ОшТУнун окумуштуу кеңешинин жыйындарынын 2016-2017-окуу жылы үчүн планы

              БЕКИТЕМИН

  Ош технологиялык университетинин

   ректору профессор Абидов А.О.

   

    _______________________

  30-сентябрь 2016-ж., (окум. кеңеш),

  31-октябрь 2016-ж. (админ. кеңеш)

   

  Ош технологиялык университетинин Окумуштуу Кеңешинин жыйындарынын 2016-2017-окуу жылы үчүн

  планы

  Мезг

  Каралуучу маселелер

  Жооптуулар

  I

   

  30.09.

  2016

  1

  Ош технологиялык университетинин 2015-2016-окуу жылындагы аткарылган иштеринин жыйынтыктары жана алдыдагы милдеттер тууралуу

  Абидов А.О.

  2

  Ош технологиялык университетинин 2016-2017-окуу жылы үчүн окумуштуу кеңешинин жыйындарынын планын талкуулоо жана бекитүү

  Абидов А.О.

  3

  Ош технологиялык университетинин жана анын структуралык бөлүмдөрүнүн 2016-2017-окуу жылы боюнча иш пландарын бекитүү

  Абидов А.О.

  Мансуров К.Т.

   

  4

  Ар түрдүү маселелер

   

  II

  26.10. 2016

  1

  2015-2016-окуу жылындагы Ош технологиялык университетинде аткарылган окуу иштери боюнча отчету жана алдыдагы милдеттер тууралуу

  Мансуров К.Т.

   

  2

  Ош технологиялык университетинин 2016- жылдагы аткарылган кесиптик кошун багытындагы аткарылган иштер

  Арзыматов А.К.

  3

  Ар түрдүү маселелер

   

  III

  28.11.2016

  1

  Ош технологиялык университетинин 2016-2017-окуу жылы үчүн 1-курска студенттерди кабыл алуу комиссиясынын отчету

  Саадалов Т.Ы.

  2

  Табигый-техникалык факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө

  Комиссия

  3

  Конкурстук шайлоолор

  Конкурс ком.

  4

  Ар түрдүү маселелер

   

  IV

  26.12

  2016

  1

  Энергетика факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө

  Комиссия

  2

  Конкурстук шайлоолор

  Конкурс ком.

  3

  Ар түрдүү маселелер

   

  V

  27.02

  2017

  1

  Ош технологиялык университетиндеги илимий-изилдөө иштеринин 2016-жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана илимий изилдөөлөрдүн эффективдүүлүгү боюнча отчет

  Шамшиев Б.Н.

  2

  Ош технологиялык университетиндеги 2016-жылдагы каржы-экономикалык иш аракеттери, алардын приоритеттик багыттары, чарбалык ишмердүүлүгү жана университеттин окуу-материалдык базасын жакшыртуу маселелери жөнүндө каржы комитетинин отчету

  Токоев М.П.

   

  Баатыр у. А.-

  3

  Ош технологиялык университетинин каржы комитетинин 2017 жылына курамын шайлоо

  Абидов А.О..

   

  Конкурстук шайлоолор

  Конкурс ком.

  4

  Ар түрдүү маселелер

   

  VI

   

  27.03

  2017

  1

  2016-2017-окуу жылынын кышкы семестриндеги окуу иштеринин жыйынтыгы боюнча отчету жана алдыдагы милдеттер жөнүндө

  Мансуров К.Т.

  2

  Экономика жана башкаруу факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө

  Комиссия

  3

  Конкурстук шайлоолор

  Конкурс ком.

  4

  Ар түрдүү маселелер

   

  VII

  24.04

  2017

  1

  Технология жана жаратылышты пайдалануу

  факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө

  Комиссия

  2

  Жаңы окуу жылына студенттерди кабыл алуу боюнча ОшТУнун милдеттери жана кабыл алуу экзамендерин даярдоо жана уюштуруу боюнча кабыл алуу комиссиясынын милдеттери

  Алдашов М.

  3

  Конкурстук шайлоолор

  Конкурс ком.

  4

  Ар түрдүү маселелер

   

  VIII

  29.05

  2017

  1

  Ош технологиялык университетинин сырткы байланыштар жана өнүгүү иштеринин 2016-2017 жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана алдыдагы максаттары боюнча отчету

  Аттокуров У.Т.

  2

  Ош технологиялык университетинде мамлекеттик тилин өнүктүрүү абалы тууралуу

  Жанибеков М.Ж.

  3

  Конкурстук шайлоолор

  Конкурс ком.

  4

  Ар түрдүү маселелер

   

  IX

  26.06

  2017

  1

  Социалдык өнүктүрүү департаментинин жаштарды жарандык маанайда тарбиялоо иштеринин абалы тууралуу

  Ыдырысов Р.

  2

  Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңешинин чечимдеринин аткарылуусу тууралуу

  Абидов А.О.

  3

  Ар түрдүү маселелер                          

   

   

  Яндекс.Метрика
  Скачать лучшие шаблоны Joomla бесплатно.
  Как создать личный сайт.