Архитектура жана курулуш факультети

 • Архитектура жана курулуш факультети (АжКФ)


  Факультеттин тарыхы

  Архитектура жана курулуш факультети Ош технологиялык университетинин негиздөөчү факультети, башкача айтканда башаты болуп эсептелет.

  Инженер-куруучуларды, механиктерди жана электриктерди даярдоо максатында 1963-жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун кечки окутуу формасындагы жалпы техникалык факультети ачылган.

  • 1976-жылы жалпы техникалык факультет Ош кечки факультети болуп өзгөргөн.
  • 1979-жылы окутуунун кечки формасындагы биринчи инженер-куруучу бүтүрүүчүлөр бүтүрүп чыгышкан.
  • 1988-жылы Ош кечки факультети Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу факультети болуп өзгөртүлгөн.

  1990-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу факультети өз алдынча жогорку окуу жай катары Ош жогорку технологиялык колледжи болуп түзүлгөн.

  «Өнөр жай жана атуулдук курулуш» адистигинин күндүзгү окуу бөлүмүнө 1988-жылы, ал эми 1991-жылы сырткы окуу бөлүмүнө биринчи студенттер кабыл алынган.

  Курулуш, транспорт жана энергетика багытындагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо максатында 1991-жылы Инженердик факультети ачылган.

  1996-жылы «Курулуш» багытындагы адистиктерди даярдоо максатында Инженердик-курулуш факультети болуп түзүлгөн.

  Кыргыз Республикасында билим берүүнүн эки баскычтуу системасына өткөндүгүнө байланыштуу факультетте “Курулуш” жана “Архитектура” багыты боюнча адистерди даярдоо максатында 2016-жылдын 29-мартында факультеттин аталышы “Архитектура жана курулуш” факультети болуп өзгөртүлгөн

  1979-жылдан баштап факультет 5 миңден ашуун жогорку квалификациялуу адистерди даярдап чыгарды. Бүгүнкү күндө алар Кыргызстанда, ошондой эле, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө эл чарбачылыгынын ар кайсы тармактарында үзүрлүү эмгектенишүүдө.

  Факультеттин ишмердүүлүгү

  Архитектура жана курулуш факультети башка жогорку окуу жайлар менен илимий жана окуу-методикалык жактан  тыгыз байланышта. Мисалы: Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Кыргыз-Орус Славян университети, Москва инженердик-курулуш институту, Фергана политехникалык институту, Томск архитектуралык-курулуш университети, Кузбасс мамлекеттик техникалык университети жана башкалар.

  Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультети Кыргызстандын түштүгүндө жогорку квалификациялуу куруучуларды, архитекторлорду, долбоорлоочуларды жана жолчуларды даярдоо боюнча жалгыз факультет болуп саналат.

  Факультетте билим алып жатышкан студенттердин билимин өркүндөтүү жана жогорулатуу максатында регионалдык мекеме-ишканалар  менен өз ара тыгыз байланышып келишимдер түзүлгөн. Алар: Түштүк стандартташтыруу, сертификациялоо жана метрология курулуш борбору, Ош облустук жана шаардык, архитектура жана курулуш башкармалыгы, шаар курулуш, Ошгипрострой, Ошгосархстройнадзор, Асфальт заводу, Ош шаардык жол-эксплуатациялык башкармалыгы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы жана башка жоопкерчилиги чектелген мекеме-ишканалар.

  Жогоруда аталган ишканалардын жана мекемелердин өндүрүштүк базалары эки тараптуу түзүлгөн келишимдердин негизинде студенттер үчүн практикалык, лабораториялык сабактарды, окуу-өндүрүштүк практикаларды өткөрүүдө пайдаланылат.

  Факультет бүгүнкү күндө

  Факультеттин курамындагы 4 кафедрада 40 тан ашык профессордук-окутуучу курам жана окуу-көмөкчү кызматкерлер эмгектенишет.

  1. «Курулуш өндүрүшү» кафедрасы – (1976-ж)
  2. «Колдонмо механика» кафедрасы – (1984-ж).
  3. «Автоунаа жолдору жана аэродромдор» кафедрасы –(1998-ж).
  4. «Архитектура, дизайн жана графика» кафедрасы –(2001-ж).

  Профессордук-окутуучулук курамдын арасында илимдин докторлору, профессорлор, илимдин кандидаттары, доценттер, КРнын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкерлер, КРнын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары, КРнын билим берүүсүнүн отличниктери, СССРдин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын архитекторлор жана сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү эмгектенишет.

  Азыркы күндө факультетте төмөнкү багыттар боюнча жогорку квалификациялуу адистер жана магистрлер даярдалып жатат:

  750500. “Курулуш” багыты
  Профилдери:

  • Өнөр жай жана атуулдук курулуш;
  • Имараттарды долбоорлоо;
  • Автоунаа жолдору жана аэродромдор.

  750100. “Архитектура” багыты

  750200. “Архитектуралык чөйрөнүн дизайны” багыты

  Факультетте жалпысы болуп 1459 студент, алардын ичинен 614 студент күндүзгү, ал эми 845 студент сырткы окуу бөлүмдөрүндө, магистратурада 32 магистрант билим алып жатышат.

  Терен жана сапаттуу билим алуу үчүн студенттерге жана магистрлерге керектүү болгон бардык шарттар түзүлгөн (сүрөт чийүү, долбоор жасоо үчүн атайын кабинеттер, заманбап лабораториялар, компьютердик класстар, мастерскойлор ж.б.).

  Бүгүнкү күндө Архитектура жана курулуш факультети Кыргызстандын түштүгүндөгү “Курулуш” жана “Архитектура” багыты боюнча жогорку квалификациялуу инженерлерди жана архитекторлорду даярдаган жалгыз факультет болуп саналат.

  Факультет өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанса болот, алар:

  1. Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович – КРнын  Жогорку Кенешинин VI чакырымынын депутаты.
  2. Каарыев Абийир Давлетбекович – «Нурзаман» курулуш компаниясынын башкы директору
  3. Токошев Алтынбек – Ош регионалдык архитектура жана курулуш башкармалыгынын жетекчиси.
  4. Турдугулов Абдыгани Садирович – Ош шаарындагы №21 Жол башкармалыгынын жетекчиси.
  5. Кожоназаров Нурбек – «Абсолют-профи» жоопкерчилиги чектелген ишкананын жетекчиси.
  6. Абылкасымов Абдижалил Жусупович – «Адис-Алай» жоопкерчилиги чектелген ишкананын башкы директору.

  Факультеттин негизги максаттарынын (миссиясы) бири болуп профессордук-окутуучулук курамга жана студенттерге жакшы шарттарды түзүү менен бирге жогорку билим берүүнүн эң жакшы традицияларынын классикалык системасын сактоо жана билим берүүнүн эл аралык стандарттарына жооп берүүчү жогорку сапаттагы адистерди даярдоо болуп эсептелет.

  Мезгил талабына ылайык заманбап технология жана сапаттуу курулуш.

  Факультеттин жетекчиси жана кызматкерлери:


  Джусуев Уметали Султанович
  Кызмат орду: факультеттин деканы
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент
  Адистиги: Инженер-куруучу Стажы: 35
  Илимий иштери: 30дан ашык илимий макалалары жана 7 окуу-усулдук эмгектери жарык көргөн
  Байланыш тел.: 0779484055
  E—mail: Umetali67@mail.ru

   

   

  Абдуллаев Уланбек Душабаевич  
  БилимиЖогорку, Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу 2011 жыл.

  Кызмат орду:  декандын окуу иштери боюнча орун басары
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Архитектура, СЗиС.
  Байланыш тел. 0772 67 22 26
  Email: ulan-123@inbox.ru
  Илимий иштери: 20дан ашык илимий макалалар.

   

   

   

   

  Раимжанова Диана Суюнбековна
  Билими:
   Жогорку, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, 2015ж.
  Адистиги: Имараттарды долбоорлоо.
  Кызматы: декандын окуу иштери боюнча орун басары.
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: “Архитектуранын тарыхы”, “Дизайндын тарыхы”.
  Эмгек стажы: 6 жыл.
  Байланыш телефону. +996700210177
  e-mail: raimjanova.diana@mail.ru

   

   

   

   

  Мамадалиев Мирланбек Аскаралиевич
  Билими: 
  Жогорку,  М.М. Адышева тындагы Ош технологиялыкуниверситети, 2013ж.
  Адистиги: Архитектуралык чөйрөнүн дизайны.
  Кызматы: декандын тарбия иштери боюнча орун басары
  Эмгек стажы: 8 жыл.
  Илимий жумуштары: Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун мучөсу.
  Архитектура жана долбоорлоо жаатындагы жумуштары: Бир нече эл аралык конкурстардын женүүчүсү, Ош жана Жалал-Абад шаарларына курулган ондогон турак-жайлардын долбоорунун автору.
  Байланыш телефону: +996 557 094 494w/a, telegram
  e-mail: mirlanbek0511@mail.ru

   

   

   

  Иманалиева Венера Артыкбаевна
  Специальность: 
  Биология, дополнительно химией
  Должность: методист заочного отделения
  Контактные данные: тел. р. 03222 4-35-59.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Иманалиева Венера Артыкбаевна
  Билими:
   жогорку, Ош мамлекеттик университети, 2001-ж.
  Адистиги: Биология жана кошумча химия
  Ээлеген кызматы: Сырткы окуу бөлүмдүн методисти
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559.

   

   

   

   

   

   

   

 • Кафедра “Колдонмо механика” (КМех)


  Кафедранын тарыхы

  Окуу процессин өнүктүрүү максатында “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын курамынан жалпы техникалык дисциплина өз алдынча сектор болуп бөлүнүп чыккан. ЖТД  секторунун базасында СССРдин ЖОЖ министрлигинин 14.06.1984ж. №202 буйругунун негизинде “Колдонмо механика” кафедрасы түзүлгөн.

  Азыркы учурда кафедра 750002 “Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук тоннелдерди куруу” адистиги боюнча адистерди даярдайт.

  Кафедранын иш максаты  болуп  жаңы инновациялык технологияларды эске алуу менен  сапаттуу адистерди даярдоо, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, сабактардын окутуу деңгээлин жогорулатуу, окуу процессин өркүндөтүү, илимий, окуу, окуу-усулдук  процессин  өркүндөтүүсүнө  байланышкан эл аралык гранттарга  катышуу, ошондой эле башка ЖОЖдордун кесиптеш кафедралары  менен кызматташуу саналат.

  Кафедранын негизги милдеттери жана функциялары:

  1. Үзгүлтүксүз окутуунун сапатын өркүндөтүү.
  2. Лекция жана практика  сабактарында  илимий жана усулдук деңгээлин жогорулатуу.
  3. Сабактардын жумушчу  программаларын  жана окуу-методикалык комплекстерин иштеп чыгуу.
  4.  Кафедранын мүчөлөрүнүн жана аспиранттардын  даярдалган илимий-изилдөө иштерин талкуулоо.
  5.  Студенттердин  илимий-изилдөө иштерин уюштуруу жана аларды  илимий конференцияларга жана семинарларга катышууга тартуу.
  6. Профессордук-окутуучулук курамынын  квалификациясын жогорулатуу.
  7. Кафедранын  курамынын  кызыкчылыктарын   университеттин бөлүмдөрүдө ж.б. уюмдарында  сунуштоо  жана ишке ашыруу.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасы

  Кафедранын материалдык базасы   бакалаврларды, адистерди жана  магистрлерди даярдоо денгээлин камсыз кылуу үчүн керектүү жабдуулар жана  шаймандар менен жабдылган  окуу (аудиториялык) жана лабораториялык канааларынан турат.

  Кафедранын  карамагында тиешелүү тематикалык стенддер менен жабдылган, аянты 108 кв. м., сыйымдуулугу 128 адам болгон 2 лекциялык канаалары, ошондой эле  аянты 186 кв.м., сыйымдуулугу 84 адам болгон 2 лабораториялык канаалары жана илимий изилдөө-эсептөө лабораториясы бар.

  Окуу лабораториялык иштерди жүргүзүү үчүн окуу лабораториялары  керектүү жабдуулар жана  өлчөөчү аппаратуралар менен камсыздалган.

  Окуу процессинде  окутуунун интерактивдүү ыкмалары, заманбап окутуу технологиялары жана техникалык окутуу каражаттары колдонулат.

  • №2/223- «Колдонмо механика» кафедрасы, аянты 36м2.
  • №2/222- лекциялык жана практикалык сабактарды өтүү үчүн «Техникалык механика» каанасы,  аянты 54 м2.
  • №2/224- лекциялык жана практикалык сабактарды өтүү үчүн “Материалдардын каршылыгы жана курулуш механика” каанасы, аянты 54 м2.
  • №2/001- «Машинанын тетиктери» лаборатория каанасы, аянты 84 м2.
  • №2/001- «Материалдардын каршылыгы» лаборатория каанасы, аянты 84 м2.
  • №2/317-илимий изилдөө эсептөө лабораториясы, аянты 18 м2.

  Кафедрадагы негизги илимий изилдөөлөрдүн багыттары:

  1. Каримов Э.М.- Тоолуу аймактардагы автоунаа жолдорун куруу жана кайра оңдоо.
  2. Маруфий А.Т., Эгенбердиева А.А.- Серпилгич негизде жайгашкан имараттардын жана курулмалардын конструкцияларынын татаал шарттарда иштөөсүн эсептөө.
  3. Каратаев А.Т.- Композиттик материалдардын чыңалуу-деформациялык абалы.

  Кафедра жетекчиси жөнүндө маалымат


  Каримов Эркинбек  Машанович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышева атындагы Ош технологиялык университети, 1997ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика кафедрасынын башчысы
  Окумуштуу даражасы: 05.23.11- “Жолдордун, метрополитендердин, аэродромдордун жана транспорттук тоннелдердин курулушу жана долбоорлоосу” адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты  (2009ж.)
  Окумуштуу наамы: доцент (2012ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Теориялык  механика”
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 30дан ашык илимий макалалары жана 10 окуу-усулдук  эмгектери  жарык көргөн
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» (2017)
  • Сертификат, “Развитие академической честности этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш маалыматтары:
  Жумуш телефон номери:
  03222 43545
  Уюлдук номери: 0772 904362, 0552 904362
  E-mail: erkin.karimov.71@mail.ru

  Кафедранын профессордук- окутуучулук курамы:

  Маруфий Адилжан Таджимухамедович
  Билими:
  Жогорку, В. В. Куйбышев атындагы Москва инженердик курулуш институту, 1969ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика  кафедрасынын  профессору
  Окумуштуу даражасы:  05.23.17-“Курулуш механика” адистиги боюнча техника илимдеринин доктору  (2004ж.)
  Окумуштуу наамы: Профессор (2010ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Курулуш механика” жана “Материалдардын каршылыгы”
  Негизги жарык көргөн:  55 окуу-усулдук  колдонмолорду, алардын ичинен  3 монография (2003-жыл, Москва шаары, 2006,2014-жылдары Бишкек шаары) жана   13 окуу куралы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен чыгарылган. Мындан сырткары, анын 170 илимий макалалары  жарык көрүп,  Кыргызпатент багытында 18 автордук укукка  ээ.
  Квалификациясын жогорулатуу Келишимдин  негизинде илимий семинарларды өтүү ТюмМАКУ (2012ж.)
  Байланыш маалыматтары:
  Жумуш телефон номери:
  03222 43545
  Уюлдук номери: 0772 290550, 0550 290550
  E-mail: oshtu-marufi@rambler.ru

  Каратаев Анварбек Токтоматович
  Билими: Жогорку, Фрунзе  политехникалык институту, 1978ж.
  Адистиги: Машиналардын, приборлордун, аппараттардын бекемдиги жана динамикасы
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика  кафедрасынын профессору
  Окумуштуу даражасы: 01.02.06 “Машиналардын, приборлордун, аппараттардын бекемдиги  жана динамикасы” адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты  (1989ж.)
  Окумуштуу наамы: доцент (1994ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Материалдардын каршылыгы”, “Колдонмо механика”,  “Машинанын тетиктери”,   “Машиналардын жана механизмдердин теориясы”
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 30дан ашык илимий макалалары жана 23 окуу-усулдук  эмгектери  жарык көргөн
  Квалификациясын  жогорулатуу: Сертификат, «Проведение независимой аккредитации
  программ и организаций профессионального образования» (2017)
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43545
  Уюлдук номери: 0772 100 272

  Тагаев Базарбай Тагаевич
  Билими: Жогорку, Политехникалык  институту, Россия, 1969ж.
  Адистиги: Так механиканын приборлору
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика  кафедрасынын профессору
  Окумуштуу даражасы: техника илимдеринин кандидаты (1985ж.)
  Окумуштуу наамы: доцент (1994ж.)
  Өтүлүүчү таалимдер: “Материалдардын каршылыгы”, “Колдонмо механика”, “Машинанын тетиктери”,   “Машиналардын жана механизмдердин теориясы”
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 70тен  ашык илимий макалалары жана  окуу-усулдук  эмгектери  жарык көргөн, анын ичинен  6 окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен мамлекеттик тилинде чыгарылган.
  Квалификациясын  жогорулатуу: Машинанын тетиктери боюнча,  Москва шаары (1996ж)
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43545
  Уюлдук номери: 0773 747 048

   

  Эгенбердиева Акмарал Аширбековна
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышева атындагы Ош технологиялык университети, 2009-ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Колдонмо механика кафедрасынын ага окутуучусу
  Окумуштуу даражасы:
  Окумуштуу наамы:-
  Өтүлүүчү таалимдер: “Теориялык механика”, “Курулуш механика” жана “Материалдардын каршылыгы” таалимдери  боюнча практикалык сабактарын өтөт
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 15тен ашык  илимий макалалары жана  окуу-усулдук эмгектери жарык көргөн, анын ичинен  1 окуу куралы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен мамлекеттик тилинде чыгарылган жана Кыргызпатент багытында 5 автордук укукка  ээ.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат,  “Жаш окумуштуулардын жана окутуучулардын  кесиптик тажрыйбасын өркүндөтүү”  семинары  (2017ж.) 
  • Сертификат, “Билим берүү маалыматтык технологиялар”(2018)
  • Сертификат, “Развитие академической честности этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш маалыматтары:
  Жумуш телефон номери: 03222 43545
  Уюлдук номери: 0778 163314
  E-mail: lady.mary.10@mail.ru

 • “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” кафедрасы (АЖжА)


  Кафедранын тарыхы: 1998-жылы ОшТУнун ректорунун буйругу менен автоунаа жолдорун пайдалануу жана куруу багытындагы квалификациялуу адистерди даярдоо максатында инженердик-курулуш факультетинин “Инженердик конструкциялар”  кафедрасынын ичинде  “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” сектору уюшулган.

  2000-жылы “Геодезия жана графика”,  “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” 2-сектордун  базасында  “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” кафедрасы түзүлгөн.

  2002-жылы биринчи адистерди бүтүрүү болду. Кафедра “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” адистиги боюнча инженерлерди  даярдоодо жана Кыргызстандын эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында иштеген 250 ашык инженер-жолчуларды бүтүрдү.

  Кафедранын үлгүлүү жана сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү: Жалалдинов Муса Мубаракович-  2013-жылдан бери жана азыркы мезгилде кафедраны жетектеп келүүдө; Турабыев Чынгыз Кубатович – ОшТУ АжКФнин окуу иштери боюнча декандын орун басары; Кожаназаров Нурбек Абдымиталипович – Ош шаарынын мэриясынын жол куруу башкармалыгынын директору; Турдукулов Абдигани Садирович – Ош шаарынын №21 жол-эксплуатациялык  мекемесинин начальниги; Баатыр уулу Нургазы –жол куруу боюнча ОсОО “Артур-Н” директору; Абдырахманов Туйгун – жол куруу боюнча ОсОО “Спутник строй”  директору ж.б.

   Адистиктерди даярдоо: “АЖжА”  кафедрасы 2012 – 2013-окуу жылынан баштап 750500 “Курулуш” багыттары боюнча инженер-бакалаврларды жана жогорку квалификациялуу адистердин даярдоону жана бүтүрүүнү камсыз кылат.

  • 750500 “Автоунаа жолдору жана аэродромдор” (квалификациялык даражасы – бакалавр). Окутуунун мөөнөтү күндүзгү формасы – 4 жыл, сырткы окуу формасы – 5 жыл.

  Кафедранын илимий багыттары

  Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын  илимий-изилдөө иштери:

  Дуйшоев С.Д. – «Разработка органо-минеральной фибросмеси для стеновых материалов на основе местных ресурсов»;

  Цой А.В. – «Разработка методов проектирования на основании фундамента на просадочных грунтах в районах с сейсмичностью свыше 9 баллов»;

  Абжапарова Д.А. – «Разработка методики выбора вида и параметров специальных геодезических проекций при выполнении инженерно-геодезических работ»;

  Жалалдинов М.М. – «Сейсмостойкость водопропускных труб и дорог подземных, пешеходных переходов»;

  Турабыев Ч.К. – «Конструкции мостовых сооружений автомобильных, железных дорог в условиях  первичных и сейсмических нагрузок Кыргызстана»

  Кафедра төмөнкү ЖОЖдор менен тыгыз байланыш жүргүзөт:

  • Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (КГУСТА);
  • Кыргыз-орус-славян университети (КРСУ);
  • Томск шаарынын архитектуралык-курулуш академиясы (ТСАА);
  • Ташкент шаарынын архитектуралык-курулуш институту, (ТАСИ);
  • Сибирь мамлекеттик геомаалыматтык технологиялары университети (СибГУГИТ).

  Кафедранын курамы жөнүндө маалымат: “АЖжА” кафедрасында профессордук-окутуучу курам 8 штаттык бирдикте эмгектенет. Алардын ичинен 2 – т.и.к., ОшТУнун профессорлору, 1 – т.и.к., ОшТУнун доценти, 2 – ОшТУнун доценти жана 1 улук окутуучу. Кафедранын окуу иштерине көмөкчү персонал – 2 адам, (баардыгы жогорку билимдүү), анын ичинен 1 инженер жана 1- лаборант.

