Архитектура жана курулуш факультети

 • Архитектура жана курулуш факультети (АжКФ)


  Факультеттин кыскача тарыхы
  Архитектура жана курулуш факультети Ош Технологиялык Университетинин негизин түзүүчү факультет, башкача айтканда башаты болуп эсептелинет. Инженер-куруучуларды, механиктерди жана электриктерди даярдоо максатында 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун кечки окутуу формасындагы жалпы техникалык факультети ачылган. 1976-жылы жалпы техникалык факультет Ош кечки факультети болуп өзгөргөн жана окутуунун кечки формасындагы биринчи инженер-куруучу бүтүрүүчүлөр бүтүрүп чыгышкан.

  “Өнөр жай жана атуулдук курулуш” адистигинин күндүзгү окуу бөлүмүнө 1988-жылы, ал эми 1991-жылы сырткы окуу бөлүмүнө биринчи жолу студенттер кабыл алынган. Курулуш, транспорт жана энергетика багытындагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо максатында 1991-жылы инженердик факультети ачылган.

  1996-жылы курулуш багытындагы адистерди даярдоо үчүн инженердик-курулуш факультети болуп түзүлгөн. Факультеттеги адистерди даярдоодо билим берүүнүн эки баскычтуу системасына өткөндүгүнө байланыштуу “Курулуш” жана “Архитектура” багыты боюнча адистерди даярдоо максатында 2016-жылдын 29-мартында факультеттин аталышы “Архитектура жана курулуш” факультети болуп өзгөртүлгөн.

  Факультеттин иши
  Архитектура жана курулуш факультети башка жогорку окуу жайлар менен илимий жана окуу-методикалык жактан  тыгыз байланышта. Мисалы: Кыргыз мамлекеттик университети, Кыргыз мамлекеттик курулуш, Транспорт жана архитектура университети, Кыргыз-Орус Славян университети, Москва инженердик-курулуш институту, Фергана политехникалык институту, Тюмень архитектуралык-курулуш университети жана башкалар. Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультети Кыргызстандын түштүгүндө жогорку квалификациялуу куруучуларды, архитекторлорду, долбоорчуларды жана жолчуларды даярдоо боюнча жалгыз факультет болуп саналат

  Факультеттеги студенттердин билимин өркүндөтүү максатында региондук өндүрүш, курулуш, жол жана башка мекемелер менен өз ара тыгыз байланышы бар: Түштүк курулуш борбору, стандартташтыруу, сертификаттоо жана метрология, Ош облустук жана шаардык, архитектура жана курулуш башкаруу, шаар курулуш, Ошгипрострой, Ошгосархстройнадзор, асфальт заводу, Ош шаардык жол-эксплуатациялык башкаруу боюнча жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы жана башка. Базаны жогоруда аталган ишканалардын жана мекемелердин ылайык түзүлгөн эки тараптуу келишимдерди практикалык, лабораториялык сабактарды өткөндүгү жана окуу-өндүрүштүк практиканы жүргүзүүдө колдонулат.

  Азыркы учурда бул кыргыз республикасынын өкмөтүнүн № 496 токтомунун 23.08.2011-ж. белгилөө жөнүндө эки деңгээлдик түзүмүн жогорку кесиптик билим берүүнү интеграциялоо максатында, кесиптик жогорку билим берүү эл аралык билим берүү мейкиндигине жогорку квалификациялуу кадрлар боюнча төмөнкү багыттар жана адистиктер факультетте даярдалат:

   Багыттар (бакалавр)

  • 750500 “Курулуш”
   профилдери:
   -Өнөр жай жана атуулдук курулуш,
   -Имараттарды долбоорлоо,
   -Автоунаа жолдору жана аэродромдор
  • 750200 “Архитектуралык чөйрөнүн дизайны”
  • 750100 “Архитектура”

  Багыттар (магистр)

  • 750500 “Курулуш”

  Адистиктер

  • 620101 “Колдонмо геодезия”
  • 750002 “Темир жолдордун, көпүрөлөрдүн жана унаа тоннелдеринин курулушу”

  Факультеттин курамы

  • “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы
  • “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” кафедрасы
  • “Архитектура, дизайн жана графика” кафедрасы
  • “Колдонмо механика” кафедрасы

  Факультеттин жетекчиси жана кызматкерлери:


  Шабданов Муса Добулович
  Адистиги: 
  Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин деканы
  Окумуштуулук даражасы: техника илимдеринин кандидаты, 2001-ж.
  Окумуштуулук наамы: доцент, 2006-ж.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 50 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: 1999, 2006, 2008, 2014, 2017ж. Бишкек, Ош, Чолпон-Ата шаарлары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук:  0558 235868,
  эл. почта shabdanovmusa-66 @mail.ru

  Турабыев Чынгыз Кубатович
  Адистиги: 
  Автомобиль жолдору жана аэродромдор
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин күндүзгү окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 10 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: Жаш окумуштуулардын жана окутуучулардын кесиптик көндүмдөрүн жакшыртуу. 2017-ж. Ош шаары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559

   

   

   

   

  Кошмамат уулу Калысбек
  Адистиги: 
  Кыймылсыз мүлктү башкаруу жана эксперттөө
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин сырткы окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары.
  Окумуштуулук наамы: Магистр, курулуш багыты боюнча, 2017-ж.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 10 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: Жогорку окуу жайларында билим берүүнүн инновациялык технологиялары,  2011-ж. Ош шаары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559

   

   

   

  Тажидинов Ислам Салиханович
  Адистиги: 
  Архитектуралык чөйрөнүн дизайны
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин тарбия иштери боюнча декандын орун басары.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 5 тен ашык илимий макалалардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: Жаш окумуштуулардын жана окутуучулардын кесиптик көндүмдөрүн жакшыртуу. 2017-ж. Ош шаары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559

   

   

   

   

  Каримжанова Гульнара Хамидовна
  Адистиги: 
  Тигилүүчү буюмдардын технологу жана конструктору
  Ээлеген кызматы: Күндүзгү окуу бөлүмдүн методисти
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук: 0557471968, 0777471968.

  Иманалиева Венера Артыкбаевна
  Билими:
   жогорку, Ош мамлекеттик университети, 2001-ж.
  Адистиги: Биология жана кошумча химия
  Ээлеген кызматы: Сырткы окуу бөлүмдүн методисти
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук: 0554572000

  Якубова Насиба Ибрахимжановна
  Билими:
   жогорку, Ош технологиялык университети, 2008-ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Диспетчер
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук: 0550071220, 0777071220.

  Азыркы учурда факультетте күндүзгү жана дистанттык окуу бөлүмдөрүндө бюджеттик жана контрактык негизде төмөндөгү 4 багыт жана1 адистик боюнча адистер даярдалат:
  Факультеттеги студенттердин жана магистрлердин жалпы саны
  Курулуш – 768 студент (194 күндүзгү окуу бөлүмдө, 574 дистанттык, 78 бюджет)
  Курулуш – 21 магистр
  Архитектуралык чөйрөнүн дизайны – 104 студент
  Архитектура – 181 студент
  Жердин түзүлүшү жана кадастр – 15 студент
  Темир жолдордун, көпүрөлөрдүн жана унаа тоннелдеринин курулушу – 17 студент

  Факультеттин бүтүрүүчүлөрү

  1. Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович – коомдук ишмер, Жогорку Кенештин VI  чакырымынын депутаты..
  2. Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошевич – Евроазиялык сактык банкынын директорлор кеңешинин мүчөсү.
  3. Зулпуев Абдувап Момунович – Баткен мамлекеттик университетинин ректору, т.и.д., профессор.
  4. Жолдошев Ажимурат – Ош регионалдык архитектура жана курулуш башкармалыгынын башчысы.
  5. Турдугулов Абдыгани Садирович – Ош шаарындагы №21 Жол башкармалыгынын башчысы.
  6. Кожоназаров Нурбек – «Абсолют-профи» жоопкерчилиги чектелген ишкананын башчысы.
  7. Абылкасымов Абдижалил Жусупович – «Адис-Алай» жоопкерчилиги чектелген ишкананын башкы директору.
  8. Осмонов Малик Калылович – «Кереит»жоопкерчилиги чектелген ишкананын башчысы.

