Геологии, природопользования и безопасности (ТК)

ГТК Калыкбердиева Аида Макамбаевна, сабак Экологиянын негиздери жана жалпы экология, кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»

ГТК Калыкбердиева Аида Макамбаевна, сабак: Экологиянын негиздери жана жалпы экология. Сабактын темасы: Кыргызстандын физикалык географиясы кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»

ГТК. Жолборс кызы Гулиза, сабак Коопсуздуктун медициналык жана биологиялык негиздери, кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук» Первая медицинская помощь при поражении электрическим током

ГТК Култаева Акмарал Кубанычбековна, сабак География, темасы Америка кошмо штаттары, кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»

Кайратбек кызы Гаухар, Биология сабагы, кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук» тема уроква: Мир растений

ГТК Преподаватель кафедры «Геология, природопользования и безопасность» Маматов Жайнак Маматович. Дициплина: Основы бурения скважин. Тема:Буровое оборудование.

ГТК «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»кафедрасынын окутуучу Жороева Айзада Маматжановна. География сабагы.
Сабактын темасы: Латын Америкасы,

ГТК Преподаватель кафедры «Геология, природопользования и безопасность» Маматов Жайнак Маматович.
Дициплина: Основы бурения скважин.
Тема:Буровое оборудование.

ГТК «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»кафедрасынын окутуучу Жороева Айзада Маматжановна. География сабагы.
Сабактын темасы: Латын Америкасы,

Сабак Биология, тема Кыргызстанда кездешүүчү дары өсүмдүктөр, окутуучу Кулмурзаева Кызжибек Абдиллаевна, кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»

Сабак Экологиянын негиздери жана Кыргызстандын географиясы, тема Кыргызстандын социалдык географиясы, окутуучу Калыкбердиева Аида Маканбаева, кафедра «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук»