Showing 1-10 of 50 results

Видеоуроки ППС

Ошский технологический университет им.М.Адышева Естественно–технический факультет Количество видеоуроков Информатика 18 Общественные науки 0 Прикладная математика 0 Профессиональное обучение 0 Физика и энергомашиностроение 14 Ректорат Количество видеоуроков Английский язык 7 Кафедра кырг.и русск. языка 10 Автомобильного транспорта и технологии сервиса Количество …

Кафедра права и общественных дисциплин

ОШТУ, Озгон институту, Укук жана коомдук илимдер кафедрасы, Кыргызстан тарыхы предмети, 14-тема, «Манас» кыргыз элинин улуу мурасы. Доцент, тарых и.к. Г. Т. Темиралиева ОшТУ, Озгон институту, Укук Жана коомдук илимдер кафедрасы, Кыргызстандын тарыхы предмети,14-тема, «Карахандар мамлекети». Доцент, тарых и.к. Г. …

Кафедра педагогики и языковых дисциплин

ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., Абдулатов А.А., Педагогика, 15-лекция, В.А.Сухомлинскийдин педагогикалык мурастарын үйрөнүү ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., психология, М.К. Калбердиева, 15-сабак. Темперамент, анын түрлөрү жана касиеттери ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., ИЗО, М.К. Калбердиева, 12-сабак. Пейзаж ОшТУ, Өзгөн институту, …

Кафедра экономики

ОшТУ, Өзгөн институту, экономика каф., экономикалык теория, М.С.Хакимова, 13-сабак, акча жана анын кызматы ОшТУ, Өзгөн институту, экономика каф., эмгек экономикасы, М.С.Хакимова, 2-сабак, эмгек адамдын жана коомдун жашоо-тиричилигинин негизи катары ОшТУ, Өзгөн институту, экономика кафедрасы, бухгалтердик эсеп-кысап, Г.С.Ташбаева, 6- сабак, бухгалтер …

Энергетика (ТК)

Принцип работы трансформатора Принцип работы генератора переменного тока Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. Схема двигателя постоянного тока. Электрические машины постоянного тока Ош ТУ Энергетика кафедрасы абитуриенттерди кабыл алат! Видео урок для электриков, Чынгызбек кызы Зыяда

Строительство (ТК)

ГТК «Курулуш» кафедрасынын окутуучусу Асанова Нурила ОшТУ ГТК «Курулуш » кафедрасы. Композициялык моделдоо сабагы, Тема Нюанс, окутуучу Асанова Н Видеосабак пр-11. Курулуш өндүрүшүн уюштуруу жана анын технологиясы сабагы. Темасы Календардык пландын негизинде жумушчулардын иштөө графигин түзүү (практика-11). Исмаилова Н.Т. Курулуш …

Экономика (ТК)

ГТК преподаватель кафедры «Экономики»: Монминова Л. К. Тема урока: Безработица ОшТУ, ГТК, каф. «Экономика», Кайыпкулова А.С., Экономиканын негиздери,Бюджет жана бюджеттик система ГТК «Экономика» кафедрасынын окутуучусу Зулпукарова Т. А. Менеджмент сабагы. Сабактын темасы: Козомол менеджментинин фунциясы катары ГТК преп. кафедры «Экономика» …

ТиДО (ТК)

Кийимдин дизайны жана технологиясы кафедрасынын окутуучусу Н.Айтназарова. «Тигилуучу буюмдардын технологиясы» дисциплинасынан видео сабак. ГТК «Кийимдин дизайны жана технология»кафедрасы Айтназарова Нургуль Мамазаитовна, «Тигилүүчү кийимдердин технологиясы»(ТШИ)сабагынан практикалык иш ГТК «Кийимдин дизайны жана технология»кафедрасы Айтназарова Нургуль Мамазаитовна, «Тигилүүчү кийимдердин технологиясы»(ТШИ)сабагынан практикалык иш ГТК …