Английский язык

Practical English, Topic: Going Home

ОшТУ. Онлайн англис тили сабагы.

ОшТУ, Кадырбердиева Б,чет тилдер кафедрасы,практикалык англис тили сабагы, 12 A, FILMS

ОшТУ. Кадырбердиева Б., чет тилдер кафедрасы, практикалык англис тили, 11С Internet, Articles

ОшТУ, Кадырбердиева Бусалима, чет тилдер кафедрасы, англис тили практ.сабагы, 12В I have never been

ОшТУ, Кадырбердиева Б., Чет тилдер каф., англис тил практикалык сабагы, Practical English,Going Home

«Мыкты санарип-сабак» сынагынын катышуучусу