 • Кафедра “Колдонмо механика” (КМех)


  Кафедранын тарыхы

  Окуу процессин өнүктүрүү максатында “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын курамынан жалпы техникалык дисциплина өз алдынча сектор болуп бөлүнүп чыккан. ЖТД  секторунун базасында СССРдин ЖОЖ министрлигинин 14.06.1984ж. №202 буйругунун негизинде “Колдонмо механика” кафедрасы түзүлгөн.

  Азыркы учурда кафедра 750002 “Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук тоннелдерди куруу” адистиги боюнча адистерди даярдайт.

  Кафедранын иш максаты  болуп  жаңы инновациялык технологияларды эске алуу менен  сапаттуу адистерди даярдоо, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, сабактардын окутуу деңгээлин жогорулатуу, окуу процессин өркүндөтүү, илимий, окуу, окуу-усулдук  процессин  өркүндөтүүсүнө  байланышкан эл аралык гранттарга  катышуу, ошондой эле башка ЖОЖдордун кесиптеш кафедралары  менен кызматташуу саналат.

  Кафедранын негизги милдеттери жана функциялары:

  1. Үзгүлтүксүз окутуунун сапатын өркүндөтүү.
  2. Лекция жана практика  сабактарында  илимий жана усулдук деңгээлин жогорулатуу.
  3. Сабактардын жумушчу  программаларын  жана окуу-методикалык комплекстерин иштеп чыгуу.
  4.  Кафедранын мүчөлөрүнүн жана аспиранттардын  даярдалган илимий-изилдөө иштерин талкуулоо.
  5.  Студенттердин  илимий-изилдөө иштерин уюштуруу жана аларды  илимий конференцияларга жана семинарларга катышууга тартуу.
  6. Профессордук-окутуучулук курамынын  квалификациясын жогорулатуу.
  7. Кафедранын  курамынын  кызыкчылыктарын   университеттин бөлүмдөрүдө ж.б. уюмдарында  сунуштоо  жана ишке ашыруу.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасы

  Кафедранын материалдык базасы   бакалаврларды, адистерди жана  магистрлерди даярдоо денгээлин камсыз кылуу үчүн керектүү жабдуулар жана  шаймандар менен жабдылган  окуу (аудиториялык) жана лабораториялык канааларынан турат.

  Кафедранын  карамагында тиешелүү тематикалык стенддер менен жабдылган, аянты 108 кв. м., сыйымдуулугу 128 адам болгон 2 лекциялык канаалары, ошондой эле  аянты 186 кв.м., сыйымдуулугу 84 адам болгон 2 лабораториялык канаалары жана илимий изилдөө-эсептөө лабораториясы бар.

  Окуу лабораториялык иштерди жүргүзүү үчүн окуу лабораториялары  керектүү жабдуулар жана  өлчөөчү аппаратуралар менен камсыздалган.

  Окуу процессинде  окутуунун интерактивдүү ыкмалары, заманбап окутуу технологиялары жана техникалык окутуу каражаттары колдонулат.

  • №2/223- «Колдонмо механика» кафедрасы, аянты 36м2.
  • №2/222- лекциялык жана практикалык сабактарды өтүү үчүн «Техникалык механика» каанасы,  аянты 54 м2.
  • №2/224- лекциялык жана практикалык сабактарды өтүү үчүн “Материалдардын каршылыгы жана курулуш механика” каанасы, аянты 54 м2.
  • №2/001- «Машинанын тетиктери» лаборатория каанасы, аянты 84 м2.
  • №2/001- «Материалдардын каршылыгы» лаборатория каанасы, аянты 84 м2.
  • №2/317-илимий изилдөө эсептөө лабораториясы, аянты 18 м2.

  Кафедрадагы негизги илимий изилдөөлөрдүн багыттары:

  1. Каримов Э.М.- Тоолуу аймактардагы автоунаа жолдорун куруу жана кайра оңдоо.
  2. Маруфий А.Т., Эгенбердиева А.А.- Серпилгич негизде жайгашкан имараттардын жана курулмалардын конструкцияларынын татаал шарттарда иштөөсүн эсептөө.
  3. Каратаев А.Т.- Композиттик материалдардын чыңалуу-деформациялык абалы.

  Кафедра жетекчиси жөнүндө маалымат


  Каримов Эркинбек  Машанович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышева атындагы Ош технологиялык университети, 1997ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика кафедрасынын башчысы
  Окумуштуу даражасы: 05.23.11- “Жолдордун, метрополитендердин, аэродромдордун жана транспорттук тоннелдердин курулушу жана долбоорлоосу” адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты  (2009ж.)
  Окумуштуу наамы: доцент (2012ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Теориялык  механика”
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 30дан ашык илимий макалалары жана 10 окуу-усулдук  эмгектери  жарык көргөн
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» (2017)
  • Сертификат, “Развитие академической честности этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш маалыматтары:
  Жумуш телефон номери:
  03222 43545
  Уюлдук номери: 0772 904362, 0552 904362
  E-mail: erkin.karimov.71@mail.ru

  Кафедранын профессордук- окутуучулук курамы:

  Маруфий Адилжан Таджимухамедович
  Билими:
  Жогорку, В. В. Куйбышев атындагы Москва инженердик курулуш институту, 1969ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика  кафедрасынын  профессору
  Окумуштуу даражасы:  05.23.17-“Курулуш механика” адистиги боюнча техника илимдеринин доктору  (2004ж.)
  Окумуштуу наамы: Профессор (2010ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Курулуш механика” жана “Материалдардын каршылыгы”
  Негизги жарык көргөн:  55 окуу-усулдук  колдонмолорду, алардын ичинен  3 монография (2003-жыл, Москва шаары, 2006,2014-жылдары Бишкек шаары) жана   13 окуу куралы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен чыгарылган. Мындан сырткары, анын 170 илимий макалалары  жарык көрүп,  Кыргызпатент багытында 18 автордук укукка  ээ.
  Квалификациясын жогорулатуу Келишимдин  негизинде илимий семинарларды өтүү ТюмМАКУ (2012ж.)
  Байланыш маалыматтары:
  Жумуш телефон номери:
  03222 43545
  Уюлдук номери: 0772 290550, 0550 290550
  E-mail: oshtu-marufi@rambler.ru

  Каратаев Анварбек Токтоматович
  Билими: Жогорку, Фрунзе  политехникалык институту, 1978ж.
  Адистиги: Машиналардын, приборлордун, аппараттардын бекемдиги жана динамикасы
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика  кафедрасынын профессору
  Окумуштуу даражасы: 01.02.06 “Машиналардын, приборлордун, аппараттардын бекемдиги  жана динамикасы” адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты  (1989ж.)
  Окумуштуу наамы: доцент (1994ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Материалдардын каршылыгы”, “Колдонмо механика”,  “Машинанын тетиктери”,   “Машиналардын жана механизмдердин теориясы”
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 30дан ашык илимий макалалары жана 23 окуу-усулдук  эмгектери  жарык көргөн
  Квалификациясын  жогорулатуу: Сертификат, «Проведение независимой аккредитации
  программ и организаций профессионального образования» (2017)
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43545
  Уюлдук номери: 0772 100 272