  Жалалдинов Муса Мубаракович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, 2005г.
  Адистиги: Автоунаа жолдору жана аэродромдор
  Кызматы: кафедра башчысы, ОшТУнун доценти.
  Эмгек стажы: 16 жыл.
  Илимий жумуштары: 8 усулдук корсотмо, 40 илимий макала жана Кыргызпатенти тарабынан алынган  5 патент.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, ТОО “КНАУФ Гипс капчагай” (2010)
  • Сертификат, “Научная дискуссия: Вопросы техничекий наук” (2016)
  • Сертификат, “Проведение самооценки вуза и написание отчета самооценке” (2017)
  • Сертификат, Автоматизированное проектирование АД с применением программы AutoCAD. (2018)
  • Сертификат, “FIRST” и проекту “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш телефону. +996 551409709
  e-mail: m.jalaldinov@mail.ru

   

  Дуйшоев Сатывалды Дуйшоевич
  Билими: Жогорку,  Фрунзе политехникалык институту,  1978ж.
  Адистиги: Онор жай жана атуулдук курулушу
  Кызматы:  кафедранын профессору
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты (2002ж.)
  Илимий наамы: доцент (2006ж.)
  Эмгек стажы: 55 жыл.
  Илимий жумуштары: 30 усулдук корсотмо, 55 илимий макала, 2 окуу куралы Кыргыз Республикасынын Илим жана билим министрлигинин грифи менен.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, ТОО “КНАУФ Гипс капчагай” (2010)
  • Сертификат, Автоматизированное проектирование АД с применением программы AutoCAD. (2018)
  • Сертификат, “FIRST” и проекту “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш телефону. +996 553055757
  email: duishoev47@bk.ru

   

  Цой Алексей Валентинович
  Билими: Жогорку,  Томск инженердик  курулуш институту, 1974ж.
  Адистиги: Онор жай жана атуулдук курулушу
  Кызматы: кафедранын профессору
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты (1980ж.)
  Илимий наамы: доцент (1986ж.)
  Эмгек стажы: 47 жыл.
  Илимий жумуштары: 11 усулдук корсотмо, 62 илимий макала, 1 окуу куралы Кыргыз Республикасынын Илим жана билим министрлигинин грифи менен.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, “На осушествлиение професиональное деятельности в качестве инженера по обследованию зданий и сооружений для целей строительства” (2016)

  Байланыш телефону. 0558805012
  e-mail: Aleksey.tsoi.v@gmail.com

   

  Абжапарова Динара Амалбековна
  Билими: Жогорку,  Алматы курулуш академиясы, 1996ж.
  Адистиги: Колдонмо геодезия
  Кызматы: кафедранын доценти
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты (2018ж.)
  Эмгек стажы: 25 жыл.
  Илимий жумуштары: 8 усулдук корсотмо, 26 илимий макала жана  Кыргызпатенти тарабынан алынган  6 патент.
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, Автоматизированное проектирование АД с применением программы AutoCAD. (2018)
  • Сертификат, «Практическая психология: Психолого-педагогочиеские современные треди преподования» (2020)
  • Сертификат, «Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» (2020)

  Байланыш телефону. +996 559901350
  email: 777859505@mail.ru

  Тешаев Эркен Абдурахманович
  Образование: Высшее,  Ташкентский архитектурно – строительный  институт, 1992г.
  Специальность: Прикладная геодезия
  Должность: доцент кафедры
  Стаж работы: 36
  Научные публикации: 36 методических указаний, 26 научных статей.
  Повышение квалификации:

  • Сертификат, “На осушествлиение професиональное деятельности в качестве инженера-геодезиста для целей строительства” (2017)
  • Сертификат, Автоматизированное проектирование АД с применением программы AutoCAD. (2018)
  • Сертификат, «Практическая психология: Психолого-педагогочиеские современные треди преподования» (2020)

  Контактные тел. +996 550 170124
  email: Erkin18@yandex.com

  Турабыев Чынгыз Кубатович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, 2009ж.
  Адистиги: Автоунаа жолдору жана аэродромдор
  Кызматы: кафедранын ага окутуучусу
  Эмгек стажы: 12 жыл.
  Илимий жумуштары: 4 усулдук корсотмо, 14 илимий макала,
  Квалификациясын жогорулатуу:

  • Сертификат, Автоматизированное проектирование АД с применением программы AutoCAD. (2018)
  • Сертификат, “FIRST” и проекту “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” (2019)

  Байланыш телефону. +996 557 475037
  email: turabiev.86@gmail.com

   

  Абдиев Кудаяр Торобекович
  Билими: Жогорку,  Б.Ельцин атындагы, Кыргыз-Орус Славян Университети, 2020ж.
  Адистиги: Вентиляция, жылуулук менен камсыздоо куруучу
  Кызматы: кафедранын инженери
  Байланыш телефону. +996 708 078898
  email: abdievkuzya@gmail.com

   

   

   

  Акижанова Эркинай Арстаналиевна
  Билими: Жогорку,  академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, 2018ж.
  Адистиги: Архитектуралык чойронун дизайны
  Кызматы:  кафедранын лаборанты
  Эмгек стажы: 1 жыл.
  Байланыш телефону. +996 557396959
  email: Akijanovaerkinai@gmail.com

   

   

   

 • «Курулуш өндүрүшү (КӨ)» кафедрасы


  Кафедранын тарыхы
  Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн 1963-жылы СССРдин жана Кыргыз Республикасынын жогорку жана атайын орто Билим берүү министрлигинин чечими менен Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарында Ош жалпы техникалык факультети түзүлгөн.

  1976-жылы ФПИнин Оштогу жалпы техникалык факультетинде инженер-куруучуларды даярдоо үчүн “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы түптөлгөн. Ал кафедранын башчысы болуп, т.и.к., доцент Сарыбай Акматов дайындалган. Кафедранын алдына кыска убакытта окуу процессин калыптандыруу үчүн окуу-лабораториясынын базасын түзүү маселеси коюлган.

  1977-жылдын аягында кафедранын окуу-лабораториясы түзүлүп, бардык дисциплиналар боюнча сабактардын өтүлүүсүнө толук мүмкүнчүлүктөр уюштурулган.

  СССРдин бардык аймактарынын жардамы менен окуу китептери, приборлор жана окуу каражаттары жагынан  камсыз кылуу ишке ашырылган.  1979-жылы “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы алгачкы “инженер-куруучу” деген адистиктеги бүтүрүүчүлөрүн чыгарган.

  С.А. Акматовдун кафедра башчысы болуп иштеген учурунда, багыттуу билим берүүчү система түзүлгөн жана инженер-куруучуларды тынымсыз даярдоо башталган. Кадрдык түзүмдү бышыктоо үчүн 1979-1980-жылдары кафедрага төмөнкү окутуучулар чакырылган: Цой А.В., Куликов А.Н., Куликова Л.П. ж.б. Кафедра жогорку даражадагы кадрларды даярдоо үчүн аспирантурага,   борбордук ЖОЖдорго жана алдыңкы илимий изилдөө институттарына Маруфий А.Т., Сатыбаев А.Т., Орозбеков М.О., Бахридинов М., Акматов С.Э., Зулпуев А.М., Борбоев А.М., Калчороев А.К. ж.б. “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын базасында төмөнкү кафедралар өз алдынча  бөлүнүп чыккан: 1984-жылы «Колдонмо механика», 1991-жылы «Өнөр жай жана атуулдук курулуш”, 1991-жылы «Инженердик конструкция», 1998-жылы  «Пайдалуу кендердин геологиясы», 2000-жылы «Автомобиль жолдору жана аэродромдор”, 2004-жылы «Архитектура, дизайн жана графика» .

  2001-жылы «Өнөр жай жана атуулдук курулуш” жана «Инженердик конструкция» кафедралары биригип, “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы деп алгачкы аталышындай аталып калган. Кафедра түзүлгөндөн баштап кафедра башчысы болуп 1976-1994-жылдары “Курулуш өндүрүшү” кафедрасына т.и.к., ОшТУнун профессору Акматов Сарыбай Акматович;  1994-2001-жылдары «Өнөр жай жана атуулдук курулуш” кафедрасына т.и.к., доцент Акматов Сагынбай Эрменбай тегин; 1992-1997-жылдары «Инженердик конструкция» кафедрасына т.и.к., доцент Сеитов Болот Мукаевич; 1997-2000-жылдары «Инженердик конструкция» кафедрасына т.и.к., ОшТУнун профессору Акматов Сарыбай Акматович; 2000-2004-жылдары “Курулуш өндүрүшү” кафедрасына т.и.к., доцент Калчороев Алмаз Качканакович; 2004-жылдын февраль айынан баштап 2006-жылга чейин т.и.к., доцент Шабданов Муса Добулович; 2006-жылдан 2019-жылга чейин  “Курулуш өндүрүшү” кафедрасын т.и.д., профессор Сеитов Болотбек Мукаевич башкарган.

