ednet “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” (2017). Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016), Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016), Семинар “ААОПО” Построение системы внутреннего обеспечения качества профессионального учебного заведения. 2018 г. “Кредиттик технологиялар шартындагы окутуучунун калыптануусу”  “ОКЖжКМКУ” борбору ОшТУ, 2018-ж.

  “Особенности электронного образования в цифровую эпоху. Психологические аспекты цифрового образования” Образовательный центр “Айлин-корпорейшин”, Бишкек 2021-ж.

   

  Жорокулов  Дуйшеналы  Абдимаматович: «ХжХТ» кафедрасынын профессору
  Адистиги:  “Химия жана биология”
  Квалификациясы: Химия жана биология мугалими.
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 39 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 33 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 25 жыл
  Окумуштуулук даражасы: х.и.к., профессор
  Уюлдук телефону: (0772) 183218, (0551) 183218
  E-mail: duyshenaly@inbox.ru
  Сабак берген таалимдери: Жалпы жана органикалык эмес химия; Түстүү жана сейрек кездешүүчү металлдардын технологиясы;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 25 илимий макала, 2 окуу-усулдук колдонмо, 2 окуу куралы.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар «Ednet», ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү (2017). Семинар Лицензиялоо жана аккредитациялоо: “Билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруудагы негизги талаптар” (2017).

   

  Абдукаримов Абдигапар Абдукадирович: «ХжХТ» кафедрасынын доценти
  Адистиги:  “Химия жана биология”
  Квалификациясы: Химия жана биология мугалими.
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 41 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 18 жыл
  Билимин өркүндөтүү: “Мугалимдин компетенттүүлүгү”
  Уюлдук телефону: (0779) 38 47 62, (0559) 32 22 56
  Email: abdi_56@mail.ru
  Сабак берген таалимдериЖалпы жана органикалык эмес химия; Физикалык химия; Колдонмо электр химиясы;  Компьютердик химия.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 10 илимий макала, 5 окуу-усулдук колдонмо, 4 окуу куралы, 3 колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016).

   

  Айтиева Тамара Араповна: «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги:  “Химия жана биология”
  Квалификациясы: Химия жана биология мугалими.
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 31 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 31 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 19 жыл
  Уюлдук телефону: (0773) 85 03 04, (0553) 64 32 22
  Email: tamara_1965@inbox.ru
  Сабак берген таалимдериЖалпы жана органикалык эмес химия; Аналитикалык химия жана анализдин физикалык-химиялык ыкмалары.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 18 илимий макала, 7 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар Ednet “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” (2017). Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016). Курс “Разработка научных статей” (2014), Болочок адистердин кесиптик компотенттүүлүгү «БАГЫТ KG» КБ 2019-ж., «Кредиттик технологиялар шартындагы окутуучунун калыптануусу» Ош ТУ 2018-ж., «Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» ААОПО,  2020-ж.

   

   

  Макамбаева Ыхвалхан Жигитовна: «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги:  “Химия”
  Квалификациясы: Химик. Окутуучу
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 28 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 25 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 23 жыл
  Уюлдук телефону: (0776) 66 62 74, (0550) 66 62 74
  Email: yhval_68@mail.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 20 илимий макала, 6 окуу-усулдук колдонмо, 2 окуу куралы.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016). Курс “Разработка научных статей” (2014). «Особенности электронного образования в цифровую эпоху. Психологические аспекты цифрового образования» Образовательный центр “Айлин-корпорейшин”, Бишкек 2021-ж.

   

  Салабаева Зиннатхан Абдулхамитовна: «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги: «Айнек жана ситаллдардын химиялык технологиясы»
  Квалификациясы: Инженер-химик-технолог (Томск ш.)
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 30 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 20 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 20 жыл
  Уюлдук телефону: (0555) 14 56 42
  Сабак берген таалимдери: Жалпы химиялык технология;  Химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар. Машиналарды жана аппараттарды конструкциялоо жана эсептөө.
  Илимий жарыяланган эмгектери:
   11 илимий макала, 6 окуу-усулдук колдонмо, Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016). Курс “Разработка научных статей” (2014). “Аккредитация и рейтинг-факторы обеспечения качества высшего образования” НААР,  2019-ж., “Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования” ААОПО,  2018-ж., “Построение системы внутреннего обеспечения качества профессионального учебного заведения” ААОПО,  2018-ж., “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” Программа FIRST 2019-ж., Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курсунун химия программасы Ош билим берүү институту, 2019-ж.

   

  Тагаева Рахат Жоошбаевна: «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги: «Химия жана кошумча адистиги биология»,
  Квалификациясы: «Химия жана биология мугалими».
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 23 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 23жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 18 жыл
  Уюлдук телефону: (0773) 63 37 73, (0559) 63 37 73
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 7 илимий макала, 2 окуу-усулдук колдонмо, 1 окуу колдонмосу.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016).Курс “Айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы жаратылышты коргоо, табигый минералдык суулардын жана башка ден-соолукту чыңдоодо керектөөчүлөргө пайдалуулугу” (2015).

   

   

  Колодина Ирина Александровна: «ХжХТ» кафедрасынын ага окутуучусу
  Адистиги: «Органикалык заттардын химиялык технологиясы»,
  Квалификациясы: «Инженер-химик-технолог» (Казань шаары)
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 31 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 26 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 19 жыл
  Уюлдук телефону: (0773) 70 67 02
  Сабак берген таалимдери Органикалык эмес бирикмелердин технологиясынын теориялык негиздери; ХТПА жана ХТП моделдештирүү;  Ишканаларды тармактык долбоорлоо.
  Илимий жарыяланган эмгектери: 13 илимий макала, 4 окуу-усулдук колдонмо.

   

  Мурзаева Бусара Тургуналиевна: «ХжХТ» кафедрасынын окутуучусу
  Адистиги:  “Химия”,
  Квалификациясы: Химик. Окутуучу.
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 23 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 23 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 23 жыл
  Уюлдук телефону: (0555) 33 35 07
  E-mail: sara_murzaeva73@mail.ru
  Сабак берген таалимдери Жалпы жана органикалык эмес химия; Органикалык химия;
  Илимий жарыяланган эмгектери: 8 илимий макала, 1 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Семинар Лицензиялоо жана аккредитациялоо: “Билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруудагы негизги талаптар” (2017).

   

   

  Жунусов Ажыбай Бердибаевич: «ХжХТ» кафедрасынын окутуучусу
  Адистиги: «Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы» (ОшТУ)
  Квалификациясы: «Инженер».
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 10 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 7 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 10 жыл
  Уюлдук телефону: (0778) 14 35 13, (0557) 01 29 00
  Email: Mr.Azhybay@mail.ru
  Сабак берген таалимдери: Сырьену кайра иштетүүнүн жалпы принциптери; Көмүрсуутектик материалдардын технологиялык негиздери;

  Нефти жана газды кайра иштетүү тарыхы
  Илимий жарыяланган эмгектери: 4 илимий макала, 1 окуу-усулдук колдонмо.
  Квалификациясын өркүндөтүү: Курс “Разработка научных статей” (2017). «Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» ААОПО,  2020-ж.

  Алиматова Венера Кабылжановна: лаборатория башчысы
  Адистиги: «Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы» (ОшТУ)
  Квалификациясы: «Инженер».
  Жалпы эмгек тажрыйбасы: 7 жыл
  Жалпы педагогикалык тажрыйбасы: 2 жыл
  Ушул мекемедеги эмгек тажрыйбасы: 7 жыл
  Уюлдук телефону: (0778) 07 27 32

   

   

  PDF форматындагы документ:
  ХжХТ кафедрасынын 2020-21 окуу жылына иш планы

  Кафедранын отурумдарынын планы

 • Жашоо-тиричилик коопсуздугу кафедрасы  (ЖТК)


  Кыскача тарыхы: Ош технологиялык университетинин ректорунун 1997-жылдын 11-мартындагы №09-04/92 буйругунун негизинде «Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу» (ЭБЖ) кафедрасы түзүлгөн. «Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын негиздөөчүсү – профессор Жумабаев Камалдин Жумабаевич. Кийинчерээк «Экология жана жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын курамынан үч кафедра бөлүнүп чыккан (Пайдалуу кендердин геологиясы, Экология жана айлана чөйрөнү коргоо), анын ичинде «Өзгөчө кырдаалдарда коргоо» кафедрасы.  Жогоруда айтылган кафедралардын базасында факультетибиз түзүлгөн.

  «Өзгөчө кырдаалдарда коргоо» кафедрасы кийин «Жашоо – тиричилик коопсуздугу» кафедрасы болуп өзгөртүлүп, азыр Ош технологиялык университетинин структуралык бөлүмү болуп эсептелет.

  Адистик боюнча багыттарды даярдоо: 760300  “Техносфералык коопсуздук” профили (ЗЧС), бакалавр.

  Кафедранын ишмердүүлүгү жөнүндө: Кыргыз Республикасынын аймагындагы табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуучу, өзгөчө кырдаалдардын мүнөздөмөсүн таанып билүүчү адистерди даярдоо максатында 760300 «Техносфералык коопсуздук»  багытындагы «Өзгөчө кырдаалдарда коргоо»  адистиги ачылган. 2002- жылдан  бери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги  жана Ош технологиялык университети келишимдин негизинде, өзгөчө кырдаалдардан коргоочу жогору квалификациялуу адистерди даярдап келишет. Ош технологиялык университетинин  “Жашоо – тиричилик коопсуздугу” кафедрасы түштүк аймагындагы 760300  “Техносфералык коопсуздук”багытындагы адистерди даярдап келүүдө.

  “Өзгөчө кырдаалдарда коргоо” адистигине студентерди кабыл алууда жалпы республикалык тест жана кошумча математика же физика таалими боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы эсептелет.

