Магистратура бөлүмү

Магистратура бөлүмү


Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деңгээли.

Магистрдик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык.

Магистратурага тапшыруучу абитуриенттин минималдык билим деңгээли:

 • тиешелүү багыт боюнча “бакалавр” академиялык даражасы ыйгарылган жогорку кесиптик билим;
 • тектеш адистик боюнча “адис” квалификациясы ыйгарылган жогорку кесиптик билим.

Магистратураны ийгиликтүү аяктаган жана магистрдик диссертацияны коргогон магистранттарга “магистр” академиялык даражасы ыйгарылат жана мамлекеттик үлгүдөгү магистрдин диплому берилет.

Магистрдин профессионалдык иш-аракетинин багыттары:

 • уюштуруучулук-башкаруучулук;
 • аналитикалык;
 • проекттик-экономикалык;
 • илимий-изилдөөчүлүк;
 • илимий-педагогикалык.

Магистратураны аяктагандан кийин магистрлер PhD докторантурасында окуусун уланта алышат.
Магистранттарды даярдоо күндүзгү жана сырттан окуу формаларында ишке ашырылат.
Окуу мөөнөтү: күндүзгү формасы –  2 жыл, сырттан окуу формасы – 3 жыл.

2004-2005 окуу жылында биринчи жолу түштүк региондо Ош технологиялык университетинин базасында  бир нече багытта  магистратура бөлүмү ачылды. (511100-экология жана жаратылышты пайдалануу, 521600-экономика, 510200- колдонмо математика жана информатика, 510600-биология, 552100-эксплуатация  транспортных средств, 552800-информатика жана эсептөө техникалары). Ал эми ОшТУнун магистратура бөлүмү ОшТУнун ректорунун 2013-жылдын 4-сентябрындагы № 09-04/181 Буйругунун негизинде аспирантура, докторантура жана магистратура бөлүмүнөн өзүнчө болуп бөлүндү.

Магистратура окуу бөлүмүнүн ачылышынын негизги максаты: мамлекеттик стандартты аткарыш үчүн фундаменталдык жана прикладдык илимдерде, билим берүү системаларында, илим жана маданияттарында ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарында жогорку квалификациялуу атаандаштык жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон кадрлар менен камсыздоо болуп эсептелет.

Адистерди даярдоодо билим берүү процессин жүргүзүү үчүн талап кылынуучу нормативдерге жооп берет, атап айтканда магистрлердин чектелген саны, окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү боюнча, керектүү окуу усулдук адабияттар жана компьютер менен камсыз болушу лицензиянын көзөмөлдүк нормативдерине дал келет.

Магистратура бөлүмүнүн билим берүү боюнча жобосу 2014-жылдын 30-июнундагы окумуштуулар кеңешинде каралып бекитилген (№95 – протокол).

Атакулова Мерим Абдыкеримовна Филология илимдеринин доктору, Ош технологиялык университетинин профессору
Ээлеген кызматы: Ош технологиялык университетинин магистратура бөлүмүнүн  башчысы
Билими: Ош мамлекеттик университетинин славян-германиялык филологиясы факультетин    1995-жылы  артыкчылык диплому менен  бүтүргөн.
Адистиги: орус тили жана орус адабияты мугалими
Илимий даражасы: Филология илимдеринин доктору (2011-ж), доцент (2008-ж). Илимий жетекчилиги алдында 2 илимдин кандидаты даярдалган.
Илимий иштери:  60тан ашуун  илимий макала, 4 монография, 3 окуу китеби, 14 окуу усулдук колдонмолор.
тел.:  0777 27-07-77, 03222 4-37-37 эл.почтасы: atakulova.m@mail.ru

Бүгүнкү күндө ОшТунун магистратура

Бөлүмү кафедралар менен биргеликте 12 багыт боюнча 14 адистикти даярдап жатат.

 • Колдонмо математика жана информатика;
 • Электроэнергетика жана электротехника;
  адистиги: Электр менен жабдуу;
  адистиги: Электроэнергетикалык тармактар жана тору;
 • Картография жана геоинформатика;
 • Информатика жана программалоо технологиясы;
 • Курулуш (TEMPUS долбоору б-ча);
 • Маалымат системалары жана технологиялары;
  адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары;
 • Курулуш;
 • Колдонмо информатика;
 • Агроинженерия.
 • Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш  системасы
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы

Жалпы магистратурада 194 магистрант окуп жатышат, алардын 128и 1-курста, 66сы 2-курста

Албетте, магистранттардын илимий иштерин аткаруусунда, илимий практикаларды сапаттуу өткөрүүгө багыт берүүдө жана тиешелүү программаны ишке ашырууда – мыкты окумуштууларды, профессорлорду, дасыккан адистерди, профессордук-окутуучулук курамдын алдыңкыларын жетекчиликке тартуу тиешелүү факультеттердин кафедра башчыларынын, программа жетекчилеринин кызматтык милдети экендигин баса белгилегибиз келет. Анткени алар практика өтүлүүчү базаларын тактап, алар менен тиешелүү өз ара кызматташтык келишимдерди түзүүгө, кафедранын ичинде заманбап жабдылган илимий лабораторияларды түзүп, адабий булактар менен камсыздоого милдеттүү жана эң башкысы илимий жетекчини туура тандоого көмөк көрсөтүүсү зарыл.

Магистранттарга тиешелүү компенттүүлүктөрдү калыптандырууну ишке ашыруу үчүн окуу процессинде сабактарды өтүүнүн түрдүү жолдору, интерактивдүү, активдүү формалары жана атайын адистерди, профессорлорду чакыруу сунушталып, магистранттарга чет өлкөдөн, тактап айтканда, илимдердин докторлору, профессорлор келишип, семинарларды өтүп кетишет.

Германия мамлекетине LOGOeV жана PRAXX, TEMPUS программасынын  PROMIS жана башка проектилер боюнча билим алмаштыруу максатында магистранттар  практикага жөнөтүлүп турат.

Азыркы учурга чейин биздин бөлүмдөн жалпы 224 магистр ийгиликтүү аяктап, өзүбүздүн университетте, ишканаларда, мекемелерде эмгектенишет.

Магистратурада окуган учурда магистрант төмөндөгүдөй артыкчылыктарга ээ болот:

 • тандап алынган илимий чөйрөсү боюнча тереңдетилген билим алууга;
 • илимий-изилдөөчүлүк иши менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнө;
 • стажировка, практика өтүү жана илимий-изилдөө орду эске алынган индивидуалдык окуу планын тандоого мүмкүндүк берген өздүк билим берүү траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгүнө;
 • магистрдик диссертация жазуудагы тажрыйба келечекте PhD докторантурада окууга жардам берет;
 • магистранттар жогорку окуу жайларда, атайын орто окуу жайларында, лицейлерде жана орто мектептерде иштөө үчүн окутуучулук тажрыйба алышат;
 • магистр даражасына ээ болуу эмгек акынын жогорулашы жана  жумушка орношуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *