Кафедра педагогики и языковых дисциплин

ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., Абдулатов А.А., Педагогика, 15-лекция, В.А.Сухомлинскийдин педагогикалык мурастарын үйрөнүү

ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., психология, М.К. Калбердиева, 15-сабак. Темперамент, анын түрлөрү жана касиеттери

ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., ИЗО, М.К. Калбердиева, 12-сабак. Пейзаж

ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., кыргыз тили жана адабияты, Б.А. Кайназаров, 18-сабак, арыз иш кагазын туура тариздөө

ОшТУ, Өзгөн институту, ПТИ каф., кыргыз тили жана адабияты, Б.А. Кайназаров, 20-сабак, резюмени туура тариздөө