  Бул адистикти бүтүргөн студенттер төмөнкү тармактарда иштей алышат:

  • КР ӨКМ структуралык бөлүмдөрүндө;
  • ИИМдин структуралык бөлүмдөрүндө;
  • Аскердик бөлүмдөрдө ж.б. өндүрүштөрдө.

  “ЖТК ” кафедрасы менен  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин  келишимдери

  1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (КР ӨКМ);
  2. КР ӨКМ  “Сел жана суу ташкындарынан коргонуу” мамлекеттик агенттиги;
  3. КР ӨКМ Ош областык башкармалыгы;
  4. КР ӨКМ Кризистик кырдаалда башкаруу борбору;
  5. Өзгөчо кырдаалдарды жоюу жана курулуштарды контролдоо департаменти;
  6. “Өрткө каршы кызмат” мамлекеттик агенттиги;
  7. “Сел жана суу ташкындарынан коргонуу” мамлекеттик агенттигинин Ош областтык бөлүмү;
  8. Ош областык өрт коопсуздугу башкармалыгы;
  9. Өзгөчө кырдаалдарды болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаменти.

  760300  «Техносфералык коопсуздук»  багытынын студенттерин окутуу үчүн жалпы бөлүнгөн окуу аянты 152 мтүзөт. Андан сырткары  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Ош технологиялык университетинин ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимдин негизинде атайын сабактарды окутуу боюнча 2666 м2 аянт пайдаланылат. Жалпы окуу аянты 2719 м2    түзөт.  “Жашоо – тиричилик коопсуздугу” кафедрасында адистик боюнча 1 студентке  20 м2 ашуун аянт туура келет, талап боюнча 1 студентке окуу аянты 11,2 м2. Андан сырткары “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасы КР ӨКМ  ортосунда окуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикаларды уюштуруу үчүн биргеликте аянттарды пайдалануу жөнүндө келишимдер түзүлгөн.

  Окуунун жүрүшүндө 1 компьютердик класс атайын сабактарды өтүү  үчүн программалар менен жабдылган. Окуу процессинде интерактивдик доска жана  проектор колдонулат. 760300  «Техносфералык коопсуздук» адистигинин  2 студентине 1 персоналдык компьютер туура келет.

  Билимдин сапатын жогорулатуу үчүн модулдук системасы колдонулат,  ошондой эле экзамендерди жана зачетторду тапшыруу тесттер өткөрүлөт. Студенттердин окуу материалдарын кабыл алуусу мыкты болуу үчүн окутуунун интерактивдүү ыкмалары колдонулат.

  Кафедрадагы илимий багыттагы ишмердүүлүк: “Ош шаарындагы өзгөчө кырдаалдардын  мониторинги”.

  Кафедранын курамы


  Жумабаев Камалдин Жумабаевич  “Инженер-куруучу”, запастагы майор
  Ээлеген кызматы:  «Жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын башчысы.
  Билими: Фрунзе политехникалык институту, Архитектуралык – курулуш факультети.
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты.
  Илимий наамы: профессор.
  Сыйлыктары: ББжИМ,  КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары, «КР билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси,  КР ӨКМдин төш белгиси.
  Илимий эмгектери:  40тан ашуун  илимий макала, 2 окуу китеби, 2 окуу – усулдук колдонмо, ММКда жарыяланган 100дөн ашуун публикациялык макалалар.
  Окуткан сабактары: «Адистикке киришүү», «Авариялык-куткаруу иштерин уюштуруу  жана жүргүзүү», «ӨК мониторинги жана эскертүү», «Техносферадагы коопсуздугун башкаруу, Табигый  ӨК инженердик коргоо», «Техникалык  ӨК инженердик коргоо», « Экономикалык объекттердин өзгөчө кырдаалдарга туруктуулугу», « Өзгөчө кырдаалдар объектилерин коргоону долборлоонун негиздери».  
  Байланыш дареги: 
  0(772125198)  jumabaev-eko@mail.ru

   

  Токтогулов Таалайбек Садыкович “Инженер-педагог”
  Ээлеген кызматы: «Жашоо тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын доценти
  Билими: Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы, 1990, Москва шаарындагы  Д. И.  Менделеев атындагы химия-технологиялык институту, 1991.
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты.
  Илимий наамы: доцент
  Сыйлыктары: КР ӨКМ, КР ББжИМ, Ош обл. администрациясынын, Ош шаарынын мэринин жана ОшТУнун Ардак грамоталары, КР ИИМ алкышы,  «КР билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси
  Окуткан сабактары: «Жашоо – тиричилик коопсуздугу», «Гидрогазодинамика», «Ноксология», «Коопсуздук чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо»,  «Техникалык тутумдардын ишенимдүүлүгү жана техногендик тобокел»
  Илимий эмгектери: 20дан ашуун илимий макалалар, 10дон ашуун окуу-усулдук колдонмо
  Байланыш дареги: (0779) 120120  tts19651605@mail.ru

   

  Арзыматов Азизбек Кабылович  «Инженер–педагог»
  Ээлеген кызматы: «Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын  доценти
  Билими: Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы, 1990, Москва шаарындагы Д. И.  Менделеев атындагы химия-технологиялык институту, 1991.
  Сыйлыктары: КР ӨКМ, КИПР ЮО НАН КР институтунун,  Ош областык мамлекеттик администрациясынын , Ош областык профсоюздар кеңешинин  жана ОшТУнун Ардак грамоталары, КРдин илим-билим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин баалуу белеги.
  Окуткан сабактары: «Жашоо-тиричилик коопсуздугу», «Күйүүнүн жана жарылуунун теориясы», «Метрология , стандартизация жана сертификация», «Өнөр жай коопсуздугу», «Жарандык коргонуу», «Жарандык коргонуу күчтөрүнүн тактикасы».
  Илимий эмгектери: 24 макала
  Байланыш дареги: (0777) 002637        

   

  Сыдыкбаева  Кичаим  Абдуваповна «инженер-куруучу», магистр
  Ээлеген кызматы: «Жашоо-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын ага окутуучусу.
  Билими: ЛИПТ, 1992, Ленинград шаары;  ОшТУ, 1999, Ош шаары.
  Квалификация жогорулатуу: Бишкек,  2014-2015-жылдары; ФРГ,  октябрь 2015-жылы; Ош, январь 2016-жылы; ОшТУ, FIRST  EDU, сентябрь 2019-жыл.
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Окуткан сабактары:  «ЖТК», «Өзгөчө кырдаалдар объектилерин инженердик изилдөө», «Имараттардын жана курулмалардын материалдары жана конструкциялары», «Куткаруучу техникалар жана базалык машиналар».
  Илимий эмгектери: 15тен ашуун
  Байланыш дареги: 
  0(771)310871, 0(555)310871 s.kichaim@mail.ru

   

   

  Райымкулов Ариет Айтбаевич «инженер », адистиги Өзгөчө кырдаалдардан коргоо
  Ээлеген кызматы: ТжЖП факультетинин деканынын орун басары, “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын ага окутуучу.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдардан коргоо адистиги,2007-жыл;
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Окуткан сабактары:  «ӨКжӨКК», «Жашоо-тиричилик коопсуздугу», «Өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймакты коргоо».
  Илимий эмгектери: 4
  Байланыш дареги:  (0559) 268050 ariet86@mail.ru

   

   

   

  Жумакеева Анаргүл Төлөгөновна  «инженер», адистиги:  Өзгөчө кырдаалдардан коргоо 
  Ээлеген кызматы: “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын окутуучусу.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдарда коргоо адистиги, 2010-жыл;
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Окуткан сабактары: «
  Ноксология», «Жашоо – тиричилик коопсуздугу», « Адамдын физиологиясы» «Катастрофалар медицинасы», «Радиациялык коопсуздук».
  Байланыш дареги: 
   azhumakeeva@mail.ru

   

   

   

  Эркинбай кызы Үмүтай  «760300 Техносфералык коопсуздугу»  багыты боюнча  бакалавр.
  Ээлеген кызматы: “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын окутуучусу.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдарда коргоо профили,  бакалавр,2019-жыл;
  Сыйлыктары: КР ӨКМ  жана ОшТУнун Ардак грамоталары.
  Окуткан сабактары: «ӨКжӨКК», «Жашоо – тиричилик коопсуздугу», «Техносферадагы коопсуздугун башкаруу».
  Илимий эмгектери: 2 макала
  Байланыш дареги: (0502) 513 251 umutaiturdueva@mail.ru

   

   

   

   

  Турсуналиев Орозбек Досмаматович «760300 Техносфералык коопсуздугу»  багыты боюнча  бакалавр
  Ээлеген кызматы: “Жашоо-тиричилик коопсуздугу” кафедрасынын лаборатория башчысы.
  Билими: Ош Технологиялык университети, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, Өзгөчө кырдаалдарда коргоо профили,  бакалавр,2019-жыл;
  Байланыш дареги: (0776) 808 096 orozbek.tursunaliev.97@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  PDF форматындагы документ:

  ӨТК кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • “Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” кафедрасы (ААКИТ)


  Кафедрасынын тарыхы.

  ОшТУнун ректорунун 1997-жылы чыккан буйругунун негизинде жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу жана 552402.02 адистиктеринин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу максатында төмөндөгү адистиктедин негизинде түзүлгөн: “Субтропикалык жана тамак-ашка даам берүүчү өсүмдүктөрдүн технологиясы”, 552401.01- “Дан азыктарын сактоо жана кайра иштетүү технологиясы” жана 552401.02- “Нан, кондитердик азыктарынын жана макарон азыктарынын технологиясы” . Кафедраны химия илимдеринин кандидаты, проф. Исмаилова М.И., т.и.к., доц. Адиева М.М. жетектеген

  1994 жылдан 1997 жылга чейин “TСП”, “TХПЗ” жана “TХМИ” адистиктери “Химия жана химиялык технология” кафедрасынын курамына кирген.

