“ЭПОХА СССР: ОЦЕНКА ВРЕМЕНЕМ”

Институттун илимпоз окутуучулары – А.Абдулатов, Г.Темиралиева, Г.Наджиева, А.Акматалиев, Г.Ташбаева, М.Калбердиева, Р.Сагынбаевалар К.Тыныстанов атын. Ыссык-Көл мамлекеттик университети өткөрүп жаткан  “Эпоха СССР: оценка временем” – аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга онлайн режиминде катышып, илимий баяндамаларды жасап жатышат. Илимий иш чарага Кыргызстандык жана чет өлкөлүк окумуштуулар катышууда.

 


Асылзат Эргешова