Физика и энергомашиностроение

Кафедра физики и энергомашиностроениие

Физика. 7А- сабак. Атомдун тузулушу

Физика.Фотоэффект кубулушу жана анын колдонулушу. Кылычова Нурия Эсеналиевна

Радиоактивдуу нурдануулар

Физика.Суюктуктардагы электр тогу.Кылычова Нурия

Күн-жакынкы жылдыз.Маматова Үпөл Акбаровна

12 апреля 2020 г.

Айнектин сынуу корсоткучун аныктоо ( виртуалдык лабораториялык жумуш)

«Атомдун тузулушу. Резерфорддун тажрыйбасы»(Строение атома)

Лабораториялык жумуш. Трансформатордун иштөө принциби. Кылычова Нурия

Атом ядросунун түзүлүшу Изотоптор.Маматова Упөл

Биздин Галктика. ОШТУ А.А

Радиоактивдуулук.ОшТУ

Ядролук Реакциялар.ОШТУ