  1999-жылы “Тамак-аш өндүрүшүнүн технологиясы” кафедрасы 2 түзүмдүк бөлүмгө бөлүнгөн: “Тамак-аш технологиясы” жана “Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы” сектору болуп.

  1997-жылы адистерди окутуу үчүн, жетектөөчү адис катары, Субанкулов Акбарали Хакимович Бухара технологиялык университетинен чакырылган.

  1999-жылы “Тамак-аш технологиялары” кафедрасынын башчысы болуп т.и.к., доцент Субанкулов Акбарали Хакимович, “ТСП” секторунун башчысы болуп техника илимдеринин кандидаты, доцент Адиев Муратбек Мамытаевич дайындалган.

  2001-2003-жылдары “Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы” кафедрасынын  башчысы болуп ага окутуучу Карымшакова М.У. дайындалган

  2003-жылы сектор ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде “Тамак-аш жана айыл чарба өндүрүшүнүн технологиясы” кафедрасына айланган. Бул мезгилде кафедра башчысы т.и.к., доцент А.Х.Субанкулов жетектеген. 2011-2017-жылдары “Тамак-аш жана айыл чарба өндүрүшүнүн технологиясы” кафедрасын химия илимдеринин доктору, профессор Токтомаматов Абдибали Токтомаматович жетектеген.

  2018-жылы кафедра ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде (03.12.2018-ж. № 09-04 / 305) “Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” кафедрасына айланып, кафедраны доцент  Сакибаев К. Ш. Жетектеген.

  2020-жылдан бери “Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” кафедрасын айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент Танаков Нурланбек Токтогулович жетектейт.

  Азыркы учурда кафедра төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт: 610600 “Айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы” жана 740100 “Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү”. Ошондой эле 610600 – “Айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” багыты боюнча магистрлерди даярдайт.

  Кафедрада жогорку квалификациялуу окутуучулар курамы иштейт: химия илимдеринин доктору, профессор Токтомаматов А.Т., айыл чарба илимдеринин кандидаты, проф. Танаков Н.Т., т.и.к., доцент Ирматова Ж.К., б.и.к. Исраилова Г.С., доцент Карымшакова М.У., магистр Жантураева Б.Т., окутуучу Саипова А.Ш., магистр,  лаборатория башчысы Зулпукарова Н.А.

  Учурда Ош технологиялык университетинин “Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” кафедрасында “Айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы” билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн: 6 окутуучу эмгектенет, алардын ичинен штаттык окутуучулар 5 (83,5%), совместитель 1 (16,5%), алардын илимий даражар боюнча 1 илимдин доктору, профессор (37,5%), 3 илимдин кандидаты, доцент (50%) эмгектенет. Илимий даражасы бар мугалимдердин жалпы саны 83% ды түзөт.

  GIZдин “Борбордук Азиядагы кесиптик билим берүү” программасынын алкагында Ош технологиялык университетинде кызматташуусу 2017-жылы башталган. Программанын алкагында ОшТУ тарабынан төмөнкү жумуштар аткарылды:

  1. “Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” кафедрасынын лабораторияларында реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо жүргүзүлдү;
  2. Лабораториялар үчүн кошумча жайлар курулган жана реконструкцияланган;
  3. Окуу-өндүрүштүк лаборатория калыбына келтирилди жана толугу менен өзгөртүлдү;
  4. Жаңы түзүлгөн лабораториялар, тактап айтканда: “Тамак-аштын аналитикалык химиясы жана технологиясы”, “Тамак-аштын микробиологиясы”, “Тамак-аштын сенсордук анализи”, “Айыл чарба азыктарын кургатуу жана консервациялоо технологиясы” аталган лабораториялар заманбап жабдуулар жана шаймандар менен жабдылган.;
  5. Азык-түлүк багытындагы регионалдык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен типтүү программанын негизинде окуу планы иштелип чыгып, бекитилген.

  ААКИТ кафедрасындагы компьютердик класстар жана лабораториялар университеттин каражаттарынын эсебинен квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн керектүү каражаттар жана материалдар менен камсыз болушат. Окуу бөлмөлөрү функционалдык багыттарына ылайык жабдылган.

  Ош технологиялык университетинин “Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы” кафедрасы 2 окуу кабинети, 4 окуу лабораториясы жана 1 окуу-өндүрүштүк лабораториясы менен жабдылган. Аларга: “Тамак-аштын микробиологиясы”, “Тамак-аштын сенсордук анализи”, “Айыл чарба азыктарын консервациялоо жана кургатуу технологиясы”, “Тамак-аш азыктарын өндүрүү технологиясы жана аналитикалык химия” жана “Нан, кондитердик жана макарон азыктарынын технологиясы” окуу-өндүрүш лабораториясы кирет. Жогоруда аталган лабораториялар заманбап жогорку технологиялык жабдуулар жана өлчөө шаймандары менен жабдылган.

  “Нан, кондитердик жана макарон азыктарынын технологиясы” окуу-өндүрүштүк лабораториясынын жабдуулары

  Название лабораторного оборудования Единица измерения Количество
  1 Весы точные, макс. Предел взвешивания 10000г. SN83390206047 шт 1
  2 Пресс отжима масла, тип винтовой, модель КОМЕТ СА 59 GU3-5 кг. шт 1
  3 Мини тестомесильная машинка. шт 1
  4 Система смягчения воды FM-120 шт 1
  5 рН-метр Lab 865 шт 1
  6 Hartmann жидкое мыло – стерилизатор, диспенсор + 1л чистого стерилизующего геля шт 3
  7  Портативный pH метр Five GO серийный номер: B74061923, B74046918. Страна происхождения – Китай шт. 2
  8 Точный цифровой термометр  testo 926, диапазон -50….+400. серийный номер: 3384072/712 – Китай шт. 1
  9 Измеритель кислотности, температура testo 206 рН2 шт 1
  10  Силиконовые формы для выпечки TORTELETT    ЕС. шт. 5
  11 Силиконовые формы для выпечки GUGELHUPF    ЕС. шт. 6
  12 Сушильный шкаф для фруктов и овощей – RINK 1.5 м2 Вместимость примерно- 10-12 кг. Серийный номер OTS-6-2018-001 OTS-6-2018-002 шт. 2
  13 Овощерезка Cucojet A2 c 5-ножами насадками. Серйный номер: 1806/00705 ЕС. шт. 1
  14  Хлебопекарная печь ротационная, стелажная 1.8 G с измерителем потока и измерителем расхода воды.Серийный номер: 33948 – ЕС. шт. 1
  15 Шкаф для растойки теста1.16 900мм с левой изолированной растоечной камерой, нерж. Передней частью 60мм боковые на стеночные и напольные элементы, вместимость 1 растоечный стеллаж или 2 хлебопекарных стеллажа размером 580х780/ 600х400, внешние размеры: Ш900 мм, Д 2380 мм, В 2345 мм. Ширина двери 780 мм.     ЕС. шт. 1
  16  Стелаж хлебопекарный 1.8 600х800 мм и 780х580 мм   ЕС. шт. 1
  17  Алюминиевые противни 780х580х25 мм, армированная версия – 780х580х25 мм    ЕС. шт. 18
  18 Позиция:48. Лабораторные весы KERN MB 5.2 K1, предел взвешивания 5200 г. макс. Шаг измерения 1 г. Серийный номер WD 170052242 шт. 1
  19  DIOSAN Мешалка сперальная SP 80 D

  Серийный номер: 00926-1573   ЕС.

  шт. 1

   “Тамак-аш азыктарынын микробиологиясы” лабораториясынын жабдыктары 

  Название лабораторного оборудования Единица измерения Кол-во
  2 pH метр pHenomenal pH 1100L настольная модель, с комплектом электродов 221. Серийный номер 18032415 шт. 1
  4 Магнитная мешалка Color Squid (цветной калмар) IKA MAG WH серийный номер: 100401290.   ЕС. шт. 1
  6 Верхняя мешалка, VOS 14, Европейскй штекер. шт. 1
  7 Цифровая бюретка DIGITRATE PRO, 0-50 мл, с 3-я насадками для горловины бутылок. Серийный номер: BB67714   ЕС. шт. 1
  9 Стерильные пипеки из полипропилена, объ.: 3мл, упакова – 500 шт.   ЕС. шт. 1
  10 Вибра мешалка для пробирок REX TOP EU Серийный номер: 200122961 шт. 1
  11 Гомогенизатор, ручной аппарат, ULTRA-TURAX

  Серийный номер: 100394514   ЕС.

