Социальных технологий и общественных наук (ТК)

ОшТУ ГТК «СТжКИ» кафедрасынын окутуучусу Элчибеков У. С. Сабактын аты: Кыргызстан тарыхы. Сабактын темасы: Улуу Ата Мекендик согуштагы Кыргызстандык жоокерлердин эрдиктери.

ГТК «СТжКИ» кафедрасынын окутуучусу Тажибаева Гулзар. Кыргызстан тарыхы сабагы. Сабактын темасы: СССРдин таралышы. Эгемендуу Кыргыз Республикасынын жаралышы

ОшТУ ГТК Каф. «СТжКИ» каф. окутуучусу Темирова А. С. Сабактын темасы: Адамдын социалдашуу процесси жана факторлору

ГТК «СТжКИ» кафедрасынын окутуучусу Элчибеков Улук
Предмет: Кыргызстан тарыхы
Сабактын темасы: Чет олкодо жашаган кыргыздардын тарыхы

ГТК «СТжКИ» кафедрасынын окутуучусу Элчибеков Улукбек Сабирбекович
Предмет: Кыргызстан тарыхы
Тема: Жакынкы чет өлкөлөрдөгү кыргыздардын тарыхы