МжДТ (ТК)

Предмет: Русская литература Тема урока: А.А.Ахматова «Стихотворение «Мне голос был. Он звал утешно …» Преподаватель кафедры «ГиМЯ» : Матиева Мунара

Преп. кафедры «ГиМЯ» Матиева М. Т. — тема урока: Марина Цветаева «Если душа родилась крылатой …» (страницы жизни и творчество 1892-1941 г.г.)

Преп. кафедры «ГиМЯ» Матиева Мунара. Тема урока: Литература духовного сопротивления.»Возвращенная литература».О.Э.Мандельштам.Б.Л.Пастернак.

Братная связь студентов кафедры «ГиМЯ»

Карантин учурунда, студенттер берилген тапшырманы онлайн тапшырууда. Окутуучу Матиева Мунара

ГТК Обратная связь студентов преп. каф. «ГиМЯ» Матиева М.

ГТК «МжДТ» кафедрасы. Кыргыз тили сабагы.»Тен байланыштагы татаал суйлом»окутуучу-Надилбек кызы Бегимай.

ГТК «МжДТ» кафедрасынын окутуучусу .Надилбек кызы Бегимай. Кыргыз адабияты сабагы. Сабактын аты: «Манасчылык онор жана манасчылар»

ОшТУ ГТК «МжДТ» кафедрасынын окутуучусу Надилбек кызы Бегимай предмет: Дуйнолук адабияты Сабактын аты: Абу Абулкасым Фирдоуси «Рустам-дастан» (Шах-наме эпосунан узунду)

ОшТУНнун Гуманитардык — Технологиялык колледжинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучусу Надилбек кызы Бегимай жетектеген «Жаңы дүбүрт» ийриминдеги жаш калемгерлер жалпы кыргыз журтуна терең ыраазычылыгын билдиришет

ГТК преп кафедры «ГиМЯ» Бердибаева Н. И.
предмет русский язык. Темам урока: Предлоги. Правописание предлогов

ГТК преподаватель кафедры «ГиМЯ» Бердибаева Н. И.
предмет: Мировая литература. Темам урока: Японская поэзия

ГТК Кайтарым байланыш группа ДЗ-1-19(9) Атагелдиева Айназик
предмет: Русская литература

Teacher of State and World languages department.
Boroshova Tattygul Baiyshovna.
Subject: English.
Theme: The differences between MUCH and MANY.