  шт. 1
  13 Лабораторный гомогенизатор-мешалка-Star-Blender цифровой. Серийный номер:LG33396-  ЕС. шт. 1
  15  Магнитная мешалка с греющей плиткой с температурной регулировкой.  – шт. 2
  16 Цифровой микроскоп Motic DM-111 серийный номер: 61804066, 61804125, 61804104, 61804097, 61804067,61804080, 61804091, 61804092,  

  шт

   

  8

  18 Микроскоп Motic тринокулярный В223Е-SP серийный номер: 31701375, 31702326 шт  

  2

  19 10 дюймовый Планшет-камера ВТU10 для микроскопа Motic В223Е-SP шт 2
  20 Безпроводной стереомикроскоп Motic Cordless ST-36C-6LED. Серийный номер: 218011319, 218011289. шт  

  2

  21 Камера Moticam 2 для микроскопа серийный номер: 18006506, 18006531 шт 2
  22 Электрические весы РА4201, макс. Предел взвешивания 4,200 г., Дискретность 0.1 г, размер крышки весов 7.1 SN В7293287 шт 1
  23 Инфракрасные термометр с лазером testo 830-Т1 шт 1
  24 Климатическая камера Memmert ICH 260, с Twin дисплейем, на 256 л. шт 1
  26 Водяная баня WNE 22, 22л, рабочая температура мин. На 5°С выше температуры окружающей среды до +95°С и дополнительная ступень кипения, диапазон регулировки температуры +10°С до +95 °С ; шт 1
  30 Профессиональный автоматический монодистилятор воды со встроенным танком объемом 50 л, производительность 25 л/ч шт 1
  31 Горизонтальный автоклав Systec-DX-100 Объем камеры: Общий/номинальный 113/100 л. Камера: Диаметр (мм) х глубина мм 500х500 шт 1
  33 Универсальная печь UN55, естественная конвекция, с дисплейем Single DISPLAY, 53 л. Диапазон рабочих температур: минимум 5°С выше температуры окружающей среды до +300°С, диапазон температур от+20°С до +300 °С , с 1 сеткой противнем из нержавеющей стали. шт 1
  34 Бутыль для промывки, лабораторная – 1000 мл. РЕ-LD шт 1
  35 Инкубатор IN 110 Memmert Тепературный диапазон:80оС

  Рабочее напряжение:230V

  шт 1
  37 Стерилизатор SN55 Memmert Темп. диапазон 250оС шт 1
  36 40Х-2000Х Бинокулярный LED микроскоп со встроенной цифровой камерой 1.3МР шт 1
  40 AmScope PS100A Базовых готовых препаратов для изучения биологического строение шт 1
  41 AmScope PS100В Базовых готовых препаратов для изучения биологического строение шт 1

   “Тамак-аш азыктарынын технологиясы жана аналитикалык химия” лабораториясынын жабдыктары 

  Название лабораторного оборудования Единица измерения Количество
  1  Охлаждающй термостат LAUDA ECO RE 415 S серийный номер: S 180002359   ЕС. шт. 1
  2 Позиция:31. Ручной плотномер METTLER TOLEDO DENSITO 30PX Серийный номер: LWE77820

  Страна писхождения – Китай

  шт. 1
  3 Инфракрасный  адаптер для полтномера METTLER TOLEDO DENSITO 30PX. Сейный ноер : 016497 шт. 1
  4 Наполительный шприц для колбасных изделий (сосиски) Beeketal BT05, нерж.   ЕС. шт. 1
  5  Полуавтоматическая закаточная машинка Twist off HKV25 с холодным вакуумом вкл. 1 комплект оборудования.   ЕС. шт. 1
  6 Центрифуга EBA-200S 200-240 V, с 8-ячейками наклонным ротором макс. вместимость 5*15 мл, макс. об\м 8000 шт. 1
  7  Пресс для макарон MPF 1,5 N шт. 1
  8 Портативный измеритель плотности Anton Paar DMA 35, стандартна версия. Этот продукт содержит батарейки. Не запрещается специальным положением IATA №А123   ЕС. шт. 1
  9 Измеритель активности воды Novasina LabSwift-aw, в переносном чемоданчике. Серийный номер: 1801023,  Швейцария шт. 1
  10  Разовые чашки для проб ePW для Novasina LabSwift-aw   Швейцария шт. 1
  11 pH метр pHenomenal pH 1100L настольная модель, с комплектом электродов 221. Серийный номер 18032439   ЕС. шт. 1
  12 Весы точные, макс. Предел взвешивания 5100г. SN8338276217 шт 1
  13 Рефрактотермометр для измерения сахара и сухих веществ в пищевых продуктах; диапазон измерений сахара: 0 to86% Brix(%Brix) шт 1
  14 Измеритель влагосодержание-инфракрасный с термогравиметрический МА 35 SN : 35907612 щт 1
  15 Одноразовые алюминиевые тарелочки, D=100мм, 80 шт. шт 3
  16 Принтер для анализатора влажности. шт 1
  17 Осушитель-эксикатор Rotilabo®, модель 3 base PP, крышка пластиковая, Ø внутри 250 мм Резиновое уплотнеие (1шт.) шт 1
  18 Вискозиметр с шариковым входом в на подобии вискозиметра Гопплера, с 6 шариками и 1 шариком шт 1
  19 Вакуум упаковачная машина из нержавеющей стали шт 1
  20 Мясорубка с насадками шт 1
  21 Кутер для мяса шт 1

   ААКИТ кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын илимий изилдөө иштери 

  ААКИТкафедрасында илимий изилдөө иштери төмөнкү багытта жүргүзүлүп жатат: “Кыргызстандын түштүгүндө өсүмдүктөрдү (тамеки, картошка, дан жана буурчак өсүмдүктөрү) өндүрүү, кайра иштетүү жана сактоо технологиясынын өзгөчөлүктөрү” – илимий жетекчиси , айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент Танаков Н.Т., консультант айыл чарба илимдеринин доктору, проф. Смайлов Э.А.

  Окуу процессинде колдонуу үчүн илимий-методикалык иштер:

  • тамак-аш өнөр жайында бакалаврларды даярдоодо окутуунун инновациялык технологиялары билим берүү процессине системалуу түрдө киргизилген.
  • кафедранын бардык адистиктери үчүн окуу-усулдук адабияттарды, окуу куралдарын даярдоону жана басып чыгарууну жакшыртты.
  • туруктуу негизде окутуучулардын квалификациясы илимий-методикалык жана изилдөө тренингдеринде, эл аралык жана мамлекеттик долбоорлордо, семинарларда, конференцияларда, билим берүү процессин өркүндүтүү симпозиумдарда жогорулатылып турат.
  • “Кыргызстандын түштүгүндө айыл чарба продукциясын өндүрүүдө жана кайра иштетүүдө нанотехнологиянын өзгөчөлүктөрү” деген темада билим берүү жана илимий максаттарда жаңы илимий багыт иштелип чыгууда.

  Мониторингдин жана Кыргызстандын түштүгүнүн эл чарбасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын адистерине болгон муктаждыктарынын негизинде кафедра тамак-аш технологиялары жаатындагы ачылыштарды өркүндөтүү боюнча иш алып барууда.

  Билим берүү программасын үчүн окутуу методикасы жаатында өз алдынча изилдөө иштерин жүргүзүү боюнча иш активдүү жүрүп жатат. Кафедранын окутуучулары, докторанттары, магистранттары жана студенттери Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексинин кайра иштетүү ишканаларынын эффективдүүлүгүн жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында илимий жана практикалык иштерди аткарып жатышат.

  ААКИТкафедрасында окутуучулар студенттерге илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн бардык шарттарды түзүү боюнча жигердүү иш алып барышат. Алар студенттерге алардын муктаждыктарына ылайык жардам көрсөтүшөт, окуу материалдарын беришет, лабораториялык жана теориялык, инновациялык изилдөөлөрдү жүзөгө ашырууга жардам беришет.

  “ААКИТ” кафедрасында студенттерге илимий иштөө үчүн шарттарды түзүүнүн структуралык жана административдик байланышы

   ААКИТ кафедрасы 610600. – “Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” багыты боюнча окуган студенттер үчүн окуу жана өндүрүштүк практиканы уюштурууга байланыштуу иш-чараларды ишке ашырды, тагыраак айтканда 2014-жылдан бери, LOGO жана PRAX программаларынын алкагында, келишимдин негизинде студенттер Германияда окуу жана өндүрүштүк практикалардан өтүшөт.

  Кафедранын курамы


  Кафедра башчысы а.ч-и.к., ОшТУнун професору Танаков Нурланбек Токтогулович кафедра башчычы
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог Айыл-чарба илимдеринин кандидаты, “АЗжААТ” кафедрасынын профессору
  Окутуу таалимдери: “Өсүмдүк өстүрүүнүн азыгын өндүрүү”, “Айыл чарба тамак-аш азыктарын стандарттоо жана сертификациялоо”, “Өсүмдүктөрдү кургатуунун технологиясы”.
  Негизги илимий эмгектери: 80 ашык илимий макалалар, 15 окуу-усулдук колдонмолор, 2 окуу китеби, анын ичинде 1 окуу китеби КР ББжИМ грифи менен, 1 монография.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты  «Научные основы повышения продуктивности картофеля в условиях Юга Кыргызстана»

   

   

  Токтомаматов Абдибали Токтомаматович
  Адистиги: 
  «Химия» кошумча биология», химия мугалими “Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы кафедрасынын профессору, КР Мамлекеттик сыйлыгынын ээси, х.и.д., профессор
  Окутуу таалимдери: «Анализдөөнүн физико-химиялык усулдары», «Физикалык жана коллоиддик», «Айыл-чарба азыктарын технохимиялык көзөмөлдөө», “Азык заттарных химиясы»
  Негизги илимий эмгектери: 45 ашык илимий макалалар, 2 патент, 17 окуу-усулдук колдонмолор, 4 окуу китеби, анын ичинде 1 окуу куралы КР ББжИМ грифи менен.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты «Синтез и изучение физико-химических свойств серасодержащих органических соединений с солями металлов»
  тел. жум. (0322) 4-35-20 моб. (996)  553444288
  e_mail:  atoktomamatov@rambler.ru

   

  Карымшакова Мунар Ургазиевна
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын доценти.
  Окутуу таалимдери: «Айыл-чарба азыктарын консервациялоонун технологиясы», «Тамак-ашты изилдөө  усулдары», «Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын товар таануусу».
  Негизги илимий эмгектери: 14 ашык илимий макалалар, 10 окуу-усулдук колдонмолор, 1 окуу куралы
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты  «Разработка новых методов сушки  косточковых плодов условиях Юга Кыргызстана»
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  556275324
  e_mail:  mkarymshakova@inbox.ru

   

   

  Ирматова Жылдыз Камиловна
  Адистиги:
   «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», инженер-технолог Техника илимдеринин кандидаты, “АЗжААТ” кафедрасынын доценти
  Окутуу таалимдери: «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», «Ун азыктарынын өндүрүшүнүн технологиясы», «Тамак-аш  инженериясы», «Этти кабыл алуунун, сактоонун жана иштетүүнүн технологиясы».
  Негизги илимий эмгектери: 40 ашык илимий макалалар, 1 патент, 5 окуу-усулдук колдонмолор
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты: “Научные  основы технологии мучных изделий  с применением плодово-ягодного сырья Кыргызстана”
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996) 773457368, (996) 553457368
  e_mail:  julduz75@mail.ru

