ТиДО (ТК)

Кийимдин дизайны жана технологиясы кафедрасынын окутуучусу Н.Айтназарова. «Тигилуучу буюмдардын технологиясы» дисциплинасынан видео сабак.

ГТК «Кийимдин дизайны жана технология»кафедрасы Айтназарова Нургуль Мамазаитовна, «Тигилүүчү кийимдердин технологиясы»(ТШИ)сабагынан практикалык иш

ГТК «Кийимдин дизайны жана технология»кафедрасы Айтназарова Нургуль Мамазаитовна, «Тигилүүчү кийимдердин технологиясы»(ТШИ)сабагынан практикалык иш

ГТК преподаватель кафедры «ТиДО» Максытова Гульзат Султанкуловна
Тема урока: Классификация карманов.

ГТК «Кийимдин дизайны жана технологиясы» кафедрасы окутуучусу: Союзбек кызы Гулбурак
Сабактын аты: Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)
Сабактын темасы: Корком колдонмо онор