  Тагаев Базарбай Тагаевич
  Билими: Жогорку, Политехникалык  институту, Россия, 1969ж.
  Адистиги: Так механиканын приборлору
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика  кафедрасынын профессору
  Окумуштуу даражасы: техника илимдеринин кандидаты (1985ж.)
  Окумуштуу наамы: доцент (1994ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Материалдардын каршылыгы”, “Колдонмо механика”, “Машинанын тетиктери”,   “Машиналардын жана механизмдердин теориясы”
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 70тен  ашык илимий макалалары жана  окуу-усулдук  эмгектери  жарык көргөн, анын ичинен  6 окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен мамлекеттик тилинде чыгарылган.
  Квалификациясын  жогорулатуу: Машинанын тетиктери боюнча,  Москва шаары (1996ж)
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43545
  Уюлдук номери: 0773 747 048

   

  Эгенбердиева Акмарал Аширбековна
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышева атындагы Ош технологиялык университети, 2009-ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика кафедрасынын ага окутуучусу
  Окумуштуу даражасы:
  Окумуштуу наамы:-
  Өтүлүүчү таалимдер: “Теориялык механика”, “Курулуш механика” жана “Материалдардын каршылыгы” таалимдери  боюнча практикалык сабактарын өтөт
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 15тен ашык  илимий макалалары жана  окуу-усулдук эмгектери жарык көргөн, анын ичинен  1 окуу куралы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен мамлекеттик тилинде чыгарылган жана Кыргызпатент багытында 5 автордук укукка  ээ.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат,  “Жаш окумуштуулардын жана окутуучулардын  кесиптик тажрыйбасын өркүндөтүү”  семинары  (2017ж.) 
  • Сертификат, “Билим берүү маалыматтык технологиялар”(2018)
  • Сертификат, “Развитие академической честности этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш маалыматтары:
  Жумуш телефон номери: 03222 43545
  Уюлдук номери: 0778 163314
  E-mail: lady.mary.10@mail.ru

 • “Автомобиль жолдору жана аэродромдор (АЖиА)” кафедрасы


  Кафедранын тарыхы: 1998-жылы ОшТУнун ректорунун буйругу менен автоунаа жолдорун пайдалануу жана куруу багытындагы квалификациялуу адистерди даярдоо максатында инженердик-курулуш факультетинин “Инженердик конструкциялар”  кафедрасынын ичинде  “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” сектору уюшулган.

  2000-жылы “Геодезия жана графика”,  “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” 2-сектордун  базасында  “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” кафедрасы түзүлгөн.

  2002-жылы биринчи адистери бүтүрүп чыкты. Кафедра “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” адистиги боюнча инженерлерди  даярдоодо жана Кыргызстандын эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында иштеген 250дөн ашык инженер-жолчуларды бүтүрдү.

  Кафедранын үлгүлүү жана сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү: Жалалдинов Муса Мубаракович-  2013-жылдан бери  кафедраны жетектеп келүүдө; Турабыев Чынгыз Кубатович – ОшТУ АжКФнин окуу иштери боюнча декандын орун басары; Кожаназаров Нурбек Абдымиталипович – Ош шаарынын мэриясынын жол куруу башкармалыгынын директору; Турдукулов Абдигани Садирович – Ош шаарынын №21 жол-эксплуатациялык  мекемесинин начальниги; Баатыр уулу Нургазы –жол куруу боюнча ОсОО “Артур-Н” директору; Абдырахманов Туйгун – жол куруу боюнча ОсОО “Спутник строй”  директору ж.б.

   Адистиктерди даярдоо: Кафедра “АДиА”  2012 – 2013-окуу жылынан баштап 620000 “Геодезия жана жерге жайгаштыруу ” 750550 “Курулуш” багыттары боюнча инженер-бакалаврларды жана жогорку квалификациялуу адистерди даярдоону жана бүтүрүүнү камсыз кылат

  • 620101 “Колдонмо геодезия” адистиги (квалификациялык даражасы – инженер-геодезист). Окутуунун мөөнөтү күндүзгү формада -5 жыл.
  • 620200 “Жерге жайгаштыруу жана кадастр” (квалификациялык даражасы – бакалавр). Окутуунун мөөнөтү күндүзгү формасы – 4 жыл.
  • 750500 “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” (квалификациялык даражасы – бакалавр). Окутуунун мөөнөтү күндүзгү формасы – 4 жыл, ал эми аралык окуу формасы – 5 жыл.

  Бүткөндөн кийин университеттин бүтүрүүчүлөрүнө, “Колдонмо геодезия” адистиги боюнча  – “Инженер-геодезист” квалификациясы ыйгарылат, ал эми бакалаврияттын бүтүрүүчүлөрүнө – бакалавр эл аралык рынок экономикасынын деңгээлинде дипломдор берилет.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын  илимий-изилдөө иштери:

  Дуйшөев С.Д. – «Разработка органо-минеральной фибросмеси для стеновых материалов на основе местных ресурсов»;
  Цой А.В. – «Разработка методов проектирования на основании фундамента на просадочных грунтах в районах с сейсмичностью свыше 9 баллов»;
  Абжапарова Д.А. – «Разработка методики выбора вида и параметров специальных геодезических проекций при выполнении инженерно-геодезических работ»;
  Жалалдинов М.М. – «Сейсмостойкость водопропускных труб и дорог подземных, пешеходных переходов»;
  Турабыев Ч.К. – «Конструкции мостовых сооружений автомобильных, железных дорог в условиях  первичных и сейсмических нагрузок Кыргызстана»

  Кафедра төмөнкү ЖОЖдор менен тыгыз байланыш жүргүзөт:

  • Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (КГУСТА);
  • Кыргыз-орус-славян университети (КРСУ);
  • Томск шаарынын архитектуралык-курулуш академиясы (ТСАА);
  • Ташкент шаарынын архитектуралык-курулуш институту, (ТАСИ);
  • Сибирь мамлекеттик геомаалыматтык технологиялары университети (СибГУГИТ).

  Кафедранын курамы жөнүндө маалымат: “АЖжА” кафедрасында профессордук-окутуучу курамынын 9 штаттык бирдиктери иштейт. Алардын ичинен 2 т.и.к., профессорлор (Дуйшоев С. Ж. жана Цой А. В.), 1 ОшТУнун доценти жана 4 улук окутуучу. Кафедранын окуу иштерине көмөкчү персонал – 2 адам, (баардыгы жогорку билимдүү), анын ичинен 1 инженер жана 1-  ага лаборант

  Жалалдинов Муса Мубаракович

  ОшТУнун «Автоунаа жолдору жана аэродромдор»кафедрасынын  башчысы
  Моб.тел: +996 551409709
  e–mail: m.jalaldinov@mail.ru

  Ош технологиялык университетинин “Автомобилдик жолдор жана аэродромдор” адистигин бүтүргөн  (2005-ж.) жана Ош технологиялык университетинин инженердик-курулуш факультетинин “Колдонмо механика” кафедрасында (2013-ж) аспирантураны аяктаган.
  Муса Мубаракович ОшТУнун,  Ош шаарынын мэриясынын жана Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинин Ардак грамоталары менен сыйланган.
  Ал 30дан ашуун илимий эмгектердин  жана 8 окуу-методикалык колдонмонун автору. Кыргызстандын жол курулушунда ийгиликтүү кийрилген инновациялык долбоордун автору, ошондой эле КРнын бир автордук күбөлүктүн жана төрт биргелешкен патенттин автору.
  Жалалдинов Муса Мубаракович кафедраны төрт жылдан бери жетектеп келет. Анын келүүсү менен кафедранын материалдык-техникалык базасын камсыздоо боюнча  оң өзгөрүүлөр болду. Кафедранын өндүрүштүк тармактар менен кызматташуусу автомобиль жолдорунун сапатын жана туруктуулугун кенен иликтөөгө жана чечүүгө мүмкүндүк берет.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • “Автомобиль жолдорунун курулушун уюштуруу жана технологиясы”;
  • “Автомобиль жолдорун эксплуатациялоо”;
  • “Изилдөөлөр жана автомобиль жолдорун долборлоо”;
  • “Автомобиль жолдорун реконструкциялоо”.

