Строительство (ТК)

ГТК «Курулуш» кафедрасынын окутуучусу Асанова Нурила

ОшТУ ГТК «Курулуш » кафедрасы. Композициялык моделдоо сабагы, Тема Нюанс, окутуучу Асанова Н

Видеосабак пр-11. Курулуш өндүрүшүн уюштуруу жана анын технологиясы сабагы. Темасы Календардык пландын негизинде жумушчулардын иштөө графигин түзүү (практика-11).
Исмаилова Н.Т.

Курулуш өндүрүшүн уюштуруу жана анын технологиясы сабагы. Темасы Курулушту уюштурууну жана жумуштарды аткарууну долбоорлоо (лекция-11) Исмаилова Н.Т.

Курулуш өндүрүшүн уюштуруу жана анын технологиясы сабагы. Темасы Мунара тибиндеги крандын колдонуу менен курулуш обьектисинин стройгенпланын долбоорлоо (практика-12).

ОШТУ ГТК «Курулуш» кафедрасынын окутуучусу Исмаилова Н. Т. Курулуш ондурушу жана анын технологиясы сабагы. 13-лекция: Курулуш ондурушун календардык пландоо.

ГТК «Курулуш» кафедрасы.
Курулуш ондурушунун технологиясы жана аны уюштуруу сабагы. лекция №10 Сабактын темасы: Курулуш ондурушуно даярдыктар

ГТК «Курулуш» кафедрасы.
Курулуш ондурушунун технологиясы жана аны уюштуруу сабагы.
практикалык иш №13 сабактын темасы: Курулуш обьектисинин стройгенпланын

ГТК «Курулуш» кафедрасынын окутуучусу: ОшТУнун доценти Эргешова Г.Б.
Сабактын аталышы: Курулуш материалдары.
Сабактын темасы: Бетон жана анын кеасиеттери.

ГТК «Курулуш» кафедрасынын окутуучусу Исмаилова Н. Т.
Сабактын аты: Курулуш ондурушунун технологиясы жана аны уюштуруу.
Сабактын темасы: Тармактык пландоо.

ГТК «Курулуш» кафедрасынын окутуучусу: доцент Эргешова Г. Б.
Сабактын аты: Курулуш материалдары
Сабактын темасы: Оор бетондун курамын тандоо

ГТК преподаватель кафедры «Строительство» Исмаилова Н. Т.
Дисциплина: Технология и организация строительного производства.
Тема урока: Расчет временных зданий, складских помещений и площадок

ГТК преподаватель кафедры «Строительство» Исмаилова Н. Т.
Дисциплина: Технология и организация строительного производства.
Тема урока: Организация строительных площадок