“Hub Digital Teachers” долбоорунун алкагында “Тэкайым” программасынын жана “Oracle” компаниясынын менторлору, бүтүрүүчүлөрү менен биргеликте уюштурулуп жаткан онлайн-семинарга чакырабыз.

“Hub Digital Teachers” долбоорунун алкагында “Тэкайым” программасынын жана “Oracle” компаниясынын менторлору, бүтүрүүчүлөрү менен биргеликте уюштурулуп жаткан онлайн-семинарга чакырабыз. Семинарда аралыктан окутуунун заманбап ыкмалары жана билим берүүдө STEAM методикасын пайдалануу боюнча көндүмдөрдү калыптандыруу маселелери каралат.

Убактысы: 2020-жылдын 14-сентябрынан 21-октябрына чейин, жумасына 2 жолу, саат 16.00-18.00гө чейин.

Семинар катышуу акысыз. Бардык катышуучуларга “Тэкайым” коомдук фондунун сертификаты берилет жана “Санарип-окутуучулар” хабы  түзүлүп, базага киргизилет.

                                   

Уюштуруучулар: Тэкайым” программасынын бүтүрүүчүлөрү,

“БЭжА” каф. доц. Хамзаева А.М., Самиева К.Т.