  Дуйшөев Сатывалды Дуйшөевич техника илимдеринин кандидаты, доцент
  ОшТУнун «Автоунаа жолдору жана аэродромдор» кафедрасынын профессору.
  Моб.тел: +996 553055757
  e–mail: duishoev47@bk.ru
  Фрунзе политехника институтунун “өнөр жай жарандык курулуш” адистигин (1978-ж.) бүтүргөн. Дуйшөев С. 1991-жылдан бери ОшТУда иштейт. 1997-1999-жылдары ОшТУнун аспирантурасында сырттан окуу бөлүмүндө окуган.

  2004-жылдын сентябрь айынан 2014-жылга чейин ОшТУнун ИКФнин “Автомобиль жолдору жана аэродромдор” кафедрасынын доценти, азыркы мезгилде кафедранын профессору болуп  эмгектенет. 2002-жылы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде  (КГУСТА) 05.23.05. “Курулуш материалдары жана буюмдары” адистиги боюнча  кандидаттык диссертациясын коргогон.

  Сыйлыктары: “Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн Отличниги” төш белгиси менен, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын  транспорт жана коммуникация министрлигинин Ардак грамоталары   жана инженер-куруучуларды тарбиялоодогу көп жылдык эмгеги үчүн ОшТУнун 50-жылдык юбилейине карата төш белгиси менен сыйланган.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • ” Автомобиль жолдорунун курулушун уюштуруу жана технологиясы “;
  • “Транспорттук курулмалар”;
  • “Изилдөөлөр жана автомобиль жолдорун долборлоо”;
  • “Жол куруудагы илимий изилдөөнүн негиздери”.

  Ал 50дөн ашуун илимий эмгектерге  жана окуу-методикалык иштерге ээ жана ойлоп табууга болгон патенттин биргелешкен автору.

  Цой Алексей Валентинович техника илимдеринин кандидаты, доцент ОшТУнун «Автоунаа жолдору жана аэродромдор» кафедрасынын профессору. Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты
  Моб.тел: 0558805012
  e-mail: Aleksey.tsoi.v@gmail.com

  Томский инженердик-курулуш институтунун “өнөр жай жана граждандык курулуш”  адистиги бүтүргөн (1973-ж.) жана Москва инженердик-курулуш институтунун (1979-ж.) “Топурактын механикасы, пайдубал жана негиздер” кафедрасында аспирантураны аяктаган, 1980-жылы Москва инженердик-курулуш институтундагы атайын адистештирилген окумуштуулар кеңешинде 01.02.07 – “Механика грунтов, сыпучих тел и горных пород” адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон.

  Сыйлыктары: “Кыргыз Республикасынын  билим берүүнүн Отличниги” төш белгиси , Кыргыз Республикасынын  Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы   жана инженер-куруучуларды тарбиялоодогу көп жылдык эмгеги үчүн ОшТУнун 50-жылдык юбилейине карата төш белгиси менен сыйланган.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • “Топурак механикасы”;
  • “Негиздер жана пайдубал”;
  • “Автомобиль жолдорун долборлоодогу автоматташтыруу”;
  • “Транспорттук курулмалардын негиздери жана пайдубалы”.

  Ал 60тан ашуун илимий эмгектерге жана 16 окуу-методикалык иштеп чыгууларга ээ.  8 автордук күбөлүктүн (СССР) жана 6 ойлоп табуунун, (КР) патенттердин биргелешкен автору.

  Кыргызстандын курулушунда жана чакан жылуулук энергетикасында ийгиликтүү  кийрилген  20дан ашык инновациялык долбоорлордун автору болуп эсептелет.

  Абжапарова Динара Амалбековна техника илимдеринин кандидаты, «Автоунаа жолдору жана аэродромдор» кафедрасынын ага окутуучусу
  моб.тел: +996 559901350
  e-mail:777859505@mail.ru

  1994-жылы Казак мамлекеттик архитектуралык-курулуш академиясынын (КазГАСА) “Колдонмо геодезия” адистигин бүтүргөн  жана Ош мамлекеттик университетинин биология факультетинин “Физикалык география, колдонмо геодезия жана табигый билимдердин концепциясы” кафедрасында (2002г.) аспирантураны аяктаган.

  Ал Ош технологиялык университетинин (ОшТУ), Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) жана  Ош шаарынын Мэриясынын Ардак грамоталары менен сыйланган.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • “Геодезия негиздери”;
  • “Колдонмо геодезия”;
  • “Жерге жайгаштыруу долборлоосу”;
  • “Санариптик картография”;
  • “Жер кадастры жана жердин мониторинги”;
  • “Топография и картография”.

  Ал 30дан ашуун илимий эмгектерге жана 6 окуу-методикалык иштеп чыгууларга ээ. Кыргыз Республикасынын 3 автордук күбөлүгүнүн автору.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • “Инженердик геодезия”;
  • “Жерге жайгаштыруу жана кадастр”;
  • ” Автомобиль жолдорун долборлоодогу изилдөөлөр”;
  • “Жер ресурстарын башкаруу”;
  • “Жаратылыш ресурстарынын кадастры”;
  • “Кадастр негиздери жана кыймылсыз мүлк”.

  25тен ашуун илимий эмгектерге жана 30 окуу-методикалык иштеп чыгууларга ээ. Анын негизги илимий ишмердүүлүгүнүн багыты автоунаа жолдорун пайдалануу кызматтары үчүн (эксплуатациялоо) спутникалык GPS (GlobalPositionSystem)-съемка материалдарындагы  ГИС-технологиясынын маселелерин иштеп чыгуу менен байланышкан. Ошондой эле ал көпүрө куруу боюнча Ош шаарындагы эң жакшы инженер-геодезист.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • “Курулуш материалдары жана буюмдары”;
  • “Архитектуралык материал таануу”.

  Турабыев Чынгыз Кубатович ОшТУнун АжКФнин «Автоунаа жолдору жана аэродромдор» кафедрасынын ага окутуучусу
  Моб.тел: +996 557 475037
  e-mail: turabiev86@gmail.com

  Ош технологиялык университетинин (2009-ж.) “Автомобилдик жолдор жана аэродромдор”  адистигин бүтүргөн. Ош технологиялык университетинин инженердик-курулуш факультетинин “Колдонмо механика” кафедрасында (2015-ж.) аспирантураны аяктаган. ОшТУнун архитектура жана курулуш факультетинин окуу иштери боюнча декандын орун басары милдетин аткарат.

  ОшТУнун, Ош шаарынын Мэриясынын Ардак грамоталары менен сыйланган.  10дон ашык илимий макалаларга, 2 окуу-методикалык иштеп чыгууларга ээ.

  Төмөнкү таалимдерди өткөрөт:

  • “Автомобиль жолдорун куруу”;
  • ” Автомобиль жолдорунун архитектурасы “;
  • “Автоунаа жолдорунун кышкы абалы”;
  • “Жол чарбасынын экономикасы”.