   

  Жантураева Барна Турдалиевна
  Адистиги:
   «Азык заттар өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары», инженер-механик. “АЗжААТ” кафедрасынын ага окутуучусу, КР эл агартуусунун мыктысы.
  Окутуу таалимдери: «Азык заттар өндүрүшүнүн процесстери жана аппараттары», «Мембрандык технология», «Муздатуучу техника жана анын технологиясы», «Автоматташтырылган системалык башкаруу».
  Негизги илимий эмгектери: 10 ашык илимий макалалар, 7 окуу-усулдук колдонмолор.
  Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты «Исследование технологических параметров шелушильно-шлифовальной установки для риса»
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  551000340
  e_mail:  barna67@mail.ru

   

   

  Зулпукарова Нургул Абдашимовна
  Адистиги:
   «Субтропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын ага лаборанты, 610600 “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча магистрант.
  Ишмердүүлүгүнүн негизги багыты:  “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча атайын таалимдер боюнча лабораториялык иштерди уюштуруу жана алып баруу.
  Негизги илимий эмгектери: 5 ашык илимий макалалар, 3 окуу-усулдук колдонмолор.
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  777674981 e_mail:  nurgul.zulpukarova@mail.ru

   

   

   

  Саипова Аида Шарабидиновна
  Адистиги:
   «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», инженер-технолог “АЗжААТ” кафедрасынын окуу мастери, 610600 “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча аспирант.
  Ишмердүүлүгүнүн негизги багыты:  “Айыл-чарба азыктарынын өндүрүшү жана кайра иштетүү технологиясы» багыты боюнча атайын таалимдер боюнча лабораториялык иштерди уюштуруу жана алып баруу.
  Окутуу таалимдери: «Азык заттар өндүрүшүнүн процесстери жана аппараттары», «Нан, макарон жана кондитердик азыктардын технологиясы», «Ун азыктарынын өндүрүшүнүн технологиясы».
  Негизги илимий эмгектери: 8 ашык илимий макалалар, 2 окуу-усулдук колдонмолор.
  тел. раб. (0322) 4-35-20 моб. (996)  777172200
  e_mail:  saipova.79@mail.ru

   

  Исраилова Гулбарчин Салимовна
  Адистиги
  : Биология, квалификация – мугалим Биология илимдеринин кандидаты, «АЗжААТ» кафедрасынын ага окутуучусу.
  Окутуу таалимдери: «Азык заттардын микробиологиясы», «Айыл-чарба азыктарынын биотехнологиясы», «Тамак-аш азыктарынын эмульсия негиздери».
  Негизги илимий эмгектери: 25 ашык илимий макалалар, 2 окуу-усулдук колдонмолор, Илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыты «Изучение альгофлоры  рисовых полей  Ошской области»
  тел. раб. (0322) 4-35-20 e-mail: imran.bar77@rambler.ru

  2020-21 окуу жылы учун кафедранын иш планы

  2020-21 окуу жылы учун отурумдар планы

   

 • ПКГ» кафедрасынын кыскача тарыхы


  Кыргызстандын түштүк аймагын геологиялык багыттагы адистер менен камсыз кылуу максатында 1994-95- окуу жылында Ош Технологиялык Университетинин базасында  биринчи жолу “Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо” адистигине студенттер кабыл алынган.

  Учурда “Пайдалуу кендердин геологиясы” кафедрасы Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясы (ТКГЭ) жана Ош Гидрогеологиялык Партиясы (ОГП) менен келишимдик негизде тыгыз иш алып барат. Жогоруда аталган адистикти өнүктүрүү максатында ТКГЭ, ОГП ишканаларынын базасы кенири колдонулат. Алар: окуу-өндүрүштүк борбору, окуу кабинеттери, бургулоо жана тоо-кен иштери кабинети ж.б.

  Кафедранын ачылуусуна салым кошкон жана негиздөөчүлөр төмөнкүлөр: профессор Аматов Сапарбай Аматович,  Аматова Нуржамал Садвокасовна, Ждан Алексей Васильевич, Пихота Николай Андреевич, ошол кездеги Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясынын жетекчилиги, ж. б. Ал кездеги ректор Бектемир Мурзубраимовдун буйругу менен, жогоруда аталган адистикти өнүктүрүү максатында инженердик курулуш факультетинин базасында геология сектору ачылган жана ал сектор 1998-жылы ректордун буйругу менен «Пайдалуу кендердин геологиясы» кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасын чыңдоо максатында Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясынын, Ош Гидрогеологиялык Партиясынын жана башка өндүрүштүк ишканалардын потенциалдары толук колдонулуп келет. Өндүрүш менен жогорку билим берүүнү тыгыз байланыштырууда, жогоруда аталган ишкана жетекчилеринин жана профессорлор С. Аматовдун, Н. С. Аматованын жасаган эмгектери зор.

  Кафедранын базасында үч лаборатория, эки окуу кабинети жана окуу-геологиялык полигону бар. Окуу-геологиялык полигону Кадамжай районунун Чаувай айлында жайгашкан. Ошондой эле ОшТУнун башкы корпусунда кафедранын окутуучуларынын жардамы менен академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы музей түптөлгөн.

  Кафедрада жыл сайын апрелдин биринчи жумалыгында геологдор күнүнө карата, тоо-кен тармагындагы ишканалар, Түштүк Кыргыз Геологиялык Экспедициясы (ТКГЭ) жана Ош Гидрогеологиялык Партиясы (ОГП) менен биргеликте студенттерге төгөрөк стол уюштурулуп келет.

  Кафедра учурда төмөнкү адистиктерди даярдоодо:

  Адистик“Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо”(Шифр – 630001) окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө – 5жыл, сырттан окуу бөлүмүндө – 6жыл;

  Бакалавр:“Тоо кен иштери” (Шифр – 630300) окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө – 4жыл.

  2019-2020 окуу жылынан баштап «Пайдалуу кендердин геологиясы» кафедрасы жаны 630001.«Мунай жана газдын геологиясы» адистиги боюнча кабыл алууну баштады.

  Кафедра боюнча жаны маалыматтарды, кафедранын социалдык интернет баракчаларына кирип алып турсаныздар болот:
  ОшТУ кафедра «Геология полезных ископаемых»(facebook.com)
  ОшТУ кафедра «Геология полезных ископаемых»(instagram.com)

  Студенттерди кабыл алууда Жалпы республикалык тест, кошумча   математика жэ физика таалими боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы эсептелет.

  Бул багытты  аяктаган адистер төмөнкү тармактарда иштей алат:

  • кен байлык ишканаларын башкарууда;
  • кен байлыктарды чалгындоодо, иштетүүдө;
  • жаратылышты коргоодо;
  • өнөр жайда, уюштуруу иштеринде.

   «ПКГ» кафедрасынын илимий байланыштары:

  • КР УИА түштүк бөлүмү Ош ш.;
  • И.Раззаков атындагы КТУ, Бишкек ш.;
  • КР УИА сейсмология институту, Бишкек ш.;
  • КР УИА геология институту, Бишкек ш.;
  • РГГУ, Москва ш.

  Кафедранын курамы


  Дуванакулов Мусабек Абдушарипович.
  Ээлеген кызматы
  : «Пайдалуу кендердин геологиясы» кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, ага окутуучусу;
  Адистиги: Тоо инженер-геолог;
  Илимий (академиялык)  даражасы:  Экология магистри;
  Илимий иштери: 15 илимий макала, 6 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Окуткан сабактары: «Тарыхый геология», «Пайдалуу кендердин өнөр жайлык типтери», «Тянь-Шандын геологиясы жана пайдалуу кендери», «Палеонтология негиздери менен тарыхый геология»;
  Квалификациясын жогорулатуу: ОшТУнун кадрларды кайра даярдоо бөлүмүндө «Маалымат жана байланыш технологиялар» тармагы боюнча атайын курсту өткөн (2004-ж.), БУУнун жана Кыргыз республикасынын өзгөчө кырдаалдар министирлиги менен бирге уюштурулган «Озон катмарын сактоо» боюнча атайын курсту өткөн (2005-ж. ОшТУ), Esri уюмунун «Геоинформатика» боюнча атайын окуу курсун өткөн (2011-ж. Алма-Аты ш.)
  Кошумча маалымат: Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, Технология жана жаратылышты пайцдалануу факультетинин профкому;
  Байланыш дареги: тел. 0772 72 05 82;
  Е-почта: mduvanakulov.@mail.ru

   

  Аматова Нуржамал Садвокасовна.
  Билими:
   Жогорку – 1968-ж. Фрунзе политехникалык институту: «Кен байлыктарды сүрөттөө, издөө жана чалгындоо»;
  Адистиги: Тоо инженер-геолог;
  Ээлеген кызматы: ОшТУнун профессору;
  Илимий наамы:  доцент;
  Илимий (академиялык) даражасы: г.-м.и.к.;
  Окуткан сабактары: «Петрография», «Чөкмө тектердин петрографиясы», «Кристталография жана минералогия»;
  Илимий эмгектери: 47 илимий макала, 8 окуу-усулдук көрсөтмө, 2 монография;
  Квалификациясын жогорулатуу: КР УИАнын Технопаркы «Фосфорит кендеринин өндүрүп алуунун техникасы» 2011-ж Бишкек ш.;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0778 70 95 50;
  Е-почта: geolog000@mail.ru

   

