Математика и статистика (ТК)

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Омошова Айгул Абдилашимовна Сабактын темасы: Логарифм тушунугу

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Ибраимова Шайыргул. Сабактын темасы: Корсоткучуу функциянын туундусу

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Мамасадыкова Кенжегул Тойчиевна. Сабактын темасы: Логарифмалык тендемелерди чыгаруу

ОшТУ ГТК Математикалык статистиканын элементтери

ОшТУ ГТК Логарифмалык тендемелерди чыгаруу

ГТК «МжС» каф. окутуучусу Омошова А. А. Сабактын темасы: Шаардын жана анын болукторунун колому

ГТК «МжС» каф. окутуучусу Омошова А. А. Сабактын темасы: Шаардын жана анын болукторунун колому

Видеоурок на тему «Расчет демографических показателей»

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Билал кызы Мунара
Математика предмети. Сабактын темасы: Логарифмалык функция

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Билал кызы Мунара
Геометрия предмети
Сабактын темасы: Айлануу телолорунун коломдору

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Омошова М. А.
Математика предмети.
Сабактын темасы: Корсоткучтуу тендемелерди чыгаруу

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Мамасадыкова Кенжегул Тойчуевна.
Предмет: Математика Сабактын аты: Анык интеграл

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Жусуева Мерниса. Кесиптик математика сабагы. Сабактын темасы: Математика түшүнүгү

ГТК «МжС» кафедрасынын окутуучусу Ибраимова Шайыргул
Сабактын темасы:Конус жана кесилген конустун көлөмү