 • «Курулуш өндүрүшү (КӨ)» кафедрасы


  Кафедранын тарыхы Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн 1963-жылы СССРдин жана Кыргыз Республикасынын жогорку жана атайын орто Билим берүү министрлигинин чечими менен Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарында Ош жалпы техникалык факультети түзүлгөн. 1976-жылы ФПИнин Оштогу жалпы техникалык факультетинде инженер-куруучуларды даярдоо үчүн “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы түзүлгөн. Ал кафедранын башчысы болуп, т.и.к., доцент Сарыбай Акматов дайындалган. Кафедранын алдына кыска убакытта окуу процессин калыптандыруу үчүн окуу-лабораториясынын базасын түзүү маселеси коюлган. 1977-жылдын аягында кафедранын окуу-лабораториясы түзүлүп, бардык дисциплиналар боюнча сабактардын өтүлүүсүнө толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. СССРдин бардык аймактарынын жардамы менен окуу китептери, приборлор жана окуу каражаттары жагынан  камсыз кылуу ишке ашырылган.  1979-жылы “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы алгачкы “инженер-куруучу” деген адистиктеги бүтүрүүчүлөрүн чыгарган.

  С.А. Акматовдун кафедра башчысы болуп иштеген учурунда, багыттуу билим берүүчү система түзүлгөн жана инженер-куруучуларды тынымсыз даярдоо башталган. Кадрдык түзүмдү бышыктоо үчүн 1979-1980-жылдары кафедрага төмөнкү окутуучулар чакырылган: Цой А.В., Куликов А.Н., Куликова Л.П. ж.б.

  Кафедра жогорку даражадагы кадрларды даярдоо үчүн аспирантурага,   борбордук ЖОЖдорго жана алдыңкы илимий изилдөө институттарына Маруфий А.Т., Сатыбаев А.Т., Орозбеков М.О., Бахридинов М., Акматов С.Э., Зулпуев А.М., Борбоев А.М., Калчороев А.К. ж.б. жөнөтүшкөн.

  “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын базасында төмөнкү кафедралар өз алдынча  түзүлгөн: 1984-жылы «Колдонмо механика», 1991-жылы «Өнөр жай жана атуулдук курулуш”, 1991-жылы «Инженердик конструкция», 1998-жылы  «Пайдалуу кендердин геологиясы», 2000-жылы «Автомобиль жолдору жана аэродромдор”, 2004-жылы «Архитектура, дизайн жана графика» .

  2001-жылы «Өнөр жай жана атуулдук курулуш” жана «Инженердик конструкция» кафедралары биригип, “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы деп алгачкы аталышындай аталып калган. Кафедра түзүлгөндөн баштап кафедра башчысы болуп 1976-1994-жылдары “Курулуш өндүрүшү” кафедрасына т.и.к., ОшТУнун профессору Акматов Сарыбай Акматович;  1994-2001-жылдары «Өнөр жай жана атуулдук курулуш” кафедрасына т.и.к., доцент Акматов Сагынбай Эрменбай тегин; 1992-1997-жылдары «Инженердик конструкция» кафедрасына т.и.к., доцент Сеитов Болот Мукаевич; 1997-2000-жылдары «Инженердик конструкция» кафедрасына т.и.к., ОшТУнун профессору Акматов Сарыбай Акматович; 2000-2004-жылдары “Курулуш өндүрүшү” кафедрасына т.и.к., доцент Калчороев Алмаз Качканакович; 2004-жылдын февраль айынан баштап 2006-жылга чейин т.и.к., доцент Шабданов Муса Добулович; 2006-жылдан баштап ушул убакка чейин “Курулуш өндүрүшү” кафедрасын т.и.д., профессор Сеитов Болотбек Мукаевич 2019 жылга чейин башкарган.

  Кафедра ачылгандан баштап 5000 ге жакын инженер-куруучуларды чыгарды жана алар эл чарбасынын ар тармактарында эмгектенип жатышат: С. Чырмашев – ӨКМнын (МЧС) мурунку министри, Ош шаарынын мурунку мэри Жоробаев А. – Кыргыз Республикасындагы РСК-банктын Оштогу филиалынын директору, А. Алимжанов «Бакай» акционердик коомунун мурунку директору, А. М. Борбоев – Айлана чөйрөнү коргоо департаментинин түштүк аймагынын начальниги, Т.С. Сатышов – Ош областынын ГАСК башкармалыгынын начальниги,  А. М. Зулпуев БатМУнун ректору ж.б.

  1995-жылдан баштап кафедра өзүнүн аспиранттарын чыгара баштады, алардын алгачкылары болуп, Халимов М.М., Курбанов Б.Б., Шабданов М.Д., Дуйшөев С.Д., Курманбаев А.Б. ж.б. эсептелет. “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын 40 жылдык тарыхында илимий изилдөө иштерин даярдаган жана техника илимдеринин кандидаты даражасын коргогон окумуштуулар: А.В. Цой, А.Т. Маруфий, М.О. Орозбеков, С.Э. Акматов, М.Б. Бахридинов, А.М. Зулпуев, А.М. Борбоев, А.Ч. Калчороев, У.А. Аданбаев, М.Д. Шабданов, С.Д. Дуйшөев, А.Б. Курбанбаев, А.С. Мамытов, ошондой эле техника илимдеринин доктору даражасын коргогондор: М.О. Орозбеков, Б.М. Сеитов, А.Т. Маруфий жана А.М. Зулпуевдер.

  Кафедра төмөнкү ЖОЖдор менен тыгыз байланышта:  Москва Мамлекеттик курулуш университети, Санкт-Петербург Мамлекеттик архитектура-курулуш университети, Казакстан башкы  архитектура-курулуш академиясы,  Волгоград курулуш жана архитектура академиясы, Томский курулуш-архитектура академиясы, Фергана политехникалык институту, Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана  архитектура университети, Кыргыз – Россия Славян университети  ж.б.

  Азыркы кезде “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы төмөнкү квалификациялык адистерди даярдайт:

  • Өнөр жай жана атуулдук курулуш;
  • Имаараттарды долборлоо.

  Кафедранын мүчөлөрү  тарабынан 50 дөн ашык окуу-усулдук көрсөтмөлөр жана 5 электрондук варианттагы лекциялар иштелип чыгып, даярдалган. Мындан сырткары КРнын билим берүү министрлигинин грифи менен 3 окуу китеби жана 1 монография чыккан.  Кафедрада 2 т.и.д., профессор, 1 т.и.к., ОшТУнун профессору, 2 т.и.к., доцент,  2 магистр-ага окутуучу, 2 ага окутуучу, 7 окутуучу жана окуу – көмөкчү кызматкерлер эмгектенишет.

  Ошондой эле  2016-жылы ОшТУнун магистратура бөлүмү менен биргеликте 750500 “Курулуш” багыты боюнча магистратура ачылып, ага норма боюнча 12 студент кабыл алынган. 2017-жылы жогоруда аталган багыт боюнча КРнын  Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 50 студентти кабыл алууга мөөнөтү чектелбеген лицензия берилди. Ушул эле жылы көз карандысыз программалык аккредитациядан өтүп, анын чечими менен бул багытка 5 жылга лицензия берилди.

  Магистратура:

  750500 – Имараттардын жана курулмалардын теориясы жана аларды долборлоо.

  Аспирантура:

  01.02.04 –Деформациялануучу катуу телолордун механикасы;

  05.23.01 – Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары;

  05.23.05 – Курулуш материалдары жана буюмдар.

  Докторантура:

  05.23.01 – Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары;

  05.23.05 – Курулуш материалдары жана буюмдар.

   

  Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын миссиясы

  • Мезгил талабына ылайык, атаандаштыкка жөндөмдүү кесиптик билим берүүнүн негизинде сапаттуу адистерди даярдоо.
  • Алган билимдерин, билгичтиктерин жана ык- машыгууларын курулуш өндүрүшүндө жана ишмердүүлүктө колдоно ала турган курулуш багыты боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.
  • Курулуш тармагы боюнча эл аралык ийгиликке жана таанылууга жетишүү.