  Калдыбаев Нурланбек Арзымаматович
  Билими:
   Жогорку – 1991-ж., Томск политехникалык институту. «Кен байлыктардын жайгашкан ордун чалгындоонун технологиясы жана техникасы»;
  Адистиги: Техник геолог;
  Ээлеген кызматы: ОшТУнун профессору;
  Илимий наамы: доцент;
  Илимий (академиялык) даражасы: т.и.к.;
  Окуткан сабактары: «Бургулоо станоктору жана бургулоо скважиналары», «Минералдык чийки заттарды иштетүүнүн жана кайра иштетүүнүн негиздери», «Тоо-кен иштеринин негиздери», «Геологиялык чалгындоо иштериндеги техникалык коопсуздук»;
  Илимий эмгектери: 69 илимий макала, 9 окуу-усулдук көрсөтмө
  Квалификациясын жогорулатуу: Tempus “Geoinformatics: Managing Energy, Resources, Environment –GEM” ( «Геоинформатика: управление энергетикой, ресурсами и охрана окружающей среды»). Семинар-тренинг Бишкек ш.2012-ж; ГИС (GEM Summer Shool Teacher Trening). Семинар-тренинг 2012-ж; участие в международном семинаре по созданию технопарков и международному трансферу технологий, проводимому в г. Урумчи, Синьцзян, КНР; “Основы инновационного менеджмента. Управление инновационными проектами”. Бишкек ш.2016-ж; “Стратегия развития научно-технического творчества и образования учащейся молодежи” деген аталышта эл аралык конференция.  Бишкек ш, 2017-ж.;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0773 71 93 01;
  Е-почта: Nurlan67@mail.ru

  Култаева Акмарал Кубанычбековна.
  Билими:
   Жогорку – 2003-ж, ОшТУ   “Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистиги.
  Ээлеген  кызматы: ага окутуучу.
  Илимий (академиялык) даражасы: г.и.к.
  Окуткан сабактары:
  Экологиянын негиздери, Жашоо-тиричилик коопсуздугу, география.
  илимий эмгектери: . Низамиев А.Г., Култаева А.К. Кыргызстандын түштүк аймагынын табигый-туристтик потенциалын баалоонун геоэкологиялык маселелери. –Б.: “Улуу тоолор”, 2017. Монография.
  Телефон: 0773 10 80 81
  Е-почта: akmaral.kultaeva@mail.ru

   

   

   

  Исманов Медербек Марипжанович
  Билими:
   Жогорку – 1993-ж. Кыргыз Техникалык Университети; «Машина куруу технологиясы»;
  Адистиги: Инженер;
  Ээлеген кызматы: ОшТУнун доценти;
  Илимий наамы: т.и.к.;
  Илимий (академиялык) даражасы: доцент;
  Окуткан сабактары: «
  Минералдык чийки заттардын экономикасы»;
  Илимий эмгектери: 61 илимий макала, 11 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0772 40 28 74;
  Е-почта: ismanov1970@mail.ru

   

   

  Сулайманов Эркебай Баратович
  Билими:
   Жогорку – 1988-ж, Казак политехникалык институту «Кен байлыктардын жайгашкан ордун чалгындоонун техникасы»;
  Адистиги: тоо инженери;
  Ээлеген кызматы: окутуучу;
  Окуткан сабактары: «геологиялык чалгындоо иштерин уюштуруу»;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0773 11 12 43;

   

   

   

   

   

  Убайдилла уулу Бектур
  Билими: Жогорку – 
  2014-ж., М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети; «Кен байлыктарды сүрөттөө, издөө жана чалгындоо»;
  Адистиги: тоо-кен инженери;
  Ээлеген кызматы: окутуучу;
  Окуткан сабактары: «Жалпы геология», «Жалпы стратиграфия», «Пайдалуу кендерди издөөнүн жана чалгындоонун геофизикалык усулдары»;
  Илимий эмгектери: 2 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Квалификациясын жогорулатуу: 
  «Жаш окутуучулардын жана илимпоздордун профессионалдык билимин жогорулатуу», ОшТУ, 2017-ж., «Көз карандысыз аккредитациялоо уюму»  2017-ж Ош.ш;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0777 48 50 42;
  Е-почта: satybaldiev.91@bk.ru

  Каримов Абдисатар
  Билими: 
  Жогорку – 1976-ж., Харьков политехникалык институту «Химическая технология керамики и огнеупоры»;
  Адистиги: Инженер химик-технолог
  Ээлеген кызматы: лаборант, «Комбинированные способы обогащения, переработка нифелиновых сиенитов месторождения Зардалы» темасы боюнча изденүүчү;
  Илимий эмгектери: 6 илимий макала;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0554 07 39 07;
  Е-почта: abdisatar-karimov@mail.ru

   

   

   

  Жунусалиева Айжаркын Келсинбековна
  Билими: Жогорку – 2011-ж, ЖАМУ   “География» адистиги.
  Ээлеген  кызматы: окутуучу.
  Окуткан сабактары: Кыргызстандын географиясы
  Илимий эмгектери: 2 илимий макала, 1 окуу-усулдук көрсөтмө;
  Телефон: 0773 75 16 53
  Е-адрес: ajzhako@bk.ru

   

   

   

  Жороева Асел Муктаровна
  Ээлеген кызматы  – Окутуучу;
  Адистиги – Географ;
  Билими  – ОГПИ, ТТжГФ;
  Окуткан сабактары – «Кыргызстандын географиясы»;
  Илимий Эмгектери – 2 илимий макала, 1 окуу-усулдук корсотмо;
  Байланыш дареги – сот.тел. 0777 32 20 07;
  Е-почта – Asel.joroeva.32@mail.ru;

   

   

   

   

   

  Раманкулова Гулдана Насыркуловна
  Ээлеген кызматы – окутуучу;
  Адистиги – Тоо инженери;
  Билими – ОшТУ 2013 ж;
  Окуткан сабактары – «Кристаллография жана минералогия», «Аймактык геология».
  Байланыш дареги – сот.тел. 0774 05 02 90;
  Е-почта – guldanaramankulova68gmail.com@mail.ru;

   

   

   

   

   

   

  Болбуров Баястан Мойдунбекович
  Ээлеген кызматы: инженер;
  Адистиги: тоо инженери;
  Байланыш дареги – сот.тел. 0772 95 50 42;
  Е-почта – bolburov98@gmail.com;  ]\

   

   

   

   

  Токтомуратова Гүлжан Шералиевна (кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүүдө)
  Билими: Жогорку – 2014-ж., М.М. Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети; «Жер астындагы сууларды издөө, чалгындоо жана инженердик геологиялык изилдөө»;
  Адистиги: тоо инженери;
  Ээлеген кызматы: инженер;
  Байланыш дареги: сот.тел. 0553 68 69 91;
  Е-почта: toktomuratova1991@mail.ru

  
  

   

  Бабашова Элиза Акылбековна
  Ээлеген кызматы: Окутуучу
  Адистиги – Тоо инженери, геолог;
  Билими – ОшТУ, 2012 г;
  Окуткан сабактары – «Жалпы геология»; «Адистикке киришуу»;
  Байланыш дареги – сот.тел. 0771 25 72 65;
  Е-почта – eliza.babashova@mail.ru;

   

   

   

 • Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы “ЭжАЧК”


  «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы 

  Кафедранын миссиясы – Экология жана жаратылышты пайдалануу тармагында сапаттуу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого болгон талапты күчөтүү, профессионалдык компетенциясын жана жөндөмдүүлүгүн ата мекендик жана эл аралык эмгек рынокторунда ишке ашыра алуу.

  Кафедранын тарыхы: Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы 1998-жылы Кыргыз республикасынын Билим жана маданият министирлиги тарабынан берилген №4 15.06.2000 лицензиясынын, ошондой эле, ОшТУнун Илимий Кеңешинин чечиминин негизинде уюштурулган.

  «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы  төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт.

  БАКАЛАВРИАТ багыты боюнча

  520800 «Экология жана жаратылышты пайдалануу» профилдери боюнча

  • Академиялык денгээли:бакалавр
  • Окутуу формасы: күндүзгү жана дистанттык
  • Окуу мөөнөтү: 4 жана 5 жыл
  • Окутуу усулу: бюджеттикжана контракттык
  • Кабыл алынуучу документтер:Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана   кошумча биология таали жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт

  730100 «Токой иши жана ландшафтык курулуш» профили боюнча

  • Академиялык денгээли:бакалавр
  • Окутуу формасы: күндүзгү
  • Окуу мөөнөтү: 4 жыл
  • Окутуу усулу: бюджеттикжана контракттык
  • Кабыл алынуучу документтер:Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана таали жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт

  МАГИСТРАТУРА багыты боюнча

  520800 «Экология жана жаратылышты пайдалануу» профилдери боюнча

  • Академиялык денгээли:магистр
  • Окутуу формасы: күндүзгү жана дистанттык
  • Окуу мөөнөтү: 2 жана 3 жыл
  • Окутуу усулу: контракттык

  Кафедранын багыты – бакалаврдык билим берүү программасын ишке ашыруу жана магистратуранын жалпы маданиятын калыптандыруу, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдүн зарыл болгон муктаждыктарын чечүү.

  Кафедранын тапшырмалары:

  • кафедранын жана университеттин интеллектуалдык потенциалын, кафедранын илим-изилдөөчү базасын өнүктүрүү, окутуучулук курамдын кесипкөйлүк ишмердүүлүгүн арттырууну күчөтүү;
  • окутуудагы инновациялык ыкмаларды жайылтуу жана билим берүүдө прогресивдүү технологияларды колдонуу;

  Кафедра өзүнүн көп жылдык иш тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу кадрдык курамынын күчү менен кафедралар арасында чоң кадыр-баркка ээ.