  Кафедра ачылгандан баштап 5000 ге жакын инженер-куруучуларды чыгарды жана алар эл чарбасынын ар тармактарында эмгектенип жатышат: С. Чырмашев – ӨКМнын (МЧС) мурунку министри, Ош шаарынын мурунку мэри Жоробаев А. – Кыргыз Республикасындагы РСК-банктын Оштогу филиалынын директору, А. Алимжанов «Бакай» акционердик коомунун мурунку директору, А. М. Борбоев – Айлана чөйрөнү коргоо департаментинин түштүк аймагынын начальниги, Т.С. Сатышов – Ош областынын ГАСК башкармалыгынын начальниги,  А. М. Зулпуев БатМУнун ректору ж.б. 1995-жылдан баштап кафедра өзүнүн аспиранттарын чыгара баштады, алардын алгачкылары болуп, Халимов М.М., Курбанов Б.Б., Шабданов М.Д., Дуйшөев С.Д., Курманбаев А.Б. ж.б. эсептелет. “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын 40 жылдык тарыхында илимий изилдөө иштерин даярдаган жана техника илимдеринин кандидаты даражасын коргогон окумуштуулар: А.В. Цой, А.Т. Маруфий, М.О. Орозбеков, С.Э. Акматов, М.Б. Бахридинов, А.М. Зулпуев, А.М. Борбоев, А.Ч. Калчороев, У.А. Аданбаев, М.Д. Шабданов, С.Д. Дуйшөев, А.Б. Курбанбаев, Джусуев У.С., А.С. Мамытов, ошондой эле техника илимдеринин доктору даражасын коргогондор: М.О. Орозбеков, Б.М. Сеитов, А.Т. Маруфий жана А.М. Зулпуевдер.

  Кафедра төмөнкү ЖОЖдор менен тыгыз байланышта:  Москва Мамлекеттик курулуш университети, Санкт-Петербург Мамлекеттик архитектура-курулуш университети, Казакстан башкы  архитектура-курулуш академиясы,  Волгоград курулуш жана архитектура академиясы, Кузбаск техникалык университети, Томск курулуш-архитектура академиясы, Фергана политехникалык институту, Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана  архитектура университети, Кыргыз – Россия Славян университети  ж.б. Азыркы кезде “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы төмөнкү квалификациялык адистерди даярдайт:

  • Өнөр жай жана атуулдук курулуш;
  • Имараттарды долбоорлоо;
  • Кыймылсыз мүлктү эксперттөө жана башкаруу

  Кафедранын мүчөлөрү  тарабынан 50 дөн ашык окуу-усулдук көрсөтмөлөр жана 20дан ашык электрондук варианттагы лекциялар иштелип чыгып, даярдалган. Мындан сырткары КРнын билим берүү министрлигинин грифи менен 3 окуу китеби жана 1 монография чыккан.  Кафедрада 2 т.и.д., профессор, 1 т.и.к., ОшТУнун профессору, 2 т.и.к., доцент,  2 магистр-ага окутуучу, 2 ага окутуучу, 7 окутуучу жана окуу – көмөкчү кызматкерлер эмгектенишет. 2016-жылы ОшТУнун магистратура бөлүмү менен биргеликте 750500 “Курулуш” багыты боюнча магистратура ачылган. Азыркы учурда магистранттар билим алып жатышат. Ушул эле жылы көз карандысыз программалык аккредитациядан өтүп, анын чечими менен бул багытка 5 жылга лицензия берилди.

  Магистратура:
       –750500 – Имараттардын жана курулмалардын теориясы жана аларды долбоорлоо.
  Аспирантура:
       –01.02.04 –Деформациялануучу катуу телолордун механикасы;
       –05.23.01 – Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары;
       –05.23.05 – Курулуш материалдары жана буюмдар.

  Докторантура:
       –05.23.01 – Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары; 05.23.05 – Курулуш материалдары жана буюмдар.   “Курулуш өндүрүшү”  

  “Курулуш өндүрүшү”  кафедрасынын максаты

  • Мезгил талабына ылайык, атаандаштыкка жөндөмдүү кесиптик билим берүүнүн негизинде сапаттуу адистерди даярдоо.
  • Алган билимдерин, билгичтиктерин жана ык- машыгууларын курулуш өндүрүшүндө жана ишмердүүлүктө колдоно ала турган курулуш багыты боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.
  • Курулуш тармагы боюнча эл аралык ийгиликке жана таанылууга жетишүү.

  Кафедранын иш- аракетининин негизги максаты – адистик боюнча жалпы билим берүү программасын, атайын адистик боюнча сабактардан кесиптик билим берүү менен бирге,  илимий- техникалык өнүгүүгө, инженердик, өндүрүштүк, интеллектуалдык, маданий жана моралдык жактан жогорку деңгээлгэ жооп берген  инсандын талабын канааттандыруу.  

  Профессордук- окутуучулук курамдын окуу- усулдук жана педагогикалык чеберчилигин өнүктүрүү;

  • окутуунун технологиясын өнүктүрүү, жаңы инновациялык технологияны жана материалдык- техникалык базаны киргизүү менен студенттердин жекече кесиптик чыгармачылык потенциалын, алардын кошумча  мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;
  • инженердик, колдонмо илимдерди жана архитектуралык- курулуш технологияларын, окутуу процессинде алынган жыйынтыктарды колдонуунун натыйжасында профессордук- окутуучулук курамдын, илимий- педагогикалык жактан иштегендердин жана студенттердин чыгармачылык иш- аракеттерин өнүктүрүү;
  • жогорку билими бар адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо, ошондой эле илимий- педагогикалык кадрлардын жогорку квалификациясы боюнча магистр, илимдин кандидаттарын жана докторлорун даярдоо;
  • сабактан тышкаркы убакта студенттердин арасында тарбиялоо иштерин өткөрүү.

  Кафедранын жалпы илимий багытынын тематикасы  – сейсмикага туруктуу курулуш. Белгиленген тематика боюнча кафедранын мүчөлөрү илимий-изилдөө иштерин төмөнкүдөй темалардын  үстүндө иштеп келишүүдө:

  • Көп кабаттуу каркастуу имараттардын эң жогорку горизонталдык сейсмикалык күчтөргө туруктуулугун аныктоонун усулдарын иштеп чыгуу.
  • КРнын түштүк аймагындагы жергиликтүү сырьелук ресурстарды колдонуп, дубал керамикалык материалдарын чыгарууну изилдөө.
  • Көп кабаттуу каркастуу имараттардын колонналарынын акыркы стадияда жүк көтөрүү жөндөмдүүлүгүн жоготуу ыктымалдуулугун изилдөө жана иштеп чыгуу.
  • Жергиликтүү сырьелук ресурстарды колдонуунун негизинде алынган темирбетон конструкцияларынын көпкө чыдамкайлыгын жана ишенимдүүлүгүн изилдөө жана иштеп чыгуу.
  • Күн энергиясын колдонуу менен чогултулган темирбетон конструкциясын өндүрүүнүн комплекстик технологиясын иштеп чыгуу.

  2021-жылдын 22-апрелинде “Илим. Технологиялар. Инновациялар” аттуу жаш илимпоздордун жана студенттердин IV аймактык илимий-практикалык конференциясы болуп өттү.
  Секциянын төрагасы: т.и.д., профессор Жолдошов Б.М.,
  Катчы: окутуучу Иранова Н.А.

