Строительное производство

АСТ Лекциялык сабак Салиева М Г

«Мыкты санарип-сабак» сынагынын катышуучусу

«Мыкты санарип-сабак» сынагынын катышуучусу

«Мыкты санарип-сабак» сынагынын катышуучусу

«Мыкты санарип-сабак» сынагынын катышуучусу

«Мыкты санарип-сабак» сынагынын катышуучусу

Кайт. байл. сабагы ага окут. Салиева М. Г.