  Азыркы мезгилде кафедрада 14 штаттык окутуучу эмгектенет: анын ичинен 2  илимдин доктору, 1 академик, 1 профессор,  6 илимдин  кандидаты,  6 доцент, 2  магистр, 2 окутуучу жана 1 лаборант ,1 инженер

  Кафедрабыз ОшТУнун I корпусунда 1/ 101а  каанасынан орун алып, китеп фондунда баардык адистиктер боюнча окуу куралдар жана адабияттар бар. Аудио жана видео материалдар, интерактивдик доска менен тереңдетип жекече жана группалык окутуу үчүн камсыздандырылган.

  • 1/101 — Климат өзгөрүүлөрү жана жерди пайдалануу лабораториясы
  • 1/001 – лекция каанасы
  • 3/127. 3/116б . 1/010.  Практикалык кааналар

  Материалдык жана методикалык камсыздалышы кафедрага 1/101чи  аудитория заманбап техникалык жабдуулар менен жабдылган.

  Алар:  Проектор жана  интерактивдик доска.

  1. Кафедрага тиешелүү дисциплиналар окуу адабияттар, электрондук адабияттар, окуу-усулдук колдонмолор менен толук камсыздалган.
  2. Кафедаранын окутуучулары сабактарды өтүүдө интерактивдик ыкмаларды, заманбап web-технологияларды кеңири пайдалануу менен өтүшөт.

  Кафедранын илимий-иштери жана жетишкендиктери:

  «Экология жана айлана- чөйрөнү коргоо» кафедрасынын  негизги илимий-изилдөө багыты болуп «Түштүк Кыргызстандын азыркы күндөгү экологиялык көйгөйлөрү»;

  Кафедранын окумуштуулары, профессордук-окутуучулук курамы Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрүн изилдөө багытында көптөгөн иштерди аткарды.  Кыргызстандын токойлорунун негизги зыянкечтеринин өсүү динамикасы  жана оорулары боюнча  илимий- изилдөө иштери жургузулуп келет. Кыргызстандын жангак тушумдуу жана арча токойлорунун негизги зыянкечтери жана оорулары аныкталды жана аны чечуу жолдору практика жузундо ишке ашырылууда.

  Кафедранын илимий-изилдөө иштери төмөнкү багыттарды өз ичине камтыйт:

  • кафедранын профилдүү тематикасына ылайык, ар түрдүү булактардан каржыланган фундаменталдык (баштапкы) жана колдонмо изилдөөлөрүн жүргүзүү;
  • доктордук жана кандидаттык диссертацияларды даярдоо;
  • аспиранттардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү;
  • монографияларды, макалаларды жана илимий эмгектердин топтомун даярдоо жана чыгаруу;
  • илимий иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү (конференциялар, семинарлар, “тегерек столдор” ж.б.).

  Кафедранын окутуучулары тарабынан акыркы жылдары он алтыдан ашуун окуу жана илимий- иштери чыкты (анын ичинен он беши окуу-усулдук иштер, бирөөсү монография).

  Болочок кесипкөй адистерди даярдоо – кафедранын студенттеринин илимий-изилдөө иштеринин компетенти катары.

  Азыркы учурда жогорку билим берүүдө студенттердин илим изилдөө иштеринин өнүгүүсүнүн актуалдуулугу келечектеги кадрларды даярдоонун негизги компетенттери болуп эсептелинет.

  Студенттердин билим алуудагы илим изилдөө иштери жана аны толук түрдө ишке ашырууда   алардын жеке иштөөсүнө жана чыгармачылык жөндөмүнө, өзүн көрсөтө билүүсүнө түрткү берет.

  Студенттер “ Экология жана айлана – чөйрөнү коргоо ” кафедрасы жана университет тарабынан уюштурган ар кандай иш чараларга, курстарга, тегерек столдорго активдүү катышышат.

  Олимпиадалар:
  Предметтер аралык студенттик олимпиадалар “Экология ”

  Конкурстар:
  “Алдынкы тайпа”, “Студенттик алдынкы илим-изилдөө иши”, “Мыкты инвестициялык долбоор”.

  Конференциялар: “Илим күнү”, “Илим жана 21-кылымдын жаштары”, ж.б.

  Кафедранын илимий-изилдөө иштери төмөнкү багыттарды өз ичине камтыйт:

  • кафедранын профилдүү тематикасына ылайык, ар түрдүү булактардан каржыланган фундаменталдык (баштапкы) жана колдонмо изилдөөлөрүн жүргүзүү;
  • доктордук жана кандидаттык диссертацияларды даярдоо;
  • аспиранттардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү;
  • монографияларды, макалаларды жана илимий эмгектердин топтомун даярдоо жана чыгаруу;
  • илимий иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү (конференциялар, семинарлар, “тегерек столдор” ж.б.).

  Фундаменталдык жана колдонмо илимий-изилдөө иштерин каржылоо булактары өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • тематикалык план боюнча илимий-изилдөө иштерин бюджеттик каржылоо;
  • чарбалык келишимдик илимий-изилдөө иштери жана кызматтары;
  • түрдүү деңгээлдеги гранттардан каржыланган илимий-изилдөө иштери;
  • биргелешип аткаруунун (иштөөнүн) негизиндеги илимий-изилдөө иштери.

  Кафедранын окутуучулары тарабынан акыркы жылдары он алтыдан ашуун окуу жана илимий иштери чыкты (анын ичинен он беши окуу-усулдук иштер, бирөөсү монография).

  Чет өлкөлөрдө стажировкадан өткөн студенттер (бүтүрүүчүлөр)

  ФИО Группа Место
  1 Авазбек у Акбуура ЭиП -14 Италия. Россия
  2 Биймамат у Уланкадыр ЭиП -14 Италия
  3 Дженишбек к Алтынай ЛДиЛС-16 Хорватия
  4 Нурмаматов Сыймык ЛДиЛС-16 Казахстан
  5 Нажимидин к Кумушай ЭиП-14  Италия

  Долбоордук жумуштар

  Мындан сырткары профессордук-окутуучулук курамдын жардамы менен адистиктер боюнча турдуу семинарлар, тренингдер откорулуп турат. Буга мисал болуп IUCLAND долбоорунун негизинде “Кыргызстандын жер деградациясы” Work shop онлайн семинары 2017-жылдын 9 мартынан 2018-жылдын майына чейин    Ош ТУнун маалымат технологиялар (МИКЦ) залында  университеттин окутуучулары жана студенттеринин катышуусунда өткөрүлдү Бул семинар, тренингдерге катышуу студенттердин өз билимдеринин андан ары өнүгүүсүнө чон өбөлгө түзүүдө.Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы чет элдик долбоорлордун тегерегинде да иштешет: алар кафедранын профессору, Шамшиев Бакыт Нуркамбарович, кафедранын доценттери Аттокуров Айбек Токтосунович, Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна жана  аспиранттар,  магистранттар илимий долбоордун катышуучулары тез-тез чет мамлекеттерге семинарларга, конференцияларага катышып турат. Буга мисал болуп 2016-2018 окуу жылында кафедранын профессору Шамшиев Бакыт Нуркамбарович  жана “экология жана жаратылышты пайдалануу” багытында окуган студенттер  UICLAND  жер деградациясы долбоору боюнча Италия, Хорватия, Кытай, Казахстан, Словакия Университетинде жайкы мектепте практикадан өтүп келишти, ошондой эле жогорудагы долбоор боюнча кафедранын окутуучулары Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна жана Калыкова Жибек Бактыбековна да Европанын Словакия  мамлекетинин Нитра шаарында жайкы жана кышкы мектепке катышып келишти

  Президенттик стипендиянын ээси:
  Женишбек кызы Алтынай ТИжЛК-16 тайпасынын студенти. 2019- ж.

  «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы “ЭжАЧК” кафедранын жалпы курамы


  Джапарова Шакархон
  Окумуштуу даражасы: химия илимдеринин кандитанты
  Окумуштуу наамы: Доцент
  Адистиги, билими: 1978-ж . Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту (азыркы Арабаев университети) химия жана биология мугалими
  Изилдөө тематикасы: Кыргыз Республикасынын түштүк регионунун жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ресурстарды үнөмдөөчү жогорку технологияларды жана техникалык каражаттарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу .
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2016-жылдан баштап « Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасынын башчысы. ОшТУда 1998-жылдан бери түрдүү кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө.
  Публикациялар саны: 44 дөн ашуун
  Окуткан таалимдери: Инженердик экологиянын негиздери; Айлана чөйрөгө жана экологиялык системага тийгизүүчү таасирлерди баалоо; Жаратылышты пайдалануунун негиздери.
  Окуу-методикалык куралдары: 15 го жакын окуу- методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк: UICLAND жер деградациясы долбоору боюнча жайкы мектепке катышуу. Кыргызстан Бишкек шаары
  Байланыш телефондору: 0554453305-0776453305
  Е-mail: sahar @mail.ru

   

  Токторалиев Биймырза Айтиевич
  Окумуштуу даражасы: биология илимдеринин доктору
  Окумуштуу наамы: профессор
  Адистиги, билими: Жогорку, 1973-ж. Москва токой чарба институту.
  Публикациялар саны: 250дөн ашык илимий эмгектер, анын ичинде 8 монография жана 2 окуу китеби жарыяланган.
  Байланыш телефондору:  + 996 770000183
  Е-mail:   toktoraliev@inbox.ru
  Кошумча маалымат: Америкалык библиографиялык институт тарабынан “2004-жылдын адамы” деп табылып, “Сейрек жетишкендиктери үчүн 2004” Алтын медалы менен сыйланган.