  “Курулуш өндүрүшү”  кафедрасынын максаты

  Кафедранын иш- аракетининин негизги максаты – адистик боюнча жалпы билим берүү программасын, атайын адистик боюнча сабактардан кесиптик билим берүү менен бирге,  илимий- техникалык өнүгүүгө, инженердик, өндүрүштүк, интеллектуалдык, маданий жана моралдык жактан жогорку деңгээлгэ жооп берген  инсандын талабын канааттандыруу.

   “Курулуш өндүрүшү”  кафедрасынын негизги маселеси:

  • профессордук- окутуучулук курамдын окуу- усулдук жана педагогикалык чеберчилигин өнүктүрүү;
  • окутуунун технологиясын өнүктүрүү, жаңы инновациялык технологияны жана материалдык- техникалык базаны киргизүү менен студенттердин жекече кесиптик чыгармачылык потенциалын, алардын кошумча  мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;
  • инженердик, колдонмо илимдерди жана архитектуралык- курулуш технологияларын, окутуу процессинде алынган жыйынтыктарды колдонуунун натыйжасында профессордук- окутуучулук курамдын, илимий- педагогикалык жактан иштегендердин жана студенттердин чыгармачылык иш- аракеттерин өнүктүрүү;
  • жогорку билими бар адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо, ошондой эле илимий- педагогикалык кадрлардын жогорку квалификациясы боюнча магистр, илимдин кандидаттарын жана докторлорун даярдоо;
  • сабактан тышкаркы убакта студенттердин арасында тарбиялоо иштерин өткөрүү.

   

  Кафедранын жалпы илимий багытынын тематикасы  – сейсмикага туруктуу курулуш.
  Белгиленген тематика боюнча кафедранын мүчөлөрү илимий изилдөө иштерин төмөнкүдөй темалардын  үстүндө иштеп келишүүдө:

  • Көп кабаттуу каркастуу имараттардын эң жогорку горизонталдык сейсмикалык күчтөргө туруктуулугун аныктоонун усулдарын иштеп чыгуу.
  • КРнын түштүк аймагындагы жергиликтүү сырьелук ресурстарды колдонуп, дубал керамикалык материалдарын чыгарууну изилдөө.
  • Көп кабаттуу каркастуу имараттардын колонналарынын акыркы стадияда жүк көтөрүү жөндөмдүүлүгүн жоготуу ыктымалдуулугун изилдөө жана иштеп чыгуу.
  • Жергиликтүү сырьелук ресурстарды колдонуунун негизинде алынган темирбетон конструкцияларынын көпкө чыдамкайлыгын жана ишенимдүүлүгүн изилдөө жана иштеп чыгуу.
  • Күн энергиясын колдонуу менен чогултулган темирбетон конструкциясын өндүрүүнүн комплекстик технологиясын иштеп чыгуу.

  2020-21- жаңы окуу жылында Архитектура жана курулуш факультетинин “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын эмгек жамааты окуу иштерин активдүү башташты.
  Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде окуулар аралыктан онлайн түрүндө уюштурулуп жатат. Биздин окутуучулар сабактарды үзгүлтүккө учуратпай студенттер менен тыгыз байланышта болуп, кафедра башчысы тарабынан көзөмөлгө алынууда. “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын иш планынын негизинде 2020-жылдын 10-сентябрында студенттердин ата-энелер чогулушу тегерек столдо Zoom программасында онлайн уюштурулду. Ал эми Курулуш багытындагы жумуш берүүчүлөр менен кафедранын жамааты 14-сентябрда жолугуп, бүтүрүүчүлөрдүн жумуш менен камсыздоо маселелери каралды.

   

   

  Кафедранын профессордук – окутуучулук курамы жөнүндө маалымат


  Джусуев Уметали Султанович
  Кызмат орду: “КӨ” кафедрасынын башчысы,  доцент
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент
  Адистиги: Инженер-куруучу
  Стажы: 35
  Илимий иштери: 17 усулдук көрсөтмөлөр, 14 илимий макала, 1 китеп жана 1 окуу куралы

  Байланыш тел. 0779484055
  E—mail: kafedra.adig@mail.ru

   

   

   

  Шабданов Муса Добулович
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин деканы
  Окумуштуулук даражасы: техника илимдеринин кандидаты, 2001-ж.
  Окумуштуулук наамы: доцент, 2006-ж.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 50 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: 1999, 2006, 2008, 2014, 2017ж. Бишкек, Ош, Чолпон-Ата шаарлары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук:  0558 235868,
  эл. почта shabdanovmusa-66 @mail.ru

   

   

  Жолдошов Белек Муратович – т.и.д., профессор
  Адистиги:  Инженер-технолог, Самара МТУ
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Металл конструкциялары, материаловедение.
  Байланыш тел. 0558 11 99 54
  Email: belek0365@mail.ru
  Негизги публикациялары:
  Илимий:  50 дөн ашык илимий публикациялары; металлдарды термоциклдик кайрадан иштеп чыгуу, металл конструкцияларынын бышыктыгынын теориясын өнүктүрүү.
  Окуу – усулдук:
  1. МКсы боюнча лабораториялык практикум;
  2. № 1 и № 2 курстук ишти аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө.

   

   

  Акимжанов Алмамат –  т.и.к., доцент
  Адистиги: механик- математик
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Имараттардын жана курулмалардын инженердик системасы, гидравлика, курулуштагы математикалык  моделдештирүү.
  Байланыш тел. 0773184434
  Email: 

  Негизги публикациялары:
  Илимий: 20 дан ашык илимий публикациялары гидротехникалык курулмаларды өнүктүрүү багыты боюнча.
  Окуу – усулдук: 1. 750500 “Курулуш” багыты боюнча окуган магистранттар үчүн илимий – изилдөөчү практика, ОшТУ; -Ош : ОшТУ, 2018.

   

  Турганбаев Омар Мажитович, Ага окутуучу,

  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет:  Курулуш экономикасы, законодательство в строительстве, архитектура курулуш, архитектура өнөр жай жарандык имараттар, шаар пландаштыруунун негиздери.
  Байланыш тел. 0772687525

  Негизги публикациялары:
  Илимий: 15 тен ашык илимий публикациясы,

   Окуу – усулдук:

  1. Обследование и диагностика долговечности зданий и сооружений в сейсмических районах: Уч. пособие/Сеитов Б.М., Ордобаев Б.С., Турганбаев О.М.- Бишкек: КРСУ, Айат, 2015.-328 с.

   

   

  Эргешов Эмилбек Сатимбекович ага окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: ПЗНП, ТОиРЗиС, ЖБК, курулуш экономикасы.
  Байланыш тел. 0771 03 31 05
  Email: emil_erg72@mail.ru

  Негизги публикациялары:
  Илимий: 15 тен ашык илимий публикациясы, сейсмикалык импульстук аракеттерге имараттардын иштөөсүн анализдөө  жана сейсмикалык  күчтөрдү аныктоо багыты боюнча.
  Окуу – усулдук:

  1. ЖБК дисциплинасы боюнча №1 жана №2 курстук иштерди аткаруу үчүн усулдук көрсөтмө. – Ош: ОшТУ, 2013. – 108 б.
  2. ЖБК дисциплинасы боюнча лабораториялык практикум. – Ош: ОшТУ, 2013. – 104 б.
  3. ТОиРЗиС  боюнча курс лекция жана практикум. – Ош: ОшТУ, 2019.

