ОшТУда сабактар аралыктан окутулууда

Учурда кырдаалга байланыштуу ОшТУда окуу процесси онлайн режиминде жүргүзүлүүдө.

Бул багытта университетте атайын “Аралыктан окутуунун” иш планы түзүлүп, ага ылайык тиешелүү структура бөлүмдөрү жана профессордук–окутуучулук жамаат иш алып барууда.

ОшТУнун электрондук билим берүү порталлына студенттер үчүн ар кандай форматтагы (текст, аудио, видеоматериалдар ж.б.) окуу материалдары, тапшырмалар, усулдук көрсөтмөлөр электрондук түрдө жүктөлүп, смс түрүндөгү көрсөтмөлөр, консультациялар атайын веб-чаттын жардамында  жөнөтүлүп, студенттерден жооптор кабыл алынып турат. Студенттер өздөрүнүн үйүндө туруп эле компьютер (ноутбук), планшет же смартфондордун жардамында Интернет аркылуу, өздөрүнүн атайын логин, парольдору менен порталлга кирип, виртуалдык сабактарга катыша алышат. Мындай система мурда сырттан окуган студенттер үчүн колдонулуп келген болсо учурда күндүзгү окуу формасындагы студенттер үчүн ишке кирип, окутуучу менен студенттин ортосунда Интернет тармагы аркылуу 24 саат бою үзгүлтүксүз байланышты түзүп, on-line жана of-line режимдеринде сабактарды өтүп турууга мүмкүнчүлүк түзөт. On-line сабактардын тартиби университетте бекитилген электрондук жадыбалга жараша жүргүзүлөт, жана of-line режиминде сутканын калган бөлүгүн пайдаланууга болот. Кырдаал чукул болгондуктан жана айылдардагы Интернеттин жетишсиздигинен, кээ бир студенттер порталлга кире албай жаткан учурлар да бар, бирок көпчүлүк студенттер активдүү түрдө билим алууга аракет кылып жатышкандыгы байкалууда.

Кандайдыр бир техникалык себептер менен же өздөрүнүн логин, паролдорун унутуп калып, ОшТУнун билим берүү порталлына кире албай жаткан студенттер болсо өздөрүнүн кураторлору менен байланышып толук маалымат алуусун өтүнөбүз.