   

   

  Шамшие  Бакыт  Нуркамбарович
  Окумуштуу даражасы: Айыл чарба илимдеринин доктору
  Окумуштуу наамы: профессор
  Адистиги, билими:   1990-жылы, Воронеж токой чарба институту, адистиги: токой чарбасы жана бак-парк чарбасынын инженери.1991-1995, Москва мамлекеттик токой чарбасынын аспирантурасында окуйт.
  Кызмат орду, качандан иштейт:  Кызматы, качантан бери: 2010-жылдан бери ОшТУнун Илим жана тышкы байланыштар боюнча проректору
  Публикациялар саны:  Басылмалардын саны: 90дон ашык илимий эмгектер, анын ичинде монографиялар жана 4 китеп басылып чыккан
  Окуу-методикалык куралдары:  10дон ашык окуу-методикалык куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:   UICLAND “Кыргызстандын жеринин деградациясы” долбоорунун алкагында учуу мектептеринде стажировкадан өткөн
  Байланыш телефондору: + 996 773759029
  Е-mail:  shamshiev@list.ru
  Кошумча маалымат: GEF / UNEP / UNU “Бийик Памир жана Памир-Алай тоолорундагы жерди туруктуу башкаруу” долбоорунун Улуттук Мониторинг Комитетинин мүчөсү

   

  Жорокулов Дуйшон Абдимаматович
  Окумуштуу даражасы: химия илимдеринин кандидаты.
  Окумуштуу наамы:  доцент
  Адистиги, билими:   1985-жылы ОГПИ (ОшМУ), “Биология жана химия” адистиги боюнча окутуучу
  Изилдөө темасы: Отко чыдамдуу металлдардын көп компоненттүү комплекстүү карбиддеринин электроэрозиялык синтези.
  Кызмат орду, качандан иштейт:   2009-жылдын сентябрь айынан баштап, Башкаруу бөлүмүнүн башчысы, 1999-жылдан ОшТУда ар кандай кызматтарда иштеген.
  Публикациялар саны: 27ден ашык басылмалар
  Окуткан таалимдери: Колдонмо экология, курчап турган чөйрөнүн химиясы
  Илимий басылмалары: 25 илимий макала, 2 окуу көрсөтмөсү, 2 окуу куралы.
  Квалификациясын жогорулатуу: ” Ednet ” семинары, университеттин өзүн-өзү баалоо жана өзүн-өзү баалоо отчетун жазуу. (2017).
  Окуу колдонмолору: 6дан ашык окуу колдонмолору, окуу куралдары жарыяланган
  Байланыш телефондору: (0772) 183218, (0551) 183218
  E—mail: duyshenaly@inbox.ru

   

  Аттокуров Айбек Токтосунович
  Окумуштуу даражасы:  биология илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы:  доцент
  Адистиги, билими:   Жогорку, 1986-1993-жылдары, Ош мамлекеттик университетинин табигый география факультети;
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2010-жылдан бери, Ош технологиялык университетинин Илимий изилдөө жана прикладдык илимдер институтунун директору. Ош технологиялык университетинин Диссертациялык кеңешинин окумуштуу катчысы;
  Публикациялар саны:  Басылмалардын саны: 50дөн ашык илимий эмгектер, анын ичинде 3 монография, 2 Францияда басылып чыккан
  Окуткан таалимдери: Токой энтомологиясы; Кыргыз Республикасынын токой экосистемасы ж.б.
  Байланыш телефондору: + 996 772 94 78 80

  Е-mail:   attokurov @mail.ru

   

   

  Аматов Ысабек Козанович
  Окумуштуу даражасы: Биология илимдеринин кандидаты
  Адистиги, билими: жогорку, 1992-жылы, Сибирь технологиялык институтунун токой чарба факультети, адистиги – токойчулук, квалификациясы – сертификатталган адис;
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2017-жылдан бери “Экология жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын доценти;
  Изилдөө тематикасы:  Кыргызстандын түштүгүндөгү токойлордо бак-дарактардын жана бадалдардын түрлөрүн жайылтуунун жана көндүрүүнүн биоэкологиялык өзгөчөлүктөрү.
  Публикациялар саны: 30дан ашык илимий макалалар жарыяланган.
  Окуткан таалимдери: Токой чарбасы, токой чарбасы, токойду эксплуатациялоо, токой селекциясы, токой маданияты, токой мелиорациясы, дендрология, экология ж.б.
  Окуу-методикалык куралдары:    6дан ашык окуу-методикалык куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк: “Кесиптик окуунун методдору” сертификаты. 2020ж. (72 саат). ОшТУ.
  Байланыш телефондору: + 996 771 266 501
  Е-mail:        isa 2866 @mail.ru
  Кошумча маалымат: “Токой чарбасы”, “Айлана чойрону коргоонун мыкты кызматкери”

  Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна.
  Окумуштуу даражасы: Биология илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент
  Билими, адистиги: жогорку, 1999-жылы Ош технологиялык университети айырмаланып турат
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2010-жылдан бери ОшТУ Илимдер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси;
  Публикациялар саны: 40тан ашык илимий эмгектер жарыяланган
  Окуткан таалимдери: Айлана-чөйрөнү коргоо мыйзамдары, Айлана-чөйрөнүн статистикасы., Ландшафттык айлана-чөйрөнү пландаштыруу жана айлана-чөйрөнү башкаруу, Глобалдык экология жана урбанизация.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:  Нитра шаары, Словакиядагы UICLAND “Словакиядагы жердин деградациясы” долбоорунун алкагында учуу мектептеринде окутулган 25.06.- 29.06.-2017
  Байланыш телефондору: + 996 7732710
  Е-mail:  zulumkan @mail.ru

   

  Боронбаева Айназик Абдыкааровна
  Окумуштуу даражасы: биология илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы:    доцент
  Билими, адистиги: жогорку, 1996-жыл, Ош мамлекеттик университети, “биология” адистиги
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2019-жылдан бери “Экология  жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын доценти;
  Изилдөө тематикасы:  Жалалабат шаарындагы тазалоочу жайдын суу объектилеринин альгофлорасы жана анын мааниси
  Кызмат орду, качандан иштейт:  
  Публикациялар саны:  30дан ашык илимий макалалар.
  Окуткан таалимдери:
  Окуу-методикалык куралдары: 5тен ашык окуу колдонмолорунун автору
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:  
  Квалификацияны жогорулатуу боюнча 5 сертификат (72 саат) Ош шаары, ОшТУ, окуу борбору 01.12.20202
  Байланыш телефондору:
  +996556200920
  Е-mail:
  boronbaeva72@list.ru

   

  Матазова Айгерим Бакытовна
  Адистиги, билими:

  1) 2013-2017 Ош Мамлекеттик Университети, биология бакалавры
  2) 2017-2019 Ош Мамлекеттик Университети, Табигый Илим Билими Магистратурасы
  Кызмат орду, качандан иштейт:
  Кызматы кайсы мезгилден бери иштейт: 2019-жылдан бери “Экология жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын окутуучусу
  Изилдөө тематикасы: Ош облусунун калкынын өсүү динамикасынын өзгөчөлүктөрү;
  Окуткан таалимдери: Жыгачтан алынган жыгачтан жасалган азыктар. Экология, KSE, Биология экологиянын негиздери менен, Жемиш өстүрүү, экосистемада өзүнөн-өзү кыйратуучу процесстер ж.б.
  Публикациялар саны: 2 илимий макаласы жарыяланган.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк: Кесиптик окуунун методдору” сертификаты. 2020ж. (72 саат). ОшТУ
  Байланыш телефондору: + 996220457943
  Е-mail: aigerim.matazova.95@mail.ru

  Авазбек уулу Акбуура
  Адистиги, билими: 1) 2014-2018 ОшТУ, “Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистиги боюнча бакалавр. 2) 2018-2020 “Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистиги боюнча ОшТУ магистратура.
  Окуткан таалимдери: Организм жана айлана-чөйрө, Экология, ЗТК,  ж.б
  Публикациялар саны: 3 илимий макаласы жарыяланган.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:   Индекстелген журналга жарыялоо үчүн макаланы кантип даярдаса болот” (20,21,22 сертификаты. Бишкек
  Байланыш телефондору:   + 996220637754
  Е-mail: avazbekov96@in.box.ru

   

   

  Арстанова Айтолкун Абдыкеримовна
  Адистиги, билими: 2015-2019 Ош мамлекеттик университети, “биология” бакалавры.
  Кызмат орду, качандан иштейт:   2021-жылдан бери. ” Экология жана жаратылышты пайдалануу ” кафедрасынын окутуучусу
  Изилдөө тематикасы: Ош шаарында жашаган таранчы сымал канаттулардын  түрлөрү жана алардын шаардын экосистемасындагы ролу;
  Окуткан таалимдери: Токой жаныбарлары жана канаттуулар биологиясы, Токой биометриясы, Экология ж.б.
  Публикациялар саны:   2 илимий макаласы жарыяланган.
  Окуу-методикалык куралдары:
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:   Кесиптик өркүндөтүү, мобилдүүлүк: “FIRST” Сертификат “Окутуучулардын актыгын, этикасын жана педагогикалык артыкчылыгын өркүндөтүү”. (36 саат). 2020жылы январь. ОшТУ.
  Байланыш телефондору: + 996709496959
  Е-mail:    cherry.chocolat@list.ru

   

  Эмилбек уулу Бийболсун
  Адистиги, билими:  2019-2020 Ош ТУ, “Токой жана ландшафттык курулуш” адистиги боюнча бакалавр даражасы.
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2020 ” Экология жана жаратылышты пайдалануу ” кафедрасынын окутуучусу
  Изилдөө тематикасы:  “Органикалык  минералдык  жер семирткичтердин компонентик кураамын  изилдоо жана  алардагы  вермикомпостун ролун аныкто”
  Окуткан таалимдери: ЗТК, Экология, Токой чарбасы, Экологиялык тутумдардын биоиндикациясы жана биомониторинг, Курчап турган чөйрөгө келтирилген зыянды баалоо методикасы, Микробиология, Токой мелиорациясы, Экологиялык экспертиза, Метеорология ж.б.
  Публикациялар саны  Авторлоштук менен 2 илимий макала жарыяланган.
  Байланыш телефондору:   0706-065671.
  E-mail:  Biybolsunbaytashev@gmail.com

   

  Онорова Бусалима
  “Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо” каферасынын инженери