   

  Кошмамат уулу Калысбек магистр, ага окутуучу
  Адистиги: Кыймылсыз мүлктү эксперттөө жана башкарууинженер-менеджер
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Гидравлика, ТиВ
  Байланыш тел. 0777 00 76 45
  Email:   Kalysbek@mail.ru

  Негизги  публикациялары:            
  Илимий:
   10 дон ашык илимий публикациялары калыбына келүүчү энергия булактарынын жардамы менен курулуш материалдарын алуу багыты боюнча.
  Окуу-усулдук: Имараттардын жана курулмалардын сейсмикага туруктуулугу. Ош, ОшТУ,

   

   

   

  Салиева Минавар Гуламидиновна ага окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Курулуш физикасы, Архитектуралык физика, ОСП, ОУиПвС
   Байланыш тел. 0779 38 92 84
  Email: minavar.salieva74@mail.ru

  Негизги публикациялары:
  Научные:
   15 тен ашык илимий публикациялары,  энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү  дубал керамикалык материалдарын өнүктүрүү багыты боюнча.
  Окуу-усулдук: 6 окуу-усулдук көрсөтмөсү жарыкка чыккан

   

   

   

  Турдажиева Элнура Номановна   ага-окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: КДиП, Архитектура ПГЗ, Архитектуралык конструкция
  Байланыш тел. 0553 06 09 53
  Email: turdazhiyeva@inbox.ru

  Негизги публикациялары:
  Илимий:
   имараттарды жана курулмаларды курууда кайрадан иштеп чыгылган ресурстарды колдонуу менен дубал курулуш материалдарын иштеп чыгуу.
  Окуу- усулдук: Жыгач жана пластмасса конструкциялары.- Ош: ОшТУ, 2015.- 48с.

   

   

  Абдуллаев Уланбек Душабаевич  агаокутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Архитектура, ЖБК, СЗиС.
  Байланыш тел. 0772 67 22 26
  Email: ulan-123@inbox.ru

  Негизги публикациялары:
  Илимий:
   Көп кабаттуу каркастуу имараттардын колонналарынын жүк көтөрүмдүүлүк жөндөмдүүлүгүн баалоо.
  Окуу-усулдук: Курулуш багыты боюнча бакалаврларга  бүтүрүүчү квалификациялык жумуштарды аткаруу үчүн  усулдук көрсөтмө. -Ош, ОшТУ 2016.

   

   

   

  Иранова Нуризат Аданбаевна-окутуучу
  Адистиги: Кыймылсыз мүлктү эксперттөө жана башкарууинженер-менеджер
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Курулуш экономикасы, законодательство в строительстве
  Байланыш тел. 0778 48 22 74
  Email:   nuri0688@gmail.com

  Негизги публикациялары:
  Илимий: 5 тен ашык макаласы курулуш экономикасы багыты боюнча.
  Окуу-усулдук:

   

   

   

   

  Кочкорбай кызы Элиза-окутуучу
  Адистиги: Имараттарды долборлоо,  инженер.
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Сейсмостойкость зданий и сооружений, КДиП
  Байланыш тел. 0771 08 00 60
  Email:   elizachalieva@gmail.com

  Негизги  публикациялары:
  Илимий: Сейсмикага туруктуу имарат.
  Окуу-усулдук: –

   

   

   

  Тайтокурова Гулмайрам-окутуучу
  Адистиги: Имараттарды долборлоо,  инженер.
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: ТСП, ТВЗиС, курулуш экономикасы
  Байланыш тел. 0556 19 92 03
  Email:   gulutaitokurova@mail.ru

  Основные публикации:
  Илимий:
   курулуштагы нанотехнологиялар багыты боюнча.

   

   

   

  Джусумаматов Эрлан-окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Металл конструкциясы, ЖБК
  Байланыш тел. 0772 21 29 80
  Email:  Kg-production@mail.ru

  Негизги публикациясы:
  Илимий:
   Жогорку эритмелүү алюминий эритмесин моделдештирүү
  Окуу-усулдук: –

   

   

   

  Бектемирова Майрамкан Акбийовна-окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: ЖБК, Архитектуралык физика, курулуштагы математикалык  моделдештирүү.
  Байланыш тел. 
  0778 77 01 05
  Email:

  Негизги публикациясы:
  Илимий:
   “КРдагы жергиликтүү сырьелук ресурстарды колдонуунун негизинде темир бетон конструкцияларынын комплекстүү технологиясын иштеп чыгуу”.
  Окуу-усулдук: ЖБК боюнча лабораториялык  практикум. – Ош: ОшТУ, 2018.

   

   

  Асан кызы Шайыргул-окуу чебери
  Адистиги: Колдонмо информатика экономика аймагында

  Квалификациясын жогорулатуу: 2019-ж  Казакстан г. Алма-Ата, Бишкек.
  Байланыш тел. 0773371518, 0707869585
  Email: ssananova@gmail.com

   

   

   

   

 • “Архитектура, дизайн жана графика (АДжГ)” кафедрасы


  Архитектуралык чөйрөнүн дизайны» адистиги 16.03.2001 – жылы ОшТУнун ректорунун буйругу боюнча «Архитектура, дизайн жана графика» сектору катары инженердик – курулуш факультетинин «Курулуш өндүрүшү» кафедрасында уюштурулган.

  8.10. 2004 – жылы ОшТУнун ректорунун №09 -04/319  буйругу  менен кафедра катары «Архитектура, дизайн жана графика» болуп түптөлгөн. Инженердик-курулуш факультетинин деканы    А.Т. Маруфийдин идеясы менен Төлөнбаев М.А., Ермакова Е.Н., Турдуев М.М., Жолдошев А.,  Ташиева К.Н., аркылуу кафедра болуп түзүлгөн.

  Бул кафедра азыркы учурда жогорку квалификациялык «Архитектуралык чөйрөнүн дизайны» жана “Архитектура” адистиги боюнча архитектор – дизайнерлерди, мыкты профессионалдарды, чыгармачыл билимдүүлөрдү, заман талабына ылайык келген мыкты адистерди даярдап келүүдө. 2011-жылдан баштап окуу процесси 2 баскычтуу болондук системага өткөндөгүнө байланыштуу окуу мөөнөтү 5 жыл.

  Жогорку  квалификациялык адистерди даярдоодо «АДжГ» кафедрасы республикалык архитектуралык кызматтары, долбоорлоо мекемелери жана фирмалары менен тыгыз байланышта иш алып барат.

  Мисалы, Ош областык, Жалал – Абад областык, Баткен областык  архитектура башкармалыктары, Ош шаарынын архитектура башкармалыгы КНИИП долборлоо, Ош гипрострой,  «АрхТБ», «Сандвич», “Ай-Кут”, “Зодчий”, “Адис-Алай” ЖЧКлары менен ж.б. курулуш мекемелери менен иш алып барат.

  Кафедранын студенттери жогорку аталган мекемелерде практикаларды өтөшөт жана ошол мекемелерде сабактан сырткары көп студенттер эмгектенишет.

  Кафедранын кызматчылары архитекторлор, сүрөтчүлөр, бедизчилер, өздөрүнүн кызмат убактысынан сырткары чыгармачыл иш менен  мамлекеттик жана Эл аралык сынактарга катышып жүрүшөт.

  Кафедрада иштеген окутуучулар  СССР жана КР архитекторлор жана сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү.

  Ошого байланыштуу II Эл аралык архитектура жана курулуш боюнча өткөн президенттин сынагында, биздин кафедрадан катышкан үч студент жана окутуучулар I даражадагы «Эл аралык архитектура жана курулуш» ардак грамоталар менен сыйланышкан.

  Кафедрада 1 профессор, 4 т.и.к., доцент, 3 доцент, 6  ОшТУнун доценти, 2 архитекторлор союзунун мүчөсү, 2 сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, 1 куруучулар союзунун мүчөсү, 1 магистр, 2 ага окутуучу, 14 окутуучу,  3 окуу иштери боюнча жардамчы кызматчылар азыркы мезгилде кафедрада эмгектенишет.

