Кафедра права и общественных дисциплин

ОШТУ, Озгон институту, Укук жана коомдук илимдер кафедрасы, Кыргызстан тарыхы предмети, 14-тема, «Манас» кыргыз элинин улуу мурасы. Доцент, тарых и.к. Г. Т. Темиралиева

ОшТУ, Озгон институту, Укук Жана коомдук илимдер кафедрасы, Кыргызстандын тарыхы предмети,14-тема, «Карахандар мамлекети». Доцент, тарых и.к. Г. Т. Темиралиева

ОшТУ, Өзгөн институту, Укук жана коомдук илимдер кафедрасы, Кыргызстан тарыхы предмети, 22-тема, «Кыргызстандагы улуттук боштондук күрөштөр». Доцент, тарых.и.к. Г.Т.Темиралиева.