Символики ОшТУ

Флаг Ошского  технологического  университета

Авторы: Эмиль Орозбеков, Карыбек Ашбаев, Улукбек Токтосунов


Герб Ошского  технологического  университета

Авторы: Эмиль Орозбеков, Карыбек Ашбаев, Улукбек Токтосунов


Гимн  Ошского  технологического университета

Слово: Нургазы Ташиева,

Музыка: Маматибраима  Бостонкулова

Уюткулуу улуу кыргыз элимдин,
Урпагына үрөөнүн чач билимдин.
Улан-кыздар сапар алган турмушка,
Улуу жолдон кутун тапсын билимдин.

Припев:
Орун алып туруктуу,
Оболосун кызыл туу.
Орун алган Ошумда,
Окуу жайсың ооматтуу.

Жаштык, сүйүү, достук ырын жаңыртып,
Жаңы доорду, чексиздикти багынтып.
Жаңылыктар чыга берсин ОшТУдан,
Жаш адисти бүт дүйнөгө таанытып.

Припев:
Орун алып туруктуу,
Оболосун кызыл туу.
Орун алган Ошумда,
Окуу жайсың ооматтуу.

Атажурттун эртеңкисин утурлап,
Аалам кезип, алды жакка жол кынап.
Асабалуу университетим өсө бер,
Алды жакка ишенимдүү жол улап.

Припев:
Орун алып туруктуу,
Оболосун кызыл туу.
Орун алган Ошумда,
Окуу жайсың ооматтуу.