  Бакалаврды даярдоо багыттары:  “Архитектура, дизайн жана графика” кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт: 750200 «Архитектуралык чөйрөнүн дизайны»-даражасы бакалавр , 750100 “Архитектура”-даражасы бакалавр.

  Кафедранын билим берүү ишмердүүлүгү: Студенттерге билим берүүдө, алардын көз карашын, чыгармачылык идеяларын ишке ашырууда архитекторлор үчүн устакананын жардамы менен зор ийгиликтерди жаратууга шарт түзгөндүктөн, устаканасы бар мекемелер менен келишимдер түзүлгөн. Алар  Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын устаканасы жана ЖЧК “ Арх.Аалам”.

  Кафедранын курамы:


  Мамытов Акпарали Сыдыкович

  Кызмат орду: кафедра башчысы, доцент

  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент

  Адистиги: Инженер-куруучу

  Илимий иштери:  11 усулдук көрсөтмөлөр,  28 илимий макала,  1 китеп жана  1 окуу куралы

   

   

   

   

  Джусуев Уметали Султанович 

  Кызмат орду: доцент

  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент

  Адистиги: Инженер-куруучу

  Илимий иштери: 17 усулдук көрсөтмөлөр, 14 илимий макала, 1 китеп жана 1 окуу куралы

   

   

   

   

  Шабданов Муса Добулович

  Кызмат орду: профессор

  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, профессор

  Адистиги: Инженер-куруучу

  Илимий иштери: 50 дөн ашык илимий макалалары жана усулдук көрсөтмөлөрү жарык көргөн
  E—mail: shabdanovmusa-66@mail.ru

   

   

   

   

  Рысбекова Элмира Сатаровна

  Кызмат орду:  доцент

  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент

  Адистиги: Инженер-куруучу

  Илимий иштери: 10 дон ашык усулдук көрсөтмөлөр , 20 илимий макала, 1 окуу куралы
  E—mail: e.rysbekova@mail.ru

   

   

   

  Жылчиев Сатар Сарыбаевич

  Кызмат орду: магистр-окутуучу

  Илимий даражасы: КРнын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү

  Адистиги: Чийүү, эмгек жана сүрөт боюнча окутуучу

  Чийүү жана сүрөт тартуу тармагындагы иштери: 100гөн көркөм картиналар жана көркөм сүрөт жумуштар

   

   

   

  Алимбетов Сүйүн Шарабидинович

  Кызмат орду: окутуучу

  Илимий даражасы: КРнын  Архитекторлор союзунун мүчөсү

  Адистиги: Архитектор

  Долбоорлоо жана архитектура тармагындагы иштери : Ош жана Жалал-Абад шаарында көптөгөн турак-жайлар, ОАО “Кант цемент завод”нун айлануучу мештеринин курулушу, Ош шаарынын “Кыргыз көчү” темасындагы чыгыш дарбазасынын долбоору жана курулушу (Арка в г.Ош) жана көптөгөн жеке менчик турак-жайлардын долбоорлору жана курулушу

   

  Муратов Абдумалик Аманович, ага окутуучу, инженер – куруучу

  Турганбаев Омар Мажитович, ага окутуучу, инженер – куруучу

  Алишов Айбек Адилбекович, окутуучу, архитектор – дизайнер

  Тажидинов Ислам Салиханович, окутуучу, архитектор – дизайнер

  Токтобеков Самарбек Каримович, окутуучу, архитектор – дизайнер

  Абдимомунова Гулбара Осорбаевна, окутуучу, сүрөтчү

  Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич, окутуучу, архитектор – дизайнер

  Раимжанова Диана Суюнбековна, окутуучу, инженер- долбоорчу

  Суйоркул кызы Бермет, окутуучу, инженер – куруучу

  Раимжанова Миргуль Омурзаковна, ага лаборант, математик, системалык-

  программист

  Шамшидин уулу Дайырбек, окуу мастери, инженер – куруучу

  Кыргызбаев Талант Оморбекович, окуу мастери, инженер-жол куруучу

   

   

  Джусуев Уметали Султанович
  Кызмат орду: кафедра башчысы, доцент
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент
  Адистиги: Инженер-куруучу
  Стажы: 35
  Илимий иштери: 17 усулдук көрсөтмөлөр, 14 илимий макала, 1 китеп жана 1 окуу куралы
  E—mail: kafedra.adig@mail.ru

   

   

   

   

   

  Шабданов Муса Добулович
  Кызмат орду: профессор
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, профессор
  Адистиги: Инженер-куруучу
  Стажы: 32
  Илимий иштери: 50 дөн ашык илимий макалалары жана усулдук көрсөтмөлөрү жарык көргөн
  E—mail: shabdanovmusa-66@mail.ru

   

   

   

   

   

  Рысбекова Элмира Сатаровна
  Кызмат орду:  доцент
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент
  Адистиги: Инженер-куруучу
  Стажы: 28
  Илимий иштери: 10 дон ашык усулдук көрсөтмөлөр , 20 илимий макала, 1 окуу куралы
  E—mail: e.rysbekova@mail.ru

   

   

   

   

   

  Жылчиев Сатар Сарыбаевич
  Кызмат орду: магистр-окутуучу
  Илимий даражасы: КРнын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү
  Адистиги: Чийүү, эмгек жана сүрөт боюнча окутуучу
  Стажы: 8
  Чийүү жана сүрөт тартуу тармагындагы иштери: 100гөн көркөм картиналар жана көркөм сүрөт жумуштар
  E—mail: kafedra.adig@mail.ru

   

   

   

   

  Асанова Нурила Сагынбековна
  Кызмат орду: окутуучу
  Илимий даражасы: КРнын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү
  Адистиги: сүрөтчү-керамист
  Стажы: 8
  Чийүү жана сүрөт тартуу тармагындагы иштери: 100гөн көркөм картиналар жана көркөм сүрөт жумуштар
  E—mail: kafedra.adig@mail.ru

   

   

   

   

  Алимбетов Сүйүн Шарабидинович
  Кызмат орду: окутуучу
  Илимий даражасы: КРнын  Архитекторлор союзунун мүчөсү
  Адистиги: Архитектор
  Стажы: 16
  Долбоорлоо жана архитектура тармагындагы иштери : Ош жана Жалал-Абад шаарында көптөгөн турак-жайлар, ОАО “Кант цемент завод”нун айлануучу мештеринин курулушу, Ош шаарынын “Кыргыз көчү” темасындагы чыгыш дарбазасынын долбоору жана курулушу (Арка в г.Ош) жана көптөгөн жеке менчик турак-жайлардын долбоорлору жана курулушу
  E—mail: kafedra.adig@mail.ru

   Муратов Абдумалик Аманович, Ага окутуучу, Инженер – куруучу
  Турганбаев Омар Мажитович, Ага окутуучу, Инженер – куруучу
  Маматалиев Мелисбек Абдуманапович, Окутуучу, Архитектор – дизайнер
  Алишов Айбек Адилбекович, Окутуучу, Архитектор – дизайнер
  Тажидинов Ислам Салиханович, Окутуучу, Архитектор- дизайнер
  Токтобеков Самарбек Каримович, Окутуучу, Архитектор- дизайнер
  Абдимомунова Гулбара Осорбаевна, Окутуучу, Сүрөтчү
  Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич, Окутуучу, Архитектор-дизайнер
  Раимжанова Диана Суюнбековна, Окутуучу, Инженер- долбоорчу
  Раимжанова Миргуль Омурзаковна, Ага.лаборант, Математик, системалык программист
  Шамшидин уулу Дайырбек, Окуу мастери, Инженер – куруучу
  Кыргызбаев Талант Оморбекович, Окуу мастери, Инженер-жол куруучу