Кафедра экономики

ОшТУ, Өзгөн институту, экономика каф., экономикалык теория, М.С.Хакимова, 13-сабак, акча жана анын кызматы

ОшТУ, Өзгөн институту, экономика каф., эмгек экономикасы, М.С.Хакимова, 2-сабак, эмгек адамдын жана коомдун жашоо-тиричилигинин негизи катары

ОшТУ, Өзгөн институту, экономика кафедрасы, бухгалтердик эсеп-кысап, Г.С.Ташбаева, 6- сабак, бухгалтер кесиптин ролу.

ОшТУ, Өзгөн институту, Экономика кафедрасы, Наджиева Г.Ж., Салык жана салык салуу, № 2 лекция, Салык жана анын түрлөрү

ОшТУ, Өзгөн институту, Экономика кафедрасы, Наджиева Г.Ж.,
ФиДОК, №4 лекция, Гос. бюджет и его структура

ОшТУ, Өзгөн институту, Экономика кафедрасы, Наджиева Г.Ж.,
Финансы, акча жүгүртүүсү жана насыя, №14 лекция, Инфляция жана анын түрлөрү

Г.Ж. Наджиеванын онлайн сабагы