  I орун СТР-1-19 тайпасынын студенти Сулайманова Т.
  Тема: “Перспективы развития архитектуры из пеноблочных материалов”,
  Жетекчиси: ага окутуучу Кошмамат уулу К.

  I орун СТР-1-19 тайпасынын студенти Алиева А.
  Тема: “Исследование и проектирование туристической базы”,
  Жетекчиси: улук окутуучу Турдажиева Э.Н.

  II орун ДАС-18 тайпасынын студенти Суйунбаева Н.
  Тема: “Экономическая эффективность инвестиций в строительстве”
  Жетекчиси: окутуучу Иранова Н.А.

  II орун СТР-19  тайпасынын магистранты Жапиев Б.
  Тема: “Исследование и сравнение основных характеристик ячеистых легких бетонов, область применение их при строительстве зданий и сооружений”
  Жетекчиси: доцент Джусуев У.С.

  III орун ПГС-2-18 тайпасынын студенти Маккамбаева К.
  Тема: “Патентные исследования при подготовке проектной документации по направлению строительства”
  Жетекчиси: профессор Жолдошов Б.М.

  III орун СТР-20 тайпасынын магистранты Абдыганы уулу Н.
  Тема: “Теоретические методы оценки ресурса конструкционной безопасности железобетонных изделий и конструкций”
  Жетекчиси: ага окутуучу Абдуллаев У.Д.

  Кафедранын профессордук – окутуучулук курамы жөнүндө маалымат


  Джусуев Уметали Султанович
  Кызмат орду: “КӨ” кафедрасынын башчысы,  доцент
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент
  Адистиги: Инженер-куруучу Стажы: 35
  Илимий иштери: 17 усулдук көрсөтмөлөр, 14 илимий макала, 1 китеп жана 1 окуу куралы
  Байланыш тел.0779484055 
  E—mail:
  kafedra.adig@mail.ru

   

   

   

   

  Шабданов Муса Добулович
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин деканы
  Окумуштуулук даражасы: техника илимдеринин кандидаты, 2001-ж.
  Окумуштуулук наамы: доцент, 2006-ж.
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 50 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: 1999, 2006, 2008, 2014, 2017ж. Бишкек, Ош, Чолпон-Ата шаарлары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук:  0558 235868, эл. почта shabdanovmusa-66 @mail.ru

   

   

  Жолдошов Белек Муратович – т.и.д., профессор
  Адистиги:  Инженер-технолог, Самара МТУ
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Металл конструкциялары, материаловедение.
  Байланыш тел. 0558 11 99 54
  Email: belek0365@mail.ru
  Негизги публикациялары: Илимий:  50 дөн ашык илимий публикациялары; металлдарды термоциклдик кайрадан иштеп чыгуу, металл конструкцияларынын бышыктыгынын теориясын өнүктүрүү. Окуу – усулдук: 1. МКсы боюнча лабораториялык практикум; 2. № 1 и № 2 курстук ишти аткаруу боюнча усулдук көрсөтмө

   

   

   

   

  Акимжанов Алмамат –  т.и.к., доцент
  Адистиги: механик- математик
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Имараттардын жана курулмалардын инженердик системасы, гидравлика, курулуштагы математикалык  моделдештирүү.
  Байланыш тел. 0773184434
  Email:
  Негизги публикациялары: Илимий: 20 дан ашык илимий публикациялары гидротехникалык курулмаларды өнүктүрүү багыты боюнча. Окуу – усулдук: 1. 750500 “Курулуш” багыты боюнча окуган магистранттар үчүн илимий – изилдөөчү практика, ОшТУ; -Ош : ОшТУ, 2018.

   

   

  Турганбаев Омар Мажитович – Ага окутуучу,
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет:  Курулуш экономикасы, законодательство в строительстве, архитектура курулуш, архитектура өнөр жай жарандык имараттар, шаар пландаштыруунун негиздери.
  Байланыш тел. 0772687525
  Негизги публикациялары: Илимий: 15 тен ашык илимий публикациясы, 
  Окуу – усулдук:
  Обследование и диагностика долговечности зданий и сооружений в сейсмических районах: Уч. пособие/Сеитов Б.М., Ордобаев Б.С., Турганбаев О.М.- Бишкек: КРСУ, Айат, 2015.-328 с.

   

   

  Исмаилова НурийлаТокобаевна – улук окутуучу
  Телефон: 0773-25-20-67, e-mail: nuryla6767@mail.ru
  Билими: «Өнөр жай жана жарандык курулуш» ОшТУ, 1996-ж.
  Окуткан сабактары: Архитектура курулуш технологиялары.
  Негизги эмгектери: Акматов С.А., Мамытов А.С., Исмаилова Н.Т. Окуу куралы:«/йлөрдү кооздоп жасалгалоо жана курулушчуларга пайдалуу кенештер», ОшТУ -2016,

   

   

   

   

   

  Кошмамат уулу Калысбек – магистр, ага окутуучу
  Адистиги: 
  Кыймылсыз мүлктү эксперттөө жана башкарууинженер-менеджер
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: ТЭЗиС, ИСЗиС, ТСП
  Байланыш тел. 0777 00 76 45
  Email:   Kalysbek@mail.ru
  Негизги  публикациялары:
  Илимий:
   10 дон ашык илимий публикациялары калыбына келүүчү энергия булактарынын жардамы менен курулуш материалдарын алуу багыты боюнча. Окуу-усулдук: Имараттардын жана курулмалардын сейсмикага туруктуулугу. Ош, ОшТУ,

   

   

   

  Салиева Минавар Гуламидиновна –магистр, улук окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Курулуш физикасы, Архитектуралык физика, ОСП, ОУиПвС 
  Байланыш тел.
   0779 38 92 84
  Email: minavar.salieva74@mail.ru
  Негизги публикациялары:
  Научные:
   15 тен ашык илимий публикациялары,  энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү  дубал керамикалык материалдарын өнүктүрүү багыты боюнча. Окуу-усулдук: 6 окуу-усулдук көрсөтмөсү жарыкка чыккан

   

   

  Турдажиева Элнура Номановна магистр, улук окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: КДиП, Архитектура ПГЗ, Архитектуралык конструкция
  Байланыш тел. 0553 06 09 53
  Email: turdazhiyeva@inbox.ru
  Негизги публикациялары:
  Илимий:
  Татаал шарттарда иштөөсүн эске алуу менен ийкемдүү негизде устундардын ар кандай схемаларын изилдөө
  Окуу- усулдук: Жыгач жана пластмасса конструкциялары.- Ош: ОшТУ, 2015.- 48с.

   

   

   

  Абдуллаев Уланбек Душабаевич –  магистр, ага окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Архитектура, ЖБК, СЗиС.
  Байланыш тел. 0772 67 22 26
  Email: ulan-123@inbox.ru
  Негизги публикациялары:
  Илимий:
   Көп кабаттуу каркастуу имараттардын колонналарынын жүк көтөрүмдүүлүк жөндөмдүүлүгүн баалоо.
  Окуу-усулдук: Курулуш багыты боюнча бакалаврларга  бүтүрүүчү квалификациялык жумуштарды аткаруу үчүн  усулдук көрсөтмө. -Ош, ОшТУ 2016.

   

   

  Иранова Нуризат Аданбаевна – окутуучу
  Адистиги: Кыймылсыз мүлктү эксперттөө жана башкарууинженер-менеджер
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Курулуш экономикасы, законодательство в строительстве
  Байланыш тел. 0778 48 22 74
  Email:   nuri0688@gmail.com
  Негизги публикациялары: Илимий: 5 тен ашык макаласы курулуш экономикасы багыты боюнча.
  Окуу-усулдук:

   

   

   

   

  Джусумаматов Эрлан-окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: Металл конструкциясы, ЖБК
  Байланыш тел. 0772 21 29 80
  Email:  Kg-production@mail.ru

   

   

   

   

  Шамшидин уулу Дайырбек магистр, окутуучу
  Адистиги: Өнөр жай жана атуулдук курулуш, инженер-куруучу
  Төмөнкү дисциплиналардан сабак берет: «ЖБК», «ОАиСК», «ПЗНП»
  Байланыш тел. +996 773 131 893
  Email: daiyrbek_18@mail.ru
  Негизги публикациялары: 5 тен ашык илимий макаласы бар.

