Экономика (ТК)

ГТК преподаватель кафедры «Экономики»: Монминова Л. К.
Тема урока: Безработица

ОшТУ, ГТК, каф. «Экономика», Кайыпкулова А.С., Экономиканын негиздери,Бюджет жана бюджеттик система

ГТК «Экономика» кафедрасынын окутуучусу Зулпукарова Т. А. Менеджмент сабагы. Сабактын темасы: Козомол менеджментинин фунциясы катары

ГТК преп. кафедры «Экономика» Кайыпкулова Асел Сакмаматовна Доходы предприятий и их классификация

ОшТУ ГК «Экономика» кафедрасынын окутуучусу Каримбаева М. А. «Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарды» предмети. Сабактын темасы: Даярдо концепциясы жана финансылык отчеттуулукту сунуштоо.

ГТК «Экономика» кафедрасынын окутуучусу Каримбаева М.А.
Сабатын аты: Уюмдун мүлкүн калыптандыруу булактарынын бухгалтердик эсебинин прктткалык негиздери.

ГТК «Экономика» кафедрасынын окутуучусу Зулпукарова Т. А.
Менеджмент сабагы.
Сабактын темасы: Уюмдарда конфликти башкаруу