   

   

   

   

  Казакова Каныкей Кочкорбаевна кафедранын инженери

   

   

   

   

   

   

   

 • “Архитектура, дизайн жана графика (АДжГ)” кафедрасы


  «Архитектура чөйрөнүн дизайны» адистиги 16.03. 2001 – жылы ОшТУнун ректорунун № 7 -01/ 344 буйругу боюнча «Архитектура, дизайн жана графика» сектору катары Инженердик–курулуш факультетинин «Курулуш өндүрүшү» кафедрасында уюштурулган.

  8.10. 2004 – жылы ОшТУнун ректорунун  №09 -04/319 буйругу менен «Архитектура, дизайн жана графика» кафедрасы түптөлгөн. Кафедранын башчысы болуп СССРдин жана КР архитекторлор союзунун мүчөсү, доцент М.А Толонбаев дайындалган.

  Бул кафедрада жогорку квалификациялык «Архитектура», «Архитектура чөйрөсүнүн дизайны» адистиги боюнча архитекторлорду, архитектор–дизайнерлерди мыкты профессионалдык, чыгармачылык билимдери, өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен жана кеңири көз карашы боюнча жогорку деңгээлдеги окутуучулук-профессордук курам даярдайт.

  Азыркы учурда кафедраны т.и.к., доцент Мамытов Акпарали Сыдыкович жетектейт. Кафедранын жамааты 12 окутуучу жана 2 окуу көмөкчү кызматкерлеринен турат. Кафедрада 3 техника илимдеринини кандидаты –  профессор Шабданов М. Д., доцент Мамытов А. С., доцент Рысбекова Э. С., 3 ага окутуучу – Муратов А.А, КР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, магистр Жылчиев С. С,  КР архитекторлор союзунун мүчөлөрү – Алишов А. А., 5 окутуучу – Раимжанова Д., Суйоркул кызы Б., КР архитекторлор союзунун мүчөлөрү – Тажидинов И., Токтобеков С., Мамадалиев М.,   оператор-лаборант Раимжанова М., окуу чебери – Бектемирова М., эмгектенет.

  Архитектура, дизайн жана графика кафедрасы Ош технологиялык университетинин 2 – окуу корпусунда 2/106 каанасында жайгашкан. Кафедра 750100 Архитектура жана 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны багыттары боюнча жогорку квалификациядагы адистерди даярдайт.

  Кафедранын кызматчылары – архитекторлор, сүрөтчүлөр, бедизчилер, графикчилер, өздөрүнүн кызмат убактысынан сырткары чыгармачыл иш менен алектенишип, мамлекеттик жана Эл аралык сынактарга  катышып жүрүшөт.

  Кафедранын материалдык-техникалык базасы жогорку квалификациялык адистерди даярдоо талаптарына жооп берет. Кафедрага караштуу 1/ 114, 1/114а, 2/007, 2/101, 2/117, 2/118, 2/201, 2/203, 2/225, 2/322 окуу кааналарынын жана кабинеттеринин аянттары лицензиялык минималдык талаптарга жооп берет.

  Кафедранын жамааты (кураторлору) студенттердин ата-энелери менен тыгыз байланышта болуп, окуу процессине жана студенттердин жүрүм-турумуна  байланышкан көйгөйлөрдү чечүү максатында жолугушууларды уюштуруп турушат.  Ата-энелер окуу процессине байланышкан баардык маалыматтарды ОшТУда  учурда ийгиликтүү кызмат көрсөтүп жаткан жана ОшТУнун сайтында жайгаштырылган AVN программасы аркылуу ала алышат.

  Жогорку квалификациялык адистерди даярдоодо «АДжГ» кафедрасы Республикадагы шаар куруу жана архитектура башкармалыктары, долбоорлоо мекемелери жана фирмалары менен тыгыз байланышта иш алып барат.

  Мисалы, Ош облустук, Жалал-Абад облустук, Баткен облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыктары, Ош шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы, КНИИП долбоорлоо, Ош гипрострой,  «АрхТБ», «Сандвич», «Адис-Алай», «Зодчий» фирмалары менен ж.б. курулуш мекемелери менен келишимдер түзүлгөн.

  Кафедранын студенттери жогорку аталган мекемелерде практикаларын өтүшөт жана ошол мекемелерде сабактан сырткары убактыларында стажер катары эмгектенишет. Окуу жайын ийгиликтүү бүтүргөн адистерибиз жогоруда аталган мекемелерде жумуш орундары менен камсыз болушат.

  Бакалаврды даярдоо багыттары:  “Архитектура, дизайн жана графика” кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт:

  750200 «Архитектуралык чөйрөнүн дизайны» -даражасы бакалавр, күндүзгү окуу формасында окуу мөөнөтү 5 жыл.

  750100 “Архитектура”-даражасы бакалавр, күндүзгү окуу формасында окуу мөөнөтү 5 жыл. 

  Кафедранын билим берүү ишмердүүлүгү: Студенттерге билим берүүдө, алардын көз карашын, чыгармачылык идеяларын ишке ашырууда архитекторлор үчүн устакананын жардамы менен зор ийгиликтерди жаратууга шарт түзгөндүктөн, устаканасы бар мекемелер менен келишимдер түзүлгөн. Алар  Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын устаканасы жана ЖЧК “ Арх.Аалам”.

  Кафедранын курамы:


  Мамытов Акпарали Сыдыкович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, 2012 ж.
  Адистиги: Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Кызматы: кафедра башчысы, т.и.к., доцент.
  Окумуштуулук даражасы: техника илимдеринин кандидаты, 2015-ж.
  Окумуштуулук наамы: доцент, 2020-ж.
  Эмгек стажы: 33ж. пед. стажы 15 жыл.
  Илимий жумуштары: 11усулдук көрсөтмө, 32 илимий макала жана Кыргызпатенти тарабынан алынган 1 патент.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары: “КНАУФ”  №16 КЛ базасында (2017); “ААОПО” Кесиптик билим берүү ишканаларын жана программаларын көз карандысыз аккредитациялоо  (2019); КРнын ББжИМ”Билим беруу программалары боюнча билим беруу ишмердулуугун жургузу боюнча экспретиза өткөрүү (2019); “ОКЖ ж КМКУ” Кесиптик окутуунун усулдары (2020); “Зилзалага туруктуулуктун технологиясы”(2021)
  Байланыш телефону. +996 773379499
  email:mamytov-63@mail.ru

   

  Шабданов Муса Добулович
  Адистиги: 
  Өнөр-жай жана атуулдук курулуш
  Ээлеген кызматы: Архитектура жана курулуш факультетинин деканы
  Окумуштуулук даражасы: техника илимдеринин кандидаты, 2001-ж.
  Окумуштуулук наамы: доцент, 2006-ж.
  Эмгек стажы: пед. 30 жыл
  Негизги жарык көргөн эмгектери: 50 дон ашык илимий макалалардын жана окуу-усулдук куралдардын автору
  Квалификациясын жогорулатуу: 1999, 2006, 2008, 2014, 2017ж. Бишкек, Ош, Чолпон-Ата шаарлары
  Байланыш маалыматтары: жумуш телефон номери: 03222 43559, уюлдук:  0558 235868,
  эл. почта shabdanovmusa-66 @mail.ru

   

   

  Рысбекова Элмира Сатаровна
  Кызмат орду:  доцент
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент
  Адистиги: Инженер-куруучу
  Эмгек стажы: 31 жыл пед.стаж 26 ж.
  Илимий иштери: 10 дон ашык усулдук көрсөтмөлөр , 20 илимий макала, 1 окуу куралы
  Байланыш телефону.
   +996771449799
  E—mail: e.rysbekova@mail.ru

   

   

   

  Жылчиев Сатар Сарыбаевич
  Билими: Жогорку, ОШ МамлекеттикУниверситетинин Искусство факультетин 1999 жылы аяктаган.
  Адтистиги: Сурот чийүү жана эмгек мугалими. 2014-жылы Ош МамлекеттикУниверситетинин, Искусство факультетинин «Көркөм Өнөр» магистири. 2013-жылы Кыргыз Республикасынын Суротчулор Союзунун мүчосүнө кабыл алынган.
  Кызматы: «АДжГ» кафедрасынын ага окутуучусу.
  Эмгек стажы: 11 жыл
  Илимий жумуштары: Эки илимий макала.
  Байланыш телефону:, 0779 62 84 66.
  е-mail:satarjylchiev@gmail.com

   

   

  Алишов Айбек Адилбекович
  Билими: Жогорку,  КГУСТА, 1998г., ОшГУ 2005
  Адистиги: Архитектор, Юрист
  Кызматы: КР архитекторлор союзунун мучөсу,ага окутуучу.
  Эмгек стажы: жалпы 31ж. пед.стаж 9 жыл
  Байланыш телефону. +996 771 111911
  e-mail: aibek.alishov@gmail.com

   

   

   

   

   

  Абдимомунова Гулбара Осорбаевна
  Билими: Жогорку,  Ош Мамлекеттик Университети, 2009ж.
  Адистиги: суротчу-стилист
  Кызматы: окутуучу
  Эмгекстажы: жалпы 12 жыл, пед.стаж 9 жыл
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары: “Новые технологии обучения в системе ПО”Бишкек (2016); “Кредиттик технологиялар шартындагы окутуучунун калыптануусу”Ош (2018)
  Байланыш телефону: +996 224148888
  e-mail: abdimomunovag@gmail.com

   

   

   

  Муратов Абдималик Аманович
  Билими: Жогорку,  Фрунзе политех институту-1981
  Адистиги: инженер-куруучу
  Кызматы: ага окутуучу.
  Эмгек стажы: жалпы 45жыл. пед. стаж 8 жыл
  Квалификациясын жогорулатуу: Сертификат. “Кесиптик окутуучу методдору” 2020-жыл.
  Байланыш телефону. +996 550 247 053
  e-mail: abdimalikmuratov58@gmail.com

   

   

   

   

  Мамадалиев Мирланбек Аскаралиевич
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышева тындагы Ош технологиялыкуниверситети, 2013ж.
  Адистиги: Архитектуралык чөйрөнүн дизайны.
  Кызматы: “АДжГ” кафедрасынын окутуучусу
  Эмгек стажы: 8 жыл.
  Илимий жумуштары: Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун мучөсу.
  Архитектура жана долбоорлоо жаатындагы жумуштары: Бир нече эл аралык конкурстардын женүүчүсү, Ош жана Жалал-Абад шаарларына курулган ондогон турак-жайлардын долбоорунун автору.
  Квалификациясын жогорулатуу
  Сертификаттары:  «Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования»(2018); «Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах», «Подготовки заявки для получения гранта», «Основы проектного менеджмента»;  Автоматизированное проектирование архитектурных обьектов с использованием программы ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Lumion (2015); “FIRST” по проекту “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей” (2019)
  Байланыш телефону: +996 557 094 494w/a, telegram
  e-mail: mirlanbek0511@mail.ru

   

  Тажидинов Ислам Салиханович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышеватындагы Ош технологиялык университети, 2013ж.
  Адистиги: Архитектуралык чойронун дизайны.
  Кызматы: Кыргыз Республикасынын Архитекторлор союзунун мучосу, окутуучу.
  Эмгек стажы: 8 жыл.
  Илимий жумуштары: 5 илимий макала. Кыргыз Республикасынын Архитекторлор союзунун мучосу.
  Сертификаттары: “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей.” (2017); “FIRST” по проекту “Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей” (2019)
  Байланыш телефону. +996772229889
  e-mail: islam.kg@mail.ru

   

  Токтобеков Самарбек Каримович
  Билими: Жогорку,  М.М. Адышева тындагы Ош технологиялык университети, 2013ж.
  Адистиги: Архитектуралык чөйрөнүн  дизайны.
  Кызматы: “АДжГ” кафедрасынын окутуучусу
  Эмгек стажы: 8 жыл.
  Илимий жумуштары: Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун мучосу.
  Архитектура жана долбоорлоо жаатындагы жумуштары: Бир нече эл аралык конкурстардын женүүчүсү, Ош  шаарындагы бир нече курулулган ондогон турак-жайлардын долбоорунун автору.
  Сертификаттары: «Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования»(2018);  «Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах», «Подготовки заявки для получения гранта», «Основы проектного менеджмента;  “FIRST” по проекту “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” (2019)
  Байланыштелефону: +996 779316126
  e-mail: skarimev2019@mail.ru

   

  Раимжанова Диана Суюнбековна
  Билими: Жогорку, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, 2015ж.
  Адистиги: Имараттарды долбоорлоо.
  Кызматы: мугалим.
  Эмгек стажы: 6 жыл.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары: “Новые технологии обучения в системе профессионального образования” 2016г.; “FIRST” и проекту “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” (2019);  “Методология подготовки и публикации научной статьи в рецензируемых журналах”,  “Подготовка заявки для получения гранта”, “Основы проектного менеджмента” 2020г.
  Байланыш телефону. +996700210177
  e-mail: raimjanova.diana@mail.ru

   

  Суйөркул кызы Бермет
  Билими: Жогорку, Томск мамлекеттик архитектура жана курулуш университети, 2014ж.
  Адистиги: Инженер-куруучу
  Кызматы: «АДжГ» кафедрасынын окутуучусу
  Эмгек стажы: 7 жыл. окут. стаж 3 жыл.
  Квалификациясын жогорулатуу:
  Сертификаттары: “Новые технологии обучения в системе профессионального образования” 2016г.;  “FIRST” по проекту “Развитие академической честности, этики и педогогического мастерства учителей” (2019);  «Кесиптик окутуунун методдору» (2020);  «Практикалык психология: Психологиялык жана педагогикалык заманбап окутуунун тенденциялары» (2020)
  Байланыш телефону. +996777103023
  email:erkulova2203@gmail.com

   

  Биздин бүтүрүүчүлөргө эмгек рыногунда суроо-талап жогору. Алардын көпчүлүгү ЖОЖду аяктагандан кийин кайда иштей тургандыгын билишет. Көпчүлүгү ар кандай уюмдарда, компанияларда, коомдук структураларда стажировкадан өтүп, жогоруда аталган ишканаларга жумушка орношушат. Учурдагы жогорку кызматтарды ээлеген бүтүрүүчүлөрүбүз:

  1. Токтошев Алтынбек Аскарбекович- Ош аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы
  2. Кожоназаров Нурбек – «Абсолют – профи» ЖЧКнын директору
  3. Абылкасымов Абдижалил Жусупович – «Адис Алай» ЖЧКнын  башкы директору,  Баткен облусунун экспертиза башчысы
  4. Осмонов Малик Калылович – «Кереит» ЖЧКнын директору
  5. Жолдошев Ажимурат – Долбоордун башкы архитектору, Ош облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын мурунку башчысы
  6. Баетов Саадан – «Арх-ТБ» ЖЧКнын башкы директору,  Долбоордун башкы архитектору.
  7. Ырысбек Каримович Токоев — Ош облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары